กลอนไว้อาลัยพ่อ 3

………………

กลอนที่  1

………………

อาลัยคุณพ่อ

     ร้อยห้าสิบ   ปีที่  พ่อฟันฝ่า    บากบั่นมา  มากมาย  สุดไขขาน  

ประวัติพ่อ  กลายเป็น  เช่นตำนาน        ที่ลูกหลาน  พูดถึง ด้วยพึงใจ   

    พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า   กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          ลูกหลานได้  พึ่งพา  มาเนิ่นนาน

    พ่อจึงเป็น   เช่นร่ม   โพธิ์ไทรแก้ว    งามวาวแวว  ประทับใจ ในความฝัน

ลูกหลานรัก    ห่วงหา  อาลัยกัน             รักผูกพัน  ซาบซึ้งอยู่  มิรู้คลาย

    มาบัดนี้  พ่อล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว           ไร้วี่แวว  ลูกไม่รู้  พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ            ส่วนตัวจริง  พ่อไป  อยู่ไหนกัน

    ยิ่งคิดไป ใจหาย  อาลัยรัก                    สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน       ปรับทุกข์กัน  กลืนน้ำตา  ด้วยอาลัย         

    จึงกราบก้ม  ประณมนึก    อธิษฐาน    ดวงวิญาณ  พ่อสถิต  อยู่ทิศไหน

โปรดรับรู้   ว่าลูกหลาน  รักอาลัย       ต่างร่วมใจ   มาส่งให้   พ่อไปดี

    ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า   เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน  สันต์เกษม  ปลื้มเปรมปรีดิ์    อย่าได้มี  เภทภัย  มาแพ้วพาล

    ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน           ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ชาติใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลานและญาติพี่น้องทุกคน

 

………………

กลอนที่  2

………………

อาลัยคุณพ่อ

     แปดสิบปี  ที่พ่อเรา  เฝ้าฟันฝ่า    บากบั่นมา  มากมาย  สุดไขขาน  

ประวัติพ่อ  กลายเป็น  เช่นตำนาน        ที่ลูกหลาน  พูดถึง ด้วยพึงใจ   

    พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า   กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          ลูกหลานได้  พึ่งพา  มาเนิ่นนาน

    พ่อจึงเป็น   เช่นร่ม   โพธิ์ไทรแก้ว    งามวาวแวว  ประทับใจ ในความฝัน

ลูกหลานรัก    ห่วงหา  อาลัยกัน             รักผูกพัน  ซาบซึ้งอยู่  มิรู้คลาย

    มาบัดนี้  พ่อล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว           ไร้วี่แวว  ลูกไม่รู้  พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ            ส่วนตัวจริง  พ่อไป  อยู่ไหนกัน

    ยิ่งคิดไป ใจหาย  อาลัยรัก                    สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน       ปรับทุกข์กัน  กลืนน้ำตา  ด้วยอาลัย         

    จึงกราบก้ม  ประณมนึก    อธิษฐาน    ดวงวิญาณ  พ่อสถิต   อยู่ทิศไหน

โปรดรับรู้  ว่าลูกหลาน  รักอาลัย       ต่างร่วมใจ   มาร่วมวง  ส่งวิญญาณ 

    ขอวิญญาณ   พ่อลอยล่อง  สู่ท้องฟ้า  เป็นเทวา อยู่เมืองแมน  แดนสวรรค์

มีนางฟ้า  พาสนุก  ทุกคืนวัน    สบสุขสันต์  นานนับ  ชั่วกัปกัลป์

    ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน           ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ชาติใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

กลอนที่  3.

…………………..

อาลัยคุณพ่อ

     แปดสิบสอง  ปีที่  พ่อฟันฝ่า    บากบั่นมา  มากมาย  สุดไขขาน  

ประวัติพ่อ  กลายเป็น  เช่นตำนาน        ที่ลูกหลาน  พูดถึง ด้วยพึงใจ   

    พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า   กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          ลูกหลานได้  พึ่งพา  มาเนิ่นนาน

    พ่อจึงเป็น   เช่นร่ม   โพธิ์ไทรแก้ว    งามวาวแวว  ประทับใจ ในความฝัน

ลูกหลานรัก    ห่วงหา  อาลัยกัน             รักผูกพัน ซึ้งใจอยู่  มิรู้คลาย

    มาบัดนี้  พ่อล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว         เหมือนดวงแก้ว  ส่องทาง  สว่างไสว

 ลอยละล่อง  ส่องฟ้า  สู่แดนไกล            สุดจะไขว่  คว้าถึง  ดึงกลับคืน

   เหลือเพียงหยด  น้ำตา  อาลัยรัก       เอ่อล้นจาก  ดวงใจ  ไร้แรงฝืน

พ่อไปแล้ว  ไปลับ  ไม่กลับคืน               สุดขมขื่น  โหยหา  ด้วยอาลัย         

    จึงกราบก้ม  ประณมนึก    อธิษฐาน    ดวงวิญาณ  พ่อสถิต  อยู่ทิศไหน

โปรดรับรู้   ว่าลูกหลาน  รักอาลัย      น้อมกายใจ   กราบวันทา  ด้วยอาวรณ์

   ขอวิญญาณ  พ่อลอยล่อง  สู่ท้องฟ้า   เป็นเทวา  ในหมู่ชาว  สาวอัปสร

เสวยสุข  บนสวรรค์  นิรันดร   ไม่ทุกข์ร้อน  นอนสนุก  ทุกคืนวัน

    ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน           ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ชาติใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

กลอนที่  4.

…………………..

อาลัยคุณพ่อ

data-matched-content-ui-type="image_stacked"