สคริปต์งานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันมหิดล

เขียนจากจินตนาการ ตัดต่อแต่งเติมเสริมได้เต็มที่ครับ

สคริปต์งานวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันมหิดล

สถานที่จัดงาน  โรงพยาบาลดงอีด่อย

…………………………………….

1.รูปแบบการจัดงาน  มีพระ

พิธีกรเดี่ยว
………………………………………………………………..

(หลังจากทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์นั่งบนอาสนะ และประธานนั่งประจำที่แล้ว )
พิธีกร ก้มกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาสามครั้ง ยืนตรงทำความเคารพหรือถอนสายบัวต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระปิตุลาธิเบศรฯ หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้งหรือนั่งกระโหย่งประนมมือก้มกราบสามครั้ง  แล้วลุกขึ้นยืนและเดินออกไปยืนหน้าเวทีที่จัดไว้ ประณมมือวันทาท่านผู้มาร่วมงาน 1  ครั้ง

พิธีกร(พูด).……..นมัสการพระคุณ เจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงอีด่อย ท่านผู้มีเกียรติ  นายแพทย์ พยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงอีด่อย  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาววงเดือน  ดุจดวงดาว ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงอีด่อย ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2563ของโรงพยาบาลดงอีด่อยของเราในวันนี้  ดิฉันขอแจ้งกำหนดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของโรงพยาบาลดงอีด่อย ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของโรงพยาบาลดงอีด่อย

……………………………………..

วันที่  24  กันยายน  2563

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป  ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงพยาบาลดงอีด่อย

เวลา 09.00 น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ
– พิธีกกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
-พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– พนักงานเจ้าหน้าที่ลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– ประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติ  และพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงอีด่อยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พนักงานเจ้าหน้าที่เตรียมชุดกรวดน้ำให้ประธานในพิธี
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพร

ประธานกล่าวความเป็นมา ความสำคัญและคำถวายพวงมาลาราชสักการะแด่

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2563

-พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช 2563
– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์

– พนักงานส่งพระสงฆ์กลับวัด

พิธีกร(พูดต่อ)……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ค่ะ

ประธาน  ..ยืนตรงถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์ 1  ครั้ง นั่งกระโหย่ง  จุดเทียน จุดธูป กราบสามหน นั่งประนมมือ
 มัคคนายก (พูด)กราบพร้อมกัน 3 ครั้งนะคะ…กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
มัคคนายก…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะคะ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
พิธีกร(พูด)….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
มัคคนายก(พูด)…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะคะ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
มัคคนายก(พูด)…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะคะ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)
พิธีกร(พูด).เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยค่ะ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
มัคคนายก(พูด).เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะคะ …กราบสามหน…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะคะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พิธีกร(พูด)…..กล่าวคำถวายทานตามดิฉันนะคะ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร(พูด).เรียน เชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงอีด่อย   และทุกท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ นายแพทย์พิลึก  หลังลาย  แพทย์หญิงกุหลาบ สวยทุกวัน  คุณดุจดาว สาวบางคืน  คุณกอบกุล  กู้กลางเดือน  คุณดวงดี  ขายขี้ก็รวย  คุณดวงซวย  ถูกหวยก็เจ้ง และคุณดวงเฮ็ง  โชคหลายชั้น  นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูปนะคะ
(เจ้าหน้าที่นำชุดกรวดน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้ประธานในพิธี)
พิธีกร(พูด)เรียนเชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรค่ะ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร(พูด)……เรียนเชิญท่านประธานกล่าวประวัติ ความสำคัญของของวันมหิดลและกล่าวถวายพวงมาลาราชสักการะ ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธาน(พูด)…นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  นายแพทย์  พยาบาล แขกผู้มีเกียรติและพนักงานเจ้าหน้าโรงพยาบาลดงอีด่อย  ที่เคารพรักทุกท่าน 

เนื่องด้วยที่วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล  กล่าวคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย  พระองค์ เป็นผู้วางรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล ” เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 

โรงพยาบาลดงอีด่อยเป็นกิ่งก้านสาขาหนึ่งซึ่งเกิดจากรากฐานการแพทย์ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้แล้วนั้นได้เจริญพัฒนาก้าวหน้าและทันสมัยเท่าเทียมโรงพยาบาลทั้งหลายในอารยะประเทศสมดังปณิธานของพระองค์ในระดับหนึ่ง คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลดงอีด่อยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  จึงพร้อมใจกันจัดงานวางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยในวันนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงนวยนาด  นั่งนอนนาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงอีด่อย พร้อมด้วยคณะแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพวงมาลาราชสักการะแด่พระองค์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงนวยนาด  นั่งนอนนาน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงอีด่อย พร้อมด้วยคณะแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

พิธีกร(พูด)……เจ้าหน้าที่ถือพวงมาลาตามหลังท่านประธาน ประธานวางพวงมาลา  ทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพพร้อมกัน ชายถวายคำนับ /หญิงถอนสายบัว

พิธีกร(พูด)…ทำความเคารพทั้งหมด ..ตรง  (ทุกคนยืนตรง) พิธีกรนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  …. ข้าวรพุทธเจ้า  ฯลฯ (ทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันจนจบ  ชายถวายคำนับ / หญิงถอนสายบัว  แล้วนั่งประจำที่)

พิธีกร(พูด)…. กราบ นิมนต์พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยเจ้าค่ะ
(เจ้าหน้าที่ไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน)
(เสร็จพิธีพนักงานส่งพระพร้อมอาหารบิณฑบาต จตุปัจจัยไทยทานกลับไปฉันที่วัด)

พิธีกร…….พระท่านกลับแล้วแต่อาหารที่เตรียมไว้ยังเหลือ เยอะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ใครได้รับประทานแล้วจะทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาว รูปสวยรวยหล่อ  มีทรัพย์ รับแต่โชค โฉลกดี มีอายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ วันนี้ทีมงานแม่ครัวของโรงพยาบาลเราโชว์ทำกับข้าวอย่างสุดฝีมือ  รับรองอร่อยสุด ๆ อร่อยไม่หยุดจนคำสุดท้าย เพื่อรองรับทุกท่านไว้พร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบทันที  ค่ะ

จบบริบูรณ์

 

…………………………………….

2.รูปแบบการจัดงาน  ไม่มีพระ

พิธีกรเดี่ยว
………………………………………………………………..

 

(เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว)

พิธีกร(พูด)… เรียนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหม้อทอง ท่านผู้มีเกียรติ  นายแพทย์ พยาบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงหม้อทอง  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวนิ่มนวล  นกนอนนา ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหม้อทอง ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย  เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักราช  2563  ของโรงพยาบาลดงหม้อทองในวันนี้  ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งแผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของโรงพยาบาลดงหม้อทอง ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้

กำหนดการวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันวันมหิดลของโรงพยาบาลดงหม้อทอง ประจำปีพุทธศักราช  2563

……………………………………..

วันที่  24  กันยายน  2563
เวลา 09.00 น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ

ประธานกล่าวถวายพวงมาลาราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

-พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีพุทธศักร่ช 2563

พิธีกร(พูด)……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ค่ะ

(จบแล้ว)

พิธีกร  (พูด)…ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ  ๆ ๆ

(จบแล้ว)

พิธีกร(พูด)……เรียนเชิญท่านประธานกล่าวถวายพวงมาลาราชสักการะงานวันมหิดล  ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธาน(พูด)… เรียน  นายแพทย์  พยาบาล แขกผู้มีเกียรติและพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงหม้อทอง  ที่เคารพรักทุกท่าน 

เนื่องด้วยที่วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล  กล่าวคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย  พระองค์ เป็นผู้วางรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 

โรงพยาบาลดงหม้อทอง เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากรากฐานการแพทย์ที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ดีแล้ว   โรงพยาบาลแห่งนี้ได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาตามลำดับ  คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลดงหม้อทองทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  จึงพร้อมใจกันจัดงานวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ในวันนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงนุ่มนิ่ม  สีนวยนาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหม้อทอง พร้อมด้วยคณะแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพวงมาลาราชสักการะแด่พระองค์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า แพทย์หญิงนุ่มนิ่ม  สีนวยนาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหม้อทอง พร้อมด้วยคณะแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

พิธีกร(พูด)……เจ้าหน้าที่ถือพวงมาลาตามหลังท่านประธาน ประธานวางพวงมาลา  ทุกคนยืนตรงถวายความเคารพ ชายถวายคำนับ  หญิงถอนสายบัว แล้วนั่งประจำที่

 

พิธีกร(พูด)…ทำความเคารพทั้งหมดตรง  (ทุกคนยืนขึ้น)….พิธีกรนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ข้าวรพุทธเจ้า  ฯลฯ (ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ  ชายถวายคำนับ/ หญิงถอนสายบัว แล้วเดินทางกลับบ้าน)

 

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"