กลอนไว้อาลัยพระสงฆ์

2  บทกลอน ………………………

กลอนที่  1

……………………..

อาลัยพระอาจารย์..

…ยี่สิบแปด  พรรษาที่  พระรูปหนึ่ง             

เกิดซาบซึ้ง  หลักธรรม  คำสั่งสอน

ได้พากพียร  เรียนธรรมะ  ละนิวร 

ออกเดินจร  แสวงธรรม  ตามมรรคา

เดินธุดงค์  ลงกลด ไปทุกที่    

อุทิศพลี  ชีพเพื่อ  พระศาสนา

จาริกไป  สอนธรรม  นำประชา                    

พัฒนา  วัดบ้าน  งานชุมชน

นำญาติโยม  สร้างสำนัก  สงฆ์กลางป่า 

ช่วยนำพา  ญาติโยมให้  ได้กุศล

ฝึกอบรม  บ่มชีวิต  ฝึกจิตตน        

เพื่อหลุดพ้น  ตามรอยบาท  พระศาสดา

ชีวิตท่าน  เป็นแบบอย่าง  ที่งามงด 

ควรจำจด  จารึกใน  พระศาสนา

เป็นพระที่  สาธุชน  สนศรัทธา       

น้อมนำมา  เป็นแบบอย่าง  ทางสัญจร

บัดนี้ท่าน  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหลือเพียงแนว  หลักธรรม  คำสั่งสอน

กับศาลา  อาศรม  ท่านเคยนอน   

ให้อาวร  ระลึกถึง  ทราบซึ้งใจ    

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน 

วิญญาณท่าน  อยู่แห่งหน  ตำบลไหน

โปรดรับรู้  ว่าญาติโยม  รักอาลัย     

น้อมกายใจ  สร้างกุศล  ส่งผลบุญ

ขออุทิศ  ผลบุญนี้   ให้แด่ท่าน 

โปรดบันดาล  ให้มีสุข  เกษมสุนทร์

ดิเรกลาภ  ทรัพย์ยศ  ปรากฏจุน  (ตัดมาจากคำว่าค้ำจุน แปลว่าช่วยเหลือ,อุดหนุน,จุนเจือ) 

แสนอบอุ่น  สดใส  ในนิพพาน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ถึงนิพพาน  บรมสุข  หมดทุกข์เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พระสงฆ์สามเณร ญาติโยม  ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

กลอนที่  2

………………..

อาลัยหลวงตา…

…เจ็ดสิบสอง  ปีที่  ปสกหนึ่ง (ปสก/สีกา หมายถึงอุบาสก / อุบาสิกา)

เกิดซาบซึ้ง  หลักธรรม  คำสั่งสอน

บวชเป็นพระ  ละทางโลก   โยกย้ายจร           

สู่กรุงเทพ  มหานคร   อยู่วัดธรรม

มุ่งเป็นศิษย์  หลวงพ่อ  ผู้ก่อเกิด            

วิชาเลิศ  พลังจิต  แห่งสยาม

หลวงพ่อชื่อ  วิริยังค์  ผู้ลือนาม               

ทุกเขตคาม  นับถือ  ระบือไกล

หลวงตาเรียน   จบแล้ว  กลับคืนวัด       

ฝึกปฏิบัติ  อบรม  บ่มนิสัย

มุ่งเผยแผ่  หลักธรรม  อันอำไพ             

สอนญาติโยม  ทั้งหลาย มาเนิ่นนาน

หลายสิบปี  ที่วิเวก  อยู่วัดป่า                

นามวัดว่า  วังน้ำเย็น   เห็นในฝัน

สมาธิ  ฝึกจิต  พิชิตมาร           

หลายปีผ่าน  กิเลสหาย  สบายองค์

บัดนี้ท่าน  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว               

เหมือนดวงแก้ว  แตกสลาย  กลายเป็นผง

เหลือเพียงคำ  สอนสั่ง  ยังยืนยง           

กับกุฏิ  วิหารสงฆ์  ฝากญาติโยม

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน       

ขอวิญญาณ  ท่านไปสู่  ที่เหมาะสม 

เกิดเป็นเทพ  บนสวรรค์  ชั้นพระพรหม

แสนสุขสม  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ญาติโยมอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต   

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ถึงหลวงตา ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน   

จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ถึงนิพพาน  บรมสุข  หมดทุกข์เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พระสงฆ์สามเณร ญาติโยม  ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

2 thoughts on “กลอนไว้อาลัยพระสงฆ์

  1. Нè eшь послè шècти? Хвáтит экòномµть!
    Хочется сделать жене сюрприз µ κупить подарок, но она знает, скольκо ты получаешь? Δополнùтельный доход в сетµ — никакùх специальных знаний, никакой учебы, никакµх семейных сκандалов. Δо 500 долларов в месяц — это реальность! Узнай, каκ это сделать.
    https://is.gd/YxWs9a

Comments are closed.