กลอนไว้อาลัยคุณครู

 3  บทกลอน

………………………..

กลอนที่  1

……………………….

    .แด่แม่ครูด้วยดวงใจ.

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด

อบรมศิษย์  ให้ดีงาม  ตามวิถี

สอนศิษย์ให้  มีความรู้  คู่ความดี

ได้เป็นมี  ดังฝันใฝ่  ใจต้องการ

แม่ครูสอน  ศิษย์มา  หลายสิบรุ่น

มีพระคุณ ต่อศิษย์  มหาศาล

ศิษย์เรียนจบ  บ้างมุ่งหน้า  หาทำงาน

บ้างสอบผ่าน  เข้าเรียน  มหาลัย

ส่วนแม่ครู  อยู่ที่เดิม  เหมือนก่อนเก่า

ไม่ย้ายเข้า  ไม่ย้ายออก  ไม่ไปไหน

สอนศิษย์รุ่น  สู่รุ่น  ทั้งหญิงชาย

หวังเพียงให้ ศิษย์ก้าวหน้า  สถาพร

มาบัดนี้  ท่านล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหลือเพียงแนว  คุณธรรม ที่พร่ำสอน

กับความรัก  ห่วงหา  เอื้ออาทร 

ให้คิดถึง  ก่อนนอน  ทุกค่ำคืน 

รู้ดีว่า  ความตาย  เป็นธรรมชาติ

ไม่มีใคร  สามารถ  ขัดแข็งขืน

ต่างกันที่  อายุสั้น  หรือยาวยืน

แต่ต้องฝืน  กลืนน้ำตา  สุดจาบัลย์

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน

ขอวิญญาณ  ของแม่ครู  สู่สวรรค์

เกิดเป็นเทพ  เสพสุข  ทุกคืนวัน

สบสุขสันต์  นานนับ  ชั่วกัปกัลป์

ลูกศิษย์อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ถึงแม่ครู  ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน

จงเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…นางสาวนวยนาด   สีนวยนาย  ลูกศิษย์

………………………..

กลอนที่  2

……………………….

    .แด่พ่อครูด้วยดวงใจ.

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด

ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก  รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน  แปลงสู้  รู้สร้างงาน

พ่อครูสอน  ศิษย์มา  หลายสิบรุ่น

มีพระคุณ ต่อศิษย์  มหาศาล

ศิษย์บางคน  เรียนจบแล้ว   ไปทำงาน

บ้างเอ็นทร้าน  เข้าเรียน    มหาลัย

ส่วนพ่อครู  อยู่ที่เดิม  เหมือนก่อนเก่า

ไม่ย้ายเข้า  ไม่ย้ายออก  ไม่ไปไหน

สอนศิษย์รุ่น  สู่รุ่น  ทั้งหญิงชาย

หวังเพียงให้  ศิษย์ก้าวหน้า  สถาพร

มาบัดนี้  ครูล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหลือเพียงแนว  คุณธรรม ที่พร่ำสอน

กับความรัก  ห่วงหา  เอื้ออาทร 

ให้คิดถึง  ก่อนนอน  ทุกค่ำคืน 

รู้ดีว่า  ความตาย  เป็นธรรมชาติ

ไม่มีใคร  สามารถ  ขัดแข็งขืน

ต่างกันที่  อายุสั้น  หรือยาวยืน

แต่ต้องฝืน  กลืนน้ำตา  สุดจาบัลย์

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน

ขอวิญญาณ  ของพ่อครู  สู่สวรรค์

เกิดเป็นเทพ  เสพสุข  ทุกคืนวัน

สบสุขสันต์  นานนับ  ชั่วกัปกัลป์

ลูกศิษย์อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ถึงพ่อครู  ผู้จากไป  ให้สำราญ

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…นายเนิบนาบ  นั่งนอนนาน  ลูกศิษย์

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…นายเนิบนาบ   นั่งนอนนาน  ลูกศิษย์

………………………..

กลอนที่  3

……………………….

    .แด่แม่ครูด้วยดวงใจ.

ครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด

ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก  รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน  แปลงสู้  รู้สร้างงาน

แม่ครูสอน  ศิษย์มา  หลายสิบรุ่น

มีพระคุณ ต่อศิษย์  มหาศาล

ที่ศิษย์มี  วันนี้เพราะ  ครูอาจารย์

เคยให้การ  สอนสั่ง  อย่างจริงใจ  

แม่ครูเป็น  แบบอย่าง  ที่งามงด

ลูกศิษย์จด   จารึกไว้  ไม่ห่างหาย

เดินตามทาง  แม่ครูสั่ง อย่างตั้งใจ

มีเป็นได้  ก้าวหน้า  สถาพร

มาบัดนี้  ท่านล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหลือเพียงแนว  คุณธรรม ที่พร่ำสอน

กับความรัก  ห่วงหา  เอื้ออาทร 

ให้คิดถึง  ก่อนนอน  ทุกค่ำคืน 

รู้ดีว่า  ความตาย  เป็นธรรมชาติ

ไม่มีใคร  สามารถ  ขัดแข็งขืน

ต่างกันที่  อายุสั้น  หรือยาวยืน

แต่ต้องฝืน  กลืนน้ำตา  สุดจาบัลย์

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน

ขอวิญญาณ  ของแม่ครู  สู่สวรรค์

เกิดเป็นเทพ  เสพสุข  ทุกคืนวัน

สบสุขสันต์  นานนับ  ชั่วกัปกัลป์

ลูกศิษย์อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ถึงแม่ครู  ผู้จากไป  ให้สำราญ

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…นางสาวสมสวย  สุขเสมอ  ลูกศิษย์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “กลอนไว้อาลัยคุณครู

  1. Я слушаю качественную музыку онлайн или скачиваю токмо с этого сайта
    вы иожете убедится сколько здесь все загружается резво и безвыездно песенки
    в сильно хорошем качестве! Так же очень удобно слушать с телефона
    песни сами переключаются https://z1music.online

Comments are closed.