หนังสือแจกงานศพอย่างง่าย

หนังสือแจกงานศพอย่างง่าย/ประหยัด

ขนาด 40 หน้ารวมปก ทำคืนเดียวเสร็จ เช้าส่งโรงพิมพ์ได้เลย

 1. ปกหน้า  มีรูปผู้ตายตรงกลางและข้อความด้านบนรูปผู้ตายว่า  อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ ด้านล่างรูปผู้ตายใส่ข้อความว่า ณ เมรุวัด/บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด /วันที่/เดือน/พ.ศ.
 2. ปกรองหรือปกใน  ใส่รูปผู้ตายและข้อความด้านล่างรูปว่า นาย/นาง/นางสาว/ชาตะ/มรณะ/สิริอายุ
 3. คำขอขมา(ปรับแต่งเอาของพ่อครูก็ได้)
 4. คำขอบคุณ (ปรับแต่งเอาของพ่อครูก็ได้)
 5. ประวัติผู้ตาย
 6. บทกลอนไว้อาลัย
 7. คำไว้อาลัยของลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เคารพนับถือ
 8. ภาพแห่งความหลัง
 9. ถ้อยแถลงท้ายเล่ม(คณะผู้จัดทำหนังสือ)

10.ปกหลังด้านนอกใส่รูปผู้ตายและบทกลอนคติธรรม

วิธีทำ

1.แจกกระดาษโรเนียวให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องและคนที่เคารพนับถือนำไปเขียนคำไว้อาลัยมาส่งคนละ 1 แผ่น

2. มอบหมายให้สามี ภรรยาลูกหลานของผู้ตายคัดเลือกรูปผู้ตายและภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายมาลงพิมพ์ในหนังสือ จำนวนมากน้อยตามสมควร

3. ค้นหาหนังสืองานศพเก่า ๆ มาดูว่ามีเรื่องใดพอลอกเรียนแบบได้บ้าง

4. เขียนประวัติผู้ตาย

5. ดำเนินการพิมพ์เนื้อหาที่รวบรวมมาทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์

6. ก๊อบจากคอมพิวเตอร์พร้อมนำรูปถ่ายที่เลือกแล้วส่งโรงพิมพ์

7. ตกลงเรื่องรูปเล่ม/จำนวนเล่ม(เท่ากับจำนวนคนที่คาดว่าจะมาร่วมงานเผาศพ วัด โรงเรียน และห้องสมุดที่เจ้าภาพอยากจะส่งไปให้เป็นอนุสรณ์ เผื่อเหลือเผื่อขาดสัก 100 เล่ม)/กระดาษ/ รูปภาพ/ราคา/วันเวลาที่หนังสือเสร็จกับเจ้าของโรงพิมพ์ให้เรียบร้อย

8. นำหนังสือที่เสร็จแล้วมาไว้เตรียมแจกหน้าเมรุในวันงานเผาศพ

9. แจกให้ทั่วถึงทุกคนที่มาร่วมงาน (ถวายทั้งพระแจกทั้งโยม)

ตัวอย่าง

(ปกหน้า)

อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ

รูปพ่อครู วิทิต

(ข้อความ)

พ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต

ณ เมรุวัดเจริญศิลป์

บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

วันพุธ วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2637

ปกใน

(รูป)

(ข้อความ)

พ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต

ชาตะ  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2487

มรณะ  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2637

สิริอายุ  150  ปี

คำขอขมา

ขอดวงวิญญาณของ พ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต ได้โปรดรับรู้ด้วยว่า  ภรรยาพร้อมลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายและผู้ที่ท่านเคารพนับถือได้มาพร้อมกัน ณ เมรุวัดเจริญศิลป์แห่งนี้เพื่อร่วมกันทำพิธีประชุมเพลิงสรีระของท่านแล้ว

อกุศลกรรม ซึ่งเป็นกรรมไม่ดีที่เราทั้งหลายและพ่อครู วิทิต  ไชยวงศ์คต ได้เคยล่วงเกินต่อกันไว้เมื่อครั้งที่พ่อครูยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา  ขอให้อกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมด้วยเทอญ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  รวมทั้งกุศลกรรมที่พ่อครูวิทิตได้เคยทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และกุศลกรรมที่ภรรยาลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายและบุคคลที่ท่านเคารพนับถือได้มาร่วมกันบำเพ็ญอุทิศให้ในครั้งนี้  ได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต ไปสู่สุคติด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

ภรรยา ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

คำขอบคุณ

งานฌาปนกิจศพพ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต เสร็จสิ้นแล้วด้วยดีทุกประการ  เนื่องจากได้รับความช่วยร่วมแรงร่วมใจจากลูกหลานญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย  เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในน้ำใจไมตรีที่มีให้เป็นอย่างยิ่ง  เจ้าภาพไม่สิ่งใดตอบแทนนอกจากคำขอบคุณ

ขอบพระคุณแพทย์ พยาบาลและพลเปลที่ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลพ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต ด้วยดีเสมอมา ไม่ได้คุณหมอช่วยพ่อครูวิทิตคงไม่มีชีวิตรอดมาได้ถึง 150 ปีอย่างแน่นอน

ขอกราบขอบพระคุณญาติสนิทมิตรสหายและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละปัจจัยช่วยงานศพเช่นแรงงานบ้าง ทรัพย์บ้าง พวงหรีดบ้าง และสละเวลามาร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ พ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต ตลอดจนให้เกียรติมาร่วมงานฌาปนกิจศพในวันนี้

ขอบพระคุณ  ขอบคุณและขอบใจญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดงานฌาปนกิจศพครั้งนี้จนสำเร็จด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกุศลกรรมที่พวกเราได้มาร่วมกันบำเพ็ญอุทิศเพื่อส่งดวงวิญญาณพ่อครู วิทิต  ไชยวงศ์คต ไปสู่สุคติในครั้งนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้น การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขสันต์หรรษาตลอดไปเทอญ

ด้วยความเคารพรักยิ่ง

คณะเจ้าภาพ

คำขอบคุณของผู้วายชนม์

(กลอนตลาด)

ขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่เคารพ               มาเผาศพ  พ่อใหญ่  ในวันนี้

ขอขอบคุณ  ทุกน้ำใจ  ทุกไมตรี             ไม่รู้ที่  หาสิ่งมอบ  ตอบแทนคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ก่อนจำจาก   เป็นของฝาก  จากใจ  ที่เกื้อหนุน

ขออำนาจ  การกุศล  ผลแห่งบุญ          เกื้อนำหนุน  ให้ทุกท่าน  เบิกบานใจ

ให้มีเงิน  เต็มห้อง  ทองเต็มบ้าน             สารพัน  ทรัพย์สินได้  ดั่งใจหมาย

มีชื่อเสียง  กึกก้อง  ขจรไกล         มีเป็นได้  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

ลาก่อนทุกคน

จาก..พ่อใหญ่ครู

คำกล่าวอำลาของผู้วายชนม์

(กลอนอีสาน)

ขอลาเด้อทุกท่าน  ที่มางานเผาพ่อใหญ่ 

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ไกลใกล้ที่หลั่งมา

พ่อสิไปโลกหน่า  หากินทางโลกใหม่      

หาเทือไคกว่าโลกนี้  สิมาเอิ้นคู่สู่คน

พาไปโฮจ้นจ้น   บนสวรรค์ชั้นม่วน

อยู่โด้นโดนจนฮอดมื้อ   สวรรค์หล่มจังต่าวลง

คันพ่อตายแล้วโงโค้ง  ลงนารกบ่เอิ้นไผ

สิไปใช้เวรกรรม  ตามกระบวนจนเมิดสิ้น

สิปิ้งกินอีกาฮ้าย  ซบเหล็กซบทองให่เมิดก่อน

ตอนลูกหลานอ้ายน้อง  ลงนารกบ้างจั่งปลอดภัย

สิปิ้งกาห่อมาให่    ไผอยากกินให่จองก่อน

ตอนพ่อกลับสู่โลกนี้   สิฝากต้อนคู่สู่คน

ขอบพระคุณอย่างเหลือล้น  ที่มางานเผาพ่อใหญ่

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งไกลใกล้ที่หลั่งมา

สุดสิหาคำเว้า   เอามากล่าวได้ทั้งเมิด

ได้แต่เพียงกลั่นกรอง  จากใจเอามาเว้า

ขอบพระคุณหมู่เจ้า   หลายหลายอีกร้อยเทือ

เผาพ่อใหญ่แล้วเมือให่เจ้าได้  สมใจเจ้าปราถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให่ได้   การบ้านให่ม่วนมัน

การอันใดกะให่ได้  สมดังมโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นั่งนอนมีแต่โชค  โฉลกดีขี่ถืกป่อง

สองโตถืกคู่เรื่อย   รางวัลที่หนึ่งนั้นถืกคู่ปี  คู่คนเด้อ พี่น้องเอย 

ลาก่อนคู่คน

จาก..พ่อใหญ่ครู

ประวัติพ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต โดยสังเขป

พ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต  เกิดวันอาทิตย์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2487 ที่บ้านด่านม่วงคำ  ตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อทอน  มารดาชื่อทุม มีพี่น้อง  10  คน ดังนี้

 1. นายสนิท ไชยวงศ์คต  อดีตผู้อำนวยการกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันเป็นข้าราชการ บำนาญ และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. นายวิทิตไชยวงศ์คต  อดีตข้าราชการบำนาญครู อ.เจริญศิลป์  เจ้าของประวัติ
 3. นางหวานใจ  อินธิสิทธิ์  ประกอบอาชีพทำนา บ้านด่านม่วงคำ เสียชีวิตแล้ว
 4. นายนิวร ไชยวงศ์คต  ข้าราชการบำนาญครู อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 5. นางอ่อนจันทร์  พลธิราช  ประกอบอาชีพทำนา บ้านด่านม่วงคำ
 6. นายเท็จทอง  ไชยวงศ์คต  ประกอบอาชีพทำนา บ้านด่านม่วงคำ
 7. นายชาญชัย  ไชยวงศ์คต  ทำงานที่บริษัทไทยประกันชีวิตสาขานครพนม
 8. นายทรงสง่า  ไชยวงศ์คต  ประกอบอาชีพทำนา ปัจจุบันได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ
 9. นางสมบัติ  ไชยวงศ์คต  รับราชการครู ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

10.นางวิไลวรรณ  ปัตโชติชัย รับราชการครูโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ

ประวัติการศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ  นักธรรมชั้นโทที่สำนักวัดบ้านด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  นักธรรมชั้นเอกที่สำนักวัดศรีสุมังค์ ในเมืองสกลนคร  เปรียญธรรม 4 ประโยคที่สำนักวัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขามานุษยสงเคราะศาสตร์ (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร และปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา(ค.บ.) จากวิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการทำงาน

1.เป็นพระนักศึกษาจากมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาริกไปร่วมกับพระธรรมทูตประจำอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปปาฐกถาตามวัดที่นัดหมายในเขตอำเภอลานสะกาและบางวัดที่นัดหมายในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวนรวมทั้งหมด 28 จุดเป็นเวลา 1 เดือน

2.เป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ปี

3.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้สอนและผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเจริญศิลป์วิทยา 2 ปี

4.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 23  ปี   

5.ได้รับเลือกให้ไปเข้าร่วมรับการอบรมเป็นวิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับคณะข้าราชการอำเภอเจริญศิลป์และพระมหาธนู วัดสว่างภูมิดล หลังกลับจากอบรมได้ร่วมกันจัดอบรมประชาชนทุกตำบลในเขตอำเภอเจริญศิลป์เป็นเวลา 3  ปี

6.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 4 ปี 

7.ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์หนึ่งสมัย

8.ได้รับเลือกเป็นประธานโครงการ SML บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2  สามสมัย 

9.ได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเจริญศิลป์ ติดต่อกันหลายสมัย  

10.ได้รับเลือกเป็นรองประธานกรรมการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์ 2 สมัย 

11.ได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” 2 สมัย

12. เขียนสคริปต์งานต่าง ๆ ผญา บทกลอนและเรื่องน่ารู้กว่า  200  เรื่อง โพสลงในเว็บไซด์พ่อครูดอทคอมที่ลูกชายคนโต(อาจารย์วรวิทย์)ช่วยกำกับดูแลให้ มียอดผู้เข้าชมหลายล้านคน

ประวัติการครองรักครองเรือน

ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ได้พบรักและแต่งงานกับนางสาวเพ็ญศิลป์  กาญจนกัณโห  ข้าราชการครูโรงเรียนเดียวกัน เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  ได้ช่วยกันสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคงมีพออยู่พอกิน  มีบุตรด้วยกัน  2  คนดังนี้

1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต  วุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   รับราชการครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” ยังไม่มีครอบครัว

2. นายกิตติชัย  ไชยวงศ์คต  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่อำเภอเจริญศิลป์  ปัจจุบันยังไม่มีครอบครัว

อุปนิสัย

ช่างคิดชอบเขียน ชอบการเมือง ชอบศิลปะและวาทศิลป์   ชอบเล่นกีฬาแบดมินตันและหมากฮอส  ชอบดูกีฬาทุกชนิด อ่านหนังสือทุกประเภท ชอบดูหนังฟังเพลง ดูทีวีฟังข่าว เล่นคอม ชอบเล่นการพนันทุกชนิด ยกเว้นหวย มวยตู้ กัดปลา กัดจิ้งหรีด ปั่นแปะ ดีดยาง โคชน แมงกวั่งชน โบก ไพ่ ไฮโล พนันบอล  พนันม้า น้ำเต้าปูปลาและหมากัดกัน  

ประวัติการเจ็บป่วย

ปี  2527  ได้ไปบริจาคเลือด 1 ถุงให้ท่านอาจารย์สมอก  เดชภูมี  ที่โรงพยาบาลเอกอุดร  คุณหมอแจ้งว่าเลือดใช้ไม่ได้เพราะเป็นไวรัส บี  จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โรงพยาบาลสว่างแดนดินและโรงพยาบาลหมอสมบูรณ์  ได้รับแจ้งตรงกันว่าเป็นไวรัส บี ไม่มียารักษา  อีกสามปีต่อมาได้ต้มต้นผลใต้ใบดื่มสี่แก้วตามคำแนะนำของคุณสนิท คำภูแสน  เมื่อไปรับการตรวจอีกครั้งในหลายโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่พบเชื้อไวรัสบี ในเลือดอีกเลย    

ปี 2547  ได้ไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าต่อมลูกหมากโต  หมอแนะนำให้ไปรับการผ่าตัดกับหมอเฉพาะทาง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2562 เทียวเข้าออกโรงพยาบาลเจริญศิลป์ถึง 14 ครั้ง เพราะทุกครั้งที่ได้กลิ่นน้ำหอม กลิ่นขี้หมู กลิ่นน้ำมันสน กลิ่นกาวท่อน้ำ กลิ่นขี้เต่าเพื่อน กลิ่นควันไฟเผาขยะ กลิ่นตดตัวเอง ขุดดิน ดายหญ้า เดินแกว่งแขนออกกำลังกายตอนเช้า จะมีอาการหัวใจเต้นแรงเร็วรัว แน่นหน้าอก เหงื่อออกท่วมตัว ลูกชายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญศิลป์ แพทย์และพยาบาลช่วยกันดูแลรักษาจนปลอดภัยทุกครั้ง 

ครั้งสุดท้าย ได้กลิ่นควันไฟไหม้หม้อจากในครัวมีอาการแน่นหน้าอก เหงื่อออกท่วมตัวเหมือนเดิม  ลูกชาย นำส่งโรงพยาบาลเจริญศิลป์ หมอช่วยดูแลรักษาจนสุดความสามารถแต่หัวใจยังคงเต้นเร็วมาก  จึงนำส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร  แพทย์และพยาบาลช่วยกันดูแลรักษาจนปลอดภัย   และทำหนังสือส่งตัวให้ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์โรคหัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากเป็นโรคต่อมลูกหมากโตและโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในเวลาเดียวกัน  จึงตัดสินใจไปหาหมอต่อมลูกหมากที่จังหวัดอุดรธานี  หมอแนะนำว่า  อายุมากแล้ว เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย ผ่าตัดอันตราย ควรกลับไปกินยารักษาโรคต่อมลูกหมากของโรงพยาบาลเหมือนเดิม 

พ.ศ.  2562  เข้ารับการผ่าตัดจี้หัวใจจากแพทย์หญิงดุจดาว  สหัสทรรศน์ที่โรงพยาบาลศูนย์โรคหัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแก่น  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  จึงต้องกินยาสลายลิ่มเลือดวันละครึ่งเม็ดเหมือนเดิม   ส่วนโรคต่อมลูกหมากโต  รักษาด้วยการกินยาลดขนาดต่อมลูกหมากและยาลดความดันวันละครึ่งเม็ดตามคำสั่งของแพทย์หญิงดุจดาว  สหัสทรรศน์   และดื่มน้ำเช้าละ  2  แก้ว วันละ  2  ลิตรตามคำแนะนำของพี่หมอเหน่งเจริญศิลป์   อาการดีขึ้นเป็นบางครั้งทรุดลงเป็นบางคราว 

วาระสุดท้าย

พ่อครูคิดว่าร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่นี้ชราภาพมากแล้ว คงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานนัก จึงมักจะพูดให้ลูกเมียได้ยินบ่อย ๆ ว่า พ่อคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนัก จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท รักษาศีลมีธรรม มีสติ มีสมาธิและใช้ปัญญา

พ่อครูวิทิตได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2637เวลา  09.00  น. สิริอายุได้  150  ปี 

อาลัยคุณพ่อ

พ่อเป็นคน  ที่ขยัน  หมั่นเรียนรู้                เป็นนักสู้  ที่มุ่งมั่น  ขันอาสา

เป็นคนแก่  ใจดี  มีเมตตา                              ช่วยเมียหา  เลี้ยงลูก  หลานทุกคน

เป็นคนที่  สอนให้  ไม่ยอมแพ้                ฝึกให้แก้  ให้เข้าใจ  ใช้เหตุผล 

ยามพอมี  แบ่งปันให้  แก่ผู้คน                          เพื่อนบ้านจน  ใจไม่แล้ง  รู้แบ่งปัน

พ่อจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต             เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  เมียสุข  ทุกคืนวัน                        สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีก็ให้                 เอาใจใส่  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ                 คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ตามศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น                ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ยามร้องไห้ ไม่มีพ่อ  เช็ดน้ำตา                 ต้องก้มหน้า  หดหู่  อยู่เดียวดาย

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์      สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ดลให้  สมใจหมาย

ขอกุศล  ผลบุญช่วย  อำนวยชัย             เทพทั้งหลาย  ดลบันดาล  ประทานพร

ให้พ่อได้  ขึ้นสวรรค์  สู่ชั้นฟ้า           เป็นเทวา  ในหมู่ชาว  สาวอัปสร

อยู่เป็นสุข   บนสวรรค์  นิรันดร                     ไม่ทุกข์ร้อน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

        ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์ ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน               ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ชาติใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. แม่ครูน้อย ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

คำไว้อาลัยของภรรยา ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายในหัวข้อว่า

อาลัยคุณพ่อ

อาลัยพ่อครู

อาลัยพ่อใหญ่ครู

อาลัยพ่อตู้

อาลัยคุณตา

ฯลฯ

ภาพในอดีต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ถ้อยแถลงท้ายเล่ม

หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพพ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต เล่มนี้จัดทำขึ้นด้วยการรวบรวมข้อเขียนที่กลั่นจากใจอาลัยรักของญาติพี่น้องทุกคนที่มีต่อพ่อครูวิทิต  ไชยวงศ์คต ใช้เวลาในการจัดทำเพียง  1  คืนเพื่อให้ทันงาน ซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องมากมายทั้งในเรื่องข้อมูล ถ้อยคำสำนวน สะกดการันต์และวรรคตอนเป็นต้น จึงต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

ปกหลัง

รูปพ่อครูวิทิต

กำเอาขี้  ดีกว่า  กำเอาตด

กลิ่นหมด  ก็ยังมี  ขี้หลงเหลือ

ประโยชน์ขี้  มีมาก  หลากเหลือเฟือ

กำตดเหลือ  มือเปล่า  ไม่เข้าที

หรือ

กำเอาตด ดีกว่า กำเอาขี้

กลิ่นเหม็นมี เดี๋ยวเดียว ก็เลี้ยวหาย

กำเอาขี้ ติดมือ เหม็นเอียนตาย

ยังซ้ำร้าย ถูกนินทา ว่าบ้าบอ

หรือ

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

หรือ

อันว่างัวควายช้าง วางขันธ์มรณาต

ยังเขางากระดูกเนื้อ เหลือไว้ฝากคน

สกนธ์กายคนนี้ ยามตายสูญเปล่า แท้นา

เหลือแต่ดีชั่วฮ้าย คงค้างโลกคน ท่านเอย

หรือ

ฯลฯ

data-matched-content-ui-type="image_stacked"