บทสู่ขวัญข้าราชการเกษียณอายุ

เขียนขึ้นใหม่ตามยุคสมัย  ปรับแก้ใช้ตามใจชอบเทอญ

…………………………………….………….

2.  สู่ขวัญข้าราชการชายเกษียณอายุ

………………………………………………

ศรี ๆ สวัสดีชมชื่น  ฟ้าฮ้องครืน ๆ เอาชัย  เสียงดังไปอยู่บ่ขาด  มหาสังกาดเปลี่ยนราศรี เป็นฤดูกาลแถมถ่าย พระสุริยะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่………ราศี เป็นวันดีอันประเสริฐ  ฝูงข้าทั้งหลาย ทั้งตายายและพ่อแม่ ทั้งเถ่าแก่และ มิตรสหาย ทั้งเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ลูกน้องหลายพร่ำพร้อม  มานั่งล้อมอ้อมอยู่พาขวัญ  บางผ่องพันหมากพลูบุหรี่ บางผ่องปิ้งจี่ปูปลาอาหาร บางผ่องตกแต่งพานบายศรี บางผ่องแต่งโตดีต้อนรับแขก  บางผ่องย่างแจกข้าวปลาอาหาร  บางผ่องเตรียมของขวัญไว้มอบ บางผ่องจอบพิธีกรเอิ้นฮ้องเพลง  บางผ่องเตรียมบรรเลงขับกล่อม บางผ่องซ้อมฟ้อนอวยพร  บางผ่องเป็นพิธีกรเสียงหล่อ  ล้วนมีใจจดจ่อฮ่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่าน…..…………………..ซึ่งเกษียณอายุราชการในมื้อนี้วันนี้

บัดนี้จักขออัญเชิญเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์ ที่สถิตในสากลจักรวาล ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน…………..……………..ผู้เกษียณอายุราชการในมื้อนี้ พร้อมครอบครัว จงอยู่ดีเฮืองฮุ่ง  ยศศักดิ์พุ่งล้ำเลิศ  เงินคำแก้วเกิดอนันตัง อธิปะตัยยังองอาจ บ่คลาดแคล้วความดี  สมบัติมีหลั่งเข้า ให้เจ้ามีอายุยืนยาวบ่น้อย ห้าร้อยปีบ่แก่เถ่า   ปสิทธิเตโช ปสิทธิ มังคโล  มหาชัยโย  ขออัญเชิญสิริมงคลมาโฮมเต้า มาโฮมเจ้าตลอดกาล   …มาเยอ ขวัญเอย

ขวัญเจ้าไปมุดสระน้ำใหญ่กินปลา  ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปอยู่นากินข้าว   ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปกินข้าวตามห้องอาหาร ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปสำราญนำหมู่ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปอยู่ดงดอยก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปนั่งคอยกิ๊ก ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปหัวฮิก ๆ นำผู้สาวส่ำน้อยก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ……มาเยอ  ขวัญเอย

ยามเมื่อตาเว็นตกลับป่าแซง  ยามเมื่อตาเว็นแดงลับป่าไม้  ขวัญเจ้าไปอยู่หนเหนือหรือใต้  ก็ให้ฮีบมาเทียม คีงอย่าช้า  ขวัญเจ้าไปอยู่ฟากฟ้าแดนไกล ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้ายังอาลัยนำที่ทำงาน ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  ขวัญเจ้าไปกินอาหารนำหมู่ ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  ขวัญเจ้าไปนอนอยู่รีสอร์ตโรงแรม  ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  ขวัญเจ้าไปแซมแลมอยู่หม่องนั้นหม่องนี้ ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  …..มาเยอ ขวัญเอย

ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่อย่าได้ซ้นป่าหญ้าคา  มาฮอดกลางนาอย่าได้ซ้นป่าข้าว  มาฮอดเหง่าไม้อย่าได้ทอดหัวนอน มาคอน ๆ อย่าได้ซ้นป่าใหญ่ ให้ฟ้าวมาไว ๆ อย่าช้า   ฝนตกเจ้าอย่าไปทางหน้า  ฟ้าฮ้องเจ้าอย่าไปทางไกล  เป็นจั่งใดให้กลับมาอยู่บ้าน  ขี่คร้านให้เจ้านอนอยู่เทิงเฮือน  สิ้นเดือนให้เจ้าได้รับบำนาญเต็ม  อย่ากินเค็มหลายเด้อมันสิเป็นโรคไต  อย่าขับรถไวหลายมันสิถืกตำรวจจับ อย่าสุกินตับดิบมันสิเป็นบักตืก  ให้เข้มแข็งคึกคักคู่มื้อคู่วัน คันเจ้าเฮ็ดอันใดกะให้ฮูงเฮืองก้าวหน้า  ค้าขายกำไรงาม ความเจ็บเจ้าอย่าได้  ความไข้เจ้าอย่ามี  ให้เจ้าได้เป็นมหาเศรษฐี  มีอายุยืนยาวยิ่ง  ได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนา  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแฮงบ่แก่บ่เถ่า โชคลาภไหลหลั่งเข่าโฮมเจ้าสู่วัน สาระพันทรัพย์สมบัติพัสถาน เฮือนชานบ้านรถ บริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอัน…ก็ข้าเทอญ

เอหิ ตาตะ ปิยะ ปุตตา ปูเรถะ ปารมี หะทะยัง เม พิสัญ เจถะ

กะโรถะ วะจะนัง  มะมะ อายุวัณโณ สุขัง    พะลัง

…………………………………….…………

2.  สู่ขวัญข้าราชการหญิงเกษียณอายุ

………………………………………………

ศรี ๆ สวัสดีชมชื่น  ฟ้าฮ้องครืน ๆ เอาชัย  เสียงดังไปอยู่บ่ขาด  มหาสังกาดเปลี่ยนราศรี เป็นฤดูกาลแถมถ่าย พระสุริยะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่………ราศี เป็นวันดีอันประเสริฐ  ฝูงข้าทั้งหลาย ทั้งตายายและพ่อแม่ ทั้งเถ่าแก่และ มิตรสหาย ทั้งเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ลูกน้องหลายพร่ำพร้อม  มานั่งล้อมอ้อมอยู่พาขวัญ  บางผ่องพันหมากพลูบุหรี่ บางผ่องปิ้งจี่ปูปลาอาหาร บางผ่องตกแต่งพานบายศรี บางผ่องแต่งโตดีต้อนรับแขก  บางผ่องย่างแจกข้าวปลาอาหาร  บางผ่องเตรียมของขวัญไว้มอบ บางผ่องจอบพิธีกรเอิ้นฮ้องเพลง  บางผ่องเตรียมบรรเลงขับกล่อม บางผ่องซ้อมฟ้อนอวยพร  บางผ่องเป็นพิธีกรเสียงหล่อ  ล้วนมีใจจดจ่อฮ่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่าน…..…………………..ซึ่งเกษียณอายุราชการในมื้อนี้วันนี้

บัดนี้จักขออัญเชิญเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์ ที่สถิตอยู่ในสากลจักรวาล ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน…………..……………..ผู้เกษียณอายุราชการในมื้อนี้ พร้อมครอบครัว จงอยู่ดีเฮืองฮุ่ง  ยศศักดิ์พุ่งล้ำเลิศ  เงินคำแก้วเกิดอนันตัง อธิปะตัยยังองอาจ บ่คลาดแคล้วความดี  สมบัติมีหลั่งเข้า ให้เจ้ามีอายุยืนยาวบ่น้อย ห้าร้อยปีบ่แก่เถ่า  คำเว้าเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์ ปสิทธิเตโช ปสิทธิ มังคโล  มหาชัยโย  ขออัญเชิญสิริมงคลมาโฮมเต้า มาโฮมเจ้าตลอดกาล   …มาเยอ ขวัญเอย

ขวัญเจ้าไปมุดสระน้ำใหญ่กินปลา  ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปอยู่นากินข้าว   ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปกินข้าวตามห้องอาหาร ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าหนีไปเที่ยวต่างประเทศก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ……มาเยอ  ขวัญเอย

ยามเมื่อตาเว็นตกลับป่าแซง  ยามเมื่อตาเว็นแดงลับป่าไม้  ขวัญเจ้าไปอยู่หนเหนือหรือใต้  ก็ให้ฮีบมาเทียม คีงอย่าช้า  ขวัญเจ้าไปอยู่ฟากฟ้าแดนไกล ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้ายังอาลัยนำที่ทำงาน ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  ขวัญเจ้าไปสำราญนำหมู่ ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  ขวัญเจ้าไปนอนอยู่รีสอร์ตโรงแรม   ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้  …..มาเยอ ขวัญเอย

ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่อย่าได้ซ้นป่าหญ้าคา  มาฮอดกลางนาอย่าได้ซ้นป่าข้าว  มาฮอดเหง่าไม้อย่าได้ทอดหัวนอน มาคอน ๆ อย่าได้ซ้นป่าใหญ่ ให้ฟ้าวมาไว ๆ อย่าช้า   ฝนตกเจ้าอย่าไปทางหน้า  ฟ้าฮ้องเจ้าอย่าเดินทางไกล  เป็นจั่งใดให้กลับมาอยู่บ้าน  ขี่คร้านให้เจ้านอนอยู่เทิงเฮือน  สิ้นเดือนให่เจ้าได้บำนาญเต็ม  อย่ากินเค็มหลายเด้อมันสิเป็นโรคไต  เฮ็ดอันใดกะให้ก้าวหน้า  ค้าขายกำไรงาม ความเจ็บเจ้าอย่าได้  ความไข้เจ้าอย่ามี  ให้ได้เป็นมหาเศรษฐี  มีอายุยืนยาวยิ่ง    ได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนา  มีพลานามัยแข็งแฮงบ่แก่เถ่า  เงินทองไหลหลั่งเข่าโฮมเจ้าสู่วัน  สารพันทรัพย์สมบัติพัสถาน เฮือนชานบ้านรถ บริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอัน…ก็ข้าเทอญ

เอหิ ตาตะ ปิยะ ปุตตา ปูเรถะ ปารมี หะทะยัง เม พิสัญ เจถะ

กะโรถะ วะจะนัง  มะมะ อายุวัณโณ สุขัง    พะลัง

data-matched-content-ui-type="image_stacked"