กลอนไว้อาลัยตา

………………………

กลอนที่  1

…………………….

อาลัยคุณตา

ตาของฉัน  ฟันฝ่า   มามากยิ่ง         ทำทุกสิ่ง  ที่สุจริต  ไม่ผิดศีล

รับจ้างเขา  เอาพออยู่  มีพอกิน               ไปทุกถิ่น  เพื่อแสวง  แบ่งปันมา

ทรัพย์สมบัติ  พัสถาน  ทั้งบ้านช่อง  อีกเงินทอง  ตามี  ที่เสาะหา

ตาแบ่งให้  ลูกหลาน  ทันเวลา                  ก่อนที่ตา  จะลาลับ  ดับชีพลง

ทรัพย์ภายใน  คือถ้อยคำ  ที่พร่ำสอน       ตาให้ก่อน  ทุกวัน  กันลืมหลง

คอยชี้แนะ  นำทางให้  ไม่งวยงง    คำสอนคง   ประทับใจ  ไปชั่วกาล

มาบัดนี้  ตาล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว               ไร้วี่แวว  ตาไปแคว้น  แดนสุขสันต์

เหลือเพียงรอย  ความรักที่  มีให้กัน         กับความฝัน  ความห่วงหา  อาลัยตา

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ           กรรมดีกอร์ป  ผลกรรม  จงตามหา

พาตาไป   สู่สวรรค์  ชั้นกามา                   เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต               น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน              จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์      ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน               ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลานตาทุกคน

……………………..

กลอนที่  2

……………………

อาลัยคุณตา

ตาของฉัน  ฟันฝ่า   มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ที่สุจริต  ไม่ผิดศีล

เพื่อลูกหลาน  มีพออยู่  มีพอกิน

ไปทุกถิ่น  เพื่อแสวง  แบ่งปันมา

ทรัพย์สมบัติ  พัสถาน  ทั้งบ้านช่อง

อีกเงินทอง  มากมาย  ที่เสาะหา

ตาแบ่งให้  ลูกหลาน  ทันเวลา

ก่อนที่ตา  จะลาลับ  ดับชีพลง

ทรัพย์ภายใน  คือถ้อยคำ  ที่พร่ำสอน

ตาให้ก่อน  ทุกวัน  กันลืมหลง

คอยชี้แนะ  นำทางให้  ไม่งวยงง

ช่วยเสริมส่ง  ถึงฝั่งฝัน  กันทุกคน

มาบัดนี้  ตาล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องสว่าง  กลางเวหน

ดับมืดใน  ใจลูก  หลานทุกคน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  อาลัยตา

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  ผลกรรม  จงตามหา

พาตาไป   สู่สวรรค์  อันโสภา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ให้มีสุข  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลานตาทุกคน

………………….

กลอนที่  3

………………….

อาลัยคุณตา

ตาลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน  

ช่วยลูกหลาน  หลายสิบปี  ที่ทำมา

ทรัพย์สมบัติ  พัสถาน  ทั้งบ้านช่อง

อีกเงินทอง  มากมาย  ที่เสาะหา

ตาแบ่งให้  ลูกหลาน  ทันเวลา

ก่อนที่ตา  จะลาลับ  ดับชีพลง

ทรัพย์ภายใน  คือถ้อยคำ  ที่พร่ำสอน

ตาให้ก่อน  ทุกวัน  กันลืมหลง

คอยชี้แนะ  นำทางให้  ไม่งวยงง

ช่วยเสริมส่ง  ถึงฝั่งฝัน  กันทุกคน

บัดนี้ตา  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องสว่าง  กลางเวหน

ดับมืดใน  ใจลูก  หลานทุกคน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  อาลัยตา

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  ผลกรรม  จงตามหา

พาตาไป   สู่สวรรค์  อันโสภา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ให้มีสุข  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลานตาทุกคน

……………………………

กลอนที่  4

……………………………..

อาลัยคุณตา

ชีวิตตา  ลำบาก  เมื่อยังเล็ก         

เคยเป็นเด็ก  แบกหาม  รับจ้างเขา

เคยบวชเรียน  เขียนอ่าน   ทำงานเบา           

เคยได้เข้า  ฝึกธรรม  นำจิตใจ

สึกออกมา  เป็นชาวบ้าน   ทำงานหนัก       

เป็นเสาหลัก  ให้ลูกหลาน  ได้อาศัย

เป็นเกาะเหล็ก  คุ้มครอง  ป้องกันภัย   

เป็นหลักชัย  ให้ลูกหลาน  อย่างมั่นคง    

เป็นคนซื่อ  มือสะอาด   ปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นตำนาน ที่ลูกหลาน  ไม่ลืมหลง

เป็นคนแก่  ที่ลูกหลาน  ลืมไม่ลง         

ภาพตาคง  ประทับใจ  ไปชั่วกาล

ตาจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต                    

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  หลานเป็นสุข  ทุกคืนวัน               

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้                       

มีน้ำใจ  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ                

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

มาบัดนี้  ตาล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องสว่าง  กลางเวหา

ลอยละล่อง  ออกไป  ไกลสุดตา

สุดจะคว้า  ไขว่ถึง  ดึงกลับมา                

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดช่วยดล  บันดาล  ให้คุณตา                       

 เป็นเทวา  เสวยสุข  ให้แสนนาน           

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต                    

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน

จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ 

                

 ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………

กลอนที่  5

…………………..

อาลัยคุณตา……

ตาของหลาน  ใจดี  เป็นที่หนึ่ง          

เป็นที่พึ่ง  ยิ่งใหญ่  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยพร่ำเตือน   

อยู่เป็นเพื่อน  ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

คอยป้อนข้าว  ป้อนน้ำ  ยามเจ็บไข้        

คอยปลอบใจ  ดูแล  แก้ปัญหา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา             

ได้พึ่งพา  ตาช่วย  ด้วยจริงใจ

มาบัดนี้  ตาล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว             

ไร้วี่แวว  หลานไม่รู้   ตาอยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ           

ส่วนตัวจริง   ตาไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยรัก                   

สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยตาฟื้น  คืนชีวัน        

ปรับทุกข์กัน  สุดจะฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า   

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  ตากลับ  ไปเทวา             

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต         

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา   ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน           

จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน          

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก… หลานตา

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

16 thoughts on “กลอนไว้อาลัยตา

 1. เป็นบทกลอนทีเพราะมากๆ ขออนุญาตินำบทกลอนนี้ไปปรับใช่กับงานศพคุณน้าด้วยนะคะ
  ขอบพระคุณมากๆค่ะ

  • คุณเนย์ ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณน้าไปด้วยคนนะครับ ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง….สวัสดีครับ

 2. ขออนุญาตนำไปกล่าวในงานศพคุณตานะคะ คุณพ่อครูเเต่งได้ไพเราะมากเลยค่ะ

  • คุณเตย ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณตาไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบคุณที่ชมครับ สวัสดีครับ

  • คุณแป้งนรา ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณตาไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบคุณที่ชมครับ สวัสดีครับ

 3. คุณ mamod ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณย่าไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 4. เป็นบทกลอนทีเพราะมากๆ ขออนุญาตินำบทกลอนนี้ไปปรับใช่กับงานศพคุณปู่ด้วยนะคะ
  ขอบพระคุณมากๆค่ะ

 5. คุณอรอนงค์ ประทีบ ณ ถลาง ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณปู่ไปด้วยคนนะครับ ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ
  เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 6. ขออนุญาตนำไปกล่าวในงานศพคุณปู่นะคะ คุณเเต่งได้ไพเราะมากเลยค่ะ

 7. คุณปานประภา ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณปู่ไปด้วยคนนะครับ ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ
  เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

Comments are closed.