กลอนไว้อาลัยตา

……………………..

กลอนที่  1

……………………

แด่….คุณตา

ตาลำบาก  ลำบน  ทนเพื่อลูก

หมดสนุก  สิ้นเสบียง  เพราะเลี้ยงหลาน

เงินคนแก่  เหลือเพียงชื่อ  ในตำนาน

เพราะแจกหลาน  ทันที  ที่รับมา

ทรัพย์สมบัติ  พัสถาน  ทั้งบ้านช่อง

อีกเงินทอง  มากมาย  ที่เสาะหา

ตาแบ่งให้  ลูกหลาน  ทันเวลา

ก่อนที่ตา  จะลาลับ  ดับชีพลง

ทรัพย์ภายใน  คือหลักธรรม  คำสั่งสอน

ตาให้ก่อน  เกรงลูกหลาน  จะลืมหลง

คอยชี้ทาง  บรรเทาทุกข์  สุขดำรง

ช่วยเสริมส่ง  ถึงฝั่งฝัน  กันทุกคน

บัดนี้ตา  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องสว่าง  กลางเวหน

ดับมืดใน  ใจลูก  หลานทุกคน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  อาลัยตา

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ  ผลกรรม  จงตามหา

พาตาไป   สู่สวรรค์  อันโสภา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ให้มีสุข  ทุกคืนวัน

ตราบชีวัน  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลานตาทุกคน

………………….

กลอนที่  2

………………….

แด่….คุณตา

ตาลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน  

ช่วยลูกหลาน  หลายสิบปี  ที่ทำมา

ทรัพย์สมบัติ  พัสถาน  ทั้งบ้านช่อง

อีกเงินทอง  มากมาย  ที่เสาะหา

ตาแบ่งให้  ลูกหลาน  ทันเวลา

ก่อนที่ตา  จะลาลับ  ดับชีพลง

ทรัพย์ภายใน  คือหลักธรรม  คำสั่งสอน

ตาให้ก่อน  เกรงลูกหลาน  จะลืมหลง

คอยชี้ทาง  บรรเทาทุกข์  สุขดำรง

ช่วยเสริมส่ง  ถึงฝั่งฝัน  กันทุกคน

บัดนี้ตา  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องสว่าง  กลางเวหน

ดับมืดใน  ใจลูก  หลานทุกคน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  อาลัยตา

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ  ผลกรรม  จงตามหา

พาตาไป   สู่สวรรค์  อันโสภา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา  ให้มีสุข  ทุกคืนวัน

ตราบชีวัน  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลานตาทุกคน

……………………………

กลอนที่  3

……………………………..

แด่…คุณตา

ชีวิตตา  ลำบาก  เมื่อยังเล็ก         

เคยเป็นเด็ก  แบกหาม  รับจ้างเขา

เคยบวชเรียน  เขียนอ่าน   ทำงานเบา           

เคยได้เข้า  ฝึกธรรม  นำจิตใจ

สึกออกมา  เป็นชาวบ้าน   ทำงานหนัก       

ยืนเป็นหลัก  ให้ลูกหลาน  ได้อาศัย

เป็นเกาะเหล็ก  คุ้มครอง  ป้องกันภัย   

เป็นหลักชัย  ให้ลูกหลาน  อย่างมั่นคง    

เป็นคนซื่อ  มือสะอาด   ปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นตำนาน ที่ลูกหลาน  ไม่ลืมหลง

เป็นคนแก่  ที่ลูกหลาน  ลืมไม่ลง         

ภาพตาคง  ประทับใจ  ไปชั่วกาล

ตาจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต                    

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  หลานเป็นสุข  ทุกคืนวัน               

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้                       

มีน้ำใจ  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ                

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีตา  มาให้เห็น                 

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีตา มาห่วงหา

ไม่มีตา  มากำกับ  ซับน้ำตา              

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณตา  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า     

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          

ประทับใจ  ลูกหลาน  กันทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                   

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล                       

บุญกุศล  เคยทำไว้  ในเก่ากาล

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้              

คุณตาได้  เสวยสุข  เกษมสันต์

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน                     

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต                    

น้อมอุทิศ  กุศลให้  ไม่ห่างหาย

ขอกุศล  ผลบุญ  หนุนนำไป                   

ถึงตาให้  เป็นสุข  ทุกเมื่อเทอญ

 

 ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………

กลอนที่  4

…………………..

อาลัยคุณตา……

 

        ตาของหลาน  ใจดี  เป็นที่หนึ่ง           เป็นที่พึ่ง  ยิ่งใหญ่  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยพร่ำเตือน    อยู่เป็นเพื่อน  ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

คอยป้อนข้าว  ป้อนน้ำ  ยามเจ็บไข้         คอยปลอบใจ  ดูแล  แก้ปัญหา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา              ได้พึ่งพา  ตาช่วย  ด้วยจริงใจ

มาบัดนี้  ตาล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว              ไร้วี่แวว  หลานไม่รู้   ตาอยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่กำลัง  จะเผาไฟ            ส่วนตัวจริง   ตาไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยรัก                   สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยตาฟื้น  คืนชีวัน         ปรับทุกข์กัน  สุดจะฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า    เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  ตากลับ  ไปเทวา              เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต          น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงตา   ผู้ดับขันธ์  เมื่อวันวาน           จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

หากตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์    ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   ให้สุขเพิ่ม  เติมทุกวัน           ตราบนิรันดร์  ในภพใหม่  ดั่งใจเทอญ

 

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก… หลานตา


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *