กลอนไว้อาลัยยาย

……………………….

กลอนที่ 1

……………………..

อาลัยคุณยาย…

ยายของหลาน  ใจดี  เป็นที่หนึ่ง

เป็นที่พึ่ง  ยิ่งใหญ่  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยพร่ำเตือน

อยู่เป็นเพื่อน  ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

คอยป้อนข้าว  ป้อนน้ำ  ยามเจ็บไข้

คอยปลอบใจ  ดูแล  แก้ปัญหา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา

ได้พึ่งพา  อาศัย  ร่มใบบุญ

มาบัดนี้  ยายจาก  หลานไปแล้ว

เหมือนดวงแก้ว  ส่องชีวิต  ดับสิ้นสูญ

เหลือเพียงรอย  ความดี  ที่เกื้อกูล

กับไออุ่น   รักห่วงหา  อาลัยกัน

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมสันต์

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ลูกหลานอยู่    ข้างหลัง  ขอตั้งจิต

น้อมอุทิศ  กุศลให้   ไม่ห่างหาย

ขอกุศล  ผลบุญ  หนุนส่งยาย

มีเป็นได้  สุขสมหวัง  ดั่งใจเทอญ

 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…หลานยาย

………………………..

กลอนที่  2

………………………

อาลัยคุณยาย……

ยายอายุ  ยืนยาว  เก้าสิบกว่า        

สู้ฟันฝ่า  ความยากไร้  สุดไขขาน  

ประวัติยาย  กลายเป็น  เช่นตำนาน  

ที่ลูกหลาน  เล่าสืบทอด   ตลอดไป

ยายเป็นศูนย์  รวมใจ  ให้ลูกหลาน 

เป็นสถาน  พึ่งพา  ที่อาศัย

เมื่อยามทุกข์   โศกเศร้า  ยายเข้าใจ   

ให้อภัย  ไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน

ยายจึงเป็น  เช่นร่ม  โพธิ์ไทรแก้ว   

งามวาวแวว  ประทับใจ  ในความฝัน 

ลูกหลานรัก  ห่วงหา  อาลัยกัน     

รักผูกพัน  คงอยู่  มิรู้คลาย

 มาบัดนี้  ยายล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว       

ไร้วี่แวว  หลานไม่รู้  ยายอยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ       

ส่วนตัวจริง   ยายไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยรัก                

สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยยายฟื้น  คืนชีวัน    

ปรับทุกข์กัน  สุดจะฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า     

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  ยายกลับ  ไปเทวา       

เป็นนางฟ้า  เสวยสุข  ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต             

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงยาย   ผู้ดับขันธ์  ให้สำราญ         

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก… หลานยาย

……………………

กลอนที่  3

…………………..

อาลัยคุณยาย……

ยายของหลาน  ใจดี  เป็นที่หนึ่ง          

เป็นที่พึ่ง  ยิ่งใหญ่  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยพร่ำเตือน   

อยู่เป็นเพื่อน  ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

คอยป้อนข้าว  ป้อนน้ำ  ยามเจ็บไข้        

คอยปลอบใจ  ดูแล  แก้ปัญหา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา             

ได้พึ่งพา  ยายช่วย  ด้วยจริงใจ

บัดนี้ยาย  ล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว             

ไร้วี่แวว  หลานไม่รู้   ยายอยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ           

ส่วนตัวจริง   ยายไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยรัก                   

สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยยายฟื้น  คืนชีวัน        

ปรับทุกข์กัน  สุดจะฝืน  กลืนน้ำตา          

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า   

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  ยายกลับ  ไปเทวา             

เป็นนางฟ้า  เสวยสุข ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต         

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงยาย   ผู้ดับขันธ์   เมื่อวันวาน           

จงพบพาน  แต่ความสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   

ด้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน         

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก… หลานยาย

………………………………….

กลอนที่  4

…………………………………

อาลัยคุณยาย

     เก้าสิบสอง   ปีที่  ยายฟันฝ่า    บากบั่นมา  มากมาย  สุดไขขาน  

ประวัติยาย  กลายเป็น  เช่นตำนาน        ที่เล่าขาน  สืบทอด  ตลอดไป

    ยายเป็นศูนย์ รวมใจ  ให้ลูกหลาน   ยามมีงาน  ต่างมุ่งมา  ขออาศัย

ยามมีทุกข์  โศกเศร้า  ยายเข้าใจ           ให้อภัย ไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน

    ยายจึงเป็น   เช่นร่ม   โพธิ์ไทรแก้ว    งามวาวแวว  ประทับใจ ในความฝัน

ลูกหลานรัก    ห่วงหา  อาลัยกัน             รักผูกพัน  ยายอยู่  มิรู้คลาย

    มาบัดนี้  ยายล่วงลับ  ดับขันธ์แล้ว           ไร้วี่แวว  หลานไม่รู้  ยายอยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ            ส่วนตัวจริง  ยายไป  อยู่ไหนกัน

    ยิ่งคิดไป ใจหาย  อาลัยรัก                    สุดจะหัก  ห้ามใจ  ไม่โศกศัลย์

เพราะไม่อาจ  ช่วยยายฟื้น  คืนชีวัน       ปรับทุกข์กัน  สุดจะฝืน  กลืนน้ำตา           

    จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า    เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  คุณยายกลับ  ไปเทวา       เป็นนางฟ้า  เสวยสุข  ให้แสนนาน

    ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต   น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงยาย   ผู้จากไป  ให้สำราญ          แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

    ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน           ตราบนิรัน  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลานและญาติพี่น้องทุกคน

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

81 thoughts on “กลอนไว้อาลัยยาย

 1. เรียนพ่อครู ดิฉันขออนุญาตใช้กลอนของพ่อครูในวันเสียคุณยายนะคะ เพื่อเป็นการเผยแม่มรดกของชาติ ขอบคุณนะคะ

  กราบขอบพระคุณมากค่ะพ่อครู

  • คุณ Likitar Polyiam ครับ
   ขอแสดงความเสียใจด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยควายินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

   • คุณ NATTAPOL ครับ
    พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่เสียคุณย่าไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 2. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปกล่าวไว้อาลัยให้แก่คุณยายครับ

  ด้วยความเคารพและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้เผยแพร่บทกลอนอันซาบซึ้งนี้ครับ

 3. บทกลอนเพราะจับใจอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปกล่าวไว้อาลัยให้แก่คุณยายนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • คุณหลานคุณยาย ครับ
   ขอบคุณที่ชมว่ากลอนไพเราะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ

  • คุณ Napat ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณสุดารัตน์ ครับ
   ขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ต้องสูญเสียคุณยายไป เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ สวัสดีครับ

 4. คุณกัณฐ์ชนก ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนไพเราะครับ สวัสดีครับ

  • คุณไอลดา ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนไพเราะครับ สวัสดีครับ

  • คุณพิมลพรรณ ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนซึ้งครับ สวัสดีครับ

  • คุณวิภาวรรณ ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 5. บทกลอนเพราะจับใจอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปกล่าวไว้อาลัยให้แก่คุณยายนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • คุณศิริกรานต์ ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะจับใจครับ สวัสดีครับ

  • คุณกิรณา ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนซึ้งครับ สวัสดีครับ

  • คุณวษนันต์ ภู่สุวรรณ์ ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณนิโรธ ครับ
   เรื่องที่ขอนำกลอนไว้อาลัยไปใช้กล่าวถึงคุณยายผู้ล่วงลับนั้น พ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณรุ่งอรุณ ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณยายท่านจากไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 6. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปกล่าวไว้อาลัยให้แก่คุณยายนะคะ… ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เผยแพร่บทกลอนอันทราบซึ้งนี้

  • คุณวิชุดา ครับ พ่อครูขอแสดงความไว้อาลัยคุณยายของคุณด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 7. ขออนุญาต นำบทกลอนของพ่อครู ไปกล่าวไว้อาลัยให้แก่คุณยายของหนูนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เผยแพร่บทกลอนอันซาบซึ้งนี้ ด้วยค่ะ

  • คุณปุ้ย ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยคุณยายของคุณด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณที่ชมว่ากลอนซาบซึ้งครับ สวัสดีครับ

  • คุณปู ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแม่ใหญ่ของคุณด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณอัจฉรา ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยคุณยายของคุณด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณอมรรัตน์ ครับ
   ใช่ครับเป็นบทกลอนไว้อาลัยแด่คุณยายนั่นเองครับ จะใช้ว่า แด่คุณยาย หรือ อาลัยคุณยาย ก็ได้ สองคำนี้ต่างกันที่แด่คุณยายเป็นการมอบกลอนนี้ให้คุณยาย ส่วนอาลัยคุณยายเป็นการกล่าวหรือบ่นถึงคุณยายด้วยความอาลัย พ่อครูขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณยายท่านด้วยคนนะครับ ส่วนเรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณชญาดา ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่เสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณชลธิชา ครับ
   ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณ KANIT ครับ
   ขอบคุณที่ชมว่ากลอนเพราะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 8. หนูขออนุญาตินำกลอนของพ่อครูไปใช้ในหนังสือไว้อาลัยคุณป้านะคะ

  ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  • หลานนฤมล ครับ
   ขอแสดงความเสียใจที่สูญเสียคุณยายด้วยคนนะครับ ฝากกราบศพคุณยายด้วยนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณมนวัฒน์ แหลมผึ้ง ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณป้าไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณเอกชัย กองมนต์ ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณจักรพงษ์ ครับ พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณวิภา ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยา่ไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 9. คุณกนกพร ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

  • คุณไพฑูรย์ ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 10. คุณหนูอัญ ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายทวดไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 11. กลอนไพเราะมาก คุณยายเพิ่งเสียวันนี้ขออนุญาตนำบทกลอนกล่าวไว้อาลัยคุณยายนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

 12. คุณอลิษา ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจที่คุณต้องสูญเสียคุณยายไปด้วยคนนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

ส่งความเห็นที่ เจมส์ ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *