ผญาจีบผู้สาวขาเลาะ

……………………………………………..

 1.  ขอไปเที่ยวกับผู้สาวขาเลาะ

……………………………………………

ชาย…มาแต่ไสน้องหล่า  สิไปไสอีกต่อ

ขอฮู้ชื่อได้บ่น้อง  หรือให่ได้ส่ำแยง  นางเอย

 

หญิง…มาแต่ทางหลังพุ้น  สิไปหน่าหาเลาะ

ชื่อนางอย่าฮู้เถาะ   ค่าแยงนางห่าร้อยจ้า  อ้ายเอย

 

ชาย…คันบ่บอกชื่อให่   อ้ายตั้งเอาสิได้บ่

ขออนุญาตบ่ได้    ตั้งชื่อโลดสิว่าใด๋

ค่าปรับไหมห่าร้อย  ยินดีจ่ายคันฮักกัน

ปรับเป็นพันกะยอมเสีย  คันให่เฟียเฟือข่าง  นางเอย

 

หญิง…เจ้าคือมึนแท้อ้าย  ว่าบ่ให่กะสิเอา

สิตั้งชื่อให่เฮา    ส่งสายตามาจ้อง

ค่ามองนางกะบ่ให่  ทำไก๋ว่าสิจ่าย

ขอบ้ายบ๋ายเด้ออ้าย  ไปเลาะเล่นเถาะหมู่เฮา  ลาละเบ้ออ้ายเอย

 

ชาย…สิไปไวแท้ละน้อง  อยู่ให่มองโด้นโดนแน

ค่าแอบมองจ่ายแท้   คันให่อ้ายไปเลาะนำ  นางเอย

 

หญิง……คันสิไปนำน้อง   บ่ต้องจ่ายเงินค่าเลาะ

จ่ายเฉพาะค่าน้ำมัน   กับค่ากินท่อนั้น  อ้ายเอย

 

ชาย…ค่าน้ำมันอ้ายซ่อยได้  ห่าสิบบาทเด้อนาง

ค่ากินกะคือกัน   ห่าสิบบาทท่อนั้น

คันจ่ายหลายกว่าหั่น  อ้ายบ่มีน้องจ่ายก่อน

ตอนพ้อกันเทือหน่า   สิแทนให่คู่สตางค์  นางเอย

 

หญิง…บ่ต้องไปดอกอ้าย  นั่งล่ายอยู่นั้นละ

มันสิเป็นภาระ    ของหมู่เฮาสาวขาเลาะ

เงินอ้ายมีกะซ่างเถาะ  เว้าหลายเป็นตาหน่าย

ให่อ้ายล่ายอยู่หม่องหั่น   คันฝันพ้อจั่งไปนำ  …อ้ายเอย

 

ชาย….อ้ายบ่อยู่หม่องนี้   ย้านผีหลอกกลางเว็น

ย้านมีคนมาเห็น   สิกล่าวขวัญว่าเป็นบ้า

หลูโตนอ้ายแน่หล่า  ให่อ้ายไปนำแน่

คันให่แชร์อ้ายกะสู่   คันให่กู้อ้ายกะยอม  นางเอย

 

หญิง…คันอยากไปนำน้อง   รถไผมันเด้อพี่

ขี่รถตามน้องได้  ไวช้ากะห่ามแซง

แสงตะเว็นเที่ยงแล้ว  แจวเข่าร้านอาหาร

กินหน่อยหลายแชร์กัน   บ่หลอยหนีถิ่มกันไว้

คันตกลงตามนี้ได้    กะ โอ เค เลยอ้ายพี่

สตาร์ทเครื่อง ณ บัดนี้   ขี่ตามน้องอย่าสิไล  อ้ายเอย

 

………………………………………….

2.  ชวนผู้สาวขาเละไปเที่ยว

………………………………………….

หญิง…..เหลียวเห็นหน่า  คือสิมาชวนไปเที่ยว  แท้นอ

สิชวนน้องเลาะเลี้ยว  ไปนั่งลี้อยู่หม่องใด๋  อ้ายเอย

 

ชาย…อ้ายสิมาชวนน้อง  ไปเบิ่งโชว์สาวขาเลาะ

ฮีบแต่งโตไวเถาะ    สิพาไปไวฟ้าว

สาวลำไยมาแล้ว    ออกจากไหมาใหม่ใหม่

อ้ายแต่งโตโก้บ่น้อง   ลองแยงให่ว่าจั่งใด๋  นางเอย

 

หญิง…น้องบ่ไปนำดอก  ย้านจิ๊กโก๋บ้านอื่น

ถืกไล่ตีไล่ทื้น  มันบ่คุ้มค่าปัว 

การแต่งโตของอ้าย   เบิ่งไกลโก้ป่านห่าน

เบิ่งใกล้ปานลิงเถ่า   เมาค้างย่างเซ  อ้ายเอย

 

ชาย…แต่งจั่งซี้เหมาะแล้ว  หล่อหลายคนสิซ่า

ครูอาจารย์เพิ่นฮู้  สิเอาอ้ายไปแต่งผม   นางเอย

 

หญิง…มันบ่ดีดอกอ้าย  หนีเที่ยวเวลาเฮียน

หนีโรงเรียนหาเลาะ  พ่อแม่เฮาสิเสียเส่น

ไทยบ้านเห็นเขาสิฟ้อง  ให่คุณครูมาไล่

ใหญ่ขึ่นมาหัวสิปู้   ความฮู้สิบ่มี  อ้ายเอย

 

ชาย…ขี่รถหาเลาะเล่น   ดีกว่าไปโรงเรียน   

 ได้เห็นได้จับบาย    ได้ทดลองของแท้

พ่อแม่บ่เห็นดอก   บอกได้เลยว่าสะดวก

บ่ต้องงวกพุ้นพี้   หนีเที่ยวได้สำบาย  นางเอย

 

หญิง…..ความฮู้หน่อย  ได้หามจั่วหามเสา

ความฮู้หลายเป็นนายเขา  เอาตีนชี้มือใช้

อย่าสุไปเถาะอ้าย  เชื่อคำน้องจั๊กเทือ

ขี่รถเรือเลาะเหล่น  บ่เบิ่งเต้นเอื้อยลำไย  อ้ายเอย

 

ชาย…ตกลงตามใจน้อง   สิพาไปโดยด่วน

หม่องใด๋ควรเลาะเหล่น  บอกโลดอ้ายบ่ขีน  นางเอย

 

หญิง…อย่าไวหลายเด้ออ้าย  น้องย้านตายก่อนแต่ง

ฮอดมื้อแลงโรงเรียนเลิก   สี่โมงแล้วต้องต่าวมาเด้อ  อ้ายเอย

…………………………………………

2/1  ชวนผู้สาวขาเลาะไปเที่ยว

………………………………………..

ชาย…สาวลำไยมาแล้ว  ไปซุมแซวชมบ่

ขอเงินแม่ได้สองร้อย   เป็นค่าจ้างผ่านประตู  นางเอย

 

หญิง…เงินสองร้อย  บ่พอดอกอย่าสิไป

เอื้อยลำไยกำลังดัง   ค่าชมนางคนละร้อย

ค่ากินอยู่เจ้าข่อย  สิเอาใสละคุณพี่

เงินเฮามีท่อนี้   ขี่รถเล่นม่วนกว่ากัน  อ้ายเอย

 

ชาย…คันน้องคึดจั่งซั้น  มาขึ่นรถเร็วไว

อ้ายสิพาไปเลาะ  กินลมชมไม้

กอดแอวอ้ายให่แน่น  รถแล่นไวจั่งบ่หล่น

เลาะไปจนเมื่อยแล้ว  จั่งโงโค้งต่าวคืน  นางเอย

 

หญิง…นางมีมอร์ไซด์แล้ว  บ่กอดแอวย้านคนซ่า

ย้านคนว่าให่น้อง   ย้านมีท้องย้อนกอดแอว

หมู่นางกะมีแล้ว  เป็นผู้สาวขาเลาะ

นั่งเบาะกันสองคน  ตำรวจเห็นกะบ่ฮ้าย  อ้ายเอย

 

ชาย…คันน้องเว้าจั่งซั้น  กะตามใจได้คู่อย่าง

นางขี่รถออกหน่า  ส่วนว่าอ้ายสิป้องหลัง  นางเอย

………………………………………………..

3. ผู้สาวขาเลาะชวนผู้บ่าวไปเที่ยว

……………………………………………….

หญิง…อ้ายคือนั่งโศกเศร่า  เหงาหงอยปานหอยป่วย แท้นอ

เลาะแก้ซวยบ่ละอ้าย   เทือดีขึ้นกว่านั่งซึม  อ้ายเอย

 

ชาย…มื้อนี้ฟ้ามืดครึ้ม  บ่อยากออกไปใส

คึดจังใด๋จั่งมาชวน   กวนกันตั้งแต่เช้า  

แม่นว่าเจ้ากินข้าว  อิ่มมาแล้วหือไป่

บ่ไปเรียนซั้นบ้อเจ้า  มากินข้าวนำกัน  นางเอย

 

หญิง…น้องกินข้าวอิ่มแล้ว   เลยแจวมาชวนพี่

มีข่าวดีสิบอกอ้าย   มีข่าวร้ายสิเล่าให่ฟัง  อ้ายเอย

 

ชาย…ข่าวดีหยังละน้อง  ข่าวร้ายหยังฮีบฟ้าวเล่า นางเอย

 

หญิง…ข่าวดีกับข่าวร้าย  อ้ายอยากฟังข่าวใด๋ก่อน

ข่าวดีมันซับซ้อน    ส่วนข่าวร้ายบ่ปานใด

ยับเข่ามาใกล้ใกล้   เหงี่ยงหูมาน้องสิเล่า

เว้าแฮงหลายบ่ได้  ไทยบ้านสิได้ยิน  อ้ายเอย

 

ชาย…ข่าวอิหยังกะได้  เล่าไปโลดอ้ายอยากฟัง

อย่าโยกหน่าโยกหลัง  อ้ายถ่าฟังตั้งโดนแล้ว

โยกปานแกวเลื่อยไม้  ปานใดจั่งสิเล่า

จนอ้ายเซาอยากฟังแล้ว  แนวนี้กะซ่างเป็น  นางเอย

 

หญิง…ที่นางเว้าโยกโย้   เพราะอยากฮู้ความใน

ใจอ้ายเป็นจั่งใด  จั่งไฟหรือจั่งน้ำ

ถามเรื่องข่าวดีนั้น   ตอบได้เลยน้องฮักพี่

ข่าวร้ายคือรถน้อง  ยางแบนแล้วขี่บ่ไป  ซั้นแหล่ว  อ้ายเอย

 

ชาย…ข่าวดีน้องฮักอ้าย   ฮักส่ำใด๋บอกอ้ายแน่

ฮักแข่แหล่ท่อจอมก้อย  หรือใหญ่กว้างท่อกระบุง

ยางรถแปบ่ต้องยุ่ง  อ้ายสิจูงไปเปลี่ยนใหม่

ให่นั่งคองคอยอ้าย   เปลี่ยนยางแล้วจั่งค่อยไป  นางเอย

 

หญิง….นางฮักอ้าย  บ่มีใด๋ปุนเปรียบ

บ่มีใด๋เทียบได้  ใหญ่กว่าฟ้ากว่าตะวัน

ฮักอ้ายแต่อยู่ชั้น  อนุบาลบ่เคยเปลี่ยน

นางเพียรมามื้อนี้  ย้อนฮักอ้ายอีหลี

อ้ายสิเปลี่ยนยางให่  ขอบคุณหลายเด้อพี่

เงินบ่มีดอกอ้าย  จ่ายแทนน้องแนเด้อ อ้ายเอย

 

ชาย…ฮักตั้งแต่คำเว้า  เอาอีหลีย้านแต่เผ่น

อ้ายบ่เห็นใจน้อง   เซืองแฟนไว้จั๊กกี่คน

แต่บ่สนดอกน้อง  เรื่องของนางแล้วแต่

ค่าเปลี่ยนยางจ่ายแท้  อ้ายจ่ายให่บ่ต้องแชร์    นางเอย 

 

หญิง…ขอบพระคุณเด้ออ้าย  ที่ซ่อมรถให่นางเลาะ

พานางไปแน่เถาะ   เลาะผู้เดียวนางย้าน

คันแม่นนางมีอ้าย   พาไปคือสิม่วน

นางมาชวนเพราะฮักอ้าย   พาไปซิ่งแน่เป็นหยัง  อ้ายเอย  

 

ชาย….ไปกะไปตั๊วะน้อง  ฉลองเฮาฮักกันใหม่

น้องมีใจฮักอ้าย  อ้ายฮักเจ้าดั่งกัน

คันบ่ไปกะบ่ได้   เสียเชิงชายอ้ายพี่

นั่งดีดีเด้อน้อง  สิพาล่องเลาะไป

หนทางไกลหรือใกล้  สิพาไปทุกหนแห่ง

ตอนแลงโรงเรียนเลิก  จั่งโงโค้งต่าวมา  นางเอย

 

(ยังมีต่อ)

data-matched-content-ui-type="image_stacked"