สคริปต์พิธีกรงานทำบุญแจกข้าว

ปรับใช้ตามเหมาะสมนะครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด  5. พิธีกรควรปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้สอดคล้องกับความเห็นของประธานจัดงานหรือเจ้าภาพ ก่อนนำไปใช้    6.  ก่อนที่พิธีกรจะเชิญใครขึ้นพูดควรบอกกล่าวให้เขารู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  เพื่อให้เขาได้เตรียมตัว ซึ่งจะทำให้งานราบรื่น สนุก และจบแบบประทับใจ

………………

ภาคเช้า

………………..

พิธีกร (ก้มกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา หันหน้าไปทางชาวบ้านที่มาช่วยงาน)………….(อ่านกลอนอีสาน)…

บุญแจกข้าว  เป็นบุญใหญ่ของครอบครัว

ลูกหลานมาโฮมโต  แต่งทานอุทิศให่

แก่ญาติที่ตายแล้ว  บรรพชนคนเก่าแก่

เพินดูแลเฮาโดนแล้ว  มรดกให่แก่เฮา

เว้าเรื่องบุญคุณนั้น  บรรยายได้บ่เมิด

เว้าแต่เกิดจนตาย  กะบ่เมิดบ่เสี่ยง

เว้าแต่เพียงย่นย่อ  พอเป็นทางจองปอง

ให่หมู่ซาวพี่น้อง  ได้เห็นหม่องป่องไป

ในสมัยพระพุทธเจ้า  ยังทรงพระชนม์อยู่

ผู้ที่เป็นต้นเรื่อง  คือพระเจ้าพิมพิศาล

ได้ยินเสียงหน่าย้าน โหยหวลไห่จ่ม

คือเสียงลมเสียงเว้า  ขอกินข้าวอยู่ข่างหู  

ถามผู้ใดกะบ่ฮู้   เกิดสงสัยอย่างใหญ่

จึงไปถามพระพุทธเจ้า  ให่ไขข่อก่อปัญหา

พุทธองค์เลยตรัสว่า  ดูกรพิมพิศาล

ตั้งแต่หลายล้านปี  ญาติพระองค์สมัยนั้น

เป็นคนงานรับใช้  ในอารามแห่งหนึ่ง

คอยหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำ  ล้างชามหม่อกะทะไห

แบ่งของกินของใช้  ให่พระเณรเถรท่าน

กินของทานก่อนพระให่  ลักเครื่องใช้ของสงฆ์

บ่ซือตรงคดในข่อ  งอในใจบ่สัตย์ซื่อ

ถือศีลธรรมบ่ครบห่า  หาลักได้ให่ลูกหลาน  

การกระทำอันนั้น  มันเป็นบาปเป็นกรรม

เถิงยามตายตกนรก   หลายล้านปีจั่งหนีพ้น

เป็นเปรตโดนรอญาติ  หลายล้านปีให่มาซอย

คอยพระองค์เฮ็ดบุญให่  จั่งสิพ้นบ่วงกรรม

พิมพิศาลทำทานแล้ว   แต่เสียงยังดังคือเก่า

ทั้งเสียงเว้าเสียงฮ้องไห่  ดังก้องกว่าแต่หลัง

จึงเสด็จหน่าตั้ง   ไปนั่งเฝ่าพุทธองค์

ให่ทรงเฉลยไข   เรื่องเป็นไปให่แจ่มแจ้ง

พุทธองค์แยงญานฮู้  จึงแนะนำพระองค์ว่า 

ที่มาเป็นจั่งซี้  เพราะทานนั้นบ่ครบองค์

ทานบ่เจาะจงให่   เปรตทั้งหลายบ่ได้ดอก

มีแต่พอกพูนให่   พระองค์นั้นผู้กระทำ

คันทานแล้วหยาดน้ำ  อุทิศส่วนกุศลไป

ถึงผู้ตายที่เป็นผี  เปรตสางคางฮ้าย

ผลทานเฮาสิไปฮอด  พวกเขาได้โดยง่าย

พิมพิศาลกะจั่งได้   ทานอีกครั้งดั่งแนะนำ

แล้วหยาดน้ำอุทิศให่  เปรด-ตะญาติทั้งหลาย

ให่มาฮับเอากุศล  ผลทานอุทิศให่

เปรตดีใจโฮจ้น   ได้ผลทานแล้วม่วนชื่น

ต่างตื่นเต้นได้แปลงร่าง  เป็นนางฟ้าสง่างาม

เปรตผู้ชายเป็นตรงข่าม  เทพบุตรสุดหล่อ

พากันเหาะขึ้นชั้น  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

แลงงายบ่ต้องหยุ่ง  มุ้งบ่กางมีแต่ม่วน

ชวนกันหาเลาะเหล่น  ชมซ้อนกลิ่นผกา

เป็นที่มาบุญแจกข้าว  ชาวพุทธเฮาได้สืบต่อ

ฮอดพ.ศ.คู่มื้อนี้  ดีฮ้ายให่ฮำเพิง  พี่น้องเอย

 

(หรืออ่านกลอนสุภาพ)

สวัสดี  พี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

ที่ร่วมจิต  มาช่วยงาน  สมานฉันท์

เพื่ออุทิศ  กุศลส่ง  ดวงวิญญาณ

ผู้วายปราณ  ได้ไปเกิด  ในภพดี

โดยทำตาม  คำสอนใน  ไตรปิฎก

ที่สาธก  เรื่องราว  เหล่าเปรตผี

ซึ่งเป็นญาติ  พิมพิศาล  องค์ภูมี

หลายล้านปี  ที่เฝ้ารอ  ขอส่วนบุญ

ส่งเสียงร้อง  โหยหวน  ชวนสยอง

ถึงพี่น้อง  เคยโอบเอื้อ   เคยเกื้อหนุน

พิมพิศาล  เคยเป็นญาติ  เคยร่วมบุญ

เคยอุดหนุน  กันมา  แต่ปางบรรพ์

พระองค์ได้  ยินเสียง  ของเปรตร้อง

เขม้นมอง ซ้ายขวา  ร้องเรียกขาน

มเหษี   ซ้ายขวา  บริวาร

ต่างโจทย์ขาน  ว่าพระองค์  ทรงเพี้ยนไป 

พระองค์จึง  ไปเฝ้า  พระพุทธเจ้า

เล่าเรื่องราว  ไต่ถาม  ความสงสัย

พุทธองค์  จึงเล่าเรื่อง  ความเป็นไป

ตั้งแต่หลาย  ล้านปี  ที่ผ่านมา

อันสำเนียง  เสียงที่  ได้ยินนั้น

เสียงเปรตมัน  ร้องเรียก  เผ่าพงษ์ศา

ให้ทำบุญ  อุทิศส่ง  ดวงวิญญา

เนิ้นนานมา  หลายล้านปี  ที่เป็นไป 

เปรตเหล่านี้  หลายล้านปี  ที่ผ่านนั้น

เคยผูกพัน  พึ่งพา  เคยอาศัย    

เป็นพระญาติ  ของพระองค์  ผู้ทรงชัย

มีบุญใหญ่  ต่อกัน  เนิ่นนานมา

ก่อนเป็นโยม  อุปฐาก  พระในวัด

สารพัด  รับใช้  ศาสนา

แต่ทำผิด   ยักยอก  ทรัพย์สงฆ์มา

สิ้นชีวา  ตกนรก  หลายล้านปี

พอพ้นกรรม  จากขุม  นรกแล้ว

ต้องจรแจว  มาเป็น  เปรตภูติผี

รอลูกหลาน  แจกข้าวให้  หลายล้านปี 

เพื่อจะหนี  ภพเปรต  หนีเภทภัย 

พระเจ้าพิม   พิศาล  เมื่อทรงทราบ

จึงก้มกราบ  ถวายทาน  ตามเงื่อนไข  

แต่เสียงร้อง  ของเปรต ยังวุ่นวาย

เสียงร้องไห้  ยังก้องหู  อยู่ทุกยาม

พระองค์จึง  ไปเฝ้าพระ   พุทธเจ้า

เล่าเรื่องราว  ให้ทรงทราบ  กราบทูลถาม

พุทธองค์  ทรงตรัส  ไว้ชัดความ

ทุกคำถาม  ที่สงสัย  ในกมล

ที่เปรตยัง  ร้องไห้  ไม่ไปไหน

เพราะเปรตไม่  ได้รับ  ส่วนกุศล

บุญที่ทำ  เอาไว้  ไม่บันดล

บุญทุกส่วน   คืนกลับ  ทรงรับเอา 

พระองค์ไม่   กรวดน้ำ  ไม่คว่ำขัน

ไม่แบ่งปัน  กุศลไป  ให้เปรตเขา

จงทำบุญ  กรวดน้ำ  อย่าดูเบา

อุทิศบุญ  ให้พวกเขา  อย่างเจาะจง    

พระเจ้าพิม   พิศาล  ทานอีกครั้ง

 แล้วทรงตั้ง  อธิษฐาน  มั่นประสงค์

ทรงกรวดน้ำ  แผ่กุศล  ให้เจาะจง

กรวดน้ำส่ง  เปรตได้รับ  ในฉับพลัน       

เปรตบางตน  ได้ไปเกิด  เป็นนางฟ้า

บางตนเกิด  เป็นเทวา   บนสวรรค์

อยู่เป็นสุข    สดชื่น  ทุกคืนวัน

เหล่าลูกหลาน  พุทธไทย  ได้สืบมา

จึงจัดงาน  แจกข้าว  ในวันนี้

เชิญน้องพี่  มาร่วมบุญ  หนุนส่งหา

ญาติพี่น้อง  ที่ล่วงลับ  ดับชีวา

บุญนำพา  ให้สุขสม  ภิรมย์ปอง  

ที่ตกทุกข์   ให้พ้นไป  จากความทุกข์

ที่สบสุข  ให้สดใส  ไม่เป็นสอง

สุขสดชื่น  รื่นรมย์  สมใจปอง

สวยผุดผ่อง  บนสวรรค์  ให้นานนาน

(พูด)กราบเรียนท่านเจ้าภาพ ท่านผู้มีเกียรติ  และญาติสนิทมิตรสหายที่กรุณามาช่วยงานบุญแจกข้าวคุณแม่อมร ยืนนาน   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม มหาหิงส์  นารีสนั่น   ได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพ ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่อมร  ยืนนาน  ในเช้าวันนี้  กระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่อมร  ยืนนาน ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการทำบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่อมร  ยืนนาน

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2560

ภาคกลางวัน

เวลา  06.00  น. 

-เก็บอัฐิผู้ตายมาไว้ในงานบ้านเจ้าภาพ

– ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรที่วัดนิมมานรดี

-ตั้งกองบุญที่บ้าน

-แจกจ่ายอาหารแก่ผู้มาร่วมทำบุญ

เวลา  16.00 น.
– พิธีทางศาสนา
                                                                                

ภาคกลางคืน

เวลา  20.00  น. เป็นต้นไป

-มหรสบคบงันตลอดคืน

วันที่  2  มกราคม  2560

เวลา  07.00  น.

-ถวายอาหารบิณฑบาตรและเครื่องสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่อมร  ยืนนาน  แด่พระสงฆ์ที่วัด  (แจกข้าว)

-กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่อมร  ยืนนาน

-เสร็จพิธี

พิธีกร….เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ญาติพี่น้องที่มาร่วมทำบุญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน  ส่วนท่านที่มีภารกิจไม่อาจอยู่ร่วมรับประทานอาหารเช้าวันนี้ด้วยกันได้ก็รับอาหารถุงที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้กลับไปทานที่บ้านด้วยนะครับ  เชิญทุกท่านตามอัธยาศรัยครับ   ท่านที่พอมีเวลาว่างตอนเย็น ๆ เวลาประมาณ  16.00  น. หรือบ่ายสี่โมงเย็น อย่าลืมแวะมาร่วมพิธีทางศาสนาด้วยกันนะครับ  ส่วนกลางคืนก็มาชมวงดนตรีกับแก้โฮแซวด้วยกัน หัวหน้าวงแจ้งว่า คืนนี้วงดนตรีกับแก้โฮแซวจัดมาสมโภชน์งานแจกข้าวคุณแม่อมร ยืนนาน ล้นพิกัด  ดนตรีมัน นักร้องไม่เมา หางเครื่องสาวสุดเซ็กซี่  เวทีอลังการ  ครับพี่น้องครับ  

เวลา  16.00 น.

(เมื่อรับพระมาถึงแล้ว) 

พิธีกร…เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทางพุทธศาสนา ไหว้พระ รับศีล และฟังพระสวดปริตมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและพวกเราผู้มาร่วมงานทุกคนด้วยครับ เชิญครับ…….บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว  เรียนเชิญมัคทายกวัดดำเนินการด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

มัคทายกวัด…กราบพระพร้อมกันนะครับ กราบ  ๆ  ๆ…….กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะครับ

– อิมินา สักกาเรนะ  ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะ.   -อิมินา สักกาเรนะ  ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะ   -อิมินา สักกาเรนะ  ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะ.
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
มัคทายกวัด(พูด)….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
มัคทายกวัด(พูด)…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
มัคทายกวัด(พูด)…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยทาน  กรวดน้ำ รับพร)

มัคทายกวัด(พูด)กราบนิมนต์พระคุณเจ้าประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ

(เสร็จพิธี เจ้าภาพส่งพระกลับวัด  ส่วนภาคกลางคืนเป็นเรื่องมหรสพคบงันจึงไม่มีสคริปต์)

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *