ผญาบุญบั้งไฟ

…………………….

กลอนที่  1

1. ณ จุดให้คะแนน

…………………………

วันคืนย้าย ฤดูกาลผันเปลี่ยน

เวียนกันมาฮอดมื้อ เฮ็ดนาฮั่วไฮ่สวน

ฝนสมควรตกแล้ว  แต่บ้านเฮาแห่งกิ่นกิ่น

แผ่นดินฮ้อนแดดขั่ว ผัวเมียฮ้อนอยู่บ่เป็น

พากันหาเหลาะเหล่น การพนันขันต่อ

รอถ่าฝนแนมขี่ฝ่า ไหลมาแล้วกะผ่านไป

แดดในใจแฮงฮ้อน กินนอนบ่เป็นส่ำ

สิไปทำรับจ้าง ทางภาคใต้ภาคกลาง

ถิ่มโพนที่ถางไว้ ถิ่มนาไฮ่เฮือนซาน

ถิ่มลูกหลานไว้กับตา ปู่ย่ายายให้หาเลี้ยง

เพียงว่าฝนบ่ตกต้อง ตามฤดูเป็นเรื่องใหญ่

ไทยอีสานอยู่บ่ได้ ต้องไลบ้านห่างเฮือน

เดือนฮกขึ่น  ประเพณีเฮาแต่เก่าก่อน

จูดบั้งไฟขึ่นไปอ้อน วอนพ่อแถนเจ้าแห่งฝน

ให่หลีโตนไทยบ้าน ลูกหลานทางโลกลุม

ที่ตุ้มโฮมแห่เซิ้ง  จูดบั้งไฟขึ่นขอฝน

มวลลูกหลานมากันแหน่น   แห่แหนบั้งไฟใหญ่

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งไกลใกล้แห่มา

จูดขึ่นไปเทิงฟ้า   เพื่อบูชาพ่อแถนท่าน

โปรดรับการกราบไหว่  บั้งไฟพร้อมเครื่องสักการ

แล้วประทานฝนให่  ตกลงในโลกลุ่ม

ผู้ชุมนุมได้หายฮ้อน บ่จรฮ้างห่างไฮ่นา ..แนเทอญ

……………………………………….

กลอนที่  2

ณ บริเวณพิธีขอฝน

…………………………………

กราบคารวะ   ท่านพ่อพญาแถน

ผู้อยู่แดนสงบสุข  บนสวรรค์เมืองฟ้า

ลูกหลานเฮ็ดนาบ่ได้  ฝนห่าใหญ่บ่ฮวยฮำ

น้ำบ่มีมาขัง  ทางไฮ่นากะแปนแห่ง

ควายจ่อยแฮงบ่มีหญ้า  ปลาตายฟูอองลอง   

ได้แต่มองขึ่นฟ้า   ผินหน่าต่อพ่อแถน

ยามมีทุกข์ยากแค้น  หวังพ่อแถนเป็นที่เพิ่ง

ขึ่นเทิงฟ้าบ่ได้  หามาให่แต่บั้งไฟ

สิจูดขึ่นไปเทิงฟ้า   เพื่อบูชาพ่อแถนท่าน

โปรดรับการกราบไหว่  แล้วดลให่เหล่าเมฆฝน

ไหลมาตกจ้นจ้น   ให้คนทางโลกลุ่ม

มีแผ่นดินชุ่มน้ำ   ทำนาได้คู่สู่คน

ให้ได้โฮจ้นจ้น  ความทุกข์จนหนีจาก

ความลำบากแล่นลี้   หนีหน้าอย่าให่เห็น…..เเนเทอญ..พ่อแถนเอย

………………………………………….

กลอนที่  3

ณ บริเวณจุดบั้งไฟแข่งขัน

……………………………………

สำบายดีพี่น้อง  ที่เคารพรักฮักแพง

ที่มาชมการแข่งข้น  บั้งไฟในเทือนี้

ผลามีได้พ้อหน่า  วาสนาหลายได้มาฮวม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮวมแข่งขัน

บั้งไฟมันมาแล้ว  ฮีบฟ้าวแจวมาเบิง

บ่ทันเหิงสิจูดแล้ว  มาช้าสิบ่ทัน

ความมันกำลังเริ่ม  เสริมงานให่ยิ่งใหญ่

บั้งไฟหลายสิบบั้ง  กำลังพร้อมสิแข่งขัน

คันอยากเสี่ยงโชคให่  เล่นอึ่งไข่นำกัน

หรือสิผันเป็นผู้เชียร์    กะตามใจได้ทุกเรื่อง

เงินที่เซืองเมียไว้   จ้กมาไวลงอึ่งไข่

ดวงดีหรือดวงฮ้าย  บั้งไฟเจ้าสิบอกเอง  พี่น้องเอย

………………………..

ดูในสคริปต์พิธีกรงานบุญบั้งไฟ

data-matched-content-ui-type="image_stacked"