สคริปต์วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการครู/ตำรวจ/ทหาร

ง่าย กระชับ ประทับใจ  ใช้เวลาประมาณ  5  นาที

 1. ข้าราชการครูเกษียณ

………………………………………………………………………………………..

 1. พิธีกรหญิง….(ฉายภาพตัวหนังสือบนจอ ทีวีพร้อมอ่านสคริปต์)

กตัญญุตา  กษิณาลัย คุณครูตื่นเช้า   สายบางวัน  โรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำวิทยา  อำเภอตะกวดป่า  จังหวัดจำปาดง

 …………………………………………………………………………………………………………

 1. พิธีกรชาย……. (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)                                   

………………………….

กลอนที่  1

…………………………..

ผ่านวันวาน  พากเพียร  ครูผู้สร้าง    ล้วนเส้นสาย ลายทาง  ครูสร้างสรรค์

ผูกด้วยรัก  ทอด้วยใจ  สายสัมพันธ์  ครูปลูกปั้น  กล่อมเกลา  พราวพริ้มพราย

สามสิบเก้า  ปีที่  ครูคงค่า                   เกียรติครูงาม  สมสง่า  สมความหมาย

สอนศิษย์รุ่น  สู่รุ่น  ทั้งหญิงชาย           มีภูมิรู้  คู่กาย  ภูมิปัญญา

สมดั่งคำ  เชิดชู  ครูตื่นเช้า                   พ่อครูเรา  ศิษย์รัก  เพื่อนห่วงหา

เป็นพ่อพิมพ์  แบบอย่าง  ทางศรัทธา    หกสิบปี  มุทิตา  กษิณาลัย

 

หรืออ่านบทกลอนต่อไปนี้ (เลือกตามใจชอบครับพี่น้องครับ)

……………….

กลอนที่  2

……………….

ผ่านวันวาน  ด้วยพากเพียร  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งหน้าสู่  เส้นทาง  ครูสร้างสรรค์

ทอด้วยรัก  ถักด้วยใจ  สายสัมพันธ์      หวังปลูกปั้น  เด็กไทย  ให้เก่งดี

สามสิบเก้า  ปีที่  พี่ฟันฝ่า                      สอนศิษย์มา  งดงาม  ตามวิถี

ศิษย์เรียนจบ  หลายรุ่น  ล้วนเก่งดี       ได้เป็นมี  แตกต่าง  ห่างกันไป   

ศิษย์ไปถึง  ฝั่งฝัน  กันหมดแล้ว           พี่ยังแจว  เรือจ้าง  ไม่ไปไหน

ผ่านวันนี้  ท่านพี่     ต้องจากไป          สู่เส้นชัย  วัยเกษียณ  ได้เปลี่ยนงาน

กลับบ้านไป  เลี้ยงหลาน  ดูแลลูก          แสวงสุข  นอนวัด  หาสวรรค์

หรือแสวง  หาทาง  ไปนิพพาน            นอนให้หลาน   เหยียบหลัง  ฟังเพลงมัน

โรงเรียนจึง  จัดงาน  เลี้ยงวันนี้           ส่งท่านพี่  ด้วยข้าวปลา  น้ำอาหาร

วงดนตรี  มีชื่อเสียง  บรรเลงมัน           หางเครื่องสรร  สาววัยรุ่น  หุ่นบางเบา

ให้งานเลี้ยง  ส่งพี่เรา  ในคืนนี้             จงเป็นที่  ประทับใจ  คลายความเหงา

ม่วนด้วยกัน  คืนนี้  มีแต่เรา                 ส่งพี่เขา  ให้ม่วนมัน  แล้วค่อยเมือ

……………….  

กลอนที่ 3

………………

สวัสดี  ครับพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร        ทั้งลูกศิษย์  ร่วมงาน  สมานฉันท์

เลี้ยงส่งครู  ผู้เกษียณ  เปลี่ยนการงาน    ไปอยู่บ้าน  พักผ่อน  นอนสบาย

ท่านอบรม  สั่งสอน  สานุศิษย์              ด้วยดวงจิต  มุ่งมั่น  ไม่หวั่นไหว

สามสิบเก้า  ปีผ่าน  นานกว่าใคร           ต่อนี้ไป  ต้องก้าวเดิน  เหินห่างกัน

ก่อนเคยพบ  ก็เป็นพราก  จากวันนี้        ก่อนเคยมี  อุดมการณ์  ร่วมสานฝัน

เคยร่วมกิน  ร่วมเที่ยว  ข้องเกี่ยวกัน      ความผูกพัน   ค่อยจืดจาง  ห่างหายไป

คงเหลือเพียง  ชื่อคน  ที่เคยรู้                คนเคยอยู่  เคยเห็น  แต่ครั้งไหน

จำได้บ้าง  ลืมบ้าง  ต่างกันไป            ถึงอยู่ใกล้  ก็เหมือนไกล  เพราะลืมกัน

โรงเรียนจึง  จัดงาน  เลี้ยงวันนี้           ส่งท่านพี่  ด้วยข้าวปลา  น้ำอาหาร

วงดนตรี  มีชื่อเสียง  บรรเลงมัน           หางเครื่องสรร  สาววัยรุ่น  หุ่นบางเบา

เพื่อให้งาน  เลี้ยงส่ง  ในคืนนี้             ได้เป็นที่  ประทับใจ  คลายความเหงา

เติมความรัก  กันลืม  ระหว่างเรา         จนตราบเท่า  อายุขัย  ตายจากกัน

……………………………………………………………………………………………………….

 1. พิธีกรหญิง…… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

หากเปรียบชีวิตครูเหมือนเรือจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำเรือ   เมื่อถึงฝั่งก็ต้องจอดให้ผู้โดยสารขึ้นฝั่งไปตามเส้นทางของตนเอง  แล้วกลับมารับส่งผู้โดยสารใหม่เรื่อยไปจนกว่าเรือจะผุ  ชีวิตครูก็เฉกเช่นเดียวกัน เมื่ออบรมสั่งสอนลูกศิษย์จบหลักสูตรชั้นแล้ว  ลูกศิษย์ต่างแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตน ส่วนครูยังต้องอยู่รับสอนและส่งทางลูกศิษย์รุ่นต่อไปไม่สิ้นสุด  จนกว่าจะชีวิตจะผุพัง หรือเกษียณอายุราชการ

คุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ไปแล้วถึง  39  รุ่น  ท่านได้ทำหน้าที่ครูมาถึงวาระเกษียณอายุราชการ  ต้องส่งมอบภาระงานทุกอย่างคืนให้แก่โรงเรียนแล้วกลับบ้านไป  เพื่อรอวันเกษียณชีวิต

……………………………………………………………………………………………………………

 1. พิธีกรชาย… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

ประวัติคุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน  โดยสังเขป

คุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน   เกิดวันที่ 1 มกราคม  พุทธศักราช  2499  ที่บ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง  บิดาชื่อ  พ่อครูตื่นเต้น  สายบางวัน  มารดาชื่อ คุณแม่ตื้นตัน  สายบางวัน สกุลเดิม สายทุกวัน เป็นบุตรคนที่  1  ในจำนวนพี่น้อง  3  คน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2509    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2513    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  จากโรงเรียนตะกวดป่าวิทยา อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2515    เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนจรเข้ดงวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2520  เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ป.กศ.สูง)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จากวิทยาลัยครูจำปาดง

พ.ศ. 2528   เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จากวิทยาลัยครูจำปาดง

ประวัติการรับราชการครู

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2520  ดำรงตำแหน่งครู 2 สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่โรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ จนเกษียณอายุราชการ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครู 2  ระดับ  3  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำปาดง

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2528  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์  1  ระดับ  4

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำปาดง เขต  3

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูชำนาญการ

วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2551  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ และโอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำปาดง เขต  2

……………………………………………………………………………………………………………

 1. พิธีกรหญิง… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

ประวัติการครองรักครองเรือน

ชีวิตการครองรักครองเรือนของพ่อครูตื่นเช้า  สายบางวัน อบอุ่นมาก ดังเรื่องราวต่อไปนี้

พ.ศ.  2522  พบรักและแต่งงานกับแม่ครูหลับใหล  นอนลืมตื่น ชาวบ้านนกแล อำเภอนกกระโดก จังหวัดนกกระทุง  ซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนเดียวกันในขณะนั้น  หลังแต่งงานแล้วได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียนเรื่อยมา

พ.ศ.  2523  ให้กำเนิดลูกชายคนแรก ชื่อ ตื่นตูม ชื่อเล่นตาตี่ เรียนจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาสาวคอย

พ.ศ.  2524 ได้พากันย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ของครอบครัวซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านจิ้งจกน้ำ หมู่ที่  2  และอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.  2533  ให้กำเนิดลูกชายคนที่  2  ชื่อ  ตาตูม ชื่อเล่นตาตั้ง  เรียนจบปริญญาตรีนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ปัจจุบันเป็นพนักงานขับรถของครอบครัว  มีหน้าที่ขับรถพาคุณแม่และคณะไปทำบุญที่วัด

วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ

……………………………………………………………………………………………………………

 1. พิธีกรชาย….(ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

มุทิตาลัย

คุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน เป็นคนหนักแน่น  มั่นคง สอนที่โรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำวิทยาแห่งเดียว ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุราชการโดยไม่ย้ายไปไหนเป็นเวลาถึง  39  ปี 9  เดือน 14  วัน ท่านเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีของลูกศิษย์ เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

บัดนี้ถึงเวลาที่พ่อครูตื่นเช้า  สายบางวัน  ต้องเกษียณอายุราชการแล้ว   แม้ใจยังรักและผูกพันอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์และโรงเรียนมากเพียงใด ก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้  เพราะหมดเวลาสำหรับพ่อครูแล้วตามกฎหมาย  จึงต้องส่งมอบภาระงานครูทุกอย่างคืนให้แก่โรงเรียน  แล้วกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อรอเกษียณชีวิตตามกฎแห่งธรรมชาติ

……………………………………………………………………………………………………………

 1. พิธีกรหญิง… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

แด่…พ่อครูด้วยดวงใจ

ร้อยดวงใจ  แทนมาลัย  เป็นพวงพุ่ม               ยกกระพุม  ก้มกราบ  อธิษฐาน

มอบพ่อครู  ผู้อุทิศ  จิตวิญญาณ                   หกสิบปี  ก้าวผ่าน งานเชิดชู

จากวันวาน  พากเพียร  เปลี่ยนเข็มทิศ         เคยสอนศิษย์  ให้ตั้งใจ  ใฝ่เรียนรู้

เคยร่วมงาน  สานสัมพันธ์  พี่น้องครู               เคยได้อยู่  ร่วมทุกข์  ร่วมสุขกัน

 เคยร่วมต้าน  เมื่อมีภัย  มารุกล้ำ                 เคยชี้นำ  แนวทาง  อย่างสร้างสรร

มีปัญหา  ทุกข์สุข  สารพัน                          เคยช่วยกัน   แก้ไข  ได้อย่างครู

มาบัดนี้  พ่อครู  เกษียณแล้ว                 เหลือเพียงแนว  การสอน  ที่สวยหรู

ฝากเป็นแนว  ทางไว้  ให้น้องครู                    ได้เรียนรู้  ปรับใช้  ตามใจตน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                    โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ดลพ่อครู  ให้สมหวัง  ดังกมล                         มีสุขล้น  หล่อใส  ดั่งวัยทีน

มีอายุ  ยืนยาว  ไม่เฒ่าแก่                               เมียดูแล  รักใคร่  ใฝ่ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน           ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกเมื่อเทอญ

แด่…แม่ครูด้วยดวงใจ

ร้อยดวงใจ  แทนมาลัย  เป็นพวงพุ่ม               ยกกระพุม  ก้มกราบ  อธิษฐาน

มอบแม่ครู  ผู้อุทิศ  จิตวิญญาณ                   หกสิบปี  ก้าวผ่าน งานเชิดชู

จากวันวาน  พากเพียร  เปลี่ยนเข็มทิศ         เคยสอนศิษย์  ให้ตั้งใจ  ใฝ่เรียนรู้

เคยร่วมงาน  สานสัมพันธ์  พี่น้องครู               เคยได้อยู่  ร่วมทุกข์  ร่วมสุขกัน

 เคยร่วมต้าน  เมื่อมีภัย  มารุกล้ำ                 เคยชี้นำ  แนวทาง  อย่างสร้างสรร

มีปัญหา  ทุกข์สุข  สารพัน                          เคยช่วยกัน   แก้ไข  ได้อย่างครู

มาบัดนี้  แม่ครู  เกษียณแล้ว                 เหลือเพียงแนว  การสอน  ที่สวยหรู

ฝากเป็นแนว  ทางไว้  ให้น้องครู                    ได้เรียนรู้  ปรับใช้  ตามใจตน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                    โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ดลแม่ครู  ให้สมหวัง  ดังกมล                         มีสุขล้น  สวยใส  ดั่งวัยทีน

มีอายุ  ยืนยาว  ไม่เฒ่าแก่                               แฟนดูแล  รักใคร่  ใฝ่ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน           ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกเมื่อเทอญ

……………………………………………………………………….

คำกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณของผู้เกษียณ

………………………………………………………………………..

………………………

ตัวอย่าง  1

……………………..

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ  ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพ   สวัสดี  เพื่อนครูและลูกศิษย์ที่หล่อสวยและน่ารักทุกคน

สามสิบเก้าปี สามเดือนสิบสี่วันที่กระผมรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็น  39  ปีที่กระผมประทับใจอย่างไม่มีวันลืมเพราะทำให้กระผมได้ทั้งความรู้  ประสบการณ์  และสิ่งดี ๆ มีคุณค่าต่อชีวิตมากมายเช่น  

1. ได้เป็นครูครั้งแรก และสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ เรื่อยมาจนถึงวันเกษียณ

2.  ได้ลูกศิษย์ที่เก่งดีมีความสุข มากมายหลายอาชีพแตกต่างกันไปตามความใฝ่ฝันของตน  

3.  ได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นกัลยาณมิตรมากมายทั้งในโรงเรียนนี้และโรงเรียนอื่น  ซึ่งต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา  ค่ำคืนนี้ก็มาร่วมงานอย่างอบอุ่น

4.  ได้เป็นลูกน้องของผู้บริหารที่ดีที่สุด มีวิสัยทัศน์กว้าง มองไกล ให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

5.  ได้พบรักและแต่งงานกับครูสาวสวยที่สุดในโลกใน เวลานั้น เธอชื่อ นวยนาด  สวรรค์อาย  .แต่วันนี้ความสวยของเธอยกให้ลูกสาวไปหมดแล้ว ยังเหลือแต่ความสวยที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งกระผมสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเอง….  เพราะมีเธอจึงทำให้ครอบครัวของกระผมอบอุ่น มั่นคง ถึงไม่มั่งคั่งแต่ก็ยั่งยืนจนถึงวัยได้เกษียณ  กระผมมีลูกสาว   2  คน ส่วนลูกชายกำลังให้ลูกสาวส่งรักส่งยิ้มส่งสายตามองหาอยู่ คิดเอาแต่ได้ว่าน่าจะเป็นลูกชายของผู้ที่มาร่วมงานคืนนี้อย่างแน่นอนครับ  ใครมีลูกชายเอามาแลกลูกสาวนะเฮ้ย ๆ ๆ

6.  ได้ความประทับใจงานเลี้ยงส่งวันเกษียณคืนนี้ครับ จัดให้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริง ๆ  ประทับใจมากที่สุดครับ

7.  และอีกมากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงในเวลาอันจำกัดนี้ได้ครับผม

ขอบพระคุณทุกกิจกรรมที่จัดให้  ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึง  ชีวิตของกระผมก้าวเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะมีผู้ใหญ่ดึง  ผู้น้อยดัน  เพื่อนกันช่วยเหลือประคับประครอง  กระผมไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เป็นการตอบแทนนอกจาก  โค้งคารวะด้วยความสำนึกในพระคุณ  มีอะไรให้รับใช้ยินดีเสมอครับผม 

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องในการทำงานร่วมกันทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาด้วยครับผม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานคืนนี้พร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไปทุกท่าน   เทอญ

สวัสดีครับ

………………………

ตัวอย่าง  2

……………………..

กราบเรียน  ท่าน…………   ท่าน………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง  สวัสดี  เพื่อนพี่น้องครูและศิษย์เก่าใหม่  ที่สวยหล่อและน่ารักทั้งหลาย

กระผมรู้สึกดีใจ ประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านทั้งหลายกรุณาสละเวลามาร่วมงานวันเกษียณอายุราชการซึ่งคณะครูโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำจัดงานนี้ให้แก่กระผมในครั้งนี้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายเพราะจะไม่ได้มาพบมาทำงานร่วมกันอีก  ก่อนจากโรงเรียนไปกระผมมีความในใจอยากกระซิบบอก   2 – 3  เรื่อง  ซึ่งถ้าไม่ได้บอกท่านคืนนี้คงนอนไม่หลับไปตลอดชีวิต นั่นคือ

1.กระผมรู้สึกประทับใจเพื่อนพี่น้องครูทุกท่านเสมอมา เพราะตลอดระยะเวลา 39 ปี  3  เดือน  14  วัน ที่กระผมสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้  กระผมได้รับความเคารพรักนับถือ  ความจริงใจ ไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก  มีน้ำใจให้กัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือแบ่งปัน มีสุขร่วมเสพมีภัยร่วมต้าน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา และที่สำคัญคือร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งวันเกษียณอายุราชการให้แก่กระผมในครั้งนี้  กระผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดครับ

2.กระผมรู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของลูกศิษย์ และรู้สึกประทับใจในความเป็นคนดีมีน้ำใจ กตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของบรรดาลูกศิษย์ทุกคนทั้งที่มาร่วมงานวันนี้และไม่ได้มา  ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าความรู้สึกประทับใจของครูคนนี้จะยังคงอยู่เช่นนี้ชั่วนิรัน

3.กระผมรู้สึกประทับใจในโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำมาก เพราะมีครู มีห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนครบครัน และที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลบ้านมากนัก

4.กระผมรู้สึกประทับใจในท่านผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ให้คำชี้แนะชี้นำ ให้ความดีความชอบทัดเทียมเพื่อนพี่น้องครู ให้อภัย ให้โอกาส ไม่ทอดทิ้งกระผมไว้เบื้องหลังคนเดียว

5.ประทับใจชุมชนที่ให้ความเคารพนับถือกระผมเสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่ของพวกเขา  โดยเรียกชื่อกระผมว่า  พ่อครู

ขอบพระคุณสิ่งดี ๆ ที่มีให้  ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีถึง และขออภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่กระผมเคยกระทำ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานคืนนี้พร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

 สวัสดีครับ

………………………………………………

คำกล่าวรับผู้เกษียณของคู่สมรส

………………………………………………

กราบเรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน 

ดิฉันรู้สึกดีใจ ประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านผู้อำวยการและเพื่อนพี่น้องครูโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำจัดงานเลี้ยงส่งให้พ่อครูตื่นเช้า  ในครั้งนี้  ในนามครอบครัวสายบางวันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ

ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงาน

งานเลี้ยงเกษียณเลิกแล้ว  ดิฉันจะขอรับพ่อครูตื่นเช้า กลับไปเป็นที่ปรึกษาของครอบครัวสายบางวันต่อไปนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ

 

……………………………………………

2.  ข้าราชการตำรวจเกษียณ

………………………………………….. 

 1. พิธีกรหญิง….(ฉายภาพตัวหนังสือบนจอ ทีวีพร้อมอ่านสคริปต์)

กตัญญุตา  กษิณาลัย พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน  ผู้กำกับสถานีตำรวจสาวบางวัน  จังหวัดนครลุง

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. พิธีกรชาย……. (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)                                   

สวัสดี  ครับพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร        ที่ร่วมจิต  จัดงาน  สมานฉันท์

เลี้ยงส่งนาย  ผู้เกษียณ  เปลี่ยนการงาน    ไปอยู่บ้าน  พักผ่อน  นอนสบาย

ก่อนเคยอยู่  กับลูกน้อง  เพื่อนผองมิตร       ด้วยดวงจิต  มุ่งมั่น  ไม่หวั่นไหว

สี่สิบปี   ก้าวผ่าน  นานกว่าใคร               ต่อนี้ไป  เส้นทางเดิน  เหินห่างกัน

ก่อนเคยพบ  ก็เป็นพราก  จากวันนี้        ก่อนเคยมี  อุดมการณ์  ประสานฝัน

เคยร่วมกิน  ร่วมเที่ยว  ข้องเกี่ยวกัน      ความผูกพัน   ค่อยจืดจาง  ห่างหายไป

เหลือเพียงชื่อ  ของคน    ที่เคยรู้            คนเคยอยู่  เคยเห็น  แต่ครั้งไหน

จำได้บ้าง  ลืมบ้าง  ต่างกันไป            ถึงอยู่ใกล้  ก็เหมือนไกล  เพราะลืมกัน

โรงพักเรา  จึงจัดงาน  เลี้ยงวันนี้           ส่งท่านพี่  ด้วยข้าวปลา  น้ำอาหาร

วงดนตรี  นักร้อง บรรเลงมัน           หางเครื่องสรร  สาววัยรุ่น  หุ่นบางเบา

หวังให้งาน  เลี้ยงส่ง  ค่ำคืนนี้             ได้เป็นที่  ประทับใจ  คลายความเหงา

เติมความรัก  กันลืม  ระหว่างเรา         จนตราบเท่า  อายุขัย  ตายจากกัน

……………………………………………………………………………………………………….

 1. พิธีกรหญิง…… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

ชีวิตตำรวจต้องร่อนเร่พเนจรไปทุกถิ่นที่มีหมู่บ้านคน  เพื่อรักษากฎหมาย ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาถึงวาระเกษียณอายุราชการแล้ว  จึงต้องส่งมอบภาระงานทุกอย่างคืนให้แก่ผู้กำกับคนใหม่ แล้วกลับบ้านไปเพื่อรอวันเกษียณชีวิต

……………………………………………………………………………………………………………..พิธีกรชาย… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์) 

ชีวประวัติพันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน  โดยสังเขป

พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน   เกิดวันที่ 2 มกราคม  พุทธศักราช  2500  ที่บ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง  บิดาชื่อ  พ่อครูตื่นเต้น  สายบางวัน  มารดาชื่อ คุณแม่ตื้นตัน  สายบางวัน สกุลเดิม สายทุกวัน เป็นบุตรคนที่  2  ในจำนวนพี่น้อง  3  คน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2510    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2513    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  จากโรงเรียนตะกวดป่าวิทยา อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2515    เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนจรเข้ดงวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2520  เรียนจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ประวัติการรับราชการ

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2521  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจ  ตำแหน่งพลขับสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบตำรวจตรี  ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2525  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบตำรวจโท  ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ  

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2528  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบตำรวจเอก  ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2530  ได้เลื่อนชั้นยศที่ดาบตำรวจ    ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2538  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยตำรวจตรีดำรงค์ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2541  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยตำรวจโท  ดำรงค์ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2543  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยตำรวจเอก  ดำรงค์ตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจิ้งจกน้ำ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันตำรวจตรีและย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสาวเบิกบาน จังหวัดนครตา

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2549  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันตำรวจโทและย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสาวสะพรั่ง จังหวัดนครยาย

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2555  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันตำรวจเอกและย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสาวบางวัน   จังหวัดนครลุง  จนเกษียณอายุราชการ

ประวัติการครองรักครองเรือน

ชีวิตการครองรักครองเรือนของพันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน  อบอุ่นมาก ดังเรื่องราวต่อไปนี้

พ.ศ.  2526  พบรักและแต่งงานกับคุณครูดาวเรือง  โรจน์วิไล ชาวบ้านนาดินดำ อำเภอสันเขา จังหวัดชูธง  ซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำในขณะนั้น  หลังแต่งงานแล้วได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียนเรื่อยมา

พ.ศ.  2527  ให้กำเนิดลูกชายคนแรก ชื่อ ก้องเกียรติ ชื่อเล่นกึกก้อง เรียนจบปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบันเป็นปลัดจังหวัดนครยาย 

พ.ศ.  2533  ให้กำเนิดลูกคนที่  2  ชื่อ  พิมผกา ชื่อเล่น พิม  เรียนจบปริญญาโทวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ปัจจุบัน รับราชการครูที่โรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ

วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  เกษียณอายุราชการขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสาวบางวัน

พิธีกรหญิง… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

มุทิตาลัย

พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน เป็นคนหนักแน่น  มั่นคง รับราชการด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริต ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี  ประชาชนไว้วางใจ เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

บัดนี้ถึงเวลาที่พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน  ต้องเกษียณอายุราชการแล้ว แม้ใจยังรักและผูกพันอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และงานผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มากเพียงใด ก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้  เพราะหมดเวลาสำหรับพันตำรวจเอกสมศักดิ์ สายบางวัน  แล้ว  จึงต้องส่งมอบภาระงานทุกอย่างคืนให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แล้วกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับครอบครัวต่อไป

               แด่…พันตำรวจเอกสมศักดิ์  สายบางวัน  ด้วยดวงใจ

ร้อยดวงใจ  แทนมาลัย  เป็นพวงพุ่ม               ยกกระพุม  ก้มกราบ  อธิษฐาน

มอบแด่ท่าน  ผู้อุทิศ  จิตวิญญาณ                   หกสิบปี  ก้าวผ่าน งานร่วมแรง

จากวันวาน  พากเพียร  เปลี่ยนชีวิต             เคยร่วมจิต  ร่วมใจ  ใฝ่แสวง

เคยร่วมงาน  สานสัมพันธ์  เคยร่วมแรง       เคยขันแข่ง  ร่วมทุกข์  ร่วมสุขกัน

 เคยร่วมต้าน  เมื่อมีภัย  มารุกล้ำ              เคยชี้นำ  แนวทาง  อย่างสร้างสรร

มีปัญหา  ทุกข์สุข  สารพัน                    เคยช่วยกัน แก้ไขได้  ไม่ทิ้งงาน

 มาบัดนี้  ท่านเกษียณ  ออกไปแล้ว    เหลือเพียงแนว  ทางที่  ท่านสร้างสรรค์

ฝากเป็นแนว  ทางไว้  ให้รู้กัน               น้องลูกหลาน  ปรับใช้  ตามใจตน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                    โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ดลบันดาล  ให้สมหวัง  ดั่งกมล                         มีสุขล้น  หล่อใส  ดั่งวัยทีน

มีอายุ  ยืนยาว  ไม่เฒ่าแก่                               เมียดูแล  รักใคร่  ใฝ่ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน           ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกเมื่อเทอญ

 

…………………………………

คำกล่าวของผู้เกษียณ

………………………………….

กราบเรียน  ท่าน…………   ท่าน………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง  สวัสดี  เพื่อนพี่น้องตำรวจ  ที่รักทุกคน

กระผมรู้สึกดีใจ ประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านทั้งหลายกรุณาสละเวลามาร่วมงานวันเกษียณอายุราชการซึ่งเพื่อนพี่น้องสถานตำรวจภูธรสาวบางวันจัดงานนี้ให้แก่กระผมในครั้งนี้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายเพราะจะไม่ได้มาพบมาทำงานร่วมกันอีก  ก่อนจากเพื่อนพี่น้องไปกระผมมีความในใจอยากกระซิบบอก   2 – 3  เรื่อง  ซึ่งถ้าไม่ได้บอกคงนอนไม่หลับไปตลอดชีวิต  นั่นคือ

1.ตลอดระยะเวลา 40 ปี   ที่กระผมเป็นตำรวจ  กระผมได้รับความเคารพรักนับถือ  ความจริงใจ ไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก  มีน้ำใจให้กัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือแบ่งปัน มีสุขร่วมเสพมีภัยร่วมต้าน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา จึงรูสึกประทับใจมากที่สุดครับพี่น้องครับ

2.  กระผมรู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของเพื่อนพี่น้องตำรวจของเรา และรู้สึกประทับใจในความเป็นคนดีมีน้ำใจ กตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของบรรดาพี่น้องตำรวจทุกคนทั้งที่มาร่วมงานวันนี้และไม่ได้มา  ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าความรู้สึกประทับใจของพี่คนนี้จะยังคงอยู่เช่นนี้ชั่วนิรัน

3.กระผมรู้สึกประทับใจผู้บังค้บบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ให้คำชี้แนะชี้นำ ให้ชั้นยศและความดีความชอบทัดเทียมเพื่อนพี่น้องตำรวจทั้งหลาย ให้อภัย ให้โอกาส ไม่ทอดทิ้งกระผมไว้เบื้องหลังคนเดียว

ขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องตำรวจทุกคนมี่ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งวันเกษียณอายุราชการให้  กราบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน  ขอบพระคุณสิ่งดี ๆ ที่มีให้  ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีถึง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่กระผมได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานคืนนี้พร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

 สวัสดีครับ

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………

3.  ข้าราชการทหารเกษียณ

………………………………………….. 

 1. พิธีกรหญิง….(ฉายภาพตัวหนังสือบนจอ ทีวีพร้อมอ่านสคริปต์)

กตัญญุตา  กษิณาลัย พันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  ค่ายบางระจัน

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. พิธีกรชาย……. (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)                                   

สวัสดี  ครับพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร        ที่ร่วมจิต  จัดงาน  สมานฉันท์

เลี้ยงส่งพี่  ผู้เกษียณ  เปลี่ยนการงาน    ไปอยู่บ้าน  พักผ่อน  นอนสบาย

ก่อนเคยอยู่  กับลูกน้อง  เพื่อนผองมิตร       ด้วยดวงจิต  มุ่งมั่น  ไม่หวั่นไหว

สี่สิบปี   ก้าวผ่าน  นานกว่าใคร               ต่อนี้ไป  เส้นทางเดิน  เหินห่างกัน

ก่อนเคยพบ  ก็เป็นพราก  จากวันนี้        ก่อนเคยมี  อุดมการณ์  ประสานฝัน

เคยร่วมกิน  ร่วมเที่ยว  ข้องเกี่ยวกัน      ความผูกพัน   ค่อยจืดจาง  ห่างหายไป

เหลือเพียงชื่อ  ของคน    ที่เคยรู้            คนเคยอยู่  เคยเห็น  แต่ครั้งไหน

จำได้บ้าง  ลืมบ้าง  ต่างกันไป            ถึงอยู่ใกล้  ก็เหมือนไกล  เพราะลืมกัน

ค่ายของเรา  จึงจัดงาน  เลี้ยงวันนี้           ส่งท่านพี่  ด้วยข้าวปลา  น้ำอาหาร

วงดนตรี  นักร้อง บรรเลงมัน           หางเครื่องสรร  สาววัยรุ่น  หุ่นบางเบา

หวังให้งาน  เลี้ยงส่ง  ค่ำคืนนี้             ได้เป็นที่  ประทับใจ  คลายความเหงา

เติมความรัก  กันลืม  ระหว่างเรา         จนตราบเท่า  อายุขัย  ตายจากกัน

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. พิธีกรหญิง…... (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

ชีวิตทหารต้องร่อนเร่พเนจรไปเพื่อรักษาแขตแดนประเทศไทยของเรา  เพื่อรักษากฎหมาย  และเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

พันเอกสืบศักดิ์ สายบางวัน ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์แผ่นดินมาถึงวาระเกษียณอายุราชการแล้ว  จึงต้องส่งมอบภาระงานทุกอย่างคืนให้แก่กองทัพไทย  แล้วกลับบ้านไปเพื่อรอวันเกษียณชีวิต

……………………………………………………………………………………………………………….

4. พิธีกรชาย… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์) 

ชีวประวัติพันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  โดยสังเขป

พันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน   เกิดวันที่ 3 มกราคม  พุทธศักราช  2501  ที่บ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง  บิดาชื่อ  พ่อครูตื่นเต้น  สายบางวัน  มารดาชื่อ คุณแม่ตื้นตัน  สายบางวัน สกุลเดิม สายทุกวัน เป็นบุตรคนที่  3  ในจำนวนพี่น้อง  3  คน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำ อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2514    เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  จากโรงเรียนตะกวดป่าวิทยา อำเภอตะกวดป่า จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2517    เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนจรเข้ดงวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดจำปาดง

พ.ศ. 2521  เรียนจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ประวัติการรับราชการ

วันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2522  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลทหาร  ตำแหน่งพลขับค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2524  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบตรี  ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2526  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบโท   ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน  

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2528  ได้เลื่อนชั้นยศที่สิบเอก  ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2532  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยตรี ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน  

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2535  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยโท ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2538  ได้เลื่อนชั้นยศที่ร้อยเอก ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน  

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2541  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันตรี  ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2543  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันโท ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน 

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  ได้เลื่อนชั้นยศที่พันเอก  ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน  จนเกษียณอายุราชการ

ประวัติการครองรักครองเรือน

ชีวิตการครองรักครองเรือนของพันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  อบอุ่นมาก ดังเรื่องราวต่อไปนี้

พ.ศ.  2527  พบรักและแต่งงานกับคุณครูกุหลาบ  สวยทุกวัน ชาวบ้านนาเกลือ อำเภอนาข้าว จังหวัดนาแห้ว  ซึ่งเป็นครูสอนโรงเรียนบ้านจิ้งจกน้ำในขณะนั้น  หลังแต่งงานแล้วได้อาศัยอยู่ที่บ้านพักค่ายบางระจันเรื่อยมา

พ.ศ.  2528  ให้กำเนิดลูกชายคนแรก ชื่อ กำพล  เรียนจบปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนายอำเภอนาหอย  จังหวัดนาแห้ว

วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  เกษียณอายุราชการในตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจัน

……………………………………………………………………………………………………………….

5.  พิธีกรหญิง… (ฉายภาพที่เกี่ยวข้องและอ่านสคริปต์)

มุทิตาลัย

พันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน เป็นคนหนักแน่น  มั่นคง รับราชการด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริต ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ท่านเป็นนายทหารที่ดีมาก  ประชาชนไว้วางใจ เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนร่วมงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

บัดนี้ถึงเวลาที่พันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  ต้องเกษียณอายุราชการแล้ว แม้ใจยังรักและผูกพันอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และงานวิทยุสื่อสารค่ายบางระจันมากเพียงใด ก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้  เพราะหมดเวลาสำหรับพันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  แล้วตามกฎหมาย  จึงต้องส่งมอบภาระงานทุกอย่างคืนให้แก่กองทัพ  แล้วกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับครอบครัวเพื่อรอวันเกษียณชีวิตต่อไป

               แด่…พันเอกสืบศักดิ์  สายบางวัน  ด้วยดวงใจ

ร้อยดวงใจ  แทนมาลัย  เป็นพวงพุ่ม               ยกกระพุม  ก้มกราบ  อธิษฐาน

มอบแด่ท่าน  ผู้อุทิศ  จิตวิญญาณ                   หกสิบปี  ก้าวผ่าน งานร่วมแรง

จากวันวาน  พากเพียร  เปลี่ยนชีวิต             เคยร่วมจิต  ร่วมใจ  ใฝ่แสวง

เคยร่วมงาน  สานสัมพันธ์  เคยร่วมแรง       เคยขันแข่ง  ร่วมทุกข์  ร่วมสุขกัน

 เคยร่วมต้าน  เมื่อมีภัย  มารุกล้ำ              เคยชี้นำ  แนวทาง  อย่างสร้างสรร

มีปัญหา  ทุกข์สุข  สารพัน                    เคยช่วยกัน แก้ไข  ได้แบ่งปัน  

 มาบัดนี้  ท่านเกษียณ  ออกไปแล้ว    เหลือเพียงแนว  ทางที่  ท่านสร้างสรรค์

ฝากเป็นแนว  ทางไว้  ให้รู้กัน               น้องลูกหลาน  ปรับใช้  ตามใจตน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์                    โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ดลบันดาล  ให้สมหวัง  ดั่งกมล                         มีสุขล้น  หล่อใส  ดั่งวัยทีน

มีอายุ  ยืนยาว  ไม่เฒ่าแก่                               เมียดูแล  รักใคร่  ใฝ่ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน           ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกเมื่อเทอญ

 

 

 

…………………………………

คำกล่าวของผู้เกษียณ

………………………………….

กราบเรียน  ท่าน…………   ท่าน………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพอย่างสูง  สวัสดี  เพื่อนพี่น้องทหารหาญ  ที่รักทุกคน

กระผมรู้สึกดีใจ ประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านทั้งหลายกรุณาสละเวลามาร่วมงานวันเกษียณอายุราชการซึ่งเพื่อนพี่น้องทหารค่ายบางระจันจัดงานนี้ให้แก่กระผมในครั้งนี้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายเพราะจะไม่ได้มาพบมาทำงานร่วมกันอีก  ก่อนจากเพื่อนพี่น้องไปกระผมมีความในใจอยากกระซิบบอก   2 – 3  เรื่อง  ซึ่งถ้าไม่ได้บอกคืนนี้คงนอนไม่หลับไปตลอดชีวิต  นั่นคือ

1.ตลอดระยะเวลา 40 ปี   ที่กระผมเป็นทหาร  กระผมได้รับความเคารพรักนับถือ  ความจริงใจ ไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก  มีน้ำใจให้กัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือแบ่งปัน มีสุขร่วมเสพมีภัยร่วมต้าน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา จึงรูสึกประทับใจมากที่สุดครับพี่น้องครับ

2.  กระผมรู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของเพื่อนพี่น้องทหารของเรา และรู้สึกประทับใจในความเป็นคนดีมีน้ำใจ กตัญญูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของบรรดาพี่น้องทหารค่ายบางระจันทุกคนทั้งที่มาร่วมงานวันนี้และไม่ได้มา  ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าความรู้สึกประทับใจของพี่คนนี้จะยังคงอยู่เช่นนี้ชั่วนิรัน

3.กระผมรู้สึกประทับใจผู้บังค้บบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ให้คำชี้แนะชี้นำ ให้ชั้นยศและความดีความชอบทัดเทียมเพื่อนพี่น้องทหารทั้งหลาย ให้อภัย ให้โอกาส ไม่ทอดทิ้งกระผมไว้เบื้องหลังคนเดียว

ขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องทหารทุกคนมี่ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งวันเกษียณอายุราชการให้  กราบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน  ขอบพระคุณสิ่งดี ๆ ที่มีให้  และขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่กระผมได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานคืนนี้พร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

 สวัสดีครับ

 

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *