กลอนไว้อาลัยพ่อ 2

เขียนเพิ่มใหม่ล่าสุด  บทกลอนที่  30 – 43

………………………

กลอนที่  30

……………………

อาลัยคุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  ด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

น้อมกายใจ  สำนึก  ระลึกคุณ

พ่อเลี้ยงลูก  ทุกคน  ด้วยความรัก

ลูกลำบาก  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

ลูกคนไหน  ขัดสน  จนเกื้อกูล

ชี้นำหนุน  ลูกให้  ไปถูกทาง

ลูกมีภัย  พ่อปกป้อง  ด้วยชีวิต

ลูกทำผิด  ผิดด้วย  ช่วยสะสาง

คอยปกป้อง  ประครองลูก  ไปถูกทาง

ต่อเติมหวัง  ลูกท้อถอย  พ่อคอยเตือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก               

รักพันผูก  พึ่งพาได้  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน             

ไม่ลบเลือน  คำสอนพ่อ  ก่อให้เป็น

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  ลูกไปแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต้องหลีกเร้น  กลืนน้ำตา  สุดจาบัลย์

จงไปดี  มีสุข  เถิดคุณพ่อ          

บุญเคยก่อ  มากมาย  สุดไขขาน

โปรดดลให้   พ่อไปสู่   ทิพย์วิมาน 

สบสุขสันต์  นานนับ  ชั่วกัปกัลป์

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต            

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงพ่อ  ผู้จากไป   ให้สำราญ                     

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
จาก… ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

………………………

กลอนที่  31

…………………….

อาลัยคุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  ด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย                       

น้อมกายใจ  สำนึก  ระลึกคุณ

พ่อเลี้ยงลูก  ทุกคน  ด้วยความรัก

ลูกลำบาก  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

ลูกคนไหน  ขัดสน  จนเกื้อกูล

ชี้นำหนุน  ลูกให้  ไปถูกทาง

ลูกมีภัย  พ่อปกป้อง  ด้วยชีวิต

ลูกทำผิด  ผิดด้วย  ช่วยสะสาง

คอยปกป้อง  ประครองลูก  ไปถูกทาง

ต่อเติมหวัง  ลูกท้อถอย  พ่อคอยเตือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก          

รักพันผูก  พึ่งพาได้  หาใดเหมือน

จะทำตาม  คำสั่งเสีย ไม่แชเชือน

ไม่ลบเลือน  คำสอนพ่อ  ก่อให้เป็น           

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  ลูกไปแล้ว            

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น           

ต้องหลีกเร้น กลืนน้ำตา  สุดจาบัลย์

จงไปดี  มีสุข  เถิดคุณพ่อ           

บุญเคยก่อ  มากมาย  สุดไขขาน

โปรดดลให้   พ่อไปสู่  ทิพย์วิมาน 

บนสวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต            

น้อมอุทิศ  กุศลให้  ไม่หน่ายหนี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี         

ดลให้มี  เป็นได้  ในฉับพลัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว  สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ดังใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
จาก… ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

 

…………………………….

กลอนที่  32

พ่อเป็น สท.

…………………………

อาลัยคุณพ่อไห..

 คนชื่อไห  ใครก็รู้  อยู่คุ้มวัด            

พูดเสียงดัง  ฟังชัด  ไม่ขัดข้อง

ใครมาหา  ช่วยให้  สมใจปอง           

เป็นคนของ  ประชาชน  คนบ้านเรา

หลายสิบปี  ที่ต่อสู้  เพื่อพี่น้อง          

ทุกคำร้อง  ถ้าไปถึง  ซึ่งมือเขา

คนชื่อไห  ออกแรง  ช่วยแบ่งเบา       

ช่วยบรรเทา  ให้ทุกครั้ง  อย่างจริงใจ

แต่วันนี้  คุณพ่อไห  จากไปแล้ว          

ทิ้งเมียแก้ว  ญาติสนิท  มิตรสหาย

ทิ้งลูกหลาน ลุงตา  ปู่ย่ายาย             

ทิ้งเจ้านาย  ไหยาดอง  ของมึนเมา

ทิ้งหน้าที่  การงาน  ทิ้งบ้านช่อง         

ทิ้งลูกน้อง  เคยตั้งวง  นั่งก๊งเหล้า

ทิ้งเรือนชาน  บ้านที่อยู่  อู่เคยเนาว์     

ทิ้งเรือนเหย้า  ไร่นา  สารพัน

จงไปดี  มีสุข  เถิดคุณพ่อ                

จงเกิดก่อ  สุขสมหวัง  ดังใฝ่ฝัน

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน        

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น   ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่หัน ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………

กลอนที่  33

พ่อเป็นตำรวจ

……………………

อาลัยคุณพ่อ..

คุณพ่อเป็น ตำรวจไทย ใจรักชาติ      

บำรุงราษฎร์  ช่วยรัฐ รักษ์กฎหมาย

ช่วยเหลือคน   บาดเจ็บ  คนล้มตาย  

จับคนร้าย  ป้องกันภัย  ให้คนดี

วันปีเดือน  เคลื่อนคล้อย  ลอยลับฟ้า  

เป็นเวลา  ไร้โศก   เศร้าหมองศรี

ครอบครัวเรา  สุขสดใส  ไร้ราคี           

ล้วนสิ่งดี  มีมาให้  ได้เชยชม

ยี่สิบสอง  กรกฎา ปีห้าเก้า          

ชะตาเรา  ตกอับ  ทับขื่นขม

คุณพ่อเสีย  แม่ลูกเศร้า  เฝ้าตรอมตรม   

สุดจะข่ม  ใจฝืน  กลืนน้ำตา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  ให้เราเห็น        

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา      

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า   

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย      

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  บุญฤทธิ์     

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล           

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้    

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา      

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ให้แสนนาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ   

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณพ่อ ให้แสนนาน  

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก..แม่นาง ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………………..

กลอนที่  34

พ่อย้ายมาจากถิ่นอื่น

…………………………….

อาลัยคุณพ่อ…

พ่อลงหลัก  ปักฐานอยู่   หมู่บ้านนี้                        

หลายสิบปี  ที่ถักทอ  ก่อความฝัน

ทำนาไร่  รับจ้าง  สารพัน                

ร่วมกันสาน  ถักทอ  ก่อสร้างตัว

ลูกทุกคน  เรียนจบ  ทำงานแล้ว                         

ต่างจรแจว  จากไป  ได้เมียผัว

เริ่มชีวิต  ก่อร่าง   สร้างครอบครัว           

ตามที่ตัว  ฝันใฝ่  ใจต้องการ  

พ่อมีแต่  ให้ความรู้  ให้ความรัก                         

อยู่เป็นหลัก  ชี้ทาง  ร่วมสร้างฝัน

คอยประครอง  ปกป้องลูก  ด้วยผูกพัน             

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า          

มีปัญหา   พ่อแก้ให้  ได้ดั่งฝัน

พ่อคือพระ  ในใจลูก  เมียผูกพัน        

เป็นมิ่งขวัญ  เปี่ยมจิต  มิตรไมตรี

มาบัดนี้  พ่อจาก  ลูกเมียแล้ว          

ไร้วี่แวว   พ่อไปแคว้น  แดนสุขี

เหลือเพียงรอย  รักอาลัย  มิตรไมตรี               

รอยความดี  ที่พ่อฝาก  ก่อนจากไป

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วอนขอโทษ              

ที่เคยโกรธ  เคืองใด  ให้สลาย

ให้ความรัก  คงมั่น  ไม่เสื่อมคลาย

ให้ความตาย  เป็นเพียงพราก  จากไม่นาน

ขอคุณพ่อ  จงไปดี  มีความสุข                         

พ้นจากทุกข์  ทั้งหลาย  ได้ดั่งฝัน

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่อร  ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………………………………..

กลอนที่  35

พ่อเป็นทหารตายแดนใต้

…………………………………………

อาลัยคุณพ่อ

คุณพ่อเป็น  ทหารไทย  ใจรักชาติ

เทิดทูนศาสน์  กษัตรา ผู้กล้าหาญ

พร้อมพลีชีพ  ต่อสู้  ผู้รุกราน

ป้องภัยพาล  ให้ทุกผู้  หมู่ประชา

แต่สงคราม  กลางเมือง  ในแดนใต้

เหล่าคนร้าย  หลบหลีก  เล่นซ่อนหา

ฝ่ายหนึ่งเล่น  บทต่อรอง  เจรจา

ฝ่ายหนึ่งฆ่า  ทุกคนที่  มิใช่มัน

ฆ่าพระสงฆ์  ฆ่าครู  ฆ่าตำรวจ

ฆ่าไปหมด  ไทยพุทธ  ทหารหาญ

ฆ่าทุกคน  ที่เห็นต่าง  จากพวกมัน

จึงมีงาน  เผาศพไทย  ไม่เว้นวัน

พ่อคือหนึ่ง  ทหารไทย  ตายแดนใต้

เพื่อปกป้อง  แผ่นดินไทย  ให้เฉิดฉันท์

ยอมพลีชีพ  ต่อสู้  ผู้รุกราน

จึงมีงาน  เผาศพพ่อ  ในวันนี้

จงไปดี  เถิดคุณพ่อ  ผู้ยิ่งใหญ่

ลูกหลานไทย  ยังอยู่  กู้ศักดิ์ศรี

จะยืนหยัด  ต่อสู้  หมู่ไพรี

จะต่อยตี   ตามรอยพ่อ  ไม่งอมือ

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่เคารพ  และนับถือ

โปรดช่วยดล  ให้พ่องาม  นามระบือ

ให้มีชื่อ  สถิตใน  ใจทุกคน

ขอวิญญาณ  พ่อจงสู่  สุคติ

พ่อดำริ  สิ่งใด  ให้เป็นผล

ได้มีเป็น  เช่นหวังไว้  ในกมล

มีสุขล้น  บนสวรรค์  นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก….แม่ปุก ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน 

………………………………………..

กลอนที่  36

ลูกน้องทหารตายในการรบ

…………………………………………

อาลัยนักรบผู้กล้า

เสียงระเบิด  กึกก้อง  กัมปนาท

เสียงปืนสาด  ยิงกัน  สนั่นไหว

เสียงตะโกน  สั่งรุก   บุกเข้าไป

รัวปืนใส่  ไล่ศัตรู  หมู่ไพรี

เข้าจู่โจม  โรมรัน  ฟันต่อสู้

เหล่าศัตรู  แตกพ่าย  ตะกายหนี

ศัตรูถอย  เรารุก  บุกตามตี

เพื่อปกป้อง  แผ่นดินนี้   ให้คนไทย

น้องคือหนึ่ง  ทหารตาย ในการรบ

เลือดรินกลบ  พื้นดิน  ถิ่นอาศัย

ร่วมปกป้อง  อาณาเขต  ประเทศไทย

ให้ปลอดภัย   จากศัตรู  หมู่ภัยมาร

จึงกราบก้ม  ประนมนึก  อธิษฐาน

ส่งวิญญาณ  น้องไปสู่  สรวงสวรรค์

เสวยสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

ตราบนิรัน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  เป็นญาติมิตร  ศิษย์สหาย

เป็นทหาร  รับใช้ชาติ  จนวางวาย

หมู่มารร้าย  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารทุกคน

………………………………………..

กลอนที่  37

พ่อเคยบวชเรียน

…………………………………………

อาลัยคุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  ลำบาก  เมื่อยังเล็ก         

เคยเป็นเด็ก  แบกหาม  รับจ้างเขา

เคยบวชเรียน  เขียนอ่าน   ทำงานเบา     

พระธรรมเข้า ซึมซับ  จนจับใจ

แต่บุญบวช  หมดลง  ส่งให้สึก   

ตามใจนึก  ตามฝัน  อันสดใส

สร้างครอบครัว  ให้อบอุ่น  ไม่วุ่นวาย     

ตามวิสัย  ปุถุชน  คนธรรมดา 

พ่อเป็นคน  ที่ขยัน  หมั่นเรียนรู้     

เป็นนักสู้  ไม่หวั่นไหว  ใครข่มเหง

เป็นคนที่  ลูกหลาน  น้อมยำเกรง     

เป็นคนเก่ง  ในใจลูก  หลานทุกคน

เป็นคนที่  สอนให้  ไม่ยอมแพ้         

ฝึกให้แก้  ให้เข้าใจ  ใช้เหตุผล 

ยามพอมี  ต้องแบ่งปัน  ให้ผู้คน           

เพื่อนบ้านจน  ใจไม่แล้ง  รู้แบ่งปัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้                  

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ลูกลำบาก  พ่อช่วย  ด้วยผูกพัน             

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

พ่อจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต                 

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  เมียสุข  ทุกคืนวัน             

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้         

เอาใจใส่  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ                

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ  มาให้เห็น                 

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา       

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า    

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย          

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์             

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล                 

บุญกุศล  เคยทำไว้  ในเก่ากาล

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้         

คุณพ่อได้  เสวยสุข  เกษมสันต์

อยู่เป็นสุข   บนสวรรค์  ชั้นวิมาน

ตราบนิรันดร์  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ลูกเมียอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต             

น้อมอุทิศ  กุศลให้  ไม่ห่างหาย

หากขัดข้อง  สิ่งหนึ่ง   ประการใด       

โปรดช่วยให้  พ่อสมหวัง  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. แม่สะอาง ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

………………………..

กลอนที่  38

พ่อรับราชการ

………………………..

อาลัยคุณพ่อ

 พ่อทำงาน  เหน็ดเหนื่อย  ไม่เคยบ่น 

ช่วยทุกคน  ที่ช่วยได้  ไม่ขัดข้อง

ใครมาหา  ช่วยให้  สมใจปอง              

เป็นคนของ  ประชาชน  คนบ้านเรา

หลายสิบปี  ที่พ่อทำ  งานรับใช้           

ทั้งเจ้านาย  ประชาชน   คนอื่นเขา

เสียสละ  ออกแรง  ช่วยแบ่งเบา       

ช่วยบรรเทา  ให้ทุกครั้ง  อย่างจริงใจ

พ่อพาลูก  เมียอยู่  หมู่บ้านนี้         

หลายสิบปี  ที่พ่อไม่   ย้ายไปไหน

ลูกทุกคน  เรียนจบ   สมดั่งใจ   

จากพ่อไป  มุ่งหน้า  หางานทำ

แต่พ่อยัง   เป็นหลักชัย  ให้แก่ลูก   

ยังพันผูก  ลูกให้  ไม่ถลำ

โทร.ถามไถ่  ลูกท้อถอย  คอยแนะนำ   

ทุกถ้อยคำ  ยังก้องอยู่  มิรู้คลาย 

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  ลูกเมียแล้ว       

ไร้วี่แวว  ไม่อาจรู้   พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ       

ส่วนตัวจริง   พ่อไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยพ่อ         

น้ำตาคลอ  เอ่อไหล   ไม่อาจกลั้น

เพราะไม่อาจ  ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน     

ปรับทุกข์กัน  สุดฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า     

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  คุณพ่อกลับ  ไปเทวา       

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกเมียอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต               

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงพ่อ   ผู้จากไป  ให้สำราญ          

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน 

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่แก้ว ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………………….

กลอนที่  39

พ่อชรา

……………………….

อาลัยคุณพ่อ……

 พ่ออายุ  ยืนยาว  เก้าสิบกว่า        

เคยฟันฝ่า  มากมาย  สุดไขขาน    

ประวัติพ่อ  กลายเป็น  เช่นตำนาน  

ที่ลูกหลาน  เล่าสืบทอด   ตลอดไป

พ่อพาลูก  เมียอยู่  หมู่บ้านนี้         

หลายสิบปี  ที่พ่อไม่   ย้ายไปไหน

ลูกทุกคน  มีคู่ครอง  ที่ต้องใจ   

ต่างย้ายไป  สร้างหลักฐาน  หางานทำ

แต่พ่อยัง   เป็นหลักชัย  ให้แก่ลูก   

ยังพันผูก  ลูกให้  ไม่ถลำ

คอยถามไถ่  ลูกท้อถอย  คอยแนะนำ   

ทุกถ้อยคำ  ยังก้องหู  อยู่มิคลาย 

มาบัดนี้   คุณพ่อจาก   ลูกไปแล้ว       

ไร้วี่แวว  ไม่อาจรู้   พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ       

ส่วนตัวจริง   พ่อไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยพ่อ         

น้ำตาคลอ  เอ่อไหล   ไม่อาจกลั้น

เพราะไม่อาจ  ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน     

ปรับทุกข์กัน  สุดฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า     

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  คุณพ่อกลับ  ไปเทวา       

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต               

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงพ่อ   ผู้จากไป  ให้สำราญ          

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน   

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………………..

กลอนที่  40

พ่อทั่วไป

…………………………

อาลัยคุณพ่อ……

พ่อลำบาก  แค่ไหน  ไม่เคยบ่น           

สู้อดทน  ทำไป  ไม่เคยหวั่น  

ถึงงานยาก  มากเหลือ  ไม่เบื่องาน         

เพื่อสร้างฐาน  ครอบครัวให้  ไม่อายใคร

พ่อพาลูก  เมียอยู่  หมู่บ้านนี้                 

หลายสิบปี  ที่พ่อไม่   ย้ายไปไหน

ลูกทุกคน  มีคู่ครอง  ที่ต้องใจ               

บ้างย้ายไป  ต่างถิ่น  ต่างดินแดน

แต่พ่อยัง   อยู่เป็นหลัก  ให้ลูกหลาน      

คอยผูกพัน  ลูกหลานไว้  อย่างหวงแหน

ลูกหลานอยู่  ต่างถิ่น  ต่างดินแดน 

ต่างแว่นแคว้น  ต่างมุ่งมา  คราสงกรานต์

มากราบก้ม  ประณมกร  ขอพรขลัง       

เป็นพลัง  ชูใจ  ให้อาจหาญ

แล้วกลับไป  มุ่งมั่น  ทำการงาน   

สร้างหลักฐาน  บ้านตน  ให้พ้นภัย

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  ลูกไปแล้ว            

ไร้วี่แวว  ไม่อาจรู้   พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ           

ส่วนตัวจริง   พ่อไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยพ่อ          

น้ำตาคลอ  เอ่อไหล   ไม่อาจกลั้น

เพราะไม่อาจ   ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน            

ปรับทุกข์กัน  สุดฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า        

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  คุณพ่อกลับ  ไปเทวา          

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกหลานอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต            

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงพ่อ   ผู้จากไป  ให้สำราญ           

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน       

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

กลอนที่  41

พ่อเป็นครู

…………………………..

อาลัยคุณพ่อ

พ่อเป็นครู  ชื่อวิเศษ  อุทัยวัฒน์             

พูดเสียงดัง  ฟังชัด  ไม่ขัดข้อง

ใครมาหา  ช่วยให้  สมใจปอง                      

ผู้ปกครอง  รู้ชื่อ  ระบือไกล

พ่อลงหลัก  ปักฐานอยู่  หมู่บ้านนี้         

หลายสิบปี  ที่พ่อไม่   ย้ายไปไหน

ลูกทุกคน  เรียนจบ   สมตั้งใจ                       

จากพ่อไป  มุ่งหน้า  หางานทำ

แต่พ่อยัง   เป็นหลักชัย  ให้แก่ลูก          

ยังพันผูก  ลูกให้  ไม่ถลำ

โทร.ถามไถ่  ลูกท้อถอย  คอยแนะนำ     

ทุกถ้อยคำ  ยังก้องอยู่  มิรู้คลาย 

มาบัดนี้  คุณพ่อจาก  เราไปแล้ว       

ไร้วี่แวว  ไม่อาจรู้   พ่ออยู่ไหน

เห็นเพียงร่าง  ที่รอเข้า  เมรุเผาไฟ                   

ส่วนตัวจริง   พ่อไป  อยู่ไหนกัน

ยิ่งคิดไป  ใจหาย  อาลัยพ่อ          

น้ำตาคลอ  เอ่อไหล   ไม่อาจกลั้น

เพราะไม่อาจ  ช่วยพ่อฟื้น  คืนชีวัน            

ปรับทุกข์กัน  สุดฝืน  กลืนน้ำตา           

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า        

เทพเทวา  บนสวรรค์  แดนหรรษา

โปรดมารับ  คุณพ่อกลับ  ไปเทวา                  

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า ให้แสนนาน

ลูกเมียอยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต             

น้อมอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงพ่อ   ผู้จากไป  ให้สำราญ            

แสนเบิกบาน  เปี่ยมสุข  ทุกคืนวัน

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

แม่เพ็ญแข  ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

กลอนที่  42

พ่อเป็นครู

…………………………..

พ่อก่อร่าง สร้างตัว  จากติดลบ

ลืมตาพบ  ความจน  ขัดสนถาม

ความขาดเขิน  รุมประชิด  เฝ้าติดตาม

ลูกเมียถาม  เจ้าหนี้รอ  ส่อประจาน

แต่พ่ออยู่  ยืนหยัด  ค่อยผัดผ่อน

เริ่มตัดทอน  รายจ่าย  ใช้หลักฐาน

จดทุกอย่าง  รับจ่าย  เป็นรายวัน

แล้วจัดการ  ปรับลด  อดออมเงิน

ให้ลูกได้  เรียนต่อ  เหมือนคนอื่น

ครอบครัวฟื้น  อยู่เป็นสุข  คนสรรเสริญ

ลูกทุกคน  เรียนจบ  พบทางเดิน

รุ่งเจริญ  ตามบุญกรรม  ที่ทำมา

มาบัดนี้  พ่อลาลับ  ดับขันธ์แล้ว

ไร้วื่แวว  จะติดตาม  ถามไถ่หา

เหล่าลูกหลาน  วิปโยก  โศรกโศกา

เดินทางมา  ส่งทางให้  พ่อไปดี

ได้ไปเกิด  เมืองสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี     

สนุกสนาน  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

ขออย่ามี  เภทภัย  มาแพ้วพาน 

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  จากความทุกข์   

ได้ถึงสุข  ปรีดิ์เปรม  เกษมสันต์

มีสุขแล้ว   สุขยิ่งขึ้น  ทุกคืนวัน              

ตราบนิรันดร์  ในชาติใหม่  ภพใหม่เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก..แม่ปรานี  ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

กลอนที่  43

………………….

อาลัยคุณพ่อ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  หาใดเปรียบ

หาใดเทียบ  เทียมได้  ในโลกสาม

อาลัยรัก  คุณพ่ออยู่  ทุกโมงยาม                   

ไม่อาจห้าม  หักใจ  ไม่โศกา

จึงกราบก้ม  ประณมนึก  อธิษฐาน 

ขอวิญญาณ  พ่อไร้ทุกข์  สุขหรรษา

เกิดเป็นเทพ  เสพสุข  ทุกเวลา                      

มีนางฟ้า  แห่แหน  นับแสนนาง

ถ้าตกทุกข์  ขอให้พ้น  ไปจากทุกข์

ได้ถึงสุข  สดใส  ดั่งใจหวัง

มีสุขแล้ว  สุขประชิด  ทุกทิศทาง 

นึกวาดหวัง  สิ่งใด  สมใจเทอญ

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง
จาก… ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

 (ยังมีต่อ)

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “กลอนไว้อาลัยพ่อ 2

Comments are closed.