สคริปต์พิธีกรงานฌาปนกิจศพปรับแต่งใหม่ล่าสุด

ปรับแต่งเขียนใหม่ล่าสุดจำนวน  2  ตัวอย่าง 

………………………

ตัวอย่างที่  1

…………………….. 

สคริปต์พิธีกรงานฌาปนกิจศพ  คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน

………………………………………………………………………………

 

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  : นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน …………… และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายทองพันธ์  ศิริหัตถ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรงานฌาปนกิจศพคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน  ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดการงานฌาปนกิจศพให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันดังนี้   

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนา
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้าไตรบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลหน้าหีบศพบนเมรุ
 7. ผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ
 8. โปรยทานแจกของที่ระลึก

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญคุณพ่อ…………………………. มรรคนายกเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร  :  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ (อาจจะระบุชื่อเจ้าภาพให้ไปถวายก็ได้)

 

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  :   ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร  :    ต่อไปเป็นการอ่านประวัติผู้ตาย  งานนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจาก………………………………… เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่สมหมาย  คุณมี  ผู้วายชนม์  ขอเรียนเชิญครับ (ถ้าไม่เชิญคนอื่นอ่านประวัติก็ข้ามตอนนี้ไป)

ผู้อ่านประวัติ  ……กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูงเรียน ………………………………….. และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน 

กระผมนายทองพันธ์  ศิริหัตถ์   ครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน โดยสังเขป เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน ผู้วายชนม์

ประวัติคุณคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน นามสกุลเดิม คุณมี  เกิดเมื่อวันที่  9  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2497  ที่บ้านเลขที่  85  ถนนคุณมี  บ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ คุณพ่อสอ  คุณมี  มารดาชื่อ คุณแม่นัท  คุณมี  มีพี่น้องร่วมกัน  7   คน ดังนี้

 1. นายวิรัตน์ คุณมี  สมรสกับ……………………..ประกอบอาชีพส่วนตัวที่บ้านเจริญศิลป์  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   
 2. นายหนูพิมพ์ คุณมี  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์  สมรสกับนางเทียมจันทร์  คุณมี  ประกอบอาชีพส่วนตัวที่บ้านเจริญศิลป์  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   
 3. นางหนูสิน คุณมี เสียชีวิตแล้ว
 4. นางบุญหลาย คุณมี  เสียชีวิตแล้ว
 5. นางสมหมาย เกศเงิน  ผู้วายชนม์ขณะนี้
 6. นายวิชัย คุณมี  ฉายาหนุ่มหล่อ พ่อปลาไหล ไร้เทียมทาน  ประกอบอาชีพส่วนตัวที่กรุงเทพมหานคร
 7. นายวิเชียร คุณมี  สมรสกับนางอุไร  คุณมี  ประกอบอาชีพนักธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  บ้านเจริญศิลป์  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร  

 ประวัติการทำงานและการครองรักครองเรือน

หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แล้ว  ได้เดินทางไปหางานทำที่กรุงเทพฯ  ได้งานเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวย  ต่อมาได้แยกตัวมาเปิดร้านเสริมสวยเล็ก ๆ ที่กรุงเทพฯ ทำได้ 4-5 ปีก็เลิกทำ    เมื่อปี พ.ศ. 2524  คุณแม่สมหมายได้พบรักและแต่งงานกับคุณพ่อสมหมาย  เกศเงิน (ชื่อสมหมายเหมือนกัน ต่างกันที่นามสกุล) ชาวบ้านแสงไผ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  หลังแต่งงานแล้ว คุณแม่สมหมาย เปิดร้านขายอาหารตามสั่ง  ส่วนคุณพ่อสมหมายผู้เป็นสามีเปิดโรงกลึงชื่อ ร้านไฉนโชคอัพ ที่กรุงเทพมหานคร รับทำโชคอัพรถบัสและรถใหญ่  กิจการทุกอย่างเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ฐานะครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง  มี ธิดาด้วยกัน 3 คน ดังนี้

 1. นางสาวกัญณณัฐ เกศเงิน เรียนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพมหานคร
 2. นางสาวจุไรรัตน์ เกศเงิน  เรียนจบอนุปริญญา  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา   ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพมหานคร
 3. นายสาวนพรัตน์ เกศเงิน เรียนจบปริญญาตรี สาขาการละคร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพฯ  ปัจจุบันประกอบอาชีพแดนเซ่อร์ที่บริษัทแกรมมี่  กรุงเทพมหานคร 

อุปนิสัย

คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  ชอบทำบุญให้ทาน รักษาศีล คุยสนุก พูดเพราะ วางตนเหมาะสม  ขยัน  ประหยัดอดออม โอบอ้อมอารี  เป็นที่รักเคารพนับถือของลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

ความฝัน

คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน เปิดร้านขายอาหารตามสั่งหารายได้ช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่ง คุณแม่สอนลูก ๆ เสมอว่า แม่เรียนมาน้อยจึงต้องทำงานหนัก  กว่าจะได้เงินแต่ละบาทต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกาย  แม่จึงอยากให้ลูก ๆ ตั้งใจเรียน …เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อเบิกทางไปทำงานสบายกว่าเงินดีกว่า แม่กับพ่อจะทำงานหาเงินส่งเสียลูก ๆ เอง  ในที่สุดความฝันของคุณแม่ก็เป็นจริง ลูกสาวของคุณแม่ทุกคนเรียนจบปริญญา  มีงานทำ มีรายได้และสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว  ลูกทุกคนหวังตั้งใจว่าจะได้ตอบแทนพระคุณของคุณแม่กับคุณพ่อไปนาน ๆ  แต่คุณแม่กลับล้มป่วย

วาระสุดท้าย

เมื่อวันที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2559  คุณแม่สมหมาย มีอาการปวดหลัง อย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ  สามีกับลูก ๆ จึงพาไปรับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการที่ร้านหมอนวดแผนโบราณ  แต่อาการเจ็บปวดหนักกว่าเดิม  แขนขาก็อ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้อีก  จากนั้นสามีกับลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจ MRI ที่ศูนย์การแพทย์รัชวิภา  คุณหมอแจ้งผลการตรวจว่า คุณแม่เป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีกระจายไปยังสมองและลามมาที่กระดูกสันหลังไปกดทับเส้นประสาท  จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาอาการปวดหลังอย่างรุนแรงด้วยการผ่าตัดกระดูกไขสันหลังและใส่ท่อเพื่อระบายน้ำดีที่โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพมหานคร  อาการปวดหลังหายทันที  จึงพาคุณแม่เดินทางกลับบ้านเจริญศิลป์เพื่อถวายผ้าป่าสามัคคีโต๊ะหมู่บูชาฝังมุก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่  ในวันที่  9  มิถุนายน  2559  ที่วัดศิริราษฎร์วัฒนาบ้านเจริญศิลป์  หลังจากนั้นคุณแม่ป่วยกะทันหัน  มีอาการเชื่องซึม  เหนื่อยหอบ  กลืนอาหารไม่ได้  ลูกหลานจึงนำส่งโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ทางโรงพยาบาลศิลป์ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสกลนคร   พบว่ามีสาเหตุปอดติดเชื่อ  ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและฉีดยาฆ่าเชื้อเกือบ  2  อาทิตย์   แต่อาการไม่ดีขึ้น  คุณหมอแจ้งว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้  จึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพักที่บ้าน  อาการทรุดลงเรื่อย ๆ   คุณแม่สมหมาย  เกศเงินได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  29  มิถุนายน   พ.ศ.  2559  เวลา 15 นาฬิกา 45 นาที  สิริอายุได้  61  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับสามีลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน  ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณแม่สมหมาย  เกศเงินได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณแม่สมหมาย  เกศเงินไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่สมหมาย  เกศเงินไปสู่สุคติในสัมปรายภพเป็นครั้งสุดท้าย  ขอกราบเรียนเชิญครับ

ครบ 1 นาที

นางสาวกัญณณัฐ  เกศเงิน (ลูกสาว) หรือพิธีกร :  อ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะ วรรคตอนให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเสียง……เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ

 

แด่..คุณแม่

แม่รักลูก   ลูกก็รู้    อยู่ว่ารัก          

แม่ฟูมฟัก   กล่อมเลี้ยง  เคียงถนอม

เหลือบยุงริ้น   มิยอมให้   มาไต่ตอม        

ซักผ้าอ้อม   กล่อมเห่   ผูกเปลไกว

ลูกหัดเดิน   แม่ช่วย   ด้วยความรัก           

คอยเอ่ยทัก   ยิ้มให้   ไม่ห่างหาย

ลูกล้มคว่ำ   แม่ช่วยป้อง  ประครองกาย   

ไม่เหนื่อยหน่าย   รักลูก   อย่างถูกทาง

ลูกมีภัย   แม่ปกป้อง  ด้วยชีวิต               

ลูกทำผิด   แม่ช่วย   ด้วยความหวัง

คอยประครอง  ป้องลูกให้  ไปถูกทาง       

ส่งถึงฝั่ง  สุขสมหวัง แม้ห่างไกล

มาบัดนี้  แม่จาก  ลูกไปแล้ว                  

เหมือนดวงแก้ว ส่องทาง  สว่างไสว

ลอยละล่อง  ส่องฟ้า  สู่แดนไกล     

สุดจะไขว่  คว้าถึง  ดึงแม่คืน

ชีวิตต่อ  แต่นี้  ไม่มีแม่                

เหลือเพียงแต่  ความเหงา  เศร้าสุดฝืน

น้ำตาเอ่อ ล้นไหล  ในทุกคืน               

ลืมตาตื่น  คราใด  หลับไม่ลง

จงไปดี  มีสุข  เถิดคุณแม่                     

จงพบแต่  ความสุข  ดังประสงค์

เกิดเป็นเทพ  บนสวรรค์  มั่นยืนยง   

ลูกจะส่ง  กุศลให้  ไปหนุนนำ

หากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้อีกหน            

ขอเป็นคน  ชูชุบ  อุปถัมภ์

เลี้ยงดูแม่  ตอบแทนคุณ  อุดหนุนนำ    

น้อมรับกรรม  เก่าใหม่ ให้แม่เอง

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
จาก…พ่อสม และลูก ๆ ของแม่ทุกคน

 

พิธีกร…… ต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ  งานนี้เจ้าภาพมีศรัทธามากเป็นพิเศษ  ได้เตรียมผ้าไตรบังสุกุลจำนวน  3  ชุดและผ้ามหาบังสุกุลจำนวน 1  ชุดไว้สำหรับถวายพระคุณเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่สมหมาย  เกศเงิน

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ 1  และกราบนิมนต์พระอาจารย์……………….. เป็นผู้พิจารณาชักผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

 

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่  2  และกราบนิมนต์พระอาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาชักผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ 3  และกราบนิมนต์พระอาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาชักผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาชักผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญ  ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณแม่สมหมาย  เกศเงินไปสู่สุคติด้วยกันครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร….ลำดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณโยมสมหมาย  เกศเงิน ไปสู่สุคติด้วยครับ …….-ขอกราบนิมนต์ครับ

และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่สมหมาย  เกศเงินไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(ขณะทุกคนกำลังเข้าแถววางดอกไม้จันทน์)

พิธีกรอ่านกลอนต่อไปนี้

…………………………………..

ยามมาเกิด   เราก็มา   แต่ตัวเปล่า

ใครบ้างเล่า   ใส่เสื้อผ้า   มาเกิดบ้าง

เกิดมาแล้ว   หาทรัพย์สิน   จนวายวาง

ได้มากบ้าง   น้อยบ้าง   ต่างกันไป

แต่เมื่อตาย   วายวาง   สังขารแล้ว

คนมีแก้ว   แหวนทอง    เงินกองใหญ่

กับคนจน   ยากไร้   ไม่มีอะไร

ต่างก็ไป   ตัวเปล่า   เท่าเทียมกัน

เงินเหรียญบาท   ที่อมไว้    คราตายนั้น

พวกลูกหลาน   ยังเอาคืน   เป็นเงินขวัญ

ตายไปแล้ว   หมดสิ้น   ทุกสิ่งอัน

เหลือผูกพัน   เพียงบุญกรรม   ที่ทำมา

ว่าจะส่ง   วิญญาณเรา  ไปไหนบ้าง

ส่งไปเกิด   เป็นลิงค่าง   อนาถา

ส่งไปเกิด   เป็นนาคครุฑ   เทวดา

หรือส่งมา   เกิดหล่อสวย  รวยเงินทอง

หรือส่งไป  รับใช้   ในนรก

ถูกสับโขลก   ใช้งาน  สยดสยอง

ให้ถีบสัตว์   นรกลง   กระทะทอง

หรือถูกถอง   ถีบลง   กระทะเอง

หากกรรมดี   เราทำ   เอาไว้มาก

ไม่ยุ่งยาก   เพราะกรรมดี   มีชื่อเสียง

ยมทูต   จดไว้   ไม่ลำเอียง

เมื่อเราเพียง   ขาดใจ   ก็ไปดี

ได้ไปสู่   สรวงสวรรค์   บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา   เสวยสุข   เกษมศรี

เพราะกุศล   ผลบุญ   คุณความดี

ดลให้มี   เป็นได้    ดั่งใจเรา

ถ้าเราทำ   กรรมดี   ทีละน้อย

ทำบ่อยบ่อย   จะสดชื่น   ไม่อับเฉา

เพราะผลกรรม  นำลิขิต   ชีวิตเรา

กรรมคือเงา   ติดตามตน   จนวันตาย

กรรมจะตาม   เราไป   ไม่ลดละ

ไม่ว่าจะ  ไปแห่งหน   ตำบลไหน

จะไปอยู่   อาณาเขต   ประเทศใด

กรรมจะไป   เกาะประชิด   เฝ้าติดตาม

จะกี่ภพ   กี่ชาติ   กี่ศัตวรรษ

กรรมจะมัด   เราไว้   ให้แบกหาม

ถ้ากรรมดี   เกาะประชิด   เฝ้าติดตาม

จะแห่หาม   ส่งเราไป    ให้ได้ดี

ถ้ากรรมชั่ว   ตามทัน    ผูกพันไว้

เรื่องเลวร้าย    จะรุมรุก   ทุกวิถี

จะยืนเดิน    นอนนั่ง    ยังราวี

รุมต่อยตี    ให้ลำบาก    ทุกข์ยากจน

ทำกรรมดี    เอาไว้ให้     ตัวเองบ้าง

ด้วยการสร้าง   สะสมทุน    บุญกุศล

เพราะผลกรรม    นำลิขิต    ชีวิตคน

ที่หมุนวน   เวียนว่าย   ตายเกิดตาย

พิธีกร….   ลำดับสุดท้าย   เชิญทีมงานเจ้าภาพโปรยทานหว่านของที่ระลึกครับผม  โปรยให้ทั่ว หว่านให้ถึงนะครับ    พวกเราเก็บเอาไปเป็นเงินขวัญถุงคนละอันสองอัน  ใครเก็บได้มากก็แบ่งปันกันนะครับ  ใครเก็บไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนก็แบ่งให้  ถ้าเพื่อนไม่แบ่งให้เดี๋ยวเพื่อนก็หำโปงครับพี่น้องครับ

…………………………………..

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานขณะวางดอกไม้จันทน์

กราบเรียน  ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  กระผมในนามเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …ขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านทั้งจากโรงพยาบาลเจริญศิลป์ โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลวชิระกรุงเทพฯ ที่กรุณารักษาพยาบาลคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน อย่างสุดความสามารถและดีที่สุด  ขอบพระคุณ……………………………….ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล  ขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเจริญศิลป์ทุกท่านที่กรุณามาร่วมไว้อาลัย ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกท่านที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงามรวมทั้งมาร่วมงานเผาศพคุณแม่สมหมาย  เกศเงิน ในวันนี้  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกท่านที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใด ในนามเจ้าภาพขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ 

ถ้าแขกมากันมาก เพื่อให้เหมาะสมแก่เวลา  พิธีกรอาจจะขอบคุณและอวยพรแขกด้วยกลอนสุภาพส่งท้ายต่อไปนี้อีกครั้งก็ได้

พิธีกร….

ขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่เคารพ

มางานศพ  เผาแม่ใหญ่   ในวันนี้

ขอขอบคุณ  ทุกน้ำ้ใจ  ทุกไมตรี

ไม่รู้ที่    หาสิ่งมอบ  ตอบแทนคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก

น้อมระลึก  คุณความดี  ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  คุณพระป้อง  ประทานคุณ

เกื้อนำหนุน  ให้ทุกท่าน  เบิกบานใจ

ให้อยู่ดี  มีสุข  ไม่ทุกข์ร้อน

นั่งกินนอน  สุขสม  อารมณ์หมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ทุกอย่างไป

แสนสบาย  หล่อสวยใส  ดั่งวัยทีน

ให้มีเงิน  เต็มห้อง  ทองเต็มบ้าน

ทุกคืนวัน   หล่อสวย    รวยทรัพย์สิน

เกียรติปรากฎ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน

ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

หรือขอบคุณแขกด้วยกลอนอีสานต่อไปนี้…..

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่มางานเผาแม่ใหญ่

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งไกลใกล้ที่หลั่งมา

สุดสิหาคำเว้า   เอามากล่าวได้ทั้งเมิด

ได้แต่เพียงกลั่นกรอง  จากใจเอามาเว้า

ขอบพระคุณหมู่เจ้า  หลายหลายอีกล้านเทือ

เผาแม่ใหญ่แล้วเมือให่เจ้าได้  สมใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน่า   การเงินกะให่คล่อง

การทองกะให่ได้   การบ้านให่มวนมัน

การอันใด๋กะให่ได้  สมดังมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

ให่ได้พรพระอินทร์เจ้า  ร้อยซาวปีบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคืออ้ายน้อง  ฮักแพงมั่นบ่หน่ายกัน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า  สารพันมวนซืน

อายุยืนฮอดร้อย  ห่าสิบปีถ่วนคู่สู่คน  เด้อพี่น้องเอย

จบบริบูรณ์

 …………………………..

ตัวอย่างที่  2

…………………………..

สคริปต์พิธีกรงานฌาปนกิจศพ  คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม 

………………………………………………………………………………

 

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  : นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง 

เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายนายมี  ศรีงาม  ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรงานฌาปนกิจศพคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดงานฌาปนกิจให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันดังนี้   

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนา
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้าไตรบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลหน้าหีบศพบนเมรุ
 7. ผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ
 8. โปรยทานแจกของที่ระลึก

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์และพระสงฆ์สวดมาติบังสุกุลต่อไป  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร  :  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ (อาจจะระบุชื่อเจ้าภาพให้ไปถวายก็ได้)

 

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  :   ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร..ต่อไปเป็นอ่านอ่านประวัติผู้ตาย

ผู้อ่านประวัติ  ……กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียน …………………………. และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน 

กระผมนายมี  ศรีงาม ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม โดยสังเขป เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อมผู้วายชนม์

 

ประวัติคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม เกิดเมื่อวันที่  10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2490 ที่ บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อ บง  พึ่งพร้อม  มารดาชื่อ มุล  พึ่งพร้อม 

ประวัติการศึกษา

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนทุ่งมนสมานมิตร บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร  

 ประวัติการครองรักครองเรือน

ได้พบรักและแต่งงานกับคุณแม่บัวพา  พึ่งพร้อม  หลังแต่งงานแล้วได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง   จนสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น มั่นคง  มีบุตร ธิดาด้วยกัน 8 คน ดังนี้

 1. นางยุพิน  พึ่งพร้อม มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  อำเภอเจริญศิลป์
 2. นายโยธิน  พึ่งพร้อม  เสียชีวิตแล้ว
 3. นางลินทอง  พึ่งพร้อม    มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  อำเภอเจริญศิลป์
 4. นางสมปอง  ชื่นตา   มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่ตำบลหนองแปน   อำเภอเจริญศิลป์
 5. นางนวลอนงค์  ฝ่ายรีย์    มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  อำเภอเจริญศิลป์
 6. นางวงเดือน  พึ่งพร้อม    มีครอบครัวและประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่จังหวัดระยอง
 7. นายวิเชียร  พึ่งพร้อม    มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  อำเภอเจริญศิลป์
 8. นายจำเนียร  พึ่งพร้อม    มีครอบครัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2  อำเภอเจริญศิลป์

อุปนิสัย

คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม  เป็นคนมีอัธยาดี  มีน้ำใจ  ชอบทำบุญให้ทาน   โอบอ้อมอารี  เป็นที่รักเคารพนับถือของลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

 

วาระสุดท้าย

คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม  เป็นโรคมะเร็งตับได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2559      สิริอายุได้  69  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม  ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ให้ดวงวิญญาณคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม  ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่ออินทร์  พึ่งพร้อม  ไปสู่สุคติในสัมปรายภพเป็นครั้งสุดท้าย  ขอกราบเรียนเชิญครับ

ครบ 1 นาที

เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเสียง……เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ

 

พ่อย้ายจาก   อุบลมา   อยู่ที่นี่         หลายสิบปี  ที่ถักทอ  ก่อความฝัน

มีเมียสอง  ลูกเจ็ด  เป็นพยาน          ร่วมกันสาน  ถักทอ  ก่อสร้างตัว

ลูกทุกคน  เรียนจบ  พบคนรัก         ล้วนหนีจาก  พ่อแม่ไป  ได้เมียผัว

เริ่มชีวิต  ก่อร่าง   สร้างครอบครัว     ตามใจตัว  ของลูก  ด้วยผูกพัน

พ่อมีแต่  ให้ความรู้  ให้ความรัก       อยู่เป็นหลัก  ชี้ทาง  ร่วมสร้างฝัน

คอยประครอง  ปกป้องลูก  ด้วยผูกพัน   ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า      มีปัญหา   พ่อแก้ให้  ได้ดั่งฝัน

พ่อคือพระ  ในใจลูก  เมียผูกพัน      เป็นมิ่งขวัญ  เปี่ยมจิต  มิตรไมตรี

มาบัดนี้  พ่อจาก  ลูกเมียแล้ว     ไร้วี่แวว  พ่อไปแคว้น  แดนสุขี

เหลือเพียงรอย  รักอาลัย  มิตรไมตรี   รอยความดี  ที่พ่อฝาก  ก่อนจากไป

จึงกราบก้ม  ประณมกร  วอนขอโทษ    ที่เคยโกรธ  เคืองใด  ให้ห่างหาย

ให้ความรัก  คงมั่น  ไม่เสื่อมคลาย  ให้ความตาย  เป็นเพียงพราก  จากกันนาน

ขอคุณพ่อ  จงไปดี  มีความสุข        พ้นจากทุกข์  ทั้งหลาย  ได้ดั่งฝัน

อยู่เป็นสุข  บนสวรรค์  ชั้นวิมาน         ตราบนิรัน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก….แม่บง ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

 

พิธีกร…… ต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลบนเมรุ  งานนี้เจ้าภาพมีศรัทธามากเป็นพิเศษ  ได้เตรียมผ้าไตรบังสุกุลจำนวน ……ชุดและผ้ามหาบังสุกุลจำนวน 1  ชุดไว้สำหรับถวายพระคุณเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อสวง  กะนะหาวงศ์

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ 1  และกราบนิมนต์พระอาจารย์……………….. เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ

 

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่  2  และกราบนิมนต์พระอาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ 3  และกราบนิมนต์พระอาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร……ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..ให้เกียรติเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์อาจารย์………………………………… เป็นผู้พิจารณาผ้ามหาบังบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ  และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประณมมือร่วมอนุโมทนาบุญ  ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อสวง  กะนะหาวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยกันครับ

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร….ลำดับสุดท้ายเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณโยมสวง  กะนะหาวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยครับ …….-ขอกราบนิมนต์ครับ

และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อสวง  กะนะหาวงศ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(ขณะทุกคนกำลังเข้าแถววางดอกไม้จันทน์)

พิธีกรอ่านกลอนต่อไปนี้

…………………………………..

ยามมาเกิด   เราก็มา   แต่ตัวเปล่า

ใครบ้างเล่า   ใส่เสื้อผ้า   มาเกิดบ้าง

เกิดมาแล้ว   หาทรัพย์สิน   จนวายวาง

ได้มากบ้าง   น้อยบ้าง   ต่างกันไป

แต่เมื่อตาย   วายวาง   สังขารแล้ว

คนมีแก้ว   แหวนทอง    เงินกองใหญ่

กับคนจน   ยากไร้   ไม่มีอะไร

ต่างก็ไป   ตัวเปล่า   เท่าเทียมกัน

เงินเหรียญบาท   ที่อมไว้    คราตายนั้น

พวกลูกหลาน   ยังเอาคืน   เป็นเงินขวัญ

ตายไปแล้ว   หมดสิ้น   ทุกสิ่งอัน

เหลือผูกพัน   เพียงบุญกรรม   ที่ทำมา

ว่าจะส่ง   วิญญาณเรา  ไปไหนบ้าง

ส่งไปเกิด   เป็นลิงค่าง   อนาถา

ส่งไปเกิด   เป็นนาคครุฑ   เทวดา

หรือส่งมา   เกิดหล่อสวย  รวยเงินทอง

หรือส่งไป  รับใช้   ในนรก

ถูกสับโขลก   ใช้งาน  สยดสยอง

ให้ถีบสัตว์   นรกลง   กระทะทอง

หรือถูกถอง   ถีบลง   กระทะเอง

หากกรรมดี   เราทำ   เอาไว้มาก

ไม่ยุ่งยาก   เพราะกรรมดี   มีชื่อเสียง

ยมทูต   จดไว้   ไม่ลำเอียง

เมื่อเราเพียง   ขาดใจ   ก็ไปดี

ได้ไปสู่   สรวงสวรรค์   บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา   เสวยสุข   เกษมศรี

เพราะกุศล   ผลบุญ   คุณความดี

ดลให้มี   เป็นได้    ดั่งใจเรา

ถ้าเราทำ   กรรมดี   ทีละน้อย

ทำบ่อยบ่อย   จะสดชื่น   ไม่อับเฉา

เพราะผลกรรม  นำลิขิต   ชีวิตเรา

กรรมคือเงา   ติดตามตน   จนวันตาย

กรรมจะตาม   เราไป   ไม่ลดละ

ไม่ว่าจะ  ไปแห่งหน   ตำบลไหน

จะไปอยู่   อาณาเขต   ประเทศใด

กรรมจะไป   เกาะประชิด   เฝ้าติดตาม

จะกี่ภพ   กี่ชาติ   กี่ศัตวรรษ

กรรมจะมัด   เราไว้   ให้แบกหาม

ถ้ากรรมดี   เกาะประชิด   เฝ้าติดตาม

จะแห่หาม   ส่งเราไป    ให้ได้ดี

ถ้ากรรมชั่ว   ตามทัน    ผูกพันไว้

เรื่องเลวร้าย    จะรุมรุก   ทุกวิถี

จะยืนเดิน    นอนนั่ง    ยังราวี

รุมต่อยตี    ให้ลำบาก    ทุกข์ยากจน

ทำกรรมดี    เอาไว้ให้     ตัวเองบ้าง

ด้วยการสร้าง   สะสมทุน    บุญกุศล

เพราะผลกรรม    นำลิขิต    ชีวิตคน

ที่หมุนวน   เวียนว่าย   ตายเกิดตาย

…………………………………..

พิธีกรกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานขณะวางดอกไม้จันทน์

กราบเรียน  ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสวง  กะนะหาวงศ์ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  กระผมในนามเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …ขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านทั้งจากโรงพยาบาลเจริญศิลป์ โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลศรีนัครินทร์  จังหวัดขอนแก่น ที่กรุณารักษาพยาบาลคุณพ่อสวง  กะนะหาวงศ์ อย่างสุดความสามารถและดีที่สุด  ขอบพระคุณ……………………………….ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล  ขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเจริญศิลป์ทุกท่านที่กรุณามาร่วมไว้อาลัย ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกท่านที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงามรวมทั้งมาร่วมงานในวันนี้  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกท่านที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใด ในนามเจ้าภาพขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

พิธีกร(คอยดูเวลาที่เหมาะสมก่อนจะใช้ข้อความนี้)…เจ้าภาพโปรยทานหว่านของที่ระลึกได้เลยครับ

ถ้าแขกมากันมาก เพื่อให้เหมาะสมแก่เวลา  พิธีกรอาจจะขอบคุณและอวยพรแขกด้วยกลอนสุภาพส่งท้ายต่อไปนี้อีกครั้งก็ได้

พิธีกร….

ขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่เคารพ

มางานศพ  เผาพ่อใหญ่   ในวันนี้

ขอขอบคุณ  ทุกน้ำ้ใจ  ทุกไมตรี

ไม่รู้ที่    หาสิ่งมอบ  ตอบแทนคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก

น้อมระลึก  คุณความดี  ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  คุณพระป้อง  ประทานคุณ

โปรดอวยหนุน  ให้ทุกท่าน  เบิกบานใจ

ให้อยู่ดี  มีสุข  ไม่ทุกข์ร้อน

นั่งกินนอน  สุขสม  อารมณ์หมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ทุกอย่างไป

แสนสบาย  หล่อสวยใส  ดั่งวัยทีน

ให้มีเงิน  เต็มห้อง  ทองเต็มบ้าน

ทุกคืนวัน   หล่อสวย    รวยทรัพย์สิน

เกียรติปรากฎ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน

ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

หรือขอบคุณแขกด้วยกลอนอีสานต่อไปนี้…..

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่มางานเผาพ่อใหญ่

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งไกลใกล้ที่หลั่งมา

สุดสิหาคำเว้า   เอามากล่าวได้ทั้งเมิด

ได้แต่เพียงกลั่นกรอง  จากใจเอามาเว้า

ขอบพระคุณหมู่เจ้า  หลายหลายอีกล้านเทือ

เผาพ่อใหญ่แล้วเมือให่เจ้าได้  สมใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน่า   การเงินกะให่คล่อง

การทองกะให่ได้   การบ้านให่มวนมัน

การอันใด๋กะให่ได้  สมดังมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

ให่ได้พรพระอินทร์เจ้า  ร้อยซาวปีบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคืออ้ายน้อง  ฮักแพงมั่นบ่หน่ายกัน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า  สารพันมวนซืน

อายุยืนฮอดร้อย  ห่าสิบปีถ่วนคู่สู่คน  เด้อ  พี่น้องเอย

 

 

 

 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *