สคริปต์พิธีกรงานบวชแบบประหยัด

บวชคนเดียวที่วัดบ้านนอก จัดงานโกนผมบวชเลย  ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ

…………………………

จัดแบบรวมญาติ

…………………………

(พิธีกรเดี่ยว)

(เมื่อได้เวลาอันเหมาะสม กล่าวคือขณะพระกำลังฉันภัตตาหาร  และผู้ร่วมบุญกำลังรับประทานอาหารที่เจ้าภาพจัดหามาให้  พิธีกรลุกขึ้นหันหน้าไปยกมือไหว้พระ ไหว้หลวงปู่ เดินออกไปยืนด้านหน้า โค้งคำนับหรือยกมือไหว้ผู้มาร่วมบุญ)

พิธีกร……กราบนมัสการ  หลวงปู่ทองดี  ขัมภะโต  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  คุณพ่อเทิดทูน คุณแม่อมรา  รักษ์ธรรม ญาติสนิทมิตรสหายและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายอัตตะโน  โตนาโถ  ได้รับการขอร้องจากเจ้าภาพ คุณเทิดทูน  และคุณอมรา รักษ์ธรรม ให้ช่วยเป็นพิธีกรงานบวชลูกชายชื่อ ร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม  ท่านที่เคารพครับ หัวใจของศาสนาพุทธคือสอนให้เราละเว้นความชั่ว ให้ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส  ปู่ย่าตาทวดของเราได้พยายามรักษาศาสนาพุทธไว้ให้พวกเราด้วยการให้ ลูกหลานบวชเรียน เพื่อจะได้ฝึกกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เกะกะเกเร ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการรักษาศีล 227 ข้อ และนั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกใจให้สงบร่มเย็น รู้จักตนเองมากขึ้น รักและเมตตาผู้อื่นมากขึ้น ผู้ที่บวชแล้วรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอสักระยะหนึ่ง ประสงค์จะสึกออกมามีครอบครัว  ก็จะได้มีธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิต  ทำให้การครองรักครองเรือนประสบความสำเร็จ ผู้ที่บวชแล้วเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม ประสงค์จะบรรลุพระอรหันต์ไปนิพพานและสืบทอดพระศาสนาก็บวชต่อไป ส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เป็นเจ้าภาพบวชให้ลูกหลานก็จะได้อานิสงส์มาก กล่าวคือจะได้ขึ้นสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตแล้ว

คุณพ่อเทิดทูน  และคุณแม่อมรา รักษ์ธรรม เป็นครอบครัวชาวพุทธที่ดีมากครอบครัวหนึ่ง  หลังจากครองรักครองเรือนแล้ว ก็ได้พยายามสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง ส่งเสียให้ลูก ๆได้รับการศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถครบทุกคน  ส่วนเจ้าลูกชายที่ชื่อปิยะชาติ รักษ์ธรรมก็เช่นเดียว  เรียนจบแล้วมีงานทำรับราชการทหารบกยศร้อยโท อายครบ 25 ปีบริบูรณ์  ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มโสด  ต้องการบวชพระเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมสักระยะหนึ่ง  อันเป็นการเติมเต็มให้แก่ชีวิตของตนเองด้านที่ยังขาดตกบกพร่อง  พ่อกับแม่สุดแสนจะดีใจเพราะรอวันนี้มาถึง 25 ปีแล้ว วันที่ลูกจะพาพ่อกับแม่ขึ้นสวรรค์ จึงได้พร้อมใจกันจัดงานบวชให้ในวันนี้  โดยเรียนเชิญท่านที่เคารพ ญาติสนิทมิตรสหาย พี่ป้าน้าอา มาร่วมงานบวชที่วัดในเช้าวันนี้

กระผมขอแจ้งกำหนดการให้ท่านที่เคารพได้รับทราบร่วมกันดังนี้

เวลา  07.30  น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร รับพร และรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งขณะนี้หลายท่านกำลังรับประทานอาหารอย่างเอร็จอร่อย แต่หลายท่านก็อิ่มแล้ว

เวลา  9.00  น.   โกนผมปลงหนวดนาค

เวลา  10.00  น.  บายศรีสู่ขวัญนาค

เวลา  11.00  น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา  13.00  น. แห่นาคเข้ารับการอุปสมบทที่พระอุโบสถ โปรยทาน / หว่านของที่ระลึก

เวลา  14.00  น. นิมนต์พระบวชใหม่เดินบิณฑบาตรรับดอกไม้ และจตุปัจจัยไทยทาน

เวลา  14.30  น. รับพร

 

เสร็จพิธี

ลำดับต่อไป  (ถ้ามีผู้บังคับบัญชาของพ่อนาคมาร่วมงานด้วย  ให้เชิญผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กล่าว  แต่ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชามาด้วยให้เชิญญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานขึ้นกล่าว  ส่วนคำกล่าวก็แล้วแต่ท่าน  ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น)   ….ขอเรียนเชิญคุณลุงทองดี  รักษ์ธรรม ซึ่งเป็นคุณลุงของพ่อนาค เป็นผู้อาวุโสที่ลูกหลานเคารพนับถือ มากล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับงานบวชของหลานชายในครั้งนี้  ขอเรียนเชิญครับ

คุณลุงทองดี  รักษ์ธรรม…..กราบนมัสการหลวงปู่ทองดี  ขัมภะโต ท่านเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมทองดี  รักษ์ธรรม เป็นพี่ชายของคุณเทิดทูน รักษ์ธรรม ซึ่งเป็นบิดาของพ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ    รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้มากล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับการบวชของหลานชายในครั้งนี้

สมัยเป็นเด็ก ร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม เป็นเด็กดี เรียนเก่ง ขยันขันแข็ง เป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์  มีความใฝ่ฝันสูง  ตาดูดาวเท้าติดดิน ผมยังเคยบอกลูกหลานทุกคนให้ดูเขาเป็นตัวอย่าง  เพียงอายุได้  25  ปี เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต ได้เลื่อนยศเป็นถึงร้อยโท  เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่และญาติพี่น้องทุกคนรวมทั้งลุงด้วย  ทำนายล่วงหน้าได้เลยว่า ถ้าไม่มีกรรมเก่ามาตัดรอน  นายพลเอกแห่งกองทัพบกไทยจะต้องมีชื่อปิยะชาติ  รักษ์ธรรม อย่างแน่นอน  ปีนี้เขาได้ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย นับว่าเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องดีงามอย่างยิ่งเช่นเดียวกับชายไทยทั้งหลายที่นับถือศาสนาพุทธ   

เคยได้ยินพระท่านเทศน์ว่า อานิสงส์ของการบวชมีอยู่ 3 ประการ คือ
1. อานิสงส์ที่พึงจะได้แก่ ตัวผู้บวชเอง เพราะได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการรักษาศีล  227  ข้อ อันเป็นการฝึกระเบียบวินัยอย่างเข้มข้น  ฝึกสมาธิเพื่อทำให้ใจสงบและจิตมีพลังเข้มแข็ง  เจริญภาวณาเพื่อให้เกิดปัญญา  ไม่ว่าจะบวชต่อหรือสึกออกมาก็จะเป็นคนดียิ่งขึ้น เป็นคนเก่งยิ่งขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
2. อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น  รวมถึงผู้ร่วมอนุโมทนาในการบวช  ถ้าผู้บวชได้ขึ้นสวรรค์พวกเราที่มาร่วมอนุโมทนาบุญบวชครั้งนี้ก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองหลวงพี่ปิยะชาติขึ้นสวรรค์ด้วย  
3. อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ตัวพระศาสนา กล่าวคือมีพระสงฆ์สืบทอดพระศาสนา ถึงแม้จะมีระยะเวลาของการบวชสั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามความประสงค์ของผู้บวชก็ตาม  แต่ก็ถือว่าพระพุทธศาสนามีผู้สืบทอด

ขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนาในความมุ่งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ คุณเทิดทูน  และคุณอมรา รักษ์ธรรม ที่อนุญาตให้ลูกชายบวชเป็นพระ ในครั้งนี้

ขอบคุณญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ญาติพี่น้องทุกท่านที่มางานบวช ร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม หลานชายของกระผมในครั้งนี้  จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

พิธีกร……บัดนี้มาถึงห้วงเวลาที่สำคัญยิ่งซึ่งถือว่าเป็นไฮไล้ทของงานนี้  เรียนเชิญคุณพ่อเทิดทูน  รักษ์ธรรม ซึ่งเป็นบิดาของพ่อนาค กล่าวแสดงความรู้สึก บอกเล่าความเป็นมาของงานครั้งนี้ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขอเรียนเชิญครับ

คุณพ่อเทิดทูน  รักษ์ธรรม…กราบนมัสการหลวงปู่ทองดี  ขัมภะโต   เรียน  พี่ทองดี   รักษ์ธรรม  ญาติสนิทมิตรสหาย และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายเทิดทูน  รักษ์ธรรม  บิดาของพ่อนาคปิยะชาติ  รักษ์ธรรม เจ้าภาพงานอุปสมบทพ่อนาคปิยะชาติครั้งนี้   รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความกรุณาจากญาติสนิทมิตรสหายและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบวชลูกชายของครอบครัวเราในครั้งนี้

ขอขอบคุณญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงาน บวชของลูกชายของครอบครัวเราในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  ไม่มีท่านงานนี้ทุกคนหิว  เพราะมีท่านงานนี้ทุกคนจึงอิ่มอร่อย

ขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านที่เคารพ ญาติสนิท มิตรสหายที่มาร่วมงานบวชครั้งนี้  จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดีครับ

พิธีกร….ถ้าไม่ได้ฟังความในใจของพ่อนาค  ถือว่างานนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียนเชิญพ่อนาค ปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ครับ

พ่อนาคปิยะชาติ   รักษ์ธรรม…….

กราบนมัสการ   หลวงปู่ทองดี  ขัมภะโต  ที่เคารพอย่างสูง กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ ที่เคารพรักยิ่ง  กราบเรียน ผู้พันทองด้วง  ทองอร่าม ผู้บังคับบัญชา เพื่อนนายทหาร  ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกตื้นตันใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่คุณพ่อคุณแม่จัดงานบวชให้ในครั้งนี้ และทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณลุงทองดี   รักษ์ธรรม ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  และได้เห็น ผู้บังคับบัญชา เพื่อน ๆ นายทหาร ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานบวชของกระผมในครั้งนี้    กระผมตั้งใจะบวชรักษาศีลให้ได้ครบ  227  ข้อ และปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุด  เพื่อให้ได้อานิสงส์ครบ  3  ประการตามที่คุณลุงทองดีได้ให้โอวาทไว้  ถ้าหากต้องสึกเพราะหมดเวลาบวชก็จะพยายามเดินตามรอยเท้าคุณปู่กับคุณพ่อด้วยการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี และเป็นชาวพุทธที่ดีต่อไป

ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงทองดี  รักษ์ธรรม  ที่กรุณาให้เกียรติมากล่าวสัมโมทนียกถา ให้โอวาท ให้ความรู้ และอวยพรให้

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่กรุณาจัดงานบวชให้  ขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่อนุญาตการลาบวชให้กระผม ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ นายทหารทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาลามาร่วมงาน ขอบพระคุณญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานบวชของกระผมครั้งนี้

(ประนมมือขึ้น)  …หากกระผมได้ล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกาย วาจา ใจ  ทั้งต่อหน้า  ลับหลัง  ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่กระผมด้วยเถิด

(หรือจะใช้บทกลอนต่อไปนี้แทนการกล่าวขอโทษก็ได้)

ประณมมือ วันทา ขอลาบวช

กราบขอโทษ ญาติสนิท มิตรสหาย

ทั้งคุณลุง  คุณตา   ปู่ย่ายาย

ทั้งเจ้านาย เวรกรรม ที่ทำมา

สรรพสัตว์ ทั้งหลาย ในสิบทิศ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกป้อง พระศาสนา

ครูอาจารย์ ทั้งบิดร และมารดา

กราบขมา ขอโทษ โปรดอภัย

กรรมอันใด  ไม่ดี  ที่เคยก่อ

ทั้งกรรมต่อ หน้าหลัง แต่ครั้งไหน

กรรมที่ทำ โดยตั้งใจ ไม่ตั้งใจ

โปรดอภัย ให้ทุกกรรม ที่ทำมา

ผลบุญบวช ของฉัน ในครั้งนี้

อุทิศพลี เพื่อชาติ ศาสนา

เพื่อทดแทน คุณบิดร และมารดา

เพื่อประชา เป็นสุข เพื่อทุกคน

ทั้งนาคครุฑ อินทร์พรหม ยมยักษ์

คนเคยรัก เคยชัง ทุกแห่งหน

สรรพสัตว์ ทั้งเบื้องล่าง และเบื้องบน

จงได้ผล บุญบวชฉัน ทุกท่านเทอญ

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านที่เคารพ ญาติสนิท มิตรสหายที่มางานบวชของกระผมครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์จากการบวชของกระผมโดยทั่วกัน  การเงินให้มากขึ้น ๆ ๆ และมากขึ้น  ส่วนการงานให้น้อยลง ๆ ๆ และน้อยลง.. เทอญ

สวัสดีครับ

พิธีกร  …แหม ยังไม่ได้บวชเลย  แต่คารมคมคายยังกะหลวงปู่  แถมยังมีกลอนลาบวชมาอ่านให้พวกเราฟังอีกด้วย  พ่อนาคของเราสุดยอดจริง ๆ ขอให้บวชนาน ๆ จนได้เป็นหลวงปู่เจ้าอาวาสนะครับ  ถ้าใครมีลูกสาวหลานสาวอยากเป็นลูกสะใภ้คุณแม่อมราก็ให้หมั่นทำบุญใส่บาตรทุกเช้านะครับ   ไม่ได้เป็นลูกสะใภ้ในชาตินี้ก็จองไว้ชาติหน้าหรือชาติต่อ ๆ ไปก็ได้ครับ   เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า  ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ ผู้ชายไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายย่อมไม่มี  และคนที่ไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันมาก่อนย่อมไม่มี  แสดงว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้  ล้วนแต่เคยเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายและเป็นสามีภรรยากันมาก่อนทั้งนั้น  ส่วนคนที่เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นตุ๊ดเป็นเกย์นั้น  พระท่านว่าเป็นเพราะชาติก่อนประพฤติผิดศีลข้อกาเมกล่าวคือมีกิ็กมีกั๊กมีน้อยมีหลวง    ใครคิดจะทำผิดศีลข้อกาเมอยู่รีบกลับตัวกลับใจก่อนที่จะสายเกินไปครับพี่น้องครับ…..ปรบมือเป็นกำลังใจให้เกียรติพ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม อีกครั้งด้วยครับ  …ขอบพระคุณครับ 

(รับประทานอาหารเสร็จแล้ว) 

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นพิธีโกนผมปลงหนวดพ่อนาคครับ  เชิญพ่อนาคมาทำพิธีโกนผมปลงหนวดก่อนนะครับ  ไม่งั้นหลวงปู่จะไม่บวชให้ ซวยเลยเรา  ให้คุณพ่อเทิดทูนเป็นผู้ตัดผมหนึ่งหยิบใส่ลงในพานที่เตรียมไว้เป็นคนแรก ตามด้วยคุณแม่อมรา และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เชิญทุกท่านที่มีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคเข้าแถวเรียงตามลำดับโดยไม่ลัดคิวกันนะครับ  จะได้เป็นระเบียบสวยงาม  ช่างภาพร่วมกันกดชัตเตอร์ด่วนด้วยครับผม

หมดทุกคนแล้วให้ช่างกัลบกพาพ่อนาคไปโกนผมปลงหนวดที่หน้าห้องน้ำด้วยนะครับ  โกนให้เกลี้ยงทั้งผมและหนวดเคราเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติพ่อนาคให้ได้คิดว่า  นับจากวันนี้เป็นต้นไป เราจะต้องเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร สละแล้วซึ่งความสุขสบายที่เคยมีเคยเป็น  ต้องถือศีล  227  ข้อ    ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ ฉันอาหารเพียงวันละ  2  มื้อ นุ่งห่มผ้าเพียงสามผืนคือ ผ้าสบง  ผ้าอังสะ และผ้าจีวร  ห้ามนุ่งกางเกงในโดยเด็ดขาด  ของมันเคยห้อยอยู่อย่างไรก็ให้มันห้อยอยู่อย่างนั้นนะพ่อนาคนะ หยุดกิเลสตัณหาความอยากมีอยากเป็นทั้งหมดเอาไว้ก่อน หยุดความหล่อของตัวเองเอาไว้ชั่วคราว  หยุดจีบสาว ๆ ทางโทรศัพท์หรือทางลายน์เอาไว้ชั่วครู่นะพ่อนาคนะ

(พ่อนาคปลงผมโกนหนวดแปรงฟันอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

พิธีกร…..ลำดับต่อไปเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญนาคครับ   เชิญพ่อนาค บิดามารดาของพ่อนาคและผู้ร่วมบุญทุกท่านเข้าไปนั่งร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญพ่อนาคครับพี่น้องครับ    …..เจ้าภาพกรุณาจัดหาค่าอ้อ ยอครูให้ตัวแทนผู้ร่วมบุญครั้งนี้ผูกข้อมือพ่อพราหมณ์ด้วยนะครับ  มากน้อยพ่อพราหมณ์ว่าแล้วแต่ศรัทธา  แต่อย่างน้อยก็เหล้าหนึ่งก๊งไข่ต้มสุกหนึ่งลูก ถ้าใส่เงินด้วยสักร้อยสองร้อยจะดีมาก  เพราะมันจะช่วยให้เสียงเพราะ  เสียงดัง  เสียงมีมนต์ขลังศักดิ์สิทธิ์  เรียกขวัญได้ยินไกลถึงอินทร์พรหมยมยักษ์และขวัญพ่อนาคที่ลอยละล่องท่องเที่ยวอยู่ในทุกถิ่นที่  พอได้ยินเสียงเอิ้นขวัญจะรีบล่องลอยมาเข้าร่างพ่อนาคทันที  ซึ่งจะทำให้พ่อนาคอยู่ดีมีแฮง มีความสุขความเจริญ 

ตัวแทนผู้ร่วมบุญหรือพิธีกรที่ได้รับมอบหมาย……………(ยกมือไหว้พราหมณ์ นำข้าวเหนียว 1 ก้อน  ไข่ต้ม 1 ลูก และค่าอ้อ ยกครูซึ่งเจ้าภาพต้องจัดหามาให้วางบนมือพราหมณ์แล้วประนมมือพูดว่า)…….เสียงเล่าลือดังกระหึ่มทั่วแคว้นแดนไทยว่า ท่านเป็นพราหมณ์หมอสู่ขวัญมาจากเมืองกะลิงคะลาด ประเทศอินเดีย มีคาถาอาคมขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เอิ้นขวัญเก่ง เสียงก้อง ได้ยินไกลถึงอินทร์พรหมยมยักษ์สุดขอบฟ้าขอบจักรวาล  เจ้าภาพจึงมอบหมายให้กระผมไปเชิญพ่อพราหมณ์มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่พ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ลูกชายของท่านผอ.เทิดทูน กับคุณหมออมรา  รักษ์ธรรม   ผู้ซึ่งกำลังจะบวชเป็นพระสละเป็นสงฆ์ในวันนี้ บัดนี้พ่อพราหมณ์ก็ได้มาถึงงานพิธีแล้ว กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ผูกข้อมือพ่อพราหมณ์  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิธีเอิ้นขวัญครั้งนี้  

คัวแทนหรือพิธีกร……(ใช้ฝ้ายผูกแขนกวาดออกจากฝ่ามือของพราหมณ์ 3 ครั้งพร้อมพูดว่า)…….ฮ้ายกวาดหนี ๆ ๆ   …..(ใช้ฝ้ายผูกแขนกวาดเข้า 3 ครั้งพร้อมพูดว่า)…ดีกวาดเข้า ๆ ๆ   (และพูดไปด้วยผูกไปด้วยว่า)….ขออวยพรให้พ่อพราหมณ์เอิ้นขวัญพ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ลูกชายของท่านผอ.เทิดทูน กับคุณหมออมรา  รักษ์ธรรมได้สำเร็จและบังเกิดสิริมงมลดังที่มุ่งหวังทุกประการเทอญ …โอม เพี้ยง !  (พูดจบก็ผูกข้อมือพ่อพราหมณ์)

พิธีกร….เรียนเชิญพ่อนาคจุดเทียนบนยอดพานบายศรี โดยมีคุณพ่อคุณแม่ใช้มือขวายื่นไปแตะข้อศอกหรือชายเสื้อพ่อนาคขณะจุดเทียน…….และช่วยกันยกพานบายศรีประเคนให้แก่พ่อพราหมณ์

พราหมณ์…… บัดนี้ได้เวลาฤกษ์งามยามดีแล้ว พ่อจะได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญพ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ลูกชายของท่านผอ.เทิดทูน กับคุณหมออมรา  รักษ์ธรรม  เพื่อให้การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือสามารถเอิ้นเอาขวัญของพ่อนาคร้อยโทปิยะชาติที่หล่นหายล่องลอยอยู่ตามที่ต่าง ๆ มาเข้าร่างผู้เป็นเจ้าของได้ครบทั้ง  32 ขวัญ และเกิดศิริมงคลสมบูรณ์พูลสุขแก่พ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ที่กำลังจะบวชเป็นพระสละเป็นสงฆ์ในวันนี้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ร่วมในพิธีทุกคนให้ตั้งอยู่ในความสงบ ห้ามส่งเสียงรบกวนในขณะทำพิธี  ถ้าพราหมณ์สวดมาถึงตอนเอิ้นขวัญว่า  มาเย้อขวัญเอ้ย  ก็ให้ตะโกนดัง ๆ ช่วยพ่อพราหมณ์ว่า มาเย้อขวัญเอ้ย  …..(พราหมณ์จุดเทียน 1 คู่ ปักไว้บนขัน 5 ยกขึ้นสาธุเหนือศีรษะยกลงถือไว้ระดับหน้าอกแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย)

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะ

พราหมณ์วางขัน 5 ลงบนพื้นด้านหน้าตัวเอง แล้วกล่าวคำชุมนุมเทวดาดังนี้

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข วิมาเน. ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา. ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุนันตุ.    ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.    ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.     ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ.นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ศรี ๆ (เลือกบทสู่ขวัญนาค)……………

(พ่อพรามหณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนเสร็จแล้ว)

พิธีกร….บัดนี้พ่อพราหมณ์ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขน(ผูกข้อมือ)ให้พ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.เทิดทูน กับคุณหมออมรา ผูกแขนพ่อนาคเป็นลำดับถัดไป ตามด้วยผู้อาวุโสทั้งหลาย ผู้บังคับบัญชาของพ่อนาค ท่านผู้มีเกียรติ ญาติสนิทมิตรสหายน้องนุ่งลูกหลานเรียงแถวเข้าผูกแขนพ่อนาคเพื่อความเป็นสิริมงคล  เรียนเชิญทุกท่านนะครับ  โบราณว่าจะเกิดสิริมงคลแก่ทั้งสองฝ่ายไม่สิ้นสุดครับพี่น้องครับ

(ผูกแขนเสร็จแล้ว)

พิธีกร…..บัดนี้ได้เวลาพระฉันเพลแล้ว เจ้าภาพช่วยกันลำเลียงอาหารถวายพระด้วยครับ  และต้องไม่ลืมจัดสำรับให้พ่อนาคของเราด้วยหนึ่งสำรับ  เพราะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพ่อนาคของเราต้องบวชเป็นพระ ซึ่งเมื่อเป็นพระแล้วก็ฉันอาหารมื้อเย็นไม่ได้  ต้องอดอาหารจนกว่าจะถึงเช้าวันพรุ่งนี้  คนไม่เคยอดอาหารมื้อเย็นจะไม่รู้เลยว่ามันแสบท้องทรมาณแค่ไหนครับพี่น้องครับ

(หลังอาหารมื้อกลางวันแล้ว)

พิธีกร…….บัดนี้พระอุปัชฌาย์และพระคุณเจ้าที่นิมนต์มาทำพิธีบวชนาคพร้อมแล้ว  จึงกราบเรียนและเรียนเชิญผู้ร่วมบุญทุกท่าน  ร่วมกันแห่นาคเข้ารับการอุปสมบทที่พระอุโบสถด้วยครับพี่น้องครับ  พ่อนาคสะพายย่ามไว้ที่ไหล่ซ้าย สะพายบาตรไว้ที่ไหล่ขวาเดินนำหน้า  บิดาของพ่อนาคกั้นสับปะทนให้พ่อนาคอุ้มขันเงินทองของที่ระลึกเดินตามหลัง  แม่ของพ่อนาคอุ้มไตรจีวร  ตามด้วยผู้ร่วมบุญช่วยกันถืออัฐบริขารและเครื่องไทยทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มาทำพิธีบวชให้ครั้งนี้   (ตามด้วยขบวนกลองยาวถ้าเจ้าภาพเตรียมมาและพระอนุญาต)   เมื่อถึงหน้าอุโบสถ ให้บิดาพ่อนาคยื่นขันเงินทองของที่ระลึกแก่พ่อนาคเพื่อโปรยทาน หว่านของที่ระลึก พ่อนาคมีเงินทองเท่าไรโปรยทานแก่ญาติโยมให้หมด  เก็บไว้กับตัวตัณหาจะเกิดกิเลสจะฟุ้งกระจาย ใจจะวุ่นไม่มีความสุข …..เพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปพ่อนาคจะต้องละทิ้งบ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งทั้งหมด มุ่งหน้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร เพื่อเดินทางสู่พระนิพพานตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า…ส่วนว่าจะถึงนิพพานหรือไม่พระท่านว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนา  แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าได้เคยพยายามเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแล้ว  แม้สึกออกมาก็ถือว่าเป็นคนสุก เป็นทิดหรือบัณฑิต  ถ้าบวชได้นานถึง  10 พรรษาสึกออกมาก็ได้เป็นจารย์หรืออาจารย์………ให้บิดาพ่อนาคเก็บสับปะทนและส่งไตรจีวรให้พ่อนาคเข้าพระอุโบสถ   ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของมรรคนายกวัดกับพระคุณเจ้าที่จะดำเนินการกันต่อไป  ส่วนผู้ร่วมบุญทุกท่านก็ขอให้นั่งรออยู่ข้างนอกพระอุโบสถด้วยความสงบครับพี่น้องครับ

(ประมาณ  30  นาที พิธีบวชก็จะเสร็จ  พอเห็นพระบวชใหม่กับพระพี่เลี้ยงเดินออกมาจากพระอุโบสถ)

พิธีกร….บัดนี้พิธีบวชเสร็จสิ้นแล้ว  พ่อนาคร้อยโทปิยะชาติ  รักษ์ธรรม  ได้กลายร่างเป็นพระปิยะชาติ  ปิยะธัมโม คำว่า ปิยะธัมโม  เป็นฉายาหรือนามสกุลใหม่ที่พระอุปัชชฌาย์ตั้งให้  แปลว่าผู้รักธรรม  หรือผู้มีธรรมอันเป็นที่รัก  ส่วนยศและตำแหน่งเดิมนั้นทิ้งหมดแล้วในทันทีที่บวชพระ  นับถือกันตามลำดับอาวุโส  ใครบวชก่อนก็เป็นหลวงพี่ใครบวชทีหลังก็เป็นหลวงน้อง ส่วนพวกเราที่เป็นญาติโยมจะต้องเรียกท่านว่าหลวงพี่   ตอนนี้หลวงพี่ปิยะธัมโมจะเดินบิณฑบาตรแล้ว  ญาติโยมโปรดตั้งแถวรอใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนและจตุปัจจัยที่เตรียมมา  เป็นการฝึกบิณฑบาตรครับพี่น้องครับ เพราะพรุ่งนี้เช้าหลวงพี่ปิยะธัมโมต้องออกเดินบิณฑบาตรเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง  ได้มากฉันพอประมาณ ได้น้อยฉันน้อย  ถ้าไม่มีใครใส่บาตรให้ก็อดฉัน  ถ้าไม่ได้ฉันหลายวันก็อดตาย  ชีวิตของพระเณรต้องอาศัยญาติโยมครับพี่น้องครับ  เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ญาติโยมมากเกินไปพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่า  วิกาละโภชะนา  เวรมณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ แปลว่า ห้ามพระเณรฉันอาหารในเวลาวิกาล

 พวกเรามาร่วมทำบุญบวชหลวงพี่ปิยะธัมโมในครั้งนี้ได้ทั้งบุญทั้งกุศล ได้ทั้งปิติ ความอิ่มใจ ความเบิกบานใจ   มั่นใจได้เลยว่า  ถ้าวันหน้าพวกเราตายไปก็จะได้เกาะชายจีวรพลวงพี่ปิยะธัมโมขึ้นสวรรค์ด้วยกัน  ยกมือบ้ายบายยมบาลได้เลย  บาปกรรมที่ทำให้ตกนรก ขอยกยอดไปชาติหน้านู้นก็แล้วกัน ชาตินี้ขอขึ้นสวรรค์ด้วยกันก่อนครับพี่น้องครับ  พอถึงชาติหน้าพวกเราก็ร่วมกันทำบุญบวชหลวงพี่คนใดคนหนึ่งที่มาร่วมบุญบวชวันนี้บ้าง  แล้วเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ยกมือบ้ายบายยมบาลอีกต่อไปและต่อไปไม่สิ้นสุดจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันครับพี่น้องครับ  

(บิณฑบาตรเสร็จแล้ว)

พิธีกร…..เรียนเชิญทุกท่านรับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองก่อนเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องครับ 

 จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *