ผญาอวยพร รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่วันสงกรานต์

จำนวน  9  บทกลอน

ขั้นตอน

เตรียมขันน้ำอบน้ำหอมไว้ 1 ใบ ลอยขันใบเล็กสำหรับรดน้ำไว้ 1 ใบ  เตรียมขันเปล่าสำหรับรองรับน้ำที่ลูกหลานรดมือผู้ใหญ่ที่อาวุโสสูงสุดในตระกูล  ซึ่งชาวไทยเผ่าภูไทยเรียกว่า เจ้าก๊ก ส่วนชาวไทยอีสานเผ่าอื่นเรียกเจ้าโคตร ไว้  1  ใบ เชิญท่านมานั่งเก้าอี้ที่จัดไว้  ให้พี่ใหญ่เข้ารดน้ำที่มือท่านเป็นคนแรกพร้อมกับอวยพรให้ท่านตามที่ได้เตรียมมา  หรือจะใช้ผญาอวยพรต่อไปนี้ก็ได้..

 

…………………….

กลอนที่  1

………………….

ชีวิตต่อแต่นี่  ให่มีตั้งแต่ความสุข  เด้อจ้า

อันหมู่มวลความทุกข์  ให้ห่างหายไปสิ้น

สนุ้กกินสนุ้กซ้อน  สนุ้กนอนสนุ้กนั่ง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

ให้ฝันดีถืกเลข  ร่ำรวยหลายกว่าหมู่

เล่นมวยตู้กะให้ได้   เล่นโบกไพ่กะให้หมาน

บ่เฮ็ดงานกะให้ได้  เงินไหลหลั่งมาโฮม

สมบัติหลายเนืองนอง  เต็มห้องเฮือนจนล้น

ความทุกข์จนหนีหน้า  มีกายาแข็งแกร่ง

ความแข็งแฮงมากล้น  จนคนเอิ้นซุบเปอร์แมน  เด้อ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

พูดจบยกมือไหว้ถอยออกมาให้คนอื่นเข้าไปรดน้ำอวยพรต่อ  รดน้ำหมดทุกคนแล้วให้เข้าไปนั่งรวมกันก้มกราบ  1  ครั้ง  ให้สิ่งของเงินทองที่เตรียมมา และขอพรจากท่านเป็นเสร็จพิธี 

……………………..

กลอนที่  2

……………………

ชีวิตต่อแต่นี่  ให่มีแต่ความสุข เด้อครับ

อันหมู่มวลความทุกข์  อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข้  หวัดไอให้ไกลห่าง

ร่างกายแข็งแฮงขึ้น  ยืนนั่งได้แล่นหัน

ให่ความฝันเป็นจริงได้  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  งานหน่อยเงินหลาย

สนุกกินสนุกใช้    สุขสำบายม่วนซื่น

อายุยืนบ่แก่เถ่า   ร้อยซาวปีแล้วยังบ่าวสาว

โชคลาภไหลหลั่งเข่า  เต็มกระเป๋าแหน่นมีลี

มีคนฮักทั่วบ้าน  คนยกย่องทั่วแผ่นดิน

ลูกหลานเมิดทั้งสิ้น  ได้เพิงพาอาศัย

เป็นฮ่มโพธิ์ฮ่มไฮ  ได้เพิงเย็นหายฮ้อน

สมดั่งพรที่หลานได้  สาธยายทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังดังวาดเว้า  สมใจเจ้าทุกประการ  เด้อ 

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

 

…………………..

กลอนที่  3

………………….

ชีวิตต่อแต่นี่  ให่มีตั้งแต่ความสุข เด้อครับ

อันหมู่มวลความทุกข์  ให่ห่างไกลพันลี้

โชคดีให่หลั่งเข่า  โพยภัยให้ไกลห่าง

ย่างนำทางแตกตึ้มตึ้ม  สาวส่ำน้อยแห่แหน

ขุนแผนเอิ้นลูกพี่   สาวไทยเอิ้นว่าเสี่ย

สาวลาวเอิ้นว่าอ้าย  สาวแม่หม่ายเอิ้นว่าผัว

เป็นเจ้าสัวพันล้าน   ลูกหลานได้พาเพิง

อายุเหิงฮอดร้อย   บ่ถอยล้าเรื่องแฮง

ความแข็งแรงคงมั่น  บ่มีวันแปรเปลี่ยน

จนเกษียณร้อยครั้ง  ยังหนุ่มฟ้อหล่อดังฝัน  เด้อ 

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  4

………………….

ขอให่ยืนยาวมั่น  สุขสำราญโยยิ่ง  เด้อค่ะ

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมใจทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปมากะได้  แล่นกะได้ดั่งใจ

สุขสดใสซาบซ่า  เป็นสาวสวยทรงสง่า

ลูกหลานมาโฮมตุ้ม  เงินทองล้นหลั่งโฮม  เด้อ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  5

………………….

ชีวิตต่อแต่นี่  ให่เจ้ามีให่เจ้าฮ่าง… เด้อครับ

ย่างไปใสกะพบพ้อ  ห่อคำแก้วห่อเงิน

ให่เจ้าเพลินนำได้  มีเป็นสรรพสิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให้หลั่งหนี

ให่ฝันดีถืกเลข  ร่ำรวยหลายกว่าหมู่

เล่นมวยตู้กะให่ได้  เล่นโบกไพ่กะให่หมาน

บ่เฮ็ดงานกะให่ได้  เงินไหลหลั่งมาโฮม

มีสมบัติมากหลาย  ไผเห็นกะยอย้อง

เงินทองมีมากล้น  จนสาวสาวเอิ้นว่าเสี่ย

เมียอยู่บ้านเอิ้นอ้าย ไทยบ้านเอิ้นเศรษฐี  เด้อ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  6

………………….

ขอให่ยืนยาวมั่น  สุขสำราญโยยิ่ง  เด้อจ้า

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมดั่งมโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

สมดังพรที่หลานได้  สาธยายทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังดังวาดเว้า  สมใจเจ้าคู่สู่อัน  เด้อ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  7

………………….

ชีวิตต่อแต่นี่  ให่มีตั้งแต่ความสุข  เด้อครับ

ให้สนุ้กสุขสันต์  ม่วนมันไปหน่า

สมปรารถนาคู่ด้าน  เงินงานงาบง่าย

ความสำบายแล่นเข้า  สาวส่ำน้อยแห่แหน

แฟนกะหลายหมู่กะล้น  มีแต่คนอยากเป็นเสี่ยว

นายกะเหลียวหล่ำเจ้า  เอาเงินให่ตำแหน่งนำ

อันหมู่กรรมเวรฮ้าย  อันตรายให่หนีห่าง

พบแต่ทางก้าวหน้า  เจริญขึ้นดังหวัง

หมากสตังค์ให้หลั่งเข้า  เต็มกระเป๋าแแหน่นมีลี

เป็นเศรษฐีพันล้าน ลูกหลานได้เพิงพิง  แนเด้อ  

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  8

………………….

ชีวิตต่อแต่นี้  ให้มีตั้งแต่ความสุข  เด้อครับ

อันหมู่มวลความทุกข์  อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข้   หวัดไอให้ไหลห่าง

หมู่ปวดหลังปวดข้อ  ปวดตอป้ออย่าสิมี

ให้แอวดีเด้งได้  ดึ๋งดั๋งคือแต่ก่อน

นอนหลับดีกินแซบ  แอบเล่นม่วนมัน

 ให่ความฝันเป็นจริงได้  สมดังมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

สมดังพรที่หลานได้  สาธยายทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังดังวาดเว้า  สมใจเจ้าคู่สู่อัน  เด้อ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

…………………..

กลอนที่  9

………………….

ชีวิตต่อแต่นี้  ให้มีตั้งแต่ความสุข  เด้อครับ

อันหมู่มวลความทุกข์  อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข้   หวัดไอให้ไหลห่าง

พบแต่ทางก้าวหน่า  เจริญขึ่นบ่ถอย

การงานนับมื้อหน่อย  การเงินนับมื้อคล่อง

การทองนับเพิ่ม   การบ้านนับมื้อมัน

การอันใด๋กะให่ได้   สมดังมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นั่งนอนมีแต่โชค   โฉลกดีขี่ถืกป่อง

สองโตถืกคู่งวด  รางวัลที่หนึ่งนั้นถืกคู่ปี  

ให้แอวดีเด้งได้  ดึ๋งดั๋งคือแต่ก่อน

สมดังพรที่หลานได้  สาธยายเว้ากล่าวอวยพร  เด้อ  

 จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุ  วัณโณ สุขัง  พะลัง…สาธุ

 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *