สคริปต์พิธีกรสู่ขวัญผูกข้อมือเด็ก

สคริปต์ไม่ใชตำรา  จึงควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานก่อนนำไปใช้

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

  1.  ควรเขียนสคริปต์ในการพูดทุกครั้งเพื่อเรียงลำดับเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอให้ ครบถ้วน กระทัดรัดชัดเจน  เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย
  2. ก่อนจะเชิญใครมาพูดต่อหน้าคนจำนวนมากควรกระซิบบอกเขาล่วงหน้าพร้อมให้สคริปต์ที่เราเตรียมไว้เพื่อประกอบการพูดของเขาอย่างน้อย  30  นาทีเพื่อให้เขาได้เตรียมตัว ซึ่งจะทำให้เขาพูดได้ตรงประเด็น ทำให้งานสนุกครึกครื้น
  3. พยายามท่องจำสคริปต์ให้ได้มากที่สุด  ถ้าจำสคริปต์ไม่ได้ก็ให้พยายามพูดตามแนว หัวข้อ สคริปต์ที่ตัวเองเขียนไว้
  4. มีพราหมณ์บางท่านไม่ยอมใช้ 3 ประโยคหลังในการกล่าวคำชุมเทวดาคือ ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.    ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.     ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา. ซึ่งแปลว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการฟังธรรม  โดยให้เหตุผลว่าเป็นการขัดกับเจตนาและข้อเท็จจริงที่เชิญเทวดามาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ส่วนข้าพเจ้ามีความเห็นต่างว่า  คำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงสัตว์ทั้งหลายไว้มิให้ตกไปสู่ที่ชั่ว   บทสู่ขวัญเป็นธรรมะเพราะล้วนแต่มีเนื้อหาที่ทำให้ผู้สดับเกิดปิติยินดี มีขวัญและกำลังใจดี  ไม่มีข้อความใดชักนำให้สัตว์ทั้งหลายตกไปสู่ที่ชั่วเลย    เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เคยเชิญหรือสั่งให้พระภิกษุเชิญเทวดามาฟังธรรม  การอัญเชิญเทวดามาฟังธรรมไม่ใช่กิจของพระ พระต้องแสวงหาทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและเทศน์ให้ญาติโยมหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเช่นดียวกัน   มีแต่พราหมณ์เท่านั้นที่วุ่นวายกับเทวดาด้วยการเชิญเทวดาไปนู้นมานี้หรือให้ช่วยทำนู้นนี่นั่น ซึ่งถ้าข้าพเจ้าเป็นเทวดาคงต้องรำคาญไม่น้อยและถึงเชิญก็จะไม่ยอมมาอย่างแน่นอน  ต่อมาภายหลังพิธีพราหมณ์ได้เข้ามาแทรกอยู่ในพิธีพุทธมากมายเช่น  การอัญเชิญเทวดามาร่วมพิธีงานมงคลต่าง ๆ ได้แก่พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฟังพระสวดมนต์  วางศิลาฤกษ์กุฏิโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญ งานบวช งานแต่งงานเป็นต้น  ทั้งคำกล่าวชุมนุมเทวดาและบทสู่ขวัญเป็นของพราหมณ์ทั้งชุด จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลง   ส่วนท่านที่ไม่มั่นใจจึงแต่งคำชุมนุมเทวดาใหม่เพื่อให้ฟังดูขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ว่ากัน  เพราะพิธีกรรมไม่มีผิดหรือถูก มีเพียงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเท่านั้น

………………………………………………………………………………………………………..

  1. เกริ่นนำ

พิธีกร….เรียนท่านเจ้าภาพ แขกผู้มีเกียรติและญาติพี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวอมรา  รักรวยริน  ได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรงานบายศรีสู่ขวัญผูกแขนเด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ  ชื่อเล่นนิ่ม  อายุครบ 1  เดือนวันนี้พอดี ธิดาของท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ

คำว่า “บายศรี” มาจากภาษาเขมร แปลว่าข้าวสุกที่เป็นมงคล ข้าวนี้จะ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการจัดพานบายศรีหรือพาขวัญ  ปกติต้องจัดด้วยพาน ทองเหลืองหลาย ๆใบ ซ้อนกัน มีใบตอง ดอกไม้สด ด้ายสำหรับผูกข้อมือ (ผูกแขน)  พาขวัญ ๓ ชั้น ๕ ชั้น เป็นของบุคคลธรรมดา ส่วน ๗ ชั้น และ ๙ ชั้นนิยมจัดสำหรับเชื้อพระวงศ์ และพระเจ้าแผ่นดิน

คำว่า”ขวัญ”เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่แฝงอยู่ในตัวคนและสัตว์ตั้งแต่เกิด  เรามักจะพูดถึงขวัญในด้านดีเสมอเช่น เรียกเมียที่รักว่า “เมียขวัญ” หรือ “จอมขวัญ” เรียกลูกรักว่า “ลูกขวัญ” สิ่งของที่ผู้เคารพรักใคร่นับถือกันนำมาฝากเนื่องในโอกาสสำคัญ เราก็เรียกว่า “ของขวัญ”

การทำพาขวัญและเวลาสู่ขวัญ

  1.  ชั้นล่างของพาขวัญจัดพานดอกไม้ วางทับด้วยข้าวต้มมัด ไข่ต้ม ขนม กล้วย อ้อย ปั้นข้าว เงินฮาง มีดด้ามแก้ว
  2. ชั้นที่ ๒ , ๓, ๔  ตกแต่งใบศรีด้วยใบเงิน ใบคำ ใบคูณ ใบยอป่า วางทับด้วย ดอกฝาง ดอกดาวเรือง และดอกรัก
  3. ชั้นที ๕ ตกแต่งใบศรี วางด้ายผูกข้อมือ เทียนขี้ผึ้งยาวขนาดวัดรอบศีรษะเจ้าของขวัญ
  4. จัดทำขัน 5 สำหรับบูชาจำนวน  1  ใบ วางพานขนาดกลางไว้ 1  ใบสำหรับวางผ้า ๑ ผืน แพร ๑ วา หวี กระจกเงา น้ำอบ น้ำหอม สร้อย แหวน ของผู้เป็นเจ้าของขวัญ  และด้ายดิบสำหรับผูกข้อมือ (ด้ายผูกแขน) ความยาวขนาดพันรอบข้อมือของผู้ใหญ่  คนธรรมดา วงละ ๓ เส้น เจ้านาย ๕ เส้น ให้เด็ดหรือดึงให้ขาดเป็นเส้นๆ   ห้ามใช้มีดตัด
  5. เวลาสู่ขวัญ ให้ถือฤกษ์หนูเข้ารู  คือประมาณ ๓ – ๔ ทุ่มหลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จ  แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

พาขวัญที่แต่งเสร็จแล้วให้ตั้งวางไว้ในที่อันเหมาะสมก่อน  พอถึงเวลาจะทำพิธีจึงให้ยกไปตั้งบนผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวของเจ้าของขวัญที่เตรียมไว้ท่ามกลางญาติมิตร เจ้าภาพต้องจัดหาแก้วน้ำเย็น แก้วใส่น้ำส้มป่อย และแก้วเหล้าไว้สำหรับหมอสู่ขวัญดื่ม อมพ่น และจุ่มดอกไม้พรมใส่พาขวัญ

พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ทำกันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี เช่นการแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้เกิด ผู้แต่งงาน  ผู้จะไปทำงานต่างถิ่น ผู้กลับมาจากต่างถิ่น ผู้เจ็บป่วย ผู้ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น

บัดนี้ฤกษ์หนูเข้ารูซึ่งโบราณถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเหมาะแก่การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญได้มาถึงแล้ว  จึงเรียนเชิญทุกท่านที่กรุณามาร่วมงานวันนี้  ล้อมวงเข้ามาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ ธิดาของท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ ค่ะ

     2. ผูกแขนพราหมณ์

(ถ้าเจ้าภาพมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการต่อ)

พิธีกร……(ยกมือไหว้พราหมณ์ นำข้าวเหนียว 1 ก้อน  ไข่ต้ม 1 ลูก และค่ายกครูซึ่งเจ้าภาพต้องจัดหามาให้วางบนมือพราหมณ์แล้วประนมมือพูดว่า)…….เสียงเล่าลือดังทั่วไทยแลนด์แดนสยามว่า ท่านเป็นพราหมณ์มาจากเมืองกะลิงคะลาด ประเทศอินเดีย มีคาถาอาคมขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เสียงก้อง ตะโกนดัง ทำพิธีเอิ้นขวัญเก่ง ประสบความสำเร็จในการทำพิธีทุกครั้ง เจ้าภาพจึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าไปเชิญพ่อพราหมณ์มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เด็กหญิงนันทิดา  ชื่อเล่นนิ่ม  ธิดาของท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล  บัดนี้พ่อพราหมณ์ก็ได้มาถึงงานพิธีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้ผูกแขน(ข้อมือ)พ่อพราหมณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อพราหมณ์สามารถทำพิธีบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

พิธีกร…...(ใช้ฝ้ายผูกแขนกวาดออกจากฝ่ามือของพราหมณ์ 3 ครั้งพร้อมพูดว่า)…….ฮ้ายกวาดหนี ๆ ๆ   …..(ใช้ฝ้ายผูกแขนกวาดเข้า 3 ครั้งพร้อมพูดว่า)…ดีกวาดเข้า ๆ ๆ   (และพูดไปด้วยผูกไปด้วยว่า)….ขออวยพรให้พ่อพราหมณ์เอิ้นขวัญเด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ   ธิดาของท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ ได้สำเร็จและบังเกิดสิริมงมลดังที่มุ่งหวังทุกประการเทอญ …โอม เพี้ยง !  (พูดจบก็ผูกข้อมือพ่อพราหมณ์)

พิธีกร….เรียนเชิญท่านผอ.นพดล  รักเข้าใจ จุดเทียนบนยอดพานบายศรี โดยมีคุณหมออมราซึ่งอุ้มลูกสาวอยู่ใช้มือขวายื่นไปแตะเสื้อท่านผอ.นพดล ขณะจุดเทียนและประเคนพานบายศรีให้แก่พ่อพราหมณ์

     3. พราหมณ์ทำพิธี

พราหมณ์…… บัดนี้ได้เวลาฤกษ์งามยามดีแล้ว ผู้ข่าสิได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนให้เด็กหญิงนันทิดา รักเข้าใจ  ชื่อเล่น นิ่ม ธิดาของท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ  เพื่อให้การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเทือนี้ประสบความสำเร็จ เอิ้นเอาขวัญของเด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ  ได้จนครบ  32 ขวัญ และเกิดศิริมงคลสมบูรณ์พูลสุขแก่เด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องที่มาร่วมงานในเทือนี้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ฮ่วมในพิธีทุกคนให้ตั้งอยู่ในความสงบ ห้ามส่งเสียงรบกวนในขณะทำพิธี  ถ้าพราหมณ์สวดมาเถิงตอนเอิ้นขวัญว่า  มาเย้อขวัญเอ้ย  กะให้เอิ้นดัง ๆ ช่วยพ่อพราหมณ์ว่า มาเย้อขวัญเอ้ย  …..(พราหมณ์จุดเทียน 1 คู่ ปักไว้บนขัน 5 ยกขึ้นสาธุเหนือศีรษะยกลงถือไว้ระดับหน้าอกแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย)

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะ

พราหมณ์วางขัน 5 ลงบนพื้นด้านหน้าตัวเอง แล้วกล่าวคำชุมนุมเทวดาดังนี้

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข วิมาเน. ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา. ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุนันตุ.    ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.    ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.     ธัมมัสะ วะนะ กาโล อะยัมภะทันตา.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ.นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ศรี ๆ (เลือกบทสู่ขวัญเด็ก)……………

(พ่อพรามหณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขนเสร็จแล้ว)

4. ร่วมกันผูกแขน

พิธีกร….บัดนี้พ่อพราหมณ์ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขน(ผูกข้อมือ)ให้เด็กหญิงนันทิดา  รักเข้าใจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา ผูกแขนลูกสาวเป็นลำดับถัดไป ตามด้วยผู้อาวุโสทั้งหลาย ท่านผู้มีเกียรติ ญาติสนิทมิตรสหายน้องนุ่งลูกหลานเรียงแถวเข้าผูกแขนเด็กหญิงนันทิดา หรือน้องนิ่ม  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เรียนเชิญทุกท่านนะคะ  …ผูกแขนท่านผอ.นพดล กับคุณหมออมรา ซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องนิ่มด้วยนะคะ    การผูกแขนให้กันอวยพรให้กันเป็นประเพณีที่งดงามของชาวไทยพุทธเรา  เชื่อกันว่าจะเกิดสิริมงคลแก่ทั้งสองฝ่ายไม่สิ้นสุดค่ะ

(ผูกแขนเสร็จแล้ว)

พิธีกร…ผูกแขนเสร็จแล้วนั่งรอก่อนนะคะ   คณะแม่บ้านกำลังลำเลียงอาหารวิเศษมา  ใครได้ทานจะหายหิวทันที  ทานมากอิ่มมาก ทานน้อยอิ่มน้อย ถ้านั่งดูเฉย ๆ รับรองน้ำลายไหลเจ้าค่ะ ….. โบราณว่า  อาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่เรากินขณะหิวจัด       ……ขณะนี้อาหารพร้อมแล้ว เชิญทุกท่านอิ่มอร่อยค่ะ ไม่ต้องกลัวหมด แม่ครัวแจ้งมาว่า วันนี้เจ้าภาพสั่งให้ทำอาหารไว้หลายหม้อหลายกะละมัง  อิ่มจนท้องแตกอาหารก็ยังเหลือค่ะ

(รับประทานอาหารอิ่มเป็นบางคน)

พิธีกร…คุณพี่งามตาทานอิ่มก่อนเพื่อน  สงสัยอยากจะพูดใส่ไมด์แล้วอย่างแน่นอน  ตอนผูกแขนเห็นพี่ทำปากขมุบขมิบ ไม่ได้ยินพี่พูดอวยพรว่าอย่างไร   คราวนี้จะให้พี่กล่าวคำอวยพรใส่ไมด์เพื่อให้ได้ยินกันอย่างทั่งถึง  เรียนเชิญคุณพี่งามตา  รักหลุดลอย  มากล่าวอวยพรอย่างเป็นพิธีการให้น้องนิ่มอีกครั้ง เรียนเชิญค่ะ

คุณงามตา  รักหลุดลอย…..

สวัสดี  ทุกท่านค่ะ

พิธีกรเข้าใจดิฉันผิดค่ะ  ดิฉันอิ่มก่อนไม่ได้หมายความว่าดิฉันต้องการพูดใส่ไมด์นะคะ  แต่หมายความว่าดิฉันกำลังลดหุ่นเพื่อรอรถไฟขบวนสุดท้ายค่ะ  ดิฉันขออวยพรให้น้องนิ่มใส่ไมด์ดัง ๆ ว่า

น้องนิ่มจ๋า  พี่งามตาขออวยพรให้น้องนิ่มเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง สดใส สดสวย เป็นคนดี เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จในการทำงาน การครองรักครองเรือนอย่างมีความสุข เป็นแก้วตาขวัญใจของคุณพ่อคุณแม่  และเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็นนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียตรติคุณพี่งามตา  รักหลุดลอย อีกครั้งด้วยค่ะ  ….ขอบคุณค่ะ  ดิฉันเข้าใจคุณพี่งามตาผิดจริง ๆ ด้วย ต้องกราบขอโทษพี่งามตาเป็นอย่างยิ่งนะคะ  เห็นพี่ทำปากขมุบขมิบตอนผูกแขนน้องนิ่ม  นึกว่าพูดอะไร ที่แท้เป็นอวยพรล่วงหน้าร้อยห้าสิบปีนั่นเอง  และเพิ่งรู้ความจริงว่า  คุณพี่งามตากำลังลดหุ่นเพื่อรอรถไฟขบวนสุดท้าย  ขอให้โชคดีได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างตั้งใจนะคะพี่  แต่ถ้าตกรถไฟขบวนสุดท้ายก็อย่าได้เสียอกเสียใจไปเลยนะพี่  น้องสาวคนนี้ขอรับอาสาจะพาคุณพี่ไปเลือกขึ้นรถเก๋ง ปิกอัพ สิบล้อ มอร์ไซด์บ้านเรา ซึ่งมีให้เลือกขึ้นตั้งมากมาย  และที่สำคัญคือสนุกกว่าขึ้นรถไฟเยอะเลยพี่   ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพ่อกุมภา  รักยืนยาว  ตัวแทนแขกที่มาร่วมงานวันนี้กล่าวอวยพรน้องนิ่มและเจ้าภาพค่ะ

คุณพ่อกุมภา  รักยืนยาว  ลุกขึ้นยืน โค้งคำนับแล้วกล่าวว่า

เรียน  ท่านเจ้าภาพ แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนร่วมในงานวันนี้  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรให้เด็กหญิงนันทิดาหรือน้องนิ่ม  รักเข้าใจ  ซึ่งเป็นธิดาของท่าน ผอ.นพดลกับคุณหมออมรา  รักเข้าใจ ในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง

ความจริงพ่อก็เป็นโสดมานาน  ดับฟืนดับไฟมาหลายปีแล้ว  พอได้ทราบว่าคุณงามตาทานอาหารน้อยเพื่อรักษาหุ่นให้เฟิมฟิตเพื่อรอรถไฟขบวนสุดท้าย  ทำให้ไฟในใจของพ่อที่มอดมานานเริ่ม ครุ กรุ่น ความหวังที่เคยเลือนลางก็รำไรขึ้นมาอีกครั้ง  จะมีโอกาสเรืองรองได้หรือไม่ก็คราวนี้  จึงฝากข้อความผ่านสายลมถึงคุณพิธีกรแสนสวยว่า  ถ้ารถคันอื่นไม่ว่างก็ให้พาคุณงามตา  รักหลุดลอย  มาลองขี่เกวียนของพ่อบ้าง ถึงแม้เกวียนของพ่อจะไม่  ฉึกฉัก ๆ บรู้น ๆ เหมือนรถไฟ  แต่ขี่สนุกและถึงจุดหมายได้เหมือนกัน  ช้าหน่อยแต่เร้าใจครับ

ขออวยพรให้น้องนิ่ม รักเข้าใจ อีกครั้งด้วยบทกลอนว่า

ชีวิตต่อ   แต่นี้  ให้มีสุข

อันหมู่ทุกข์  หลบลี้  หนีห่างหาย

ครอบครัวรัก อบอุ่น  ไม่เสื่อมคลาย

แสนสบาย  สุขสดใส  ไร้กังวล

ให้เป็นสาว   สวยดี  ที่เรียนเก่ง 

มีชื่อเสียง  คนรักใคร่  ในทุกหน

พระคุ้มครอง  ปกป้อง  บันดาลดล

ให้สุขล้น  ยาวยืน  หมื่นหมื่นปี  เทอญ

จัตตาโร  ธัมมา  วัฒทันติ  อายุวัณโน  สุขัง  พะลัง  ..เพี้ยง 

สวัสดีครับ

พิธีกร…ซวด ๆ เป็กำลังใจให้เกียรติคุณพ่อกุมภา  รักยืนยาว อีกครั้งด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ ………ข้อความที่คุณพ่อกุมภา  รักยืนยาว ส่งผ่านสายลมถึงพิธีกรแสนสวยนั้น  ดิฉันรับทราบแล้ว และขอบพระคุณมากค่ะ  รู้ว่าคุณพ่อยกยอแต่ก็รู้สึกเป็นปลื้มมาก ๆ ค่ะ  เพราะถึงแม้ชายหนุ่มทั้งโลกจะมองไม่เห็นความสวยของพิธีกร  แต่ก็ยังมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อกุมภาที่ตาแหลมคม  สามารถมองทุลุมิติผ่านรูปเงาะที่พิธีกรสวมอยู่เห็นความสวยของพิธีกรที่ซ่อนอยู่ภายในได้  คุณพ่อสุดยอดมากค่ะ    ดิฉันให้สัญญาว่า ถ้าพี่งามตาพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายเมื่อไหร่  จะพาพี่งามตาไปทดลองขี่เกวียนของคุณพ่อกุมภาเป็นลำดับแรกเลย  แต่คุณพี่งามตา จะโอ เค ด้วยหรือไม่ต้องรอปรึกษาพี่เค้าก่อนนะคะ  เพราะโดยปกติเกวียนมันดัง กุก ๆ กัก ๆ กุก ๆ กัก ๆ  อ้อดแอ้ด ๆ  ไม่รู้ว่าพี่เขาจะตัดใจจากรถไฟที่ดัง ฉึกฉัก ๆ  บรู้น ๆ ได้ทันทีหรือเปล่า   ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือให้คุณพ่อกุมภาพยายามซ่อมเกวียนให้มันดัง ฉึกฉัก ๆ บรู้น ๆ เหมือนรถไฟให้ได้ก่อน  ถ้าทำได้ไม่เหมือนก็ให้มีเสียงใกล้เคียงเช่น  อึกอัก ๆ อู้น ๆ อะไรทำนองนี้  เพราะนั่นหมายถึงว่าพ่อรักจริงและได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว  ซึ่งผู้หญิงมักจะเลือกคนที่รักเธอจริงเสมอค่ะพ่อ     ลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญท่าน ผอ.นพดล  รักเข้าใจ เจ้าภาพงานวันนี้พบปะขอบคุณแขกที่มาร่วมงานค่ะ

ท่านผอ.นพดล  รักเข้าใจ  ลุกขึ้นยืน โค้งคำนับแล้วกล่าวว่า

กราบเรียน  คุณพ่อกุมภา  แขกผู้มีเกียรติ และญาติสนิทมิตรสหาย  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมและครอบครัวรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานผูกแขนน้องนิ่มลูกสาวซึ่งเป็นสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวแต่จะเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวเราหรือไม่คงต้องรอปรึกษาคนอุ้มท้องดูก่อน  ถ้าคนอุ้มท้องสั่งว่าเอาอีก ๆ กระผมก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดคือเอาอีก ๆ  และปีหน้าคงได้รบกวนเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมงานอีก

ครอบครัวของเรารู้สึกทราบซึ้งและประทับใจในมิตรไมตรีที่ท่านทั้งหลายหยิบยื่นให้ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง  ไม่มีสิ่งใดจะมอบให้เป็นการตอบแทนนอกจากคำขอบคุณว่า  ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงาน  ขอบคุณแม่ครัวที่ช่วยปรุงอาหารอร่อย วิเศษสุดเลี้ยงพวกเรา  ขอบคุณพิธีกรแสนสวยหุ่นฉอเลาะ พูดเพราะพาสนุกและขอกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่ให้แก่น้องนิ่มและครอบครัวของเรา

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

สวัสดีครับ

พิธีกร….ซวด ๆ เป็กำลังใจให้เกียรติท่าน ผอ.นพดล รักเข้าใจ เจ้าภาพงานครั้งนี้อีกครั้งด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ บัดนี้งานสู่ขวัญผูกแขนได้เสร็จสิ้นแล้ว  พ่อพราหมณ์สามารถทำพิธีเรียกขวัญของเด็กหญิงนันทิดา หรือน้องนิ่ม รักเข้าใจ มาได้ครบทั้งสามสิบสองขวัญ  น้องนิ่มได้รับพรจากพ่อพราหมณ์และแขกผู้มีกียรติที่มาร่วมงานวันนี้อย่างมากมาย สิริมงคลได้เกิดขึ้นแล้ว  เด็กหญิงนันทิดาหรือนิ่มก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ จากเป็นเด็กวันนี้ก็จะเติบโตเป็นสาวสวยให้พ่อแม่ได้ชื่นใจ ญาติพี่น้องได้ชื่นชมต่อไป  ดิฉันในนามพิธีกรที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพ  ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  ทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่พิธีกรเช่น พิธีกรไม่สวย เสียงไม่เพราะ พูดจาไม่เสนาะหู เรื่องที่ควรพูดกลับไม่พูด ส่วนเรื่องไม่ควรพูดกลับพูดเป็นต้น ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงคุณความดีที่พวกเราได้ทำร่วมกันมา  ได้โปรดดลบันดาลให้น้องนิ่ม  ท่าน ผอ. คุณหมอ  ท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น  ได้มีเป็นเช่นที่ฝันไว้ทุกประการ  ปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปทุกปี ได้รับเชิญจากท่านผอ.กับคุณหมอให้มาร่วมงานสู่ขวัญผูกแขนน้องของน้องนิ่ม น้องของน้องของน้องนิ่ม น้องของน้องของน้องของน้องนิ่ม เรื่อยไปจนกว่าท่านผอ.กับคุณหมอจะหยุดผลิตน้อง  และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

สวัสดีค่ะ

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “สคริปต์พิธีกรสู่ขวัญผูกข้อมือเด็ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *