ผญาจีบสาวห้องอาหาร

ชาย..ไผบ่มีเงินใช้  ให่มานั่งนำป๋า

คืนนี้พกเงินมา  เต็มกระเป๋าจนว่าแหน่น  นางเอย

 

หญิง…ย้านแต่ป๋าเว้าล่อ  หลอกนางเล่นซือซือ  

ย้านบ่คือวาดเว้า  ไปนั่งแล้วทำท่าเฉย  ซั้นแหล่ว  ป๋าเอย 

 

ชาย…ป๋าบ่ได้เว้าเล่น  เป็นความจริงดังกล่าว

ป๋าได้เงินผู้เถ่า   เอามาแล้วใช้บ่เป็น  นางเอย

 

หญิง…ย้านแต่ป๋าเว้าเล่น  บ่เป็นจริงจั๊กอย่าง

ย้านหลอกนางไปแล้ว  ให่กินแห่วบ่ให่เงิน    ป๋าเอย 

 

ชาย….เจ้ามานั่งใกล้ใกล้    ลองเบิ่งซั้นตี้นาง

ลองมานั่งนำป๋า   สิม่วนมันจนลืมบ้าน พุ้นแหล่ว นางเอย

 

หญิง…นางมานั่งนำแล้ว  ติ้บนางจั๊กร้อยแน่

ติ้บแต่เงินคำแท้  อย่าติ้บแบ้งค์ซุบเปอร์แมน  เด้อ  ป๋าเอ๋ย

 

ชาย…เงินอีหลีตั้วะหล่า   ป๋าเซืองในกางเกง

นักเลงใหญ่รักษา   อยากได้มาจ๊กเอาโลด  นางเอย

พูด..จ๊กเอาโลดนาง  นางเอย

 

หญิง…นางจ๊กเอากะได้  แต่ให่ป๋าหลับตาก่อน

ห่ามมือบอนจับนี่นั่น  มันสิแล้วบ่เป็น  ป๋าเอย

 

ชาย…ป๋าหลับตาแล้ว  ส่วนมือป๋ากะเป็นล่อย

ให่หอมแก้มจั้กหน่อย   เงินหนึ่งร้อยสิเป็นพัน  นางเอย

 

 หญิง…คันว่าป๋าหลับแล้ว  ตาคือมืนส่ำไข่ห่าน

มือควานจับพุ้นพี้   เป็นล่อยได้บ่อนใด๋

เงินร้อยหอมบ่ได้  แก้มเงินพันเงินหมื่น

ไปค้างคืนนำกะได้  คันป๋าให่หนึ่งแสน    ป๋าเอย

 

ชาย…แก้มเงินสิบเงินห่า  คุยว่าแก้มเงินพัน

ย้านไปนอนนำกัน  มันบ่สมเงินจ้าง  ซั้นแหล่ว นางเอย

 

หญิง…คันบ่สมเงินจ้าง  นางสิคืนให่คู่บาท

คันบ่คือวาดเว้า  สิยอมให่ขี่หลังหมา  ป๋าเอย

พูด…ติ้บค่านางนั่งนำแน่  ป๋าเอย

 

ชาย…เอ้า   เอาไปซาวบาท  นางเอย

 

หญิง…หน่อยไป  ให่อีกแน

คือสิติ้บหน่อยแท้  ติ้บจั๊กร้อยแน่เป็นหยัง  ป๋าเอย

 

ชาย…อยากได้ติ้บหนึ่งร้อย  ต้องคอยเสริบคอยเทคแคร์

คอยดูแลเหล่าเบียร์  เมียป๋ามาให่พาลี้

พาป๋าหนีออกหลังร้าน  ให่ทันการณ์ก่อนอื่น 

คืนใหม่มาสิติ๊บให่  ฮอดห่าร้อยคันปลอดภัย  นางเอย

 

หญิง…คันป๋าเว้าจั่งซั้น  อยู่นำกันห่ามไปต่อ

รอเมียป๋าอยู่หนี่  เรื่องพาลี้สิจั้ดการ

ค่าอาหารค่าเหล่า  แจ้งมาป๋าค่อยจ่าย

เรื่องหนีตายออกจากร้าน  บ่ต้องย้านสิพาหนี  ป๋าเอย

 

ชาย…เจ้าคือดีแท้ละหล่า  ขันอาสาเมิดคู่อย่าง

ข่อยเมาหลายย่างบ่ได้  ทางเจ้าสิว่าใด๋  นางเอย

 

หญิง…ให่ป๋าสั่งกับแก้ม  เพิ่มเติมให่นางก่อน

เมาแล้วนอนกอดขวดไว้  ให่ส่วงเหล้าจั่งค่อยเมือ  ป๋าเอย

 

ชาย…กวดขวดเหล่า  เมามายหลายกว่าเก่า

ป๋าสิจ้างกอดเจ้า  จั๊กสองร้อยสิว่าใด๋  นางเอย

 

หญิง…กอดในฝันสองร้อย  กอดในใจร้อยกว่า

จ่ายเงินมาสองร้อย   เงินหน่อยกอดในฝัน  ป๋าเอย

 

 ชาย…เอ้า เอาเงินไปสองร้อย   ให่ป๋ากอดซะโดยดี

กอดในฝันบ่เคยมี  อย่าตั๊วกันมันสิบาป  นางเอย

 

หญิง….สาธุเด้อ  เงินสองร้อยบาท   ที่ทานทอดถวายไป

ขอให่เป็นปัจจัย  ส่งหนุนคูณค้ำ

นำส่งให่  สมใจป๋าทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปใสแตกตึ้มตึ้ม  ผู้สาวหุ่มแห่แหน  

ให่แฟนป๋าเป็นสาวซิ่ง   เป็นแม่ญิงสวยสง่า

อายุยืนฮอดร้อย   ห่าสิบปีแล้วจั่งค่อยตาย

ชีวิตวายลงแล้ว  ได้ไปเกิดเมืองสวรรค์

อยู่นำกันกับองค์อินทร์  ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองฟ้า

สมปรารถนาทุกด้าน  ด้วยผลทานสองร้อยบาท

ปรารถนากอดนางนั้น  เงินหน่อยได้แค่พร  ซั้นแหล่ว  ป๋าเอย

พูด…….สาธุ เอาถะแม้ป๋า

 

ชาย….เอาเงินคืนมาให่  ป๋ายกใส่เหนือหัว

ให่ป๋ายอมือยก  ทานไปจั่งถืกต้อง  

ตามฮีดคองโบราณเว้า  พ่อแม่เฮาเพินสอนสั่ง

ยังบ่ทันยกเงินใส่เกล้า  ทานแล้วบ่ได้บุญ  นางเอย

พูด…นางเอาเงินมาให่ป๋ายกใส่เกล้าใส่หัวก่อนตี้หละ

 

หญิง….เอ้านี่เงินสองร้อยบาท  ยกใส่เกล้าใส่หัวก่อน

พรนางให่แล้วเด้อป๋า

 

ชาย……ได้เงินคืนมาแล้ว  อย่าหวังเลยสิทานทอด

ให่ป๋ากอดท่อนั้น   จั่งสิให่ดอกส่วนเงิน  นางเอย

 

หญิง…จั่งแม่นตั๊วะแม่นต้ม  บ่สมกั้บเป็นผู้ใหญ่

ให่เงินนางแล้วลวงล่อ  หลอกนางให้ส่งคืน 

ฝืนชะตาบ่ได้  ฝืนใจป๋าแฮงลำบาก

จากกันเพียงท่อนี้  อย่ามีมื้อได้พ้อกัน  ป๋าเอย

 

ชาย…ป๋าเฮ็ดหยอกเจ้าเล่น   ใจเย็นเย็นอย่าฟ้าวหน่าย

เงินป๋าหลายมีเป็นตั้ง  เจ้าสั่งโลดอยากกินหยัง

ขอแต่ทางเจ้านั้น  ปันใจให่ป๋าแน

อย่าสิมีแต่ฮ้าย  หวงกอดไว้ให่ผู้ใด๋    นางเอย

 

หญิง…คันสิกอดนางนั้น  จ่ายมาห่าร้อยบาท

ขาดบาทเดียวกะบ่ได้  จ่ายแล้วให่กอดเลย  ป๋าเอย

 

ชาย…ค่ากอดเจ้า  แพงหลายแท้นอห่า

เมียให่มาสองร้อย  จั่งแม่นหน่อยบ่พอ 

ป๋าขอวางดาวน์ไว้  มื้อใหม่สิเติมเต็ม

 อย่าสิเค็มบ่ให่ดาวน์   โดนไปฮูตันตึ้ง  นางเอย

พูด…ป๋าวางเงินดาวน์กอดเจ้าสองร้อยบาท  นางเอย

 

หญิง…. นางบ่แม่นสิบล้อ  ขอดาวน์บ่ได้ดอก

นอกจากสดห่าร้อย  หน่อยกว่านั้นบ่เอา  ป๋าเอ๋ย

 

ชาย…สดสองร้อย  สามเทือเป็นจั่งใด๋

เป็นเงื่อนไขความฮัก  อยากเสนอขอเจ้า

คือจั่งเฮากินข้าว  กินคำเดียวมันบ่อิ่ม

กินคำเดียวแล้วถิ่ม  สิอิ่มได้บ่อนใด๋  นางเอย 

พูด…สดเทือเดียวได้  500  บาท แต่สดเทือละ  200  บาท  สามเทือได้ 600  บาท   นางเอย

 

หญิง…คันแม่นจ่ายคือกินข้าว  คำต่อคำนางบ่ว่า

ตอนนี้จ่ายสองร้อย  อีกจั๊กหน่อยจ่ายที่เหลือ  ป๋าเอย

 

ชาย…คันประสงค์จั่งซั้น  ต้องให่ป๋ายืมเงินก่อน

ตอนป๋ามามื้ออื่นพุ้น  จั่งคืนให่สิว่าใด๋  นางเอย 

 

หญิง….คือสิต่อบ่เลิกบ่แล้ว  แท้นอป๋าพ่อรูปหล่อ

ต่อพอพอผัดขอกู้  ถูไถเว้าบ่แม่นแนว  

ป๋ายืมเงินไปแล้ว  สิได้คืนเป็นเรื่องยาก

ส่ำอ้อยเข่าปากช้าง  ไผงัดง้างกะบ่ติง   ป๋าเอย

 

ชาย….ป๋านี้แนวนามเชื้อ  หมากเขือยาวโยยิง

สิ่งใด๋ดีกวาดเข่า   สิ่งใดฮ้ายกวาดหนี

ยามใจดีจั่งเว้าเล่น  บ่เห็นดีนำกะบ่ว่า

ผลามีได้พ้อเจ้า   ได้หยอกเย้ากะส่วงใจ  นางเอย

 

หญิง…ป๋ามีแต่เว้าเล่น   บ่เป็นจริงจั้กอย่าง

ท่าทางคือแต่บ่กล้า  ป๋าเมิดไฟแล้วหรือว่าใด๋  ป๋าเอย

 

ชาย…คันป๋าเมิดไฟแล้ว  สิไปบวชเป็นสงฆ์

บ่พะวงหาจีบสาว  ให่เมื่อยคางกะไตดอก

การที่ออกนอกบ้าน   หาหวานแหววนำรีสอร์ต

ถามจ้างกอดเจ้ามื้อนี้  ย้อนไฟข่อยสั่งการ

จ่ายผญานานแล้ว   จำใจต้องลาจาก

หากเจ้ายังอยู่ร้านนี้   สิมาเยี่ยมบ่เซา

เบอร์โทร.ของเจ้า  ให่ป๋าแนคันบ่หวง

สิโทร.หาพาไปควง   เลาะซื้อของตามห่าง

ขอแต่นางมีใจให่  จ่ายท่อใด๋กะบ่เกี่ยง

คืนนี้เพียงติ๊บให่  จากห่าร้อยเป็นเคิงพัน

คันแม่นได้เฟือฝั่น  ผูกพันบ่เป็นอื่น

ติ๊บเทือละหมื่นกะได้   กอดส่งท้ายแน่เป็นหยัง  นางเอย

 

หญิง….กราบอภัยที่นางได้  ล่วงล้ำก้ำเกินป๋า

นางมีตาบ่มีแวว  แนวว่านางยังน้อย

ประสบการณ์กะมีหน่อย  ลอยไปมาหาหม่องเพิง

ลอยอยู่เหิงกะจั่งได้  ป๋าติ๊บให่จั่งแม่นบุญ

ขอบพระคุณเด้อจ้า  ป๋าของนางผู้รูปหล่อ

เรื่องที่ขอนางกะให่   ตามใจอ้ายผู้บ่าวป๋า

มื้ออื่นมาแนเด้อจ้า  สิคอยป๋าบ่เป็นอื่น

คอยเงินหมื่นป๋าติ๊บให่  กั้บอยากได้ผู้บ่าวป๋า   ป๋าเอ๋ย

พูด…ป๋า..ให่นางกอดแนจ้า

 

ชาย…คันสิกอดป๋านั้น  จ่ายมาห่าร้อยบาท  

ขาดบาทเดียวกะบ่ได้  จ่ายแล้วให่กอดเลย…  นางเอย

 

 หญิง…จ่ายให่ป๋ากะได้  แต่ดอกแพงแนจั๊กนอย

 ป๋าเอาไปห่าร้อย  อีกจั๊กหน่อยดอกเป็นพัน  ป๋าเอย

 

ชาย…อยู่ซือ ๆ กะเป็นหนี่  ซวยหลายแท้นอห่า

เงินต้นมาห่าร้อย     ลดดอกข้อยแน่เป็นหยัง  นางเอย

 

หญิง…ลดบ่ได้ดอกจ้า   เงินทองมันหายาก

หากแม่นป๋าบ่อยากกู้   ส่งคืนเดี๋ยวนี้ดอกร้อยเดียว  ป๋าเอย

 

ชาย…ป๋ากินเหล่า  บ่ทันเมาแต่บ่ส่วง

เป็น งง งง จื่อบ่ได้  ไผติ๊บไผแท้แน่นอน  

พูด….แม่นป๋าติ๊บเงินเจ้า  หรือเจ้าติ๊บเงินป๋า นางเอย

 

หญิง…ป๋ากู้เงินนางห่าร้อย  ดอกพันหนึ่ง   ซั้นแหล่ว  ป๋าเอย

data-matched-content-ui-type="image_stacked"