ชมรมผญา (กลอนอีสาน/ผญา)

……………………………………………..

 1. เชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิก

………………………………………………

ชมรมผญาเป็นซื่อซั้น  การสื่อสารที่มันม่วน

ข่อยขอซวนอ้ายน้อง  มาลองเข่าเป็นหมู่เฮา

ย่างแต่โตมาเข่า   ส่วนเงินทองบ่ต้องจ่าย

ง่ายม่วนมันครึกครื้น   ยืนหมั่นหมื่นปี  

คันไผมีผญาให่  เขียนมาซ่อยเติมเต็ม

อย่าสิเค็มบ่แบ่งปัน  นานไปหัวสิปู้

กลอนพ่อครูบ่เข่าขั่น  กะแบ่งปันบ่ขี่ถี่

แบ่งส่ำมีปันส่ำได้  ให่เมิดเสี่ยงเกลี้ยงสู่อัน  ซั้นแหล่ว  พี่น้องเอย

……………………….

2.  ผญาคืออะไร

………………………

ผญาคือคำคล้อง  จองกันมันเว้าม่วน

สัมผัสนอกในครบถ่วน  ชวนให่ง่ายจื่อจำ

ส่วนเนื้อความแล้วแต่ท่าน  สิจัดการแต้มแต่ง

แบ่งเป็นตอนเป็นเรื่อง  บ่เคืองข่องแล้วแต่ใจ  ซั้นแหล่ว  พี่น้องเอย

……………………………….

3.  หมอผญา

………………………………..

ฝึกสมองลองเว้า  ผญาเฮาทุกเช้าค่ำ

จดไว้นำเพื่อให่  ที่ท่องได้นั้นบ่ลืม

บ่ทันโดนสิเป็นปลื้ม  ดื่มด่ำนำผญา

ปัญญาสิเลียนไหล ได้เป็นหมอผญาแท้  หลานเอย

………………………………………….

4.  ชวนอนุรักษ์และสืบสานผญา

กลอนที่  1

…………………………………………

คนอีสานแต่ครั้ง  โบราณกาลก่อนเก่า

เว้าผญาสื่อสาร   ทักทายกันยามพ้อหน่า

หาจีบสาวกะต้องเว้า  กล่าวผญาทักทายก่อน

พ่อแม่สอนลูกเต้า  กะต้องเว้ากล่าวผญา

พระอาจารย์หลวงพ่อ  เทศน์ผญาโยมจั่งแก่น

ลำใส่แคนกะต้องใช้  ผญาก้อมจั่งม่วนมัน

ยามแอ่วกันกะต้องเว้า  เอาผญาอ้อนออดก่อน

คุณครูสอนเด็กน้อย ต้องอ่อยเว้ากล่าวผญา

ผลามีเกิดมาพ้อ  ห่อผญาของปู่ย่า

ให่พากันสืบสร่าง  เฮียนไว้อย่าสิไล

กั้บแต่งเติมเพิ่มให่   ผญาเฮายิ่งใหญ่

คนทั้งหลายเว้าได้   คนฟังให่ม่วนยิน  ซั้นแหล่ว  พี่น้องเอย

………………………………………….

4.  ชวนอนุรักษ์และสืบสานผญา

กลอนที่  2

…………………………………………

คนเกิดในใต้หล้า  มีปัญญาจั่งสูงส่ง

เงินเต็มโถงคันอ่อนด้อย  ปัญญาหน่อยอยู่บ่โดน

สิถืกโกงถืกปล้น  บ่ทันโดนเกลี้ยงออยฮอย

เงินคำหน่อยปัญญากว้าง  กะรวยได้บ่โดน

คนเฮาต้องเฮียนฮู้  หาปัญญาใส่โตก่อน

เอาคำสอนนักปราชญ์เว้า  ส่องทางให่ได้ย่างไป

ผญานี้หละใช่  แนวทางหนึ่งให่เฮาเดิน

ฟังกะเพลินม่วนหลาย  ท่องง่ายเหลือเอาฮ้าย

แต่แหน่นในความฮู้  ครูอาจารย์เพิ่นสอนสั่ง

ฝังแนวคึดไว้รอบด้าน   สื่อสารได้ม่วนมัน

ให่ลูกหลานรักษาไว้  ผญาเฮาให่ยาวยิ่ง

พัฒนาบ่หยุดนิ่ง  เพื่อลูกเต้าเหล่าหลาน

อย่าสิผานเสียถิ่ม  มูลมังผญาเก่า

ให่เฮาเติมแต่งแต้ม   ผญาให่ใหม่กว่าเดิม

ชมรมเฮาเป็นจุดเริ่ม  เสริมใจคนรุ่นใหม่

ผู้สนใจผญาให่  ได้เฮียนฮู้ฮ่วมกัน  ซั้นแหล่ว  พี่น้องเอย

………………………………………..

5. ทักทายและโต้ตอบ

…………………………………………

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

ข้าวยังบ่ละเถ่า  ขอยืมเจ้าแน่จั้กถุง  เถ่าเอย

 

 – สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

ข้าวข่อยยังตั้วละเถ่า  เจ้ายืมหน่อยสิพอกินบอนอ เถ่าเอย 

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือใหม่

มาโรงเรียนสายคู่มื้อ  ถือว่าเจ้าบ่เอาไหน  ลูกเอย

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือใหม่

ยายกระผมเป็นไข้  ย่างบ่ได้ไปบ่เป็น

ตัวกระผมต้องวิ่งเต้น  ไปขอทานข้าววัด

จั้ดแจงงานซ่อยยาย  เลยมาสายคู่มื้อ  พ่อครูเอย

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือใหม่

มื้อวานหนูเป็นไข้  มาบ่ได้ไปหาหมอ

มื้อนี้พอมาได้  ไข่ส่วงบ่ทันหาย

แต่แข็งใจย่างมา  ขอลาครูมื้อวานนี้  พ่อครูเอย

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือใหม่

มื้อวานหนูเป็นไข่  มาบ่ได้บ่เป็นหยัง

ให่ไปนั่งหลังห้อง  ห่างหมู่ห่างครูนำ

ย้านเธอนำไข้มา  ติดต่อกันจนเมิดห้อง  ลูกเอย

 

-สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคืออ่อน

ครูเข่าสอนแต่โดนแล้ว  อยู่แถวนี้อย่าปากอย่าไอ   เสี่ยวเอย

-สุขสำบายหมั่น  ฝันดีบ่ละท่าน

ท่านอาจารย์บอกใบ้  งวดนี้บอกโตใด๋  เสี่ยวเอย

-สุขสำบายหมั่น   นอนบ่ฝันตั๊วะละท่าน

ท่านอาจารย์บอกใบ้  ให่งวดนี้สี่สาม  เสี่ยวเอย

-สุขสบายหมั่น  เสมอมันเคือแก่

มาสายสิโดนแส่  แช่น้ำเยี่ยวอีหมา  ลูกเอย

-สุขสำบายหมั่น  อย่าพลันตีเด้อคะท่าน

หนูเฮ็ดงานกินข้าววัด  วันนี้เลยมาสาย  แม่ครูเอย 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

มาโรงเรียนแต่เช้า  กิ๋นข้าวแล้วไป่นอ  นางเอย

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

น้องนี้ตื่นแต่เช้า  กิ๋นข้าวแล้วจั่งมา  อ้ายเอย

 

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

สำบายดีบ่ละเถ่า  ผัวเจ้าตายแล้วยัง  เถ่าเอย

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

บ่สำบายดอกเถ่า  ข้อยเป็นโรคทรัพย์จาง

ส่วนว่าทางผัวข้อย  กะคือกันบ่แตกต่าง

ย่างไปมากะได้ใช้  ไม้ซ่อยค้ำแก่ขา  เถ่าเอย

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

มาคืองามแท้ละเจ้า   กินข้าวกับอีหยัง  นางเอย

 • สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

ข้อยดีใจได้พ้อเจ้า  เลยงามขึ้นชั่วคราว

ตอนยังสาวคือบ่ย้อง  มาย้องหยังยามเถ่าแก่

แส่หาเรื่องให่ผัวข้อย  หึงฮ้ายไล่ฆ่าตี  ซั้นบ้อ  อ้ายเอย

      – ขอกราบเรียนทุกท่าน  กรรมการทุกทุกท่าน

ที่มาตรวจงานเทือนี้  ยินดีต้อน/รับด้วยใจ

ดื่มน้ำในหายเมื่อยแล้ว  จั่งคอยเบิ่ง/คอยชม  เด้อค่า

ว่าสิสม/ให้ผ่านฉลุย    หรือสิสุย/จนเกือบได้

ทั้งหลาย/ที่ตรวจนั้น    ครูอาจารย์/เพิ่นคึดอ่าน

นักเรียน/ซ่อยแต่งแต้ม  ต่อเติมให้/ครบกระบวน

ส่วนในใจพวกหนูนั้น   ฝันอยากให้/โรงเรียนตรวจผ่าน

ครูอาจารย์เพิ่นสิได้  กำลังใจตั้ง/ต่อสอน

ได้แต่วิงวอนไหว้   เทพเบื่องบน/ให้ดลซ่อย

ผิดเล็กเล็ก/หน่อยหน่อย  กรรมการท่าน/ตรวจบ่เห็น

เว้าบ่เป็น/อภัยด้วย  คนบ่สวย/อย่าฟ้าวหน่าย

ทุกหัวใจโรงเรียนนี้   ยินดีต้อนรับ /ท่านสู่คน  …จ้า

สว้สดีค่า

 

 • สำบายดีทุกท่าน  ครูอาจารย์ทุกท่าน

กรรมการไทยบ้าน  นักเรียนพร้อมคู่สู่คน

ดีใจหลายเหลือล้น  ที่ได้มาเบิ่งผลงาน

ได้มาฟังลูกหลาน  เว้าอีสานเป็นกลอนได้

ในใจผู้ตรวจนั้น   ฝันตรงกันอยากให่ผ่าน

แต่เนื้องานโรงเรียนเจ้า  จั้กสิพร้อมส่ำใด

ตรวจไปย้านแต่พ้อ  กองขี่แมวเหม็นเน่า

เอาไปซุกไว้หม่องนั้นนี่  สิกาให่ผ่านบ่ไหว

ให่ทำใจไว้ล่วงหน่า  ห่าเทือกาตรวจบ่ผ่าน

เนื้องานเฮาบ่พร้อม  ต้องยอมไห่ฮ้องก่องน้ำตา

ผู้ตรวจงานหวังว่า  โรงเรียนเฮาต้องเข้าท่า

กองขี้หมาขี้แมวแห้ง  ที่หมกไว้ส่องบ่เห็น

เป็นคือจั่งลูกเว้า  บนบานศาลกล่าว

วิงวอนเทพท่อนท้าว  เบื้องบนให่ซ่อยเหลือ

ผู้ตรวจงานกะสิเอื้อ  กาคะแนนเผื่อความสุข

เพื่อให่ทุกทุกคน  ได้ยิ้มหัวไชยโยก้อง

สิได้ฉลองหรือฮ้องไห้    อดใจให่ตรวจก่อน

ให่หมู่เจ้านอนนั่งถ่า   ซุมผู้ข่าสิสิตรวจงาน  ซั้นแหล่ว  หมู่เจ้าเอย

 

 • ขอกราบเรียนทุกท่าน  กรรมการทุกท่าน

ที่มาตรวจงานเทือนี้  ยินดีต้อน/รับด้วยใจ

ดื่มน้ำในหายเมื่อยแล้ว  จั่งคอยเบิ่ง/คอยชม  เด้อจ้า

ว่าสิสม/ให้ผ่านฉลุย    หรือสิสุย/จนเกือบได้

เตรียมงานหลายปีแล้ว   แนวใดดีหามาใส่

ครูอาจารย์ซ่อยคึดให้   ไทยบ้านวัดซ่อยส่งเสริม

นักเรียนเติมเต็มให้    โรงเรียนเฮาโดดเด่น

พวกนักเรียนมานั่งเล่น  เสริมเย็นให้ผ่อนคลาย

ดีใจหลายนายมาเยี่ยม  มาประเมินมาเบิ่ง

อย่าตรวจเหิงเด้อจ้า  กาถืกให้ผ่านคู่อัน

ใจพวกหนูนั้น   ฝันอยากให้/โรงเรียนตรวจผ่าน

ครูอาจารย์เพิ่นสิได้  กำลังใจตั้ง/ต่อสอน

ได้แต่วิงวอนไหว้   เทพเบื่องบน/ให้ดลซ่อย

ผิดเล็กเล็ก/หน่อยหน่อย  กรรมการท่าน/ตรวจบ่เห็น

เว้าบ่เป็น/อภัยด้วย  คนบ่สวย/อย่าฟ้าวหน่าย

ทุกหัวใจโรงเรียนนี้   ยินดีต้อนรับ /ท่านสู่คน  …จ้า

สำบายดีค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน  ที่ให้การต้อนรับ

ขอบคุณครับขอบคุณหลาย  ทุกไมตรีที่มีให้

ทุกน้ำใจมาโฮมตุ้ม  ชุมนุมกันเป็นงานใหญ่

ขอบคุณหลายล้านครั้ง  กะยังหน่อยบ่พอ

เรื่องที่ขอให่ซ่อยนั้น  สำคัญที่งานก่อ

งานบ่พอหรืองานค้าง งานหง่างไว้แล้วบ่สาน

งานเฮ็ดแบบขี่คร้าน อุหยุอะหยะมักหมม

งานบ่สมกับคะแนน สิแก่นกันกะซ่อยบ่ได้

แม่นสิฮ้องสิไห่ ขอคะแนนกะบ่ซ่อย

งานบ่เฮ็ดจั้กหน่อย คะแนนนั้นให่ก่นเอา

คันแม่นว่าหมู่เจ้า เอาผลงานดีมาให้เบิ่ง

ตรวจบ่เหิงดอกหมู่เจ้า ก่อนกินข้าวมื้อกลางเว็น

กะสิเห็นว่าสิได้ ฉลองชัยให้ม่วนซืน

หรือสิยืนจ่องกันไว้ ไห่ฮ้องก่องน้ำตา

ขอเวลาให้หมู่ข้อย ซ่อยกันตรวจจั้กคราว

หมู่เจ้าเตรียมอาหาร มื้อกลางวันไว้ล่วงหน้า

กั้บเตรียมหาคุไว้ ฟายน้ำตาจั้กสองหน่วย

ห่าเทือซวยกะยังได้ หาบเมือบ้านแบ่งกัน หมู่เจ้าเอย

 

 • ขอต้อนรับทุกท่าน  คณะกรรมการทุกท่าน

ที่มาตรวจงานมื้อนี้  ยินดีต้อนรับท่านสู่คน

ดีใจหลายเหลือล้น  ได้โชว์ผลงานให้ท่านเบิง

เฮ็ดตั้งเหิงหลายปีแล้ว  เพื่อมื้อนี้ที่ตั้งใจ

ดื่มน้ำในหายเมือยแล้ว  ผู้แนะแนวสิพาไปเบิง

เบิงทางเทิงเบิงทางใต้  ตามใจท่านกรรมการ

อย่าตรวจนานหลายเด้อจ้า  อาหารสิคายเครื่อง

ตำหมากเฟืองสิคายส้ม  กลมกลิ้งสิเป็นแบน

ให่คะแนนหลายหล้ายเด้อจ้า  เนื่องจากว่าย้านต้ก

ย้านน้ำตาไหลป๊กป๊ก  ต๊กลงไปในท้อง     

ย้านผลงานคัดข่อง     ช่องคะแนนกาบ่ผ่าน 

เรื่องเฮ็ดงานรับรองได้  เอาตายสู้บ่ถอย

ผลงานอาจสิหน่อย  แต่แหน่นในกล่องข้าวแม่

เห็นว่าดำแข่แหล่   แต่ใจกว้างสว่างขาว… เจ้าค่ะ

 

 • สำบายดีทุกถ่วนหน่า  ที่พากันมาต้อนรับ

ขอบคุณครับสู่คน  ที่สนใจมาโฮมตุ้ม

มาชุมนุมพร้อมหน้า  เว้าผญาม่วนซืน

เสียงหัวดังครึกครื้น   ตื่นตาตั้งฟังผญา

คณะเฮามามื้อนี้  หวังดีว่าสิให้ผ่าน

แต่ผลงานหมู่เจ้า  จั๊กถืกต้องส่ำใด๋

เป็นตาได้ฮ้องไห้   หรือฉลองชัยม่วนซืน

ให้หมู่เจ้ายืนนอนนั่งถ่า   หาอาหารไว้ถ่าฉลอง

สิฉลองโดยฮ้องไห่  หรือชัยโยกะตามซ่าง

พาข้อยย่างตรวจพุ้นพี้  อย่าหนีหน้าห่าสงสัย

สิได้ซักได้ไซ้    ถามไถ่ตามกระบวน

พอสมควรแก่เวลา   สิพากันมากินข้าว

สิเอาข่าวมาส่งให้  ได้ฉลองชัยม่วนซืน

หรือได้ยืนบังเสาไว้  ไห่ฮ้องก่องน้ำตา 

ขอเวลาให้ผู้ข่า  ไปตรวจตราเบิ่งสาก่อน  แนเด้อ

อรชรอ้อนแอ้น   พาหมู่อ้ายไปเบิ่งงานแน่ตี้  นางเอย

 

 • ขอต้อนรับคณะท่าน  กรรมการทุกท่าน

มาตรวจงานมื้อนี้   ยินดีต้อนรับท่านด้วยใจ

เดินทางไกลคงเมื่อยม้อย  ถอยแฮงแข้งขาล่อย

ให้พวกหนูซ่อยนวดเท้าให่  อย่าสิฟ้าวไปตรวจงาน

ครูอาจารย์สอนสั่งไว้   ให่ตั้งใจเฮียนทุกอย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  ยาวเยี้นส่องบ่เห็น

สิเป็นหยังกะบ่ฮู้  สิได้หยังกะบ่แน่

ผู้ตัวดำแข่แหล่   ทุกข์แป๊ะถิ่มบางผ่องรวย

ผู้ขาวสวยรวยมื้อนี้  มื้อหน้ามียังบ่แน่

ความฮู้คือเสี่ยวแท้   ดูแลเจ้าฮอดมื้อตาย

เว้าไปหลายมันสิเถ่า  ลูกขอเซาบ่เว้าต่อ

ขอต้อนรับพ่อครูอีกครั้ง  ฟังลูกสิเว้ากล่าวแนะนำ

จำโรงเรียนนี้ไว้  โรงบ่ใหญ่ยังขาดเขิน

 เงินกะบ่หลวงหลาย   เฮ็ดอันใดกะคาค้าง

โรคทรัพย์จางมาโฮมตุ้ม   ชุมนุมกันยากฟันฝ่า

อาคารเรียนกะฮ้างฮ้าง  ย่างบ่ได้ต้องต้อดไป

แต่ยังไคมีไทยบ้าน  วัดโรงเรียนฮวมเป็นหนึ่ง

แปลงโรงเรียนบูดบึ้ง  บอดใบ้ให้เบ่งบาน

ครูอาจารย์กับไทยบ้าน  พระอาจารย์กะมาซ่อย

ทั้งผู้ใหญ่เด็กน้อย  ซ่อยกันสร้างแต่งเสริม

ซ่อยกันเติมเต็มให้  โรงเรียนเป็นตาเบิ่ง

พ่อจารย์เผิ่งตรวจคักแล้ว  บอกว่าได้ผ่านแน่นอน

ตอนนี้อุ๊กอั่งเอ้า  โรงเรียนเฮาผ่านได้บ่นอ

 ได้แต่ขอในใจ  บ่กล้าไขคำขอร้อง

สิได้ฉลองหรือฮ้องไห่  กะตามใจผู้เพินตรวจ

ซวดลวดขอล่วงหน้า   อาจารย์ฮ้ายว่าบ่ดี

ผลามีหากสิได้   ฉลองชัยม่วนซืน

ผลาบ่สมพื้น   แข็งขืนไว้กะต่าวลง

วาสนากบผ่ง  ฝนตกลงจั่งได้ออกมาหาเหยื่อ

ผลามีครูแจกเสื้อ  กระโปรงฮ้างกะซ่างมัน  พ่อครูเอย

 • ขอขอบคุณทุกท่าน   ที่ให้การต้อนรับ

ขอบคุณครับขอบคุณหลาย  ทั้งขอบใจลูกสาวหล่า

เว้าผญาปานผู้เถ่า  สมัยเก่าโบราณ

มูลมังของอีสาน  ม่วนมันเอาเหลือฮ้าย

เรื่องสินวดฝ่าเท้าให่   ขอบใจหลายสิบเทือ

เวลาเหลือตรวจงานแล้ว  ห่าเทือว่างจั่งว่ากัน

หลานคึดถืกแล้ว   ที่ตั้งต่อการเฮียน

เพียรหมั่นแสวงหา  มวลวิชาความฮู้

ทำตามครูสอนให้  ก่อนจบไปหาเลี้ยงชีพ

ถีบโตเองให่หลุดพ้น  ความจนฮ้ายที่แห่แหน

ไปสู่แดนรวยล้น   ความทุกข์จนหนีจาก

ความลำบากหลีกลี้  หนีหน่าหน่ายแหนง

ลูกคำแพงเว้าเรื่อง   โรงเรียนเฮาฮ้างเก่า

ว่าหมู่ชาวพี่น้อง  ครูพร้อมพระนำ

ซ่อยกันคลำซ่อยกันซ่อม  โรงเรียนให่โดดเด่น

ใจพ่อครูตื่นเต้น  อยากเห็นฮู้ว่าส่ำใด

งามส่ำรีไซเคิ้ล   หรือว่างามส่ำสร้างใหม่

หรืองามได้ย้อนเว้า  ยอย้องบอกว่างาม

หรือว่างามส่ำได้   ใส่เสื้อใหม่ครูให้มา

ส่วนกระโปรงบ่เป็นตา  เก่าเกินขาดเหี่ยน

คันแม่นเป็นโรงเรียนคือลูกเว้า  สามประสานคือลูกว่า

ฉลองได้ล่วงหน้า  ตรวจผ่านแท้แน่นอน

วาสนาคนจอบบ้อน   ว่านอนมากะยังบ่แน่

บ้อนปลาข่อใหญ่คักแท้     หว่านแหได้กอไผ่หนาม  ซั้นแหล่ว  นางเอย

……………………………

5.  ผญาจีบกัน

สมัยเก่า

………………………..

ตัวอย่างที่  1

ชาย..

-กล่าวแต่ครั้ง                       ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง

ตามฮีดคองโบราณ            ภาคอีสานภูมิพื้น

ยามกลางคืน                       ผู้สาวลงเข็นฝ่าย

ยามเดือนหงาย                   ถ่าผู้บ่าว

เสียงแคนดังจ้าวจ้าว         ทางหัวบ้านอ้ายบ่าวจารย์

ผู้สาวลงเข็นฝ้าย                ฟังเสียงหลาเสียงไนเจ้าสังมาม่วนแท้นอ

คึดอยากไปนั่งเว้า              นำสาวเจ้าผู้เพิ่นงาม เบิ่งเด๋

คืนนี้เดือนหงายแจ้ง          วันเพ็ญสิบห่าค่ำ

สิลองไปเที่ยวเล่น             สาวเข็นฝ่ายก่อนอยากนอน เบิ่งก่อนนา

สาวผู้นั่งเข็นฝ่าย                มีชายจองแล้วหรือบ่

คันแม่นยังอยู่ว่าง                              อ้ายขอเข่านั่งนำ ได้บ่นอ

ผู้สาว ผู้สาว ขอนั่งนำจักคนได้บ่ กับให่ถามจักคำแหน่

 

หญิง      นั่งนำกะได้อยู่ตั๊วอ้าย คันบ่ติ๊ว่าน้องผู้ฮ้าย

อ้ายเอ้ย น้องนี้แนวนามแฮ้ง            เหม็นกุ๋ยฮอดกระดูก

แม่นสิปลูกต้นอ้ม                             เทียมข่างกะบ่หอมตั๊วอ้าย

น้องนี้คือดังเชื้อชาติแฮ้ง                 เหม็นสาบกุ๋ยผง

บ่แม่นแนวหงส์คำ                            บ่อาจงอยคอนแก้ว ดอกตี้อ้าย

 

ชาย..  ฮ่วย มาช่างเว้าแท้นอ ห่านี่   คนผู้จบผู้งามซ่างเปียบโต๋เป็นแฮ้ง

แฮ้งกะซ่าง          คนงามงามคือจั่งเจ้าเป็นแฮ้งอ้ายบ่ติ๊

เพิ่นยังว่านั้นเด้    เทวบุตรเป็นกา เทวดาเป็นแฮ้ง ธรณีคือมดง่าม

คนงาม งาม คือจั่งเจ้าเป็นแฮ้งกะส่วนเอา น้องเอย

 

หญิง ……อ้ายเอ้ย เหลียวเบิ่งหน่า    มาซงคือพ่อลูกอ่อน แท้นอ

ลูกเจ้านอนตื่นขึ่น              ทางบ้านสิแอ่วหา เด้อ้าย

 

ชาย……อ้ายนี้ปลอดอ้อยซ้อย        บ่มีเมียบ่มีลูก

ผัดแต่เป็นข้าวปลูก           บ่ทันได้หว่านใส่ตม น้องเอย

 

หญิง….. อ้ายเอ้ย อย่าสิมาลวงล่อ   ตั๊วะสาวให่หลงเชื่อ

เมียอ้ายมีอยู่แล้ว                ทางบ้านสิอยู่คอย เด้อ้าย

 

ชาย….. อ้ายนี้ปลอดอ้อยซ้อย        คือดังตองตัด

ผัดแต่เป็นชายมา                           ผู้หญิงบ่เคยเว้า

มาเห็นเจ้า                           คนเดียวคือคนแรก

คันแม่นชู้กะเจ้าเมียกะเจ้า       อย่ามาเว้าให่ห่างไกล หลายนา

 

หญิง….. อ้ายเอ้ย อย่ามาติ๊แถลงเว้า               ลวงสาวให่หลงเชื่อ

อย่ามาตั๊วะหลอกล่อ         พอให่น้องได้คิดนำ หลายเด้อ

 

ชาย….น้องเอ้ย คันบ่ฮักอ้ายบ่มานั่งเว้า     ให้มันเมื่อยคางกะไต ดอกนา

ใจบ่ใสต่อนาง                    บ่ย่างลงเฮือนซ้ำ น้องเอย

 

หญิง……  อ้ายเอ้ย คันอ้ายพอใจสร้าง  นำนางน้องบ่ว่า ดอกนา

คันสิมาซ่อยสร้าง              ทางนี้คิดแต่โดน แล้วตั้วอ้าย

 

ชาย………  อ้ายนี้หวังสิมาสมส่าง      ถางโพนปลูกบักถั่ว ตั้วน้อง

อยากเป็นผัวเข่าฮ่วมห่อง นำน้องแต่ผู้เดียวนี้แหล่ว

 

หญิง……อ้ายเอ้ย คันบ่มาตั๊วต้ม       หวานคารมแต่ความปาก

คันหากจริงจั่งเว้า                             นางสิพร้อมคู่สู่แนว

มื้อนี้สมควรแล้ว                มื้อหลังจั่งมาใหม่  เด้ออ้าย

 

ชาย …..คันน้องเว้าจังซั้น   อ้ายลาเมือก่อนเด้อ

เดิ้กมาแล้วดาวช้างกะอ่วยงา ดาวปลากะอ่วยเหงี่ยง

ดาวไก่น้อย                         กะป้องหมู่เมือนอน

เดิ้กออนซอน                     อ้ายสิลาเมือบ้าน

คันน้องนอนในห่อง         อย่าลืมคำอ้ายเอิ้นสั่ง

สิหันหลังให่เจ้า                 หันหน่าเข่าสู่เฮือน น้องเอย

 

หญิง…… อ้ายเอ้ย คันอ้ายคืนเมือบ้าน นงคราญน้องขอสั่ง แน่เด้ออ้าย

ยามอ้ายขึ่นโคกสูง            อ้ายอย่าไปยามค่ำ เด้ออ้าย

ยามอ้ายลงโคกต่ำ              ระวังตำตอมอน

ยามอ้ายนอนในห่อง         ให่ฝันหาน้องแน

น้องอยู่พี้                    สิคอยถ่าบาดห่าฝัน อ้ายเอย

 

ตัวอย่างที่  2

ชาย…..

พระธาตุเชิงชุมงามเหลือล้น        คนไปซมปานมดง่าม

หนองหานงามชื่อก้อง           ดังเท่าทั่วอีสาน

พระองค์แสนคู่บ้าน                 สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

มีผ้าไหมผ้าย้อมคราม              งามดีพอใช้ได้

คันเจ้าไปทางก้ำ                    เมืองสกลอย่าลืมแว

แห่ทำบุญไหว้พระธาตุ    อธิษฐานแล้วจั่งคอยไป  พี่น้องเอย

(พูด)    สมมุตินามตามเรื่องตามราวว่า   เฮาเป็นผู้บ่าวผู้สาวเนาะเถ่าเนาะ

(เว้าผญา)  พี่น้องเอ้ย…

เดือนสิบสองก๋ายไปแล้ว         ลอยกระทงกะได้ผ่าน

เดือนสองมาข้าวขึ่นบ้าน         สาวเข็นฝ่ายอยู่เดิ่นซาน

มื้อนี้นั่งอยู่บ้าน                      จั๊กสิเฮ็ดแนวใด

สิลงไปหาผิงไฟ                       ข่วงผู้สาวเข็นฝ่าย

แนวเดือนหงายบ่ทันแจ้ง         แสงไฟพอพุมพู

เห็นหมุบมู่หมุบม่าย                มือถือฝ่ายแบกหลา

คือสิลงมาเข็นฝ่าย                    แม่นสาวใด๋ สิจอบเบิ่งก่อนนา

 

หญิง (เว้าผญา)     พี่น้องเอ้ย..

พอแต่กินข้าวแลงแล้ว             บ๋ายหลาออกมาแต่ง

ลองแกว่งเบิ่งก่อนน่า               สิเข็นฝ่ายได้บ่นอ

(เว้า)  ลองแกว่งเบิ่งก่อนนา..แอ อี แอ  แอ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

 

ชาย (เว้าผญา)  พี่น้องเอ้ย…

ผัดแต่เป็นชายขึ่น                     สิบเจ็ดปีเริ่มเป็นบ่าว

เห็นผู้สาวคึดอยากเกี้ยว           จั๊กสิเว้าว่าจั่งใด๋

ตัดสินใจย่างเข่า                       ไปหาสาวลองเบิ่ง ก่อนนา

(เว้า)  ลองถามลาวเบิ่งก่อนนา

(เว้าผญา)  โอนอ..สาวผู้มาเข็นฝ่าย     มีชายจองแล้วหือบ่

คันยังแปนเปล่าว่าง                 อ้ายขอเข้านั่งนำ ได้บ่นอ

หรือว่าไซหลายท้าง                 ทางหยามมีหลายท่า แล้วบ้อ

สิพอละป่องไซไขป่องท้าง      พอวางให่พี่หยาม  ได้บ่นอ น้องเอย

 

หญิง (เว้าผญา)  อ้ายเอ้ย…

อันว่าไซหลายท้าง                   ทางหยามมีหลายท่า กะตามถ่อน

แต่หัวใจทั้งสี่ห่อง                    ผู้จองไว้บ่มี อ้ายเอย

(เว้า) ยังว่างอยู่ตั๊วะอ้าย นั่งนำกะได้อยู่ คันบ่ติ๊ว่าน้องผู้ฮ้าย

(เว้าผญา) อ้ายเอ้ย..น้องนี้คนผู้ฮ้าย       ฮูบก่ำดำหมอง

บ่แม่นแนวหงส์ทอง                บ่อาจงอยคอนแก้ว

น้องนี้แนวนามแฮ้ง                  เหม็นกุ๋ยฮอดกระดูก

แม่นสิปลูกต้นอ้ม                    เทียมข่างกะบ่หอม

เจ้าผู้หงศ์คำผ่าย                       คือบินก๋ายมาทางแฮ้งอีหม่น นอ

คนผู้จบจั่งอ้าย                         มานั่งใกล้กะว่าบุญ อ้ายเอย

(เว้า)  คืนนี้ แม่นลมอิหยังนอพัดอ้ายมาทางพี้  มาแล้วกะเข่ามานั่งสาดนำกันพี้เด้ออ้าย  นั่งหั่นมันขี่เถ้าหลาย  มานั่งสาดกินน้ำสูบยานำกันก่อน

(เว้าผญา) ยาสูบกะบ่เมาดอกอ้าย        น้องปลูกไว้ใส่ฝุ่นบ่พอขุม

ปลูกไปนำตีนโพน                  กะบ่เมาพอน้อย

น้องหาตักเอาน้ำ                      ในหนองมาถอกใส่

ฮดท่อใด๋กะแห่ง                       ยาสูบนั้นจั่งบ่เมา อ้ายเอย

 

ชาย (เว้าผญา)  น้องเอ้ย…ยาของเจ้า     เมาบ่เมาบ่ได้ว่า

ยาอีหยังกะสูบได้                     คันแม่นเจ้าให่นั่งนำ  น้องเอย

(เว้า)  ขอบใจหลายเด้อหล่า ที่จัดหาหม่องให่นั่ง

(เว้าผญา)  โอนอ น้องเอย

หมักบ่หมักกะค่อยอดสาเว้า    เหงานอนต๋างให่ซืน

ตื่นมื้อเช้า                                 เซาแล้วสิค่อยเมือ ดอกนา

(เว้า)    น้องเอ้ย..

เจ้ากะคนผู้จบผู้งาม กะด้อ       ซ่างเปรียบโตเป็นแฮ้ง

แฮ้งกะซ่าง สิเอาแฮ้งนี้ละ         อ้ายบ่เอาดอกหงส์

(เว้าผญา)  น้องเอ้ย…

อันว่าหงส์หงส์นี้                      มันแสนกุ๋ยกินหยาบ

พ้อหอยมันกะคาบพ้อปูมันกะทื้น  กลืนเรือยบ่จี่ไฟ

อ้ายบ่เอาดอกน้อง                    หงส์ทองกะตามซ่าง

อ้ายหมักหลายแม่นแฮ้ง           สิเอาแฮ้งบ่เอาหงส์ น้องเอย

เพิ่นยังว่านั้นเด้.

เทวบุตรเป็นกา เทวดาเป็นแฮ้ง   ธรณีคือมดง่าม

คนงาม งาม คือจั่งเจ้า               เป็นแฮ้งกะส่วนเอา น้องเอย

เพราะว่าแนวนามแฮ้ง              แม่นเชื้อชาติเทวดา

คันบ่มีหมาตาย                       ยากสิเห็นดอกฝูงแฮ้ง น้องเอย

 

หญิง (เว้าผญา)

อ้ายเอ้ย… อย่ามาติ๊แถลงเว้า      ตั๊วะสาวให่หลงเชื่อ หลายถ่อน

อย่ามาตั๊วะหลอกล้อ                พอให่น้องคึดนำ หลายถ่อน

 

ชาย (เว้าผญา) น้องเอ้ย คันบ่หมักอ้ายบ่มานั่งเว้า  ให้มันเมื่อยคางกะไต ดอกนา

ใจบ่ใสต่อนาง                          บ่ย่างลงเฮือนซ้ำ น้องเอย

หญิง(เว้าผญา) อ้ายเอ้ย คันอ้ายพอใจสร้าง       นำนางน้องบ่ว่า ดอกนา

คันสิมาซ่อยสร้าง                     ทางนี้คิดแต่โดน แล้วตั้วอ้าย

ชาย(เว้าผญา)  อ้ายนี้หวังสิมาสมส่าง              ถางโพนปลูกบักถั่ว ตั้วน้อง

อยากเป็นผัวเข่าฮ่วมห่อง         นำน้องแต่ผู้เดียวนี้แหล่ว

หญิง(เว้าผญา) อ้ายเอ้ย คันบ่มาตั๊วต้ม             หวานคารมแต่ความปาก

คันหากจริงจั่งเว้า                     นางสิพร้อมคู่สู่แนว

มื้อนี้สมควรแล้ว                      มื้อหลังจั่งมาใหม่

ต่อนี้ไปให่เป็นเรื่องของผู้เถ่า   เพิ่นมาเว้าสู่ขอ อ้ายเอย

 

ชาย(เว้าผญา)  น้องเอ้ย อ้ายอยากขอถามเรื่อง  เคืองในใจให่มันส่วง ก่อนนา

ย้านเจ้าตั๊วหลอกล่อ                 มาแล้วว่าบ่เอา

สู่มื้อนี้                                      ผู้หญิงหลอกผู้ชายหลาย

คึดอยากอายยามมาขอ             ต่อค่าดองบ่ลงจ้อย

ข่อยอยากอายไทบ้าน              สินินทาว่าพ่อฮ้างขันหมาก

คันหากฮู้คักแล้ว                      สิเมือบ้านอย่างสำบาย

สิได้บอกพ่อแม่อ้าย                 หาฤกษ์งามยามค่อง

กับมาส่งข่าวน้อง                     บอกมื้อมาสู่ขอ น้องเอย

 

หญิง(เว้าผญา) อ้ายเอ้ย ในใจน้อง                    เงินค่าดอง น้องบ่ว่า

คันอ้ายมาสมส่าง                     ทางแม่น้องว่าส่ำมี

คันผัวเมียดีแล้ว                       เงินทองหาได้คล่อง

ค่าดองแพงได้หน่า                   อ้ายหากู้น้องบ่เอา อ้ายเอย

เจ้าอย่าไปหากู้เงินดอกมาแต่งข่อยเด้ออ้าย ข่อยย้านหนี่

 

ชาย(เว้าผญา)  คันน้องเว้าจังซั้น                     มันค่อยส่วงในหัวใจ

สิเมือขายควยงัว                       ข้าวปัดลานโฮมไว้

กับสิส่งข่าวให่                         ขอมื้อใดคักแน

อ้ายนี้ฮักจริงใจแท้                   อ้ายเมือบ้านอย่าเปลี่ยนใจ เด้อน้องเอย

อ้ายลาเมือก่อนเด้อ

เดิ้กมาแล้วดาวช้างกะอ่วยงา    ดาวปลากะอ่วยเหงี่ยง

ดาวไก่น้อย                              กะป้องหมู่เมือนอน

เดิ้กออนซอน                           อ้ายสิลาเมือบ้าน

คันน้องนอนในห่อง                อย่าลืมคำอ้ายเอิ้นสั่ง

สิหันหลังให่เจ้า                       หันหน่าเข่าสู่เฮือน น้องเอย

 

หญิง(เว้าผญา) อ้ายเอ้ย…..

คันอ้ายคืนเมือบ้าน                  นงครานน้องขอสั่ง แน่เด้ออ้าย

ยามอ้ายขึ่นโคกสูง                   อ้ายอย่าไปยามค่ำ เด้ออ้าย

ยามอ้ายลงโคกต่ำ                    ระวังตำตอมอน

ยามอ้ายนอนในห่อง                ให่ฝันหาน้องแน

น้องอยู่พี้                                  สิคอยถ่าบาดห่าฝัน อ้ายเอย

 

………………………….

7. ผญาจีบกัน

สมัยใหม่

……………………..

7.1 ปรับทุกข์กับคนรัก

 

ชาย..กบเขียดฮ้อง เอิ้นหาแฟนมากอดก่าย  

อ้ายนี่นั่งไห่ย้าน ค่าดองน้องต่อบ่ลง  น้องเอย

 

หญิง..กบเขียดฮ้อง เอิ้นหาแฟนมากอดก่าย   

น้องนี่นั่งไห่ฮ้อง ย้านมีท้องก่อนแต่งงาน  อ้ายเอย

 

ชาย…อ้ายอยากไปขอเจ้า  แต่เขินขาดเงินทอง

ค่าดองตั้งห่าแสน   แมนไปขอกะบ่ได้

เพราะอ้ายมีเงินหน่อย  คอยไปกะตายเปล่า

แต่งกับคนอื่นโลดเจ้า  คอยข่อยได้ขึ้นคาน  น้องเอย

 

หญิง…อ้ายอย่าเว้าจั่งซั้น   ลูกในครรภ์ไผสิเลี้ยงซ่อย

อย่าสิตั้ดซ่องน้อย  ถิ่มข่อยไว้ให่ห่ากิน 

ที่ดินเจ้ากับข้อย  กะหลายไฮ่หากขยัน

เฮาปลูกมันปลูกผัก  คันฮักกันกะมีได้

ลูกอยู่ในท้องข่อย  คันเจ้าดูแลเลี้ยงซ่อย

สิบ่มีปมด้อย  ให่ไทยบ้านเพินหยัน

ส่วนค่าดองแพงนั้น  ต่อรองกันสาก่อน

อย่าใจฮ้อนสรุปเว้า  ให่ผู้เถ่าเพินเว้ากัน  อ้ายเอย

……………………………..

7.2  เกี้ยวสาวต่างถิ่น

……………………………

ชาย..เพียงแต่เหลียวเห็นก้น   สนใจอยากถามไถ่

อ้ายอยากเป็นแฟนเจ้า คันแมนก้นเจ้าอีหลี  นางเอย

 

หญิง..น้องนี้พันธุ์งามก้น  ตนโตฮูปฮ่าง

ก้นของนางอีหลีอ้าย  คันไผพ้อกะแม่นบุญ  อ้ายเอย

 

ชาย…คันแม่นเป็นจั่งเว้า  สิให่แม่มาขอ

รอข้อยจั๊กเจ็ดวัน  สิหมั่นหมายขอเจ้า

สิเอาทองมาหมั่น  มัดจำกอนแต่ง

ค่าดองแพงกะสิสู่  บอกให่ฮู้ว่าฮักจริง  นางเอย

 

หญิง…หากะเคยพ้อหน้า  เอ่ยวาจาสิมาแต่ง

ค่าดองแพงสิบล้าน  คันเจ้าสู่สิแต่งนำ  อ้ายเอย

 

ชาย…ค่าดองแพงสิบล้าน   มันจิ๊บจ้อยซะเหลือเกิน

เงินอ้ายมีเป็นตัน  สิหมั่นหมายแต่งเจ้า  นางเอย

 

หญิง…ย้านแต่เป็นเงินเก้  ทองเหลืองซุบใหม่

ใส่บ่พอเคิงมื้อ  สิเหลืองแหล่ลอกดำ  อ้ายเอย

 

 ชาย…เจ้าคือเดาถืกแท้  อีแม่ใหญ่ก้นงอน

ข่อยออนชรเจ้าหลาย  เลยวุ่นวายหาเรื่องเว้า

อย่าสุเอาความข่อย   ผู้สอยนำเด้อละอุ่น

บุญอ้ายมีส่ำได้เว้า   วาสนาเจ้าขั่นคุณนาย  นางเอย

 

หญิง…คันอ้ายมีสิบล้าน  มาแต่งนางดั่งว่า

วาสนาสิขึ่นขั่น  รวยล้นเป็นเศรษฐี

คันอ้ายมีแต่คำเว้า   บ่แต่งเอานางเป็นคู่

อยู่ไปโดนกะสิเถ่า   เป็นเจ้าแม่ได้ขึ่นคาน    อ้ายเอย

 

ชาย…อ้ายบ่มีเงินล้าน  บ่อาจหาญมาขอแต่ง

ค่าดองแพงสิบล้าน  แต่งบ่ได้อ้ายบ่มี  นางเอย

 

หญิง… ความฮักนั้น  ซื้อขายกันบ่ได้ดอก

เจ้าฮักข่อยข่อยฮักเจ้า  สิบ่เว้าเอาค่าดอง  อ้ายเอย

 

ชาย…ข่อยนี้คึดฮักเจ้า  ตั้งแรกเหลียวเห็น

เจ้าคึดเป็นคือกัน  หรือคึดซังหนังหน่า  นางเอย

 

หญิง…ฮักซังนั้น  แม่ให่เก็บไว้ในใจ

อย่าสิไขวาจา  คนสิซังหนังหน่า

ให่เวลายาวเยี้น  เดือนปีเปลี่ยนผ่าน

คบกันนานจั่งค่อยใบ้  บอกให่ฮุู้กะบ่สาย  อ้ายเอย

 

ชาย…คันบ่คึดซังอ้าย  อ้ายสิหมั่นมาหา

 แบ่งเวลาหัวใจ  ให่อ้ายนำแนจั๊กหน่อย

อย่าให่คอยนานเนิ้น  เดือนปีเปลี่ยนผ่าน

เพราะหัวใจอ้ายนั้น  ฝากเจ้าไว้แต่ผู้เดียว  นางเอย

 

หญิง…แม่ข่อยเพิ่นสอนไว้  อย่าไว้ใจนกขี่ถี่

ปากมันฮ้องถืดทือถืดทึ้ง  แต่ตาเสื่องใส่กะปู

ให่หลูโตนเจ้าของบ้าง  อย่าวางใจไทยบ้านอื่น

ตื่นมื้อเช้า  เห็นหน่าจั่งว่ามา

แบ่งเวลาหัวใจให่   นานไปมักเป็นอื่น

พื้นเพอ้ายข่อยบ่ฮู้  มีเมียแล้วหรือว่าใด๋

ฝากหัวใจเป็นคำเว้า  แต่ความจริงบ่ฮู้ฮ่อม

ข่อยสิซอมเบิ่งเจ้า  ว่าลวงล่อหรือฮักจริง  อ้ายเอย

 

…………………………….

7.3  เกี้ยวสาวแม่ฮ้าง

…………………………….

ชาย..สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

เฮาจากกันแต่โดนแล้ว   ได้มาพ้อแม่นดีใจ

แฟนสบายดีบ่น้อง  มีลูกจั้กคนแล้วไป่

คือหน้าใสสวยเช้ง  สาวส่ำน้อยกะบ่ปาน แท้นอ นางเอย

หญิง…สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

ขอบคุณหลายเด้อจ้า  ที่ยอย้องว่างาม

ที่อ้ายถามหานั้น  มันบ่คงคือเก่า

ผัวนางกินแต่เหล่า  เลิกกันแล้วได้สามปี

สู่มื้อนี้  อยู่กั๊บลูกสองคน

จั่งแมนจนทนทุกข์  อุ๊กบ่มีเงินใช้

ผัวกะถิ่มหนี่ให่  ใช้สามปียังบ่เคิง

สิเพิงไผกะบ่ได้   มาพ้ออ้ายดีใจหลาย  อ้ายเอย

 ชาย….เจ้าดีใจได้พ้ออ้าย  อ้ายกะแห่งยินดี

เมียบ่มีอยู่ผู้เดียว   ตั้งแต่โดนนานแล้ว

นอนผู้เดียวส่มแข่ว  หลายปีแป๋นป่าว

หาเกี้ยวสาวเลาะเล่น  เพื่อพ้อผู้ถืกใจ

มื้อนี้ได้พ้อเจ้า สาวงามแก้มเปินเวิน

บ่มีเงินเลี้ยงลูกน้อย  ถืกใจข่อยผู้บ่าวโทน

เรื่องความจนบ่ต้องย้าน  คันแต่งงานกับอ้ายพี่

เงินอ้ายมีเป็นตั้ง  สั่งได้ปานก๋วยเตี๋ยว  นางเอย

หญิง…ย้านแต่อ้ายเว้าเล่น  บ่เป็นจริงตามที่กล่าว

ผู้สาวมีบ่อึ้ดอยาก  ฮักแม่หม้ายได้จั่งใด๋

หนี่กะหลายเหลือล้น  ลูกหนึ่งคนห้อยพ่วง

น้องนี้ป่วงนำอ้ายเว้า  มาเอาน้องอีหลีแท้แม้  อ้ายเอย

ชาย…ฮักอีหลีจั่งได้เว้า  เอาอีหลีจั่งได้ว่า

ฮักเจ้ามาแต่โดนแล้ว  แม่นเป็นหม้ายกะสิเอา  น้องเอย

หญิง…คันฮักจริงต้องมาเว้า  เอาเฒ่าแก่มาสู่ขอ

อย่าสิมัวรีรอ  มื้ออื่นขอได้โลด  อ้ายเอย

ชาย….คันอ้ายมาขอเจ้า  เอาค่าดองหรือบ่

หรือว่าขอกะได้โลด  ค่าดองเจ้าบ่เอา  น้องเอย

หญิง….ค่าดองน้อง  แต่งเทือสองแพงกว่าเก่า

แต่งเทือแรกแสนห้า  แต่งเทือนี้ต้องห้าแสน  อ้ายเอย

ชาย…เจ้าคือมาช่างเว้า  บ่เป็นเอาแท้นอห่า

ขึ่นราคาของฮ้าง  ถิ่มแปแป้ดอยู่ข่างทาง  น้องเอย

หญิง..ถึงสิเป็นของฮ้าง  แต่ทางในเหลืองอร่าม

ทองคำฝังตมไว้  คนยังค้นก่นเอา  นั่นเด อ้ายเอย

ชาย…ทองคำฮ้าง   ราคาดีคือเจ้าว่า

แต่ว่าเป็นแม่ฮ้าง   ราคาเจ้าดีหม่องใด  น้องเอย

หญิง…เป็นแม่ฮ้าง  มีดีที่ทรงวาด

ความฉลาดนี่นั่น  เฟือฝั่นบ่ต้องสอน

ปูที่นอนกะสุดยอด กอดกันกะสุดม่วน

ควรบ่ควรกะฮู้แล้ว  คันไผได้กะแม่นบุญ  อ้ายเอ

 

………………………….

7.4  ขอเป็นแฟน

………………………….

ชาย…ขอเป็นแฟนบ่ได้ ให่เป็นกิ๊กได้บ่นอ

พอได้โทรเอิ้นเจ้า ไปกินข้าวห้องอาหาร  นางเอย

 

หญิง…ขอเป็นแฟนบ่ได้  ให่เป็นกิ๊กพอได้อยู่

นางย้านแฟนนางฮู้    สิหึงฮ้ายไล่ตี  อ้ายเอย

……………………..

7.5  ขอเป็นกิ๊ก

……………………

ชาย..ได้เป็นกิ๊กเจ้านั้น มันกว่าได้เป็นแฟน

ถึงบ่แมนเจ้าของ   แต่ม่วนมันจนลืมบ้าน  นางเอย                                              

 

หญิง..เป็นกิ๊กน้อง  ฮู้กันสองเฮาเด้อพี่

อย่าสิได้ปากโป้ง  ไทยบ้านเพินสิหยัน  อ้ายเอย  

………………………..

7.6  ขอเป็นก๊ง                                       

………………………

ชาย..ขอเป็นกิ๊กบ่ได้ ให่เป็นกั๊กกะไคแน่

เป็นบ่ได้แท้แท้  ให่เป็นก๊งกะว่าดี  นางเอย                                                        

 

หญิง..เป็นกิ๊กกั๊กบ่ได้ดอก  แฟนเอาตายอ้ายฮู้บ่

ขอเป็นก๊งพอให่ได้  คันแม่นอ้ายจ่ายบ่เซ็น   อ้ายเอย 

……………….

7.7  อุ๊กอั่ง

……………..

 

ชาย..เฮ็ดนาเกลือไปแลกข้าว ขายนำพอได้ค่า 

ฝนตกมาอุ๊กอั่งเอ้า นอนไห่เฝ่าน้ำท่วมเกลือ  นางเอย

 

หญิง..เฮ็ดนาข้าว  ถ่าแลกเกลือพอได้ค่า

ฝนตกมาอุ๊กอั่งเอ้า  ถ่าเกลือเจ้าบ่เห็น  อ้ายเอย

 

ชาย…เฮ็ดนาข้าว ขายนำพอได้ค่า 

ฝนบ่มาอุ๊กอั่งเอ้า ข้าวตายเกลี้ยงบ่ยัง  นางเอย

 

หญิง..เฮ็ดนาเกลือไปแลกข้าว  ขายนำพอได้ค่า

ฝนตกมาอุ๊กอั่งเอ้า  เกลือแลกข้าวบ่มี  อ้ายเอย

 

ชาย…อ้ายนี้ คือดังม้อบบ่มีเส่น เป็นเสื้อแดงบ่มีผู้ซอย 

สู่บ่ถอยเพื่อน้อง ตายถิ่มกะซางมัน  นางเอย

 

หญิง…น้องนี้  คือดังม็อบมีเส้น   เป็นเสื้อเหลืองมีผู้ซ่อย

สู่บ่ถอยเพื่ออ้าย  ตายถิ่มกะซ่างมัน  อ้ายเอย

……………….

7.8  

……………..

 

(ยังมีต่อ)

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"