สคริปต์พิธีกรงานบุญบั้งไฟ

ปรับแต่งให้หมาะสมกับงานนะครับ

…………………….

วันแรกของงาน

1. ณ จุดให้คะแนน

…………………………

ก่อนที่ขบวนบั้งไฟจะมาถึงเล็กน้อย 

พิธีกร…..ท่องหรืออ่านผญา/กลอนอีสาน ต่อไปนี้……

วันคืนย้าย ฤดูกาลผันเปลี่ยน

เวียนกันมาฮอดมื้อ เฮ็ดนาฮั่วไฮ่สวน

ฝนสมควรตกแล้ว  แต่บ้านเฮาแห่งกิ่นกิ่น

แผ่นดินฮ้อนแดดขั่ว ผัวเมียฮ้อนอยู่บ่เป็น

พากันหาเลาะเหล่น การพนันขันต่อ

รอถ่าฝนแนมขี่ฝ่า ไหลมาแล้วกะผ่านไป

แดดในใจแฮงฮ้อน กินนอนบ่เป็นส่ำ

สิไปทำรับจ้าง ทางภาคใต้ภาคกลาง

ถิ่มโพนที่ถางไว้ ถิ่มนาไฮ่เฮือนซาน

ถิ่มลูกหลานไว้กับตา ปู่ย่ายายให้หาเลี้ยง

เพียงว่าฝนบ่ตกต้อง ตามฤดูเป็นเรื่องใหญ่

ไทยอีสานอยู่บ่ได้ ต้องไลบ้านห่างเฮือน

เดือนฮกขึ่น ประเพณีเฮาแต่เก่าก่อน

จูดบั้งไฟขึ่นไปอ้อน วอนพ่อแถนเจ้าแห่งฝน

ให่หลีโตนไทยบ้าน ลูกหลานทางโลกลุ่ม

ที่ตุ้มโฮมแห่เซิ้ง  จูดบั้งไฟขื่นขอฝน

มื้อนี้..

มวลลูกหลานมากันแหน่น   แห่แหนบั้งไฟใหญ่

ทั้งบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งไกลใกล้แห่มา

สิจูดขึ่นเทิงฟ้า   เพื่อบูชาพ่อแถนท่าน

โปรดรับการกราบไหว้  บั้งไฟพร้อมเครื่องสักการ

แล้วประทานฝนให่  ตกลงในโลกลุ่ม

ผู้ชุมนุมได้หายฮ้อน บ่จรฮ้างห่างไฮ่นา ..แนเทอญ

พิธีกร…..กราบคารวะ ท่านพ่อพญาแถน พ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน งามงอน สวยบาดตา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนตาตั้งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งให้รับผิดชอบการบรรยายขบวนแห่บั้งไฟ เนื่องในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

ดิฉันขอแจ้งกำหนดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง

ประจำปีพุทธศักราช  2558  ให้พี่น้องได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้

วันเสาร์ที่  1  พฤษภาคม  2558

เวลา  13.00  น.    เริ่มขบวนแห่

เวลา  17.00  น.  พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน

เวลา  18.00  น.  ประธานพบปะกับพี่น้องประชาชน

วันอาทิตย์ที่  2  พฤษภาคม  2558

เวลา  13.00  น.  เริ่มจุดบั้งไฟแข่งขัน

เวลา18.00  น.  ประธานกล่าวปิดงาน

(เมื่อขบวนแห่แรกมาถึง)

พิธีกร…..ขบวนที่ 1 เป็นขบวนแห่บั้งไฟของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง  นำโดยท่าน ผอ. หนุ่มใหญ่   ไฟแรง  ไม่แซงใคร  ใส่ใจลูกน้อง ไม่ฟ้องนาย  ไม่ขายเพื่อน  ท่านผอ.กุมภัณฑ์  อันทะโต  เป็นขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการงานสร้าง บั้งไฟมีหัวเป็นพญานาคอ้าปากงับกินลมบนหลังคารถแห่  และนำหน้าด้วยหนุ่มหล่อสาวสวยถือป้ายโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง  ตามด้วยขบวนฟ้อนเซิ้งของบรรดาสาวน้อยร้อยชั่งกว่าร้อยชีวิต จัดขบวนนี้มาเพื่อสืบสานประเพณี  เพื่อแข่งขันขอคะแนน  และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง  ให้พี่น้องได้รู้จักคุ้นเคยและส่งลูกหลานเข้าเรียน   โรงเรียนบ้านโนนตาตั้งเป็นแหล่งความรู้ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตลูกหลาน มีครูอาจารย์ที่ชำนาญการและเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือดูแล อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนเก่งเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

(เมื่อขบวนแห่ที่  2  มาถึง)

พิธีกร….ขบวนที่ 2  เป็นขบวนแห่บั้งไฟของบ้านโนนตาตูมค่ะ  นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านหนุ่มรูปหล่อ พ่อรวย  มวยเข่า  เขย่าศอก ลอกการบ้าน  คุณสมนึก  นครน้อย ขบวนนี้ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ขบวนบั้งไฟของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง มีพญานาคอ้าปากงับแมงเม่าซ้ายทีขวาทีตามจังหวะเสียงดนตรีโปงลางอย่างสนุกสนาน  นำหน้าด้วยหนุ่มมาดเท่เสน่ห์แรงถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสาวสวยหน้าใสวัยละอ่อนถือพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามด้วยขบวนธงชาติ  และขบวนฟ้อนเซิ้งของสาวสวยวัยใส หุ่นเซ็กซี่ ลีลาเซิ้งสุดสวิงริงโก้ สอดประสานกับจังหวะเพลงโปงลางที่บรรเลงอย่างเร้าใจ   ชาวบ้านโนนตาตูมร่วมแรงร่วมใจกันจัดหามาร่วมงานครั้งนี้เพื่อสืบทอดมูลมังอีสานให้ลูกหลานได้สืบต่อ  เพื่อการแข่งขันชิงถ้วยชิงรางวัลในงานครั้งนี้  และเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราทั้งในอดีตและ ปัจจุบันที่นำชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยการนำของรัฐบาลไทยในระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระบารมีของพระองค์ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตราบจนทุกวันนี้

(เมื่อขบวนแห่ที่  3  มาถึง)

พิธีกร…..ขบวนที่ 3 เป็นขบวนแห่บั้งไฟของบ้านโนนตาเหล่ นำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านสาวสวย  หน้าใส  เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา คุณงามงอน  สวยบาดตา ค่ะ  ที่เรามองเห็นพญานาคอ้าปากงับ ๆ  งับ ๆ ๆ  งับ ๆ งับ ๆ ๆ  ตามจังหวะเซิ้งบั้งไฟบนหลังคารถแห่นั้น  เป็นผลงานของช่างศิลป์ชาวบ้านโนนตาเหล่ช่วยกันสร้างขึ้นมาให้ดูเหมือนพญานาคมีชีวิตจริง ๆ   สร้างขึ้นเพื่อเสริมขบวนแห่บั้งไฟให้ยิ่งใหญ่  นำหน้ามาด้วยขบวนรำเซิ้งอันยิ่งใหญ่อลังการของสาวงาม หน้าตาน่ารัก หุ่นชวนฝันร่วมร้อยกว่าชีวิต  ขณะนี้พวกเธอกำลังรำเซิ้งด้วยท่วงท่าลีลาอ่อนช้อย สวยงาม  ตามจังหวะเซิ้งของดนตรีโปงลางที่บรรเลงอย่างสุดมัน สร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ชม สนุกสนาน ครึกครื้น ม่วนชื่นโฮแซวไม่น้อยกว่าขบวนอื่นอะค่ะ

(เมื่อขบวนแห่ที่  4  มาถึง)

พิธีกร…..ขบวนที่ 4 เป็นขบวนแห่บั้งไฟของเทศบาลโนนตาตั้ง  นำทีมโดยท่านนายกฯรูปหล่อ  เสียงดี  มีวิสัยทัศน์  นักพัฒนา  ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว…ท่านนายกของเราโม้เอาไว้มาก ว่า ปีนี้ถ้าขบวนแห่ของเทศบาลโนนตาตั้งไม่ได้ที่ 1 -2 – 3- หรือ  4  จะไปผูกคอตาย  …ท่านนายกสบายใจได้เพราะคู่แข่งขันงานนี้มีเพียง  4  ขบวนเท่านั้น  1 ใน 4 ของตายได้แน่นอนอยู่แล้ว  ขบวนแห่บั้งไฟของเทศบาลโนนตาตั้งนำหน้าด้วยขบวนฟ้อนเซิ้งของสาวสวยหน้าใสหุ่นทรมาณใจคนแก่  แต่งกายเฟี้ยวฟ้าว  ขาวสวยหมวยอึ๋ม  เซิ้งอย่างสุดสวิงริงโก้   ท่านผู้ชมดูได้  ถ่ายรูปได้  แต่ห้ามแตะต้องน้องจะช้ำ  ความงามจะจางหาย  ตามมาด้วยหนุ่มใหญ่หน้าตาเหมือนยักษ์ ถือขวานโบราณเดินย่างสามขุม  รำขวานป้อไปป้อมา บางทีก็ขว้างขวานผูกเชือกใส่หญิงสาวที่ถือกระจกสะท้อนแสงวูบวาบ  ตามตำนานเล่าว่าขณะฝนกำลังตก นางฟ้าเมฆขลาซึ่งเป็นนางฟ้าขี้เล่นประจำท้องฟ้า  เธอจะนำแก้วออกมาล่อให้แสงแก้วเข้าตายักษ์รามสูรย์ที่กำลังเฝ้าก้อนเมฆตามคำสั่งของพญาแถน  รามสูรย์โกรธมากจึงเอาขวานไล่ขว้างนางเมฆขลา  แต่ไม่เคยขว้างถูกเลยสักครั้งเพราะนางเมฆขลาเหาะได้เร็วมาก  แสงฟ้าแลบแปลบปลาบบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นคือแสงแก้วของนางเมฆขลา เสียงฟ้าร้องและเสียงฟ้าผ่าที่ดังตามมาคือเสียงขว้างขวานของรามสูรย์  บางครั้งรามสูรย์ก็ขว้างขวานลงมาถูกต้นไม้ อาคารบ้านเรือน สัตว์สิ่งของและผู้คนที่อยู่เบื้องล่างได้รับบาดเจ็บล้มตายโดยไม่รับผิดชอบ  ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย  ดังนั้นขณะฝนตกถ้าได้ยินเสียงรามสูรย์ขว้างขวานห้ามใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะออกไปเดินกลางแจ้ง  เพราะอาจทำให้รามสูรย์ขว้างขวานใส่ด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นนางเมฆขลากำลังล่อแก้ว  ตามสถิติประเทศไทยของเรามีผู้ถูกขวานของรามสูรย์หรือฟ้าผ่าตายปีละไม่น้อยกว่า  200  คน  ขบวนนี้มียักษ์รามสูรย์และนางฟ้าเมฆขลาลงมาร่วมขบวนแห่ด้วย  นับว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริง ๆ อะค่ะ

(เมื่อขบวนแห่ที่  5  มาถึง)

พิธีกร….ขบวนที่  5  เป็นขบวนเถิดเทิง ขบวนนี้ไม่มีคะแนนให้ เป็นขบวนตีกลองถองเหล้าเมาลูกเดียว มีทั้งฟ้อนทั้งเต้น เล่นสัปดนด้วยอีเป๋อปลัดขิก  ไล่เสียบไล่แทงกันชุลมุนวุ่นวาย มีทั้งคณะทอดแห  หาปลา สักสุ่ม รุมจับเต่า นำแสดงโดย…คุณลุงหม่าเคอะ ก๊งทีละกลม  แห่งวังเมาและคณะที่ชื่นชอบเมาเหล้า และเมาน้ำแข็ง   การแสดงของขบวนนี้เพื่อเสริมงานให้ท่านพ่อพญาแถนบนฟ้าพอพระทัยได้หัวเราะ จะได้ประทานฝนให้ตกลงมาให้นาตูห่งให้ส่งตูเปียก  และเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ผ่อนคลายสลายความขมขื่น ลืมเสียสิ้นซึ่งความทุกข์ มีแต่ความสนุกสุขสันต์หรรษา ได้ยิ้ม ได้หัวเราะต่ออายุให้ยืนยาว 

พิธีกร….. ขณะนี้ทุกขบวนกำลังมุ่งหน้าไปรวมตัวกันที่บริเวณพิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนแล้ว    เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีขอฝนด้วยกันนะคะ

สวัสดีค่ะ

……………………………………

วันแรกของงาน

2. ณ บริเวณพิธีขอฝน

…………………………………

(เมื่อทุกอย่างพร้อม)

พิธีกร………อ่านผญา/กลอนอีสานต่อไปนี้

กราบคารวะ   ท่านพ่อพญาแถน

ผู้อยู่แดนสงบสุข  บนสวรรค์เมืองฟ้า

ซุมผู้ข้านำมาแล้ว    บั้งไฟใหญ่เพื่อบูชา

ขอพระองค์กรุณา  มาชมต่อจากหนี่

แล้วโปรดมีบัญชาให่   ฝนตกในโลกลุ่ม

ให่แผ่นดินชุ่มน้ำ   ทำนาได้คู่สู่คน

ให้ได้โฮจ้นจ้น  ความทุกข์จนหนีจาก

ความลำบากหลีกลี้   หนีหน้าอย่าให่เห็น…..เเนเทอญ

พิธีกร…..กราบคารวะ ท่านพ่อพญาแถน พ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวยุวรี สวยบาดใจ ตำแหน่งหัวหน้ากองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโนนตาตั้งได้รับมอบหมายจากท่าน นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งให้รับผิดชอบการบรรยายการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาและขอฝนจากท่านพ่อพญาแถน เนื่องในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้บั้งไฟขอฝนจากท่านพ่อพระยาแถนพร้อมแล้ว  เจ้าหน้าที่ลงมือจุดได้ค่ะ  บั้งไฟขอฝนขึ้นไปแล้วอย่างสวยงาม  คาดว่าจะเป็นที่พอพระทัยของท่านพ่อพญาแถนเป็นอย่างมาก    อีกไม่นานท่านคงจะประทานฝนตกลงมาให้พวกเราได้ทำไร่ไถนาอย่างแน่นอน  พวกเราไชยโยขอบพระคุณท่านพ่อพระยาแถนล่วงหน้าพร้อมกันสามครั้งด้วยค่ะ  ….ไชยโย ๆ ๆ 

ขณะนี้คณะกรรมกการกำลังรวบรวมผลคะแนนรางวัลขบวนแห่  จะประกาศและมอบรางวัลบนเวทีนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ  วันพรุ่งนี้จะเป็นการจุดบั้งไฟแข่งขันของพี่น้องนะคะ  เริ่มจุดตั้งแต่เวลา  13.00  น.เป็นต้นไปค่ะ

ขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายนำบั้งไฟที่จะจุดถวายท่านพ่อพญาแถนขึ้นประจำที่ให้เรียบร้อย  พร้อมจุดเมื่อได้รับสัญญาณค่ะ

ต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีขอฝนจากท่านพ่อพญาแถน  ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งร่วมพิธีด้วยกันนะคะ  และขอเรียนเชิญท่านพ่อพราหมณ์ทองมี  มาลัยเงิน  เป็นผู้ดำเนินพิธีขอฝนต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ

(พราหมณ์ทำพิธีขอฝนเสร็จแล้ว)

พิธีกร….ลำดับต่อไปเป็นการจุดบั้งไฟบูชาท่านพ่อพญาแถนเพื่อขอฝนค่ะ   เจ้าหน้าที่ประจำฐานบั้งไฟ จุดบั้งไฟได้ค่ะ   ...ขบวนเซิ้งและขบวนเถิดเทิงเปิดการแสดงเฉลิมฉลอง 3 นาทีค่ะ

(จบแล้ว)

พิธีกร…..บัดนี้พิธีจุดบั้งไฟบูชาท่านพ่อพญาแถนเพื่อขอฝนของพี่น้องประชาชนโดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง  ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว  และคณะ  ประจำปีพุทธศักราช  2558  สำหรับวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยแล้ว  การประกาศผลและการมอบรางวัลขบวนแห่  รวมทั้งบั้งไฟที่เหลือเราจะมาดำเนินการให้เสร็จสิ้น ณ สถานที่แห่งนี้  ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่  13.00  น. เป็นตันไป

โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง  ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายก….กราบคารวะ พ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่พี่น้องกรุณาให้เกียรติมาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ งานของเราวันนี้เสร็จสิ้นแล้ว  แต่งานวันพรุ่งนี้ยังรอเราอยู่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมมาเชียร์การแข่งขันจุดบั้งไฟถวายท่านพ่อพญาแถนในวันพรุ่งนี้  ณ สถานที่แห่งนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา  13.00 น.เป็นต้นไป

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน

ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง  จนทำให้งานวันนี้จบลงด้วยความเรียบร้อย

ขออภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานวันนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

สวัสดีครับ

(กล่าวจบทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

……………………………………………

วันที่สองของงาน

บรรยายการจุดบั้งไฟแข่งขัน

……………………………………………

เมื่อที่ชุมนุมพร้อมแล้ว

พิธีกร…..อ่านผญา/กลอนอีสานต่อไปนี้…..

สำบายดีพี่น้อง  ที่เคารพรักฮักแพง

ที่มาชมการแข่งข้น  บั้งไฟในเทือนี้

ผลามีได้พ้อหน่า  วาสนาหลายได้มาฮวม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮวมแข่งขัน

บั้งไฟมันมาแล้ว  ฮีบฟ้าวแจ๋วมาเบิง

บ่ทันเหิงสิจูดแล้ว  ไผมาช้าสิบ่ทัน

ความมันกำลังเริ่ม  เสริมงานให่ยิ่งใหญ่

บั้งไฟหลายสิบบั้ง  กำลังพร้อมสิแข่งขัน

คันอยากเสี่ยงโชคให่  เล่นอึ่งไข่นำกัน

หรือสิผันเป็นผู้เชียร์    กะตามใจได้ทุกเรื่อง

เงินที่เซืองเมียไว้   จ้กมาไวลงอึ่งไข่

ดวงดีหรือดวงฮ้าย  บั้งไฟเจ้าสิบอกเอง  พี่น้องเอย

พิธีกร…..กราบคารวะ ท่านพ่อพญาแถน พ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน สดใส สวยบางวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโนนตาตั้งได้รับ มอบหมายจากท่าน นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งให้รับผิดชอบการบรรยายการจุดบั้งไฟแข่งขันเพื่อบูชาและขอ ฝนจากท่านพ่อพญาแถนและชิงถ้วยราง เนื่องในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

(เมื่อบั้งไฟบั้งแรกกำลังจะขึ้นฐานปล่อย)

พิธีกร….ขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำฐานและทีมงานของคุณลุงหม่าเคอะ  ก๊งทีละกลม  กำลังนำบั้งไฟแข่งขันของทีมงานขึ้นสู่ฐานปล่อย  เราได้แจ้งจากคุณลุงหม่าเค่อะ  ก๊งทีละกลม  ว่า  บั้งไฟบั้งนี้จะขึ้นไปอยู่บนอากาศได้นาน  200 วินาทีขึ้นไป  ท่านที่ประสงค์จะเล่นตามหรือตรงข้ามให้จับคู่เล่นกันได้  ถ้าไม่มีคู่เล่น มาจับคู่กับคุณลุงหม่าเค่อะ  ก๊งทีละกลม  ได้ที่กองอำนวยการ  แต่ผู้หมวดที่มารักษาความสงบเรียบร้อยในงานแจ้งว่า เล่นเอาเงินกันไม่ว่าเงินบาทหรือเงินอีแปะผิดกฎหมายทั้งนั้น  ถ้าตำรวจเห็นจะถูกจับขังและปรับหลายพันบาท  เพื่อความปลอดภัยของท่านขอให้เล่นเป็นแบนหรือกลมเท่านั้น   ใครชนะดื่มฟรี  ใครแพ้ก็ดื่มด้วยกันแต่ต้องเป็นผู้จ่าย  ถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่เมา ใครเมาจนเดินไม่ได้ท่านนายกของเราบอกว่าให้คลานมานอนที่กองอำนวยการ  เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำให้ท่านหายเมาทันที   เพราะได้เตรียมเยี่ยวอูฐมาไว้ให้ท่านได้สูดดมเพื่อแก้เมาหลายขวด   อีกทั้งกลุ่มแม่บ้าน อสม.ก็ให้เยี่ยวแก้เมามาอีกหนึ่งขวดโค้ก  กระซิบมาว่าเป็นเยี่ยวรวม  ไม่ได้บอกว่าเป็นเยี่ยวใคร แต่ให้การรับรองว่าคุณภาพคับตำบล สูดดมทีเดียวก็หายเมา  ห้ามทะเลาะกันตีกันเพราะจะมีความผิดติดคุกได้

(เมื่อบั้งไฟพร้อมจุด)

พิธีกร….บัดนี้บั้งไฟพร้อม กรรมการพร้อม ทุกอย่างพร้อม ดิฉันจะเริ่มนับถอยหลังนะคะ  9 -8-7-6-5-4-3-2-1  จุดค่ะ…..บั้งไฟของคุณลุงหม่าเคอะ  ก๊งทีละกลม ทะยานขึ้นฟ้าไปแล้ว  อ้าว ! ทำไมบั้งไฟมันส่ายยังกะคนขี้เมาซะยังงั้น  อุ้ย ! หางขาดซะแล้ว  หัวหางหมุนไปคนละทาง  หัวพุ่งลงมาที่กองอำนวยการ  ที่กำบังไม่มี  ท่านผู้ชมยกมือกุมศีรษะเอาไว้แล้วเงยหน้าตาจ้องดูหัวบั้งไฟว่าจะหล่นลงตรงไหน  คอยหลบตอนมันพุ่งลงมาก็ยังทัน  ห้ามวิ่งไปทางหัวบั้งไฟที่กำลังพุ่งลงมาโดยเด็ดขาด   หัวบั้งไฟตกลงพื้นดินแล้วทุกคนปลอดภัยค่ะ    …..ส่วนหางกำลังลอยลงมาและตกลงพื้นดินห่างจากกองอำนวยการประมาณ  20  เมตร  เดชบุญ ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย    

กรรมการจับเวลารายงานมาแล้ว…… 0  วินาทีเพราะหัวหางไปคนละทางถือว่าฟลาว   ผู้ที่เล่นตามคุณลุงหม่าเคอะ  200 วินาทีขึ้นไปเสีย  ส่วนผู้เล่นต่ำกว่า  200  วินาทีได้ค่ะ  เคลียกันให้เรียบร้อยนะคะ  ผู้ชนะกินฟรีส่วนผู้แพ้จ่ายตามกติกาอะค่ะ

บั้งไฟวันนี้เหลืออีกตั้งหลายบั้ง  คงได้ตื่นเต้นกันอีกหลายรอบ เพราะเพียงบั้งไฟบั้งแรกบั้งเดียวก็ตื่นเต้นจนบางท่านถึงกับเยี่ยวราด  ดิฉันเองตกใจแทบช็อค  ไม่รู้จะหลบไปทางไหนเหมือนกัน  ท่านผู้ชมทั้งหลาย  นี้คือคำสั่งจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งประธานจัดงานครั้งนี้ ….พี่น้องทั้งหลาย จงให้รางวัลที่เหมาะสมแก่เจ้าของบั้งไฟบั้งนี้  ด้วยการช่วยกันหามแห่คุณลุงหม่าเคอะ ก๊งทีละกลม  และคณะ ไปโยนลงบ่อโคลนที่เตรียมไว้ แล้วทาแป้งดำ

(ขณะหามบั้งไฟบั้งที่  2  ขึ้นฐานปล่อย)

พิธีกร….บั้งไฟบั้งที่สองเป็นของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งค่ะ  เจ้าหน้าที่และคณะครูกำลังนำบั้งไฟขึ้นสู่ฐานปล่อย  ท่านผู้ชมอดใจรอสักครู่นะคะ ท่านผอ.กุมภันฑ์  อันทะโต แจ้งมาว่า  บั้งไฟของท่าน  200 วินาทีขึ้นไป  ท่านที่ประสงค์จะเล่นเป็นกลมเป็นแบนจับคู่เล่นกันได้ค่ะ

(เมื่อบั้งไฟพร้อมจุด)

พิธีกร….บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วดิฉันจะเริ่มนับถอยหลังนะคะ  ….  9 -8-7-6-5-4-3-2-1  จุดได้ค่ะ บั้งไฟ ของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งพุ่งทะยานขึ้นฟ้าอย่างสวยงามค่ะ  ช่วงนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆมาบดบังให้เสียอารมณ์ ท่านผู้ชมมองตามกลุ่มควันที่ลอยเป็นทางขึ้นไปเรื่อย ๆ ๆ  ….กรรมการส่องกล้องแจ้งว่า  ขณะนี้ส่วนหัวของบั้งไหม้หมดแล้ว คงเหลือแค่หางลอยขนานกับพื้นดินวนไปวนมา  เวลาขณะนี้ได้ 200 วินาทีแล้ว  ผู้ที่เล่น  200 วินาทีขึ้นไปได้ ส่วนผู้เล่นต่ำกว่า  200  วินาทีเสียค่ะ  เคลียกันให้เรียบร้อยนะคะ  อย่าลืม ผู้ชนะกินฟรีส่วนผู้แพ้ทั้งกินทั้งจ่ายตามกติกาอะค่ะ  ขณะนี้บั้งไฟของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งใกล้จะถึงพื้นดินแล้ว  ใกล้แล้ว ๆ ๆ ๆ ….เป้ะ  กรรมเวลาแจ้งด้วยค่ะ  …..230  วินาที    ว่าที่ตำแหน่งที่  1   ขณะนี้เป็นโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งค่ะ 

(ขณะหามบั้งไฟบั้งที่  3  ขึ้นฐานปล่อย)

พิธีกร……บั้งไฟบั้งที่  3  เป็นของบ้านโนนตาตูมค่ะ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านโนนตาตูมกำลังนำบั้งไฟขึ้นสู่ฐานปล่อย   ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาตูม ท่านสมนึก  นครน้อย แจ้งมาว่า  บั้งไฟหมู่บ้านของท่านก็  200 วินาทีขึ้นไปเช่นเดียวกัน  ท่านที่ประสงค์จะเล่นเป็นกลมเป็นแบนจับคู่เล่นกันได้เช่นเคยค่ะ

(เมื่อบั้งไฟพร้อมจุด)

พิธีกร……บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว….  9 -8-7-6-5-4-3-2-1  จุดได้ค่ะ บั้งไฟ ของบ้านโนนตาตูมพุ่งทะยานขึ้นฟ้าอย่างสวยงามมากค่ะ ท่านผู้ชมมองตามกลุ่มควันที่ลอยเป็นทางขึ้นไปเรื่อย ๆ ๆ  ๆ ….กรรมการส่องกล้องแจ้งว่า  ขณะนี้ส่วนหัวของบั้งไหม้หมดแล้ว คงเหลือแต่เฉพาะส่วนหางเอียงประมาณ  45  องค์ศาลอยพุ่งลงมาอย่างรวดเร็ว  ขึ้นสูงแต่ลงเร็วเวลาคงไม่มาก  ขณะนี้ส่วนหางของบั้งไฟใกล้จะถึงพื้นดินแล้ว  ใกล้แล้ว ๆ ๆ ๆ ….เป้ะ  กรรมเวลาแจ้งด้วยค่ะ  …..150  วินาที    ตามมาเป็นที่  2  ส่วนที่ 1  ยังคงเป็นของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งเหมือนเดิมค่ะ 

(ขณะหามบั้งไฟบั้งที่  4  ขึ้นฐานปล่อย)

พิธีกร…….บั้งไฟบั้งที่  4  เป็นของบ้านโนนตาเหล่ค่ะ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านโนนตาเหล่กำลังนำบั้งไฟขึ้นสู่ฐานปล่อย   ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่ นางสาวงามงอน  สวยบาดตา  แจ้งมาว่า  บั้งไฟหมู่บ้านของท่านก็ตั้งไว้ที่  200 วินาทีขึ้นไปเช่นเดียวกัน  ท่านที่ประสงค์จะเล่นเป็นกลมเป็นแบนจับคู่เล่นกันได้เช่นเคยนะคะ

(เมื่อบั้งไฟพร้อมจุด)

พิธีกร……บัดนี้ทุกอย่างพร้อมดิฉันจะเริ่มนับถอยหลังให้กรรมการจุดบั้งไฟเตรียมตัวจุดนะคะ  ….  9 -8-7-6-5-4-3-2-1  จุดได้ค่ะ…. บั้งไฟ ของบ้านโนนตาเหล่พุ่งทะยานขึ้นฟ้าอย่างสวยงามมากค่ะ ท่านผู้ชมมองตามกลุ่มควันที่ลอยเป็นทางขึ้นไปเรื่อย ๆ ๆ  ๆ และหายเข้าไปในก้อนเมฆที่ไหลมาปกคลุมเมื่อตะกี้เอง  แลัวก็หายไปเลย….กรรมการส่องกล้องแจ้งว่า  ส่องกล้องจนตาเหล่แล้วเหล่อีกก็ไม่เห็น  สงสัยว่าท่านท้าวรามสูรย์ที่รักษาก้อนเมฆจะยึดเอาไว้  รอแล้วรออีก…รอนานถึง  300 วินาทีก็ไม่เห็น  ทางคณะกรรมการปรึกษาหารือกันแล้วตัดสินว่า  บั้งไฟของบ้านโนนตาเหล่เป็นโมฆะ เสียใจด้วยค่ะท่านผู้ใหญ่งามงอน  สวยบาดตา  ปีหน้าค่อยแข่งใหม่นะคะ

ที่ 1  ยังคงเป็นบั้งไฟของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้งเหมือนเดิมค่ะ ที่  2  บ้านโนนตาตูม เหมือนเดิมค่ะ

(ขณะหามบั้งไฟบั้งที่  5  ขึ้นฐานปล่อย)

พิธีกร….บั้งที่  5  เป็นบั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งค่ะ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลโนนตั้งกำลังหามบั้งไฟขึ้นสู่ฐานปล่อย   ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว แจ้งมาว่า บั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งต้อง  150 วินาทีขึ้นไป  ท่านที่ประสงค์จะเล่นเป็นกลมเป็นแบนจับคู่เล่นกันได้เช่นเคยนะคะ

(เมื่อบั้งไฟพร้อมจุด)

พิธีกร……บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว….  9 -8-7-6-5-4-3-2-1  จุดได้ค่ะ บั้งไฟ ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งคำรามเสียงดังฉี่ ๆ ๆ ๆ และปล่อยควันดำออกมาจนทั่วบริเวณฐานปล่อยบั้งไฟ  แต่ไม่ยอมขึ้นจากฐานปล่อยค่ะ  มันยังคงคำรามดังฉี่ ๆ  อยู่อย่างนั้นจนดินประสิวหมด  แล้วมันก็นอนตายอยู่บนฐานปล่อย   แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เล่น  150  วินาทีขึ้นไปเสียเป็นกลมเป็นแบน  ส่วนผู้ที่เล่นเล่น  150  วินาทีลงมาได้แบนได้กลม  เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะ

พิธีกร…..ตามกฎข้อบังคับของเรา ผู้ที่นำบั้งไฟมาเข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องได้รับรางวัลเกียรติยศที่เหมาะสม  ท่านนายกฯ ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียวคะ ชูสองมือขึ้น แล้วเดินออกมายืนโชว์ด้านหน้ากองอำนวยการเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ชมด้วยค่ะ  …พี่น้องคะ เราจะให้รางวัลอะไรจึงจะเหมาะสมกับฝีมือการทำบั้งไฟไม่ขึ้นคะ  …โยนบ่อโคลนแล้วทาด้วยแป้งดำใช่ไหมคะพี่น้อง   เอ้า !  พวกเราช่วยกันหามแห่ท่านนายกฯของเราไปโยนลงบ่อโคลน  แล้วทาด้วยแป้งดำค่ะ    ….

(เมื่อผลคะแนนพร้อม)

พิธีกร…..บัดนี้ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1. ผลการประกวดขบวนแห่

ชนะเลิศได้แก่  ขวนแห่ของโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง  เรียนเชิญท่านผอ.กุมภัณฑ์  อันทะโต  รับถ้วยและเงินรางวัลจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว  เรียนเชิญค่ะ

(รับแล้ว)

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรติด้วยค่ะ  ……..ขอบคุณค่ะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ขบวนแห่ของบ้านโนนตาเหล่  เรียนเชิญคุณงามงอน  สวยบาดตาผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่ รับรางวัลจากท่านประธานสภาตำบลโนนตาตั้ง คุณสำรวย  สวยบางวัน  เรียนเชิญค่ะ

(รับแล้ว)

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรติด้วยค่ะ  ……..ขอบคุณค่ะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ขบวนแห่ของบ้านโนนตาตูม  เรียนเชิญคุณสมนึก  นครน้อย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาตูม รับรางวัลจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง คุณคึกคัก  โคโยตี้  เรียนเชิญค่ะ

(รับแล้ว)

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรติด้วยค่ะ  ……..ขอบคุณค่ะ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ขบวนแห่ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  เรียนเชิญคุณชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว รับรางวัลจากผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่ คุณงามงอน  สวยบาดตา  เรียนเชิญค่ะ

(รับแล้ว)

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรติด้วยค่ะ  ……..ขอบคุณค่ะ

2.  ผลการแข่งขันบั้งไฟ

เนื่องจากคณะกรรมการสืบทราบมาว่า บั้งไฟที่เข้าร่วมแข่งขันกันปีนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเอง  แต่ไปซื้อมาทำการแข่งขัน  ซึ่งเป็นการทำผิดกติกาการแข่งขันที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าบั้งไฟที่จะนำมาเข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นบั้งไฟที่คนในชุมชนช่วยกันทำขึ้น  มีเพียงบั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งเท่านั้นที่ทำเอง  นอกนั้นเป็นบั้งไฟที่ซื้อมา

ดังนั้นคณะกรรมการจึงตัดสินชี้ขาดว่า  ชนะเลิศปีนี้ได้แก่   บั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  เวลาที่ทำได้  0  วินาที 

ขอเรียนเชิญท่านนายกฯชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว  รับถ้วยรางวัลชนะเลฺิศการแข่งขันบั้งไฟของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งประจำปี พุทธศักราช  2558  จากท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่  นางสาวงามงอน  สวยบาดตา ค่ะ

(รับแล้ว)

พิธีกร….ซวดเป็นกำลังใจให้เกียรติด้วยค่ะ……….ขอบคุณค่า

ส่วนที่  2  และที่  3  ไม่มีใครได้เพราะทำผิดกติกาการแข่งขันค่ะ

คุณลุงหม่าเคอะ ก๊งทีละกลม  ท่านผอ.กุมภัณฑ์  อันทะโต  โรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง  คุณสมนึก  นครน้อย ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาตูม และคุณงามงอน  สวยบาดตา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่  โปรดชูมือออกมายืนเข้าแถวด้านหน้ากองอำนวยการเพื่อรับรางวัลในฐานะผู้นำที่พาลูกบ้านละเมิดกติกาด้วยค่ะ  พี่น้องคะ  เราจะให้รางวัลอะไรจึงเหมาะสมกับการละเมิดกติกาดีคะ  …โยนบ่อโคลนใช่ไหมคะ    ตกลงตามนี้ คือหามแห่ทั้ง  4  ท่านไปโยนลงบ่อโคลน  แล้วทาด้วยแป้งดำอะค่ะ

(โยนลงบ่อโคลนทาแป้งดำเสร็จแล้ว)

พิธีกร….สุดท้ายของงานครั้งนี้  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว   พบปะกับพี่น้องประชาชนและกล่าวปิดงานค่ะ

นายกฯ……กราบคารวะท่านพ่อพญาแถน ท่านผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พีน้องที่มาร่วมงานบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งรู้สึกดีใจประทับใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน  ได้กรุณาให้ เกียรติมาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝนจากท่านพ่อพญาแถนประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้ งานของเราวันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทุกประการ  งานสนุกมาก   แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ  ที่สำคัญคือพวกเราได้ทำหน้าที่สืบสานงานประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน ร่วมชม ร่วมเชียร์  และร่วมกิจกรรมหามแห่คุณลุงหม่าเคอะ ก๊งทีละกลม  ท่านผอ.โรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาตูม ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนตาเหล่  และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้งไปโยนลงบ่อโคลนอย่างสนุกสนาน

ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง  จนทำให้งานครั้งนี้จบลงด้วยความเรียบร้อย

ขออภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้

หวังว่าท่านพ่อพญาแถนคงจะกรุณาให้ฝนตกลงมาในไม่ช้า  มีน้ำทำนา  ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  พี่น้องทุกคนร่ำรวยและมีความสุข  และหวังว่าพวกเราคงได้กลับมาพบกันอีกในงานประเพณีบุญบั้งไฟปีหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช 2558 ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ณ บัดนี้

(นายกพูดจบแล้ว  เจ้าหน้าที่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี  ทุกคนยืนตรง จบเพลงแล้วโค้งคำนับและแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

2 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานบุญบั้งไฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *