คำกล่าวแนะนำตัวเองของครูใหม่หน้าเสาธง

ปรับแต่งก่อนนำไปใช้นะครับ

…………………………………….

1.  ครูใหม่คนเดียว

………………………………….

หลังจากผอ.หรือตัวแทนผอ.เชิญขึ้นพูดแนะนำตัวเองแล้ว ครูใหม่ยกมือไหว้คุณครูในแถว ยกมือไหว้ผอ. หรือตัวแทนผอ. แล้วเดินขึ้นไปยืนบนแสตนหน้าเสาธง ยืนตรงกลางแสตน โค้งคำนับรับคำกล่าวสวัสดีของนักเรียน ยืนตรงแล้วเริ่มพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่า ……

สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ครูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมีมติรับครูเข้าสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ ครูชื่อนางสาวอรชร  สวยในใจ  ชื่อเล่น ออนซอน เรียนจบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภูมิลำเนา บ้านสาวโสด หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาวคอย อำเภอสาวคานทอง จังหวัดหมอตำแย ที่อยู่ปัจจุบัน กำลังหาบ้านเช่าค่ะ  ใครมีบ้านให้เช่าบอกครูหน่อยนะคะ

เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผล  นักเรียนเจอครูที่ไหนให้ทักทายครูด้วยภาษาอังกฤษตามเวลาที่พบกันนะคะ  เราลองทบทวนการทักทายเป็นภาษาอังกฤษดูสักนิดนะคะ พบกันตอนเช้าพูดว่าอย่างไรคะ  (นักเรียน) ….. กู้ดมอร์นิ่งทีชเช่อร์   (ครู) …พบกันตอนบ่ายพูดว่าอย่างไรคะ  (นักเรียน)…กู้ดอ้าฟเต้อร์นูนทีชเช่อร์  (ครู)..พบกันตอนเย็นพูดว่า…(นักเรียน)…กู้ดอี้ฟนิ่งทีชเช่อร์  (ครู)….ลาไปนอนพูดว่า…(นักเรียน)…กู้ดไน้ท์ทีชเช่อร์  แต่ถ้าพบครูแล้วจำคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้จะต้องพูดว่าอย่างไรคะ   (นักเรียน) ……….(ครู)  นักเรียนก็พูดว่า  สวัสดีครับคุณครู  สวัสดีค่ะคุณครู   ไงคะ

สุดท้าย ถามว่า  ครูที่กำลังพูดอยู่นี่ชื่ออะไร?  ตอบพร้อมกันค่ะ  ….(นักเรียน)..อรชร  สวยในใจ  ชื่อเล่น  ออนซอน  ครับ/ค่ะ ….(ครู)  เก่งมากค่ะ  แต่ครูเห็นบางคนไม่อ้าปากเลย  แสดงว่าจำชื่อครูไม่ได้  ครูบอกให้อีกครั้งก็ได้ค่ะ  ครูชื่อว่า  นางสาวอรชร(ออ-ระ-ชอน)  สวยในใจ  ชื่อเล่น ออนซอน ค่ะ

สวัสดีค่ะ

ครูใหม่โค้งคำนับรับเสียงปรบมือของนักเรียนแล้วก้าวดินลงจากแสตนหน้าเสาธง เดินมายกมือไหว้คณะครูในแถวแล้วยืนเข้าแถว เดินตามคณะครูขึ้นห้องเรียน หรือปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.โรงเรียน

…………………………..

2.  ครูใหม่น้อยคน

………………………..

หลังจากผอ.หรือตัวแทนผอ.เชิญขึ้นพูดแนะนำตัวเองแล้ว ครูใหม่ยกมือไหว้คุณครูในแถว ยกมือไหว้ผอ. หรือตัวแทนผอ. แล้วเดินขึ้นไปยืนบนแสตนหน้าเสาธง ยืนตรงกลางแสตน โค้งคำนับรับคำกล่าวสวัสดีของนักเรียน ยืนตรงแล้วเริ่มพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่า ……

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู   ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผม นายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  ชื่อเล่น ห้อย วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ายอด  ภูมิลำเนา บ้านท่ายิ้ม หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายาย อำเภอท่ายาว จังหวัดท่าโยม รู้สึกดีใจมากที่ได้มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้

กระผมให้สัญญาว่า  จะตั้งใจสอนให้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข  ครับ

สวัสดีครับ

ครูใหม่โค้งคำนับรับเสียงปรบมือของนักเรียนแล้วก้าวดินลงจากแสตนหน้าเสาธง เดินมายกมือไหว้คณะครูในแถวแล้วยืนเข้าแถว เดินตามคณะครูขึ้นห้องเรียน หรือปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.โรงเรียน

……………………………

3. ครูใหม่หลายคน

……………………………

หลังจากผอ.หรือตัวแทนผอ.เชิญขึ้นพูดแนะนำตัวเองแล้ว ครูใหม่ยกมือไหว้คุณครูในแถว ยกมือไหว้ผอ. หรือตัวแทนผอ. แล้วเดินขึ้นไปยืนบนแสตนหน้าเสาธง ยืนตรงกลางแสตน โค้งคำนับรับคำกล่าวสวัสดีของนักเรียน ยืนตรงแล้วเริ่มพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่า ……

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู   ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผม นายห่านศักดิ์  ชัยมีพวง  ชื่อเล่น ห่าน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่าเยี่ยม ภูมิลำเนา บ้านท่ายืน หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายัน อำเภอท่ายุ่ง จังหวัดท่าเยี่ยม  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลักดันนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ  ครับผม

สวัสดีครับ

ครูใหม่โค้งคำนับรับเสียงปรบมือของนักเรียนแล้วก้าวดินลงจากแสตนหน้าเสาธง เดินมายกมือไหว้คณะครูในแถวแล้วยืนเข้าแถว เดินตามคณะครูขึ้นห้องเรียน หรือปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.โรงเรียน

……………………………

4. ครูใหม่หลายคน

……………………………

หลัง จากผอ.หรือตัวแทนผอ.เชิญขึ้นพูดแนะนำตัวเองแล้ว ครูใหม่ยกมือไหว้คุณครูในแถว ยกมือไหว้ผอ. หรือตัวแทนผอ. แล้วเดินขึ้นไปยืนบนแสตนหน้าเสาธง ยืนตรงกลางแสตน โค้งคำนับรับคำกล่าวสวัสดีของนักเรียน ยืนตรงแล้วเริ่มพูดด้วยเสียงดังฟังชัดว่า ……

เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู   ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดี นักเรียนที่น่ารักทุกคน

กระผม นายหืดหอบ  ชัยชุมพวง  ชื่อเล่น โหน วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่าแย่ ภูมิลำเนา บ้านท่ายืน หมู่ที่ 12 ตำบลท่ายัน อำเภอท่ายุ่ง จังหวัดท่าแย่ 

รู้สึกดีใจมากที่ได้มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้

สวัสดีครับ

ครู ใหม่โค้งคำนับรับเสียงปรบมือของนักเรียนแล้วก้าวดินลงจากแสตนหน้าเสาธง เดินมายกมือไหว้คณะครูในแถวแล้วยืนเข้าแถว เดินตามคณะครูขึ้นห้องเรียน หรือปฏิบัติตามคำสั่งของผอ.โรงเรียน

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “คำกล่าวแนะนำตัวเองของครูใหม่หน้าเสาธง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *