สคริปต์พิธีกรงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่

มี 3 ตัวอย่างคือ จัดงานที่บริษัทและจัดงานที่บ้าน  ปรับใช้ตามเหมาะสม

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด  5. พิธีกรควรปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้สอดคล้องกับความเห็นของประธานจัดงานหรือเจ้าภาพ ก่อนนำไปใช้    6.  ก่อนที่พิธีกรจะเชิญใครขึ้นพูดควรบอกกล่าวให้เขารู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  เพื่อให้เขาได้เตรียมตัว ซึ่งจะทำให้งานราบรื่น สนุก และจบแบบประทับใจ

………………………………………………………………….

1. จัดงานที่บริษัท

รูปแบบ  พระสงฆ์กลับไปฉันภัตตาหารที่วัด

พิธีกรเดี่ยว
………………………………………………………………..

(เมื่อทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้ว  พระสงฆ์นั่งบนอาสนะแล้ว และประธานนั่งประจำที่แล้ว )
พิธีกร ก้มกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  แล้วลุกขึ้นยืนและเดินออกไปยืนหน้าเวทีที่จัดไว้ ประณมมือวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่  1  จบ

พิธีกร………

ปีใหม่นี้  ขอให้  ใหม่ทุกอย่าง

คนเคียงข้าง  เก่าไป  ให้หล่อสวย

ปีเก่าจน  ทนทุกข์  ปีใหม่รวย

ปีเก่าซวย  ไม่สดใส  ปีไหม่เฮ็ง

ปีเก่าแย่  แก้ไขได้   ปีใหม่ยอด

ปีเก่าจอด  ไปไม่ไหว  ปีใหม่เจ๋ง

ปีเก่าทุกข์  ว้าเหว่  อยู่วังเวง

ให้ครื้นเครง  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

โอม ! มะลึกกึ้กกึ๋ย มะลึ๋ยกึ๋ยกึ้ก มะลึกกึ้กกึ๋ย ….  เพี้ยง  !

พิธีกร(พูด).……..กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย  ตำแหน่งพนักงานรักษาเวรยาม ได้รับมอบหมายจากท่านประธานบริษัทกูโก้ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของบริษัทกูโก้ของเราในวันนี้  กระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ของบริษัทกูโก้ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป  ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าบริษัทกูโก้
.- นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้
เวลา 09.00 น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ
– พิธีกกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
-พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– พนักงานบริษัทลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– ประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติ  และพนักงานบริษัทถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พนักงานที่เตรียมชุดกรวดน้ำให้ประธานในพิธี
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์

– พนักงานส่งพระสงฆ์กลับวัด

–  รับประทานอาหารร่วมกัน
– รองประธานบริษัทกู้โก้กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 

– ประธานบริษัทกูโก้พบปะ ให้โอวาท และกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่  2558

เสร็จพิธี

พิธีกร(พูด)……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด)……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง ครับ …กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
พิธีกร…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
พิธีกร(พูด)….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
พิธีกร(พูด)…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
พิธีกร(พูด)…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)
พิธีกร(พูด).เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยครับ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกร(พูด).เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะครับ …กราบสามหน…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะครับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พิธีกร(พูด)…..กล่าวคำถวายทานตามกระผมนะครับ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกร(พูด)……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด).เรียน เชิญท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  พร้อมคุณนายของท่าน คุณยุวดี  อะโกโก้  และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิลึก  หลังลาย  คุณกุหลาบ  แก้มแดง  คุณสีดา  สาวบางวัน  คุณกมลา  กู้กลางเดือน  คุณดวงดี  ขายขี้รวย  คุณมังกร  ดอกเบี้ยบาน  และคุณระเบียบ  ขนุนหนัง    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ครบ ทั้งเก้ารูปครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)
พิธีกรให้เจ้าหน้าที่นำชุดกรวดน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้ประธานในพิธี
พิธีกร(พูด)เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด)……กราบ นิมนต์พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทกูโก้และ ผู้ที่มาร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ครับ
(พิธีกรไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน)
(เสร็จพิธีพนักงานส่งพระพร้อมอาหารบิณฑบาตรปัจจัยไทยทานกลับไปฉันที่วัด)

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร…….พระท่านกลับแล้วแต่อาหารที่เตรียมไว้ยังเหลือเยอะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลใน วันปีใหม่ทั้งนั้น  ใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยสุด ๆ  อร่อยไม่หยุด อร่อยจนหยดสุดท้าย เพื่อรองรับทุกท่านไว้พร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบทันที  ครับผม

(ขณะทุกคนกำลังรับประทานอาหารได้ประมาณ  5  นาที)

พิธีกร(ยืนขึ้น)พวก เรามาร่วมทำบุญ รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558    แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ  จึงขอเรียนเชิญ คุณพิลึก  หลังลาย รองประธานบริษัทกูโก้  กล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่ ครับผม

คุณพิลึก  หลังลาย…..

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้    ปีเก่าผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นหนึ่งปี  แต่ชีวิตเราก็สั้นลงหนึ่งปีเหมือนกัน  หลายท่านเดินทางชีวิตปีเก่ามาพร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่น  แต่หลายท่านเดินทางมาพร้อมครอบครัวอย่างทุลักทุเล   ปีใหม่นี้กระผมมีบทกลอนที่คล้ายจะเป็นแนวทางให้ครอบครัวสงบสุข  ชื่อกลอนว่า  สูตรสำเร็จ

เล่นพนัน  ทุกที  มีได้เสีย

ต้องบอกเมีย  ทุกที  ว่าเล่นได้

ขืนบอกว่า   เล่นเสีย  เมียเอาตาย

บอกเล่นได้  ทุกครั้ง  แบ่งตังค์เมีย

เมียจะไม่  ห้ามเล่น  ถ้าเห็นได้

แต่จะให้  ตังค์ไป  เล่นได้เสีย

จำเป็นสูตร  สำเร็จไว้  ให้ตังค์เมีย

ถึงเล่นเสีย  ก็ต้องให้  เมียได้ตังค์

กระผมขออวยพรปีใหม่ด้วยบทกลอนว่า

ปีใหม่นี้  ขอให้ดี  กว่าปีเก่า

หมาเคยเห่า  หลับไหล  มองไม่เห็น

จ่าเคยจับ  หลับเมา  ทั้งเช้าเย็น

ได้มีเป็น  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

โชคดีตลอดปีและตลอดไปครับ 

สวัสดีครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกร…เรายังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมาร่วมงานวันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณกมลา  กู้กลางเดือน  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด  กล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่  ครับผม

นางสาวกมลา  กู้กลางเดือน…..

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่   ในครั้งนี้    ประสบการณ์ชีวิตในปีเก่าสอนเราหลายอย่าง  บางอย่างเป็นสิ่งดีก็ควรทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  บางอย่างเป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นก็ควรละเลิกให้เด็ดขาด  บางอย่างที่เป็นความบกพร่องผิดพลาดก็ควรจดจำไว้เป็นบทเรียน  และบางอย่างที่เป็นความขมขื่นก็ไม่ต้องเสียเวลาเอาไปทิ้งแม่โขง  แต่ให้ลืมมันไปเลยจะได้ทุกข์น้อยลง  ดิฉันขอฝากข้อคิดด้วยคำกลอนคติธรรม ว่า

มีเพื่อนดี  หนึ่งร้อย  น้อยไปนิด

อาจช่วยกิจ  การใหญ่  ไม่ได้ผล

มีศัตรู  ร้ายกาจ  เพียงหนึ่งคน

ก็มากล้น  ด่วนแก้ไข  อย่าให้มี

และขออวยพรว่า……

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธ์  พรชัย  ให้สุดสวย

ให้สดใส  ให้รูปหล่อ  ให้ร่ำรวย

ให้หายป่วย  สุขสดชื่น  ทุกคืนวัน

ให้มียศ  มีลาภ มีทรัพย์เยอะ

ให้ได้เจอะ  คนถูกใจ ในความฝัน

ให้ความรัก  จริงจัง  ยั่งยืนนาน

ให้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งเทอญ

สวัสดีปีใหม่  2558  ทุกท่านค่ะ
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกร…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน  ยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้  ไม่มีท่านก็ไม่มีงานนี้ ขอกราบเรียนเชิญ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้ ประธานบริษัทกูโก้และประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558   ฝากวาทะส่งท้ายปีเก่าและกล่าวอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้…………

เรียน   ท่านรองประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ปี  2558  ของบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ในครั้งนี้

นพรัตน์  กุลหิรัญ ผู้สร้างตัวเองด้วยมือสองข้างที่ว่างเปล่า แต่ด้วยมันสมองอันชาญฉลาด ขยันและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนรายละเอียด ทำให้เธอกลายเป็นเจ้าแม่รถถัง นักการค้าที่ประสบความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของเมืองไทย   เธอเล่าในรายการ ทีวี ว่าก่อนนอนทุกคืนจะต้องสำรวจตัวเองและคิดวางแผนก่อนออกไปลุยงานในวันใหม่  แม้ว่าพวกเราจะทำอย่างเธอไม่ได้  แต่อย่างน้อยสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านไป เราก็ควรสำรวจดูตัวเองว่าเราได้หรือเสียอะไรบ้าง เพื่อนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนชีวิตในปีใหม่ต่อไป   กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่สั้น ๆ ว่า 

1.  ไม่ประมาทในทุกเรื่อง

2. จะทำอะไรให้มีสติ

3.  มีสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

4.  ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา

ขอขอบพระคุณท่านที่เคารพทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน   ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้วเสร็จ รวมทั้งจะจัดเก็บหลังเสร็จงาน    ขอบคุณแม่ครัวทุกคนที่ช่วยกันปรุงอาหารเลิศรสสดอร่อย  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม  การงานให้น้อยลง น้อยลง และน้อยลง  ส่วนการเงินให้มาก  มากขึ้น และมากขึ้น  ทั้งหล่อขึ้น สวยขึ้น รวยขึ้น  รวยไม่เลิก และรวยไม่บันยะบันยังตลอดปีใหม่  2558  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

(คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ  พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่   รับประทานอาหารเสร็จทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

 

……………………………………………………..

2. จัดงานที่บริษัท

รูปแบบ พระสงฆ์อยู่ฉันภัตตาหารในงาน

พิธีกรคู่
……………………………………………………

(พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่  1  จบ)
พิธีกรทั้งสอง ก้ม กราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  แล้วลุกขึ้นยืนและเดินออกไปยืนหน้าเวทีที่จัดไว้ ประณมมือวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง  กล่าวบทกลอนอวยพรปีใหม่ต่อไปนี้…

พิธีกรชาย….ปีใหม่นี้  ขอให้  ใหม่ทุกอย่าง

พิธีกรหญิง…คนเคียงข้าง  เก่าไป  ให้หล่อสวย

พิธีกรชาย…ปีเก่าจน  ทนทุกข์  ปีใหม่รวย

พิธีกรหญิง..ปีเก่าซวย  ไม่สดใส  ปีไหม่เฮ็ง

พิธีกรชาย…ปีเก่าแย่  แก้ไขได้   ปีใหม่ยอด

พิธีกรหญิง..ปีเก่าจอด  ไปไม่ไหว  ปีใหม่เจ๋ง

พิธีกรชาย…ปีเก่าทุกข์  ว้าเหว่  อยู่วังเวง

พิธีกรหญิง..ให้ครื้นเครง  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรชาย…โอม ! มะลึกกึ๊กกึ๋ย  ๆ  ๆ….  เพี้ยง !

พิธีกรหญิง.……..กราบ นมัสการพระคุณ เจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาววันดี  สีนวยนาย  ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ค่ะ

พิธีกรชาย….และกระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย  ตำแหน่งพนักงานรักษาเวรยาม  ครับผม

พิธีกรหญิง….เราทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานบริษัทกูโก้ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของบริษัทกูโก้ของเราในวันนี้  ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ของบริษัทกูโก้ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบดังต่อไปนี้

พิธีกรชาย……..

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป  ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าบริษัทกูโก้
.- นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ
– พิธีกกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
-พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– พนักงานบริษัทลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– ประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติ  และพนักงานบริษัทถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์ฉันอาหารบิณฑบาต
– ท่านผู้มีเกียรติกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนพนักงานบริษัทกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 

– ประธานในพิธีกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่
– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์
เสร็จพิธี  /  ร่วมรับประทานอาหาร

พิธีกรหญิง……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ค่ะ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกรชาย……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง ครับ…กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะคะ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล )

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะคะ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง.เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยค่ะ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกรชาย….เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะครับ …กราบสามหนครับ…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะครับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง…..กล่าวคำถวายทานตามดิฉันนะคะ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
พิธีกรชาย….ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกรหญิง……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะคะ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกรชาย….เรียน เชิญท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  พร้อมคุณนายของท่าน คุณยุวดี  อะโกโก้  และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิลึก  หลังลาย  คุณกุหลาบ  แก้มแดง  คุณสีดา  สาวบางวัน  คุณกมล  กู้กลางเดือน  คุณดวงดี  ขายขี้รวย  คุณมังกร  ดอกเบี้ยบาน  และคุณระเบียบ  ขนุนหนัง    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูปครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)
พิธีกรให้เจ้าหน้าที่นำชุดกรวดน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้ประธานในพิธี
พิธีกรหญิง…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรค่ะ

(จบแล้ว  รอให้พระฉันภัตตาหารประมาณ 5 นาที)

พิธีกรชาย(ยืนขึ้น)พวกเรามาร่วมทำบุญ รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558    แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ได้บุญได้กุศลครบถ้วนสมบูรณ์  จึงขอเรียนเชิญ คุณพิลึก  หลังลาย รองประธานบริษัทกูโก้  กล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่  ครับผม

คุณพิลึก  หลังลาย….

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้    พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผู้ที่เคยผ่านความยากลำบากถึงขั้นต้องกู้เงินดอกเบี้ยร้อยละ  20  บาทต่อเดือนมาใช้  แต่ท่านสามารถพลิกผันชีวิตกลายเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านและเป็นนายกรัฐมนตรีทีประชาชนเลือกพรรคที่ท่านเป็นหัวหน้าถึง  15  ล้านเสียง   ท่านได้ฝากคติธรรมในการทำงานว่า ตาดูดาวเท้าติดดิน     กระผม พิลึก  หลังลาย ก็ขอฝากข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 ด้วยบทกลอนว่า

มีปากไว้  ใช้พูดจา  ให้คนรัก

พูดเป็นหลัก  การให้  คนนับถิอ

อย่ามีปาก  ถากถาง  หาตีนมือ

ปากซื่อบื้อ  หุบไว้  ไม่เจรจา (อ่านว่า เจน-จา)

และขออวยพรปีใหม่  2558 แด่ทุกท่าน ว่า  –

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน

ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีปีใหม่ครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกรหญิง…เรายังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมาร่วมงานวันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณกมล  กู้กลางเดือน  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้  กล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่  ค่ะ

นางสาวกมล  กู้กลางเดือน….

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้เป็นตัวแทนพนักงานขึ้นมากล่าวส่งท้ายปีเก่าและอวยพรปีใหม่  ในครั้งนี้ ดิฉันมีของดีมาฝาก  2  อย่างคือ

1.  กลอนคติธรรมการใช้ชีวิตในปี  2558

ถ้าเขาติ  ให้เราตรอง  มองที่ติ

แล้วเริ่มริ  ดูแล   คอยแก้ไข

ตัดแต่งเติม  เสริมที่  ขาดหายไป

ปรับแต่งใหม่  ให้เข้าท่า  ดีกว่าเดิม

2.  ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านว่า

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์หมาย

มีชื่อเสียง  กึกก้อง  ขจรไกล

มีเป็นได้  สมหวัง  ดั่งต้องการ

อยากจะได้  สิ่งใด  ขอให้ได้

อยากจะเป็น  สิ่งใด  เป็นเหมือนฝัน

มีความสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตลอดกาล  วันใหม่  ปีใหม่เทอญ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกรชาย…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน  ยังเหลือบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้ครับ  ขอกราบเรียนเชิญ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้ ประธานบริษัทกูโก้และประธานจัดงาน ทำบุญวันขึ้นปีใหม่  กล่าวชี้แนะการใช้ชีวิตในปีใหม่ และอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้……..

เรียน   ท่านรองประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ปี ของบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ในครั้งนี้

กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 สั้น ๆ ว่า 

1.  ไม่ประมาทในทุกเรื่อง

2. จะทำอะไรให้มีสติ

3.  มีสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

4.  ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา

ขอ ขอบพระคุณท่านที่เคารพทุกท่านที่กรุณามาร่วมทำบุญ   ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้ว เสร็จ รวมทั้งจะจัดเก็บหลังเสร็จงาน    ขอบคุณแม่ครัวทุกท่านเป็นอย่างมาก  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม  การงานให้น้อยลง น้อยลง และน้อยลง  ส่วนการเงินให้มาก  มากขึ้น และมากขึ้น  หล่อขึ้น สวยขึ้น รวยขึ้น  รวยไม่เลิก และรวยไม่บันยะบันยังตลอดปีใหม่  2558  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

(กล่าวจบแล้ว รอให้พระฉันภัตตาหารเสร็จ)
พิธีกรหญิง……กราบ นิมนต์พระคุณเจ้าสวด ชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทกูโก้และ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ค่ะ
(พิธีกรชายไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน)
(เสร็จพิธีพนักงานส่งพระกลับวัด)

พิธีกรชาย…….พระท่านกลับวัดแล้วแต่อาหารที่เตรียมไว้ยังเหลือเยอะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลใน วันปีใหม่ทั้งนั้น  ใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยสุด ๆ อร่อยไม่หยุดจนชิ้นสุดท้าย  เพื่อรองรับทุกท่านไว้พร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบทันที  เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

(พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงเฉลิมฉลองปีใหม่ขณะรับประทานอาหาร  ที่ขาดไม่ได้คือเพลง  ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่  รับประทานอาหารเสร็จทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

………………………………………………………

3. จัดงานที่บ้าน

รูปแบบ  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารในงาน

พิธีกรเดี่ยว
…………………………………………………..…

พิธีกร ก้ม กราบพระที่โต๊ะหมู่บูชายืนตรงด้านข้างที่ ชุมนุม   หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  และหันหน้าไปวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง  ยืนตรง หันหน้าไปตรงกลางระหว่างพระสงฆ์และผู้มาร่วมบุญ  พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่ 1  จบ

พิธีกร …กล่าวอวยพรปีใหม่ต่อไปนี้…..

ปีใหม่นี้  ขอให้ดี  กว่าปีก่อน
กราบวิงวอน เทพอวยชัย ให้ทรัพย์สิน
ฝันปีเก่า ไม่เข้าท่า เจ้ามือกิน
เจ้ามือสิ้น ฝันปีใหม่ ได้สามตัว
แก่ปีเก่า ปีใหม่ให้ เป็นสาวหนุ่ม
ปีเก่ากลุ้ม ใจละเหี่ย เรื่องเมียผัว
ปีใหม่ให้ สุขสบาย ทั้งครอบครัว
เรื่องส่วนตัว ทั้งเรื่องงาน เบิกบานใจ
ปีเก่าจน ทนทุกข์ เป็นลูกหนี้
ปีใหม่มี ความสุข ทุกข์เหือดหาย
ปีเก่ากู้ เงินยาก แทบวางวาย
ปีใหม่กลาย เป็นเศรษฐี มั่งมีเงิน
ปีเก่าคน ก่นด่า สารพัด
ปีใหม่ชัด คนยกย่อง สรรเสริญ
ปีเก่าป่วย ไม่สวยหล่อ ไม่เจริญ
ปีใหม่เพลิน สุขสดใส ทั้งกายใจ
ให้หายทุกข์ หายโศก โรคภัยสิ้น
สุขโบยบิน มาซบ หล่อสวยใส
เงินทองหลั่ง ไหลเข้า กระเป๋าไว
มีเป็นได้  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

โอม ! มะลึกกึ้กกึ๋ย  ๆ  ๆ  เพี้ยง ๆ ๆ !

พิธีกร….กราบ นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนเจ้าของบ้าน คุณพ่อทองมี  คุณแม่ทองมา  เพชรทองเงิน  ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้ร่วมบุญ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน คุณพ่อทองมี  และคุณแม่ทองมา  เพชรทองเงิน   ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้  ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของคุณพ่อทองมีและคุณแม่ทองมา

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป

 
เวลา 09.00 น.
– เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนไตรยและไหว้พระ
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
– พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– ผู้ร่วมงานลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– เจ้าภาพ  ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้ร่วมบุญถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– เจ้าภาพและผู้ร่วมบุญกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์ฉันอาหารบิณฑบาต

– ท่านผู้มีเกียรติกล่าวอวยพรปีใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนผู้ร่วมบุญกล่าวอวยพรปีใหม่

– เจ้าภาพให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และอวยพรปีใหม่

– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์

–  ส่งพระสงฆ์กลับวัด

–  รับประทานอาหารร่วมกัน

–  เพลงอวยพรปีใหม่

พิธีกร……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับผม
พิธีกร……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง ครับ …กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
พิธีกร…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
พิธีกร….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
พิธีกร…….(พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
พิธีกร…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)
พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยครับ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะครับ …กราบสามหน…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะครับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พิธีกร…..กล่าวคำถวายทานตามกระผมนะครับ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกร……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะครับ
พิธีกร….เรียน เชิญท่านเจ้าภาพ คุณทองมีและคุณทองมา   และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิมล  เงินทองดี  คุณมาลี  มีโชคชัย  คุณมาลัย ใจสมุทร  คุณมังคุด  รวยทันที    คุณดวงดี  รวยทันใจ  คุณสมัย  รวยแล้วเงียบ  และคุณระเบียบ  รวยไม่เลิก    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูป  นะครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)

พิธีกร…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรครับ

(ขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารได้ประมาณ  5  นาที)

พิธีกร(ยืนขึ้น)พวก เรามาร่วมทำบุญตั้งแต่  6  โมงเช้า ได้รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558 แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือได้ทั้งพรพระและพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ  จึงขอเรียนเชิญ คุณพ่อดวงดี  รวยทันใจ  ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตและกล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณพ่อดวงดี  รวยทันใจ……..

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านเจ้าภาพ คุณทองมี  เพชรทองเงิน  ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่  2558  ในงานบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้  กระผมขอฝากข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558  ว่า

วันพรุ่งนี้  อยู่ไกล  อย่าไปคิด

ทำชีวิต  วันนี้  ให้ดีกว่า

วันวานนี้  ผ่านไป  ไม่คืนมา

 แก้ปัญหา   วันนี้ได้  สบายเอย

และขออวยพรปีใหม่  2558  ว่า

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์หมาย

มีชื่อเสียง  กึกก้อง  ขจรไกล

มีเป็นได้  สมหวัง  ดั่งต้องการ

อยากจะได้  สิ่งใด  ขอให้ได้

อยากจะเป็น  สิ่งใด  เป็นเหมือนฝัน

มีความสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตลอดกาล  วันใหม่  ปีใหม่เทอญ

โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับ

 สวัสดีครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกร…เรา ยังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมาร่วมงานวันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณแม่มังคุด  รวยทันที กล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณแม่มังคุด  รวยทันที…….

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านเจ้าภาพ คุณทองมี  เพชรทองเงิน  และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้กล่าวอวยพรวัน ขึ้นปีใหม่  2558  ในงานบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้  ดิฉันขอฝากข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558  ว่า

งานยิ่งมาก  ยิ่งดี  บารมีเกิด

ทำไปเถิด  ไม่นานนัก  จักเห็นผล

ไม่ต้องง้อ  งอนใคร  ให้ช่วยดล     

รอให้ผล  งานออก   บอกเราเอง

และขออวยพรปีใหม่  2558 ว่า

ปีใหม่นี้  ให้โชคดี   มีความสุข

อันหมู่ทุกข์  หลบลี้  หนีห่างหาย

ครอบครัวรัก อบอุ่น  ไม่เสื่อมคลาย

แสนสบาย  แสนสนุก  ทุกท่านเทอญ

โชคดีตลอดปีและตลอดไป ค่ะ

สวัสดีค่ะ
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกร…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน แต่ยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้ครับ  ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีงานนี้  ขอกราบเรียนเชิญ คุณพ่อทองมี  เพชรทองเงิน  เจ้าภาพงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  กล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณพ่อทองมี  เพชรทองเงิน…….

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องเสียสละเวลามาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ปี  2558 ที่บ้านของกระผมในครั้งนี้  บางท่านมาไม่ได้ก็ยังอุตส่าห๋มีน้ำใจฝากข้าวของเงินทองมาร่วมทำบุญ  กระผมและครอบครัวไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากคำว่า  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับและขอให้ทุกท่านได้บุญร่วมกัน  ได้เป็นกัลยาณมิตรที่รักผูกพันอุดหนุนเกื้อกูลกันตลอดไป

กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 สั้น ๆ ว่า 

1.  จงละเว้นความชั่วทั้งปวง

2.  จงทำแต่ความดี

3.  จงทำใจให้ผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ

ขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้วเสร็จ   ขอบคุณแม่ครัวทุกท่าน  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่เราท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม   หล่อขึ้น สวยขึ้น และรวยขึ้นตลอดปีและตลอดไป เทอญ

โชคดีปีใหม่ครับ

สวัสดีครับ

(กล่าวจบทุกคนปรบมือ)

พิธีกร……กราบนิมนต์พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าภาพและ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2558 ครับ
(พิธีกรไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมบุญ)
(เสร็จพิธีเจ้าภาพส่งพระกลับวัด)

พิธีกร…… วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยทุกหยาดหยด อร่อยไม่หยุด  อร่อยจนหยดสุดท้าย อาหารที่เตรียมไว้ทั้งหมดได้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  กล่าวคือใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่รับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ บัดนี้อาหารพร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบท่านทันที    ครับผม

หมายเหตุ

1.  ถ้าจัดที่มีแต่คนอีสาน  ขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหาร พิธีกรอาจเว้าผญา(กลอนอีสาน)เกี่ยวกับอาหารการกินว่า……

คันได้กิ๋นลาบซิ้น  ขั่วอ่อมจืนผัด

อย่าสุลืมแพวผัก  ป่นปูที่เคยจ้ำ

หมากไข่ผำแกงสั่ว  แนวนัวขั่วจุ้ดจี่

อย่าลืมซุบหมากหมี้  แกงส่มใส่มดแดง

อย่าลืมพั้วหมากแข้ง  จิ้มป่นอยู่โพนนา

ได้กินอย่าลืมก้บ  เขียดจ่านาโตน้อย

อย่าลืมหอยหนองหว่า  บักหอยนาหนองไฮ่

อย่าสุลืมไก่ปิ้ง  ข้าวเหนียวปั้นห่อตอง  พี่น้องเอย

ต่อจากนั้นจึงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่  ทุกคนรับประทานอาหารจนอิ่มใครอิ่มมันแล้วแยกย้ายกันกลับ

2.  ถ้าจัดที่มีคนหลายภาคหลายภาษามาทำบุญร่วมกัน…….. ขณะทุกคนกำลังรับประทานอาหาร พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่   ทุกคนรับประทานอาหารจนอิ่มใครอิ่มมันแล้วแยกย้ายกันกลับ

จบบริบูรณ์

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “สคริปต์พิธีกรงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *