สคริป์พิธีกรงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

สำหรับพิธีกรเดี่ยว

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

     พิธีกรเดี่ยว

…………………………

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร….เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา และท่านผู้ชมผู้ฟัง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายสืบสกุล  นารีสนั่น   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัด งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา ประจำปีพุทธศักราช 2557 ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเสริมงานให้ ยิ่งใหญ่ในภาคกลางวัน โดยเริ่มการประกวดแข่งขันที่เวทีแห่งนี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จและประกาศผลการแข่งขัน

ขอ ต้อน รับพ่อยก แม่ยก พี่ยก น้องยก และท่านที่เคารพรักทุกท่านที่ทั้งยกและไม่ยกที่นั่งยืนเดินอยู่บริเวณนี้ เข้าสู่บรรยากาศการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งงานประเพณีลอยกระทงของ เทศบาลตำบลวังเมา ประจำปีพุทธศักราช 2557  ด้วยความยินดียิ่งครับ

ท่าน ที่รู้ตัวว่า ยืนอยู่ด้านหน้าเวทีเป็น สลึงบังบาท กรุณานั่งลงให้บาทได้ดูด้วยนะครับ  …ปรบมือขอบคุณท่านที่กรุณานั่งลงด้วยครับ……ขอบคุณครับ

บัด นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ท่านขุนริน  สุราวอด  ประธานจัดงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557 ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานประกวดแข่งขันร้องเพลงเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง  ขอเรียนเชิญครับ

ขุนริน  สุราวอด….

เรียน  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ท่านคึกคัก  โคโยตี้ ท่านทองมี  ทองยืมมา  ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนทั้งที่มาร่วมงานครั้งนี้และทั้งที่ไม่ได้มา  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม  นายขุนริน  สุราวอด  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดร้องเพลงเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  ในวันนี้

การ ร้องเพลงเป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวง  กล่าวคือถ้าเกิดมาเสียงดี  ลูกคอสิบชั้น ร้องเพลงเพราะ  เหล่านี้คือพรสวรรค์  ส่วนพรแสวงคือการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเองในการร้องให้ถูกคี ถูกจังหวะ ถูกอักขระ พยัญชนะ เอื้อนสั้นเอื้อนยาว รวมทั้งท่วงท่าการยืน การอ้าปาก การจับไมค์ การโยก การส่ายให้เข้าจังหวะเพลง  เป็นต้น   ผู้ที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือผู้ที่พร้อมทั้งพรสวรรค์และ พรแสวง

ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังเมาและท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาให้การสนับสนุน  มาลุ้น มาชมมาเชียร์

ขออวยพรให้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งทุกคนจงโชคดี  และผู้ชมผู้ฟังผู้เชียร์ผู้ลุ้นทุกท่านจงสนุกสนาน ครึกครื้นม่วนชื่นโฮแซวตลอดงาน  ……โอม  มะลึกกึ๊กกึ๋ย ๆ ๆ…..เพี้ยง

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งครั้งนี้จงบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอัน สมควรแล้้ว  กระผมขอเปิดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล ตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  ณ บัดนี้

(เจ้าหน้าที่จุดบั้งไฟตะไลขึ้นสู่ท้องฟ้า 1 บั้งเป็นสัญลักษณ์เปิดงาน)

พิธีกร…คณะ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ เราได้เชิญผู้ชื่นชอบและเชี่ยวชาญด้านเพลงลูกทุ่งทั้งหลาย  ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ เอกชนและชุมชนของเรามาร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักร้องที่เข้าประกวดร้องเพลงทุกท่านว่า การตัดสินของคณะกรรมการชุดนี้จะถูกต้องแม่นยำตามความสามารถของนักร้องอย่างแน่นอน คณะกรรมการชุดนี้มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ก.  คณะกรรกมการตัดสินการประกวดนักร้องชาย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

  1. ผอ.ชิดชอบ ชนชื่นชม นักประพันธ์เพลง  ประธานกรรมการ  ยืนโชว์ด้วยครับ…….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ  …..ขอบคุณครับ
  2. คุณหมอชวนชื่น ชนชื่นชอบ นักฟังเพลง  รองประธานกรรมการ
  3. ท่านอาจารย์สดชื่น ชนชื่นใจ นักร้องเพลงประจำซอย กรรมการ
  4. คุณอึกอัก รักเรรวน นักเต้นประกอบเพลง กรรมการ .
  5. คุณสดใส สวยบาดตา  หมอลำซิ่งประจำวงดนตรีกับแก้โฮแซว กรรมการ ..ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ  …..ขอบคุณครับ

ข.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดนักร้องหญิง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

       1. ท่าน อาจารย์มาลัย มะลิลา ครูสอนภาษาไทยโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา  ประธานกรรมการ  ยืนโชว์ด้วยครับ…….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ  …..ขอบคุณครับ

     2. คุณฝอยแหลก แจกซองบุญ   แฟนเพลงในรายการวิทยุชมชน  รองประธานกรรมการ

     3. คุณแหบศักดิ์ นักกินเต่า นักจัดรายการวิทยุชุมชน กรรมการ 

     4. คุณมานี สีทนทาน หมอลำกลอน  กรรมการ 

      5. คุณมานะ สวรรค์คอย พระเอกลิเกประจำคณะมัดจำเจ้าภาพ กรรมการ ..ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ  …..ขอบคุณครับ

เพื่อ ให้การประกวดแข่งขันร้องเพลงครั้งนี้ ได้อรรถรส กล่าวคือผู้ชมสนุกได้ชมได้เชียร์และได้ลุ้นตลอดรายการ จึงจัดให้นักร้องชายหญิงร้องสลับกันไปจนครบทุกคน  ..ขณะที่นักร้องชายร้องเพลงก็ให้คณะกรรมการประกวดนักร้องชายให้คะแนน และในขณะนักร้องหญิงร้องเพลงก็ให้คณะกรรมการประกวดนักร้องหญิงให้คะแนน ส่วนท่านผู้ชมผู้ฟังก็ขอแรงชมแรงเชียร์และแรงปรบมือให้กำลังใจนักร้องดัง ๆ นาน ๆ นะครับ

เนื่องจากมีผู้มาสมัครเข้าประกวดแข่งขันร้องเพลงทั้งชายและหญิง จำนวน 14 คน เป็นนักร้องชาย 7 คน และนักร้องหญิงจำนวน 7 คนเท่ากัน เพื่อให้การประกวดร้องเพลงครั้งนี้ง่ายกระชับและเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด จึงขอแจ้งลำดับ รายชื่อและเพลงที่จะร้องประกวดแข่งขัน  เพื่อให้ผู้มาสมัครประกวดแข่งขันร้องเพลง แดนเซ่อร์แดนซิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายมิวสิคและกรรมการให้คะแนนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1  นายขันทอง  ส่องตะวัน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กระท่อมระทม

ลำดับที่ 2  นางสาวขันเงิน เจริญพร เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ลาก่อนกระท่อม

ลำดับที่ 3  นายขุนทอง  เมฆบังจันทร์  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ  กุลาหลงทาง

ลำดับที่ 4  นางสาวนันทิดา  แก้วบัวบาน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ทุ่งสะเทือน

.ลำดับที่ 5  นายสายัณห์  เมาบางวัน  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ พม่าแทงกบ

ลำดับที่ 6  นางสาวเรไร  หริ่งระงม  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ขายควายคอยอ้าย

ลำดับที่ 7  นายกอบกุล  กันตนา เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กระท่อมระทึก

ลำดับที่ 8  นางสาวโบยบิน  ถิ่นคนงาม   เพลงที่ร้องประกวดชื่อ  น้ำตาโคโยตี้

ลำดับที่ 9  นายศักดิ์ดา  สาธุการ   เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ลมรำเพย

ลำดับที่ 10  นางสาวราตรี  สีนวยนาย เพลงที่ร้องประกวดชื่อ แฟนหายที่ริมหาด

ลำดับที่ 11  นายไกรทอง  ถิ่นชาละวัน  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ พม่ารำขวาน

ลำดับที่ 12  นางสาวแมรี่  พลีเพื่อรัก  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ เครื่องบินเที่ยวสุดท้าย

ลำดับที่ 13  นายจอนนี่   รักรุ่งริ่ง  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ น้ำตาฝรั่งดอง

ลำดับที่ 14  นางสาวรจนา  แซ่ห่าน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ  น้ำตาหมวยเอง

บัด นี้เวลาแห่งการรอคอยได้มาถึงแล้ว  เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งชายคนที่ 1 คุณขันทอง  ส่องตะวัน  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กระท่อมระทม ดนตรีพร้อม หางเครื่องพร้อม นักร้องพร้อม กรรมการพร้อม..เชิญรับชมรับฟังได้ ณ บัดนี้

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร….ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับ คุณขันทอง ส่องตะวัน นักร้องชายของเราอีกครั้งด้วยครับ  ..ขอบคุณครับ..เสียงดีร้องเพราะเหมือนนักร้องมืออาชีพเลยที่เดียว  คราวนี้เรามาฟังนักร้องหญิงดูบ้าง เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงคนที่ 1 นางสาวขันเงิน เจริญพร เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ลาก่อนกระท่อม  .เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องหญิงของเราอีกครั้งด้วยค่ะ  ..ร้องเพราะเหมือนนักร้องในแผ่นเลยค่ะ ถ้าดิฉันเป็นกรรมการน้องต้องได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอน จริงไหมคะท่านผู้ชม แต่ยังก่อนค่ะ อันดับต่อไปเชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งชายคนที่ 2 คุณขุนทอง  เมฆบังเดือน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กุลาหลงทาง  ..เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องชายของเราอีกครั้งด้วยครับ …สุดยอดไปเลยครับ คราวนี้เรามาฟังนักร้องหญิงดูบ้าง เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงคนที่ 2 นางสาวนันทิดา  แก้วบัวบาน  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ทุ่งสะเทือน เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องชายของเราอีกครั้งด้วยครับ    สุดยอดครับสุดยอด ลำดับต่อไป เชิญพบกับนักร้องประกวดชายคนที่ 3 คุณสายัณห์  เมาบางวัน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ พม่าแทงกบ..เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องชายของเราอีกครั้งด้วยครับ  เสียงดีร้องเพราะเหมือนนักร้องมืออาชีพ ถ้ากรรมการไม่ให้ที่ 1 พี่จะให้เอง คราวนี้เรามาฟังนักร้องหญิงดูบ้าง เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงคนที่ 3 นางสาวเรไร  หริ่งระงม เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ขายควายคอยอ้าย..เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องหญิงของเราอีกครั้งด้วยครับ  เธอร้องเพราะจับใจเหมือนกินน้ำค้างมาเลย ลำดับต่อไปเชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งชายคนที่ 4 คุณกอบกุล  กันตนา  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กระท่อมระทึก เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณกอบกุล  กันตนา นักร้องชายของเราอีกครั้งด้วยครับ  ยัง ..ยังมีอีก เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงคนที่ 4 นางสาวโบยบิน  ถิ่นคนงาม เพลงที่ร้องประกวดชื่อ..น้ำตาโคโยตี้ เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับนักร้องหญิงของเราอีกครั้งด้วยครับ เธอร้องได้ดีมาก ๆ  เราพักการประกวดร้องเพลงเอาไว้สักครู่ เพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นสนุกสนาน ลานตาลานใจบ้าง  เชิญพบกับการแสดงรีวิวประกอบลำเต้ย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ฝึกสอนโดยคุณครูโฉมวิไล อึกกะทึก และคณะ….ท่านผอ.โรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ทองดี  ทองเต็มตู้  ผู้ให้การสนับสนุน ….เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(จบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับน้องหนูโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยาของเราอีกครั้งด้วยครับ …. น้องหนูทุกคนรับรางวัลจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมาของเราก่อนนะครับ   ..เรียนเชิญท่านรองฯคึกคัก โคโยตี้ มอบรางวัลน้องหนูของเราด้วยครับ ….ลำดับต่อไป เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งชายคนที่ 5 คุณศักดิ์ดา  สาธุการ เพลงที่ร้องประกวดชื่อ..ลมรำเพย  …. เชิญรับชมรับฟังต่อไปได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณศักดิ์ดา  สาธุการ ในเพลงที่ชื่อ..ลมรำเพย  อีกครั้งด้วยครับ  ..ลำดับต่อไปเชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิงคนที่ 5 นางสาวราตรี  สีนวยนาย เพลงที่ร้องประกวดชื่อ แฟนหายที่ริมหาด  ..เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่รับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณราตรี  สีนวยนาย กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ แฟนหายที่ริมหาด  อีกครั้งด้วยครับ  ยัง ..ยังไม่หมด ยังมีนักร้องรอประกวดอีกหลายคน เชิญพบกับนักร้องประกวดคนต่อไป คุณไกรทอง  ถิ่นชาลาวัน  กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ..พม่ารำขวาน เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณไกรทอง  ถิ่นชาลาวัน  กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ..พม่ารำขวาน ดัง ๆ อีกครั้งด้วยครับ ..ลำดับต่อไปเชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิง คุณแมรี่  พลีเพื่อรัก กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ  ..เครื่องบินเที่ยวสุดท้าย..เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณแมรี่  รักรื่นรมย์ กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ  ..เครื่องบินเที่ยวสุดท้าย.. อีกครั้งด้วยครับ  ยัง ..ยังไม่หมด ยังมีอีก เชิญพบกับนักร้องประกวดคนต่อไป คุณจอนนี่  รักรุ่งริ่ง กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ..น้ำตาฝรั่งดอง เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณจอนนี่  รักรุ่งริ่ง กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ..น้ำตาฝรั่งดอง   ดัง ๆ อีกครั้งด้วยครับ  ..ลำดับต่อไปเป็นลำดับสุดท้าย..เชิญพบกับนักร้องประกวดเพลงลูกทุ่งหญิง คุณรจนา  แซ่ห่าน กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ  ..น้ำตาหมวยเอง..เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

(ร้องจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้กับคุณรจนา  แซ่ห่าน กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ  ..น้ำตาหมวยเอง..ดัง ๆ นาน ๆ อีกครั้งด้วยครับ  …บัดนี้การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเสริมงานประเพณีลอยกระทงของ เทศบาลตำบลวังเมา ประจำปีพุทธศักราช  2555 ก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว รอเพียงผลคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสองชุดเท่านั้น  และในระหว่างที่รอผลคะแนนจากคณะกรรมการ ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของวงดนตรีกับแก้โฮแซว ครับผม

(จบแล้ว)

พิธีกร….บัด นี้ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงและลูกทุ่งชาย  ของคณะกรรมการทั้งสองชุดได้อยู่ในมือของกระผมแล้ว  ซึ่งจะได้ประกาศให้พี่น้องที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน ณ บัดนี้

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง เป็นดังนี้

รอง ชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่  คุณแมรี่  พลีเพื่อรัก กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ  ..เครื่องบินเที่ยวสุดท้าย… .เชิญคุณแมรี่  พลีเพื่อรัก  ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณคึกคัก  โคโยตี้  ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คุณแมรี่  พลีเพื่อรัก  ด้วยครับ

(มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นรองชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งหญิงอันดับที่ 1  …ได้แก่ นางสาวราตรี  สีนวยนาย กับเพลงที่ร้องประกวดชื่อ แฟนหายที่ริมหาด    .เชิญคุณราตรี  สีนวยนาย  ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณทองมี  ทองยืมมา  ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คุณราตรี  สีนวยนาย  ด้วยครับ  ..

 (มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งหญิง  เนื่องในงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  …ได้แก่ นางสาวนันทิดา  แก้วบัวบาน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ ทุ่งสะเทือน   .เชิญคุณนันทิดา  แก้วบัวบาน  ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณขุนริน  สุราวอด  ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งหญิง  คุณนันทิดา  แก้วบัวบาน   ด้วยครับ

 (มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นการประกาศผลการประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่งชาย  เนื่องในงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  รองชนะเลิศอันดับที่  2  …ได้แก่ คุณขันทอง  ส่องตะวัน เพลงที่ร้องประกวดชื่อ กระท่อมระทม  .เชิญคุณขันทอง  ส่องตะวัน  ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณคึกคัก  โคโยตี้  ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คุณขันทอง  ส่องตะวันด้วยครับ

 (มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นรองชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งชายอันดับที่ 1  …ได้แก่คุณจอนนี่  รักรุ่งริ่ง  เพลงที่ร้องประกวดชื่อ น้ำตาฝรั่งดอง  เชิญคุณจอนนี่  รักรุ่งริ่ง  ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา  คุณทองมี  ทองยืมมา ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คุณจอนนี่  รักรุ่งริ่ง  ด้วยครับ

 (มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ  เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งชาย  เนื่องในงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  …ได้แก่คุณสายัณห์  เมาบางวัน   เพลงที่ร้องประกวดชื่อ  พม่าแทงกบ …….เชิญคุณสายัณห์  เมาบางวัน ขึ้นรับรางวัลบนเวทีด้วยครับ   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณขุนริน  สุราวอด  ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งชาย  คุณสายัณห์  เมาบางวัน  กับเพลงที่ชื่อ  พม่าแทงกบ ด้วยครับ

(มอบแล้ว)

พิธีกร…ซวด เป็นกำลังใจให้เกียติด้วยครับ  ขอบคุณครับ   ต่อไปขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คุณขุนริน  สุราวอด  กล่าวปิดงานครับ

ขุุนริน  สุราวอด…

เรียน  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ท่านคึกคัก  โคโยตี้ ท่านทองมี  ทองยืมมา  ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน  ที่เคารพรักทุกท่าน

การ ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเสริมงานประเพณีลอยกระทงจบลงไปแล้วด้วย ความดีใจของผู้ชนะ ความเสียใจของผู้แพ้  และความสุขสันติ์หรรษาของท่านผู้ฟังผู้ชมผู้เชียร์  …ผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คือผู้ทีร้องเพลงได้ไพเราะมากกว่า  ส่วนผู้แพ้คือผู้ที่ร้องเพลงไพเราะน้อยกว่านิดหน่อย    ในการแข่งขันทุกครั้ง  เมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้    ผู้แพ้ก็ต้องคิดเสมอว่า ฝากไว้ก่อนโอราฬ   เราจะไปฝึกซ้อมมาใหม่ให้เจ๋งกว่าเก่า  มีแข่งขันคราวหน้าเราต้องชนะแน่นอน  ส่วนผู้ชนะต้องคิดเสมอว่าเราจะรักษาชัยชนะของเราได้อย่างไร

ใน นามของ ประธานจัดงานประเพณีลอยกระทงและตัวแทนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลวังเมา ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ  และขอแสดงความเสียใจกับผู้แพ้

ขอ ขอบ คุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน นักร้องที่เข้าแข่งขัน และนักดนตรีทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  ท่านคือบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานครั้งนี้  ปรบมือเป็นกำลังใจให้เกียรติท่านอีกครั้งด้วยครับพี่น้อง

ขอกราบ ขอบ พระคุณพ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลวังเมาและท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาให้การสนับสนุน  มาชมมาเชียร์  ทำให้งานสนุกสนาน คึกคัก ครึกคื้นม่วนชื่นโฮแซว  ท่านคือบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานครั้งนี้เช่นเดียวกัน  ปรบมือเป็นกำลังใจให้เกียรติตัวเองด้วยครับพี่น้อง

ผู้ ที่ประสงค์จะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งในงานลอย กระทงของเทศบาลตำบลวังเมาในปีหน้าให้เริ่มเตรียมตัวฝึกซ้อมไว้ตั้งแต่บัดนี้   สำหรับการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวันลอยกระทงปีนี้ได้เสร็จสิ้นเพียง เท่านี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง นักร้อง นักดนตรี และผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น  การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิลา  สุขสันติ์หรรษาตลอดไป

บัด นี้ได้ เวลาอันสมควรแล้้ว  กระผมขอปิดงานประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาล ตำบลวังเมา  ประจำปีพุทธศักราช  2557  ณ บัดนี้

(วงดนตรีกับแก้โฮแซวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ทุกคนยืนตรงทำความเคารพ  จบแล้วทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

2 thoughts on “สคริป์พิธีกรงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *