สคริปต์คำอภิปรายเรื่องประชาคมอาเซียน

ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ
ประธาน…….กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนากับแก้วิทยา คณะครูอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน สวัสดีเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน
ดิฉันชื่อนางสาววันทนี  วันทะนียา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านวังน้ำแซบ  อำเภอวังสาโท จังหวัดวังเมา

ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้รับความไว้ใจจากเพื่อน ๆ กลุ่มสร้างสรรค์ให้เป็นประธานนำอภิปรายเรื่อง  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในครั้งนี้  ก่อนจะอภิปรายเรื่องนี้  ดิฉันขอแนะนำผู้ร่วมรายการให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รู้จักก่อนดังนี้  ที่ท่านเห็นสาวสวยหน้าใสหุ่นนางแบบเหมือนดาราฮอลลี่วูดอยู่ทางขวามือของดิฉัน  คือผู้เชี่ยวชาญด้านการชิม  เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชื่อเล่น  หัวหยอง  ชื่อจริง นางสาววันทนา  วันทะนีโย   โชว์ตัวด้วยค่า  (ผู้ถูกแนะนำตัวยืนขึ้นยกมือไหว้  ผู้ฟังปรบมือให้เกียรติ)   หนุ่มหล่อมาดเข้ม  แววตาเต็มไปด้วยความมาดมั่นเหมือนรูปปั้นพระยาพิชัยดาบหัก ที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของดิฉัน คือผู้เชี่ยวชาญด้านการชวน  กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เขาคือ หอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม  ห้อย  ค่า โชว์ตัวด้วยจ้า  (ผู้ถูกแนะนำตัวยืนขึ้นยกมือไหว้  ผู้ฟังปรบมือให้เกียรติ)  ส่วนสาวสวยหมวยอึ๋มหน้าตาดีหุ่นเซ็กซี่ที่นั่งอยู่ตรงกลางคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชิญ  ดิฉันเองค่ะ นางสาววันทนี  วันทะนียา ชื่อเล่น ก้ามปู  จ้า  (ยืนขึ้นยกมือไหว้  ผู้ฟังปรบมือให้เกียรติ)   ขอบคุณค่ะ  วันนี้พวกเราทั้งสามคนจะอภิปรายเรื่อง  การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนคืออะไร  ทำไมจึงต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องทำอย่างไร ?

วันนี้พวกเรามาเป็นคณะ ความคิดเห็นเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร ลำดับแรกขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการชิม  คุณวันทนา  วันทะนีโย ค่ะ

นางสาววันทนา….กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนากับแก้วิทยา คณะครูอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน สวัสดีเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน

ก่อนจะเข้าเรื่องเข้าประเด็นว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร  ทำไมจึงต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องทำอย่างไร   ดิฉันขอเล่าเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปพอเป็นสังเขปก่อนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ  กลุ่มประเทศยุโรป 40 ประเทศ  พวกเขาเปิดประเทศเพื่อส่งรักส่งยิ้มให้กัน และร่วมกลุ่มกันซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 นับถึงปีนี้ก็ 57  ปีแล้ว  ตลาดยุโรป 40 กว่าประเทศใหญ่มาก สินค้าที่แต่ละประเทศผลิตขึ้นมาขายเฉพาะตลาดยุโรปก็หมดแล้ว  ทำให้ประเทศมั่นคง และประชาชนมั่งคั่ง  ส่วนประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  10  ประเทศของเราเปิดประเทศเพื่อรบกัน  รบกันเสร็จก็ปิดประเทศ  สินค้าที่ผลิตได้จึงขายได้เฉพาะภายประเทศของตนเอง  ขายไม่หมดก็เจ้ง ทุนหายกำไรหด หมดเงินก็กู้ธนาคาร  ทำงานหาเงินส่งใช้หนี้ธนาคารโดยทั่วหน้ากัน  ประชาชนจึงลำบากยากจนตราบเท่าทุกวันนี้

ประชาคมอาเซียนคืออะไร  ทำไมจึงต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยได้อะไรจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องทำอย่างไรบ้าง

        ประชาคมอาเซียน (ASEAN) คือการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย มาเลเซีย เมียนม่า กัมพูชา ลาว บรูไน สิงคโปร์  และเวียตนาม  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)        ประชาคมอาเซียน (ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย   มาเลเซีย และฟิลิปปินส์   ได้ร่วมกันจัดตั้ง   สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504  เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  แต่  ดำเนินการ ไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทางการเมือง ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และจะให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำงานใน ประเทศ  อื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี   เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทำของคนไทย จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

1.  การลงทุนจะเสรีมากขึ้น  ใครจะไปลงทุนค้าขายที่ประเทศไหนก็ได้  คิดว่าถ้าเปิดรีสอร์ตหรือร้านอาหารที่ลาวน่าจะกำไรดีแน่นอน  เพราะที่นั้นแรงงานสาว ๆ สวย ๆ ค่าแรงถูกและหาง่าย ส่วนใครอยากมีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติที่หล่อสวยรวยด้วยตัวเอง  ก็ต้องเตรียมตัวเข้าฟิต เน็ต เสริมดั้งถ่างตา ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องเข้าไว้

2. ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การเงิน  และบริการทางการแพทย์ เพราะอยู่กลางอาเซียน    อาชีพไก้ด์  ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา อาชีพหมอและอาชีพพยาบาลจะเฟื่องฟู  ท่านนึกชอบอาชีพใดก็เตรียมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นคนในอาชีพนั้นให้จงได้

3. การค้าขายจะขยายตัวอย่างมากทั้งจากระดับบนจนถึงระดับล่าง  เราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าชาวต่างประเทศมาเร่ขายสินค้าหน้าบ้านเรามากขึ้น  แม่บ้านของเราก็ต้องหัดทำใจไม่ซื้อถ้าไม่จำเป็น ส่วนพ่อบ้านก็เตรียมสินค้าเอาไว้มาก ๆเพื่อนำไปขายในประเทศของเพื่อนบ้านหรือสมัครเป็นคนงานของบริษัทนำสินค้าไป ขาย

4. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนจำนวนมากเช่นอุตหกรรมสิ่งทอจะย้ายฐานการผลิตไป ประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าประเทศของเรา  ทำให้คนไทยในอุตสาหกรรมประเภทนี้ตกงานเป็นจำนวนมากแน่นอน  ผู้ที่คาดว่าตัวเองจะตกงานต้องเตรียมหางานใหม่ไว้ล่วงหน้า ส่วนรัฐบาลได้เตรียมแก้ปัญหาคนว่างงานเหล่านี้ไว้แล้ว

5. ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร  คนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วจะหางานได้ง่าย  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจะเฟื่องฟู  แทปเล็ตจะขายดี  คนที่พูดอังกฤษยังไม่ได้ต้องพยายามเข้าเน็ต คลิก กูเกิ้ลแปลภาษา เขียนคำศัพท์หรือประโยคเป็นภาษาไทย ให้กูเกิ้ลแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฟังกูเกิ้ลอ่านให้ฟัง  ไม่นานก็พูดอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษอย่างแน่นอน  หรือเรียนลัดด้วยการมีแฟนเป็นคนอังกฤษ หรือคนที่พูดอังกฤษได้คล่องแคล่ว

6. การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักมากยิ่งขึ้น  พ่อค้าแม่ค้าจะซื้อรถยนต์กะบะเพื่อขนสินค้าไปขายมากขึ้น  รถยนต์กะบะจะขายดี  เต้นท์รถมือสองจะคึกคัก  ธุรกิจไฟน์แน้นซ์และบริษัทประกันภัยจะเฟื่องฟู  ส่วนพวกเราที่ประสงค์จะไปค้าขายคึกคักที่ชายแดนกับพวกเขาก็ต้องพยายามเรียนให้จบ

7.  แรงงานไร้ฝีมือจะทะลักเข้าแย่งงานคนไทยในธุรกิจต่าง ๆ เช่น  ธุรกิจก่อสร้าง  ร้านอาหาร  ภัตตาคาร โรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆ  แรงงานไทยไร้ฝีมือจะตกงาน  รัฐบาลได้สั่งการให้กรมแรงงานจัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทยอย่างทั่วถึงมานานแล้ว  ส่วนพวกเราก็ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือในอนาคตตามใจชอบค่ะ

สรุปด้วยบทกลอนสั้น ๆ ว่า

สิบประเทศ  รวมเป็นหนึ่ง  พึงได้คิด

พูดอังกฤษ  ต้องได้บ้าง  เป็นอย่างน้อย

เตรียมศึกษา  หาทุน   ไว้รอคอย

 อย่างน้อยน้อย  ค้าขายเป็น  เห็นลู่ทาง

ใครโชคดี   แบ่งปัน  ให้กันบ้าง

อย่าหวงก้าง  กินคนเดียว  ไม่เหลียวหลัง

ถึงยามซวย  ซวนเซ  พลาดเพพัง

คนข้างหลัง  ยังพอช่วย  แบ่งซวยไป

เตรียมตัวเถิด  พี่น้อง   เพื่อนผองมิตร

เศรษฐกิจ   จะรุ่งเรือง  เฟื่องสดใส

คนเตรียมพร้อม  ก้าวยาว  สาวเท้าไว

จะโชคใหญ่  ได้เงินงาน  ฝันเป็นจริง

สวัสดีค่ะ

ประธาน….: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพระเอกมาดเข้มของเรา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการชวน    คุณหอบศักดิ์  พวงมีชัย   ค่ะ

หอบศักดิ์  พวงมีชัย…กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนากับแก้วิทยา คณะครูอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน สวัสดีเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน

กระผม หอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย จะพยายามไม่พูดซ้ำคุณวันทนา  วันทนีโย  โดยเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็น    ถ้าบังเอิญกระผมพูดซ้ำในกรณีย์ที่ผมจำไม่ได้ว่าคุณวันทนา  วันทนีโย  เธอพูดอะไรไปบ้างแล้วก็ ให้ถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะครับ

ทุกประเทศในทวีปอาเชียเป็นที่อยู่ของชนชาติมองโกลอยหรือมองโกลหรือชนผิวเหลือง  แต่เรากลับเคยมีเบื้องหลังระหว่างกันที่ขมขื่น เพราะการทำสงครามรุกรานเพื่อแย่งชิงเอาดินแดนของกันและกันเป็นครั้งคราว เช่นประเทศพม่ายกกองทัพมารุกราน ยึดครองประเทศไทยไว้เป็นเมืองขึ้น ประเทศไทยขยายอาณาเขตโดยการยกกองทัพไปยึดครองประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เป็นต้น การทำสงครามแต่ละครั้งได้ทำลายล้างทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนและชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก  สร้างความทุกข์ระทมขมขื่นเคียดแค้นชิงชังระหว่างกันชั่วลูกชั่วหลาน

คุณวันทนา  วันทะนีโย  ได้พูดไปแล้วว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN) คือการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย มาเลเซีย เมียนม่า กัมพูชา ลาว บรูไน สิงคโปร์  และเวียตนาม  แต่ยังไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมจึงต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียน     เหตุที่ต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเพราะได้เห็นตัวอย่าง 40 กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปรวยขึ้น รวยขึ้น และรวยขึ้น ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนยังยากจนเหมือนเดิม เพราะสินค้าที่แต่ละประเทศผลิตได้ไม่มีตลาดใหญ่รองรับ  มีเพียงตลาดเล็ก ๆ เฉพาะในประเทศของตน  จะไปขายที่ตลาดของประเทศอื่นก็ถูกกีดกันด้วยภาษีการค้า  ซึ่งถ้า 10  ประเทศในอาเซียนรวมกันได้จะมีประชากรมากถึง  625 ล้านคน  เป็นตลาดรองรับสินค้าขนาดใหญ๋เป็นลำดับที่ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย  

ประเทศไทยจะได้อะไรจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คำตอบคือ  ได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ขอยกมาเล่าเพียง 1 ตัวอย่างเช่น  ประเทศไทยจะได้ตลาดจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่เพื่อขายให้คน  625  ล้านคนโดยไม่ถูกกีดกันด้วยภาษีการค้า  ชาวนาไทยจะปลูกข้าวได้ปีละ 3 ครั้งดังปรารถนา ราคาข้าวเกวียนละ 20,000 บาทแน่นอน ไม่ต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกเหมือนที่อดีตนายกรัฐมนตรีบางท่านเคยแนะนำ  เพราะถ้าขืนลดพื้นที่การเพาะปลูกจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกินและส่งลูกเรียน  ขนาดปลูกเต็มที่แล้วยังจนยิ่งกว่าจน  ถ้าขืนลดพื้นที่การปลูกข้าวมีหวังตายยกครัว ชาวสวนยางพาราก็ไม่ต้องตัดต้นยางทิ้งแล้วปลูกจำปาดะแทนเหมือนที่อดีตนายกรัฐมนตรี ชวน  หลีกภัย เคยแนะนำไว้  เพราะถ้าโค่นต้นยางพาราทิ้งแล้วปลูกจำปาดะแทน  กว่าจำปาดะจะผลิดอกออกผลต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ระหว่างที่รอจำปาดะออกลูก  5  ปีแรกจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารกิน  คงต้องตายแล้วเกิดอีกหลายรอบกว่าจำปาดะออกลูก  จำปาดะออกลูกปีละครั้งเท่านั้น  ซึ่งกว่าจะได้กินจำปาดะแต่ละครั้งต้องรอนานเกือบหนึ่งปี  และคงต้องอดอาหารตายก่อนได้กินจำปาดะแน่นอน   จำปาดะเนื้อน้อยมีแต่เม็ด  ชาวใต้นิยมกินเม็ดจำปาดะ  ซึ่งพอกินเข้าไปจะทำให้ผายลมได้หัวเราะกันสนุกสนาน   คนชอบกินจำปาดะมีน้อย  ซื้อขายและกินกันเฉพาะในหมู่คนภาคใต้   แล้วอย่างนี้จะเอาจำปาดะไปขายให้ใคร  กระผมคิดว่าปล่อยให้อดีตท่านนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย ปลูกจำปาดะเองกินจำปาดะเองผายลมเอง ดมเองและเหม็นเองตามสบายก็แล้วกัน  และไม่ต้องส่งยางพาราไปขายที่ดาวอังคารเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ  จันทร์โอชา แนะนำ เพราะยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าบนดาวอังคารมีคนอยู่หรือไม่  มันอาจจะเป็นที่อยู่ของผีกองกอยก็ได้  เท่าที่ทราบพวกผีกองกอยไม่ได้เรียนหนังสือ ออกหากินในเวลากลางคืนโดยใช้มือล้วงก้นเอาตับของมนุษย์และสัตว์ที่กำลังนอนหลับมากินเป็นอาหาร   ผีพวกนี้ไม่มีเงิน ไม่รู้จักเงินและไม่ใช้เงิน  ขืนทะเล่อทะล่าพากันไปขายยางพาราให้ผีกองกอยบนดาวอังคารอาจถูกผีกองกอยบนดาวอังคารล้วงก้นกินตับตายหมู่ได้  ปัจจุบันโลกเรายังไม่มียานอวกาศโดยสารไปดาวอังคาร  ในอนาคตถ้ามีผู้สร้างยานอวกาศโดยสารไปดาวอังคารได้สำเร็จ  และถ้าบนดาวอังคารมีคนอยู่ และซื้อยางพาราในราคา ก.ก.ละหนึ่งล้านบาทขึ้นไป  เราค่อยพากันไปขาย   แต่ถ้าราคายางพาราบนบนดาวอังคารต่ำกว่านี้    ให้หยุดคิดเรื่องการไปขายยางพาราบนดาวอังคารเอาไว้ก่อน   เพราะแม้จะขายทั้งยาง และสวนยางก็คงไม่พอค่าโดยสารไปดาวอังคาร  เพื่อความไม่ประมาท เรารอให้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ  จันทร์โอชา พาไปขายยางพาราบนดาวอังคารจะปลอดภัยกว่า  แต่กระผมหอบศักดิ์  พวงมีชัย นิกเนม ห้อย  ขอแนะนำว่า  เราควรนำยางพาราไปขายที่ตลาดอาเซียนในปี  2558  ดีกว่า  อย่างน้อยก็น่าจะได้ กก.ละ 50-60 บาทหรือ  100 บาทอย่างที่หวัง   เมื่อคนส่วนใหญ่ในชาติร่ำรวยก็จับจ่ายใช้สอย รัฐบาลก็จะได้ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ  ประเทศชาติก็จะมั่นคง ประชาชนก็จะมั่งคั่ง  ด้วยประการฉะนี้แล
กระผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเมื่อได้ทราบข่าวว่า  กลุ่มประเทศในอาเซียนของเราจะรวมกันได้จริง ๆ เหมือนกลุ่มประเทศในยุโรปในปี  2558 นี้ ทุกประเทศในยุโรปเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าคอเคซอยหรือพวกผิวขาว  พวกเขากว่า  40  ประเทศรวมกันเป็นประชาคมยุโรปแล้วรวย  พวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  10  ประเทศรวมกันแล้วก็น่าจะรวยได้เหมือนกัน ถึงจะรวยช้ากว่าพวกเขา  50 ปี แต่ก็น่าจะดีกว่าอยู่กันแบบจน ๆ อย่างที่เป็นอยู่ เมื่อเรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอน  ทำให้หลายท่านรู้สึกเป็นกังวล เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อตัวเองอย่างไรบ้าง   และต้องเตรียมตัวอย่างไร  กระผมได้พยายามศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต  ได้ความรู้เรื่องนี้มาสรุปเป็นคำพยากรณ์ผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 และแนวทางการเตรียมตัวก่อนวันนั้นจะมาถีง  ผลกระทบด้านดีนั้นคุณวันทนาเธอได้เล่าไปหมดแล้ว  กระผมจึงขอเล่าผลกระทบด้านไม่สู้จะดีนักพร้อมข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพอสังเขปดังต่อไปนี้

1.  ยาเสพติดจะระบาดอย่างหนัก  เพราะช่องทางขนยาเสพติดข้ามชาติมากขึ้นและสะดวกขึ้น  พวกขี้ยาจะเต็มบ้านเต็มเมือง    รัฐบาลมีหน่วยงาน มีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีงบประมาณและมาตรการแก้ไขอยู่แล้วจึงมิบังอาจให้คำแนะนำ  มีแต่พวกเราที่จะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ไม่ลองไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ขายและไม่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด  พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เข้าวัด ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญา  ซึ่งจะทำให้มองเห็นช่องทางในการก้าวไปกับประชาคมอาเซียน และใช้ชีวิตชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างร่ำรวยและมีความสุข

2.  อาชญากรรมจะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า คุกจะแน่นเหมือนปลากระป๋อง  เพราะประชาชนแต่ละประเทศไม่รู้กฎหมายของกันและกัน   เช่นเราเอาลูกปืนที่ยิงแล้วหมดสภาพแล้วมาเจาะรูห้อยคอแทนพระเครื่องเพื่อความเท่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่  แล้วเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นผิดกฎหมายมาเลเซียถึงขั้นประหารชีวิต  ดังนั้นก่อนจะเดินทางเข้าประเทศใดก็ควรศึกษากฎหมายของประเทศนั้น  บู่มบ่ามเข้าไปทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ ถูกตำรวจจับและศาลสั่งประหารชีวิตจะหาว่าห้อยไม่เตือนไม่ได้นา  ห้อยเตือนแล้วขอรับพี่น้อง

3.  สาธารณูปโภคเช่น  ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงบริการด้านการแพทย์จะขาดแคลน เพราะจะมีผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาร่วมใช้ด้วย  รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบคงเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว  ส่วนประชาชนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็ให้ความร่วมมือเท่าที่สามารถทำได้

4.  ปัญหาสังคมจะรุนแรง  เนื่องจากการเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มสมาชิกทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว  ทำให้มิจฉาชีพสะดวกในการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น หลอกลวง ต้มตุ๋น ฉก ชิง วิ่งราว ปล้นฆ่า  ปัญหาเหล่านี้จะรุนแรงมากในระยะแรก เพราะแต่ละประเทศยังประสานงานกันได้ไม่รวดเร็วพอ  รัฐบาลกำลังเร่งประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ส่วนพวกเราก็เตรียมใจให้พร้อมที่จะไม่เชื่ออะไรใครง่าย ๆ  หัดฟังหูไว้หู ไม่เป็นคนใจง่าย  และไม่เป็นคนโลภมากเพราะอาจถูกหลอกถูกต้มถูกตุ๋นถูกปล้นถูกฆ่าได้ง่าย ๆ

5. แหล่งสลัมจะขยายตัว เพราะคนจนทั้งในชนบทและคนจนจากต่างประเทศจะย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานในเมืองใหญ่ที่มีการจ้างงาน  พวกเขาเหล่านั้นมีรายได้ไม่พอที่จะจ่ายเป็นค่ารถไปทำงานในสถานที่ห่างไกล  และไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้สถานที่จ้างงาน จึงต้องปลูกกระต๊อบอยู่ตามชานเมืองเพื่อให้ใกล้สถานที่จ้างงาน แหล่งสลัมจึงขยายตัวอย่างกว้างขวาง  ทำให้เกิดผลกระทบด้านสังคมอย่างมากมายเช่น ยาเสพติด โสภณี ฉกชิง วิ่งราว ขะโมย โจร ปล้นฆ่า เป็นต้น  รัฐบาลกำลังดำเนินการสร้างบ้านสร้างอาคารรองรับคนเหล่านี้   สร้างโรงเรียนรองรับบุตรหลานของพวกเขา และขยายโรงพยาบาล เป็นต้น  ส่วนพลเมืองอย่างพวกเราก็ปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ ไม่สร้างปัญหา ไม่เป็นตัวปัญหา

6.  โสเภณีจะคึกคัก ปัจจุบันโสเภณีหรือหญิงขายบริการทางเพศบ้านเราจะแฝงตัวในคราบนักร้อง สาวเสริบ  นักเรียน  นักศึกษา มีอยู่ตามห้องอาหาร ผลับ  บาร์ สปา รีสอร์ต โรงแรม  อินเทอร์เน็ต  เบอร์โทร. ฯลฯ แต่เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วการขายบริการทางเพศจะขยายตัวอย่างกว้างขวาง  โดยมีบริษัทพ่อเล้าแมงดาจากในชาติและต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ทัวร์ถึงใจ  ทัวร์ระทึก  ทัวร์วาบหวิว เป็นต้น  ทุกทัวร์บริการส่งถึงที่  บริการฉับไวตลอด  24  ชั่วโมง สั่งปุ๊บส่งปั๊บ  จ่ายตังค์เสร็จ รับยาไวอาก้าพร้อมถุงยางอนามัย และใช้บริการได้ทันที  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อครอบครัว รัฐบาลได้ดำเนินการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมหลายปีแล้ว  จึงมีข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อศีรษะงูและคุณพ่อศีรษะพญานาคให้เตรียมยักยอกเงินเอาไว้ให้มาก ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการถึงใจจากต่างประเทศที่กำลังจะมาถึง   ส่วนคุณแม่ทั้งหลายก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมไม้ตะพดไว้หวดหน้าแข้งคุณพ่อศีรษะงูและคุณพ่อศีรษะพญานาคไว้ให้พร้อม  ห้ามตีศีรษะเพราะอาจทำให้คุณพ่อศีรษะงูและคุณพ่อศีรษะพญานาคตาย  ซึ่งอาจทำให้ติดคุกยี่สิบปีได้    คนธรรมดาอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็เตรียมลุ้นเตรียมเชียร์ว่า  คุณพ่อท่านใดหรือใครจะโชคดีได้รับเงินเดือน  500 บาทและยาเอดส์ฟรีจากรัฐบาลบ้าง

7.  ความรักจะไร้พรมแดน  ในอดีตหนุ่มสาวจะรักและแต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน และใกล้เคียงกัน ปัจจุบันความรักของหนุ่มสาวขยายวงไปถึงรักและแต่งงานกันคนต่างชาติบ้าง  แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ 10  ประเทศในอาเซียน ซึ่งมีประชากรมากถึง  625  ล้านคนจะไร้พรมแดนระหว่างกัน  ทำให้คนโสดหรือคนที่ต้องการมีคู่ครองเพิ่มได้มีโอกาสพบกัน และเลือกคู่แต่งงานในวงกว้างมากขึ้น  รัฐบาลได้ออกกฎหมายและใช้กฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องการสมรสกับคนต่างชาติไว้พร้อมหลายปีแล้ว  ส่วนพวกเราก็สุดแท้แต่ใจจะไขว่คว้าจะคว้าพวกเรากันเองเพื่อรักษาสมบัติเรือล่มในหนองทองจะไปไหน  และเพื่ออนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของพวกเราเอาไว้ก็ไม่ว่ากัน  หรือจะบินปร๋อไปแสวงหาคนรักต่างแดนเหมือนนกน้อยที่บินออกจากกรงก็ย่อมได้เพราะโอกาสนั้นใกล้จะมาถึงแล้ว   มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่นิยมของนอกทั้งหลายว่า  ถ้าเลือกคู่เป็นคนต่างชาติก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา  เพราะสิ่งที่ไม่ผิดในบ้านเราอาจเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและมีโทษรุนแรงในบ้านเขาก็ได้  จึงควรทำตามโบราณว่า เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตามจะดีที่สุด

สรุปด้วยบทกลอนสั้น ๆ ว่า

พร้อมหรือยัง  ครับพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

เปลี่ยนวิกฤต  เป็นโอกาส  ไม่ขลาดเขลา

สิบประเทศ  เขตแดน  แคว้นใหม่เรา

จะรวมเข้า    เป็นหนึ่ง  พึงพิจารณ์

จะค้าขาย  หงายมือ  หรือท่องเที่ยว

หรือลุยเดี่ยว  หาลงหลัก  ปักถิ่นฐาน

คนเตรียมพร้อม   ก่อนใคร  จะได้งาน

คนขยัน  จะมั่งมี  ทวีคูณ

เตรียมพร้อมเถิด  พี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

เศรษฐกิจ   เคยล้มคว่ำ    ต่ำกว่าศูนย์

จะรุ่งเรือง  เฟื่องฟุ้ง  ทวีคูณ

เงินจะหมุน  เข้ากระเป๋า  ถ้าเราลุย

สวัสดีครับ

……….
ประธาน….:ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติผู้อภิปรายทั้งสองท่านอีกครั้งด้วยค่ะ ….ขอบพระคุณค่ะ………เราได้ฟังทัศนะของกลุ่มสร้างสรรค์ครบทุกท่านแล้ว ดิฉันขอสรุปจากการอภิปรายของทั้งสองท่านบวกกับทัศนะส่วนตัวของตัวดิฉันเองว่า การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน่าจะมี 3 เรื่อง คือ
1. เรียนรู้ภาษา ศาสนา วัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เงินตรา ค่านิยม ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านให้ครบทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทยของเรา เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจระหว่างกัน สามารถส่งรักส่งยิ้มให้กันได้อย่างจริงใจ  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันทุกด้าน  แต่ไม่ก้าวก่ายกันเรื่องการเมืองการปกครอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2. เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้ เพราะทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนได้ตกลงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
3. ริเริ่มคิดค้นแสวงหาวิธีการลงทุนติดต่อค้าขายระหว่างกันตั้งแต่บัดนี้  ระหว่างนี้ให้เตรียมสินค้าต่าง ๆเช่น ไม้จิ้มฟัน สากกะเบือ  เรือรบ ฯลฯไว้ให้พร้อม  พอเปิดประเทศปุ๊บเราก็นำขึ้นรถบรรทุกความเร็วพอประมาณส่งไปขายให้เพื่อนบ้านปั๊บรับเงินมาเพียบ  ถ้าไม่รวยคราวนี้แล้วเราจะรวยคราวไหน

ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราตกลงจะเปิดประเทศในปี 2558 ที่จะถึงนี้  ประเทศจะไร้พรมแดน  การไปมาหาสู่กันจะสะดวกสบาย  การค้าขายจะเจริญรุ่งเรือง  เรื่องรบกันลืมไปเลย  ดิฉันขอกระซิบกระซาบสรุปส่งท้ายด้วยผญาหรือกลอนอีสานเกี่ยวกับอาเซียนที่กำลังจะมาถึงว่า…..

อาเซียนเป็นชื่อชั้น  การฮวมพี่น้องเก่า

ที่เนาว์อยู่ต่างหม่อง   คล้องใจให่ฮักแพงกัน

เผ่าไทยดั้งเดิมนั้น   พันธุ์มองโกลผู้ยิ่งใหญ่

แผ่ขยายไปทุกหม่อง  ในโลกกว้างมนุษย์เฮา

เอาเฉพาะพี่น้องใกล้   ในอาเซียนมาโฮม

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียว  เป็นเสี่ยวกันขายค้า

ส่วนว่าการเมืองนั้น  ไผมันแล้วแต่

ให่ดูแลกันเองโลด  บ่ถือโทษก้าวก่ายกัน

บ้านเมืองฉันตาหลิ่ว  ให่หลิ่วตานำฉันแน

บ้านเมืองเธอตาเข  ฉันสิเหล่ตานำเจ้า

มวลประชามาเข่า   อาเซียนเฮาตั้งหลายหมู่

คุณครูสอนเด็กน้อย  ฝอยให่ฮู้ทั่วกัน

ฮ่วมสร่างฝันเทือนี้   มีไทยแลนด์ไทยลาว

ไทยเวียตนามผิวขาว   ไทยเขมรไทยอินโด้

ไทยสิงคะโปร์ไทยตีหม่อ ไทยมาเลย์โสร่งใหญ่

ไทยกุลาฮ้องให่  ไทยสุดท้ายฟิลิปปินส์

ฮวมกันเมิดทั้งสิ้น   สิบประเทศพอดี

ประชากรมีหลาย   หกร้อยล้านกว่าคนเด้อพี่น้อง

มีของขายคนซื้อ  ถือว่าเป็นตลาดใหญ่

บ่ต้องไปงอนง้อ  ขอขายให้ฝรั่งดอง

ทางขนของไปค้า   กะสร้างใหม่ทางรถไฟ

สิไปไสมาไส  นอนไปกะยังได้

แต่โรคภัยสิหลายขึ้น  มาไวไปฟ้าวฝั่ง

ให่ระวังโรคใหม่ฮ้าย  เป็นแล้วปัวบ่หาย

ภัยจากคนพาลฮ้าย   กะสิหลั่งไหลมา

ให่ระวังตายาย    ลูกหลานเฮาที่เฝ่าบ้าน  

คนพาลสิหลอกต้ม   สมบัติเฮาสิเกลี้ยงออยฮอย

เด็กน้อยเฮาต้องเฮียนฮู้  ปูทางให่ส่ำหมู่เขา

ที่สำคัญคือต้องเว้า   อังกฤษได้นำแน

เว้าบ่ได้แท้แท้   ภาษาใบ้กะว่าดี

มีงานอย่าลืมเอิ้น  ได้เงินหลายอย่าลืมอ่วย

อย่าลืมช่วยพี่น้อง   ผู้คองถ่าอยู่หลัง

รัฐบาลกะต้องตั้ง   ใจต่อพัฒนา

เพื่อให่มวลประชา  เก่งดีมีสุขขึ่น

ยืนอยู่ได้    ด้วยตัวเองอย่างสง่า

มวลประชากะต้องสู่  บ่ยอมท้อต่อปัญหา

อาเซียนมาฮอดแล้ว  แววไวให่ทันหมู่

อย่ามัวนอนคดขี่คู้  ให่บิ้ดขี่คร้านแล่นนำกัน

ฮ่วมถักทอฝันให่  ไทยแลนด์ฮอดเฮืองฮูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้อง   เจ้าของพร้อมอยู่สำบาย  พี่น้องเอย
สวัสดีค่ะ

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *