ผญาอวยพรวันเกิด

24  บทกลอน  ปรับใช้ตามเหมาะสมเด้อครับพี่น้อง

…………………………….

  1. อวยพรผู้ใหญ่

…………………………….

วันเกิดท่านมื้อนี้  ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมกินข้าว  กับมาเว้ากล่าวอวยพร

 ขอกราบวิงวอนไหว่  พระรัตนตรัยให่ดลซ่อย

เทวดาใหญ่น้อย   มาซ่อยคุ้มอย่าสิไล

ขอได้โปรดดลให่  ท่านอยู่ดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  สิ่งใด๋ฮ้ายให่หลั่งหนี 

ได้มีเป็นคือคึดไว้  สุขสำบายม่วนซื่น

อายุยืนบ่แก่เถ่า   เก้าสิบเก้าหมื่นหมื่นปี  เด้อท่านเอย

……………………….

2. อวยพรพี่สาว

………………………

วันเกิดเอื้อยมื้อนี้  ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมกินข้าวน้ำ  ฉลองให่ม่วนยิน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น  ให่มาเบิ่งมาแยง

ผู้บ่าวหุ่มฮักแพง   แต่งค่าดองได้เป็นล้าน

ให่ม่วนมันไปหน่า  สวยใสซิ่งกว่าเก่า

โชคลาภไหลหลั่งเข่า  โฮมเจ้าคู่สู่วัน

นอนหลับนั้น     ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้    เงินคำแก้วหลั่งโฮม    เด้อเอื้อยเด้อ  

………………………

3. อวยพรพี่ชาย

……………………..

มื้อนี้วันเกิดอ้าย ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมกินข้าวน้ำ  ฉลองให่ม่วนมัน

ขอให้ฝันของอ้าย  เป็นจริงทุกสิ่งอย่าง

ย่างนำทางแตกตึ้มตึ้ม  สาวส่ำน้อยแห่แหน

แฟนกะหลายหมู่กะล้น  มีแต่คนอยากเป็นเสี่ยว

สมใจเคียวคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

ให่ม่วนมันไปหน่า      ตามประสาคนรูปหล่อ

พ้อแต่โชคเข่าข่าง   รวยเข่าขั่นเป็นเศรษฐี  เด้ออ้ายเอย

………………………….

4. อวยพรน้องสาว

…………………………

มื้อนี้วันเกิดน้อง  คนสวยรวยเสน่ห์

ใส่ชุดใด๋กะเท่ห์   เซเป๋ล้มกะผ่องสวย

อ้ายขออวยพรให่   ไชยโยสิทธิโชค

ถืกโฉลกคู่สู่เรื่อง  ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี 

ได้แฟนดีรวยล้น  เป็นคนที่รูปหล่อ

มีห่อเงินมากล้น   จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมดั่งมะโนหมาย

สุขสำบายพระยา   อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

สมดั่งพรที่อ้ายเว้า   กล่าวมาทุกสิ่งอย่าง

บ่อนใด๋ข่องคาค้าง  ให่ไหลโล่งจั่งคึดเอา  เด้อ  น้องเอย

 

……………………………..

5. อวยพรน้องชาย

…………………………..

มื้อนี้วันเกิดน้อง  ชายรองผู้รูปหล่อ

ขออวยพรให่น้อง  สมปองได้ดั่งใจ

ฮักสาวใดกะให่    สาวมีใจฮักต่อ

ทั้งพ่อแม่พี่น้อง  ผู้สาวเจ้าฮักตื่มนำ 

ยามไปขอผู้สาวให่   ค่าบ่แพงต่อง่าย

สุขสำบายคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า    ตามประสาคนรูปหล่อ

ขออวยพรส่งท้าย   แถมให่หล่อกว่าเดิม … เด้อ  น้องเอย

…………………………..

6. อวยพรหลานสาว

………………………….

มื้อนี้..วันเกิดหลานสาวน้อย  สวยใสวัยละอ่อน

ขออวยพรจากใจให่   หลานสาวได้ดั่งฝัน

อายุยืนยาวมั่น    สุขสำราญการเป็นอยู่

ครูอาจารย์หุ่มฮักให่  เกรดสี่ได้คู่วิชา 

การเฮียนให่ก้าวหน้า  การเงินกะให่คล่อง

การทองกะให่ได้   การแฟนให่หล่อลากดิน

ทรัพย์สินนับมื้อเพิ่ม   ความสวยนับมื้อซ่า

สมปรารถนาคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน ..เด้อหลานเอย

………………………………

7. อวยพรหลานชาย

………………………………

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  หลานชายผู้รูปหล่อ

ขออวยพรให่เจ้า   หายโศรกเศร้าเก่าหมอง

มีเงินทองพอใช้  มีหมู่หลายคนลึ้งแก่น

มีแฟนหลายแห่หุ่ม  แม่บุญทุ่มแห่แหน

แฟนกะหลายเงินกะล้น  คนทั้งหลายเอิ้นเสี่ย

คนเป็นเมียให่สวยพริ้ง  ปานนางฟ้าอยู่สวรรค์

สนุกบายสนุ้กคั้น  สนุ้กมันสนุ้กม่วน

ส่วนที่เกินวีมาให่   ลุงได้ม่วนนำ  แน่เด้อ  หลานเอย  

 

……………………………………..

8. อวยพรพ่อใหญ่(คุณตา)

……………………………………….

หลานขออวยพรให่  โย โย ยิ่ง ยิ่ง  เด้อใหญ่เด้อ

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่ใหญ่มีเป็นได้   สมใจทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตข่างหน่า   ให่หาพ้อแต่สิ่งดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย  อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมหวังคู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

สนุกบายสนุกคั้น  สนุกมันสนุกม่วน

สาวมาชวนไปนี่นั่น   ฟันได้คู่สู่คืน   เด้อ  ใหญ่เอย 

…………………………

9. อวยพรแม่ใหญ่(คุณยาย)

…………………………

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  ยายเฮาแม่เถ่าใหญ่

หลานขออวยพรให่   มีเป็นได้ดั่งหมาย

สุขภาพดีบ่เจ็บไข้  แข้งบ่ลาขาบ่ล่อย

งามปานสาวส่ำน้อย  บ่ถอยล้าเรื่องแฮง

คนฮักแพงทั่วบ้าน     หลานฮักแพงทั่วถิ่น

กินอิหยังกะแซบ   นอนกะแจบคู่คืน

ตื่นขึ้นมาส่วงวาบ  ลาภลอยมาหนุนส่ง

ประสงค์ใดกะให่ได้   สมใจเจ้าคู่สู่อัน

การงานนับมื้อหน่อย  การเงินนับมื้อคล่อง

การทองนับมื้อเพิ่ม  เติมเต็มให่ได้คู่การ

อายุยืนยาวหมั่น  พันปีบ่เถ่าบ่แก่

ลูกดูแลหลานรับเลี้ยง   หมู่พวกหุ่มฮักแพง  เด้อ  แม่ใหญ่เอย

…………………………

10. อวยพรเจ้านาย

…………………………

มื้อวันเกิดท่าน  หัวหน่างานนายใหญ่

ผู้ที่เฮานบไหว่  ด้วยใจน้อมระลึกคุณ

นับว่าบุญได้เป็นแหล่ง  ขายแฮงรับใช้เพิน

เงินเดือนเพินให่เรื่อย  แต่สองขั้นเพินให่คอย

ฝอยโดนนายสิฮ้าย  เว้าหลายหมู่สิด่า

ก่อนสิลาส่งท้าย   อวยพรให่แก่เจ้านาย

ขออย่าเจ็บอย่าไข่   ไอจามน้ำถ่วมปอด

เป็นมะหลอดปอดป่อง  ยืงท้องปวดแอว

แนวใดดีให้มีพร้อม  แนวบ่ดีให่หนีห่าง

ทางชีวิตข่างหน่า   เจ็บจนเจ้าอย่าสิมี

เป็นเศรษฐีพันล้าน   การงานให่เฮืองฮูง

เงินเดือนสูงขึ่นเรื่อย  สองขั้นได้คู่ปี  เด้อ   เจ้านายเอย

………………………………

11. อวยพรเพื่อนสาว

……………………………..

มื้อนี้วันเกิดเพื่อน  เตือนใจให่จำจื่อ

เป็นมื้อเฮาล้างท้อง  สองมื้อจั่งค่อยมา

เพราะว่างานวันนี้   กินฟรีดีคู่อย่าง

หูกะบ่ได้ว่าง   ฟังเพลงพร้อมม่วนหลาย

จึงขออวยพรให่  ไชยโยสิทธิโชค

ถูกโฉลกคู่เรื่อง  บ่เคืองข่องคู่สู่อัน

การงานให่ก้าวหน่า  การเงินกะให่ค่อง

การทองกะให่ได้  การแฟนให่หล่อรวย

ให่เพื่อนสวยไปหน่า   บ่โรยลาเถ่าแก่

บ่าวแลเห็นให่ตื่นเต้น  อยากเห็นเจ้าคู่สู่ยาม    เด้อ  เสี่ยวเอย

…………………………….

12.  อวยพรเพื่อนชาย

…………………………….

มื้อนี้วันเกิดเพื่อน   เตือนใจให่คึดฮอด

แต่กะกอดบ่ได้     แฟนเพื่อนสิฮ้ายหึง

ถึงเป็นแฟนบ่ได้   แต่ใจเฮากะคือเก่า

จนฮอดแก่ฮอดเถ่า  เป็นหมู่เจ้าดังเดิม

เฮาสิเติมพรให่  ชัยโยสิทธิโชค

ถืกโฉลกต่างหล่าง  ได้ขี่ช้างเป็นพระยา

โชคชะตาจากมื้อนี้  ให่ดีหลายกว่าแต่ก่อน

นั่งนอนอยู่กะได้  เงินคำแก้วหลั่งโฮม

ให่สมบูรณ์ทุกเรื่อง  บ่เคืองข่องเคือหยัง

เงินหลั่งไหลมาโฮม  ส่วนว่างานนับมื้อหน่อย

สาวสวยคอยเป็นแฟนนั้น  หลักพันพุ้นเด้อเสี่ยว

สมใจเคียวคู่ด้าน   หลักหมื่นล้านพุ้นหละเงิน  เด้อ  เสี่ยวเอย   

…………………………

13. อวยพรคุณพ่อ

…………………………

มื้อนี้วันเกิดพ่อ  ขออวยพรให่เฮืองฮูง

คือดั่งยูงยางไม้  โพธิ์ชัยกว้างฮ่มเย็น

เป็นบ่อนหลบหลีกเร้น  หลานลูกเพิงอาศัย

เป็นหลักชัยให่ลูกหลาน  สร้างผลงานตามก้น

ขอกุศลจงซ่อยยู้    ชูพ่อไปให่ดังโด่ง

สมประสงค์คู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

 การงานให่ก้าวหน่า  การเงินกะให่ค่อง

การทองกะให่ได้    การบ้านให่ม่วนมัน

การอันใดกะให่ได้  สมดั่งมโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นั่งนอนมีแต่โชค   โฉลกดีขี่ถืกป่อง

สองโตถืกคู่เรื่อย  รางวัลที่หนึ่งนั้นถืกคู่ปี  เด้อ  พ่อเอย

…………………………

14. อวยพรคุณแม่

…………………………

มื้อนี้วันเกิดแม่  ผู้ดูแลเลี้ยงลูก

ผู้ปลูกฝังเลี้ยงลูกให่  ใหญ่กล้าหน่าบาน

จึงกราบกรานวอนไหว่  รัตนตรัยเป็นที่เพิง

เทิงเทวาใหญ่น้อย  มาโฮมตุ้มซุมกัน

ซ่อยบันดาลดลให่   แม่ได้สิ่งที่ดีงาม

ทุกข์บ่มาถามหา     เวราบ่มาข่อง

เงินทองไหลหลั่งเข้า  เต็มกระเป๋าแหน่นมีลี

เป็นเศรษฐีซ้ำเถ่า   เงินทองล้นหลั่งโฮม

อยู่เป็นพรหมให่ลูกเต้า   ได้เพิงเงายามทุกข์ยาก 

ยามหากินบ่คุ้มปาก  พอได้กู้ดอกบ่อา

ให่เจ้ามีอายุหมั่น  พันปีสาวกว่าเก่า

สวยปานสาวส่ำน้อย  หมื่นปีแล้วจั่งจากลา  เด้อ  แม่เอย

……………………………………..

15.  อวยพรคุณปู่(พ่อตู้)

…………………………………….

วันเกิดพ่อปีนี้  ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมนำอ้ายน้อง  ถองข้าวน้ำฮ่วมกัน

งานสังสรรค์จั่งซี่   หนึ่งปีมีเทือหนึ่ง

เพื่อให่เฮาทราบซึ้ง  ฮักแพงหมั่นต่อกัน

ขอกราบกรานวอนไหว่  รัตนะตรัยให่ดลซ่อย

เทพพะไทใหญ่น้อย  มาโฮมตุ้มซ่อยดล

กับทั้งผลทานสร่าง   ศีละมัยให่หนุนซ่อย

ปู่เฮาได้อย่างหน่อย   บ่ถอยล้าเรื่องแฮง

ให่ปู่แข็งแฮงขึ่น   ยืนยาวบ่เถ่าแก่

ตากะแลส่องแจ้ง  แยงซอดฮอดก้นเข็ม

ทางหูกะดีเยี่ยม  ได้ยินฮอดเสียงหอย

แข่วบ่ถอยทางแข็ง  หย่ำในขามกะยังได้

อายุขัยยืนมั่น  พันปีบ่เถ่าบ่แก่

แม่ตู้แลหล่ำเจ้า   แลงเช้าคู่สู่วัน

นอนหลับนั้น  ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้   หมื่นล้านเป็นเศรษฐี  เด้อ  พ่อตู้เอย

มีเงินล้าน  อย่าลืมหลานเด้อหละปู่

คันแม่นให่หลานกู้  ร้อยละห่าบ่ว่าแพง  ดอกนา  พ่อตู้เอย

……………………………………

16. อวยพรคุณย่า(แม่ตู้)

…………………………………..

วันเกิดย่าปีนี้  ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมกินข้าวน้ำ  ถามไถ่เว้ากล่าวต่อกัน

ต่างสรรหาคำเว้า  กล่าวอวยพรให่คุณย่า

ผู้ที่เลี้ยงเฮามาแต่น้อย  จนเพินเถ่าแก่ชรา

จึงวันทากราบไหว่   รัตนะตรัยให่มาหล่ำ

ทั้งกรรมดีเคยสร่างไว้  ให่มาค้ำซ่อยซู

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให่มายู้  ชูย่าสู่สุขสำบาย

ความทุกข์ให่ห่างไกล  โพยภัยให่หนีหน่า

เวราบ่มาข่อง  ความหม่นหมองให่หนีห่าง

อันเจ็บหลังปวดข่อ  ปวดตอป้ออย่าสิมี

ให่แอวดีเด้งได้  แล่นไวปานเสือเผ่น

กลับเป็นสาวส่ำน้อย  บ่มีเถ่าแก่ชรา

ตาให่ใสส่องแจ้ง   แฮงหลายปานว่าแฮด

ป่วยออดออดแอดแอด  ให่หายสิ้นคู่สู่อัน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า   สารพันม่วนซื่น

อายุยืนฮอดร้อย    ห่าสิบปีแล้วจั่งจากลา  เด้อ  ย่าเอย

…………………………..

17.  อวยพรคุณลุง

…………………………

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  พ่อลุงใหญ่ใจดี

ผู้เพินมีใจฮัก  ลูกหลานทั้งค่าย

แนวใด๋ดีหามาให่   ของแซบนัวคั่วป่น

เป็นคนดีใช้ได้  ไผกะหุ่มฮักแพง

หลานจึงขอแถลงเว้า   เอาพรชัยมาส่ง

ประสงค์ใด๋ขอให่ได้   สมด้ามดังหมาย

คันเจ้าคึดอยากได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ให่หลั่งไหลมากอง  เต็มห่องเฮือนของเจ้า

ให่สาวสาวเอิ้นอ้าย   เมียใหญ่บ่ว่าหยัง

ให่เมียฟังความเฮา   เว้าจั่งใด๋กะถืกต้อง

เงินทองมีเป็นล้าน   บริวารแหนแห่

สาวแม่ฮ้างแม่หม่าย  หอมหุ่มยาดแย่งกัน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า  สารพันม่วนซื่น

อายุยืนบ่แก่เถ่า   ดังที่เจ้าปรารถนา

การงานให่ก้าวหน่า   การเงินหาได้ค่อง

การทองกะให่ได้   การบ้านให่ม่วนมัน

การอันใด๋กะให่ได้  สมดั่งมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นั่งนอนมีแต่โชค   โฉลกดีมีเป็นง่าย

สุขสำบายปานอยู่ชั้น   วิมานฟ้าบ่อนสำบาย   เด้อ  พ่อลูงเอย

………………………….

18. อวยพรคุณป้า

…………………………

มื้อนี้วันเกิดป้า   เลยหาของมาฝาก

แต่คึดอยากสิเว้า  อวยพรเจ้าก่อนสิเมือ

สาธุเด้อพญาอินทร์เทิงฟ้า  พญายมอยู่เทิงลุ่ม

กองบุญสวดจุ้มกุ้ม  ให่มาหุ่มซ่อยกัน

ซ่อยบันดาลดลให่  แม่ป้าใหญ่ของเฮา

ให้เจ้ามีความสุข  ทุกข์อย่ามีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข่  หวัดไอให่ไกลห่าง

พบแต่ทางก้าวหน่า  เจริญขึ่นบ่ถอย

เป็นผู้สาวส่ำน้อย  ร้อยปีกะคือเก่า

บ่มีวันแก่เถ่า   เป็นสาวเรื่อยตลอดไป

อยากได้หยังกะให่ได่  ไววาฟ้าแล่น

ได้เงินแสนเงินล้าน  รวยล้นเป็นเศรษฐี

ตลอดปีมีแต่โชค   โฉลกดีขี่ถืกป่อง

สองโตถืกคู่เรื่อย  นับเงินได้จนเมื่อยมือ เด้อ ป้าเอย

………………………………………..

20.  อวยพรน้าสาว(น้องเมีย)

………………………………………..

มื้อนี้วันเกิดเจ้า   น้าสาวงามแก้มเปินเวิน

เพลินตายามได้จ้อง  มองแล้วได้แต่มอง

จ้องโดนเอื้อยเจ้าฮ้าย  ได้แต่ฝันอยากฟันฝ่า

มื้อนี้มาวันเกิดเจ้า  เอาของต้อนมาฝากนำ

กับให่คำอวยพรเจ้า   จงอยู่ดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า   สิ่งใด๋ฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมตั้งใจคู่สู่อย่าง

ทางชีวิตข่างหน่า  ให่หาพ้อบ่าวหล่อรวย

ให่เจ้าสวยไปหน่า  ค่าดองแพงงานแต่งใหญ่

แต่งไว ๆ เด้อปีหน่า   สิมาซ้วนซ่อยงาน

ให่สุขสันต์ซาบซ่า  สารพันม่วนซื่น

ตื่นขึ่นมาให่เจ้าได้ เงินคำแก้วหลั่งโฮม  เด้อ น้าสาวเอย

………………………………….

21. อวยพรผู้บ่าวเก่า

…………………………………

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  ผู้บ่าวเก่าแต่คราวหลัง

แต่เฮายังเป็นเด็ก  ชั้นประถมนมตั้ง

ตั้งแต่เฮายังน้อย  หลอยกอดกันข่อยยังจื่อ

แต่มื้อนั้นฮอดมื้นี้   มีแฟนแล้วคู่สู่คน

มื้อนี้วนมาฮอด    วันเกิดนายสหายเก่า

จึงเอาของมาฝากต้อน  อวยพรให่อยู่สำบาย

อันว่าเจ็บป่วยไข้  หวัดไอให่ไกล่ห่าง

มวลปวดหลังปวดข่อ  ปวดตอป้ออย่าสิมี

ให่แอวดีเด้งได้  ดึ๋งดั๋งคือแต่ก่อน

นอนกรนสนั่นบ้าน  ลูกเมียย้านอย่าสิมี

ให่งานดีเงินได้    เป็นเศรษฐีใหญ่นายทุน

 ทำคุณคนตอบแทน  แม่นบ่หวังกะยังได้

สุขสำบายยืนหมั่น  พันปีบ่มีเปลียน

ได้เป็นเซียนคู่ด้าน    ฝันไว้ให่เป็นจริง  เด้อ  ผัวเพิ่นเอย  

…………………………………….

 22. อวยพรผู้สาวเก่า

…………………………………….

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  เอาพรชัยมาส่ง

ประสงค์ใด๋ขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

คันเจ้าคึดอยากได้   สรรพสิ่งเงินทอง

ให่หลั่งไหลมากอง   เต็มห่องเฮือนของเจ้า

คันฮักเขาคนนั้น   ให่พัวพันจนได้แต่ง

เขาฮักแพงเจ้าหมั่น  บ่มีมื้อเปลี่ยนแปลง

ให่เจ้าแข็งแฮงพร้อม  สวยงามปานแต้มแต่ง

ค่าดองแพงได้เป็นล้าน   เฮือนชานเจ้าปานว่าวัง

อยากได้หยังกะให่ได้   อยากไปใสกะไปง่าย

อยากเป็นหยังกะเป็นได้   ดังที่เจ้าใฝ่ฝัน

ให่เจ้าสุขีมั่น   เสมอมันเคือใหม่

สุขสดใสซาบซ่า   หัวฮ่าฮ่าเมิดปี  เด้อ คนงามชู้เพินเอย 

……………………………………………….

23.  อวยพรวันเกิดพระอาจารย์

………………………………………………

มื้อนี้วันเกิดท่าน  พระอาจารย์ผู้เรืองเวทย์

เจตนามื้อนี้  ยินดีพร้อมแต่งทาน

จัดอาหารมาร่วม  โมทนานำเพิน

สละเงินจั๊กหน่อย   ขอฝอยเว้ากล่าวอวยพร  นำแนเด้อ

สาธุเด้อ  อัปสรเทิงฟ้า   เทวดาน้อยใหญ่

นางธรณีใต้แผ่นพื้น   ให่มาค้ำซอยซู

มาดูแลหล่ำเยี่ยม  พระอาจารย์ผู้ประเสริฐ

ให่ล้ำเลิศไปหน่า  ค้นคว้าได้สัจธรรม

แล้วนำมาบอกให่  โยมทั้งหลายได้ฮู้ฮ่อม

ต้อมญาติโยมสู่ชั้น  นิพพานพุ้นบ่อนสำบาย

กั้บบันดาลดลให่  ท่านอยู่ดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย   อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  โยมทั้งผองแหนแห่

สุขในธรรมแก่นแท้  กิเลสสิ้นสู่นิพพาน  เด้อ  พระอาจารย์เอย

……………………………….

24. อวยพรสาวแม่ฮ้าง 

………………………………

มื้อนี้วันเกิดเจ้า   สาวใหญ่วัยคะนิง

เคยแอบอิงแต่กลับใจ  เป็นสาวใสสวยซิ่ง

หนุ่มอยากอิงหลายล้น  บ่สนไผย้านบ่มวน

ย้านได้คนบ่เป็นก้าว  เข่ามาชี้บ่ซ่อยหยัง

เขาว่าเป็นแม่ฮ้าง  สำบายกว่ามีผัว

บ่ อน อัวนำไผ    แลงงายบ่ต้องยุ่ง

กินเต็มพุงตามร้าน  ถ้วยจานถิ่มเป้งเล้ง

ฟังเพลงแล้วออกเต้น   เมือบ้านอาบน้ำนอน

จึงขออวยพรให่  ได้ตามใจที่เจ้าอยาก

สิได้มากได้หน่อย  ตามใจเจ้าปรารถนา

คันว่าอยากมีใหม่นั้น  กะให่มีคือคึด

บ่อยากอึ้ดผู้ชาย  ที่หมายใจอยากได้เจ้า

หรืออยากเซาเรื่องนี้  แต่อยากมีเรื่องอื่น

อยากมีเงินหมื่นล้าน  อยากมีบ้านโอ่โถง

อยากโด่งดังกึกก้อง  อยากลองมีผัวฝรั่ง

อยากอิหยังกะให่ได้  ไวฟ้าวดั่งใจ

อยากเป็นหยังกะเป็นได้  สมใจทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตต่อจากนี้   มีเป็นได้ดั่งหมาย

สุขสำบายยืนหมั่น  พันปีกะคือเก่า

ผู้บ่าวหุ่มฮักเจ้า   เลือกเอาได้ดั่งใจ

อยากอันใดกะให่ได้   สมดั่งมะโนหมาย

สุขสำบายนั่งกิน  ถ่วยจานบ่ต้องล้าง

หมากสตางค์หลั่งเข่า  เต็มกระเป๋าแหน่นมีลี

เป็นเศรษฐีนีพันล้าน   สุขสันต์ซิ่งแซบนัว  เด้อนางเอย

 

 

 

 

(ยังมีต่อ)

 

…………………………………………….

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

3 thoughts on “ผญาอวยพรวันเกิด

Comments are closed.