ผญาอวยพรขึ้นบ้านใหม่

……………..

อวยพร 1

…………….

ขึ้นบ้านใหม่  ให้มีแต่ความสุข  เด้อครับ

อันหมู่มวลความทุกข์  ให้ห่างหายไปสิ้น

ได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  อายุยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให้หลั่งหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน  นอนฝันดีหลับง่าย

สุขสำบายลื่นล้น  จนคนเอิ้นว่าพระยา

พุทธรักษา ธัมมะรักษา  สังฆรักษา

เทวดาคุ้มครอง ให้เจ้าของบ้านพร้อมครอบครัว

จงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขสันหรรษา

ร่ำรวยไม่เลิกลา  ร่ำรวยไม่บันยะบันยังตลอดไปเทอญ

โอม อุ อะ มุ มะ มูล มา สะทา โสตถี ภะวันตุ โน โหตุ สัพพะทา สาธุ  เพี้ยง !

……………..

อวยพร 2

…………….

ขึ้นบ้านใหม่แล้ว   ให่โฮแซวม่วนชื่น

อายุยืนบ่เจ็บไข้  สิ่งชั่วฮ้ายให้ห่างหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน  เงินงานหาได้ง่าย

สุขสำบายลื่นล้น  คนฮักฮู้ทั่วแดน  เด้อ  สาธุ

……………..

อวยพร 3

…………….

ขึ้นบ้านใหม่แล้ว  ให้มีแต่แนวดี

แนวบ่ดีทั้งหลาย  ให้ห่างหายไปสิ้น

สมถวิลทุกเรื่อง   ฮูงเฮืองเหลืองอร่าม

ทุกโมงยามโชคหลั่งเข้า  ดลให้เจ้าเป็นเศรษฐี  เด้อ  สาธุ

……………..

อวยพร 4

…………….

ขึ้นบ้านใหม่แล้ว   ให่มีแต่แนวดี

แนวบ่ดีให่เมิดไป   ให้อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นอนหลับนั้น    ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ้นได้พบพ้อ   ห่อเงินล้านร่ำรวย     เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 5

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่เจ๋งแจ๋วทุกสิ่งอย่าง

หวังสิ่งใด๋ขอให่ได้  สมใจเจ้าปรารถนา

คันแมนทำการค้า  ขายสิ่งใดให่โยยิ่ง

ขายสิ่งใดกะให่ได้   กำไรล้นเป็นเศรษฐี เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 6

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่เจ๋งแจ๋วเจิดแจ่ม

ทุกข์บ่แกมพอดี้   มีสุขล้ำลื่นคน

ความจนบ่มาใกล้   โพยภัยให่ไกลห่าง

สุขสมหวังดังคึดไว้   ให่รวยล้นเป็นเศรษฐี เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 7

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่แจ๋วเจ๋งเฮงกว่าเก่า

ผู้เถ่ายานต้วบต้วย   ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

ให้เจ้ารวยบ่เลิกแล้ว   แนวใด๋ดีมีคู่อย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 8

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่โฮแซวมวนซืน

อายุยืนบ่แก่เถ่า  บ่เซาซิ่งหล่อสวย

บ่เซารวยไปหน้า  เงินงานหาได้ง่าย

สุขสำบายมีเป็นได้  สมใจเจ้าปรารถนา  เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 9

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่มีโชคมีหมาน

สุขสำราญปานพระยา  อยู่ดีบ่มีฮ้อน

เทพอวยพรเสริมให่  ได้มีเป็นดังฝันใฝ่

เงินคำไหลหลั่งเข่า     โฮมให่เจ้าเป็นเศรษฐี เด้อ  สาธุ

………………

อวยพร 10

…………….

ขึ่นบ้านใหม่แล้ว   ให่มีตั้งแต่แนวดี

แนวบ่ดีให้เมิดไป  โชคชัยมาแทนหม่อง

เงินทองไหลหลั่งเข่า  บ่หยุดบ่เซาจั๊กเทือ

เหื่อบ่เคยย้อยแก้ม   กะรวยได้เป็นเศรษฐี  เด้อ  สาธุ

 

(ยังมีต่อ)

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

2 thoughts on “ผญาอวยพรขึ้นบ้านใหม่

    • คุณอภิญญา ครับ
      ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ สวัสดีครับ

Comments are closed.