ผญาอวยพรผู้ย้าย

………………..

อวยพร  1

………………

น้องได้ย้ายสมใจแล้ว    สิแจวไปอยู่หม่องใหม่

ถิ่มให่อ้ายคึดฮอดเจ้า   กลืนข้าวน้ำกะฝืดคอ

อ้ายอยากขอติดตามเจ้า   ไปนำทุกหนแห่ง

ด้วยฮักแพงแต่แรกพ้อ   ขอเพียงอ้ายได้หล่ำแยง

น้องคำแพงย้ายเมือบ้าน   สุขสำราญการเป็นอยู่

อย่าลืมคึดฮอดอ้าย   ผู้บ่าวเถ่าที่จอบทาง

สุขสมหวังเด้อน้อง   เงินทองให่ลุหลั่ง

คันผิดหวังโทร.เอิ้นอ้าย  สิไปซ้วนเช็ดน้ำตา  น้องเอย

………………..

อวยพร  2

………………

น้องได้ย้ายสมใจแล้ว    สิแจวไปอยู่หม่องใหม่

ถิ่มให่อ้ายคึดฮอดเจ้า   กลืนข้าวน้ำกะบ่ลง

ซงคือสิเป็นไข้    หนาวในในใจสั่น

ใจผูกพันแต่แรกพ้อ  บุญพอได้ส่ำแอบมอง

น้องย้ายจากไปแล้ว  บ่มีแนวสิคึดต่อ

เหลือแต่ฝันท่อนั้น   คันฝันพ้อกะแม่นบุญ 

ขอให่คุณพระไตรยแก้ว แววไวใสส่อง

ดลบันดาลให่น้อง     สมปองได้คู่สู่อัน

คันผิดหวังให่โทร.เอิ้น   สิเดินทางไปหาอุ่น

ไปค้ำคูณหนุนส่งให่   น้องหายเศร่าเก่าหมอง  น้องเอย

………………..

อวยพร  3

………………

เจ้าได้ย้ายสมใจแล้ว    อย่าลืมแก่วที่เคยเนาว์

อย่าลืมเฮาผู้เคยคอย   ออยเอาใจยามยาก

ย้ายจากกันเทือนี้   บ่มีคืนมาคือเก่า

จนฮอดแก่ฮอดเถ่า  ได้พบพ้อ  ต่อมื้อฝัน

คันเจ้าไปทางหน้า  ให่โชคหมานคู่สู่อย่าง

ได้คู่สมคู่สร้าง  ที่รวยล้นเป็นเศรษฐี

ให่เจ้ามีเป็นได้   สมใจทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ  

………………..

อวยพร  4

………………

ข้าขออวยพรให่  เจ้าไปดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้   สมใจคู่สู่อย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน เด้อ  

………………..

อวยพร  5

………………

ชีวิตต่อแต่นี้  ให่มีตั้งแต่ความสุข

อันหมู่มวลความทุกข์  อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข่  หวัดไอให่ไกลห่าง

ได้พ้อทางก้าวหน่า  เจริญขึ้นดั่งฝัน เด้อ 

………………..

อวยพร  6

………………

คันเจ้าย้ายไปแล้ว   ให่โฮแซวม่วนซื่น

อายุยืนบ่เจ็บไข่   สดใสพริ้งขึ่นคู่วัน

การงานให่ก้าวหน้า  การเงินกะให่ค่อง

การทองกะให่ได้   การบ้านให่ม่วนมัน

การอันใดกะให่ได้  สมดั่งมะโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีอย่ามีฮ้อน

นั่งนอนมีแต่โชค  โฉลกดีขี่ถืกป่อง

สองโตถืกคู่เรื่อย  รางวัลที่หนึ่งนั้นถืกคู่ปี  เด้อ สาธุ

………………..

อวยพร  7

………………

คันเจ้าย้ายไปแล้ว   แนวใดดีมีคือหมู่

แนวใดชั่วถิ่มไว้   ไปดีโลดอย่าห่วงหลัง

หวังใดกะให่ได้  สมดั่งมโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีบ่มีฮ้อน

สมดังพรที่ผู้ข่า  สาธยายทุกสิ่งอย่าง

ให่สมดังวาดเว้า  สมใจเจ้าคู่สู่อัน เด้อ  สาธุ

………………..

อวยพร  8

………………

เลี้ยงส่งนายมื้อนี้   เพื่อส่งทางก่อนสิจาก

ก่อนสิพลัดพรากบ้าน  ไปเนาว์ยั้งอยู่ห่างไกล

จึงขออวยพรให่   ไชยโยสิทธิโชค

โชคให่มีอยู่เรื่อย   ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี

ให่เจ้าสุขีล้น   ความทุกข์จนให่หนีห่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ  สาธุ

………………..

อวยพร  9

………………

ทางชีวิตข้างหน่า   ให่เลี่ยนไหลไปได้คล่อง

เงินทองให่หลั่งเข่า  โฮมเจ้าคู่สู่วัน

การงานให่ก้าวหน้า   การศึกษาให่เฮืองฮูง

เงินเดือนสูงปีละสองขั้น   เงินตำแหน่งนั้นกะให่มี

เป็นเศรษฐีพันล้าน  สุขสำราญการเป็นอยู่

หมู่พวกซ่อยโอบอุ้ม  ซุมลูกน้องหุ่มแห่แหน

เจ้านายดึงแขนขึ่น    ได้ยืนสูงตำแหน่งใหญ่

ได้มีเป็นดั่งฝันไว้   สมใจเจ้าคู่สู่อัน  เด้อ   สาธุ

………………..

อวยพร  10

………………

คันอ้ายย้ายไปแล้ว   อย่าลืมกันเด้อละพี่

อยู่หม่องดีทางพุ้น   อย่าลืมพี้ผู้คึดนำ

ให่อ้ายสุขีล้ำ   บ่มีก่ำดำหมอง

หัวบ่หยองท้องบ่มาน  หล่อปานพระอินทร์แต้ม

ให่แจ่มแจ๋วทุกเรื่อง  บ่เคืองหยังจักอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน เด้อ  อ้ายเอย

………………..

อวยพร  11

………………

คันหมู่ย้ายไปแล้ว  ให่เจ๋งแจ๋วทุกสิ่งอย่าง

ย่างนำทางแตกตึ้มตึ้ม  สาวส่ำน้อยแห่แหน

แฟนกะหลายหมู่กะล้น   คนฮักแพงบ่แหนงหน่าย

เจ้านายซ่อยดึงขึ้น   ยืนได้ใหญ่สูง

แนวใดมันยุ่งยาก  ให่จากห่างหนีไกล

แนวใดสุขสำบาย  ให่หลั่งไหลมาโฮมเจ้า

เงินทองไหลหลั่งเข่า   จนเต็มโถงเต็มไถ่

สุขสดใสซาบซ่า   เสียวซ่านคู่สู่คืน เด้อ  หมู่เอย

………………..

อวยพร  12

………………

งานเลี้ยงส่งมื้อนี้  ดีใจหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเลี้ยงส่งเจ้า   ไปเนาว์ยั้งอยู่ต่างแดน

ไปตามแผนที่คึดไว้   ไปตามฝันให่เถิงที่

หวังเป็นมีดีได้   ดังใจเจ้าปราถนา

ขอผลานิสงส์ค้ำ   นำส่งถึงหลักชัย

โพยภัยหาย   อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ  ท่านเอย

………………..

อวยพร  13

………………

งานเลี้ยงส่งมื้อนี้  เพื่อท่านพี่ผู้จากไกล

ดีใจได้มาโฮม   เลี้ยงส่งกันในวันนี้

ให่ไปดีเด้ออ้าย  สุขสำบายเด้อท่านพี่

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ได้มีเป็นคือฝันไว้   โพยภัยให่ไกลห่าง

ย่างนำทางแตกตึ้มตึ้ม  สาวส่ำน้อยแห่แหน

แฟนกะหลายหมู่กะล้น  ความทุกข์จนให่หนีห่าง

สุขสมหวังคู่สู่ด้าน   ความฝันเจ้าให่เป็นจริง  เด้อท่านพี่เอย

………………..

อวยพร  14

………………

ให่ไปดีเด้อเอื้อย  อย่าไปเลยเด้อพี่

ไปอยู่พุ้นคึดฮอดพี้  มีของแซบอย่าสิลืม

ที่เคยยืมเงินนั้น  ลืมมันสาเด้อพี่

คันน้องมีสิส่งให่   ไปถามเยี่ยมพี่อยู่เฮือน

(ยังมีต่อ)

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

2 thoughts on “ผญาอวยพรผู้ย้าย

Comments are closed.