ผญา(กลอนอีสาน)กล่าวต้อนรับและกล่าวตอบคณะกรรมการประเมินโรงเรียน

ผญา(กลอนอีสาน) เขียนไว้เผื่อน้องครูจำเป็นต้องใช้

………………………

กลอนที่  1

……………………..

ขอกราบเรียนทุกท่าน  กรรมการทุกทุกท่าน

ที่มาตรวจงานเทือนี้  ยินดีต้อน/รับด้วยใจ

ดื่มน้ำในหายเมื่อยแล้ว  จั่งคอยเบิ่ง/คอยชม  เด้อค่า

ว่าสิสม/ให้ผ่านฉลุย    หรือสิสุย/จนเกือบได้

ทั้งหลาย/ที่ตรวจนั้น    ครูอาจารย์/เพิ่นคึดอ่าน

นักเรียน/ซ่อยแต่งแต้ม  ต่อเติมให้/ครบกระบวน

ส่วนในใจพวกหนูนั้น   ฝันอยากให้/โรงเรียนตรวจผ่าน

ครูอาจารย์เพิ่นสิได้  กำลังใจตั้ง/ต่อสอน

ได้แต่วิงวอนไหว้   เทพเบื่องบน/ให้ดลซ่อย

ผิดเล็กเล็ก/หน่อยหน่อย  กรรมการท่าน/ตรวจบ่เห็น

เว้าบ่เป็น/อภัยด้วย  คนบ่สวย/อย่าฟ้าวหน่าย

ทุกหัวใจโรงเรียนนี้   ยินดีต้อนรับ /ท่านสู่คน  …จ้า

สว้สดีค่า

…………………………

กลอนกล่าวตอบ

……………………….

สำบายดีทุกท่าน  ครูอาจารย์ทุกท่าน

กรรมการไทยบ้าน  นักเรียนพร้อมคู่สู่คน

ดีใจหลายเหลือล้น  ที่ได้มาเบิ่งผลงาน

ได้มาฟังลูกหลาน  เว้าอีสานเป็นกลอนได้

ในใจผู้ตรวจนั้น   ฝันตรงกันอยากให่ผ่าน

แต่เนื้องานโรงเรียนเจ้า  จั้กสิพร้อมส่ำใด

ตรวจไปย้านแต่พ้อ  กองขี่แมวเหม็นเน่า

เอาไปซุกไว้หม่องนั้นนี่  สิกาให่ผ่านบ่ไหว

ให่ทำใจไว้ล่วงหน่า  ห่าเทือกาตรวจบ่ผ่าน

เนื้องานเฮาบ่พร้อม  ต้องยอมไห่ฮ้องก่องน้ำตา

ผู้ตรวจงานหวังว่า  โรงเรียนเฮาต้องเข้าท่า

กองขี้หมาขี้แมวแห้ง  ที่หมกไว้ส่องบ่เห็น

เป็นคือจั่งลูกเว้า  บนบานศาลกล่าว

วิงวอนเทพท่อนท้าว  เบื้องบนให่ซ่อยเหลือ

ผู้ตรวจงานกะสิเอื้อ  กาคะแนนเผื่อความสุข

เพื่อให่ทุกทุกคน  ได้ยิ้มหัวไชยโยก้อง

สิได้ฉลองหรือฮ้องไห้    อดใจให่ตรวจก่อน

ให่หมู่เจ้านอนนั่งถ่า   ซุมผู้ข่าสิสิตรวจงาน  ซั้นแหล่ว  หมู่เจ้าเอย

………………………

กลอนที่  2

……………………..

ขอกราบเรียนทุกท่าน  กรรมการทุกท่าน

ที่มาตรวจงานเทือนี้  ยินดีต้อน/รับด้วยใจ

ดื่มน้ำในหายเมื่อยแล้ว  จั่งคอยเบิ่ง/คอยชม  เด้อจ้า

ว่าสิสม/ให้ผ่านฉลุย    หรือสิสุย/จนเกือบได้

เตรียมงานหลายปีแล้ว   แนวใดดีหามาใส่

ครูอาจารย์ซ่อยคึดให้   ไทยบ้านวัดซ่อยส่งเสริม

นักเรียนเติมเต็มให้    โรงเรียนเฮาโดดเด่น

พวกนักเรียนมานั่งเล่น  เสริมเย็นให้ผ่อนคลาย

ดีใจหลายนายมาเยี่ยม  มาประเมินมาเบิ่ง

อย่าตรวจเหิงเด้อจ้า  กาถืกให้ผ่านคู่อัน

ใจพวกหนูนั้น   ฝันอยากให้/โรงเรียนตรวจผ่าน

ครูอาจารย์เพิ่นสิได้  กำลังใจตั้ง/ต่อสอน

ได้แต่วิงวอนไหว้   เทพเบื่องบน/ให้ดลซ่อย

ผิดเล็กเล็ก/หน่อยหน่อย  กรรมการท่าน/ตรวจบ่เห็น

เว้าบ่เป็น/อภัยด้วย  คนบ่สวย/อย่าฟ้าวหน่าย

ทุกหัวใจโรงเรียนนี้   ยินดีต้อนรับ /ท่านสู่คน  …จ้า

สว้สดีค่า

……………………………..

กลอนกล่าวตอบ

………………………………

ขอขอบคุณทุกท่าน  ที่ให้การต้อนรับ

ขอบคุณครับขอบคุณหลาย  ทุกไมตรีที่มีให้

ทุกน้ำใจมาโฮมตุ้ม  ชุมนุมกันเป็นงานใหญ่

ขอบคุณหลายร้อยครั้ง  กะยังหน่อยบ่พอ

เรื่องที่ขอให่ซ่อยนั้น  สำคัญที่งานก่อ

งานบ่พอหรืองานค้าง งานหง่างไว้แล้วบ่สาน

งานเฮ็ดแบบขี่คร้าน อุหยุอะหยะมักหมม

งานบ่สมกับคะแนน สิแก่นกันกะซ่อยบ่ได้

แม่นสิฮ้องสิไห่ ขอคะแนนกะบ่ซ่อย

งานบ่เฮ็ดจั้กหน่อย คะแนนนั้นให่ก่นเอา

คันแม่นว่าหมู่เจ้า เอาผลงานดีมาให้เบิ่ง

ตรวจบ่เหิงดอกหมู่เจ้า ก่อนกินข้าวมื้อกลางเว็น

กะสิเห็นว่าสิได้ ฉลองชัยให้ม่วนซืน

หรือสิยืนจ่องกันไว้ ไห่ฮ้องก่องน้ำตา

ขอเวลาให้หมู่ข้อย ซ่อยกันตรวจจั้กคราว

หมู่เจ้าเตรียมอาหาร มื้อกลางวันไว้ล่วงหน้า

กั้บเตรียมหาคุไว้ ฟายน้ำตาจั้กสองหน่วย

ห่าเทือซวยกะยังได้ หาบเมือบ้านแบ่งกัน หมู่เจ้าเอย

………………………………

กลอนกล่าวต้อนรับ 3

…………………………….

ขอต้อนรับทุกท่าน  คณะกรรมการทุกท่าน

ที่มาตรวจงานมื้อนี้  ยินดีต้อนรับท่านสู่คน

ดีใจหลายเหลือล้น  ได้โชว์ผลงานให้ท่านเบิง

เฮ็ดตั้งเหิงหลายปีแล้ว  เพื่อมื้อนี้ที่ตั้งใจ

ดื่มน้ำในหายเมือยแล้ว  ผู้แนะแนวสิพาไปเบิง

เบิงทางเทิงเบิงทางใต้  ตามใจท่านกรรมการ

อย่าตรวจนานหลายเด้อจ้า  อาหารสิคายเครื่อง

ตำหมากเฟืองสิคายส้ม  กลมกลิ้งสิเป็นแบน

ให่คะแนนหลายหล้ายเด้อจ้า  เนื่องจากว่าย้านต้ก

ย้านน้ำตาไหลป๊กป๊ก  ต๊กลงไปในท้อง     

ย้านผลงานคัดข่อง     ช่องคะแนนกาบ่ผ่าน 

เรื่องเฮ็ดงานรับรองได้  เอาตายสู้บ่ถอย

ผลงานอาจสิหน่อย  แต่แหน่นในกล่องข้าวแม่

เห็นว่าดำแข่แหล่   แต่ใจกว้างสว่างขาว… เจ้าค่ะ

…………………………

กลอนกล่าวตอบ

……………………….

สำบายดีทุกถ่วนหน่า  ที่พากันมาต้อนรับ

ขอบคุณครับสู่คน  ที่สนใจมาโฮมตุ้ม

มาชุมนุมพร้อมหน้า  เว้าผญาม่วนซืน

เสียงหัวดังครึกครื้น   ตื่นตาตั้งฟังผญา

คณะเฮามามื้อนี้  หวังดีว่าสิให้ผ่าน

แต่ผลงานหมู่เจ้า  จั๊กถืกต้องส่ำใด๋

เป็นตาได้ฮ้องไห้   หรือฉลองชัยม่วนซืน

ให้หมู่เจ้ายืนนอนนั่งถ่า   หาอาหารไว้ถ่าฉลอง

สิฉลองโดยฮ้องไห่  หรือชัยโยกะตามซ่าง

พาข้อยย่างตรวจพุ้นพี้  อย่าหนีหน้าห่าสงสัย

สิได้ซักได้ไซ้    ถามไถ่ตามกระบวน

พอสมควรแก่เวลา   สิพากันมากินข้าว

สิเอาข่าวมาส่งให้  ได้ฉลองชัยม่วนซืน

หรือได้ยืนบังเสาไว้  ไห่ฮ้องก่องน้ำตา 

ขอเวลาให้ผู้ข่า  ไปตรวจตราเบิ่งสาก่อน  แนเด้อ

อรชรอ้อนแอ้น   พาหมู่อ้ายไปเบิ่งงานแน่ตี้  นางเอย

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

7 thoughts on “ผญา(กลอนอีสาน)กล่าวต้อนรับและกล่าวตอบคณะกรรมการประเมินโรงเรียน

  • สุดยอดอยากเห็นหน้าคนแต่งเด้ สุดยอดจริงๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณครับขอนำไปใช้

 1. เป็นความฮู้วิทยาทานทุกเรื่องบ่มีแนวสิติ
  ผมขออนุญาตินำเอาไปเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังเผื่อสิได้ซ่อยกันฮักษาไว้
  “เป็นตำนานดนมาแล้วเรื่องราวไทยอีสาน ศิลปวัฒนธรรมเก่าอย่าสุไลลืมถิ่ม
  มูลมังควมงดงามควมเป็นอยู่ วิถีชีวิต
  ให้จำจื้อเอาไว้ มีหลายแนวหลายอย่าง
  ผ้องหมอลำเดินลำเพลินลำซึ่งลำเรื่องต่อ
  กลอนเป็นทำนองผญา คันสดับรับแล้ว
  ให้ซ่อยยุ้ส่ง คนไกลไทยมาสิได้ส่าว่า
  ดีหลาย ให้เขาเว้าย่องไทยอีสานยัง
  เจริญวัฒนธรรม มันเป็นเซิดหน้าซูตา
  ซั่นแหล่วพี่น้องเอย..
  ขอขอบพระคุณคุณพ่อดอทคอมเด้อครับ
  ขอขอบพระคุณคุณพ่อ

  • คุณ preecha ครับ
   ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ ระยะนี้พ่อครูเร่งเขียน เรื่อง เกี่ยวกับพ่อครู 5 ครับ เชิญแวะเยี่ยมชมนะครับ สวัสดีครับ

 2. เป็นผโยชน์หลากหลายครับ ผมสดับรับ
  ฟังแล้วทุกหัวข้อเรื่อง ล้วนเป็นการเซิญซวนอนุรักษ์เซิดซู มีตะแนวดีๆเหลือล้น
  ขอขอบพระคุณพระคูรดอทคอมที่สอนสั่ง
  โตผมนั้นสินำไปสานต่อ ยอมือไหว้ขึ้นหัวกราบขอบคุณพ่ออีกเทือ ได้ควมฮู้
  จนเหลือล้น..

 3. แต่งได้สุดยอดมาก ผมยกตำแหน่งเชี่ยวชาญด้านผะหย่าให้ไปเลยครับ

  • คุณดำรงค์ชัย ครับ
   ขอบคุณที่ชม แต่จะให้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผญาพ่อครูมิกล้ารับหรอกครับ เขียนเล่นสนุก ๆ ไปวัน ๆ ตามประสาคนว่างงานเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับ

Comments are closed.