สุนทรพจน์เรื่อง สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนา(ไทย-อังกฤษ)

คงพอใช้เป็นแนวทางได้ระดับหนึ่ง จึงควรปรับแต่งก่อนนำไปใช้นะครับ

…………………………………………….

สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนา

……………………………………………

กราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัด  และพระเถรานุเถระ ที่เคารพอย่างสูง สวัสดีสามเณรดีทุกท่าน  กระผมพระสงบ    สันติโก  วัดป่านากับแก้  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์เรื่อง  สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนาในวันนี้   

สามเณรคือใคร   สามเณร คือ หน่อเนื้อแห่งสมณะ หมายถึงนักบวชในศาสนาพุทธ สามเณรต้องเป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 7 ปีถึง 20 ปีและถือศีล 10 ข้อ ผู้ที่จะบรรพชาเป็นสามเณรได้นั้นต้องรู้เดียงสาแล้ว คือ เขาสามารถไล่นกไล่กาที่มากินถั่วกินงาได้

ตัวอย่างสามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนาคือสามเณรราหุล  ท่านเป็นสามเณรรูปแรกของโลก เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งเมืองกบิลพัสดุ์  ประเทศอินเดีย   แต่สามเณรรูปแรกของประเทศไทย คือ “สามเณรสา” ต่อมาได้เป็นพระสังฆราช ชื่อว่าสังฆราชสา”

ราหุลออกบวชเมื่อมีอายุได้ประมาณ 7  ปี ท่านบวชในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองกบิลพัสดุ์ได้  7 วัน วันนั้นท่านเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดา พระพุทธเจ้าจึงมอบให้พระสารีบุตรบวชให้ท่านเป็นสามเณร      

     นับตั้งแต่วันที่ท่านบวชเป็นสามเณร  ท่านจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่  กำดินทรายไว้เต็มกำมือ แล้วตั้งจิตอธิฐานว่าวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรมากเท่า เมล็ดทรายในกำมือนี้”

สามเณรราหุลเป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่าย และมีความเคารพในพระสงฆ์  ครั้งหนึ่งพระจากชนบทจำนวนหนึ่งมาพักที่วัดเชตวัน แต่เนื่องจากพระวินัยห้ามภิกษุนอนในที่เดียวกันกับสามเณร  ท่านไม่มีที่นอนจึงไปนอนหน้าห้องส้วมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปพบท่านกลางดึกจึงนำท่านมาพักที่กุฎีของพระองค์ และขยายเวลาให้สามเณรนอนในห้องพระได้จากหนึ่งคืนเป็นสามคืนตั้งแต่นั้น

สรุปว่า สามเณรดีต้องรักษาศีลได้ครบ 10  ข้อ  กล่าวคือ ไม่ฆ่าและเบียนผู้อื่น  ไม่ลักขโมย  ไม่เสพเมถุน ไม่พูดโกหก  ไม่เสพของมึนเมา ไม่กินอาหารมื้อเย็น  ไม่ฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูมหรสพ ไม่ประดับร่างกาย  ไม่นั่งหรือนอนบนที่นอนสูงใหญ่  ไม่รับเงินหรือทอง  และต้องมีคุณธรรม  5  ประการคือ  มีความอดทนเพราะต้องอดอาหารมื้อเย็น  เป็นคนถ่อมตนเพราะต้องรับใช้พระสงฆ์  มุ่งมั่นต่อการเรียนเพื่อให้มีความรู้  มีความขยันฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา  และมีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาและผู้มีพระคุณ

ขอบคุณครับ

…………………………………………………………….

A good novice SRI to the religion.

……………………………………………………………

Worship Sir Vicar Provincial  and The Buddhist monks of all ranks Highly respected . Hello everyone , I am พระสงบ  สันติโก  วัดป่านากับแก้. I am delighted and honored to be a speaker. A good novice SRI to the religion.

Who is the novice ?  The novice is descendants of the monks. A Buddhist priest . Novices must have a male, aged between 7 to 20 years and observe the 10 precepts . who will be ordained as a novice . He must be of legal age, that is he can drive the birds and repel birds  that come to eat the nuts and the sesames.

 

The example novice who is a good novice of Buddhism. He  is Rahul. Rahul is the first novice in the world . He is the son of prince  Sittattha . City of Kapilavastu , India.  But the first novice of Thailand is ” novice Sa.” He was a  patriarch named ”  patriarch  Sa.”.


Rahul was about 7 years old when he was ordained the novice in the days of the Buddha came to the city of Kapilavastu . Rahul had seven days to get to the throne of the Buddha under the guidance of the Holy Mother . The Buddha gave his son to Sri Saree putta to ordained him as a novice .  Since the day of his ordination . He would rise early morning. He was clutching a handful of sand in to palettes and pray the spiritual  that “Today, let me listen to the teachings of the Buddha and Sri Saree Putta a
s much as the grains of sand in my hands ” .

Rahul novice as governor were simple and respect for the monks. Once, group  of the monks from countries  come to stay in Chetawan  temple. However, the monks do not sleep in the same room with novices. Rahul had no bed to sleep. So, he  went to sleep in the toilet room of the Buddha. The Buddha saw him on the middle of the night, and the Buddha took Rahul  to sleep in his room. And extension to the novices of one night’s sleep in the three nights since then .

Concluded that : A good novice must have completed the 10 precepts , they are :  Do not kill the parasite and others, not to steal , not lie , not sexual intercourse, do not drink alcohol , Do not eat dinner. No fanfare, music and dancing, singing entertainment . Ornamental body. Do not sit or lie on the bed huge . Do not get silver and gold. And he must have five moral reasons, they are : He must have patience because he must not have dinner. Be humble, because he had to get used to the monks. Commitment to study in order to have knowledge. Diligent meditation to achieve wisdom. And he must have  gratitude to his religion and the Benefactor.

Thank you

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

3 thoughts on “สุนทรพจน์เรื่อง สามเณรดีเป็นศรีแก่พระศาสนา(ไทย-อังกฤษ)

  1. เจริญพรขอบคุณและอนุโมทนา ท่านพ่อครู ที่ได้อนุเคราะห์บทความดีๆ แด่อาตมาภาพ หวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดไป
    ขอให้ท่านพ่อครูจงมีแต่ความสุขความเจริญ เจริญในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

  2. นมัสการท่านธีรวังโส ที่เคารพ
    ขอน้อมรับพรที่ให้ด้วยใจครับ…สุนทรพจน์ที่เขียนถวายนั้นยังไม่สมบูรณ์นักนะครับ เพราะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของโยมหายไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้น จึงต้องตรวจสอบทั้งเรื่องถ้อยคำ สำนวนและไวยากรณ์ให้ละเอียดก่อนนำไปใช้นะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *