สคริปต์คำบรรยายขบวนแห่กระทง ณ จุดให้คะแนน

เขียนจากจินตนการตามคำขอ  คงพอใช้เป็นแนวทางได้นะครับ

กระทงตั้ง  วางไว้  บนรถแห่

ทั้งพ่อแก่  แม่แก่  ร่วมแห่แหน

ขบวนเซิ้ง  สาวงาม  ฟ้อนรำแพน

เพื่อคะแนน  แข่งขัน  ในวันงาน

กราบเรียน  คณะกรรมการประกวดขบวนแห่กระทง   ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

สวัสดี  ท่านผู้ชมผู้ฟัง   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายวิทยา  สาระดี  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ท่านทองแท้  ทองเต็มตู้ ให้รับผิดชอบการบรรยายขบวนแห่กระทงของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาครั้งนี้ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องกราบอภัยล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

ลำดับที่ 1  หนุ่มหล่อสาวสวยผู้ถือป้ายโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาที่อยู่เบื้องหน้าท่านผู้ชมขณะนี้  จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาให้พี่น้องได้รู้จักคุ้นเคยและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนของเรา  โรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาเป็นแหล่งความรู้ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตลูกหลานของท่าน มีครูอาจารย์ที่ชำนาญการและเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือดูแล อบรมสั่งสอนลูกหลานของท่าน ให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

ลำดับที่ 2  หนุ่มมาดเข้มและสาวงามผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามด้วยขบวนธงชาติ 10 คน  ขบวนนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราทั้งในอดีตและปัจจุบันที่นำชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย  พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมใจของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ด้วยการนำของรัฐบาลไทยในระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระบารมีของพระองค์  ทำให้ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตราบจนทุกวันนี้

ลำดับที่ 3  ขบวนนางรำเซิ้งจำนวน 20 คน  ซึ่งก็คือขบวนสาวงามที่แต่งตัวสวยงามสุดอลังการ  กำลังรำเซิ้งด้วยท่วงท่าลีลา เดินหน้า ถอยหลัง ซิ่งซ้าย ซิ่งขวา ส่ายสะโพก โยกเอว  ยกแขน แอ่นมือ อย่างพร้อมเพรียง อ่อนช้อย สวยงาม ตามจังหวะเซิ้งของดนตรีโปงลางที่บรรเลงอย่างเร้าใจ   สร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ชม สนุกสนาน ครึกครื้น ม่วนชื่นโฮแซวอยู่ขณะนี้ ขบวนนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนคัดสรรหาหน่วยงานหรือชุมชนที่จัดขวบวนแห่ได้ดีที่สุด    .และ.เพื่อเตือนสติท่านผู้ชมให้รักสามัคคีกลมเกลียวกันเหมือนรำเซิ้ง ถ้าคนในชุมชนไม่รักกันไม่สามัคคีกัน ทะเลาะกันรบกัน ก็จะไม่มีโอกาสได้จัดงานสนุกสนานอย่างนี้   เพื่อให้การชมรำเซิ้งสนุกตื่นเต้นเร้าใจได้ลุ้นเหมือนซื้อหวยให้ท่านลองนึกให้คะแนนในใจเปรียบเทียบกับขบวนแห่ของชุมชนและหน่วยงานอื่นดูว่าน่าจะได้ที่เท่าใด  หนึ่ง  สอง สาม สี่หรือที่สุดท้าย  จะตรงกับคะแนนของคณะกรรมการเปาบุ้นจิ้นของเราหรือไม่  แต่ไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับนะครับ

ลำดับที่ 3  ผ่านไปขบวนที่ 4 ก็มาถึง  เป็นขบวนเทวดานางฟ้าครับ……พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของเทวดาว่า เทวดาเป็นชื่อรวม เป็นทั้งเพศชายและเพศหญิง ถ้าเป็นเพศชายเรียกว่า เทพบุตร  ถ้าเป็นเพศหญิงเรียกว่า เทพธิดาหรือนางฟ้า…..แต่เพื่อให้เหมาะสมกลมกลืนกับชื่อขบวนเทวดานางฟ้า  จึงขอบรรยายตามชื่อขบวนก็แล้วกันนะครับ  …..ที่ท่านผู้ชมเห็นชายหนุ่มรูปหล่อถือกระทงใบเล็ก ๆ เดินแถวคู่มากับแถวสาวงามนั่นคือเทวดา ส่วนสาวงามทั้งแถวที่ถือกระทงเดินคู่มากับแถวชายหนุ่มคือนางฟ้า   จำแลงแปลงกายมาโดยหนุ่มสาวชาวบ้านวังเมา  ลูกหลานใครบ้างพอจำได้ไหมครับ  ส่วนผู้บรรยายจำได้บ้างเป็นบางคน เพราะแปลงกายแล้วหล่อสวยกว่าเดิมหลายสิบเท่า  …ที่เราจัดให้มีขบวนเทวดานางฟ้าก็เพื่อประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้ชมนึกอยากจะเป็นเทวดานางฟ้าบ้าง จะได้หมั่นทำความดี ด้วยการทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

ท่านผู้ชมที่เคารพครับ  ….ที่ท่านผู้ชมเห็นคนตัวใหญ่ใส่กางเกงสีแดงไม่ใส่เสื้อ มือซ้ายถือกระทงใบเล็ก มือขวาแบกอาวุธโบราณ เดินย่างสามขุมอย่างน่าเกรงขามนำหน้ามานั้นชื่อพญายมราชหรือยมบาล  วันนี้ท่านสั่งหยุดงานที่ยมโลกพาคณะยมทูตมาร่วมงานลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าร่วมกับพวกเรา  นำแสดงโดยท่านอาจารย์มนัส  เมาบางวัน  และคณะ ขบวนนี้จัดขึ้นเพื่อเตือนสติให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลผลกรรม  ใครทำกรรมชั่วไว้จะต้องถูกยมบาลสั่งลงโทษในนรกอย่างแน่นอน

และที่เห็นผู้ชายรูปร่างผอมกระหร่องนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวไม่ใส่เสื้อ ทาปากทาแก้มแดงบ้างดำบ้างเขียวบ้าง ถือกระทงเดินกระย่องกระแย่ง สะง็อกสะแง็ก เหมือนคนไม่เต็มบาทตามหลังขบวนยมทูตนั้นเป็นขบวนสัตว์นรกชั้นดีซึ่งใกล้จะหมดเวรหมดกรรมในนรกแล้ว  พวกเขาแห่แหนมาเป็นขบวนที่ 6  วันนี้ยมบาลปล่อยให้สัตว์นรกชั้นดีมาร่วมงานแห่กระทงกับพวกเรา  สัตว์นรกเหล่านี้มาร่วมงานลอยกระทงกับพวกเราด้วยความหวังว่า  หลังจากได้ทำบุญแห่และลอยกระทงคืนนี้แล้วจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ หลุดพ้นจากขุมนรกไปแสวงหาที่เกิดใหม่ตามบุญกรรมของตน  นำแสดงโดยท่านอาจารย์ตื่นเช้า  สายบางวัน  และคณะ  การแสดงชุดนี้เพื่อเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ละเว้นความชั่วและหมั่นทำความดีเพื่อจะได้ไปเกิดในภพชาติใหม่ที่ดีกว่า

และสุดท้ายคือขบวนเถิดเทิง  ขบวนนี้มีตีกลองถองเหล้าเมาลูกเดียว บางคนเมาสองลูก  มีทั้งฟ้อนทั้งเต้น ไล่เตะตีถีบถองกันชุลมุนวุ่นวายเป็นระยะเพราะความเมา  …พระท่านสอนว่าการเสพของมึนเมาจะทำให้เมา คนเมาจะขาดสติและทำความชั่วได้ทุกอย่าง  นำแสดงโดยหม่าเคอะ  ก๊งทีละกลมและคณะ  การแสดงของขบวนนี้เพื่อเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท  รักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อให้ทุกคนในสังคมชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขบวนแห่ของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยาได้พยายามสอดแทรกคติธรรมและแนวทางในการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว  ทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใส  ไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาอย่างไร  ก็ล้วนแต่  ขอน้อมยอมรับด้วยความยินดีทั้งสิ่น

ขบวนแห่  โรงเรียนเรา  ในคราวนี้

สู้เต็มที่  ตามหลักเกณฑ์  การแข่งขัน

หากได้ที่  หนึ่งสามสอง  ครองรางวัล

จะจัดงาน  ฉลองชัย  ให้ครื้นเครง

สวัสดีครับ

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *