ผญากล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงและผญากล่าวตอบ

กำลังเขียนเพิ่มเติมอีกเรื่อย ๆ ครับ

………………………….

กลอนที่  1

………………………….

กราบคารวะทุกท่าน  กรรมการประเมิน/ทุกทุกทาน

ที่มางาน/มื้อนี้  ยินดีต้อน/รับด้วยใจ

ดื่มน้ำใน/หายเมื่อยแล้ว  จั่งคอยเบิ่ง/คอยชม….เด้อค่ะ

ว่าสิสม/กับแข่งขัน  หรือต้กไกล๋/ปานยิงแฮ้ง

สามห่วงแยง/บ่งชี้  คือพอดี/บ่สูงบ่ต่ำ

เหตุผลนำ/ออกหน่า  กราดสูงไว้/ป้องกันตน

กับเหตุผล/ที่ต้องใช้  สองเงื่อนไข/มาควบคู่

ความฮู้ดี/สิใช้ได้  ต้องใจตั้ง/เที่ยงธรรม

คุณครูนำ/มาสอนให่   ลูกหลานทั้งหลาย/ได้เฮียนฮำ

นำไปปรับ/แต่งใช้  เพื่อซ่อยให่/อยู่สำบาย

หาพอกิ๋น/พอใช้   บ่ยาดแย่ง/ซิงไผ

ได้เงินมา/เก้บกำ  แบ่งปัน/กินใช้

กราบอภัย/เด้อค่ะท่าน   หากลูกหลาน/เว้าบ่ม่วน

หม่องควรเว้า/ผัดบ่เว้า  ทั้งหลายนั้น/กราบอภัย

ขอบพระคุณหลายหลาย/ที่มาเยี่ยม    มาแยง/มาเบิ่ง

อยู่เหิงเหิง/ให่ลูกหลานได้กราบไหว่  ไทยบ้าน/ได้ชื่นชม  ….แนเด้อค่า

………………………

ผญากล่าวตอบ

………………………

สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือเก่า

ทั้งเด็กน้อยผู้เถ่า  ครูอาจารย์ถ่วนคู่สู่คน

ดีใจหลายเหลือล้น  ที่มีคนมาเป็นหมู่

มาต้อนรับหมู่ข้อย   ฟังฝอยเว้ากล่าวผญา

โดยเฉพาะลูกสาวหล่า  เว้าผญาคือค่อง

ท่องเอาได้เมิดเสี่ยง  ครูสอนให่จั่งแม่นดี

คณะเฮามามื้อนี้   หวังดีสิให่ผ่าน

คันผลงานครบถืกต้อง  ฉลองได้โลดท่าน ผอ.

คันผลงานบ่พอได้   ให้อดใจอย่าฮ้ายจ่ม  เด้อ

อดสากินหมากส้ม  เทือหน่าจั่งกินแตง

น้องคำแพงพาหมู่อ้าย  แบ่งไปเบิ่งผลงาน

เพื่อให่ทันเวลา   ค่อยพากันมากินข้าว

เอาคะแนนมาฝากต้อน  ออนซอนกันม่วนซืน

ฮอดมื้ออื่นจั่งตรวจแล้ว  คันมีแนวให่อยู่นำ  หมู่เจ้าเอย

……………………

กลอนที่  2

……………………

ขอต้อนรับคณะท่าน  กรรมการประเมินที่เคารพ

ดีใจหลายได้มาพบ   ก่อนเฮียนจบไปหารับจ้าง

ไปตามทางที่คึดไว้   ไผมันแล้วแต่

คันเฮือแพฮอดฝั่งแล้ว   สิแจวอ้าวแล้วแต่ดวง

มื้อนี้โชคต่วงหล่วง   ดวงดีได้พบท่าน

กรรมการมาตรวจเยี่ยม  ดีใจล้นคู่สู่คน

ผลคะแนนได้ฮ้องไห้  หรือไชยโยกะตามซ่าง

แล้วแต่ทางผู้ตรวจท่าน  ปันใจให้ได้ส่ำใด

ดื่มน้ำในหายเมื่อยแล้ว  จั่งค่อยไปเบิ่งไปแยง เด้อจ้า

ลูกคำแพงสิพาไป  ตรวจนอกในให้เมิดสิ้น

ตรวจทั้งดินทั้งหญ้า  อาคารเรียนห้องต่างต่าง

แล้วแต่ทางพ่อครูเว้า  สิเอาให่เบิ่งบ่บัง   

พวกหนูหวังอยากให้  โรงเรียนเฮาตรวจผ่าน

ครูอาจารย์เพิ่นสิได้   กำลังใจตั้งต่อสอน

จึงกราบวิงวอนไหว้  เทพเบื้องบนให้ดลซ่อย

ผิดเล็กเล็กหน่อยหน่อย  กรรมการท่านตรวจบ่เห็น

เว้าบ่เป็นอภัยด้วย  คนบ่สวยอย่าฟ้าวหน่าย

ทุกหัวใจโรงเรียนนี้  ยินดีต้อนรับท่านสู่คน   จ้า… สวัสดีจ้า

………………………

ผญากล่าวตอบ

………………………

สุขสำบายหมั่น  เสมอมันเคือใหม่

ทั้งผู้ใหญ่เด็กน้อย   ไทยบ้านพร้อมคณะครู

มาหลูโตนลูกสาวหล่า  ผู้เว้าผญาแท้นอห่า

สิไปหางานเฮ็ดแล้ว  เจ้ายังน้อยอย่าฟ้าวหลาย

งานสบายอยู่หลังเจ้า  จบปริญญาเจ้าฮู้บ่

อดใจรอเฮียนจบแล้ว   งานสบายนั้นจั่งค่อยหา

มื้อนี้โชคต่างหล่าง  ซาต๋าพาข้อยย่าง

คาดสิได้ขาขึ้นห้าง   สางหมู่เจ้าจั่งแม่นดี

เรื่องมีใจให่นั้น  สำคัญที่งานก่อ

งานบ่พอหรืองานฮ้าง  งานหง่างไว้แล้วบ่สาน

งานเฮ็ดแบบขี้คร้าน  อุหยุอะหยะมักหมม

งานบ่สมกับคะแนน  แม่นจั่งใด๋กะซ่อยบ่ได้

แม่นสิวิงวอนไหว่  เทพเบื้องบนให้ดลซ่อย

สิเว้าอ๋อยเว้าอ้อน  ออนซอนแหล่วข้อยสิยอม

คันแม่นงานหมู่เจ้าพร้อม  ตามหลักเกณฑ์ทุกสิ่งอย่าง

จั่งสิโชคต่างหล่าง   ทางหมู่เจ้าได้ฉลอง

ตามฮีดคองการตรวจนั้น   ไปเบิ่งงานก่อนอื่น

ข้อยยืนโดนจนเมื่อยม้อย   พาหมู่ข้อยไปเบิ่งงาน ซั้นแหล่ว นางเอย

…………………….

กลอนที่  3

…………………..

ขอต้อนรับคณะท่าน  กรรมการทุกท่าน

มาตรวจงานมื้อนี้   ยินดีต้อนรับท่านด้วยใจ

เดินทางไกลคงเมื่อยม้อย  ถอยแฮงแข้งขาล่อย

ให้พวกหนูซ่อยนวดเท้าให่  อย่าสิฟ้าวไปตรวจงาน

ครูอาจารย์สอนสั่งไว้   ให่ตั้งใจเฮียนทุกอย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  ยาวเยี้นส่องบ่เห็น

สิเป็นหยังกะบ่ฮู้  สิได้หยังกะบ่แน่

ผู้ตัวดำแข่แหล่   ทุกข์แป๊ะถิ่มบางผ่องรวย

ผู้ขาวสวยรวยมื้อนี้  มื้อหน้ามียังบ่แน่

ความฮู้คือเสี่ยวแท้   ดูแลเจ้าฮอดมื้อตาย

เว้าไปหลายมันสิเถ่า  ลูกขอเซาบ่เว้าต่อ

ขอต้อนรับพ่อครูอีกครั้ง  ฟังลูกสิเว้ากล่าวแนะนำ

จำโรงเรียนนี้ไว้  โรงบ่ใหญ่ยังขาดเขิน

 เงินกะบ่หลวงหลาย   เฮ็ดอันใดกะคาค้าง

โรคทรัพย์จางมาโฮมตุ้ม   ชุมนุมกันยากฟันฝ่า

อาคารเรียนกะฮ้างฮ้าง  ย่างบ่ได้ต้องต้อดไป

แต่ยังไคมีไทยบ้าน  วัดโรงเรียนฮวมเป็นหนึ่ง

แปลงโรงเรียนบูดบึ้ง  บอดใบ้ให้เบ่งบาน

ครูอาจารย์กับไทยบ้าน  พระอาจารย์กะมาซ่อย

ทั้งผู้ใหญ่เด็กน้อย  ซ่อยกันสร้างแต่งเสริม

ซ่อยกันเติมเต็มให้  โรงเรียนเป็นตาเบิ่ง

พ่อจารย์เผิ่งตรวจคักแล้ว  บอกว่าได้ผ่านแน่นอน

ตอนนี้อุ๊กอั่งเอ้า  โรงเรียนเฮาผ่านได้บ่นอ

 ได้แต่ขอในใจ  บ่กล้าไขคำขอร้อง

สิได้ฉลองหรือฮ้องไห่  กะตามใจผู้เพินตรวจ

ซวดลวดขอล่วงหน้า   อาจารย์ฮ้ายว่าบ่ดี

ผลามีหากสิได้   ฉลองชัยม่วนซืน

ผลาบ่สมพื้น   แข็งขืนไว้กะต่าวลง

วาสนากบผ่ง  ฝนตกลงจั่งได้ออกมาหาเหยื่อ

ผลามีครูแจกเสื้อ  กระโปรงฮ้างกะซ่างมัน  พ่อครูเอย

………………………

ผญากล่าวตอบ

………………………

ขอขอบคุณทุกท่าน   ที่ให้การต้อนรับ

ขอบคุณครับขอบคุณหลาย  ทั้งขอบใจลูกสาวหล่า

เว้าผญาปานผู้เถ่า  สมัยเก่าโบราณ

มูลมังของอีสาน  ม่วนมันเอาเหลือฮ้าย

เรื่องสินวดฝ่าเท้าให่   ขอบใจหลายสิบเทือ

เวลาเหลือตรวจงานแล้ว  ห่าเทือว่างจั่งว่ากัน

หลานคึดถืกแล้ว   ที่ตั้งต่อการเฮียน

เพียรหมั่นแสวงหา  มวลวิชาความฮู้

ทำตามครูสอนให้  ก่อนจบไปหาเลี้ยงชีพ

ถีบโตเองให่หลุดพ้น  ความจนฮ้ายที่แห่แหน

ไปสู่แดนรวยล้น   ความทุกข์จนหนีจาก

ความลำบากหลีกลี้  หนีหน่าหน่ายแหนง

ลูกคำแพงเว้าเรื่อง   โรงเรียนเฮาฮ้างเก่า

ว่าหมู่ชาวพี่น้อง  ครูพร้อมพระนำ

ซ่อยกันคลำซ่อยกันซ่อม  โรงเรียนให่โดดเด่น

ใจพ่อครูตื่นเต้น  อยากเห็นฮู้ว่าส่ำใด

งามส่ำรีไซเคิ้ล   หรือว่างามส่ำสร้างใหม่

หรืองามได้ย้อนเว้า  ยอย้องบอกว่างาม

หรือว่างามส่ำได้   ใส่เสื้อใหม่ครูให้มา

ส่วนกระโปรงบ่เป็นตา  เก่าเกินขาดเหี่ยน

คันแม่นเป็นโรงเรียนคือลูกเว้า  สามประสานคือลูกว่า

ฉลองได้ล่วงหน้า  ตรวจผ่านแท้แน่นอน

วาสนาคนจอบบ้อน   ว่านอนมากะยังบ่แน่

บ้อนปลาข่อใหญ่คักแท้     หว่านแหได้กอไผ่หนาม  ซั้นแหล่ว  นางเอย

…………………….

กลอนที่  4

…………………..

 

 

 

 

(ยังมีต่อ)

 


2 thoughts on “ผญากล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงและผญากล่าวตอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *