กลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ขอจงทรงพระเจริญ

      ทรงอ่อนน้อม  ถ่อมตน  ผู้คนรัก

ทรงงานหนัก  เพื่อให้  งานได้ผล

ทรงบากบั่น  ฟันฝ่า  เพื่อปวงชน

ทรงคิดค้น  หนทางสู่  ประตูชัย

       ทุกครั้งที่  เห็นองค์  ทรงงานเยี่ยม

แววเนตรเปี่ยม  ด้วยปิติ  มิหวั่นไหว

สายพระเนตร  ฉายส่อง  มองการณ์ไกล

ประทับใจ  ข้าฯอยู่  มิรู้คลาย

      จึงกราบก้ม  ประณมกร  วิงวอนฟ้า

เทพเทวา  อินทร์พรหม   ยมทั้งหลาย

คุณพระศรีฯ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิไกร

โปรดอวยชัย   ให้พระองค์  ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า  พ่อครูดอทคอม

data-matched-content-ui-type="image_stacked"