สคริปต์พิธีกรงานเลี้ยงอำลาสถาบัน(ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบป. 6 และม. 3)

เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องครูยามคับขัน

ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด  5. พิธีกรควรปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้สอดคล้องกับความเห็นของประธานจัดงานหรือเจ้า ภาพ ก่อนนำไปใช้    6.  ก่อนที่พิธีกรจะเชิญใครขึ้นพูดควรบอกกล่าวให้เขารู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  เพื่อให้เขาได้เตรียมตัว ซึ่งจะทำให้งานราบรื่น สนุก และจบแบบประทับใจ

………………………………………………………………….

1. จัดงานที่บริษัท

รูปแบบ  พระสงฆ์กลับไปฉันภัตตาหารที่วัด

พิธีกรเดี่ยว
………………………………………………………………..

(เมื่อทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้ว  พระสงฆ์นั่งบนอาสนะแล้ว และประธานนั่งประจำที่แล้ว )
พิธีกร ก้มกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  แล้วลุกขึ้นยืนและเดินออกไปยืนหน้าเวทีที่จัดไว้ ประณมมือวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่  1  จบ

พิธีกร………

ปีใหม่นี้  ขอให้  ใหม่ทุกอย่าง

คนเคียงข้าง  เก่าไป  ปีใหม่สวย

ปีเก่าจน  ทนทุกข์  ปีใหม่รวย

ปีเก่าซวย  ไม่สดใส  ปีไหม่เฮ็ง

ปีเก่าแย่  แก้ไขได้   ปีใหม่ยอด

ปีเก่าจอด  ไปไม่ไหว  ปีใหม่เจ๋ง

ปีเก่าทุกข์  ว้าเหว่  อยู่วังเวง

ให้ครื้นเครง  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

โอม ! มะลึกกึ้กกึ๋ย มะลึ๋ยกึ๋ยกึ้ก มะลึกกึ้กกึ๋ย ….  เพี้ยง  !

พิธีกร(พูด).……..กราบนมัสการพระคุณ เจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย  ตำแหน่งพนักงานรักษาเวรยาม ได้รับมอบหมายจากท่านประธานบริษัทกูโก้ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของบริษัทกูโก้ของเราในวันนี้  กระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ของบริษัทกูโก้ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป  ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าบริษัทกูโก้
.- นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้
เวลา 09.00 น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ
– พิธีกกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
-พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– พนักงานบริษัทลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– ประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติ  และพนักงานบริษัทถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พนักงานที่เตรียมชุดกรวดน้ำให้ประธานในพิธี
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์

– พนักงานส่งพระสงฆ์กลับวัด

–  รับประทานอาหารร่วมกัน
– รองประธานบริษัทกู้โก้กล่าวอวยพรวันขึ้นปี ใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 

– ประธานบริษัทกูโก้พบปะ ให้โอวาท และกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่  2558

เสร็จพิธี

พิธีกร(พูด)……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด)……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง ครับ …กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
พิธีกร…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
พิธีกร(พูด)….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
พิธีกร(พูด)…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
พิธีกร(พูด)…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)
พิธีกร(พูด).เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยครับ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกร(พูด).เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะครับ …กราบสามหน…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะครับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พิธีกร(พูด)…..กล่าวคำถวายทานตามกระผมนะครับ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกร(พูด)……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด).เรียน เชิญท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  พร้อมคุณนายของท่าน คุณยุวดี  อะโกโก้  และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิลึก  หลังลาย  คุณกุหลาบ  แก้มแดง  คุณสีดา  สาวบางวัน  คุณกมลา  กู้กลางเดือน  คุณดวงดี  ขายขี้รวย  คุณมังกร  ดอกเบี้ยบาน  และคุณระเบียบ  ขนุนหนัง    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูปครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)
พิธีกรให้เจ้าหน้าที่นำชุดกรวดน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้ประธานในพิธี
พิธีกร(พูด)เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรครับ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกร(พูด)……กราบ นิมนต์พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทกูโก้และ ผู้ที่มาร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ครับ
(พิธีกรไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน)
(เสร็จพิธีพนักงานส่งพระพร้อมอาหารบิณฑบาตรปัจจัยไทยทานกลับไปฉันที่วัด)

(เสร็จแล้ว)

พิธีกร…….พระท่านกลับแล้วแต่อาหารที่เตรียมไว้ยังเหลือ เยอะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลใน วันปีใหม่ทั้งนั้น  ใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยสุด ๆ  อร่อยไม่หยุด อร่อยจนหยดสุดท้าย เพื่อรองรับทุกท่านไว้พร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบทันที  ครับผม

(ขณะทุกคนกำลังรับประทานอาหารได้ประมาณ  5  นาที)

พิธีกร(ยืนขึ้น)พวก เรามาร่วมทำบุญ รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558    แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ  จึงขอเรียนเชิญ คุณพิลึก  หลังลาย รองประธานบริษัทกูโก้  กล่าวให้ข้อคิดและอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณพิลึก  หลังลาย…..

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้    กระผมนั่งคิดนอนตรองอยู่หลายคืนว่า  จะแนะนำเรื่องอะไรดี  จึงลองแวะเข้าชมเวบไชด์พ่อครูดอทคอม  ก็ไปพบสูตรสำเร็จในการครองใจเมียจากหนังสือที่ระลึกก่อนตาย  ท่านเขียนเป็นกลอนเอาไว้ว่า

เล่นพนัน  ทุกที  มีได้เสีย

ต้องบอกเมีย  ทุกที  ว่าเล่นได้

ขืนบอกว่า   เล่นเสีย  เมียเอาตาย

บอกเล่นได้  ทุกครั้ง  แบ่งตังค์เมีย

เมียจะไม่  ห้ามเล่น  ถ้าเห็นได้

แต่จะให้  ตังค์ไป  เล่นได้เสีย

จำเป็นสูตร  สำเร็จไว้  ให้ตังค์เมีย

ถึงเล่นเสีย  ก็ต้องให้  เมียได้ตังค์

กระผมขออวยพรปีใหม่  2558  ด้วยบทกลอนว่า

ปีใหม่นี้  ขอให้ดี  กว่าปีเก่า

หมาเคยเห่า  หลับไหล  มองไม่เห็น

จ่าเคยจับ  หลับเมา  ทั้งเช้าเย็น

ได้มีเป็น  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีปีใหม่  2558 ทุกท่านครับ 

สวัสดีครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกร…เรายังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมาร่วมงาน วันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณกมลา  กู้กลางเดือน  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด  กล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

นางสาวกมลา  กู้กลางเดือน…..

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้    ดิฉันขอฝากคำกลอนคติธรรมว่า

มีเพื่อนดี  หนึ่งร้อย  น้อยไปนิด

อาจช่วยกิจ  การใหญ่  ไม่ได้ผล

มีศัตรู  ร้ายกาจ  เพียงหนึ่งคน

ก็มากล้น  ด่วนแก้ไข  อย่าให้มี

และขออวยพรให้ทุกท่านว่า……

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธ์  พรชัย  ให้สุดสวย

ให้สดใส  ให้รูปหล่อ  ให้ร่ำรวย

ให้หายป่วย  สุขสดชื่น  ทุกคืนวัน

ให้มียศ  มีลาภ มีทรัพย์เยอะ

ให้ได้เจอะ  คนถูกใจ ในความฝัน

ให้ความรัก  จริงจัง  ยั่งยืนนาน

ให้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งเทอญ

สวัสดีปีใหม่  2558  ทุกท่านค่ะ
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกร…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน  ยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้  ไม่มีท่านก็ไม่มีงานนี้ ขอกราบเรียนเชิญ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้ ประธานบริษัทกูโก้และประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  พบปะ ให้โอวาท และกล่าวอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้…………

เรียน   ท่านรองประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปี ใหม่ปี  2558  ของบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ในครั้งนี้

กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 สั้น ๆ ว่า 

1.  ไม่ประมาทในทุกเรื่อง

2. จะทำอะไรให้มีสติ

3.  มีสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

4.  ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา

ขอขอบพระคุณท่านที่เคารพทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน   ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้ว เสร็จ รวมทั้งจะจัดเก็บหลังเสร็จงาน    ขอบคุณแม่ครัวทุกคนที่ช่วยกันปรุงอาหารเลิศรสสดอร่อย  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม  การงานให้น้อยลง น้อยลง และน้อยลง  ส่วนการเงินให้มาก  มากขึ้น และมากขึ้น  ทั้งหล่อขึ้น สวยขึ้น รวยขึ้น  รวยไม่เลิก และรวยไม่บันยะบันยังตลอดปีใหม่  2558  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

(คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ  พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่   รับประทานอาหารเสร็จทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

 

……………………………………………………..

2. จัดงานที่บริษัท

รูปแบบ พระสงฆ์อยู่ฉันภัตตาหารในงาน

พิธีกรคู่
……………………………………………………

(พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่  1  จบ)
พิธีกรทั้งสอง ก้ม กราบพระที่โต๊ะหมู่บูชา หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  แล้วลุกขึ้นยืนและเดินออกไปยืนหน้าเวทีที่จัดไว้ ประณมมือวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง  กล่าวบทกลอนอวยพรปีใหม่ต่อไปนี้…

พิธีกรชาย….ปีใหม่นี้  ขอให้  ใหม่ทุกอย่าง

พิธีกรหญิง…คนเคียงข้าง  เก่าไป  ปีใหม่สวย

พิธีกรชาย…ปีเก่าจน  ทนทุกข์  ปีใหม่รวย

พิธีกรหญิง..ปีเก่าซวย  ไม่สดใส  ปีไหม่เฮ็ง

พิธีกรชาย…ปีเก่าแย่  แก้ไขได้   ปีใหม่ยอด

พิธีกรหญิง..ปีเก่าจอด  ไปไม่ไหว  ปีใหม่เจ๋ง

พิธีกรชาย…ปีเก่าทุกข์  ว้าเหว่  อยู่วังเวง

พิธีกรหญิง..ให้ครื้นเครง  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรทั้งสอง…โอม ! มะลึกกึ๊กกึ๋ย  ๆ  ๆ….  เพี้ยง !

พิธีกรชาย.……..กราบ นมัสการพระคุณ เจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย  ตำแหน่งพนักงานรักษาเวรยาม

พิธีกรหญิง..และดิฉัน นางสาววันดี  สีนวยนาย  ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ค่ะ

พิธีกรชาย….เราทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้รับมอบหมายจากท่านประธานบริษัทกูโก้ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ของบริษัทกูโก้ของเราในวันนี้  ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ของบริษัทกูโก้ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบดังต่อไปนี้

พิธีกรหญิง……..

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของบริษัทกูโก้  ประเทศไทยจำกัด

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป  ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าบริษัทกูโก้
.- นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ
– พิธีกกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
-พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– พนักงานบริษัทลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– ประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติ  และพนักงานบริษัทถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์ฉันอาหารบิณฑบาต
– ท่านผู้มีเกียรติกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนพนักงานบริษัทกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 

– ประธานในพิธีกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่
– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์
เสร็จพิธี  /  ร่วมรับประทานอาหาร

พิธีกรชาย……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับผม

(เสร็จแล้ว)
พิธีกรหญิง……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง นะคะ…กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล )

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย…..ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ

(จบแล้ว)
พิธีกรหญิง…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะคะ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย.เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยครับ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกรหญิง.เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะคะ …กราบสามหนค่ะ…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะคะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(จบแล้ว)
พิธีกรชาย…..กล่าวคำถวายทานตามกระผมนะครับ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกรหญิง……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะคะ

(เสร็จแล้ว)
พิธีกรชาย….เรียน เชิญท่านประธานบริษัทกูโก้  คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้  พร้อมคุณนายของท่าน คุณยุวดี  อะโกโก้  และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิลึก  หลังลาย  คุณกุหลาบ  แก้มแดง  คุณสีดา  สาวบางวัน  คุณกมล  กู้กลางเดือน  คุณดวงดี  ขายขี้รวย  คุณมังกร  ดอกเบี้ยบาน  และคุณระเบียบ  ขนุนหนัง    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางบริษัทได้เตรียมไว้ให้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูปครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)
พิธีกรให้เจ้าหน้าที่นำชุดกรวดน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้ประธานในพิธี
พิธีกรหญิง…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรค่ะ

(จบแล้ว  รอให้พระฉันภัตตาหารประมาณ 5 นาที)

พิธีกรชาย(ยืนขึ้น)พวกเรามาร่วมทำ บุญ รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558    แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ได้บุญได้กุศลครบถ้วนสมบูรณ์  จึงขอเรียนเชิญ คุณพิลึก  หลังลาย รองประธานบริษัทกูโก้  กล่าวให้ข้อคิดและอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณพิลึก  หลังลาย….

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้    กระผมนั่งคิดทบทวนอยู่หลายตลบว่า  ถ้าได้รับเชิญให้ขึ้นพูด  จะพูดว่าอย่างไร  ในที่สุดก็ได้ของดีมาฝากพี่น้อง  2  อย่างคือ

1.  ข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่ว่า

มีปากไว้  ใช้พูดจา  ให้คนรัก

พูดเป็นหลัก  การให้  คนนับถิอ

อย่ามีปาก  ถากถาง  หาตีนมือ

ปากซื่อบื้อ  หุบไว้  ไม่เจรจา (อ่านว่า เจน-จา)

และ 2.  พรปีใหม่  2558  ว่า  –

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์ถวิล

เกียรติปรากฏ  ก้องหล้า  คู่ฟ้าดิน

ประสบสิน  ภิญโญสุข  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีปีใหม่ครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกรหญิง…เรายังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมา ร่วมงานวันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณกมล  กู้กลางเดือน  ตัวแทนพนักงานบริษัทกูโก้  กล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ค่ะ

นางสาวกมล  กู้กลางเดือน….

เรียน   ท่านประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้   ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้เป็นตัวแทนพนักงานขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ในครั้งนี้ ดิฉันมีของดีมาฝาก  2  อย่างคือ

1.  กลอนคติธรรมการใช้ชีวิตในปี  2558

ถ้าเขาติ  ให้เราตรอง  มองที่ติ

แล้วเริ่มริ  ดูแล   คอยแก้ไข

ตัดแต่งเติม  เสริมที่  ขาดหายไป

ปรับแต่งใหม่  ให้เข้าท่า  ดีกว่าเดิม

2.  ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านว่า

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์หมาย

มีชื่อเสียง  กึกก้อง  ขจรไกล

มีเป็นได้  สมหวัง  ดั่งต้องการ

อยากจะได้  สิ่งใด  ขอให้ได้

อยากจะเป็น  สิ่งใด  เป็นเหมือนฝัน

มีความสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตลอดกาล  วันใหม่  ปีใหม่เทอญ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกรชาย…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน  ยังเหลือบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้ครับ  ขอกราบเรียนเชิญ คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้ ประธานบริษัทกูโก้และประธานจัดงาน ทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 กล่าวขอบคุณ และกล่าวอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณกอบศักดิ์  อะโกโก้……..

เรียน   ท่านรองประธานฯ  ท่านผู้มีเกียรติ  และเพื่อนพนักงานบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นประธานจัดงานทำบุญวันขึ้นปี ใหม่ปี  2558  ของบริษัทกูโก้ ประเทศไทยจำกัด  ในครั้งนี้

กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 สั้น ๆ ว่า 

1.  ไม่ประมาทในทุกเรื่อง

2. จะทำอะไรให้มีสติ

3.  มีสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

4.  ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา

ขอ ขอบพระคุณท่านที่เคารพทุกท่านที่กรุณามาร่วมทำบุญ   ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้ว เสร็จ รวมทั้งจะจัดเก็บหลังเสร็จงาน    ขอบคุณแม่ครัวทุกท่านเป็นอย่างมาก  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม  การงานให้น้อยลง น้อยลง และน้อยลง  ส่วนการเงินให้มาก  มากขึ้น และมากขึ้น  หล่อขึ้น สวยขึ้น รวยขึ้น  รวยไม่เลิก และรวยไม่บันยะบันยังตลอดปีใหม่  2558  ทุกท่านเทอญ

สวัสดีครับ

(กล่าวจบแล้ว รอให้พระฉันภัตตาหารเสร็จ)
พิธีกรหญิง……กราบ นิมนต์พระคุณเจ้าสวด ชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัทกูโก้และ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ค่ะ
(พิธีกรชายไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน)
(เสร็จพิธีพนักงานส่งพระกลับวัด)

พิธีกรชาย…….พระท่านกลับวัดแล้วแต่อาหารที่เตรียมไว้ ยังเหลือเยอะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลใน วันปีใหม่ทั้งนั้น  ใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยสุด ๆ อร่อยไม่หยุดจนชิ้นสุดท้าย  เพื่อรองรับทุกท่านไว้พร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบทันที  เรียนเชิญทุกท่านนะครับ

(พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงเฉลิมฉลองปีใหม่ขณะรับประทาน อาหาร  ที่ขาดไม่ได้คือเพลง  ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่  รับประทานอาหารเสร็จทุกคนแยกย้ายกันกลับ)

จบบริบูรณ์

………………………………………………………

3. จัดงานที่บ้าน

รูปแบบ  พระสงฆ์ฉันภัตตาหารในงาน

พิธีกรเดี่ยว
…………………………………………………..…

พิธีกร ก้ม กราบพระที่โต๊ะหมู่บูชายืนตรงด้านข้างที่ ชุมนุม   หันหน้าไปทางพระสงฆ์ประณมมือวันทา 1 ครั้ง  และหันหน้าไปวันทาท่านผู้มาร่วมงานบุญ 1  ครั้ง  ยืนตรง หันหน้าไปตรงกลางระหว่างพระสงฆ์และผู้มาร่วมบุญ  พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลง สวัสดีปีใหม่ 1  จบ

พิธีกร …กล่าวอวยพรปีใหม่ต่อไปนี้…..

ปีใหม่นี้  ขอให้ดี  กว่าปีก่อน
กราบวิงวอน เทพอวยชัย ให้ทรัพย์สิน
ฝันปีเก่า ไม่เข้าท่า เจ้ามือกิน
เจ้ามือสิ้น ฝันปีใหม่ ได้สามตัว
แก่ปีเก่า ปีใหม่ให้ เป็นสาวหนุ่ม
ปีเก่ากลุ้ม ใจละเหี่ย เรื่องเมียผัว
ปีใหม่ให้ สุขสบาย ทั้งครอบครัว
เรื่องส่วนตัว ทั้งเรื่องงาน เบิกบานใจ
ปีเก่าจน ทนทุกข์ เป็นลูกหนี้
ปีใหม่มี ความสุข ทุกข์เหือดหาย
ปีเก่ากู้ เงินยาก แทบวางวาย
ปีใหม่กลาย เป็นเศรษฐี มั่งมีเงิน
ปีเก่าคน ก่นด่า สารพัด
ปีใหม่ชัด คนยกย่อง สรรเสริญ
ปีเก่าป่วย ไม่หล่อสวย ไม่เจริญ
ปีใหม่เพลิน สุขสดใส ทั้งกายใจ
ให้หายทุกข์ หายโศก โรคภัยสิ้น
สุขโบยบิน มาซบ หล่อสวยใส
เงินทองหลั่ง ไหลเข้า กระเป๋าไว
มีเป็นได้  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

โอม ! มะลึกกึ้กกึ๋ย  ๆ  ๆ  เปรี้ยง ๆ ๆ !

พิธีกร….กราบ นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  กราบเรียนเจ้าของบ้าน คุณพ่อทองมี  คุณแม่ทองมา  เพชรทองเงิน  ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้ร่วมบุญ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมนายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  นิกเนม ห้อย   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน คุณพ่อทองมี  และคุณแม่ทองมา  เพชรทองเงิน   ให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้  ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

กำหนดการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ของคุณพ่อทองมีและคุณแม่ทองมา

ประจำปีพุทธศักราช  2558

……………………………………..

วันที่ 1  มกราคม  2558

เวลา  06.00  น. 

–  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่นิมนต์มา จำนวน 9  รูป

 
เวลา 09.00 น.
– เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนไตรยและไหว้พระ
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตรและกล่าวคำชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์สวดพระปริตรมงคล (เจริญพระพุทธมนต์ )
– พิธีกรกล่าวนำคำถวายอาหารบิณฑบาต
– ผู้ร่วมงานลำเลียงอาหารถวายพระสงฆ์
– เจ้าภาพ  ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้ร่วมบุญถวายห่อจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา(ให้พร)
– เจ้าภาพและผู้ร่วมบุญกรวดน้ำรับพร
– พระสงฆ์ฉันอาหารบิณฑบาต

– ท่านผู้มีเกียรติกล่าวอวยพรปีใหม่                                                                                   

–  ตัวแทนผู้ร่วมบุญกล่าวอวยพรปีใหม่

– เจ้าภาพให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และอวยพรปีใหม่

– พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์

–  ส่งพระสงฆ์กลับวัด

–  รับประทานอาหารร่วมกัน

–  เพลงอวยพรปีใหม่

พิธีกร……บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับผม
พิธีกร……กราบพร้อมกัน 3 ครั้ ง ครับ …กราบ  ๆ  ๆ  ……เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน.
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อภิปูชะยามะฯ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามะฯ
พิธีกร…กล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับ
– อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ …….กราบ
– สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ………….กราบ
– สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ………..กราบ
พิธีกร….กล่าวคำอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับ…
-มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
-ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขนัตถายะ ติสะระเนนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(พระสงฆ์ให้ศีล /รับศีล จบแล้ว)
พิธีกร…….(พูด)ทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปะริตรพร้อมกันนะครับ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
-วิปัตติ ปัตติ พาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
พิธีกร…..กล่าว คำชุมนุมเทวดาเป็นทำนองสระภัญญะพร้อมกันนะครับ…(การกล่าวคำชุมนุมหรือ กล่าวเชิญเทวดาควรเป็นหน้าที่ของโยม เพราะเทวดาทั้งหลายที่เชิญมาชุมนุมล้วนแต่ยังเสพกามเท่ากับพวกเรา จึงไม่ควรให้พระซึ่งถือศีลมากกว่าเป็นผู้กล่าวเชิญ…เว้นเสียแต่โยมท่องจำ ไม่ได้)
..สะมันตา จักกะวาเลสุ อัตถะละ คัจฉันตุ เทวะตา.
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุนันตุ สัขขะโมกขะทังฯ
-สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเต จันตะลิเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะ วัตถุมหิ เขตเต. ภุมมา จายันตุเทวา
ชะละถะละวิสะเม ยัคขะคันธัพพะ นาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุนันตุ. ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล
อะยัมภะทันตาฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
(นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ)
พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านช่วยกันลำเลียงถาดอาหารที่เตรียมไว้ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ด้วยครับ
(เมื่อลำเลียงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้านะครับ …กราบสามหน…กราบ  ๆ  ๆ     .ว่านะโม 3 จบพร้อมกันนะครับ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พิธีกร…..กล่าวคำถวายทานตามกระผมนะครับ
อิมานิ / มะยัง ภันเต / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ภิกขุสีละวันตัสสะ / โอโนชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสีละวันโต
อิมานิ / ภัตตานิ / สะปะริวารานิ / ปะฏิคคันหาตุ / อัมหากัญเจวะ / มาตาปิตุอาทีนัญจะ / ญาตะกานัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ / ข้าพเจ้าทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล / ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ / ซึ่งภัตตาหาร / กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ของข้าพเจ้าทั้งหลาย / เพื่อประโยชน์ และความสุข / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / และแก่ญาติทั้งหลาย / มีบิดามารดาเป็นต้น / ตลอดกาลนานเทอญฯ
พิธีกร……..ท่านที่อยู่แถวด้านหน้าพระสงฆ์ช่วยกันยกสำรับกับข้าวถวายพระท่านด้วยนะครับ
พิธีกร….เรียน เชิญท่านเจ้าภาพ คุณทองมีและคุณทองมา   และท่านที่มีชื่อต่อไปนี้ คุณพิมล  เงินทองดี  คุณมาลี  มีโชคชัย  คุณมาลัย ใจสมุทร  คุณมังคุด  รวยทันที    คุณดวงดี  รวยทันใจ  คุณสมัย  รวยแล้วเงียบ  และคุณระเบียบ  รวยไม่เลิก    นำห่อจตุปัจจัยไทยธรรมที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ไปถวายแด่พระคุณเจ้าให้ ครบ ทั้งเก้ารูป  นะครับ
(ถวายเสร็จแล้ว)

พิธีกร…เชิญทุกท่านประณมมือเตรียมกรวดน้ำรับพรครับ

(ขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารได้ประมาณ  5  นาที)

พิธีกร(ยืนขึ้น)พวก เรามาร่วมทำบุญตั้งแต่  6  โมงเช้า ได้รับพรจากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็น สิริมงคลในวันปีใหม่  2558 แล้ว  แต่ยังไม่ได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือ  ทำให้รู้สึกว่าขาดอะไรที่สำคัญไปสักอย่าง  เพื่อให้การมาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือได้ทั้งพรพระและพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ  จึงขอเรียนเชิญ คุณพ่อดวงดี  รวยทันใจ  ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตและกล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณพ่อดวงดี  รวยทันใจ……..

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านเจ้าภาพ คุณทองมี  เพชรทองเงิน  ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้กล่าวอวยพรวัน ขึ้นปีใหม่  2558  ในงานบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้  กระผมขอฝากข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558  ว่า

วันพรุ่งนี้  อยู่ไกล  อย่าไปคิด

ทำชีวิต  วันนี้  ให้ดีกว่า

วันวานนี้  ผ่านไป  ไม่คืนมา

 แก้ปัญหา   วันนี้ได้  สบายเอย

และขออวยพรปีใหม่  2558  ว่า

ศุภฤกษ์  เบิกดิถี  วันปีใหม่

ประสงค์ใด  ให้สม  อารมณ์หมาย

มีชื่อเสียง  กึกก้อง  ขจรไกล

มีเป็นได้  สมหวัง  ดั่งต้องการ

อยากจะได้  สิ่งใด  ขอให้ได้

อยากจะเป็น  สิ่งใด  เป็นเหมือนฝัน

มีความสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตลอดกาล  วันใหม่  ปีใหม่เทอญ

โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับ

 สวัสดีครับ

(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)
พิธีกร…เรา ยังมีบุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมาร่วมงานวันนี้หลายท่าน  กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพิธีกรเชิญเลยนะครับ    ขอกราบเรียนเชิญคุณแม่มังคุด  รวยทันที กล่าวอวยพรปีใหม่  2558  ครับผม

คุณแม่มังคุด  รวยทันที…….

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านเจ้าภาพ คุณทองมี  เพชรทองเงิน  และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้กล่าวอวยพรวัน ขึ้นปีใหม่  2558  ในงานบุญวันขึ้นปีใหม่ครั้งนี้  ดิฉันขอฝากข้อคิดการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558  ว่า

งานยิ่งมาก  ยิ่งดี  บารมีเกิด

ทำไปเถิด  ไม่นานนัก  จักเห็นผล

ไม่ต้องง้อ  งอนใคร  ให้ช่วยดล     

รอให้ผล  งานออก   บอกเราเอง

และขออวยพรปีใหม่  2558 ว่า

ปีใหม่นี้  ให้โชคดี   มีความสุข

อันหมู่ทุกข์  หลบลี้  หนีห่างหาย

ครอบครัวรัก อบอุ่น  ไม่เสื่อมคลาย

แสนสบาย  แสนสนุก  ทุกท่านเทอญ

โชคดีตลอดปีและตลอดไป ค่ะ

สวัสดีค่ะ
(กล่าวจบ ทุกคนปรบมือ)

พิธีกร…กล่าว อวยพรไปแล้ว  2  ท่าน แต่ยังมีบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานปีใหม่ในครั้งนี้ครับ  ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีงานนี้  ขอกราบเรียนเชิญ คุณพ่อทองมี  เพชรทองเงิน  เจ้าภาพงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  กล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรปีใหม่  ขอกราบเรียนเชิญครับผม

คุณพ่อทองมี  เพชรทองเงิน…….

กราบนมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง  เรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่  2558  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ท่านผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องเสียสละเวลามาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ปี  2558 ที่บ้านของกระผมในครั้งนี้  บางท่านมาไม่ได้ก็ยังอุตส่าห๋มีน้ำใจฝากข้าวของเงินทองมาร่วมทำบุญ  กระผมและครอบครัวไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากคำว่า  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับและขอให้ทุกท่านได้บุญร่วมกัน  ได้เป็นกัลยาณมิตรที่รักผูกพันอุดหนุนเกื้อกูลกันตลอดไป

กระผมมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในปีใหม่  2558 สั้น ๆ ว่า 

1.  จงละเว้นความชั่วทั้งปวง

2.  จงทำแต่ความดี

3.  จงทำใจให้ผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ

ขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่ร่วมแรงแข็งขันตระเตรียมสถานที่จัดงานจนแล้ว เสร็จ   ขอบคุณแม่ครัวทุกท่าน  และขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่  2558 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนาในงานครั้งนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในวันนี้  รวมถึงคุณความดีที่เราท่านทั้งหลายได้เคยกระทำไว้  ขอได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า การค้าให้รุ่งเรือง การเมืองให้เรืองรุ่ง การมุ้งให้เหมือนเดิม   หล่อขึ้น สวยขึ้น และรวยขึ้นตลอดปีและตลอดไป เทอญ

โชคดีปีใหม่ครับ

สวัสดีครับ

(กล่าวจบทุกคนปรบมือ)

พิธีกร……กราบนิมนต์พระคุณเจ้าสวดชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าภาพและ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2558 ครับ
(พิธีกรไปรับบาตรน้ำมนต์ เดินตามพระที่เดินไปประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมบุญ)
(เสร็จพิธีเจ้าภาพส่งพระกลับวัด)

พิธีกร…… วันนี้ทางเจ้าภาพได้ให้ทีมงานแม่ครัวฝีมือสุดยอด  เตรียม อาหารไว้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยทุกหยาดหยด อร่อยไม่หยุด  อร่อยจนหยดสุดท้าย อาหารที่เตรียมไว้ทั้งหมดได้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ ชีวิต  กล่าวคือใครได้รับประทานแล้วจะทำให้หายโพยภัยหายพยาธิโรคา อายุยืนยาวไม่เฒ่าไม่แก่ หล่อสวย รวยไม่เลิก  และรวยไม่บันยะบันยัง   จึง ขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่รับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับ บัดนี้อาหารพร้อมแล้ว  เพียงท่านนั่งล้อมวงเมื่อไหร่อาหารจะลอยไปเสริบท่านทันที    ครับผม

หมายเหตุ

1.  ถ้าจัดที่มีแต่คนอีสาน  ขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหาร พิธีกรอาจเว้าผญา(กลอนอีสาน)เกี่ยวกับอาหารการกินว่า……

คันได้กิ๋นลาบซิ้น  ขั่วอ่อมจืนผัด

อย่าสุลืมแพวผัก  ป่นปูที่เคยจ้ำ

หมากไข่ผำแกงสั่ว  แนวนัวขั่วจุ้ดจี่

อย่าลืมซุบหมากหมี้  แกงส่มใส่มดแดง

อย่าลืมพั้วหมากแข้ง  จิ้มป่นอยู่โพนนา

ได้กินอย่าลืมก้บ  เขียดจ่านาโตน้อย

อย่าลืมหอยหนองหว่า  บักหอยนาหนองไฮ่

อย่าสุลืมไก่ปิ้ง  ข้าวเหนียวปั้นห่อตอง  พี่น้องเอย

ต่อจากนั้นจึงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่  ทุกคนรับประทานอาหารจนอิ่มใครอิ่มมันแล้วแยกย้ายกันกลับ

2.  ถ้าจัดที่มีคนหลายภาคหลายภาษามาทำบุญร่วมกัน…….. ขณะ ทุกคนกำลังรับประทานอาหาร พนักงานประจำเครื่องเสียงเปิดเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  และเพลงสวัสดีปีใหม่   ทุกคนรับประทานอาหารจนอิ่มใครอิ่มมันแล้วแยกย้ายกันกลับ

จบบริบูรณ์

 

 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบในชื่อ porkru ออกจากระบบ?

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

พิธีกรเดี่ยว

……………………………

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเคารพท่านผู้ชม/ผู้ฟัง

พิธีกร…….เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียน ที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน นางสาวอรุณวตรี  สวยบางวัน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังเมา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา นางสาวมาลี  สวยบาดตา  ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเลี้ยงอำลาสถาบัน  ปีการศึกษา  2556 ในวันนี  ดิฉันขอแจ้งกำหนดการจัดงานเลี้ยงอำลาสถาบันครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบร่วมกันเป็นเบื้องต้นดังนี้

วันจันทร์ ที่ 31  มีนาคม  2556

เวลา 09.00 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย  ไหว้พระสวดมนต์

เวลา  09.30 น.  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน

เวลา 10.00  น.  ประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่เรียนจบ  กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงาน

เวลา  11.00  น.  การแสดงของนักเรียนรุ่นน้องมอบให้พี่

เวลา   11..30  น. ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก

เวลา  11.40   น.  ตัวแทนนักเรียนที่เรียนจบกล่าวอำลา

เวลา  12.00 น.  ประธานกล่าวปิดงาน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรย ขอเรียนเชิญค่ะ  (ทุกคนยืนประนมมือ  รอให้ประธานกราบพระจบและเดินลงจากเวทีมาหยุดยืนเตรียมไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน )

พิธีกร…ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะคะ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ  ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ

พิธีกร…เรียนเชิญรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา นางสาวมาลา  สวยบาดใจ กล่าวรายงานค่ะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา……

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน นางสาวมาลา  สวยบาดใจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา  ขอเรียนรายงานการจัดงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ซึ่งโรงเรียนบ้านวังเมาจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการ ศึกษา  2556  ต่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ใน ปีการศึกษา  2556 นี้ มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  200  คน  นักเรียนชาย  90 คน  นักเรียนหญิง  110  คน  และนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  300  คน  นักเรียนชาย  140  คน  นักเรียนหญิง  160  คน  โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานเลี้ยงอำลาสถาบันครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเลี้ยงส่งนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่เรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

2. เพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนบ้านวังเมา  ให้แน่นแฟ้น มั่นคง ยืนยาวยิ่งขึ้น

ระยะเวลา  วันที่  31  มีนาคม  2556

สถานที่  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านวังเมา

งบประมาณ  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนรุ่นน้องร่วมกันบริจาค  จำนวน  20,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน และนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน  300  คน  เกิดความรู้สึกประทับใจ  รักผูกพันและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โรงเรียนและชุมชนตลอดไป

จึงเรียนรายงานให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาได้รับทราบและพิจารณา

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาวมาลา  สวยบาดใจ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา

พิธีกร…ให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนยืนเข้าแถว มารับวุฒิบัตรจากประธานตามที่เคยฝึกซ้อมมานะคะ  เรียนเชิญท่านประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ

ผู้ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้แก่

1.  เด็กชายสนุก  สุขหรรษา   ซวด ๆ  เป็นเกียรติด้วยค่ะ  ..ขอบคุณมากค่ะ

140. เด็กชายสนั่น  แสนสนุก

141.  เด็กหญิงเริงใจ  สุขสำราญ

และ  200. เด็กหญิงรวยริน  รุ่งชัชวาลย์   ซวด ๆ  เป็นเกียรติด้วยค่ะ  ..ขอบคุณมากค่ะ

นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ยืนเข้าแถวมารับวุฒิบัตรค่ะ

1. นายเสนอ  เสียงสนั่น    ซวด ๆ  เป็นเกียรติด้วยค่ะ  ..ขอบคุณมากค่ะ

130.  นายเสนาะ  เดาะสนั่น

131.  นางสาวเรไร  รุ้งสามสี

และ  300.  นางสาวทัดดาว  ประดับเดือน  ซวด ๆ  เป็นเกียรติด้วยค่ะ  ..ขอบคุณมากค่ะ

บัดนี้พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านวังเมา ประจำปีการศึกษา  2556 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงานค่ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา…

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในงานวันอำลาสถาบันซึ่งโรงเรียนบ้านวังเมาจัดให้แก่นักเรียนจบ ป. 6 และม. 3   ประจำปี การศึกษา  2556  ในวันนี้    ทราบจากรายงานของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนว่า  ปีนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาของเราสอบได้ทุกคน  ถือว่าสุดยอดมาก  ทั้งนี้เพราะคุณครูสุดเยี่ยมนั้นเอง  ปรบมือให้กับตัวเองและคุณครูของเราด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ทุกคน  โดยเฉพาะผู้ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะเรียนต่อที่โรงเรียนนี้หรือไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น เนื่องจากยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ใจจริงครูอยากให้พวกเธอเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านวังเมาของเรา  เพราะเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวง และที่สำคัญคุณครูใจดีทุกคนด้วย   ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  มีทางให้เลือกอยู่สองทางคือ  หนึ่งจะไปเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่โรงเรียนไหนดี  หรือสองจะไปทำงานที่ไหนดี  ผู้ปกครองของนักเรียนจะมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้  จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือลูกหลานของท่านด้วย

ในนามของคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านวังเมาทุกคน  ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณผู้ปกครองที่เชื่อมั่น รัก ศรัทธาไว้วางใจ และตัดสินใจให้ลูกหลานของท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านวังเมาของเรา  ขอบคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านวังเมาทุกคนที่ตั้งใจสอนลูกศิษย์ด้วยความเอาใจใส่  จนทำให้นักเรียนของเราสอบได้ยกโรงเรียน และขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างแต่ก็ยังสอบได้ยกชั้นยกโรงเรียน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงคุณความดีที่พวกเราได้กระทำร่วมกันมา ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ปกครองนักเรียน คุณครูอาจารย์ ท่านมีเกียรติ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้  และนักเรียนทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้งานวันนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรัก ความผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราตลอดไปชั่วกาลนาน

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานวันอำลาสถาบันของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2556 ณ บัดนี้

พิธีกร…...ต่อไปเป็นรายการของฝากจากพี่ ๆ น้อง ๆ ค่ะ   เชิญชมการแสดงของน้องอนุบาล มอบให้พี่ ป.6 และพี่ม. 3 ทุกคน    เชิญรับชมรับฟังค่ะ

(แสดงจบแล้ว)

พิธีกร…...ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติน้องอนุบาลอีกครั้งด้วยค่ะ ..ขอบคุณค่ะ……ลำดับที่สองเป็นของฝากจากน้องประถม 1-2-3-4-5 มอบให้พี่ ป.6 และพี่ม. 3 เชิญรับชมรับฟังค่ะ

(แสดงจบแล้ว)

พิธีกร…....ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติน้องประถมอีกครั้งด้วยค่ะ .. ขอบคุณค่ะ …และลำดับสุดท้ายเป็นของฝากจากน้องมัธยม 1 – 2  มอบให้น้องป.6 และพี่ ม. 3 ทุกคน  เชิญรับชมรับฟังค่ะ

(แสดงจบแล้ว)

พิธีกร…....ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติน้องมัธยมอีกครั้งด้วยค่ะ .. ขอบคุณค่ะ   เราได้สนุกสนานม่วนชื่นโฮแซวกับของฝากจากน้องอนุบาล น้องประถมและน้องมัธยมไปแล้ว  ..คนเราเกิดมาย่อมมีพบ พราก จาก เจอ เป็นธรรมดา  …ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลา  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาของเรากล่าวปิดงานค่ะ

พิธีกร….พวกเราให้เกียรติน้อง ๆ มัธยมของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ  ….ขอบคุณค่ะ  ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวแสดงความรู้สืกของผู้ปกครองนักเรียน   ขอเรียนเชิญคุณแม่ทองมี  ทองมาลัย  ค่ะ

คุณแม่ทองมี  ทองมาลัย……

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

ดิฉัน รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  กล่าวแสดงความรู้สึก ในงานวันอำลาสถาบันซึ่งโรงเรียนบ้านวังเมาจัดให้แก่นักเรียนที่จบ ป. 6 และม. 3   ประจำปี การศึกษา  2556  ในวันนี้

ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่สุดและภูมิใจมากที่สุด  ทีบัดนี้ลูกหลานของพวกเราบางส่วนเรียนจบ ป.6 และม.3 แล้ว  ทำให้พวกเราได้ดีใจ ได้ฉลองความสำเร็จ ก่อนที่จะส่งพวกเขาให้ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือสนับสนุนให้พวกเขาได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

กราบ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน  ที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกหลานของพวกเราด้วยความรักและเอื้ออาทรเสมือนหนึ่งเป็น ลูกเป็นหลาน  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบังอำพราง และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจัดงานให้แก่ลูกหลานของพวกเราในครั้งนี้

หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้ปกครองได้ล่วงเกินคณะครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย ด้วยกาย วาจาและใจ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา  ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน ผอ. คุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ท่านผู้มีเกียรติ  ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และลูกหลานทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  เทอญ  ……..สวัสดีค่ะ

พิธีกร…..ซวด ๆ ให้เกียรติคุณแม่ทองมี  ทองมาลัย ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนอีกครั้งด้วยค่ะ   ต่อไปขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่เรียนจบอ่านสารอำลาสถาบัน ค่ะ  (ถ้านักเรียนท่องได้ใช้ว่า  ..กล่าวสุนทรพจน์อำลาสถาบัน )

ตัวแทนนักเรียน….

กราบ เรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมา  คุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนาง สาวอรชร  สวยในใจ   รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักเรียน ที่เรียนจบชั้น ป 6 และ ม. 3 ประจำปีการศึกษา  2556   ให้เป็นตัวแทนกล่าวคำอำลาสถาบันในครั้งนี้

เก้าปีสำหรับผู้จบ ป.6 และสิบสองปีสำหรับผู้จบ ม. 3   ที่พวก เราได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นเก้าปีและสิบสองปีแห่งการเรียนรู้ที่พวกเราภูมิใจและประทับใจมากที่สุด  เพราะการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  ทำให้พวกเราได้เป็นเพื่อนกัน  เป็นพี่เป็นน้องกัน และได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูที่ดีที่สุด เก่งที่สุด รักและหวังดีต่อพวกเรามากที่สุด  ทำให้พวกเราได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไปประกอบอาชีพ และไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นเก้าปีและสิบสองปีแห่งความทรงจำทีดีที่สุดของพวกเราที่จะไม่มีวันลบ เลือนไปจากใจ  งานเลี้ยงวันนี้รู้สึกใจหาย แต่ก็รู้สึกสบายใจที่ได้ฝากหัวใจไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด  คือที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว  ทุกปีพวกเราจะกลับมาดูว่าหัวใจของพวกเรายังอยู่ครบหรือเปล่า  คุณครูต้องช่วยดูแลอย่าให้ใครมาโขมยหัวใจของพวกเรานะคะ    ออกจากโรงเรียนไปวันนี้  พวกเราไม่มีอะไรจะมอบให้เป็นการตอบแทน  เพราะชีวิตของพวกเรายังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่และผู้ปกครอง แต่พวกเรามีคำมั่นสัญญาจากใจที่จะมอบให้ว่า  วันหนึ่งเมื่อพวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่  มีงานทำ มีรายได้ และพึ่งตัวเองได้แล้ว  พวกเราจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ  และทุกครั้งที่มีงานบุญผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน  พวกเราจะกลับมาช่วยงาน

กราบ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน  ที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเราด้วยความรักและเอื้ออาทรเสมือนหนึ่งพวกเราเป็น ลูกหลาน  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบังอำพราง กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองที่กรุณาทุมเทเสียสละเพื่อพวกเรามาโดยตลอด  และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจัดงานให้แก่พวกเราในครั้งนี้

หาก มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งหลาย ด้วยกาย วาจาและใจ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา  ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน ผอ. คุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ท่านผู้มีเกียรติ  ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  และขอให้การจัดงานเลี้ยงวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันมั่นคงตลอดไป และขอให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนจงโชคดี ประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจ  ได้กลับมาตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ  และกลับมาพัฒนาโรงเรียนบ้านวังเมาร่วมกัน  กราบลาทุกท่านค่ะ……..สวัสดีค่ะ

พิธีกร…..ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรติแก่นางสาวอรชร  สวยในใจ ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งด้วยค่ะ   ขอบคุณค่ะ   ท่านที่เคารพคะ  งานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป. 6 และ ม. 3 ของโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยา ประจำปีการศึกษา  2556  ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  ภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีการเลิกลา  ลำดับสุดท้าย  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาวิทยากล่าวปิดงานค่ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คณะครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  สวัสดี  นักเรียนที่น่ารักทุกคน

การจัดงานวันอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนป. 6 และ ม. 3 ของโรงเรียนบ้านวังเมา  ประจำปีการศึกษา 2556  สำเร็จลงได้ด้วยดี  เนื่องจากได้รับความร่วมมือ สนับสนุนส่งเสริมจากผู้มาร่วมงานวันนี้ทุกคน และรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทางบ้านที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานวันนี้ได้  จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ความสำเร็จของงานครั้งนี้วัดได้จากรอยยิ้ม ความสุขความสมหวัง ความดีใจประทับใจของมาผู้ร่วมงานทุกคน…พวกเราซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติแก่คณะผู้จัดงานครั้งนี้ด้วยค่ะ  ..ขอบคุณค่ะ  และถ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในการจัดงานครั้ง  ดิฉันในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเมาขอน้อมรับไว้เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปค่ะ

ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติแก่ผู้สอบได้ ป. 6 และ ม. 3  ดัง ๆ และนาน ๆ อีกครั้งด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณครูได้ทำให้พวกเธอรู้สึกโกรธเคืองคับข้องหมองใจจนถึง กับร้องไห้  ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  ในนามของคณะครูโรงเรียนบ้านวังเมาทุกคนก็ต้องขอโทษมาก ๆ ด้วย  แต่ขอให้พวกเธอได้รับรู้ด้วยว่า  คุณครูทุกคนรักและหวังดีต่อนักเรียนทุกคนเสมอ  ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าครูก็จะยังรักคิดถึงและเป็นห่วงพวกเธอเสมอและตลอดไป ส่วนหัวใจที่ฝากไว้นั้น ครูจะให้น้อง ๆดูแลให้อย่างดี  ถึงวันสิ้นปีอย่าลืมซื้อกล้วยสุกมาฝากคนดูแลหัวใจด้วยนะจ๊ะ

บัดนีได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอปิดงานเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านวังเมาประจำปีการศึกษา  2556 ณ บัดนี้

พิธีกร….เรียนเชิญทุกท่านอยู่รับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันนะคะ  เชิญทุกท่านที่โรงอาหารค่ะ   ….สวัสดีค่ะ

 จบบริบูรณ์

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

10 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานเลี้ยงอำลาสถาบัน(ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบป. 6 และม. 3)

  • ขอบคุณสคริปต์วันอำลามากค่ะ อ่านไปก้อรุสึกสบายๆหายเครียดค่ะ สามารถปรับใช้ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

   • คุณ judy jo ครับ
    พ่อครูรู้ว่ายังเขียนได้ไม่ดีนัก แต่คงพอใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้บ้างเล็กน้อย ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ

 1. พูดคำกล่าวแสดงความประทับใจที่บุตรได้เรียนจบจากสถานศึกษาเอกชนแห่งนี้

  • คุณจันทรัตน์ ภักดี ครับ
   พ่อครูเขียนเพิ่มเติมให้แล้วนะครับ ปรับใช้ตามเหมาะสมนะครับ สวัสดีครับ

 2. ขอบคุณมากนะคะ สำหรับสคริปต์พิธีกรและส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยได้เยอะเเลยล่ะค่ะ

 3. คุณ Thayu ครับ
  ด้วยความยินดีครับ ตัดต่อแต่งเติมเสริมให้พอเหมาะก็ใช้ได้เลยครับ สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *