สคริปต์พิธีเปิดงานบุญมหาชาติบนเวทีหมอลำ

เขียนตามคำขอ ตัดต่อแต่งเติมเสริมเองนะครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………

พิธีกรเดี่ยว

…………………

พิธีกร…….พี่น้องที่กำลังชมหมอลำ  ที่เคารพรักทุกท่านค่ะ

ดิฉันขออนุญาตขัดจังหวะการชมหมอลำของท่านเพื่อเข้าสู่พิธีการสำคัญของงานบุญมหาชาติหรือบุญใหญ่ประจำปีสักเล็กน้อยนะตะ  ให้คิดว่าเป็นการพักผ่อนสายตา หรือชมโฆษณาคั่นรายการสักครู่นะคะ  ท่านที่เคารพคะ บุญมหาชาติหรือบุญใหญ่ของเราปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้ยิ่งใหญ่สมชื่อบุญจริง ๆ ค่ะ  กลางวันมีพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ประทับใจมาก ทำเอาผู้ชมหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาเลยค่ะ   กลางคืนเรายังได้หัวเราะต่ออายุ กับการชมหมอลำคณะกับแก้โฮแซว  เพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียอรรถรสในการชมหมอลำนาน  จึงขอเรียนเชิญบุคคลสำค้ญของท้องถิ่นของเราซึ่งประกอบด้วย  ท่านเสริมสุข  ชนชื่นชม  นายอำเภอเขาสอยดาว   คุณชูชก  มือพามี นายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง คุณอมิตตา  ทาทาถู คุณสมิง  เสือใจบุญ คุณเจตบุตร  ชาวสีพี  คุณหัตถี  ช้างสีดอ  คุณกัณหา  บิดาทาน  คุณชาลี  แม่ยายถีบ  คุณชะนี  โสดบางวัน  คุณปทุมมา  สวยบาดใจ  คุณดวงดี  เมียพารวย  คุณดวงซวย  หวยพาจน และคุณสิบทิศ  เมียพามา  เรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาโชว์ตัวบนเวที แนะนำตัวต่อพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ

(หลังจากทุกคนขึ้นยืนเรียงแถวบนเวทีแล้ว)

พิธีกร….ลำดับที่ 1  ขอเรียนเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขายายทองของเรา  ท่านชูชก  มือพามี  ประธานจัดงานบุญมหาชาติประจำปี 2556  รายงานตัวค่ะ

นายชูชก  มือพามี……(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)   กระผมนายชูชก  มือพามี  นายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง ประธานจัดงานบุญมหาชาติวัดถ้ำกลองยาว  ประจำปี 2556   ครับ  มีงานอะไรให้ช่วย ยินดีรับใช้ครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…..ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติท่านประธานจัดงานของเราอีกครั้งด้วยค่ะ   ….ขอบคุณค่ะ  ลำดับที่ 2 ขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง คุณอมิตตา   ทาทาถู  รายงานตัวค่ะ

นางอมิตตา   ทาทาถู…..(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  ดิฉัน นางสาวอมิตตา   ทาทาถู  รองประธานกรรมการจัดงาน ยินดีรับใช้ค่ะ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…..ลำดับที่  3  ขอเรียนเชิญ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  คุณสมิง  เสือใจบุญ  รองประธานกรรมการจัดงานค่ะ

นายสมิง  เสือใจบุญ….(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  กระผม  สมิง  เสือใจบุญ  รองประธานกรรมการ   ยินดีรับใช้ครับ  (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…ลำดับที่  4  ขอเรียนเชิญ  คุณเจตบุตร  ชาวสีพี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  กรรมการ  ค่ะ

นายเจตบุตร  ชาวสีพี….(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว) สวัสดีครับพี่น้องครับ  กระผม  เจตบุตร  ชาวสีพี  รองประธานจัดงาน  คืนนี้เที่ยวให้สนุกนะครับพี่น้องครับ  สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…..ลำดับที่  5 เรียนเชิญ คุณหัตถี  ช้างสีดอ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง รายงานตัวค่ะ

นายหัตถี  ช้างสีดอ …..(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว) สวัสดีครับพี่น้องครับ  กระผม  เจตบุตร  ชาวสีพี  กรรมการ พี่น้องมีปัญหาเรียกใช้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…..ลำดับที่  6 เรียนเชิญ คุณกัณหา  บิดาทาน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง รายงานตัวค่ะ

นางสาวกัณหา  บิดาทาน….(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  ดิฉัน  นางสาวกัณหา  บิดาทาน  กรรมการ อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องทั้งคืนค่ะ  สวัสดีค่ะ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…ลำดับที่  7 เรียนเชิญคุณ ชาลี  แม่ยายถีบ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  รายงานตัวค่ะ

นายชาลี  แม่ยายถีบ…(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  สวัสดีครับพี่น้องครับ  กระผม  นายชาลี  แม่ยายถีบ  กรรมการ คืนนี้อยู่เฝ้าพี่น้องทั้งคืนครับ  สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกมือ ส่งจูบส่งยิ้มให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…ลำดับที่  8 เรียนเชิญ  คุณชะนี  โสดบางวัน    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  รายงานตัวค่ะ

นางสาวชะนี  โสดบางวัน….. (ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว) สวัสดีค่ะ  ดิฉัน  นางสาวชะนี  โสดบางวัน  กรรมการ  สัญญาว่าจะดูแลพี่น้องทั้งคืนค่ะ  สวัสดีค่ะ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร….ลำดับที่  9  เรียนเชิญ คุณปทุมมา  สวยบาดใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  รายงานตัวค่ะ

นางสาวปทุมมา  สวยบาดใจ…. (ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรง  ยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  ดิฉัน  นางสาวปทุมมา  สวยบาดใจ  กรรมการ ใครมีปัญหาปรึกษาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ  สวัสดีค่ะ (ชูมือสองข้าง  โบกมือให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร….ลำดับที่  10  ขอเรียนเชิญ คุณดวงดี  เมียพารวย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  รายงานตัวค่ะ

นายดวงดี  เมียพารวย…. (ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรง  ยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  กระผม  นายดวงดี  เมียพารวย  กรรมการ คืนนี้เมียอนุญาตให้มาดูแลพี่น้องจนกว่าจะเลิกงานครับ  สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร….ลำดับที่  11 ขอเรียนเชิญคุณดวงซวย  หวยพาจน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขายายทอง  รายงานตัวค่ะ

นายดวงซวย  หวยพาจน…..(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรง  ยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  กระผม  นายดวงซวย  หวยพาจน  กรรมการ งวดที่แล้วพลาด งวดนี้เด็ด เมื่อคืนผมฝันเห็นกบกระโดดน้ำ  ต้องเป็น หนึ่งสองสามแน่นอน  สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

พิธีกร…และลำดับที่ 12  ขอเรียนเชิญคุณสิบทิศ เมียพามา  ปลัดเทศบาลตำบลเขายายทอง  กล่าวรายงานตัวค่ะ

นายสิบทิศ  เมียพามา…..(ก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรง  ยกมือไหว้กล่าวแนะนำตัว)  กระผม  นายสิบทิศ  เมียพามา  กรรมการ คืนนี้เมียไม่มา เป็นโสดทั้งคืนครับพี่น้องครับ   สัญญาว่าจะดูแลพี่น้องทั้งคืนครับ  สวัสดีครับ (ชูมือสองข้างโบกให้ท่านผู้ชม โค้งคำนับแล้วก้าวถอยหลังเข้าที่เดิม)

(หลังจากทุกคนแนะนำตัวจบแล้ว)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติคณะกรรมการจัดงานบุญมหาชาติของวัดถ้ำกลองยาวประจำปีพุทธศักราช 2556  อีกครั้งด้วยค่ะ  ….ขอบคุณต่ะ  ….ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง คุณชูชก  ขอพามี กล่าวรายงานค่ะ

ประธานจัดงาน (นายชูชก  มือพามี) ..

เรียน  นายอำเภอเขาสอยดาว  ประธานสภาเทศบาลเขายายทอง และพี่น้องประชาชน   ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายชูชก  มือพามี นายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง ขอกล่าวรายงานการจัดงานบุญมหาชาติประจำปีของวัดถ้ำกลองยาว เทศบาลตำบลเขายายทอง ประจำปีพุทธศักราช  2556 ต่อท่านนายอำเภอเขาสอยดาว และพี่น้องประชาชน  โดยสังเขปดังนี้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ชาวชุมชนเขายายทองร่วมกันจัดงานบุญมหาชาติทุกปี  เพื่อฟังเทศน์เล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายเวสสันดรแห่งนครสีพี   ในชาตินี้พระองค์ได้ทรงบำเพํ็ญทานบารมี คือการให้ทรัพย์สมบัติรวมถึงให้บุตรภรรยาแก่คนอื่น  เป็นตัวอย่างแห่งการให้ทานที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีการทำบุญมหาชาติให้คงอยู่สืบไป

2.เพื่อให้ชาวชุมชนเขายายทองที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญมหาชาติยินดีในการให้ทาน  เอื้อเฟื้อแผื่อแผ่  เสียสละแบ่งปัน

งบประมาณ

-ชาวชุมชนเขายายเที่ยงบริจาคครัวเรือนละ  200  บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชาวชุมชนเขายายทองที่เข้าร่วมทำบุญมหาชาติ  เป็นผู้ยินดีในการให้ทาน  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสีบสละแบ่งปัน คิตเป็นรัอยละ 100

จึงเรียนรายงานให้ท่านนายอำเภอเขาสอยดาวและพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายชูชก  ขอพามี

นายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง

พิธีกร…. ขอเรียนเชิญนายอำเภอเขาสอยดาว  ท่านเสริมสุข  ชนชื่นชม ให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

นายอำเภอเขาสอยดาว…….

เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง ชูชก  มือพามี ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีบุญมหาชาติประจำปีของวัดถ้ำกลองยาว ประจำปี  2556  ในวันนี้

ชาวพุทธเชื่อกันว่า ใครได้ร่วมทำบุญมหาชาติตั้งแต่ร่วมขบวนแห่ และได้ฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่ต้นจนจบ จะมีโชคดีไปตลอดชีวิต ตายไปก็ไม่ตกนรก

ทราบจากการายงานของนายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง  คุณชูชก ขอพามี ว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดถ้ำกลองยาว  สมาชิกสภาเทศบาล และชาวชุมชนเขายายทอง ร่วมกันจัดงานบุญมหาชาติทุกปี  จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนาบุญด้วยความยินดียิ่ง

ขอบ คุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขายายทอง นายกอบต.ทุกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมทำบุญมหาชาติวัดถ้ำกลองยาวในครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะไตรย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณความดีที่พวกเราได้ทำบุญมหาชาติร่วมกันในครั้งนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ร่วมบุญทุกคน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดงานทำบุญมหาชาติวัดถ้ำกลองยาว  ของชาวชุมชนเขายายทอง ประจำปีพุทธศักราช  2556  ณ บัดนี้

(เจ้าหน้าที่จุดพลุและบั้งไฟตะไลขึ้นสู่ท้องฟ้า  คณะกรรมการจัดงานบนเวที่นำไชยโยโห่ร้อง)

พิธีกร…ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติท่านประธานจัดงานบุญมหาชาติของวัดถ้ำกลองยาวประจำปี พุทธศักราช 2556  นายอำเภอเขาสอยดาว ท่านเสริมสุข  ชนชื่นชม  อีกครั้ง ดัง ๆ ด้วยค่ะ  ….ขอบคุณต่ะ  …..บัดนี้พัธีสำคัญจบแล้ว เรียนเชิญทุกท่านพบกับการแสดงหมอลำคณะกับแก้โฮแซวที่เรากำลังชื่นชอบจนถึงเที่ยงคืน   ต่อจากนั้นก็ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติวัดถ้ำกลองยาวด้วยกันต่อนะคะ …..ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จบบริบูรณ์

 

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

4 thoughts on “สคริปต์พิธีเปิดงานบุญมหาชาติบนเวทีหมอลำ

 1. พ่อครูคะ รายละเอียด ลำดับขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อสคริปต์พิธีเปิดงานบุญพระเวสสันดรบนเวทีหนูเปิดดูแล้วปรากฎว่ายังไมมีข้อมูลอะไรเลย ขอให้พ่อครูส่งขึ้นเว็ปใหม่อีกครั้งนะคะ
  หนูรอข้อมูลที่จะตัดต่อ แต่งเติม เพื่อใช้ในการเตรียมตัวจะได้มั่นใจยิ่งขึ้น ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้ง
  สรัญญา

 2. พ่อครูคะ รายละเอียด ลำดับขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อสคริปต์พิธีกรดำเนินรายการช่วงพิธีเปิด -ปิดงานบุญพระเวสสันดรบนเวทีหมอลำ หนูเปิดดูแล้วปรากฎว่ายังไมมีข้อมูลอะไรเลย ขอให้พ่อครูส่งขึ้นเว็ปให้ใหม่อีกครั้งนะคะ หนูรอข้อมูลที่จะตัดต่อ แต่งเติม เพื่อใช้ในการเตรียมตัวจะได้ มั่นใจยิ่งขึ้นขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้ง
  สรัญญา

  • คุณสรัญญา ครับ
   พ่อครูเพิ่งจะเริ่มเขียนเลยได้แค่หัวข้อเท่านั้น ก็จะพยายามเขียนวันละเล็กละน้อย คงเสร็จก่อนวันงานแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *