สคริปต์พิธีกรเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว

ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ

……………………………………………………………..

สคริปต์พิธีกรเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว

พิธีกรเดี่ยว

…………………………………………………………….

พิธีกร….( เมื่อผู้เข้าประชุมมารายงานตัวเข้าอบรมพอสมควรแล้ว) เรียน ท่านที่เคารพรัก  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสะดุดตา สวยทันที ตำแหน่งพนักงานบัญชี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมทอง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการพาณิชย์จังหวัดปทุมทอง  ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว ในวันนี้  ท่านที่เคารพคะ ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งกำหนดการเปิดอบรมครั้งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบเป็น เบื้องต้นดังนี้ค่ะ

กำหนดการเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว จังหวัดปทุมทอง ประจำปี  2555

วันที่  28  พฤศจิกายน  2555

เวลา 09.00 น.  ประธานเดินเข้ามาถึงบริเวณงาน ทุกคนยืนขึ้น

เวลา 09.10 น.   ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ทุกคนประนมมือ

เวลา  09.30 น.  พิธีกรกล่าวนำไหว้พระสวดมนต์

เวลา  10.00  น. ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการค่ะ

เวลา  11.00 น.  ประธานเดินทางกลับ  ทุกคนยืนทำความเคารพ

เวลา 11.05 น.  วิทยากรบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการรับจำนำกับข้าว  ( ดร. ยิ่งสาว สวยน่ารัก)

เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น.  วิทยากรบรรยายเรื่องวิธีรับจำนำกับข้าว  ( ดร. ยิ่งสวย  หวยพามี)

เวลา  14.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.30 น. จัดกิจกรรมวิธีรับจำนำกับข้าว  ( ดร. ยิ่งสวย  หวยพามี)

เวลา  16.00 น.  มอบหมายงานและกล่าวปิดงาน ( ดร.ยิ่งสวย  หวยพามี)

พิธีกร…ขณะนี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงแล้ว เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นทำความเคารพท่านประธานค่ะ

(เมื่อประธานนั่ง  ทุกคนนั่งตาม  เจ้าหน้าที่เสริบน้ำ ประธานดื่มน้ำแล้ว)

พิธีกร…..ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

(ทุกคนยืนหันหน้าทางประธาน ประนมมือ  และเมื่อประธานกราบสามหนแล้ว)

พิธีกร..(กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์)

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ…กราบ

สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ…กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ …กราบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ…กราบสามหน

พิธีกร…เรียนเชิญท่านประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการค่ะ

ประธาน…เรียนท่านพาณิชย์จังหวัดปทุมทอง ประธานโครงการรับจำนำกับข้าว  คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาวรักมั่น  นิรันดร  อธิบดีกระทรวงพานิชย์  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการรับจำนำกับข้าวในวันนี้  รัฐบาลนำโดยนางสาวยิ่งรัก  ยิ่งคิดถึง  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายเพื่อช่วยหลือคนยากจนให้มีพออยู่พอกิน  กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการเพื่อรองรับนโยบายเหล่านั้นมากมายเช่น โครงการรถยนต์คันแรก  โครงการกระท่อมหลังแรก โครงการผัวเมียคนแรก เป็นต้น กระทรวงพานิชย์ได้รับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนมาดำเนินการหลายโครงการ เช่นโครงการรับจำนำข้าว โครงการรับจำนำกับข้าว  และโครงการรับจำนำไข่  เป็นต้น  สำหรับโครงการรับจำนำกับข้าวเป็นโครงใหม่  ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนในโลกทำได้  มีเพียงรัฐบาลของเราที่ทำได้  โครงการนี้รัฐบาลจะตั้งศูนย์รับจำนำกับข้าวไว้ทุกหมู่บ้าน  จัดหาหาตู้เย็นและตู้แช่ซึ่งสามารถเก็บอาหารได้นานเป็นสิบปีโดยที่อาหารยังมีคุณภาพเหมือนเดิม เพื่อรับจำนำกับข้าวเหลือของพี่น้องประชาชน  เช่นท่านมีส้มตำเหลือก็นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่ของศูนย์แล้วรับตังค์จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ทันที  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตั้งใจรับเอาความรู้ที่คณะวิทยากรจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกขั้นตอน ไม่หลับ ไม่ลา ไม่มาสาย ไม่กลับก่อน  ไม่นอนกรนพ่นลาวา เป็นต้น

ขอบคุณเจ้าของสถานที่ ผู้จัดการอบรม คณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการอบรมครั้งนี้ทุกคน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้โครงการรับจำนำกับข้าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ขอให้ผู้ร่วมโครงการนี้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขควาเจริญ การเงินให้มากขึ้น ๆ และมากขึ้น  ส่วนการงานให้น้อยลงและน้อยลง เทอญ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานโครงการรับจำนำกับข้าวของจังหวัดปทุมทอง  ประจำปีพุทธศักราช 2555 ณ บัดนี้

พิธีกร…เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะ..(ผู้ชมปรบมือแล้ว)…ขอบคุณค่ะ  …..ท่านประธานกำลังกลับ เรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติยืนขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติส่งท่านประธานด้วยค่ะ  …ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการรับจำนำกับข้าว  ขอเรียนเชิญท่าน ดร. ยิ่งสาว  สวยน่ารัก  ค่ะ

(บรรยายจบแล้ว)

พิธีกร…เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านขอบคุณท่าน ดร. ยิ่งสาว สวยน่ารัก อีกครั้งหนึ่งค่ะ..(ผู้ชมปรบมือแล้ว)…ขอบคุณค่ะ   …..เรียนเชิญคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านพักเที่ยง  1  ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปเข้าห้องน้ำและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เรียนเชิญทุกท่านที่ห้องอาหารนะคะ  วันนี้แม่ครัวเยี่ยมกับข้าวสุดยอดแน่นอน และถ้าข้าวเหลือก็จำนำได้ตังค์ทันทีค่ะ……………

(รับประทานอาหารเสร็จและถึงเวลาอบรมแล้ว).

พิธีกร……ขอเรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าห้องอบรมเพื่อรับความรู้เรื่องวิธีรับจำนำกับข้าวค่ะ  รีบเร่งเร็วไวด้วยนะคะ  มาก่อนได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังนะคะ….ขอบคุณค่ะ…….

(เมื่อทุกคนเข้าห้องอบรมเรียบร้อยแล้ว)

พิธีกร….ขอเรียนเชิญท่าน ดร. ยิ่งสวย  หวยพามี ค่ะ

(ขณะฟังการบรรยายวิธีรับจำนำกับข้าว พิธีกรอาจส่งกระดาษเปล่าให้ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเขียนคำขอบคุณวิทยากรเองหรือเขียนคำขอบคุณวิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมไปยืนอ่านขอบคุณวิทยากรหน้าห้องอบรมทันทีที่จบการบรรยาย)

ตัวอย่างที่ 1 

บทร้อยกรอง

ตัวแทนผูู้เข้ารับการอบรม………..

กราบเรียนท่าน  วิทยกร  ที่เคารพ

ได้มาพบ  ท่านวันนี้  ดีเหลือหลาย

ได้ความรู้  ประสบการณ์  ท่านบรรยาย

นำไปใช้  เป็นทุน  หนุนส่งงาน

ทุกขั้นตอน  ซ่อนเนื้อหา  หลากสาระ

ทุกอักขระ  นุ่มนวล  ชวนสร้างสรร

สนุกสนาน  ตื่นตา  สารพัน

ขอบพระคุณ  ท่านอีกครั้ง  อย่างจริงใจ…ครับผม

(ทุกคนปรบมือขอบคุณวิทยากรอีกครั้หนึ่งง)

ตัวอย่างที่ 2 

บทร้อยแก้ว

ตัวแทนผูู้เข้ารับการอบรม……..เรียนท่าน ดร ยิ่งสวย    ที่เคารพอย่างสูง  การบรรยายเรื่องการรับจำนำกับข้าวของท่านสุดยอด ง่ายกระชับ สนุก แจ่มแจ้งเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้ชูหงาย เหมือนเปิดไฟในที่มืด  จึงเรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ขอบพระคุณท่าน อีกครั้งหนึ่งค่ะ

(ทุกคนปรบมือขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง)

 วิทยากร…ลำดับต่อไปพักสามสิบนาทีเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายด้วยการเข้าห้องน้ำและรับประทานหารว่าง  ห้องน้ำอยู่ด้านข้าง ส่วนอาหารว่างอยู่ด้านหลังนะคะ เชิญทุกท่านก่อนหลังตามอัธยาศรัย  และตามคิวค่ะ  อีกสามสิบนาทีพบกันใหม่ค่ะ

(ครบสามสิบนาทีแล้ว)

วิทยากร….หมดเวลาพักแล้ว ขอเรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าห้องอบรมค่ะ  ขณะนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจำนำกับข้าวมาถึงแล้ว ท่านจะมาจัดกิจกรรมวิธีรับจำนำกับข้าวให้พวกเราได้เข้าใจว่าทำอย่างไร รีบเร่งเร็วไวด้วยค่ะ

(ทุกคนเข้าห้องอบรมแล้ว)

วิทยากร…..ขอเรียนเชิญท่านด๊อกเต้อร์ยิ่งสวย  หวยพามี ค่ะ

(กิจกรรมวิธีรับจำนำกับข้าวจบแล้ว)

วิทยากร…..บัดนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรับจำนำกับข้าวครั้งนี้แล้ว  ขอเรียนเชิญท่านด๊อกเต้อร์ยิ่งสวย   หวยพามี  สรุป มอบหมายงานและกล่าวปิดงานค่ะ

( ดร.ยิ่งสวย  หวยพามี กล่าวปิดงานแล้ว)

พิธีกร….ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะ  โชคดีทุกท่านค่ะ  สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

One thought on “สคริปต์พิธีกรเปิดอบรมโครงการรับจำนำกับข้าว

Comments are closed.