คำกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

เขียนไว้ให้พี่น้องครูได้นำไปปรับใช้ในเวลาคับขัน ครับ

………………..

ตัวอย่างที่  1

……………….

พี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย

ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ในครั้งนี้  …..พี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย  ขณะนี้พวกเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะจากทิศเหนือจรดทิศใต้    จากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ยังมีพี่น้องลูกเสือทั่วโลกกำลังเข้าค่ายพักแรมและชุมนุมรอบกองไฟเช่นเดียวกับพวกเราในขณะนี้   ในนามของพี่น้องลูกเสือทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและการชุมนุมรอบกองไฟคืนนี้ประสบความสำเร็จ  ขอบคุณผู้กำกับลูกเสือทุกท่านที่ร่วมกันเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้งานนี้บรลุวัตถุประสงค์ และขอบใจพี่น้องลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมรอบกองไฟทุกคน

ขออำนาจแห่งพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6  ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้กระทำไว้  ได้โปรดดลบันดาล  ให้การชุมนุมรอบกองไฟคืนนี้  จงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ  ขอให้พี่น้องลูกเสือทุกคน  จงมีความสุข  สนุกกับการชุมนุมรอบกองไฟในค่ำคืนนี้  ขอให้กิจการลูกเสือไทย  จงเจริญรุ่งเรือง เหมือนเปลวไฟ  ที่กำลังลุกโชติช่วงชัชวาลอยู่เบื้องหน้าพวกเราขณะนี้  และขอให้สิ่งที่เป็นอุปสรรค  ขัดขวางกิจการของลูกเสือไทย  จงมอดไหม้มลายไป  ในกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ขณะนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้

……………………….

ตัวอย่างที่  2

…………………………

พี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย

          ในค่ำคืนนี้  พวกเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะจากทิศเหนือจรดทิศใต้  จากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก  ยังมีพี่น้องลูกเสือทั่วโลก  กำลังชุมนุมรอบกองไฟเหมือนกับพวกเราขณะนี้  ขออำนาจพระบารมีปกเกล้า  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 6  ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ได้โปรดดลบันดาล  ให้กิจการลูกเสือไทย เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสถาพร   เหมือนดั่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชติช่วงชัชวาลเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางกิจการของลูกเสือไทยทั้งหลาย  จงพินาจย่อยยับ  มอดไหม้มลายไป  ในกองไฟที่กำลังลุกไหม้ อยู่เบื้องหน้าพวกเราขณะนี้ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว   ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ  ของการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ของโรงเรียนบ้านนากับแก้วิทยา รุ่นที่ 25 /2555      ณ     บัดนี้

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

4 thoughts on “คำกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

  1. ก็ดีน่ะค่ะที่มีบทลครมากมายและลครก็มีทั้งการทำความดีและการทำความไม่ดีและก็มีทั้งคุฌธรรมจริยธรรมอยู่ด้วยขอให้ลครที่มีคุฌธรรมก็ขอให้ทำบทลครที่มีคุฌธรรมจริยธรรมขอให้ผลิตบทลครที่ดีๆออกมาให้มากๆน่ะค่ะ

    • คุณ Watsana ครับ
      พ่อครูเก่งอย่างเป็ดเท่านั้นคือเขียนได้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่อง เหมือนเป็ดที่วิ่งก็ได้แต่ไม่เร็วเท่าไก่ บินก็ได้แต่ไม่เก่งเท่านก ว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่เก่งเท่าปลา บทละครที่เขียนขึ้นมุ่งหมายให้เด็ก ๆ และผู้ชมสนุกสนานเท่านั้นครับ

Comments are closed.