กลอนเทิดพระเกียรติในหลวง

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

……………………………………………….

จะยากจน  ข้นแค้น  แสนสาหัส

จะพรากพลัด  อยู่แห่งหน  ตำบลไหน

จะไปอยู่  อาณาเขต  ประเทศใด

จะกันดาร  สักเพียงไหน ในแผ่นดิน

พระองค์ท่าน  เสด็จไป ในทุกถิ่น

พลิกฟื้นดิน  สร้างแหล่งน้ำ  เพิ่มทรัพย์สิน

ทำฝนหลวง  เติมน้ำ  ที่ทำกิน

ให้ทุกถิ่น  ประชาสุข  ปราศทุกข์ภัย

พระองค์จึง  เป็นมิ่งขวัญ  อันสูงสุด

เปรียบประดุจ  ร่มเงาให้  ได้อาศัย

ของมวลหมู่  เผ่าผอง  พี่น้องไทย

ทั้งใกล้ไกล  ต่างสำนึก  ระลึกคุณ

จึงเรียงร้อย  ถ้อยคำ  ด้วยสำนึก

น้อมระลึก  พระกรณีย์ ที่เกื้อหนุน

กราบวิงวอน  เทพเทวัญ  ประทานคุณ

โปรดอวยหนุน  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า พ่อครูดอทคอม

………………………………………..

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

66 thoughts on “กลอนเทิดพระเกียรติในหลวง

 1. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 2. “…คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…”

 3. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้าย
  และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 4. เทิดพระเกียรติ
  จุมพล พหลชาติ
  พระปกราษฎร์ ป้องไทย ให้สุขศานติ์
  ผู้ทรงเป็น “จอมทัพไทย” ในตำนาน
  ทรงครองใจ ทหารหาญ คุ้มบ้านเมือง
  เป็นเสมือน ธงชัย เร้าให้กล้า
  จอมประชา มั่นคง ทรงบุญเขื่อง
  ทัพบกครอง ฉลองพระองค์ ทรงรุ่งเรือง
  ไทยทั้งเมือง นอบน้อม จอมทัพไทย

 5. เราโชคดีแค่ไหนในวันนี้
  ที่ยังมีแผ่นดินถิ่นอาศัย
  มีความงามแห่งผู้อยู่อย่างไทย
  และกษัตริย์หัวใจประชาชน

  ธ คือพ่อ คือครู คือผู้ให้
  น้ำพระทัยใสสะอาดดั่งหยาดฝน
  ทรงมีเพียงคำว่า “ให้” ในกมล
  ที่ถั่งท้นเพื่อประชาทุกนาที

  กธก.

 6. ความพอเพียง
  คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน
  เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้
  ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง
  แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง
  หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้
  ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่
  คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย
  เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
  พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้
  แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น

 7. ทวยเทพมีพระอินทร์เป็นปิ่นสวรรค์ ทรงอานุภาพมหัศจรรย์ทุกสิ่งสิ้น. ไทยมีองค์พระภูมิพลดุจพระอินทร์ เป็นนวมินทรราชาธิราชของชาติไทย

 8. ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป

 9. พระภูมินทร์ องค์กษัตริย์ ผู้ใหญ่ยิ่ง
  King of Kings ทั่วโลกซ้อง เกียรติเกริกก้อง
  เป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มไทร ไทยทั้งผอง
  ธ ปกครองด้วยหลักธรรมน้อมนำใจ
  ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วถิ่น
  เอกนรินทร์ ปิ่นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
  ดั่งบิดร คอยปัดป้องคุ้มครองภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติเทอญ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าฯพระพุทธเจ้า ครอบครัวพวงมณี

 10. พ่อของแผ่นดิน

  ชีวิตที่เพียงพอพ่อพร่ำสอน
  ทั้งหลับนอนกินอยู่รู้ใช้จ่าย
  ทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกาย
  อย่างมงายยึดมั่นนั่นมายา

  มีข้าวปลาอาหารทานเต็มอิ่ม
  มีรอยยิ้มรายล้อมอยู่พร้อมหน้า
  มีความรักเป็นทุนอุ่นกายา
  แม้ไม่มีเงินตราใช่ว่าจน

  ด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
  จึงมีกินมีใช้ไม่ขัดสน
  พ่อสอนไว้ให้รู้สู้อดทน
  จึงผ่านพ้นทุกข์เข็ญเห็นแนวทาง

  ชีวิตที่พอเพียงเลี้ยงตัวได้
  พ่อทำให้ได้เห็นเป็นแบบอย่าง
  ทุกโครงการพ่อเน้นไม่เว้นวาง
  พ่อผู้สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดิน

  อ่านต่อ: http://www.klonthai.com/705#ixzz3frq9hBZX
  ฐานิต ธุรการ รพ.

 11. กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย ทรงพระเจริญ

 12. กี่แสนนาทีล่วงไป ที่พ่อหลวงเหนื่อยยากตรากตรำเพื่อคนไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 13. ” เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป

 14. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 15. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 16. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 17. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 18. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

 19. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 20. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร

 21. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 22. ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

 23. ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน

 24. บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 25. ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล

 26. น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี

 27. บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 28. อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

 29. พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

 30. เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน

 31. คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 32. ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 33. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

 34. ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 35. ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 36. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 37. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป

 38. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี

 39. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ

 40. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน

 41. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 42. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 43. เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 44. จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
  มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
  พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
  ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  ***ขอพระองค์ทรงพระเจริญ***

Comments are closed.