สคริปต์พิธีกรงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

ปรับให้เข้ากับประเพณีท้องถิ่นก่อนนำไปใช้นะครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน  4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกหรือเจ้าภาพโดยเด็ดขาด

…………………………………..

พิธีกรคู่

……………………………

พิธีกรชาย….

สิบสามเม  ษายน  มาบรรจบ             

เป็นวันครบ  ดิถี  ขึ้นปีใหม่

วันสงกรานต์  เลื่องชื่อ  ระบือไกล     

เตือนชาวไทย ให้สำนึก  ระลึกตน

ว่าถึงยาม  ที่เรา  เหล่าพี่น้อง            

สมควรต้อง  คืนรัง  แม้ห่างหน

เพื่อกราบไหว้ พ่อแม่  บรรพชน

ด้วยกมล  สำนึก  ระลึกคุณ

ร่วมสืบทอด  ประเพณี  อันมีค่า 

ร่วมรักษา  วัฒนธรรม  เกื้อนำหนุน

รวมพี่น้อง  เข้าวัด  ปฏิบัติบุญ           

สนับสนุน  ศาสนา ให้ถาวร

จึงจัดงาน  ปีใหม่  ไทยวันนี้               

เชิญน้องพี่  มาพร้อมพรั่ง ฟังคำสอน

มาสนุก  มาเล่นน้ำ มารับพร              

เติมแรงก่อน  ที่จะกลับ  ไปรับงาน

พิธีกรหญิง…..

ปีใหม่นี้ ขอให้ดี  กว่าปีก่อน

กราบวิงวอน  เทพอวยชัย  ให้ทรัพย์สิน

ฝันปีเก่า  ไม่เข้าท่า  เจ้ามือกิน

เจ้ามือสิ้น ฝันปีใหม่  ได้สามตัว

แก่ปีเก่า  ปีใหม่ให้  เป็นสาวหนุ่ม

ปีเก่ากลุ้ม  ใจละเหี่ย  เรื่องเมียผัว

ปีใหม่ให้  สุขสบาย  ทั้งครอบครัว

เรื่องส่วนตัว  ทั้งเรื่องงาน  เบิกบานใจ

ปีเก่าจน  ทนทุกข์  เป็นลูกหนี้

ปีใหม่มี  ความสุข  ทุกข์เหือดหาย

ปีเก่ากู้  เงินยาก  แทบวางวาย 

ปีใหม่กลาย  เป็นเศรษฐี  มั่งมีเงิน

ปีเก่าคน  ก่นด่า  สาระพัด

ปีใหม่ชัด  คนยกย่อง  สรรเสริญ

ปีเก่าป่วย  ไม่สวยใส ไม่เจริญ

ปีใหม่เพลิน สุขสดใส  ทั้งใจกาย

ให้หายทุกข์ หายโศก โรคภัยสิ้น

สุขโบยบิน มาซบ หล่อสวยใส

เงินทองหลั่ง ไหลเข้า กระเป๋าไว

มีเป็นได้  ดั่งฝัน  ทุกท่านเทอญ

พิธีกรชาย…. เรียน ท่านผู้สูงอายุ ท่านนายก อบต. โนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน  กระผม นายหอบศักดิ์  พวงมีชัย  ตำแหน่งหัวหน้ากองบริการการศึกษา อบต.โนนตาตั้ง ครับ

พิธีกรหญิง…และดิฉัน นางสาวสะดุดตา  สวยบาดใจ ตำแหน่งพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ค่ะ

พิธีกรชาย….เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.โนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ เพียงแต้มเดียว ประธานจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี  2555  ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ ท่านที่เคารพครับ งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งของเราปีนี้ท่านนายก อบต. ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว บอกว่า สมัยหน้าถ้าชนะถึงสองแต้มจะจัดงานให้สนุกและยิ่งใหญ่กว่าปีนี้สี่เท่า

พิธีกรหญิง….สงกรานต์แต่ละถิ่นที่จัดแตกต่างกันตามความเชื่อ ทางบ้านเรานิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยมิตรภาพความรักความอบอุ่น แต่เดิมนั้นเราจัดกันที่วัด โดยเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า “บุญเดือนห้า” หรือ”ตรุษสงกรานต์” ถือฤกษ์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เวลาบ่าย 3 โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ำอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัดเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ำดำหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษและขอพร จากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน  เทศบาลตำบลโนนตาตั้งได้ยกเอาประเพณีสงกรานต์บางส่วนมาจัดนอกวัด โดยเอาเฉพาะพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ำดำหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษและขอพร จึงได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้นในวันนี้

พิธีกรชาย….ขอแจ้งกำหนดการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งให้พี่น้องได้รับทราบเป็นเบื้องต้นดังนี้

วันที่  13  เมษายน พ.ศ. 2558

เวลา 09.00 น. แข่งขันวิ่งสามขา

เวลา 09.30 น. แข่งขันช้กคะเย่อ

เวลา 10.30 น. มอบรางวัลการแข่งขัน

เวลา 11.00 น. สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

พิธีกรหญิง….บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ เพียงแต้มเดียว ประธานจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ขึ้นมาเล่าเรื่องการจัดงานให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

ท่านนายกฯ ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว…

เรียน  ท่านผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ประธานจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งปี พุทธศักราช 2558 รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นมาเล่าเรื่องการจัดงานให้โอวาทและกล่าวเปิดงานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งในครั้งนี้

สงกรานต์ เป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ เทศบาลตำบลโนนตาตั้งของเราจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 4  ประการคือ

1. เพื่อแสดงความเคารพรักนับถือห่วงใยและให้กำลังใจผู้สูงอายุในชุมชนของเรา ให้ท่านดีใจ มีขวัญและกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร คอยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่พวกเราเหล่าลูกหลานในการทำมาหาเลี้ยงชีพ

2. เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินหรือทอดทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุไปทำงานต่างถิ่นนานหลายเดือน และขอพรจากท่านเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของตนในวันสงกรานต์หรือในวันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ ตลอดปีพุทธศักราช 2558

3. เพื่อให้ลูกหลานในชุมชนของเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสนุกสนานม่วนชื่นโฮแซวร่วมแข่งขันชมเชียร์กีฬาและรดน้ำสนุกสนานกันในวันสงกรานต์ อันเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่างคนในชุมชนของเราให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

4. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง ท่าน ผอ.ต้องตา สวยในใจ ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงาน ขอบพระคุณ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ลูกหลาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานร่วมกิจกรรมของเทศบาลโนนตาตั้งเราอย่างอบอุ่น

หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก เพลงรักไม่หวาน  ประธานรูปไม่หร่อ เพลงที่ขอไม่ได้ฟัง เพลงที่ได้ฟังกลับไม่ได้ขอ  ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พ่อแม่พี่น้องลูกหลาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ได้ มี และเป็นอย่างที่ฝัน อายุยืนนาน สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่ไทย 2558 ทุกท่านเทอญ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ บัดนี้

(จุดพลุและบั้งไฟตะไล)

พิธีกรชาย…..ต่อไปเป็นกิจกรรมการแข่งขัน วิ่งสามขา  เชิญทุกท่านที่ประสงค์จะร่วมแข่งขันจับคู่ชายชาย หญิงหญิง หรือชายหญิงก็ได้  ถ้าท่านได้คู่แล้วไปพบกรรมการที่สนามแข่งขันได้เลยครับ  ….การวิ่งสามขาไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะกรรมการจะผูกขานักกีฬาข้างหนึ่งเข้าด้วยกันก่อนวิ่งแข่งขัน นักกีฬาทุกคู่ที่ลงแข่งขันจะต้องยกขาวิ่งพร้อมกัน  ถ้ายกขาไม่พร้อมกันมีหวังล้มหงายหลังโชว์กางเกงในสีดำแดงแน่นอน   อนุญาตให้นักกีฬาแต่ละคู่เกาะคอกันทดสอบเดินหรือวิ่งทดสอบดูก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ

พิธีกรหญิง…. บัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว  นักกีฬาพร้อมกรรมการพร้อม ….กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณแล้วค่ะ  นักกีฬาออกสตาร์ทมาแล้ว   เร็ว ๆ ๆ  ๆ  ๆ อีกนิด ๆ ๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ใกล้แล้ว ๆ ๆ   ถึงแล้ว  ๆ ถึงเส้นชัยแล้วค่ะ ….กรรมการจับที่ 1 -2  และ 3  ส่งให้กรรมการจดชื่อคู่ที่ชนะทั้งสามที่ด้วยนะคะ  …มีเพียง  3  คู่ที่ชนะ  แต่มีถึง  7  คู่ที่แพ้ เพราะก้าวขาช้าไปหน่อย  บางคู่ยกขาไม่พร้อมกัน  ทำให้หกล้มและถึงเส้นชัยช้า  … สำหรับคู่ที่ชนะการวิ่งสามขาครั้งนี้  พวกท่านสุดยอดมากค่า  ซวด ๆ เป็นกำลังให้เกียรตินักกีฬาของเราด้วยจ้า

พิธีกรชาย… ต่อไปเป็นการแข่งขันชักคะเย่อระหว่างทีมชุมชนโนนตาตั้ง  กับทีมเทศบาลโนนตาตั้ง   กติกาการแข่งขันมี  4  ข้อคือ    1. จำนวนผู้แข่งขันทีมละ  10  คน  เป็นชายทีมละ  5 คนเป็นหญิงทีมละ  5  คน  นักกีฬาชายนั้นจะเป็นชายแท้หรือชายเทยก็ได้  ส่วนนักกีฬาหญิงเป็นหญิงแท้หรือหญิงทอมก็ได้  2. การแข่งขันมี  3  ยก  3.  ห้ามนักกีฬาผายลมเสียงดังระหว่างการแข่งขันเพราะจะเป็นการทำลายสมาธิของฝ่ายตรงข้าม   4. ฝ่ายที่ถอยได้เก่งกว่าเป็นฝ่ายชนะ

พิธีกรหญิง…..ขณะนี้แต่ละทีมส่งนักกีฬาลงไปเดินสนามแล้ว  แต่ละคนโชว์หุ่นโชว์ก้นเดินส่ายไปมา  ล้วนแต่หุ่นหนาล่ำบึ้ก  ประเภทหุ่นทรมาณใจตนเอง เอวบางร่างน้อยจ่อยหลาย ไม่มีให้เห็นในทีมแม้แต่คนเดียว  เพราะมันหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรี แพ้ชนะและเงินรางวัล   ทุกทีมพร้อมแล้วไปพบกรรมการแข่งขันชักคะเย่อของเราได้เลยค่ะ

พิธีกรชาย….ทีมชุมชนโนนตาตั้งประกอบด้วย  1. คุณอรทัย  อ่อนระทวย  2.  คุณสมสวย  รักระทม  3. คุณนิยม  สมสกุล  4. คุณละมุน แมงดานา  5. คุณกัลยา  รักรื่นรมย์  6.  คุณสมศักดิ์  ยักษ์เรียกพี่  7. คุณสมดี  สีทนได้  8.  คุณสมัย  ไทยนิยม  9.  คุณโคทม  ถิ่นแดนไทย  10.  คุณละมัย  วันดึก

พิธีกรหญิง…..ทีมทีมเทศบาลตำบลโนนตาตั้งประกอบด้วย  1. คุณคึกคัก  โคโยตี้  2. คุณนารี  ถิ่นคนแดง  3.  คุณกำแหง  ถิ่นคนดำ  4.  คุณบุญล้ำ  ถิ่นคนดี  5.  คุณสุนทรี  ถิ่นคนดัง  6.  คุณสมหวัง  เสียงเสนาะ  7.  คุณไพเราะ  พันธุ์จิ้งจก  8.  คุณตลก  เผ่าคนสวย  9.  คุณนวยนาย  สายบางวัน  และ 10.  คุณแจ่มจันทร์  แอกอ้วน

พิธีกรชาย….เพื่อให้การชมกีฬาชักคะเย่อได้ลุ้นสนุก  จึงขอให้ผู้ชมผู้เชียร์ทั้งสองฝ่ายส่งเสียงเชียร์ ตะโกนเชียร์ ปรบมือเชียร์ หัวเราะเชียร์ ร้องเพลงเชียร์  กระทืบเท้าเชียร์ ยิ้มเชียร์ หัวเราะเชียร์  ร้องไห้เชียร์ได้ตามอัธยาศรัยครับ

พิธีกรหญิง….บัดนี้นักกีฬาชักคะเย่อทั้งสองทีมเข้าประจำที่แล้ว  ยกที่  1  กรรมการเริ่มนับพร้อมสับมือ  1 – 2 – 3  นักกีฬาทั้งสองฝ่ายใส่เกียร์ถอยเท้าหน้ายันพื้นเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่  ไม่มีใครยอมใคร เชือกยังขึงตรึงอยู่กับที่นานร่วม 3 นาทีแล้ว ทีมเทศบาลโนนตาตั้งเริ่มยันถอยหลังได้แล้ว  เชียร์เข้าไป  ฮุยเล ๆ ๆ ๆ  เกือบชนะแล้ว อีกนิด ๆ ๆ  ๆ  เอ้าเฮ  ทีมเทศบาลโนนตาตั้งชนะแล้วในยกที่  1  กรรมการปล่อยให้นักกีฬาพัก  5  นาทีเพื่อเติมพลังและเตรียมตัวมาวัดพลังกันใหม่ในยกที่  2 ค่ะ

พิธีกรชาย….นักกีฬาชักคะเย่อทั้งสองทีมเข้าประจำที่ในยกที่  2  กรรมการตรวจนับแล้วครบถูกต้องทั้งสองทีม  ไม่มีทีมใดทำผิดกติกาด้วยการเพิ่มนักกีฬามากกว่า  10  คน หรือเปลี่ยนกระเทยอกสามศอกลงไปแทนผู้หญิงเพื่อเอาเปรียบคู่แข่ง   กรรมการเริ่มนับพร้อมสับมือ  1 – 2 – 3  นักกีฬาทั้งสองฝ่ายใส่เกียร์ถอยเท้าหน้ายันพื้นตรึงกำลังหยั่งเชิงทดสอบกำลังคู่แข่ง  ไม่มีใครยอมใคร เชือกยังขึงตรึงอยู่กับที่นานร่วม 1 นาที  2 นาที 3 นาทีแล้ว ทีมเทศบาลโนนตาตั้งเริ่มยันถอยหลังได้แล้ว  เชียร์เข้าไป  ฮุยเล ๆ ๆ ๆ  เกือบชนะแล้ว อีกนิด ๆ ๆ  ๆ  ชุมชนโนนตาตั้งรวบรวมพละกำลังยันเอาคืนบ้าง 1  ก้าว  2  ก้าว  3  ก้าว   เอ้าเฮ  เป็นอันว่าทีมชุมชนโนนตาตั้งพลิกล็อกชนะทีมเทศบาลโนนตาตั้งอย่างหัวถลำตำบอน  ในยกที่  2  ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่าจึงต้องแข่งอีก  1  ยกเพื่อหาผู้ชนะ  กรรมการปล่อยให้นักกีฬาพัก  5  นาทีเพื่อวางแผนการเล่นและเตรียมตัวมาวัดพลังกันใหม่ในยกที่  3  ซึ่งเป็นยกสุดท้าย

พิธีกรหญิง….นักกีฬาชักคะเย่อทั้งสองทีมเข้าประจำที่ในยก ที่  3  ซึ่งเป็นยกสุดท้าย  ผู้ชนะได้ถ้วยส่วนผู้แพ้ได้แห้ว  กรรมการตรวจนับให้ดีเพราะบางทีมอาจส่งยักษ์ลงมาหรือเพิ่มนักกีฬาเพื่อเอาเปรียบคู่แข่ง  กรรมการตรวจแล้วพบว่าไม่มีทีมใดทำผิดกติกา  นักกีฬาเข้าที่ กรรมการเริ่มนับพร้อมสับมืออีกครั้ง  1 – 2 – 3  นักกีฬาทั้งสองฝ่ายใส่เกียร์ถอยเท้าหน้ายันพื้นตรึงกำลังหยั่งเชิงกำลังคู่ แข่ง  ไม่มีใครยอมใคร เชือกยังขึงตรึงอยู่กับที่นานร่วม  3 นาทีแล้ว ทีมเทศบาลโนนตาตั้งเริ่มยันถอยหลังได้หนึ่งก้าว  ชุมชนโนนตาตั้งรวบรวมพละกำลังยันเอาคืนได้  1  ก้าวเช่นเดียวกัน  ทั้งสองทีมยันตรึงกำลังกันอีกครั้ง ท่านผู้ชมทั้งสองฝ่ายเชียร์กันสนุก เทศบาลโนนตาตั้งขยับถอยหลังได้อีกครั้ง  แต่ชุมชนโนนตาตั้งไม่ยอมยันเอาคืนมาได้ 1 ก้าว   2  ก้าว  3  ก้าว   เอ้าเฮ  เป็นอันว่าทีมชุมชนโนนตาตั้งชนะทีมเทศบาลโนนตาตั้งอย่างสนุก  ในยกสุดท้ายค่ะ  ….เรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่เวทีกลางเพื่อนทำพิธีมอบรางวัลค่ะ

พิธีกรชาย…ลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลวิ่งสามขา ชนะเลิศได้แก่ ชุมชนโนนตาดี เชิญตัวแทนชุมชนโนนตาดีรับถ้วยและของรางวัลจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว เรียนเชิญครับ…ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…….ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง…รองชนะเลิศวิ่งสามขา อันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนโนนตาตูม เชิญตัวแทนชุมชนโนนตาตูมรับรางวัลจากท่านปลัดเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง ท่านสุดยอด  ถูกครับนาย  เรียนเชิญค่ะ…ซวด ๆ ด้วยค่ะ…….ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย…รองชนะเลิศวิ่งสามขา อันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนโนนตาเหล่ เชิญตัวแทนชุมชนโนนตาเหล่รับรางวัลจากท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่าน เขยลาว  เมียฟันหลัง เรียนเชิญครับ …ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…….ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง...ลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลชักคะเย่อ ชนะเลิศได้แก่  ชุมชนโนนตาตั้ง เชิญตัวแทนชุมชนโนนตาตั้ง รับถ้วยเกียรติยศและของรางวัลจากนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาตั้ง ท่านชัยชนะ  เพียงแต้มเดียว เรียนเชิญค่ะ…ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ…….ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย…รองชนะเลิศชักคะเย่อ  ได้แก่ทีมเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง  เชิญตัวแทนทีมเทศบาลตำบลโนนตาตั้ง รับรางวัลจากรางวัลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาตั้ง ท่านต้องตา  สวยในใจ เรียนเชิญครับ …ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…….ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง…ลำดับต่อไปเป็นไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่านไปนั่งในเต้นท์ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ต่อจากโต๊ะหมู่บูชา และให้ลูกหลานทุกคนนำน้ำอบน้ำหอมที่เตรียมมาไปยืนเข้าแถวเดินไปไหว้พระ สรงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยแสดงความเคารพ ขอโทษ ขอพร และรดน้ำที่มือของผู้สูงอายุที่นั่งรออยู่ในเต็นท์นะคะ  ผู้สูงอายุจะให้คำแนะนำและอวยพรให้แก่พวกเรา  เชิญทุกท่านค่ะ

(ระหว่างลูกหลานกำลังรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีกรอาจจะเชิญผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นออกมาให้ข้อคิด คติเตือนใจและอวยพรให้แก่ลูกหลาน  แต่ควรจะบอกให้ท่านทราบล่วงหน้าสักสองสามวันเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวพูด)

พิธีกรชาย….บัดนี้งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2555  ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านรดน้ำและอวยพรให้แก่กันและกันเป็นลำดับต่อไป และขอให้วงดนตรีกับแก้โฮแซวบรรเลงเพลงเฉลิมฉลองงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลโนนตาตั้งครั้งนี้ให้สุดมันไปเลย…สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

พิธีกรหญิง…สวัสดีปีใหม่ไทย  2558    ค่ะ

จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

10 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

 1. ขอกราบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์นำบทความที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขมากๆ นะครับ

  • คุณจ่ามารท ครับ
   ขอน้อมรับพรที่ให้ด้วยใจ และขอให้พรนั้นจงคืนย้อนสู่คุณจ่ามารทพร้อมครอบครัวเป็นร้อยเท่าพันทวี เทอญ

 2. เป็นประโยชน์ต่อลูก ๆ หลาน ๆ และคนรุ่นหลังในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเรามากขอบพระคุณครับ

 3. ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ เป็นประโยชน์กับพิธีกรมือใหม่มาก ๆ
  ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้นะคะ

  ขอบพระคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *