สคริปต์พิธีกรงานวันเด็กแห่งชาติ

เขียนตามคำขอ เนื้อหาสมมุติขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับงานวันเด็กในโรงเรียนของท่าน ครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

พิธีกรคู่

……………………………

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรหญิง….   เด็กวันนี้  คือผู้ใหญ่  ในวันหน้า

                         ต้องศึกษา  เล่าเรียน  เพียรฝึกฝน

                        เมื่อเติบใหญ่  จะได้ดี  หนีความจน

                        กลายเป็นคน  เก่งดี  มีสุขเอย

พิธีกรชาย……    ถ้าเด็กดี  ผู้ใหญ่ดี  นั้นดีแน่

                          ถ้าเด็กดี  ผู้ใหญ่แย่  พอแก้ไข

                          ถ้าเด็กแย่  ผู้ใหญ่ดี  มีทางไป

                          ถ้าเด็กแย่  ผู้ใหญ่ไม่เอาไหน  บรรลัยเอย

พิธีกรหญิง…….ดิฉันนางสาวดวงเดือน  ตะวันฉาย ตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านมอดินแดง ค่ะ

พิธีกรชาย……..และกระผมนายดวงดี  บังตะวัน  ตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านมอดินแดงเช่นเดียวกันครับ

พิธีกรหญิง….เรา ทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอดินแดง จะเด็จ  ตะวันรอน  ให้ทำหน้าที่พิธีกรงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านมอดินแดงประจำปี  2555 ในครั้งนี้ ค่ะ

พิธีกรชาย…..ก่อนอื่นกระผมขอแจ้งกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านมอดินแดง ประจำปี  2555  ให้ท่านที่เคารพได้รับทราบดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2555

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป          รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.00 น.                           เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                             ประธานอ่านสาส์นวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                             แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ

เวลา 10.00 น.                             การแสดงบนเวที

เวลา 12.00 น.                             ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

เวลา 13.00 น.                             การแข่งขันกีฬา

เวลา 16.00 น.                             พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2555

พิธีกรหญิง…. ขอต้อนรับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติ ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่กรุณานำของขวัญ สมุด ดินสอปากกายางลบ ขนม เป็นต้นมาบริจาคด้วยตนเอง บางท่านก็ฝากมา บางท่านยังกรุณาจะอยู่ช่วยแจกของขวัญด้วยตัวเอง  ในนามของโรงเรียนบ้านมอดินแดงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

พิธีกรชาย…..บัดนี้เวลาใกล้ถึงเวลาเคารพธงชาติแล้ว นักเรียนทุกคนไปรวมเข้าแถวที่บริเวณหน้าเสาธงตามปกติครับ  ….นักเรียนทั้งหมดตรง เคารพธงชาติ….(นักเรียนร้องเพลงชาติ)

พิธีกรหญิง….ขอ เรียนเชิญท่านประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านมอดินแดง ประจำปี  2555 อ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงาน  ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธาน…..  (อ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงาน)

พิธีกรชาย…..เด็ก ๆ ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราได้ฟังสารและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2555  ของนายกรัฐมนตรีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของเราจบไปแล้ว ปรบมือให้เกียรติท่านทั้งสองอีกครั้งหนึ่งครับ…..นักเรียนจำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2555 ได้ไหมครับ……..ท่องดัง ๆพร้อมกันอีกครั้งครับ เอ้า 1 2 3 …สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี …ดีมากครับ  …… ทั้งหมดตรง  จัดแถว…แถวตอนชั้นละสองแถว ชายแถวหนึ่ง หญิงแถวหนึ่งส่วนเด็กเล็กที่มากับพี่ชายพี่สาวให้ยืนข้างซ้ายมือพี่ชายพี่สาวของตัวเองนะครับ..ทบทวนอีกครั้ง…..เวลารับของจากผู้ใหญ่ให้ทำอย่างไรครับนักเรียน  ..ยกมือไหว้แล้วรับสิ่งของด้วยสองมือ รับแล้วโค้งคำนับอีกหนึ่งครั้ง…ถูกต้องครับ และนักเรียนชายที่รับของขวัญหรือขนมแล้วต้องพูดอย่างไรครับ… ขอบคุณครับ  ถูกต้องครับ ถ้าเป็นนักเรียนหญิงก็ต้องพูดว่าขอบคุณค่ะ….บัด นี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้มีอุปการคุณ  และคณะครูอาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติแจกของขวัญแก่เด็ก ๆ ของเรา  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

พิธีกรหญิง…….นักเรียน รับของขวัญแล้วเก็บไว้ให้ดีนะคะ อย่าให้หาย อย่าขโมยของขวัญกันนะคะ ใครได้ขนมมากก็แบ่งปันเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ …ครูขอแนะนำว่า  ถ้าใครอยากให้เพื่อนรักจงแบ่งขนมให้เพื่อนซักหนึ่งก้อน ถ้าอยากให้เพื่อนรักมาก ๆ ก็จงแบ่งขนมให้เพื่อน ๆ หลาย ๆ ก้อน  …วันเด็กปีนี้หลังจากอิ่มอร่อยแล้ว ยังมีรายการแสดงบนเวทีให้พวกเราได้ร่วมสนุกอีกด้วย …เด็ก ๆ  ล้อมวงเข้ามา คนตัวเตี้ยนั่งแถวหน้า คนตัวสูงนิดหน่อยนั่งแถวหลังคนตัวเตี้ย คนตัวสูงโย่งนั่งแถวหลังสุด เพื่อให้ทุกคนได้ชมอย่างทั่วถึง ใครเป็นสลึงอย่าบังบาทนะคะ  กิจกรรมบนเวทีกำลังจะเริ่มแล้วค่ะ แต่ละชั้นได้เตรียมการแสดงมาอย่างดีหลายวันแล้ว  วันนี้จะมาโชว์ให้พวกเราชมว่าสุดยอดแค่ไหน  รอซักครู่ค่ะ..

พิธีกรชาย….ลำดับ ที่หนึ่ง เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ชื่อการแสดงว่า  เต้นประกอบเพลง  ผู้แสดงประกอบด้วย 1. เด็กชาย…………………………………..10. เด็กหญิง……………….ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอรชร  อ้อนอินทร์  ขอเชิญรับชมรับฟังครับ

………………………………………………………. เชิญตัวแทนรับของขวัญจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา ท่านจะเด็จ  ตะวันรอน …………………….ซวด ๆ ด้วยครับ

พิธีกรหญิง….ลำดับ ที่สอง เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ชื่อการแสดงว่า  เต้นอะโกโก้ ผู้แสดงประกอบด้วย 1. เด็ก ชาย…………………………………………………………………………………..10. เด็กหญิง……………….ครูผู้ฝึกสอน นางสาวบังอร  อ้อนสามี  ขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

………………………………………………………. เชิญตัวแทนรับของขวัญจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา ท่านดำดี  ดับตะวัน…………………….ซวด ๆ ด้วยค่ะ

พิธีกรชาย….ลำดับ ต่อไปเป็นเกมโชว์  นักเรียนใครก็ได้ขึ้นมาบนเวทีจำนวน 5 คน ..รีบขึ้นมาเร็วไว ..ครบแล้วครับ คนที่ขึ้นมาช้ากลับลงไปนั่งข้างล่างดูเพื่อนเล่นไปพลางก่อนนะครับ…..  (เล่นจบแล้ว)..เรียนเชิญคุณพ่อกำนันจอบหลอย  ฝอยทั้งวัน ขึ้นบนเวทีมอบของขวัญแก่เด็ก ๆ ด้วยครับ  …นักเรียนที่เล่นเกมโชว์เข้าแถวรับของขวัญวันเด็กจากคุณพ่อกำนันจอบหลอ ยของเราด้วยครับ  ซวด ๆ ครับ

พิธีกรหญิง….ลำดับ ต่อไป เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชื่อการแสดงว่า  รำตังหวาย  ผู้แสดงประกอบด้วย 1. เด็กชาย…………………………………..10. เด็กหญิง……………….ครูผู้ฝึกสอน คุณครูมกรา  กุมภาพันธ์  ขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

………………………………………………………. เชิญตัวแทนรับของขวัญจากคุณครูมีนา  เมษายน  …………………….ซวด ๆ ด้วยค่ะ

พิธีกรชาย….ลำดับต่อไป เป็นการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชื่อการแสดงว่า  รำเชิ้งกระบอก ผู้แสดงประกอบด้วย 1. เด็ก ชาย…………………………………………………………………………………..10. เด็กหญิง……………….ครูผู้ฝึกสอน คุณครูมิถุนา  กรกฎาคม  ขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

……………………………. เชิญตัวแทนรับของขวัญจากคุณครูตุลายน  คนกันเอง………..ซวด ๆ ด้วยค่ะ

(หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนครบทุกรายการ )

พิธีกรหญิง…..รายการ แสดงบนเวทีวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านมอดินแดงปี 2555 จบเพียงเท่านี้ค่ะ  อย่าลืมตอนบ่ายเรายังมีการแข่งขันกีฬา ท่านทีไม่มีธุระทางอื่นอยู่ชมเชียร์กันก่อนนะคะ  ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง   หากการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ ของเรา มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก นักแสดงงก ๆ เงิ่น ๆ เดินหงึก ๆ หงัก   เป็นตัน ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …..เรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันนะคะ  นักเรียนทุกคนด้วยค่ะ  วันนี้แม่ครัวโรงเรียนบ้านมอดินแดงของเราเตรียมอาหารมื้อกลางวันที่อร่อยสุด ๆ ไว้รองรับทุกท่านแล้วค่ะ  พบกันที่โรงอาหารนะคะ  สวัสดีค่ะ

จบบริบูรณ์

………………..

กลอนวันเด็ก  1

………………..

เด็กวันนี้  คือผู้ใหญ่  ในวันหน้า

จะมีค่า  เพราะเฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

ชาติยิ่งใหญ่  ถ้าเด็กไทย  พัฒนา

ชาติไทยล้า  หลังเขา  เราผิดเอง

เราไม่ส่ง  เสริมลูก  ให้เรียนต่อ

ส่งลูกพอ  จบป.สี่  มีชื่อเสียง

ให้คนเขา  ยกย่องเรา  เท่านั้นเอง

แล้วข่มเหง ให้ลูกออก  บอกว่าพอ

ลูกออกไป  ได้งาน  เป็นลูกจ้าง

มือไม่ว่าง  แบกหาม  ตามแม่พ่อ

หาเช้าได้  กินค่ำ  ก็ไม่พอ

จึงกราบขอ  พ่อแม่ด้วย  ช่วยลูกเรา

ส่งให้เขา  ได้เรียนต่อ  จบมอต้น

ส่งให้พ้น  งานหนัก  โปรดรักเขา

อดทนหน่อย  เพื่อลูก  รักของเรา

ได้งานเบา  รายได้ดี  มีสุขเอย 

………………..

กลอนวันเด็ก 2

…………………

เด็กวันนี้  คือผู้ใหญ่  ในวันหน้า

ต้องศึกษา  เล่าเรียน  เพียรฝึกฝน

หมั่นแสวง  หาความรู้  เชิดชูตน

จึงเป็นคน   ที่เก่งดี   มีสุขสบาย

แต่วันนี้  เขายัง  เป็นเด็กอยู่

ยังไม่รู้  จะฝึกฝน  จะขวนขวาย

จะแสวง  หาความรู้  ไปทำไม

จะเป็นอะไร  เมื่อเติบใหญ่  ไม่รู้เลย

ผู้ใหญ่ต้อง ประครองเด็ก  ให้เดินได้

ช่วยเด็กให้  ได้เป็นจริง  อย่านิ่งเฉย

ถ้าวันหน้า  เด็กสบาย  เราเสบย

อดทนเหนื่อย   เพื่อเขา  เราสุขใจ

…………………..

กลอนวันเด็ก  3

………………….

เด็กวันนี้  คือผู้ใหญ่  ในวันหน้า

ต้องพัฒนา  เขาให้  เก่งความรู้ 

มีความสุข  ดีเป็น    น่าเอ็นดู

และเป็นผู้  เหินห่าง  ทางอบาย

เมื่อเติบโต  เป็นผู้ใหญ่  ในวันหน้า

จึงจะหา  ทรัพย์ได้  ดั่งใจหมาย

ลาภยศสุข  ชื่อเสียง  ขจรขจาย

ถึงเราตาย  เหมือนพักผ่อน  นอนหลับตา


………………….

กลอนวันเด็ก 4

……………………

ถ้าวันนี้  เด็กน้อย  ด้อยศึกษา

วันข้างหน้า  ทายได้  เหมือนตาเห็น

ชีวิตเขา  จะลำบาก  ยากลำเค็ญ

ได้มีเป็น  ด้อยกว่าเรา  น่าเศร้าใจ

ผู้ใหญ่ต้อง  ส่งเสริมเด็ก  ให้เรียนรู้

เพื่อก้าวสู่  อนาคต  ที่สดใส

ในโลกแห่ง  อาเซียน  ที่กว้างไกล

มีเป็นได้  สุขสมหวัง  ดั่งฝันเอย

 

 

  

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

10 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานวันเด็กแห่งชาติ

  1. ขอบคุณที่ชม แต่พ่อครูว่ายังไม่ดีเท่าที่ตั้งใจไว้ เพราะความตั้งใจมีมากแต่ความสามารถมีน้อยครับ ผลงานที่ออกมาจึงเป็นแบบที่เห็น ก็จะพยายามเขียนพยายามแก้ไปเรื่อย ๆ ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *