สคริปต์พิธีกรงานบวชจัดงานกลางคืน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี 2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน 4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกหรือเจ้าภาพโดยเด็ดขาด

……………………………………………….

งานกลางคืนเลี้ยงโต๊ะจีนมีมหรสบ

…………………………………………………….

(พิธีกรเดี่ยว)

เมื่อแขกมาพร้อมแล้ว และได้เวลาอันเหมาะสม พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกร……เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดิทอง วิสาขา ธรรมรักษ์ ท่านเจ้าภาพ คุณพ่อเทิดทูน รักษ์ธรรม และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายอัตตะโน  โตนาโถ  ตำแหน่งเพื่อนเจ้าภาพ ได้รับการขอร้องจากเจ้าภาพ คุณเทิดทูน  และคุณอมรา รักษ์ธรรม ให้ช่วยเป็นพิธีกรงานบวชลูกชายชื่อ ปิยะชาติ  รักษ์ธรรม  ท่านที่เคารพครับ หัวใจของศาสนาพุทธคือสอนให้เราละเว้นความชั่ว ให้ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส  ปู่ย่าตาทวดของเราได้พยายามรักษาศาสนาพุทธไว้ให้พวกเราด้วยการให้ ลูกหลานบวชเรียน เพื่อจะได้ฝึกกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เกะกะเกเร ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการรักษาศีล 227 ข้อ และนั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกใจให้สงบร่มเย็น รู้จักตนเองมากขึ้น รักและเมตตาผู้อื่นมากขึ้น ผู้ที่บวชแล้วรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอสักระยะหนึ่ง ประสงค์จะสึกออกมามีครอบครัว  ก็จะได้มีธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิต  ทำให้การครองรักครองเรือนประสบความสำเร็จ ผู้ที่บวชแล้วเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรม ประสงค์จะบรรลุพระอรหันต์ไปนิพพานและสืบทอดพระศาสนาก็บวชต่อไป ส่วนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้เป็นเจ้าภาพบวชให้ลูกหลานก็จะได้อานิสงส์มาก กล่าวคือจะได้ขึ้นสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตแล้ว

คุณพ่อเทิดทูน  และคุณแม่อมรา รักษ์ธรรม เป็นครอบครัวชาวพุทธที่ดีมากครอบครัวหนึ่ง  หลังจากครองรักครองเรือนแล้ว ก็ได้พยายามสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง ส่งเสียให้ลูก ๆได้รับการศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถครบทุกคน  ส่วนเจ้าลูกชายที่ชื่อปิยะชาติ รักษ์ธรรมก็เช่นเดียว  เรียนจบแล้วมีงานทำแล้ว อายครบ 20 ปีบริบูรณ์บวชพระได้แล้ว แต่ยังงอแงอิดออดอ้างโน้นอ้างนี่สารพัด  จนกระทั้งคิดได้ในเย็นวันหนึ่งว่าจะต้องบวชก่อนแต่ง ไม่ใช่แต่งก่อนบวช เพื่อจะได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อคุณปู่คุณทวดผู้เป็นชาวพุทธที่ดี จึงรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกพร้อมจะบวชแล้ว  พ่อกับแม่สุดแสนจะดีใจเพราะรอวันนี้มาถึง 25 ปีแล้ว วันที่ลูกจะพาพ่อกับแม่ขึ้นสวรรค์ จึงได้พร้อมใจกันจัดงานสมโภชกองบวชให้ โดยเรียนเชิญท่านที่เคารพ ญาติสนิทมิตรสหาย พี่ป้าน้าอา มาเลี้ยงโต๊ะจีนสมโภชกองบวชในคืนนี้  เพราะพรุ่งนี้เช้าเก้านาฬิกาต้องแห่นาคเข้าวัดเพื่อไปบวชเป็นพระ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์ ขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์…..เรียนท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง  ท่านเจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางวิสาขา  ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงานสมโภชกองบวชคุณปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ในครั้งนี้

ทราบมาว่า สมัยเป็นเด็ก ปิยะชาติ  รักษ์ธรรม เป็นเด็กดี เรียนเก่ง ขยันขันแข็ง มีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์  มีความใฝ่ฝันสูง  เพียงอายุได้  25  ปี เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต ได้เลื่อนยศเป็นถึงร้อยโท เป็นบุคคลที่ลูกหลานในท้องถิ่นของเราควรเอาเป็นแบบอย่าง  ปีนี้เขาตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ นับว่าเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องดีงามอย่างยิ่ง

เคยได้ยินพระท่านเทศน์ว่า อานิสงส์ของการบวชมีอยู่ 3 ประการ คือ
1. อานิสงส์ที่พึงจะได้แก่ ตัวผู้บวชเอง เพราะได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น  รวมถึงผู้ร่วมอนุโมทนาในการบวช  
3. อานิสงส์ที่จะพึงได้แก่ ตัวพระศาสนา กล่าวคือมีพระสงฆ์สืบทอดพระศาสนา ถึงแม้จะมีระยะเวลาของการบวชสั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามความประสงค์ของผู้บวชก็ตาม  แต่ก็ถือว่าพระศาสนายังมีผู้สืบทอด

ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนาในความมุ่งมั่นศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาของ คุณพ่อเทิดทูน  และคุณแม่อมรา รักษ์ธรรม ที่อนุญาตให้พ่อนาคปิยะชาติ รักษ์ธรรม ซึ่งเป็นลูกชายให้ไปบวชเป็นพระ รวมทั้งจัดงานสมโภชกองบวชให้ในคืนนี้

ขอบคุณท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสมโภชกองบวชของเจ้าภาพในคืนนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารโต๊ะจีนคืนนี้นะคะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มางานโต๊ะจีนสมโภชกองบวชคืนนี้  จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ดิฉันขอเปิดงานสมโภชกองบวชคุณปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ในคืนนี้ ณ บัดนี้…..

จุดบั้งไฟตะไลหนึ่งบั้ง(ถ้ามี)  หรือเปิดเพลงสักสามเพลงขั้นรายการ

พิธีกร……บัดนี้มาถึงห้วงเวลาที่สำคัญยิ่งซึ่งถือว่าเป็นไฮไล้ทของงานคืนนี้  ขอเรียนเชิญเจ้าภาพงานคืนนี้คุณพ่อเทิดทูน  และคุณแม่อมรา รักษ์ธรรม จูงมือพ่อนาคปิยะชาติ รักษ์ธรรม ขึ้นมายืนโชว์ตัวบนเวที เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพที่มาร่วมงานคืนนี้ได้รู้จัก ขอเรียนเชิญครับ  ……คุณแม่ยืนซ้าย คุณพ่อยืนขวา ส่วนพ่อนาคยืนกลางนะครับ   ….เรียนเชิญคุณพ่อเทิดทูน  รักษ์ธรรม กล่าวแสดงความรู้สึก บอกเล่าความเป็นมาของงานครั้งนี้ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขอเรียนเชิญครับ

คุณพ่อเทิดทูน  รักษ์ธรรม…เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง วิสาขา ธรรมรักษ์  ญาติสนิทมิตรสหาย และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายเทิดทูน  รักษ์ธรรม  บิดาของพ่อนาคปิยะชาติ  รักษ์ธรรม เจ้าภาพงานอุปสมบทพ่อนาคปิยะชาติครั้งนี้   กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความกรุณาจากญาติสนิทมิตรสหายและท่านผู้มีเกียรติมาร่วมงานสมโภชน์กองบวชในครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์  ท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานสมโภชกอง บวชของพ่อนาคปิยะชาติในคืนนี้

หากการจัดงานสมโภชน์กองบวชครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดบกพร่อง เช่น เจ้าภาพรูปไม่หล่อ เพลงที่ขอไม่ได้ฟัง  เพลงที่ฟังไม่ได้ขอ ตนตรีก็ตะกุกตะกัก นักร้องก็แก่  เพลงที่ร้องก็เก่า สาวหางเครื่องสวยน้อย  คนเสริปปล่อยให้คอยนาน  อาหารไม่อร่อย กับแก้มน้อย พิธีกรฝอยไม่เข้าหู  ไอ้ที่อยากดูไม่ได้ดู  ไอ้ที่ไม่อยากดูกลับได้เห็น สั่งของร้อนได้ของเย็นเป็นต้น  .ในนามเจ้าภาพต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านที่เคารพ ญาติสนิท มิตรสหายที่มางานโต๊ะจีนสมโภชกองบวชคืนนี้  จงมีความสุขความเจริญ  การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกลา สุขหรรษาตลอดไป

สวัสดี

พิธีกร….ถ้าไม่ได้ฟังความในใจของพ่อนาค  ถือว่างานนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เรียนเชิญพ่อนาค ปิยะชาติ  รักษ์ธรรม ครับ

พ่อนาคปิยะชาติ   รักษ์ธรรม…….

กราบเรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์  ท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กราบเท้า  คุณพ่อคุณแม่  ที่เคารพรักอย่างสูงยิ่ง

กระผมรู้สึกตื้นตันใจและดีใจอย่างที่สุดในชีวิต   ที่คุณพ่อคุณแม่จัดงานสมโภชน์กองบวชให้ในครั้งนี้ และทั้งยังได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์ ที่กรุณามาเป็นประธานจัดงานครั้งนี้ ท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานสมโภขน์กองบวชในครั้งนี้    กระผมตั้งใจะบวชรักษาศีลให้ได้ครบ  227  ข้อ และปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุด  เพื่อให้ได้อานิสงส์ครบ  3  ประการตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทองได้ให้โอวาทไว้  ถ้าหากไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้และต้องสึกอออกมาเพราะหมดความเพียร   ก็จะพยายามเดินตามรอยเท้าคุณปู่กับคุณพ่อด้วยการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี และเป็นชาวพุทธที่ดีต่อไป

ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแผ่นดินทอง คุณวิสาขา  ธรรมรักษ์  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวสัมโมทนียกถา ให้โอวาท ให้ความรู้ และอวยพรให้

ขอขอบพระคุณท่านกำนันตำบลแผ่นดินทอง ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้

ขออภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงของงานครั้งนี้นะครับ

ขออำนาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ตลอดถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านที่เคารพ ญาติสนิท มิตรสหายที่มางานโต๊ะจีนสมโภชกองบวชคืนนี้ จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์จากการบวชของกระผมโดยทั่วกัน  การเงินให้มากขึ้น ๆ ๆ และมากขึ้น  ส่วนการงานให้น้อยลง ๆ ๆ และน้อยลง.. เทอญ

สวัสดีครับ

พิธีกร  …แหม ยังไม่ได้บวชเลย  แต่คารมคมคายยังกะหลวงปู่  ขอให้บวชนาน ๆ จนได้เป็นหลวงปู่เจ้าอาวาสนะครับ  ….ปรบมือเป็นกำลังใจให้เกียรติพ่อนาคปิยะชาติ  รักษ์ธรรม อีกครั้งด้วยครับ  …ขอบพระคุณครับ   พรุ่งนี้เช้าใครว่างอย่าลืมไปแห่นาคเข้าวัดทำบุญด้วยกันนะครับ จะไปบวชที่วัดสามัคคีธรรม …..คืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารโต๊ะจีน  ดื่มน้ำเป-ล่า ฟังเพลงและเต้นเป็นเพื่อนหางเครื่องสาว ๆ ของวงดนตรีคณะกับแก้โฮแซวสมโภชกองบวชตามอัธยาศัยครับ

ราตรีสวัสดิ์ครับ

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

11 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานบวชจัดงานกลางคืน

  1. I know this if off topic but I’m searching into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I am assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not extremely internet smart so I am not 100% positive. Any recommendations or advice will be greatly appreciated. Thanks

  2. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  3. เพราะอะไรถึงใช้คำว่ากล่าวสัมโมทนียกถาหรือคะ เมื่อคืนได้นำไปใช้บนเวที แต่ทางประธานในพิธี ท้วงมาว่าใช้คำผิดน่ะค่ะ เลยเกิดความสงสัยจึงเรียนถามมาค่ะ

    • คุณกุ๊กไก่ ครับ
      พ่อครูได้อ่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อความในหัวข้อ สัมโมทนียกถา จากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพบว่า คำว่า สัมโมทนียกถา เป็นภาษาบาลี แปลเป็นไทยว่า ถ้อยคำแสดงความชื่นชมยินดี การกล่าวของท่านประธานในพิธีก็เป็นการกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อพ่อนาค ดังนั้นการใช้คำศัพท์ว่าสัมโมทนียกถาในเรื่องนี้จึงน่าจะสอดคล้องเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ยังมีคำศัพท์ในลักษณะนี้อีกเช่น อนุโมทนากถา หมายถึง ถ้อยคำอนุโมทนาในการทำบุญหรือถ้อยคำยินดีในการทำความดี ทั้งสองคำนี้มีปรากฏในหนังสืออิทธิบาทกถา ของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประจำปี 2558 ชื่อผู้ใช้คำศัพท์เหล่านี้ได้แก่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(กรรมการมหาเถรสมาคม) พระพรหมบัณฑิต(อธิการบดีมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ(อดีตราชบัณฑิตยสถาน) เป็นต้น ถ้าเราไม่ต้องการใช้คำศัพท์ภาษาบาลีก็อาจใช้ว่า ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมากล่าวให้ข้อคิด ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ก็ได้ แต่จะไม่หรูหราตรงประเด็นเท่าประโยคว่า ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมากล่าวสัมโมทนียกถา ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน และประโยคว่า ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมากล่าวอนุโมทนากถา ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *