สคริปต์พิธีกรงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ

เขียนตามคำขอของคุณTabitha พี่น้องสามารถนำไปปรับใช้ได้ ครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุดของแขก พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้าย พิธีกรชายยืนขวาสุดของแขกหรือเจ้าภาพ  4. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

…………………………

พิธีกรคู่

……………………………

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรชาย….กระทงน้อย  ธูปปัก  เปลวเทียนส่อง

พิธีกรหญิง…ละลิ่วล่อง  ลอยเลาะ  ลำน้ำไหล

พิธีกรชาย….บรรทุกความ โศกเศร้า ของเราไป

พิธีกรหญิง…สู่แดนไกล  ไหว้รอยบาท  พระศาสดา

พิธีกรชาย….ขอให้ความ ทุกข์โศก  โรคภัยสิ้น

พิธีกรหญิง…สุขโบยบิน  มาใหม่  ได้หรรษา

พิธีกรชาย…ให้ความรัก ที่เหินห่าง ร้างโรยลา

พิธีกรหญิง…กลับคืนมา  สุขสันต์  วันลอยกระทง

พิธีกรชาย…….เรียน ท่านนายอำเภอวังเมา หลวงขยับ กับพินาศ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน สุราวอด ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายสุดหร่อ  เมาบางวัน ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านวังเมา ครับ

พิธีกรหญิง …. และ ดิฉัน  นางสาวสุดสวย  โสดทุกวัน ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตำบลวังเมาค่ะ  เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด ประธานจัดงานวันลอยกระทงประจำปี  2555 ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีประกวดนางนพมาศในงานวันลอยกระทงที่บริเวณเกาะ สวาทหาดสวรรค์ในคืนนี้ ท่านที่เคารพคะ ปีนี้ท่านนายกฯขุนริน  สุราวอด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเมาได้ร่วมกันจัดงานวัน ลอยกระทงขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับชุมชนของเราสืบไป วันนี้เวลากลางวันเราสนุกกับการชมเชียร์การแข่งขันเรือพายเกือบทั้งวัน กลางคืนมีภาพยนตร์ วงดนตรีหมอลำมาเฉลิมฉลองงานลอยกระทงของเราให้ท่านได้รับชมได้สนุกสนาน หัวเราะต่ออายุอีก งานลอยกระทงปีนี้ ได้ทั้งบุญกุศลและความสนุกสนานเบิกบานใจทั้งวันทั้งคืน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด บอกว่า ถ้าคืนนี้ลูกหลานชมภาพยนตร์และหมอลำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หนุ่ม ๆ ที่เมาแล้วนอนหรือลุกขึ้นฟ้อนหลังเวที ไม่ตีกัน ปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้สิบเท่า

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอดประธานจัดงานลอยกระทงปี 2555 พร้อมคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมาขึ้นบนเวที แนะนำตัว พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาเป็นไปของงานลอยกระทงประจำปี  2555 ขอเรียนเชิญค่ะ

(หลังจากทุกคนขึ้นไปยืนเป็นแถวหน้ากระดานบนเวที  ทุกคนแนะนำตัวเองด้วยการก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าวยืนตรงบอกชื่อสกุลและตำแหน่ง เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น..กระผมนายขุนริน  สุราวอด  นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ครับ กล่าวจบก้าวถอยหลังเข้าแถวดังเดิม  ฯลฯ  เสร็จแล้ว ประธานจัดงานจะต้องก้าวออกจากแถวหนึ่งก้าว ยืนตรงกล่าวรายงานดังตัวอย่าง)

ประธานจัดงาน (นายขุนริน  สุราวอด) ….

เรียน ท่านนายอำเภอวังเมา  ที่เคารพ

กระผม นายขุนริน  สุราวอด นายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขอกล่าวรายงานการจัดงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ต่อท่านนายอำเภอวังเมา  โดยสังเขปดังนี้

การจัดงานลอยกระทงปีนี้มีสองภาคคือ

1. ภาคกลางวัน มีกิจกรรมแข่งเรือ ประกวดกระทงและประกวดขบวนแห่   การแข่งขันและการประกวดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะมีการมอบรางวัลแก่แก่ผู้ชนะการแข่งขันบนเวทีแห่งนี้ ซึ่งทางพิธีกรจะได้ประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

2. ภาคกลางคืน มีมหรสบคบงันเฉลิมฉลองงานวันลอยกระทงหลายอย่างให้ท่านเลือกรับชมได้ตาม อัธยาศัย เช่นภาพยนตร์  ดนตรีหมอลำคณะมัดจำเจ้าภาพ การแข่งขันชกมวยไทย ประกวดนางนพมาศ และประกวดสาวงามประเภทสอง

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมาขึ้นกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญครับ

หลวงขยับ  กับพินาศ …….

เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน สุราวอด ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

ผม รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิด งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลวังเมา ประจำปี  2555  ในวันนี้

พิธี ลอยกระทง แต่เดิมเป็นพิธีลอยโคมของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม บนสวรรค์  ต่อมาศาสนาพุทธได้เข้ามาแทนที่ จึงเปลี่ยนเป็นพิธีลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานที  ต่อมาพระนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นลอยน้ำเป็นคนแรก  เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประจำทุกปี พิธีลอยกระทงในปัจจุบันจึงมีทั้งลอยโคมเพื่อบูชาพระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบน สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานที

ผม ขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนาในความมุ่งมั่น ศรัทธามั่นคงในพระพุทธ ศาสนา  และความรักความสามัคคีของคณะกรรมการจัดงานซึ่งนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวัง เมา ขุนรินสุราวอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเมา ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนชาวเทศบาลตำบลวังเมา   ที่ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองครั้งนี้จนสำเร็จ

ขอบ คุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา นายกอบต.ทุกอบต.ในเขตอำเภอวังเมา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองในคืนนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกัน กิน ดื่มและมีความสุขกับการชมงานคืนนี้

ขออำนาจคุณพระ ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอย กระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองคืนนี้จงมีความสุขกับการชมการเชียร์ และเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองของเทศบาลตำบลวังเมา ประจำปีพุทธศักราช  2555  ณ บัดนี้

พิธีกรหญิง เรียนเชิญผู้ชมทุกท่านขอบคุณเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่ท่านนายอำเภอวังเมา ของเรา หลวงขยับ  กับพินาศ พร้อมด้วยประธานจัดงานครั้งนี้และคณะ ด้วยการปรบมือ ดัง ๆ และนาน ๆ อีกครั้งหนึ่งค่ะ ..พิธีการบนเวทีจบแล้ว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัย งานสืบสานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลวังเมาคืนนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ท่านที่สนใจดนตรี ภาพยนตร์ หมอลำ มวยชก ประกวดนางงามประเภทสอง หรือจะชมการประกวดนางนพมาศที่เวทีแห่งนี้ก็ขอเรียนเชิญตามอัธยาศัยนะคะ ท่านที่ยังไม่ได้ลอยกระทงคืนนี้ก็ไปลอยซะ จะได้หมดเคราะห์หมดโศกรับแต่โชคอย่างเดียว  สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมกระทงมาไม่ต้องเป็นกังวลใจ  น้อง ๆ ของเราทำกระทงมาวางขายหลายที่  เลือกซื้อเลือกหาไปลอยสะเดาะเคราะห์รับโชคได้เหมือนกันค่ะ

พิธีกรชาย..  ลำดับต่อจากนี้ไป  จะใช้เวทีแห่งนี้ประกวดนางนพมาศงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลวังเมา  งานลอยกระทงปีนี้หน่วยงานราชการและร้านค้าในเขตอำเภอวังเมาของเราส่งลูกสาว หลานสาวเข้าประกวดจำนวนมากถึง  30  สาวงาม ประมาณว่าล้นเวทีประกวดครับผม  น้องสาวคนไหนสวยที่สุดในเขตอำเภอวังเมาของเรา อดใจรอสักครู่เราจะได้รู้กัน สำหรับท่านที่มาชมมาเชียร์ลูกหลานของท่านก็เตรียมแบ้งค์ร้อยแบ้งค์พันเอาไว้ นะครับ ทางกองประกวดได้เตรียมพวงมาลัยไว้หลายราคาให้ท่านเลือกซื้อไปเชียร์เป็น คะแนน  ท่านที่เชียร์ด้วยธนบัตร กรรมการก็จะนับแล้วคิดให้เป็นคะแนนเหมือนกัน  ส่วนท่านที่เชียร์ด้วยการให้แหวนให้สร้อย ส่งจูบส่งยิ้มยกโป้แถมก้อยส่งเสียงเชียร์กรี้ดกร้าดเป็นต้น กรรมการไม่อาจตีค่าเป็นคะแนนให้ได้จึงถือว่าไม่มีคะแนนนะครับ ผู้เข้าประกวดที่สวยที่สุดจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศ และรองนางนพมาศ 2 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนผู้เข้าประกวดที่ได้พวงมาลัยเชียร์มากที่สุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจ ประชาชน ที่น่าสนใจและลุ้นระทึกมากที่สุดคือผู้เข้าประกวดคนเดียวอาจได้รับทั้งสอง ตำแหน่งหรือไม่ อดใจรอฟังคณะกรรมการชี้ขาดว่าจะเป็นอย่างไร  รอซักครู่ครับผม

พิธีกรหญิง..รางวัล การการประกวดมี  2  ประเภท คือ   1. นางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000  บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน  40,000 บาท  และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 30,000  บาท    2. นางนพมาศขวัญใจประชาชน จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000  บาท แต่ไม่มีรองชนะเลิศนะคะ

พิธีกรชาย..บุคคล สำคัญที่สุดที่จะชี้ขาดว่า ผู้เข้าประกวดคนใดสวยที่สุด น่ารักที่สุด สมควรจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปี 2555 ของเทศบาลตำบลวังเมาคืนนี้ ทางกองประกวดได้เชิญผู้สันทัดกรณีย์เรื่องความสวยความงามมาเป็นกรรมการ ตัดสินจำนวน 5 ท่านดังนี้ 1. คุณนายท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ดาวเรือง  สุราวอด ยืนโชว์ตัวด้วยครับ ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติด้วยครับ  2. คุณดาวโรย  ดันดารา  3. คุณหมอกุหลาบ  มะลิลา 4. ท่านอาจารย์มะลิซ้อน  ชบาไพร  และ 5. คุณนายท่านนายอำเภอผุดผ่อง  กับพินาศ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้เกียรติด้วยครับ  ขอบพระคุณครับ

พิธีกรหญิง..การประกวดแบ่งเป็น 3 รอบ ใน 2  รอบแรกจะให้สาวงามผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนแคท วอล์ค ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าที่แมวเดิน หมายความว่าคนที่เดินบนนั้นจะต้องค่อย ๆ เดินเหมือนแมว เพื่อให้ท่านผู้ชมผู้เชียร์ได้ชมและเชียร์อย่างเต็มที่  ท่านที่ประสงค์จะเชียร์นางงามเบอร์ไหนเป็นคะแนนก็รีบซื้อพวงมาลัยจากคณะ กรรมการมาเตรียมไว้ พอนางงามที่ท่านเชียรเดินมาถึงก็นำไปยื่นให้ ส่วนท่านที่ประสงค์จะเชียร์ด้วยการให้แหวนให้สร้อย ส่งจูบส่งยิ้มยกโป้แถมก้อย หรือกรี้ดกร้าด ก็เชิญตามอัธยาศัย  แต่ไม่มีคะแนนให้นะคะ  ส่วนรอบที่  3  จะให้เฉพาะหมายเลขที่ได้รับตำแหน่งออกมาเดินโชว์ค่ะ

พิธีกรชาย.. (พิธีกร ต้องศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าประทุกคนจากใบสมัคร  พ่อครูรวบรวมเรื่องราวที่เคยพบเห็นมาเขียนสคริปต์ที่น่าจะเป็นไว้เป็น ตัวอย่างพอสังเขปให้ได้อ่านสนุกกันเท่านั้น)บัดนี้เวลาแห่งความ ระทึกใจในการประกวดรอบที่ 1 ที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว เชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข 1  นางสาวพวงชมพู  สอดส่อง ชื่อเล่น นาง งานอดิเรก  ตีกลอง สัดส่วน 33 – 23 -34 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี  โรงพยาบาลวังเมาส่งเข้าประกวด …. สวยเหมือนหยาดฟ้ามาดินไหมครับ ซวด ๆ ให้กำลังใจน้องด้วยครับ ….ท่านที่ประสงค์จะเชียร์เป็นคะแนนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เชียร์อย่างมีระเบียบคือวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวอำเภอวังเมาครับพี่น้อง  …น้องรับพวงมาลัยแล้ว ส่งพวงมาลัยนั้นให้กรรมการเพื่อคิดเป็นคะแนน เดินสุดแคทวอล์คแล้วขึ้นไปยืนเป็นหัวแถวบนเวทีประกวดด้วยนะครับ

พิธีกรหญิง.. ผู้เข้าประกวดหมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..น้องรับพวงมาลัยจากผู้ชม ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วขึ้นไปยืนบนเวทีประกวดต่อจากหัวแถวนะค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  3  นางสาวนิ่มนวล นันทะพร  ชื่อเล่น นิ่ม  งานอดิเรก ฟังเพลง สัดส่วน 33 – 22 -34 สูง 168  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี สาธารณสุขอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  4  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก แหย่ไข่มดแดง สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 167  เซนติเมตร  อายุ 16  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….พวงมาลัยที่ท่านมอบให้กำลังจะกลายเป็นคะแนน ค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  5  นางสาวมะเฟือง  กิโลชั่ง ชื่อเล่น หวาน งานอดิเรก เป่าแคน สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 20  ปี ทำใจโฟโต้ ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยที่ท่านมอบให้คือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับน้องเค้าในยามนี้ครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรกเลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ …พี่หนุ่มเสื้อลายอย่าจ้องมองน้องอย่างนั้นสิคะ  รู้ไหมว่าน้องเค้าหัวใจเต้นตึ๊กตั๊กอะค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  7  นางสาวดอกรัก   สวยยามบาน ชื่อเล่น ตูม งานอดิเรก ขี่ควายชมทุ่ง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 18  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาดุก ส่งเข้าประกวดครับ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ    ..ใครทำให้น้องเค้าเขินต้องเชียร์ด้วยพวงมาลัยอย่างแน่นอน  ฟันธง

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  8  นางสาวกระดังงา  หอมไฟลน งานอดิเรกขี่ม้าชมบึง  สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 28  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ…เชียร์ด้วยพวงมาลัยช่วยน้องได้เยอะเลยอะค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยคือกำลังใจที่ดีที่สุดในยามนี้นะครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  10  นางสาววันทนี  พายจ้ำงัด  ชื่อเล่น นี งานอดิเรกนั่งสมาธิ  สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 170  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี โรงเรียนบ้านวังปลาหมอ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ   …..รักน้องเชียร์น้องด้วยนะคะ…เธอบอกว่าหัวใจทั้งสี่ห้องยังไม่มีคนจอง เลยอะค่ะ

พิธีกรชาย..หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก ฝีกร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด  …เธอบอกว่าถึงจะชื่อหลายรักแต่จริงใจ รักทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  12  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก สะสมพระเครื่อง สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 175  เซ็นติเมตร  อายุ 25  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….อย่าลืมว่าถ้าท่านเชียร์ด้วยพวงมาลัยจะกลาย เป็นคะแนน ช่วยน้องได้ทันทีค่ะ

พิธีกรชาย...ก่อนที่น้อง ๆ จะกลับเข้าหลังเวทีประกวด  จะให้น้อง ๆ เดินบนแคทวอล์คอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ชมผู้เชียร์ได้ยลโฉมอย่างจุใจ และเพื่อให้ผู้เชียร์ได้มอบพวงมาลัยที่เตรียมไว้อีกครั้งหนึ่ง เริ่มจากหมายเลข 1  นางสาวพวงชมพู  สอดส่อง ชื่อเล่น นาง งานอดิเรกตีกลอง สัดส่วน 33 – 23 -34 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี  โรงพยาบาลวังเมาส่งเข้าประกวด …น้องรับพวงมาลัย ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วเดินเข้าหลังเวทีเลยนะครับ

พิธีกรหญิง.. ผู้เข้าประกวดหมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก  ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..น้องรับพวงมาลัยจากผู้ชม ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วเดินเข้าหลังเวทีนะคะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  3  นางสาวนิ่มนวล นันทะพร  ชื่อเล่น นิ่ม  งานอดิเรก ฟังเพลง สัดส่วน 33 – 22 -34 สูง 168  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี สาธารณสุขอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  4  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก แหย่ไข่มดแดง สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 167  เซนติเมตร  อายุ 16  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  5  นางสาวมะเฟือง  กิโลชั่ง ชื่อเล่น หวาน งานอดิเรก เป่าแคน สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 20  ปี ทำใจโฟโต้ ส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  7  นางสาวดอกรัก   สวยยามบาน ชื่อเล่น ตูม งานอดิเรก ขี่ควายชมทุ่ง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 18  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาดุก ส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  8  นางสาวกระดังงา  หอมไฟลน งานอดิเรก ขี่ม้าชมบึง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 28  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  10  นางสาววันทนี  พายจ้ำงัด  ชื่อเล่น นี งานอดิเรก นั่งสมาธิ สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 170  เซนติเมตร  อายุ 19  ปี โรงเรียนบ้านวังปลาหมอ ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย..หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  12  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก สะสมพระเครื่อง สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 175  เซนติเมตร  อายุ 25  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….อย่าลืมว่าถ้าท่านเชียร์ด้วยพวงมาลัยจะกลาย เป็นคะแนน ช่วยน้องได้ทันทีนะคะ..เดินสุดแคทวอล์ค มอบพวงมาลัยให้กรรมการ แล้วเดินเข้าหลังเวทีเลยนะคะ   …ให้เวลาผู้เข้าประกวดได้พักผ่อนและเตรียมตัวในการเดินประกวดรอบต่อไป  30  นาที นะคะ

จบการประกวดรอบที่ 1

พิธีกรการประกวดรอบที่ 2

พิธีกรชาย..ท่านที่เคารพครับ  รอบนี้เป็นรอบเกือบสุดท้ายของการเชียร์แล้วนะครับ  ท่านที่ประสงค์จะเชียร์ให้เป็นคะแนนก็รีบซื้อพวงมาลัยเตรียมไว้เลยนะครับ  พอนางงามหมายเลขที่ท่านต้องการเชียร์เดินมาก็ยกมือยกพวงมาลัยมอบให้เลยนะครับ  กติกาของเรามีว่าหมายเลขใดได้พวงมาลัยมากที่สุดก็จะได้ตำแหน่งนางนพมาศขวัญใจประชาชนของอำเภอวังเมาของเราครับ   และบัดนี้เวลาแห่งความ ระทึกใจในการประกวดรอบที่ 2 ที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว เชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข 1  นางสาวพวงชมพู  สอดส่อง ชื่อเล่น นาง งานอดิเรก  ตีกลอง สัดส่วน 33 – 23 -34 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี  โรงพยาบาลวังเมาส่งเข้าประกวด …. สวยเหมือนหยาดฟ้ามาดินไหมครับ ซวด ๆ ให้กำลังใจน้องด้วยครับ ….เชียร์อย่างมีระเบียบคือวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวอำเภอวังเมาครับพี่น้อง  …น้องรับพวงมาลัยแล้วเดินไปส่งให้กรรมการนะครับ เดินสุดแคทวอล์คแล้วขึ้นไปยืนเป็นหัวแถวบนเวทีประกวดด้วยนะครับ

พิธีกรหญิง.. ผู้เข้าประกวดหมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..น้องรับพวงมาลัยจากผู้ชม ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วขึ้นไปยืนบนเวทีประกวดต่อจากหัวแถวนะค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  3  นางสาวนิ่มนวล นันทะพร  ชื่อเล่น นิ่ม  งานอดิเรก ฟังเพลง สัดส่วน 33 – 22 -34 สูง 168  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี สาธารณสุขอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดครับ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจน้องด้วยครับ  สวยเหมือนนางฟ้าไหมครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  4  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก แหย่ไข่มดแดง สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 167  เซนติเมตร  อายุ 16  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….พวงมาลัยที่ท่านมอบให้กำลังจะกลายเป็นคะแนน ค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  5  นางสาวมะเฟือง  กิโลชั่ง ชื่อเล่น หวาน งานอดิเรก เป่าแคน สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 20  ปี ทำใจโฟโต้ ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยที่ท่านมอบให้คือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับน้องเค้าในยามนี้ครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  7  นางสาวดอกรัก   สวยยามบาน ชื่อเล่น ตูม งานอดิเรกขี่ควายชมทุ่ง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 18  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาดุก ส่งเข้าประกวดครับ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ท่านนายกกับคณะบริหารเเชียร์ให้เต็มที่ไปเลยครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  8  นางสาวกระดังงา  หอมไฟลน งานอดิเรก ขี่ม้าชมบึง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 28  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ..ท่านนายกเชียร์สู้เขาครับ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยคือกำลังใจที่ดีที่สุดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  10  นางสาววันทนี  พายจ้ำงัด  ชื่อเล่น นี งานอดิเรก นั่งสมาธิ สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 170  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี โรงเรียนบ้านวังปลาหมอ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ   …..รักน้องเชียร์น้องด้วยนะคะ…เธอบอกว่าหัวใจทั้งสี่ห้องยังไม่มีคนจอง เลยอะค่ะ  ท่านผอ.อยู่ไหนมาดูแลน้องด้วย  อย่าปล่อยให้น้องเขาวังเวงนะคะ

พิธีกรชาย..หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด  …เธอบอกว่าถึงจะชื่อหลายรักแต่จริงใจ รักทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้  ทราบว่าท่านหัวหน้าเกษตรอำเภอวังเมาของเราพกกระสุนมาเยอะ ยิงปัง ๆ ๆ เลยครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  12  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก สะสมพระเครื่อง สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 175  เซ็นติเมตร  อายุ 25  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….อย่าลืมว่าถ้าท่านเชียร์ด้วยพวงมาลัยจะกลาย เป็นคะแนน ช่วยน้องได้ทันทีค่ะ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอม  สู้ ๆ ค่ะ

(แนะนำตัว ผู้เข้าประกวดเดิน รับพวงมาลัย มอบพวงมาลัยให้กรรมการ ยืนเข้าแถวบนเวทีประกวดครบทุกคนแล้ว )

พิธีกรชาย…ก่อน ที่น้อง ๆ จะกลับเข้าหลังเวทีประกวด  จะให้น้อง ๆ เดินบนแคทวอล์คอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ชมผู้เชียร์ได้ยลโฉมอย่างจุใจ และเพื่อให้ผู้เชียร์ได้มอบพวงมาลัยที่เตรียมไว้อีกครั้งหนึ่ง เริ่มจากหมายเลข 1  นางสาวพวงชมพู  สอดส่อง ชื่อเล่น นาง งานอดิเรก ตีกลอง สัดส่วน 33 – 23 -34 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี  โรงพยาบาลวังเมาส่งเข้าประกวด …น้องรับพวงมาลัย ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วเดินเข้าหลังเวทีเลยนะครับ

พิธีกรหญิง.. ผู้เข้าประกวดหมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก  ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..น้องรับพวงมาลัยจากผู้ชม ส่งพวงมาลัยให้กรรมการ เดินสุดแคทวอล์คแล้วเดินเข้าหลังเวทีนะคะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  3  นางสาวนิ่มนวล นันทะพร  ชื่อเล่น นิ่ม  งานอดิเรก ฟังเพลง สัดส่วน 33 – 22 -34 สูง 168  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี สาธารณสุขอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  4  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก แหย่ไข่มดแดง สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 167  เซนติเมตร  อายุ 16  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  5  นางสาวมะเฟือง  กิโลชั่ง ชื่อเล่น หวาน งานอดิเรก เป่าแคน สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 20  ปี ทำใจโฟโต้ ส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  7  นางสาวดอกรัก   สวยยามบาน ชื่อเล่น ตูม งานอดิเรก ขี่ควายชมทุ่ง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 18  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาดุก ส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  8  นางสาวกระดังงา  หอมไฟลน งานอดิเรก ขี่ม้าชมบึง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 28  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  10  นางสาววันทนี  พายจ้ำงัด  ชื่อเล่น นี งานอดิเรก นั่งสมาธิ สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 170  เซนติเมตร  อายุ 19  ปี โรงเรียนบ้านวังปลาหมอ ส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย..หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก ฝึกร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซนติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  12  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก สะสมพระเครื่อง สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 175  เซนติเมตร  อายุ 25  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….อย่าลืมว่าถ้าท่านเชียร์ด้วยพวงมาลัยจะกลาย เป็นคะแนน ช่วยน้องได้ทันทีนะคะ..เดินสุดแคทวอล์ค มอบพวงมาลัยให้กรรมการ แล้วเดินเข้าหลังเวทีเลยนะคะ…….ให้เวลาผู้เข้าประกวดทุกท่านได้พักผ่อน   30  นาที นะคะ

จบการประกวดรอบที่ 2

พิธีกรการประกวดรอบที่ 3

(ควรปรึกษากับคณะกรรมการประกวดก่อนว่า รอบที่ 3 จะดำเนินการอย่างไร ?  1.  ออกมาเดินหมดทุกคนเพื่อรับพวงมาลัย แล้วเหลือไว้เฉพาะหมายเลขที่ได้ตำแหน่ง  2. ออกมาเดินเฉพาะหมายเลขที่ได้ตำแหน่ง  …..พ่อครูเคยเห็นทั้งสองอย่าง)

ตัวอย่างที่  1

พิธีกรชาย..ท่านที่เคารพครับ  รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของการเชียร์แล้วนะครับ  ท่านที่ประสงค์จะเชียร์ให้เป็นคะแนนก็รีบซื้อพวงมาลัยเตรียมไว้เลยนะครับ  พอนางงามหมายเลขที่ท่านต้องการเชียร์เดินมาก็ยกมือยื่นพวงมาลัยให้น้องเลยนะครับ  กติกาของเรามีว่าหมายเลขใดได้พวงมาลัยมากที่สุดก็จะได้ตำแหน่งนางนพมาศขวัญ ใจประชาชนของอำเภอวังเมาของเราครับ   และบัดนี้เวลาแห่ง ความ ระทึกใจในการประกวดรอบสุดท้าย ที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว เชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข 1  นางสาวพวงชมพู  สอดส่อง ชื่อเล่น นาง งานอดิเรก  ตีกลอง สัดส่วน 33 – 23 -34 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี  โรงพยาบาลวังเมาส่งเข้าประกวด …. สวยเหมือนหยาดฟ้ามาดินไหมครับ ซวด ๆ ให้กำลังใจน้องด้วยครับ  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเมาสู้ ๆ ครับ

พิธีกรหญิง.. ผู้เข้าประกวดหมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเมาเชียร์ลูกศิษย์หน่อยค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  3  นางสาวนิ่มนวล นันทะพร  ชื่อเล่น นิ่ม  งานอดิเรก ฟังเพลง สัดส่วน 33 – 22 -34 สูง 168  เซนติเมตร  อายุ 24  ปี สาธารณสุขอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดครับ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ….ท่านหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอวังเมา เชียร์กันหน่อย เอ้าเชียร์กันหน่อย เบอร์สามของเราคราวนี้ต้องเชียร์  ตึ้ง ๆ ….

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  4  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก แหย่ไข่มดแดง สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 167  เซนติเมตร  อายุ 16  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ…ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอม ขายกะปอม..เทกระเป๋าสู้ ๆ ค่ะ…พวงมาลัยที่ท่านมอบให้กำลังจะกลายเป็นคะแนน ค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  5  นางสาวมะเฟือง  กิโลชั่ง ชื่อเล่น หวาน งานอดิเรก เป่าแคน สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 20  ปี ทำใจโฟโต้ ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยที่ท่านมอบให้คือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับน้องเค้าในยามนี้ครับ ผู้จัดการร้านทำใจโฟโต้อยู่ไหน  สู้ขาดขาดใจหน่อยครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ  ทราบว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิวกับคณะขายปลาซิวได้เงินตั้งเยอะ  สู้ ๆ ค่ะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  7  นางสาวดอกรัก   สวยยามบาน ชื่อเล่น ตูม งานอดิเรกขี่ควายชมทุ่ง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 18  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาดุก ส่งเข้าประกวดครับ  ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  รอบสุดท้ายแล้วท่านนายกกับคณะผู้บริหารเชียร์ให้เต็มที่ไปเลยครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  8  นางสาวกระดังงา  หอมไฟลน งานอดิเรก ขี่ม้าชมบึง สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 28  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ..ได้ข่าวว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงจรเข้ ขายไข่จรเข้ได้เงินตั้งเยอะ เชียร์สู้เขาหน่อยค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  …ผู้จัดการร้านขายดีไหมไทยอยู่ไหนครับ เอ้ามาแล้ว..ทราบมาว่าไหมไทยขายดีเป็นเทน้ำ ..เก็บเงินฝังดินไว้ระวังปลวกกินเน้อ…สู้ ๆ ครับ  .พวงมาลัยคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับน้องในยามนี้ครับ

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  10  นางสาววันทนี  พายจ้ำงัด  ชื่อเล่น นี งานอดิเรก นั่งสมาธิ สัดส่วน 32 – 22 -33 สูง 170  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี โรงเรียนบ้านวังปลาหมอ ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ   ท่านผอ.อยู่ไหนมาเชียร์น้องด้วย  อย่าปล่อยให้น้องเขาวังเวงนะคะ

พิธีกรชาย..หมาย เลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด  …เธอบอกว่าถึงจะชื่อหลายรักแต่จริงใจ รักทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ครับ  ท่านเกษตรอำเภอวังเมา  สู้ ๆ  ครับผม

พิธีกรหญิง.. หมายเลข  12  นางสาวมะปราง  หวานอมเปรี้ยว ชื่อเล่น ปราง งานอดิเรก สะสมพระเครื่อง สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 175  เซ็นติเมตร  อายุ 25  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอมส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ….อย่าลืมว่าถ้าท่านเชียร์ด้วยพวงมาลัยจะกลาย เป็นคะแนน ช่วยน้องได้ทันทีค่ะ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะปอม  สู้ ๆ ค่ะ

(แนะนำตัว ผู้เข้าประกวดเดิน รับพวงมาลัย มอบพวงมาลัยให้กรรมการ ยืนเข้าแถวบนเวทีประกวดครบทุกคนแล้ว)

พิธีกรชาย..บัด นี้เวลาแห่งความ ระทึกใจในการประกวดรอบที่ 3 มาถึงแล้ว  ก่อนรับฟังประกาศคำตัดสินของคณะกรรมการว่าใครจะได้เป็นนางนพมาศ และใครจะได้รับตำแหน่งขวัญใจประชาชนของอำเภอวังเมา ประจำปีพุทธศักราช  2555  พิธีกรประกาศชื่อหมายเลขใด ให้หมายเลขนั้นก้าวออกมายืนข้างหน้า 1 ก้าวนะครับ…..รายชื่อมาแล้วครับ…. หมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวด  ซวด ๆ เป็นกำลังใจด้วยครับ

พิธีกรหญิง…หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ ก้าวออกมายืนข้างหมายเลข 2 เลยค่ะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวดครับ

พิธีกรหญิง..และหมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวดค่ะ

พิธีกรชาย….น้อง ๆหมายเลขที่เหลือเดินเข้าหลังเวที่ก่อนนะครับ    ปีนี้น้อง ๆอาจจะยังฟิตร่างกายไม่ทัน อ้วนไปบ้าง ผอมไปบ้าง น้อง ๆ กลับไปเตรียมตัวไว้สู้ใหม่ในวันลอยกระทงปีหน้า  โชคดีทุกคนนะน้อง  สำหรับน้อง ๆ ที่ได้รับเลือกทั้งสี่คนขยับขยายยืนเป็นแถวหน้ากระดานกลางเวทีเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามด้วยนะครับ…ขอบคุณครับ

ถ้าจะมีการสัมภาษณ์ก็ควรเริ่มที่ตรงนี้  โดยให้พิธีกรทั้งสองคิดหาคำถามที่ง่าย สนุกสนาน ถ้าจำเป็นต้องยากก็ให้เป็นคำถามปลายเปิดหรือแจกเฉลยล่วงหน้า  เขียนใส่ซองให้ผู้ตอบเลือก  …แต่ต้องยึดหลักการว่านางนพมาศคือผู้ที่สวยที่สุดในการประกวดครั้งนี้  ไม่ใช่ผู้ที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดเพราะไม่ใช่การสอบแข่งขัน  คำถามควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  ศีลธรรม ตัวอย่างเช่น  เต่าสองต้วมีกี่ขา   พยัญชนะไทยตัวไหนที่น่ากลัวที่สุด  (ย ยักษ์เขี้ยวใหญ่) พยัญชนะไทยตัวไหนโง่ที่สุด(ก ไก่ กับ ธ ธง เพราะมันไม่มีหัว)  พยัญชนะไทยตัวไหนฉลาดที่สุด( ห หีบ เพราะมันมีสองหัว ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหน  ประเทศไทยตั้งอยู่ทวีปอะไร  คนไทยอายุอย่างน้อยกี่ปีจึงมีสิทธิเลือกตั้ง  ศีลห้ามีกี่ข้อ ถ้าได้เป็นนางนพมาศจะทำอะไรเป็นอันดับแรก  เป็นต้น

….และบัดนี้ผลคะแนนออกมาแล้ว  รองนางนพมาศอันดับที่ 2  ได้แก่ …………หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด ครับ

พิธีกรหญิง.. รองนางนพมาศอันดับที่ 1  ได้แก่ ….. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด  ….น้องไปยืนต่อแถวด้านซ้ายมือของหมายเลข  11  ด้วยค่ะ  สวยมากค่ะ

พิธีกรชาย..นาง นพมาศงานลอยกระทงของชาวอำเภอวังเมาประจำปีพุทธศักราช 2555  ได้แก่…….หมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดครับ  …น้องไปยืนแทรกตรงกลางแถวของนางามหมายเลข  11 และนางงามหมายเลข  9  ด้วยครับ  สุดยอดครับ

พิธีกรหญิง….และนางนพมาศขัญ ใจประชาชนของชาวอำเภอวังประจำปีพุทธศักราช  2555  ได้แก่……… หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ  …………………….น้องก้าวออกมายืนด้านขวามือสุดของแถวและยืนห่างจากแถวประมาณ 2 ก้าวด้วยนะคะ …..ขอบคุณมากค่่ะ

พิธีกรชาย……ขอ เรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมา  หลวงขยับ  กับพินาศ พร้อมคุณนายของท่าน  ให้เกียรติ มอบถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัลและของชำร่วยแก่นางนพมาศของชาวอำเภอวังเมาครับ…..(มอบ แล้ว)……….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…………….ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง….ขอ เรียนเชิญท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังเมา  ให้เกียรติมอบเงินรางวัล และของชำร่วยแก่รองนางนพมาศทั้งสองด้วยค่ะ……………(มอบ แล้ว)…………………ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ…………..ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย……ขอ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด พร้อมคุณนายของท่านให้เกียรติ มอบถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัลและของชำร่วยแก่นางนพมาศขวัญใจประชาชนของชาวอำเภอวังเมาประจำปี พุทธศักราช  2555 ด้วยครับ………….(มอบแล้ว)…………ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…ขอบคุณครับ…..น้อง ๆ รับรางวัลแล้วยืนเป็นเกียรติพิธีกล่าวปิดงานสักครู่นะครับ

พิธีกรหญิง……ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมา หลวงขยับ  กับพินาศ  กล่าวปิดงานค่ะ

นายอำเภอวังเมากล่าวปิดงาน..

เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัด นี้งานประกวดนางนพมาศของเทศบาลตำบลวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยดีทุกประการ คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราชาวอำเภอวังเมาตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ชาว อำเภอวังเมาทุกท่านและผู้มาชมงานครั้งนี้ทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มากขึ้น มากขึ้นและมากขึ้น การงานขอให้น้อยลง น้อยลงและน้อยลง และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานประกวดนางนพมาศของเทศบาลตำบลวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ณ บัดนี้

พิธีกรชาย……บัด นี้การประกวดนางนพมาศเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทศักราช  2555 ของเทศบาลตำบลวังเมาได้เสร็จสิ้นแล้วทุกประการ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  หวังว่าปีหน้าคงได้พบกันอีก ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย……ราตรีสวัสดิ์ครับ

พิธีกรหญิง…..สำหรับ ท่านที่ยังไม่ง่วงนอนก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะ และขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการบรรเลงเพลงของวงดนตรีกับแก้โฮแซวด้วยกันต่อไปจนกว่าจะเลิกงานนะคะ  …………….ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ตัวอย่างที่ 2

พิธีกรชาย….บัดนี้เวลาแห่งความระทึกใจได้มาถึงแล้ว  พิธีกรจะประกาศเรียนเชิญเฉพาะหมายเลขที่มีคะแนนสูงที่สุดสวยที่สุดจำนวน  4 หมายเลข ออกมาเดินให้ผู้ชมผู้เชียร์ได้ชมได้เชียร์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนรับฟังประกาศคำตัดสินของคณะกรรมการว่าใครจะได้เป็นนางนพมาศ และใครจะได้รับตำแหน่งขวัญใจประชานของอำเภอวังเมา ประจำปีพุทธศักราช  2555  อันดับแรกขอเชิญ  หมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวด  ซวด ๆ เป็นกำลังใจด้วยครับ  ท่านที่ประสงค์จะเชียร์ด้วยพวงมาลัยยังเชียร์ได้อีก  เชียร์เป็นครั้งสุดท้ายครับ น้องส่งพวงมาลัยให้กรรมการแล้วไปยืนเป็นหัวแถวบนเวทีด้วยครับ

พิธีกรหญิง…หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ   ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ ..ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว  สู้ ๆ ครับผม   น้องส่งพวงมาลัยที่ได้ให้กรรมการแล้วไปยืนด้านซ้ายมือของหัวแถวนะคะ

พิธีกรชาย.. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับ  ….พวงมาลัยคือกำลังใจที่ดีที่สุดในยามนี้  ท่านผู้จัดการร้านขายดีไหมไทยสู้ ๆ ครับ …. น้องส่งพวงมาลัยที่ได้ให้กรรมการแล้วไปยืนด้านซ้ายมือของรองหัวแถวครับ

พิธีกรหญิง..หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด  …เธอบอกว่าถึงจะชื่อหลายรักแต่จริงใจ รักทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ค่ะ….ทราบว่าท่านหัวหน้าเกษตรอำเภอวังเมาของเราพกกระสุนมาเยอะ ยิงปัง ๆ ๆ หน่อยสิคะ…..น้องส่งพวงมาลัยที่ได้ให้กรรมการแล้วไปยืนด้านซ้ายมือของแถวนะคะ

ถ้าจะมีการสัมภาษณ์ก็ควรเริ่มที่ตรงนี้  โดยให้พิธีกรทั้งสองคิดหาคำถามที่ง่าย สนุกสนาน ถ้าจำเป็นต้องยากก็ให้เป็นคำถามปลายเปิดหรือแจกเฉลยล่วงหน้า  เขียนใส่ซองให้ผู้ตอบเลือก  …แต่ต้องยึดหลักการว่านางนพมาศคือผู้ที่สวยที่สุดในการประกวดครั้งนี้  ไม่ใช่ผู้ที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดเพราะไม่ใช่การสอบแข่งขัน  คำถามควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  ศีลธรรม ตัวอย่างเช่น  เต่าสองต้วมีกี่ขา   พยัญชนะไทยตัวไหนที่น่ากลัวที่สุด  (ย ยักษ์เขี้ยวใหญ่) พยัญชนะไทยตัวไหนโง่ที่สุด(ก ไก่ กับ ธ ธง เพราะมันไม่มีหัว)  พยัญชนะไทยตัวไหนฉลาดที่สุด( ห หีบ เพราะมันมีสองหัว ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศไหน  ประเทศไทยตั้งอยู่ทวีปอะไร  คนไทยอายุอย่างน้อยกี่ปีจึงมีสิทธิเลือกตั้ง  ศีลห้ามีกี่ข้อ ถ้าได้เป็นนางนพมาศจะทำอะไรเป็นอันดับแรก  เป็นต้น

พิธีกรชาย…ถ้ากรรมการประกาศหมายเลขและชื่อสาวงามท่านใด  ให้สาวงามท่านนั้นก้าวออกมาข้างหน้าแถวหนึ่งก้าว พร้อมยกมือไหว้ผู้ชมผู้เชียร์ด้วยนะครับ  ….และบัดนี้ผลคะแนนออกมาแล้ว  รองนางนพมาศอันดับที่ 2  ได้แก่ …………หมายเลข  11  นางสาวหลายรัก  แต่ใจเดียว ชื่อเล่น รัก งานอดิเรก หัดร้องหมอลำ สัดส่วน 32 – 22 -32 สูง 165  เซ็นติเมตร  อายุ 26  ปี สำนักงานเกษตรอำเภอวังเมาส่งเข้าประกวด

พิธีกรหญิง.. รองนางนพมาศอันดับที่ 1  ได้แก่ ….. หมายเลข  9  นางสาวพัลวัน  มือไม่ว่าง ชื่อเล่น วัน งานอดิเรก หาเลขเด็ดแทงหวย สัดส่วน 32 – 22 -34 สูง 172  เซ็นติเมตร  อายุ 22  ปี  ขายดีไหมไทย ส่งเข้าประกวด  ….น้องไปยืนต่อแถวด้านซ้ายมือของหมายเลข  11  ด้วยค่ะ  สวยมากค่ะ

พิธีกรชาย..นางนพมาศงานลอยกระทงของชาวอำเภอวังเมาประจำปีพุทธศักราช 2555  ได้แก่…….หมายเลข  2  นางสาวมะม่วงสุก  หล่นเต็มดิน ชื่อเล่น สวย งานอดิเรก ร้องเพลง สัดส่วน 32 – 21 -33 สูง 169  เซนติเมตร  อายุ 22  ปี โรงเรียนอนุบาลวังเมาส่งเข้าประกวดครับ  …น้องไปยืนแทรกตรงกลางแถวของนางามหมายเลข  11 และนางงามหมายเลข  9  ด้วยครับ  สุดยอดครับ

พิธีกรหญิง….และนางนพมาศขัญใจประชาชนของชาวอำเภอวังประจำปีพุทธศักราช  2555  ได้แก่……… หมายเลข  6  นางสาวมะยมดอง  ทองยืมมา ชื่อเล่น นก งานอดิเรก เลี้ยงปลากัด สัดส่วน 33 – 22 -33 สูง 169  เซ็นติเมตร  อายุ 19  ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาซิว ส่งเข้าประกวดค่ะ  …………………….น้องก้าวออกมายืนด้านขวามือสุดของแถวและยืนห่างจากแถวประมาณ 2 ก้าวด้วยนะคะ …..ขอบคุณมากค่่ะ

พิธีกรชาย……ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมา  หลวงขยับ  กับพินาศ พร้อมคุณนายของท่าน  ให้เกียรติ มอบถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัลและของชำร่วยแก่นางนพมาศของชาวอำเภอวังเมาครับ…..(มอบแล้ว)……….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…………….ขอบคุณครับ

พิธีกรหญิง….ขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังเมา  ให้เกียรติมอบเงินรางวัล และของชำร่วยแก่รองนางนพมาศทั้งสองด้วยค่ะ……………(มอบแล้ว)…………………ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ…………..ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย……ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา ขุนริน  สุราวอด พร้อมคุณนายของท่านให้เกียรติ มอบถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัลและของชำร่วยแก่นางนพมาศขวัญใจประชาชนของชาวอำเภอวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ด้วยครับ………….(มอบแล้ว)…………ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ…ขอบคุณครับ……..น้อง ๆรับรางวัลแล้วยืนเป็นเกียรติพิธีกล่าวปิดสักครู่นะครับ

พิธีกรหญิง……ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอวังเมา หลวงขยับ  กับพินาศ  กล่าวปิดงานค่ะ

นายอำเภอวังเมากล่าวปิดงาน..

เรียน  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังเมา คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

บัดนี้งานประกวดนางนพมาศของเทศบาลตำบลวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยดีทุกประการ คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามระหว่างพวกเราทุกคน ขอให้การจัดงานครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักสามัคคี ผูกพันมั่นคงยืนยาวระหว่างพวกเราชาวอำเภอวังเมาตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้  ผิดพลาดบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเป็นสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สืทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ชาวอำเภอวังเมาทุกท่านและผู้มาชมงานครั้งนี้ทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การเงินขอให้มากขึ้น มากขึ้นและมากขึ้น การงานขอให้น้อยลง น้อยลงและน้อยลง และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอถือโอกาสนี้ปิดงานประกวดนางนพมาศของเทศบาลตำบลวังเมาประจำปีพุทธศักราช  2555 ณ บัดนี้

พิธีกรชาย……บัดนี้การประกวดนางนพมาศเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทศักราช  2555 ของเทศบาลตำบลวังเมาได้เสร็จสิ้นแล้วทุกประการ ผิดพลาดบกพร่องประการใดต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  หวังว่าปีหน้าคงได้พบกันอีก ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย…….ราตรีสวัสดิ์ครับ

พิธีกรหญิง…..สำหรับท่านที่ยังไม่ง่วงนอนก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะ และขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการบรรเลงเพลงของวงดนตรีกับแก้โฮแซวด้วยกันต่อไปจนกว่าจะเลิกงานนะคะ   …………….ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ
จบบริบูรณ์

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

22 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ

 1. ดีค่ะพ่อครู คือตอนนี้หนูเรียนอยู่ปี 1 ม.ขอนแก่นค่ะและตอนนี้หนูกำลังเรียนเกี่ยวกับวิชาพูดในที่ชุมชนแล้วอาจารย์แกให้สอบพูดค่ะ หนูจับฉลากได้เป็นพิธีกรในงานการมอบทุนการศึกษาค่ะ แต่หนูไม่รู้จะเขียนสคริปออกมายังไง และที่สำคัญต้องเชิญผุ้มอบทุนและผุ้รับทุนออกมากล่าว หนูไม่รู้ว่าต้องเขียนสคริปยังไงช่วยหนูหน่อยนะค่ะพ่อครู หนูต้องสอบวันอังคารที่ 22 พ.ย 2554 นี้แล้วช่วยหนูหน่อยนะค่

 2. คุณพ่อครับ คือผมอยากได้สคริปพิธีกรคู่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวันเด็กน่ะครับ ขอความกรุณาคุณพ่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีค่ะพ่อครู..ดิฉันขอรบกวนพ่อครูขอสคริปพิธีกรคู่งานสงกรานต์ นะค่ะ
  งานโดยรวมจะเชิญผู้สูงอายุมาให้ลูกหลานรดน้ำขอพร และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างหมู่บ้าน พร้อมทั้งมอบรางวัลในงานด้วยค่ะ

  เคยพูดแต่งานเล็กๆ เจอแบบนี้เลยไปไม่เป็นอ่ะคะ

  ขอบพระคุณพ่อครูคะ (-0-“)

 4. สวัสดีครับพ่อครู ผมขอความเมตตาจากพ่อครู ช่วยส่งสคริปพิธีกรการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครับ ขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 5. เป็นแนวที่ดีมากครับพ่อครู ปีนี้มีเพิ่มประกวดนักร้องอีก พอดีมีคนขอไว้ และพ่อครูก็ใจดีจัดให้มาแล้ว จะขอนำมา ปรุงแต่งรวมกันซะเลยครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *