กลอนลำอวยพรงานทำบุญ

เหมาะสำหรับนักเทศน์แหล่ หมอลำอวยพร  โฆษกและพิธีกร มีทั้งหมด  40  กลอน

คำอวยพรที่ดีที่สุดคือคำอวยพรที่เหมาะสมกับผู้รับมากที่สุดที่ผู้อวยพรสรรหามากล่าว  โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความปรารถนาของมนุษย์เรา ทั้งในเรื่องปัจจุบันและอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับพรเกิด ปิติ สุข อิ่มเอิบเบิกบานใจ ภูมิใจประทับใจ มีห้าส่วนคือผญาออกแขก ผญาชักชวนทำบุญ ผญาอวยพร ผญาคำสอน  และผญากล่าวอำลาเจ้าภาพ  แต่ละตอนของผญาอวยพรจะขึ้นต้อนด้วยชื่อ สกุล บ้าน จำนวนเงินที่บริจาค และต่อท้ายด้วยคำอวยพร ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม
………………………………………………………………….

1.  ลำออกแขก/กล่าวเป็นผญา/แหล่เริ่มรายการ

กลอนที่  1

………………………………………………………………….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่าสูง

สวัสดีทุกคน   ที่มางานบุญวันนี้

ผลามีได้พ้อหน้า  วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณอย่างเหลือล้น  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให้  ใจหมู่เจ้าจั่งแม่นดี

 กระผมมามื้อนี้  กะย้อนว่าเพิ่นไปหา

ให้กระผมมาลำ  อวยพรในงานนี้

หาแนวดีมาเว้า   เอาเสียงลำมาฮ้องส่ง

เถิงองค์อินทร์อยู่ฟ้า ให้ผินหน้าล่ำแยง

น้องคำแพงเอื้อยอ้าย  อาวอาป้าลุงใหญ่

ผู้ใดทานนำเทือนี้  บันทึกไว้อย่าสิไล

ซอยดลบันดาลให้ ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันละจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

อยู่นำกันกับองค์อินทร์  ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองฟ้า

เป็นเทวดาสนุกยิ่ง  ติ้งลิงติงม่วนซื่น

อายุยืนฮอดร้อย  ปีทิพย์แล้วจั่งต่าวลง

กราบองค์อินทร์อยู่เทิงฟ้า  พญายมอยู่ทางลุ่ม

มาประชุมจดชื่อไว้   ไผทานบ้างอย่าสิไล

ตัวกระผมกะสิได้  ลำ/แหล่/อวยพรไปตามเรื่อง

อย่าสิเคืองผู้ข้าเว้า  ศรัทธาเจ้าจงเจริญ  เด้อ…..

……………………………………..

1.  ลำออกแขกเริ่มรายการ

กลอนที่  2

……………………………………..

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่าสูง

สำบายดีคู่คน   ที่มางานบุญวันนี้

ผลามีได้พ้อหน้า  วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน  ที่ยื่นไมค์ให่เว้าใส่

บ่หวงไมค์เอาไว้   ใจเพินนั้นจั่งแม่นดี

 ตัวกระผมมามื้อนี้  กะย้อนว่ามีศรัทธา

นำข้าวปลากองบุญ  มาฮ่วมกันในงานนี้

หาแนวดีมาเว้า   เอาคำอวยพรมาเสริมส่ง

เถิงองค์อินทร์อยู่ฟ้า   เทวดาถ่วนทุกพระองค์ 

ให่ซ่อยลงบันทึกไว้  ไผทานนำอิหยังแน่

ซ่อยดูแลผู้ทำบุญทุกท่าน  ให่เมือบ้านอย่างปลอดภัย

กั้บซอยดลบันดาลให้ ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันละจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

อยู่นำกันกับองค์อินทร์  ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองฟ้า

เป็นเทวดาสนุกยิ่ง  ติ้งลิงติงม่วนซื่น

อายุยืนฮอดร้อย  ปีทิพย์แล้วจั่งต่าวลง

จากสวรรค์แล้วโงโค้ง  ลงมาเกิดในเมืองคน

ความทุกข์จนอย่าสิมี  เป็นเศรษฐีพันล้าน

ด้วยผลทานที่ทำไว้  ด้วยปัจจัยที่ทานทอด

ให่ฮอดญาติพี่น้อง  ทุกหนห้องคู่สู่คน

ตัวกระผมกะสิด้น  คำอวยพรไปตามเรื่อง

อย่าสิเคืองผู้ข้าเว้า  ศรัทธาเจ้าจงเจริญ  เด้อ…..

……………………….

2. ชักชวนทำบุญ 1

……………………….

ได้เกิดมาเป็นคนนี้     ก็นับว่าบุญหลาย

สุขสำบายกว่าสัตว์     อื่นใดในโลก

สัตว์เทิงบกในน้ำ     บินบนเทิงอากาศ

ความฉลาดมีหน่อย     บ่เคิงเสี่ยวมนุษย์เฮา

เขาบ่มีเสื่อผ่า    ห่มกายให่ไออุ่น

เหลือแต่โตลุ้นจุ้น    ส่งในน้อยกะบ่มี

ยามเมื่อลมตีต้อง    ฝนตกฮำกะหนาวสั่น

เฮือนซานบ่มีพอสิซ่น   ต้องทนสู้ออดมื้อตาย

บุญเฮาหลายจั่งได้เกิด   เป็นมนุษย์หรือคน

แม่นสิจนหรือทุกข์      ส่ำใดกะยังมีเสื่อผ่า

มีปัญญาพอได้สร่าง    เฮือนซานบ้านซ่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง     ลูงป้าได้เพิงพา

มีวัดวาได้เพิงฮ้อน    สอนใจยามว้าวุ่น

บุญเฮามีกะจั่งได้สืบสร่าง   ถางทางขึ่นสูสวรรค์

บ่แม่นหวานคำเว้า    เอาปัจจัยพ่อแม่

อานิสงส์ทานเที่ยงแท้    มีเป็นได้ดั่งประสงค์

พุทธองค์ตรัสไว้   มีหรือจนคนเฮาแต่ง

กรรมสิแบ่งแยกไว้     มีจนได้ต่างกัน

เพราะว่าบุญบาปนั้น    เป็นคู่คือเงา

เงาหากติดตามเฮา    สู่วันบ่มีเว้น

ยามเฮาพามันเล่น     พามันเต้นแล่น

พามันแอ๊ะแอ่นฟ้อน     เงานั้นกะแอ่นนำ

ยามเฮายกย่างย้าย    ยับย่างไปมา

ยามเฮาพามันนอน    กะอ่อนเอนนอนด้วย

ยามเฮาโตนลงห้วย   ภูผาหลายหลั่น

ขึ้นต้นไม้      ผาล้านด่านเขา

เงากะติดต่อเกี้ยว     เกาะเกี่ยวพันธะนัง

บ่ได้มียามเหิน    ห่างกันไปได้

ฉันใด๋แท้     คือบุญกับบาป

มันหากติดต่อส่น      ตามก้นบ่เซา

เฮาควรทำบุญไว้  ทานไปเทือละนอย

ทานเทือเล็เทือน้อย  บุญสิล้นหลั่งโฮม   ละนา ……

………………………………

3. พรสำหรับ ผอ.โรงเรียน

…………………………….

บัดนี้มีมาทานนำแล้ว  อาจารย์ใหญ่ผอ.

ชื่อของเพิ่นนั้นนอ   ผอ.ดวง ทองเต็มตู้

บ้านทุ่งคำนาบ่แล้ง   ดินดำบ้านเพิ่นอยู่

ทานนำสิบบาทถ้วน  สมควรย้องยกใส่หัว

สาธุ ๆ ๆ เด้อ..

ขอให่บุญซ่อยยู้       ซอยซูหนุนส่ง

อานิสงส์ส่งให่         สมใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การศึกษาให้เฮืองฮูง

เงินเดือนสูงปีละสองขั้น  เงินตำแหน่งนั้นให้หลั่งมา

บ่เฮ็ดนาได้ขายข้าว  ว่าบ่เอาเพิ่นกะซอย

โชคลาภทั้งใหญ่น้อย  ค่อยหลั่งเข้าเจ้าสู่วัน

อายุยืนยาวหมั่น      พันปีศรีสง่า

สุขสำบายปานอยู่เทิงชั้นฟ้า  เมือหน้าให้ฮ่างมี  เด้อ…..สาธุ

………………………..

4. พรสำหรับครูผู้หญิง

…………………………

บัดนี้มาอีกแล้ว   สาวครูผู้สวยใส

วัยกำลังสดสวย  สอนดีมีชื่อก้อง

นามกรของน้อง  ครูดาวเรือง  ดอกประดู่

เป็นครูสอนอยู่บ้าน  หนองปลาน้อยให้จื่อจำ

เพิ่นนำเงินมาทอด  ทานนำตั้งร้อยหนึ่ง

ขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง  ศรัทธาเจ้าจั่งแม่นหลาย

ผมขออวยพรให้  ไชยโยสิทธิโชค

โชคให้มีอยู่เรื่อย  ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี

ให้เจ้าสุขีล้น  ความทุกข์จนให้หนีห่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  ให้พานพ้อสุขสำบาย

ทั้งลูกชายลูกสาวเจ้า  เป็นคนดีเจ้าได้เพิ่ง

พ่อเจ้าเฮือนเบิ่งแยงเจ้า  บ่มีมื้อเปลี่ยนแปลง

เงินเดือนแพงเพิ่มขึ้น  อายุยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า   สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

คันละจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สารพันความสนุก  สุขสำบายหายฮ้อน

ให้ได้นอนอยู่เทิงฟ้า  เป็นเทวดาสนุกยิ่ง

เป็นความจริงดังข้อยเว้า  สมใจเจ้าคู่สู่อัน  เด้อ  ๆ   ๆ  ๆ ๆ สาธุ

……………………….

5. พรสำหรับครูชาย

………………………

บัดนี้…มีคุณครูมาร่วม  เป็นหนุ่มใหญ่ไฟแฮง

 สาวสาวหุ่มแพงฮัก  อยากอยู่นำเป็นแฟนเจ้า

แต่ว่าเขาผู้นี้   มีฮักเดียวเด็ดเดี่ยว

บ่เคยหลบลอดเลี้ยว  ไปเคียวไว้บ่อนใด

เพราะในใจของเจ้า  เป็นเบ้าหลอมเป็นแบบอย่าง

ส่งทางศิษย์สู่ชั้น  เก่งดีพร้อมสุขสำบาย

กรรมการจดชื่อไว้  อาจารย์สมบัติ ชมพูนุช

โรงเรียนบ้านนาดี  มีศรัทธาหนึ่งร้อยบาท

สาธุ ๆ เด้อ  ขอให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

สองขั้นกะให้ได้  ไวฟ้าวคู่สู่ปี

หนี่สินให้เมิดเกลี้ยง  ชื่อเสียงให้ดังโด่ง

สมประสงค์คู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน เด้อ ๆ  สาธุ

……………………………

6. พรสำหรับนักเรียนชาย

……………………………

บัดนี้..มาอีกแล้ว   แนวคนดีเฮียนเก่ง

เด็กชายบรรเลง  เลิศล้ำนามนี้ชื่อเขา

อยู่บ้านใดละเจ้า   บอกกรรมการให้ฮู้แน่

อ้อ…น้องเฮาอยู่บ้านแต้  แม่มาพร้อมพ่อนำ

น้องนำเงินมาทอด  ทานนำยี่สิบาท

ขอให้สมมาตรแม้ง  มโนเจ้าปรารถนา

การเฮียนให้ก้าวหน้า  ผลสอบมาได้แต่สี่

ตลอดปีโชคหลั่งเข้า  โฮมเจ้าคู่สู่วัน

สอบอันได้กะให้ได้   ขัดข้องใดกะให้ผ่าน

ได้งานดีเงินหลั่งล้น  จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

ให้เจ้ามีเป็นได้  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  ให้พานพ้อสุขสำบาย

ให้พ่อแม่เจ้าได้  เพิ่งอาศัยยามเพิ่นแก่

ได้ดูแลพ่อแม่เจ้า   ยามเพิ่นเถ่าแก่ชรา   เด้อ ๆ ๆ สาธุ

……………………………

7. พรสำหรับนักเรียนหญิง

………………………………

บัดนี้..มาอีกแล้ว                แนวเด็กดีเฮียนเก่ง

เพียงได้เห็นข้อยกะฮู้         ว่าครูเจ้าต้องฮักหลาย

ซื่อจั่งใดละนางน้อย           คำแพงบอกชื่อแน่

นามสกุลอีกพร้อม             เงินทานเจ้าแม่นท่อใด

ชื่อเจ้าม่วนใช้ได้               เด็กหญิงไพรวัลย์จั่งแม่นมวน

ไชยคำดีครบถ้วน              สกุลเจ้าแม่นม่วนหลาย

เฮือนเจ้าอยู่บ้านใต้            ได้ทำทานร้อยบาท

ขอให้สมมาดแม้ง              ใบแดงเจ้าที่ป่อนทาน

การเฮียนให้ก้าวหน้า         ทุกวิชาได้แต่สี่

การเฮียนดีขึ้นคู่มื้อ            ชื่อเสียงก้องทั่วแดน

ให้ได้แฟนเป็นคนฮู้            สู้งานบ่ย้านเมื่อย

ฮ่างมีขึ้นเรื่อยเรื่อย            จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

ให้เจ้ามีเป็นได้                  สมใจทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน     เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ……..สาธุ

………………………

8. พรสำหรับคุณหมอ

………………………

บัดนี้..มีคุณหมอมาร่วม  สร้างกุศลสืบต่อ

ชื่อเพิ่นนอ..คุณหมอชัยวัฒน์  สืบสกุลเด้อพี่น้อง  จำไว้ให้ทั่วกัน

ที่ทำงานเพิ่นนั้น  โรงพยาบาลวานรให่จำจื่อ

 มื้อนี้เพิ่นมาอยู่เฝ้า  ดูแลหมู่เจ้าให้อยู่ดี

มีศรัทธาฮ่วมสร้าง  กองบุญหนึ่งร้อยบาท

ขอให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้ค่อง

สองขั้นกะให้ได้       ไวฟ้าวคู่สู่ปี

นายกะดีหมู่กะด้วย  ลูกน้องสวยสดชื่น

อายุยืนฮอดร้อย   บ่ถอยล้าเรื่องแฮง

ความแข็งแรงคงมั่น  บ่มีวันแปรเปลี่ยน

จนเกษียณร้อยครั้ง  ยังหนุ่มฟ้อหล่อดังฝัน

คันเจ้าจากโลกนี้      ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สาระพันความสนุก    สุขสำบายหายฮ้อน

ยามกินนางฟ้าป้อน    ยามนอนนางฟ้ากล่อม

นางฟ้าหอมกอดเจ้าไว้   บ่ไลข้างเจ้าห่างกัน 

เด้อ สาธุ

…………………………..

9. พรสำหรับพยาบาล

………………………….

บัดนี้ พยาบาลที่มาร่วม  ดูแลงานได้มาฮ่วม

ชื่อว่าหมอนาง คำคูณเงิน บริจาคหนึ่งร้อยบาท

สาธุเด้อ ….

ขอให้หมอนางได้  สมดังมโนหมาย

คนทั้งหลายฮักหมอ  บ่งอแงยามเป็นไข้

ยาของหมอซ่อยให้  คนทั้งหลายหายไข้ส่วง

สมประสงค์สู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

สองขั้นกะให้ได้  เงินโอกะให้คล่อง

เงินค่าดองได้เป็นล้าน  หวานใจเจ้าบ่าวเศรษฐี

ให้เจ้ามีอายุหมั่น  ยืนนานบ่เถ่าบ่แก่

 สวยใสงามเที่ยงแท้   สาวส่ำน้อยกะบ่ปาน  เด้อ สาธุ

…………………….

10. พรสำหรับทหาร

……………………

บัดนี้..มีทหารกล้า  นามว่าสิบเอกสันติ

นามสกุลสุขสวัสดิ์  ตั้งแต่เดิมโดยเค้า

เพิ่นเฝ้าเวรอยู่ค่าย  ประจักษ์ศิลปาคมเด้อหมู่

ฮู้งานบุญมีมื้อนี้   เลยมาบ้านแต่มื้อวาน

มาทำทานนำพี่น้อง    สองซาวสี่สิบบาท

สาธุ ๆ เด้อ  ขอให้เพิ่นนั้นได้  สมดั่งมโนหมาย

งานอาสาเจ้านาย    จงเจริญคูณค้ำ

งานที่ทำข้างหน้า     รักษาการบ้านซ่อง

ดูแลญาติพี่น้อง  ชาติไทยให้อยู่เย็น

ให้เจ้ามีเป็นได้  สมใจทุกสิ่งอย่าง

ได้พบทางก้าวหน้า   เจริญขึ้นบ่ถอย

ให้ได้เป็นนายร้อย    นายพันนายพลใหญ่ 

โชคลาภไหลหลั่งเข้า  โฮมเจ้าคู่สู่วัน

คันเจ้าจากโลกนี้   ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สาระพันความสนุก  สุขสำบายหายฮ้อน

ให้ได้นอนอยู่เทิงฟ้า  ฟังจ๊ะจ๋านางฟ้ากล่อม

นางฟ้าหอมกอดเจ้า  คำว่าเถ่าอย่าสิมี  เด้อ…..สาธุ

…………………....

11. พรสำหรับ อส.

……………………

บัดนี้..มีอาสาสมัครกล้า  ชื่อว่าบุญมี

นามสกุลคำภูทอง  บ้านทุ่งคำนาสูงห้วย

มากับสาวสวยซิ่ง  สวยใสวัยละอ่อน

ป่อนใบแดงแบ้งค์ร้อย  คอยพรเว้ากล่าววอน

จึงขออวยพรให้  ไชยโยสิทธิโชค

โชคให้มีอยู่เรื่อย  ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี

อานิสงส์ทานเทือนี้  ให้สมดั่งมโนนึก

มวลข้าศึกไพรี  อย่าสิมีมาต้อง

มวลศัตรูอย่ามาข้อง  เพียงมองเห็นให้ย้านสั่น

บ่มีวันทุกข์ยากไฮ้  สมใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

สองขั้นกะให้ได้  ไวฟ้าวคู่สู่ปี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยให้ไกลห่าง

สุขสมหวังสู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน เด้อ สาธุ

……………………..

12. พรสำหรับ อบต.

…………………….

 บัดนี้..กะหากมีคนโก้  หนุ่มหร่อ อบต.

ชื่อเพิ่นนอว่านายสำ สายจันทร์ดีให้จำไว้

คันเฮาไปทางก้ำ  บ้านท่งคำแม่นบ้านเพิ่น

เดินไปจากวัดนี้  สี่กิโลได้แน่นอน

เพิ่นป่อนเงินมาให้  ทำบุญนำร้อยบาท

ขอให้สมมาดแม้ง  มะโนเจ้าปรารถนา

คันเจ้าทำการค้า  ขายของกะให้คล่อง

เงินทองไหลหลั่งเข้า  กระเป๋าเจ้าจนว่าตุง

ตำแหน่งสูงใหญ่ขึ้น   เงินทองบ่อึ้ดอยาก

ความยุ่งยากอย่าพบพ้อ  ภัยฮ้ายให้ห่างไกล

ให้เจ้ามีเป็นได้  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง 

เลือกตั้งบ่ได้จ้าง อบต.ได้เป็นดั่งใจ

นอนหลับให้เจ้าได้  เงินพันเงินหมื่น

คันเจ้าตื่นขึ้นได้  เงินคำแก้วหลั่งโฮม  เด้อ  สาธุ

…………………………..

13. พรสำหรับนายก อบต.

…………………………..

บัดนี้  กะหากมีคนโก้  นายกใหญ่ อบต.

ชื่อเพิ่น นอ ว่าสมบูญ  คุณมีนายกเฮาชื่อก้อง

เพิ่นผันผายมาจากห้อง ที่ทำงานเทศบาลใหญ่

หลายคนแห่อ้อมข้าง  ท่าทางเจ้าแม่นคล่องคือ

มื้อนี้เพิ่นมาทำบุญไว้  เป็นปัจจัยห้าร้อยบาท

สาธุ ๆ ๆ เด้อ  ขอให้สมมาดแม้ง  มะโนเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

มวลหมู่ซาวพี่น้อง  ไทยบ้านให้ฮักแพง

แข็งแรงบ่เจ็บไข่  หวัดไอให้ไกลห่าง

มีแต่ทางก้าวหน้า  เจริญขึ้นบ่ถอย

เป็นผู้บ่าวส่ำน้อย  ห้าร้อยปีกะยังดีคือเก่า

บ่มีวันแก่เถ่า  ดังที่เจ้าปรารถนา

เลือกตั้งอีกเทือหน้า  คนกาเบอร์เจ้าคือเก่า

พากันเลือกตั้งเจ้า  เป็นนายกได้คู่สมัย

ให้เจ้ามีเป็นได้  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังสู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

นอนหลับนั้น   ได้เงินพันเงินหมื่น

คันเจ้าตื่นขึ้นได้  เงินคำแก้วให้หลั่งโฮม เด้อ  ๆ ๆ ๆ สาธุ

……………………..

14. พรสำหรับ ส.ส.

…………………….

บัดนี้  ผู้มีบุญใหญ่กว้าง  กว้างใหญ่ทางการเมือง

ชื่อส.ส.เสรี   สาระนันท์ทุกคนฮู้

เคยเป็นครูมาแล้ว  แนวคนดีคนเก่ง

จนนักเลงเอิ้นเจ้าพ่อ  ไทยบ้านได้เพิ่งพิง

สิ่งใดดีเพิ่นหาให้  ในเขตเฮาทุกพื้นที่

ถนนดีไฟฟ้าได้    ใจกว้างปานทะเล

ตกรถเมล์เพิ่นซ่อยได้  ยามมีภัยเพิ่นกะซ่อย

คันเมียน้อยตัดหำถิ่ม  เพิ่นบอกไว้แล้วแต่หมอ

ขออิหยังเพิ่นกะให้  ขอปัจจัยกะบ่ว่า

ถ้ากระเป๋ามีเงินค้าง  เพิ่นให้ได้แต่ผู้ลำ

นำปัจจัยมาให้  ทำบุญนำสองร้อยบาท

สาธุเด้อ…   ขอให้สมมาดแม้งใจเจ้าปรารถนา

มีเลือกตั้งเทือหน้า  เทื่อใดใดกะตามซ่าง

ให้เจ้านอนขาขึ้นห้าง  ทางหมู่ข้อยสิซ่อยหา

ชีวิตวันข้างหน้า  ให้มีตั้งแต่ความสุข

อันหมู่มวลความทุกข์  ให้ห่างไกลพันลี้

โชคดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยให้ไกลห่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ ๆ ๆ ๆ สาธุ

……………………..

15. พรสำหรับกำนัน

……………………..

 บัดนี้ มีกำนันมาร่วม  ทำบุญหนุนส่ง

ลงชื่อเพิ่นไว้เรียบร้อย  นายวันชัย  แพงพา

กำนันตำบลทุ่งแก   ฮู้นำกันเด้อพี่น้อง

นำเงินทองมาร่วม   ทำบุญนำหนึ่งร้อยบาท

ขอให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

สองขั้นกะให้ได้  ไวฟ้าวคู่สู่ปี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยให้ไกลห่าง

ทางชีวิตต่อจากนี้  มีเป็นได้ดังใฝ่ฝ้น  เด้อ ๆ

……………………………

16. ชักชวนทำบุญ  2

…………………………..

มนุษย์คนบนโลกนี้    มีเป็นไปแตกต่าง

บางคนทุกข์ยากไฮ้   บางคนได้เป็นเศรษฐี

บางคนมีพอได้ใช้      บางคนทุกข์หลายได้ยืมเพิ่น

บางคนเงินหนีหน่า     หาพ้อแต่ทุกข์จน

บางคนฮูปฮ่างฮ้าย    ยางก๋ายทางหมากะเห่า

บางคนเถ่าแก่แล้ว      สาวส่ำน้อยกะบ่ปาน

บางคนฝันดี     ได้เลขดีถูกคู่เทือ

บางคนเหื่อบ่ย้อยแก้ม    บ่มีได้ดอกเงิน

บางคนเพลินนำได้      มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

บางคนนั่งฮ้องไห่      ภัยฮ้ายหุ่มแห่แหน

บางคนแฟนอ้อมหน่า     อ้อมหลังทุกหนแห่ง

บางคนนอนแห่งแล้ง     แฟนสิซ้อนกะบ่มี

พุทธองค์ตรัสชี้     สาเหตุเพราะบุญกรรม

ผู้กระทำกรรมดี     สิฮางมีดีได้

กรรมดีสิส่งให่    ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตข้างหน่า    สิพานพ้อสุขสำบาย

คันแม่นตายไปแล้ว    สิได้ไปเกิดเทิงสวรรค์

สารพันความสนุก    สุขสำบายหายฮ้อน

ยามกินนางฟ้าป้อน     ยามนอนนางฟ้ากล่อม

คอยจอบซอมความคึดเจ้า     ว่าอยากได้สิ่งใด

สิคอยดลบันดาลให่      สมใจเจ้าคึดอยาก

สิได้มากได้หน่อย    กรรมเก่าเจ้าสิซอยดล

คนใดทำกรรมฮ้าย    กรรมสิไล่นำหลัง

คันนำทันสิดานดล     คือดั่งเฮาเคยทำไว้

แม่นสิแล่นไปลี้     อยู่หม่องใด๋กะตามซาง

กรรมสิอยู่เลาะข่ าง   คอยเมี้ยนเจ้าสู่ยาม

มีผู้ถามพระพุทธเจ้า    ว่าสาเหตุเป็นเพราะหยัง

พุทธองค์เลยตรัส    เป็นพระคาถาสอนไว้

ว่า กัมมุนา  วัตตะตี  โลโก

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

กัมมัง สัตเต วิภัชชะติ ยะถีทัง หีนัปปะนีตะตายะ

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ไปดีหรือไปร้าย

ไผทำกรรมอันใดไว้     ต้องใช้กรรมสาก่อน

ผัดผ่อนกรรมบ่ได้    ทำกรรมไว้ต้องใช้กรรม

ไผทำกรรมดีไว้      ได้ดีนั้นคักแน

ไผทำกรรมชั่วฮ้าย     กรรมไล่เมี้ยนเจ้าแน่นอน

ตอนเฮามีกรรมฮ้าย     ย่างก๋ายทางหมากะเห่า

เฮือนเฮาพอได้ซ่น    ไฟกะไหม่ตื่มแถม

แนมนำหยังกะบ่พอสิได้     เฮ็ดอันใด๋กะปี้ป่น

ตั้งแต่ต้ดอยู่ก้น        ยังโงโค้งขึ่นใส่ดัง พี่น้องเอย

…………………………….

17. พรสำหรับผู้ใหญ่บ้าน

……………………………

บัดนี้…มีหนุ่มโสดสดซิ่ง  เมียอยู่เฮือนคองถ่าจ่ม

มักกินนมบ่มีน้ำ  ยามอยู่บ้านย้านแต่เมีย

หุ่นบ่สูงบ่เตี้ย  สาวไทยเอิ้นว่าเสี่ย

สาวลาวเอิ้นว่าอ้าย  สาวแม่หม้ายเอิ้นว่าผัว

เว้าให้หัวเด้อพี่น้อง  บ่แม่นจริงจักอย่าง

ผู้ใหญ่เฮามือบ่ว่าง  ซ่อยไทยบ้านคู่สู่คน

ทุกคนไผกะฮู้  ผู้ใหญ่เฮาไผกะจื่อ

ชื่อนายสนธยา    มุลเมืองแสน ซั้นดอกวา

มาผู้เดียวบ่มีแฟน   ทำบุญนำหนึ่งร้อยบาท

สาธุเด้อ..ขอให้บุญซอยยู้  ซอยซูหนุนส่ง

ประสงค์ใดขอให้ได้  สมด้ามดังหมาย

อันหมู่โรคาไข้  หวัดไอให้ไกลห่าง

พบแต่ทางก้าวหน้า  พาเจ้าให้ฮูงเฮือง

ทั้งการเมืองการมุ้ง  ม่วนมันบ่มีเมือย

มิดมับม้อย  เมิดสิ้นอย่าสิมี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยบ่มาผ่า

สุขสดใสซาบซ่า   เมืองฟ้ากะบ่ปาน   เด้อ …สาธุ

………………………..

18. พรสำหรับตำรวจ

………………………..

บัดนี มีตำรวจมาร่วม  ทำบุญนำหนึ่งร้อยบาท

ร้อยตำรวจตรีประกาศ  คำตั้งหน้า ประกาศไว้ให้จื่อจำ

บ้านเพิ่นอยู่ทางก้ำ  บ้านท่งคำ ข้าวเต็มท่ง

ใจประสงค์ต่อตั้ง  สะสมสร้างส่วนกุศล

สาธุ ๆ เด้อ เพิ่นได้ทานไปแล้ว  ให้โฮแซวม่วนซื่น

ใจสนุกครึกครื้น  ยืนมั่นหมื่นปี

ให้เจ้ามีเป็นได้  สมใจทุกสิ่งอย่าง

มีแต่ทางก้าวหน้า  เจริญขึ้นฮูงเฮือง

อย่าได้เคืองขัดข้อง  หมองใจจั๊กอย่าง

ทางลูกน้องเชื่อฟังเจ้า  จนกว่าเถ่าแก่ตาย

มวลผู้ฮ้าย   อ้ายขโมยโจรใหญ่

เพียงได้เห็นหน้าเจ้า  ให้ผีเข้าย่างบ่เป็น

เคราะห์อย่าได้เห็นหน้า  เวราให้ไกลห่าง

คุกตารางอย่าสิใกล้  ไทยบ้านได้เพิ่งพิง

ทั้งลูกชายลูกหญิงเจ้า  เอาใจเจ้าได้เพิ่ง

สุขสำบายปานอยู่เทิงชั้นฟ้า  เมือหน้าให้ห่างมี เด้อ   ๆ ๆ  สาธุ

…………………………….

19. พรสำหรับนักเรียน

…………………………….

เด็กชาย…นามสกุล…บ้าน….บริจาค…บาท

เด็กหญิง…นามสกุล…บ้าน….บริจาค…บาท

เด็กหญิง…นามสกุล…บ้าน….บริจาค…บาท

สาธุเด้อ…

ขอพระอินทร์อยู่เทิงฟ้า  พญายมอยู่ทางลุ่ม

มาชุมนุมจดชื่อไว้  ไวฟ้าวอย่าสิไล

กับทั้งบุญที่ทำไว้   ให้มาเบิ่งมาแยง

มาเป็นแสงส่องทาง  ให้ฮ่างมีดีได้

ชีวิตไปทางหน้า   ให้มีตั้งแต่ความสุข

อันหมู่มวลความทุกข์  ให้ห่างไกลพันลี้

โชคดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยให้ไกลห่าง

ได้พบทางก้าวหน้า  เจริญขึ้นบ่ถอย

ผลการเรียนอย่างน้อย  บ่มีถอยจากสี่

ตลอดปีโชคหลั่งเข้า  โฮมหมู่เจ้าคู่สู่คน

ความทุกข์จนบ่มาใกล้  สอบอันใดกะให้ผ่าน

ด้วยผลทานเทื่อนี้   มีเป็นได้ดังใฝ่ฝัน   เด้อ…สาธุ 

 

……………………………

20. พรสำหรับชายหนุ่ม

……………………………

บัดนี้  มาอีกอีกแล้ว    หนุ่มใหญ่วัยย่างหัน

มาทำบุญนำกัน   กับผู้สาวส่ำน้อย

บอกข้อยแน่ละพ่อจ่อย  เพิ่นชื่อจั่งใด๋เหอ

อ๋อ ชื่อคุณเธอว่า..สามารถ  วงศ์มณี

มาทำบุญเทือนี้   เป็นปัจจัยซาวบาท 

สาธุเด้อ

ขอให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้ล้น   คนฮักหุ้มทั่วแดน

การแฟนกะให้เยี่ยม ได้สาวงามเทียมคู่

ลูกน้องชูยู้เจ้าไว้  บ่ไลข้างห่างหนี

หมู่ซ่อยดันที่ลี่   ผู้ใหญ่ดีดึงซ่อย

บุญคอยทุกบาทก้าว   ซ่อยเหลือเจ้าให้อยู่ดี

คันเจ้าจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สารพันความสนุก  สุขสำบายหายฮัอน

สมดั่งพรที่ผู้ข้า   สาธยายทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่สู่ด้าน    เงินงานพร้อมคู่ครอง เด้อ

 

……………………………..

21. พรสำหรับหญิงสาว

…………………………….

ผู้ข้าโฆษณาให้   แถมพรบ่ได้หย่อน

ป่อนเข้ามาเรื่อยเรื่อย  พรสิซ้อนส่งตาม

นามผู้บริจาคนั้น  จดใส่ในบัญชี

แม่นบ่มีอวยพร   เจ้ากะมีบุญได้

ให้เจ้าเขียนมาให้   เขียนไวไวแล้วจั่งป่อน

สิแถมพรส่งท้าย   ให้คนฮู้ทั่วกัน

บัดนี้นั้น        มีสาวงามสวยเด่น

ไผเหลียวเห็นกะฮู้  ว่านางหล่าจั่งแม่นสวย

นางอนุโมทนาด้วย  เป็นปัจจัยซาวบาท

ขอให้สมมาดแม้ง    ใจเจ้าปรารถนา

คันเจ้าทำการค้า      สรรพสิ่งขายของ

ให้เจ้ารวยเงินทอง   คล่องคือขายได้

รับราชการกะให้      ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ให้แฟนนางเป็นผู้ฮู้  ดูแลเจ้าด้วยฮักแพง

ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน

จนเกษียณร้อยครั้ง  ยังสาวซิ่งคู่สู่ยาม

ความสวยรวยเพิ่มขึ้น       อายุยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า    สิ่งใดฮ้ายให้หลั่งหนี

คันเจ้าจากโลกนี้    ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สารพันความสนุก  สุขสำบายหายฮ้อน

ให้สมพรที่ผู้ข้า    สาธยายทุกสิ่งอย่าง

อย่าได้เพแตกม้าง   ผลาสร้างให้ส่งเสริม…เด้อ

อายุวันโณ สุขัง พะลัง  ………………สาธุ

………………..

22. สอนสาว

………………

เป็นสาวแล้ว   วางโตให้เข้าท่า

คำเว้าจาให้อ่อนน้อม  ถ่อมตนไว้อย่าข่มคน

ให้วางตนสมควรไว้  กายวาจาสงบเหงี่ยม

ตีนผมให้หล่ำเยี่ยม  ตีนสิ่นให้หล่ำเพียง

อย่าเป็นคนถียงสู้     หูลูเคียดง่าย

ให้คึดอายมวลพี่น้อง  เฮือนใกล้สิหน่ายแหนง

ให้ฮักแพงเอาไว้      เงินทองของเก่า

อย่าสิฟ้าวจ่ายซื้อ    ขายเสี่ยงคู่สู่อัน

อย่าชวนกันไปเหล่น   เป็นคนบ่เอาถ่าน

อย่าเป็นคนขี้คร้าน   หมั่นไปมั่วแต่ผู้ชาย

อย่าเป็นคนปากฮ้าย เว้าหลายเป็นตาหน่าย

เปลี่ยนผู้ชายบ่ซ้ำหน้า  หากินเล่นบ่ห่วงเฮียน

ให้เจ้าเรียนอย่าท้อ  จงพอใจที่เป็นอยู่

เชื่อฟังครูพ่อแม่เว้า ปู่ย่าเฒ่าเพิ่นกล่าวสอน

อย่าสะออนแต่นำเล่น  ตั้งใจเฮียนให้ติดต่อ

ได้ทำงานผู้บ่าวง้อ   มาขอเจ้าแต่งเอง…..ดอกนา

 …………………………….

23. พรสำหรับสาวส๋ำน้อย

……………………………..

บัดนี้….ได้มีสาวส่ำน้อย  กำลังใหญ่วัยคะนอง

มานำกันสองคน      กับแม่สวยปานนางฟ้า

จดชื่อมาไวฟ้าว       เอามาให้ข่อยอ่าน

ชื่อเพิ่นหวานจนมดหุ่ม  ซุมบ่าวซิ่งได้แต่เหลียว

ชื่อนางสาวเฉลียว  สกุลนั้นวงศ์ตาผา

ขี่รถมามาจากบ้าน   หนองกุง ต.หนองไผ่

ไกลจากวัดหม่องนี้   มีใจด้วยจั่งด่วนมา

มีศรัทธาซ่อยสร้าง   ศาลานำสองบาท

สาธุเด้อ..คุณพระพุทธเจ้า  คุณพระธรรมให้เสริมส่ง

คุณพระสงฆเจ้า      จงมาร่วมซ่อยดล

ขอให้ผลทานเจ้า     จงมาซูเสริมส่ง

ประสงค์ใดกะให้ได้   สมใจเจ้าปรารถนา

การเฮียนให้ก้าวหน้า  ผลสอบมาได้เอ๋บวก

หมู่พวกทั้งใหญ่น้อย ซ่อยเหลือเจ้าคู่สู่คน

ให้ผลทานซ่อยเจ้า  ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ย่างนำทางได้พบพ้อ  ห่อคำแก้วและห่อเงิน

ให้เจ้าเพลินนำได้  เงินทองของใช้จ่าย

สุขสำบายปานเจ้าฟ้า  ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

ใหญ่ขึ้นได้    เป็นสาวงามปานแต้มแต่ง

คนฮักแพงทุกแห่งห้อง  คนยอย้องทั่วแดน

คนอยากเป็นแฟนมากล้น  ให้ได้คนที่รวยหร่อ

คนบ่จริงใจอย่าพบพ้อ   ได้แฟนซ้อนที่ฮักกัน

ขอให้ฝันของเจ้า     เป็นจริงทุกสิ่งอย่าง

 พบแต่ทางก้าวหน้า  พาเจ้าให้ฮ่างมี  เด้อ

จัตตโร  ธัมมา วัฒทันติ อายุวัณโณ สุขัง พะลัง …เพี้ยง

………………………

24.  ชักชวนทำบุญ

………………………

ได้เกิดมาเป็นคนแล้ว  เป็นแนวใดกะตามซ่าง

เลือกทางดีเข้าไว้       ไปหน้าหากสิดี

ได้เกิดมาเป็นคนนี้  กะนับว่าบุญหลาย

สุขสำบายกว่าสัตว์   อื่นใดทั้งสิ้น

ให้เจ้ากินทานสร้าง   ทำกุศลอย่าขี่ถี่

บุญบ่มีงานเมิดมื้อ   เงินคำแก้วกะบ่มา

จนไปฮอดชาติหน้า  วาสนายังตกต่ำ

บุญบ่ทำบาปสร้าง   ฮ่างมีได้บ่อนใด

ควรสะสมบุญไว้     คือฝนแสนห่า

ตกรินมาเทื่อละน้อย   ตกบ่อยเข้าย้อยบ่เซา

โดนนานเข้า   อุแอ่งเปล่ากะยังเต็ม

ห้วยบึงหนอง   ทะเลหลวงกะยังล้น

บุญกุศลที่เฮาสร้าง  ฉันเดียวบ่มีต่าง

สร้างเทือเล็กเทือน้อย   กะเต็มได้ดั่งกัน

เฮาฮู้วันที่เฮาเกิด   แต่บ่ฮู้วันตาย

มื้อใดวายชีวัน      นั้นบ่มีผู้ใดฮู้

จึงควรดุ้หมั่นสร้าง  ทางกุศลบ่ถิ่มปล่อย

ทานเทือเล็กเทือน้อย  บุญซอยให้เจ้าฮ่างมี  พี่น้องเอย

……………………………….

25.  พรสำหรับสาวส่ำน้อย

……………………………….

บัดนี้  มีผู้สาวส่ำน้อย  สวยใสวัยละอ่อน

อรชรอ้อนแอ้น   ปานนางเจ้าแม่มัทรี

ชื่อนางมีบอกด้วย  นางชื่อหยังบอกอ้ายแน่

นางสาวรัชนี  สาครเจริญ

เพิ่นได้ทำบุญด้วย  เป็นปัจจัยซาวบาท

สาธุ ๆ ๆ เด้อ  

ขอให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การงานให้ก้าวหน้า   การเงินกะให้ค่อง

ค่าดองได้ฮอดล้าน   ของหมั้นเจ้าเว้าแต่งเอา

การศึกษากะให้เจ้า   คะแนนหลายได้ที่หนึ่ง

เอบวกแน่นอึ้งตึ้ง   บี ซี นั้นอย่าสิมี

นับตั้งแต่มื้อนี้     ให้มีแต่ความสุข

อันหมู่มวลความทุกข์   อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข้   หวัดไอให้ไกลห่าง

ได้พบทางก้าวหน้า   เจริญขึ้นบ่ถอย

เป็นผู้สาวส่ำน้อย   ห้าร้อยปีกะยังสวยคือเก่า

โชคลาภไหลหลั่งเข้า  โฮมเจ้าคู่สู่วัน

นอนหลับนั้น   ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ้นนั้น   เงินคำแก้วให้หลั่งโฮม  เด้อ

สาธุ………………..

……………………………….

26.  พรสำหรับบ่าวส่ำน้อย

……………………………….

บัดนี้…………….  

ได้มีบ่าวส่ำน้อย  ฮูปหร่อคอกลม

ผมกะเป็นลอนยัก   สาวฮักหลงสะกิดแม่

เชิญเจ้าแวมาพี้   ชื่ออีหลีบอกให้แน่

ชื่ออิหยังกะแท้แท้   นายสมศักดิ์  ทองเต็มตู้

บ้านนาดี  ตำบลโพนนาแก้ว

เพิ่นย่างมาแถวนี้   มีศรัทธาทานร้อยบาท

ขอให้สมมาดแม้ง   ใบแดงเจ้าที่ป่อนทาน

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองให้มากล้น  จนคนเอิ้นบ่าวเศรษฐี

ให้เจ้ามีแฟนซ้อน   สวยงามปานแต้มแต่ง

ค่าดองบ่แพงแต่งได้  สมใจเจ้าคู่สู่อัน

การเมืองกะให้พุ่ง   ป้าลุงเพิ่นหุ้มซอย

อันหมู่มิดมับม้อย        เมิดสิ้นอย่าสิมี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  สิ่งบ่ดีให้หนีห่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  ผลทานเจ้าให้ซอยเสริม  เด้อ….. สาธุ

…………………………………

27. พรสำหรับผู้เฒ่า(ชาย)

…………………………………

บัดนี้…..มีคุณพ่อสมบัติ  สีงาม

บ้านม่วงไข่  ตำบลดอนตูม

ได้มาอนุโมทนาเป็นปัจจัย สองบาท

สาธุเด้อ  ขอให้สมมาดแม้งใจเจ้าปราถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองให้มากล้น   จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า   โพยภัยให้ไกลห่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันเจ้าจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สารพันความสนุก   สุขสำบายหายฮ้อน

ให้ได้นอนอยู่บนชั้น   วิมานแมนแดนม่วน

พอสมควรแก่ทานแล้ว  จั่งโงโค้งแม่นต่าวลง..เด้อ…

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  …สาธุ 

………………………………….

28. พรสำหรับผู้เฒ่า(หญิง)

………………………………….

บัดนี้…..มีคุณแม่สุนทรี  ซิ่งกลองยาว

บ้านม่วงมัน  ตำบลโคกเลาะ

ได้มาอนุโมทนาเป็นปัจจัย สองบาท

สาธุเด้อ 

ขอให้ยืนยาวมั่น  พันวสาอย่าได้หล่า

ตาให้ใสส่องแจ้ง  อย่ามัวเศร้าเก่าหมอง

หูสองข้าง  ได้ยินฮอดเสียงหอย

ผมกะค่อยดกดำ   ขาวบ่แกมพอเส้น

อันหมู่เวรกรรมฮ้าย  ให้ไกลห่างอย่ามาเห็น

ขอให่เวรภัยหาย   อันตรายหนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให้ดังก้อง  เงินทองให้ลุหลั่ง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันเจ้าจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

สาระพันความสนุก  สุขสำบายหายฮ้อน

เป็นอัปสรอยู่เทิงชั้น   วิมานแมนแดนม่วน

พอสมควรแก่กาลแล้ว   ให้เลยเข้าสู่นิพพาน …เด้อ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  …สาธุ 

……………………………….

29. พรสำหรับผู้เฒ่า(ชาย)

……………………………….

บัดนี้…..มีคุณพ่อสุนทร  เซิ้งโปงลาง

บ้านม่วงคำ  ตำบลนากับแก้

ได้มาอนุโมทนาเป็นปัจจัย สองบาท

สาธุเด้อ 

เงินจำนวนนี้   ที่ทานทอดถวายไป

จงมาเป็นปัจจัย  ส่งหนุนคูณค้ำ

นำส่งให้   ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ส่งสู่ทางสุขมั่น  นิรันดร์เรื่อยตลอดกาล

คันเจ้าคึดอยากได้   สรรพสิ่งเงินทอง

จงหลั่งไหลมากอง   เต็มห้องเฮือนของเจ้า

บ่เฮ็ดนาได้ขายข้าว   ยามพักเซามีคนนวด

อันหมู่เจ็บปวดข้อ  อย่าพานพ้อพบเห็น

ทั้งโรคเอ็นโรคไขข้อ   กระดูกงอหลังโกง

โรคท้องโพงยืงท้อง  ของมิดม้อยอย่าสิมี

ให้เจ้าสุขีล้น   อยู่โด้นดนเด้อละพ่อ

อยู่จนพอแล้วจั่งขึ้น  เมืองฟ้าสู่สวรรค์

ขึ้นนำกันกับแม่ตู้   ผู้เพิ่นทานไปก่อน

ให้สมพรผู้ข้าเว้า   สมดั่งเจ้าปรารถนา เด้อ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  …สาธุ 

 

……………………………….

30. พรสำหรับผู้เฒ่า(ชาย)

……………………………….

บัดนี้…..มีคุณพ่อสมบูรณ์  ทรัพย์เพิ่มพูน

บ้านม่วงคัน  ตำบลบึงจรเข้

ได้มาอนุโมทนาเป็นปัจจัย สองบาท

สาธุเด้อ 

เงินจำนวนนี้   ที่ทานทอดถวายไป

จงมาเป็นปัจจัย  ส่งหนุนคูณค้ำ

ขอให่นำส่งเจ้า   ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ส่งสู่ทางสุขหมั่น  นิรันดร์เรื่อยตลอดกาล

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้แน่น  การแฟนนั้นได้ดั่งใจ

การอันใดกะให้ได้   สมใจเจ้าคู่อย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  ให้พานพ้อสุขสำบาย

อันหมู่พาลภัยฮ้าย  ให้หนีห่างบ่มาเห็น

เวรกรรมหาย   เคราะห์บ่เห็นเวรบ่ข้อง

เงินทองไหลมาเข้า   เต็มกระเป๋าทุกเช้าค่ำ

สิ่งใดที่เลิศล้ำ   ไหลโฮมเจ้าคู่สู่วัน

คันเจ้าจากโลกนี้   ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

ขึ้นนำกันคู่คน  ที่มาทานในวันนี้

ให้อยู้ดีอย่ามีฮ้อน   กินนอนให้ม่วนชืน

ม่วนมันหลายครึกครื้น   ยืนมั่นหมื่นหมื่นปี  เด้อ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  …สาธุ 

 

……………………………….

31. พรสำหรับผู้เฒ่า(หญิง)

……………………………….

บัดนี้…..มีคุณแม่สมใจ  ทรัพย์ทวี

บ้านโคกกระต่าย  ตำบลดงช้างข้าม

ได้มาอนุโมทนาเป็นปัจจัย สองบาท

สาธุเด้อ

ขอให้คุณแม่ได้  พระพรชัยครบทั้งสี่

จตุรพิธมีครบถ้วน   ทั้งสี่ข้อสี่อัน

อายุยืนยาวมั่น   พันปีเป็นขนาด

ฝูงอุบาทว์พยาธิ์ฮ้าย   ให้ไลข้างห่างไกล

ขอให่วรรณะนั้น   ผิวพรรณงามอ่องต่อง

 สองข้างแก้ม  เนียนนิ่มส่องใส

สุขะให้       สุขสำบายได้ดื่มด่ำ

รสพระธรรมส่องแจ้ง   ใจเจ้าให้แจ่มใส

พละให้    กำลังกายปึงปัง

กำลังใจหนักแน่น   บ่มีย่อหย่อนคน

ความทุกข์จนบ่มาใกล้  ปัญญาไวใสส่อง

มีเงินทองมีมากล้น  จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

คันเจ้าจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

ขึ้นนำกันกับทุกคน  ที่สนใจทำบุญด้วย

ให้สวยใสเป็นนางฟ้า  สง่างามปานแต้มแต่ง

เนาว์อยู่ในแห่งห้อง  วิมานฟ้าดังประสงค์..เด้อ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  …สาธุ

………………………………….

32. พรสำหรับเด็กน้อย(ชาย)

………………………………….

บัดนี้  มีเด็กชายวรรณกร  คำคูณเงิน บ้านนาดี

มีปัจจัยมาอนุโมทนา สองบาท

สาธุเด้อ 

ด้วยอำนาจ   บารมีพระไตรรัตน์

จงขจัดโพยภัย  ให้หลีกไกลหนีเว้น

เวรกรรมฮ้าย  อันตรายอย่ามาผ่า

ใหญ่ไวไวเด้อลูกหล่า   อย่าป่วยไข้จ่อยโซ

ให้เจ้าสูงใหญ่โก้  ตนโตรูปหล่อ

หูตาคอคาดคิ้ว   ใบหน้าให้หล่อเหลา

คันแม่นเจ้าไปเข้า   โรงเรียนนำหมู่

ให้คุณครูฮักแพงเจ้า  เอานั่งหน้าว่าแม่นหลาน

ผลการเรียนของเจ้า   จงเรียนดีได้แต่สี่

จบตรีโทเอกแล้ว   ให้งานล้นหลั่งมา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

มวลพ่อแม่พี่น้อง   ได้เพิงเจ้าคู่คน  เด้อ

อายุ  วัณโณ สุขัง พะลัง …สาธุ

……………………………………

33. พรสำหรับเด็กน้อย(หญิง)

……………………………………

บัดนี้  มีเด็กหญิงสุวรรณี  คำคูณคำ บ้านนาดี

มีปัจจัยมาอนุโมทนา สองบาท

สาธุเด้อ 

ขอให่คุณพระไตรแก้ว  แววไวใสส่อง

ขจัดผองโพยภัย  ให้ห่างหายไปสิ้น

ขอให้อินทร์เทิงฟ้า   เทวดาลงมาซ่อย

ดลให้นางนาฏน้อย  ผู้ทานสร้างจงอยู่ดี

ให้นางมีนางได้  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  อย่าพานพ้อทุกข์จน

 ผลการเรียนอย่างน้อย   บ่มีถอยจากสี่

จบตรีโทเอกพร้อม  คนซอมเจ้าไปซอยงาน

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้แน่น   การแฟนนั้นได้ถืกใจ

การอันใดกะให้ได้  สมใจทุกสิ่งอย่าง

ทางพ่อแม่พี่น้อง   ฮักแพงเจ้าคู่สู่คน

เจ็บจนอย่ามาใกล้  อันตรายอย่ามาผ่า

สุขสมหวังเด้อลูกหล่า   สง่าพริ้งขึ้นคู่วัน

นอนหลับนั้น   ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ้นได้  เงินคำแก้วหลั่งโฮม  เด้อ

………………………….

34. พรสำหรับพ่อค้า 1

………………………….

บัดนี้  มีคุณพ่อวันดี  เพชรคูณเงิน  บ้านนาดี

มีปัจจัยมาอนุโมทนา หนึ่งร้อยบาท

สาธุเด้อ 

เจ้าผู้ทำการค้า   สรรพสิ่งขายของ

ให้เจ้ารวยเงินทอง  คล่องคือขายได้

คันเจ้าไปหาค้า  ทางใดให้โยยิ่ง 

ขายสิ่งใดกะให้ได้  กำไรเรื่อยโชคหมาน

คันเจ้าขายอยู่บ้าน  ให้หมานหมู่หมานฝูง

มีคุณลุงคุณหลาน  หลั่งไหลไปซื้อ

จนเมื่อยมือนับแบ้งค์  ใบแดงมื้อละฟ่อน

เก็บไว้ป่อนฝากแบงค์  วันละล้านสู่วัน

คันเจ้าจากโลกนี้  ได้ขึ้นสู่เมืองสวรรค์

อยู่นำกันกับองอินทร์  ตั้งถิ่นฐานอยู่เทิงฟ้า

เทวดาแห่ล้อม  ซอมซ่อยเหลือทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปใสโฮจ้นจ้น  นางฟ้าหุ่มแห่แหน

ละจากแดนเมืองฟ้า  มาเกิดในเมืองคน

ความทุกข์จนอย่าสิมี  เป็นเศรษฐีพันล้าน

ย้อนผลทานที่ทำไว้  ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังสู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ 

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  ……สาธุ

…………………………..

35. พรสำหรับพ่อค้า 2

…………………………..

บัดนี้มีคุณแม่วันทนี  นามสกุล เพชรทองคำ

ตั้งร้านขายของอยู่ข้างตลาดบ้านนากับแก้

มีจิตศรัทธาทำบุญ  สองบาท

สาธุเด้อ

ขอให้ผลทานนี้   จงเป็นที่สำเร็จ

คันเจ้าเฮ็ดค้าขาย   ให้ฮ่างมีเมือหน้า

ให้มีขามีแหล่ง   มีคนงานที่ใช้ง่าย

สนุกขายของกินใช้  กำไรเจ้าให่คล่องงาม

เงินไหลมาคือน้ำ   สนุกจ่ายขายของ

มีทรัพย์สินเงินทอง  หลั่งมาบ่มีอั้น

คันเจ้าทำการค้า    สิ่งใดกะตามซาง

ให้พบทางก้าวหน้า  การค้าให้ฮูงเฮือง  เด้อ

…………………………..

36. พรสำหรับพ่อค้า 3

…………………………..

บัดนี้มีคุณวัฒนา  นามสกุล เพชรตาแมว

ตั้งร้านขายของอยู่ข้างตลาดบ้านวังสองหมอ

มีจิตศรัทธาทำบุญ  หนึ่ร้อยบาท

สาธุเด้อ

ขอให้ผลทานเจ้า  จงบันดาลโดยด่วน

ให้สมควรแก่บาทแบ้งค์  ใบแดงเจ้าที่ป่อนทาน

การงานให้ก้าวหน้า   การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้ล้น  จนคนเอิ้นว่าเศรษฐี

ให้เจ้าดีให้เจ้าได้  ค้าขายกำไรคล่อง

ซุมพ่อแม่พี่น้อง  มาหุ่มซื้อบ่ขาดสาย

คันสนใจการเมืองให้   ได้เป็นดังฝันใฝ่

สมัครหยังกะให้ได้   สมใจเจ้าปรารถนา

อายุยืนยาวมั่น  สุขสำราญการเป็นอยู่

ยืนเป็นหมู่ของข้อย   ร้อยปีแล้วจั่งค่อยตาย    เด้อ 

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง …สาธุ 

…………………………..

37. พรสำหรับแม่ชี

…………………………..

บัดนี้มีคุณแม่ชีวัชรีพร  สอนสมนึก

วัดวิเวการาม  บ้านนากับแก้

มีจิตศรัทธาทำบุญ  สองบาท

สาธุเด้อ

ขออำนาจ   แห่งคุณพระไตรรัตน์

จงมาเป็นปัจจัย  ส่งหนุนคูณค้ำ

นำส่งให้  แม่ชีเฮาจงเฮืองฮูง

ได้ธรรมสูงขึ้นเรื่อย  บ่มีเศร้าเก่าหมอง

ถือฮีดครองพระพุทธเจ้า   สวยใสงามสง่า

โฮมศรัทธาพี่น้อง  ส่องซึ้งสู่พระธรรม

ขอกรรมดีแม่ชีสร้าง  ทานมัยแม่ชีก่อ

บ่ต้องรอชาติหน้า   ชาตินี้ได้ดั่งใจ

คันแม่ชีอยากได้  มีเป็นสรรพสิ่ง

จงเป็นจริงคู่เรื่อง  บ่เคืองข้องคู่สู่อัน

อายุยืนยาวมั่น   สุขสันต์และดื่มด่ำ

รสพระธรรมซาบซึ้ง   ถึงชั้นพระนิพพาน  เด้อ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ  …สาธุ

…………………………..

38. พรสำหรับสามเณร

…………………………..

บัดนี้

ได้มีสามเณรหนุ่มน้อย รูปหล่อคอกลม

ผมกะโกนจนบ่มี  แต่หล่อหลายเอาเหลือฮ้าย

สะพายย่ามมาทางนี้  ดีใจหลายบอกชื่อแน่

สามเณรวันทา  ไชยเศรษฐี

วัดบ้านนากับแก้ 

เณรกะมีศรัทธาด้วย  ทานนำสองบาท

สาธุ สาธุ สาธุเด้อ

ของให้สมมาดแม้ง  ใจเจ้าปรารถนา

การเฮียนให้ก้าวหน้า  ผลสอบมาได้แต่สี่

เฮียนบาลีกะให้ได้   มหาเก้าได้บ่โดน

วิชาคนที่เฮียนไว้   มหาลัยยิ่งใหญ่

น้องคำแพงสอบได้  สมใจเจ้าคู่สู่อัน

ไปสู่ฝันที่หมายไว้  ในธรรมหรือในโลก

ให้โชคดีสอบได้   ดั่งใจเจ้าปรารถนา

มีนิพพานเป็นเบื้องหน้า  คือดั่งพุทธองค์

คันแม่นปลงบ่ตก  สึกออกมาหางานได้

หาปัจจัยมาเลี้ยง  ตนเองและพ่อแม่

ซ่อยดูแลสังโฆเจ้า  เฝ้าวัดไว้ซอยกัน

ขอให้ฝันของเจ้า   เป็นจริงทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตข้างหน้า  อย่าพานพ้อทุกข์จน

ขนคนไปสู่แคว้น    แดนสวรรค์ฟ้าหย่อนหย่อน

สู่นครสุขชั้น      นิพพานพุ้นได้ดั่งหมาย   เด้อ  

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ  …สาธุ

…………………………..

39. พรสำหรับพระสงฆ์

…………………………..

บัดนี้

มีพระคุณเจ้า  สิทานนำจดชื่อแน่

พระอาจารย์ทองดี  อันฑะโต 

วัดโนนนกเขา 

เพิ่นกะมีศรัทธาด้วย  ทานนำสองบาท

สาธุ สาธุ สาธุเด้อ

ของให้สมมาดแม้ง  พระคุณท่านปราถนา

การงานให้ก้าวหน้า  เป็นอุปัชฌาย์ครูบาใหญ่

ศรัทธาไทยทุกพื้นที่  มีมาหุ้มซ่อยงาน

การศึกษากะสอบได้  สมดั่งมโนนึก

ระลึกหยังกะเป็นจริง  สู่อันคือฝันไว้

ศีลสมาธิให้  มั่นคงตรงแน่วแน่

แผ่พระธรรมทั่วหล้า  ประชาได้เพิงเย็น

ได้เห็นธรรมแจ่มแจ้ง  แสงพระธรรมสาดส่อง

ย่างตามคลองพระพุทธเจ้า  เดินทางเข้าสู่นิพพาน  เด้อ 

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ  …สาธุ

 ………………………………………

40.  กลอนลำยาว/แหล

ลาเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน 

………………………………………

โอ  ๆๆ โอ้ ละนอ ………..

มาบัดนี้สิได้ลาทุกท่าน   คืนเมือบ้านสาก่อน

ตอนมีงานเทือหน้า   จั่งมาพ้อแม่นพบกัน

 ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใด๋แซบหาให้   ใจหมู่เจ้าจั่งแม่นดี

คันมีใจให้กันแล้ว  แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาบก้อย   ซังแล้วกะบ่เหลียว

ข้อยสิเทียวหาหมู่เจ้า  คันเอิ้นเอามาซ่อย

มีงานบุญใหญ่น้อย   ไปเอิ้นข้อยอย่าสิไล

ขออภัยหากกลอนข้อย  ฝอยไปบ่คือคล่อง

ทำนองลำบ่ถืกต้อง  ทำนองแหลบ่ม่วนยิน

ลำอวยพรจบสิ้น     สิลาเมือสาก่อน

ขออวยพรส่งท้าย   ให้หมู่เจ้าคู่สู่คน

ให้ได้โฮจ้นจ้น  ม่วนซืนโฮแซว

แนวใด๋ดีให้มีมา   อย่าได้มีภัยฮ้าย

อันตรายให้หนีเกลี้ยง  ชื่อเสียงให้ดังโด่ง

สมประสงค์คู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้ได้  สมใจเจ้าคู่สู่แนว

การแฟนนั้นแหล่ว  กะให้หล่อให้สวย

ให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี  มีพลังปานว่าช้าง

ย่างไปใสคนแห่หุ่ม  ชุมนุมกันยิ่งใหญ่

สุขสดใสซาบซ่า   ซัมซิ่งได้คู่คืน

อายุยืนยาวมั่น   พันปีบ่เถ่าแก่

ผิวพรรณงามเที่ยงแท้  บ่มีมื้อหย่อนยาน

สุขสำราญปานได้ขึ้น  เมืองสวรรค์ชั้นม่วน

บริบูรณ์ครบถ้วน  พรซ้วนซ่อยสู่คน  เด้อ 

 

จบบริบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

15 thoughts on “กลอนลำอวยพรงานทำบุญ

 1. ขอบคุณมากครับ เป็นตัวอย่างแนวทางนำส่อง ให้ผู้น้อยเดินย่อง นำสู่ความสำเร็จ

 2. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 3. ขอบคุณผู้นำเสนอบทความนี้ นับเป็นการศึกษาและการสื่อสารทางภาษา และถ่ายทอดความรู้สาขานี้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจได้เป็นดี สนับสนุนให้มีการขยายผลหรือนำเสนอต่อมวลชน ประชาชนได้ทราบ ได้เรียนต่อไป ครับ

  • คุณ tom ครับ
   พ่อครูเคยเขียนหนังสือทำนองนี้ออกวางจำหน่ายแต่ขายไม่ค่อยได้ ขาดทุนเจ้งไปตามระเบียบ ลูกชายเสนอแนะว่าหมดยุคหนังสือแล้ว ถ้าอยากเผยแพร่ผลงานให้เขียนลงเว็บไซด์ พ่อครูก็เลยทำตาม ดึกดื่นดื่นตี 3 ตี 4 นอนไม่หลับตามประสาคนแก่ จึงต้องลุกขึ้นมาเขียนแทบทุกคืน เผื่อมีผู้สนใจเข้ามาอ่านบ้าง ตั้งใจว่าจะเขียนฝากลูกหลานไปเรื่อย ๆ จนกว่าสังขารจะไม่อำนวยหรือไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับพ่อครู

 4. อ่านแล้วมีความรู้ขึ้นมากมายเลยเพราะว่าพูดเป็นการเป็นงานไม่เป็น ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ หนูขออนุญาตนำคำกล่าวของอาจารย์ไปลงในเฟสนะคะ เพราะว่าหนูจะต้องกล่าวขอบคุณสำหรับผู้ร่วมทำบุญและชวนทำบุญค่ะ

 5. สุดยอดของภูมิปัญญาคนไทยที่มีจิตใจเอื้ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
  เป็นบุคคลสาธารณะที่น่ายกย่องที่ได้ใช้ความอุตสาหะพยายามเรียบเรียงถ้อยคำภาษาท้องถิ่น
  ลงเผยแพร่ให้บุคคลผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ ……ขอให้เจริญๆ ๆ สาธุ ครับ

  • คุณ Wasan Jaisin ครับ
   พ่อครูเป็นเพียงบุคลธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบแสดงออกด้วยการเขียนและพยายามเขียนเพื่อประเทืองปัญญาและเป็นแนวทางให้ลูกหลานที่สนใจเรื่องนี้นำไปต่อยอดและปรับใช้ตามใจปรารถนาเท่านั้นเองนะครับ รู้สึกต่ำต้อยจึงมิกล้ารับคำยอครับ ดีใจที่ชอบขอบคุณที่ชมครับ สวัสดีครับ

 6. พ่อครูเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์ มีใจเป็นบุญ จึงแต่งกลอนดี คำกลอนต่างๆที่แต่งขึ้นจึงเป็นสัจธรรมจริง ขอขอบพระคุณพ่อครูที่ได้เผยแผ่ ความรู้ ประสบการณ์ ขอให้พ่อครูจงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวถึงร้อยปีขึ้นไปเด้อ สาธุ.

 7. คุณครูจ่อย ครับ
  รู้สึกดีใจมากที่ครูจ่อยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บพ่อครู คำกลอนที่แต่งขึ้นอาจจะยังไม่เหมาะสมดีนัก พ่อครูได้แต่หวังลึก ๆ ว่า คำกลอนเหล่านั้นจะมีผู้สนใจนำไปต่อยอดแต่งเติมเสริมใช้หรืออ่านเพื่อความบันเทิงคลายเครียด ได้หัวเราะต่ออายุบ้างเล็กน้อย ขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ให้ ขอให้พรนั้นจงย้อนกลับสู่คุณครูจ่อยพร้อมครอบครัวเป็นหมื่นเท่าพันทวีเทอญ สวัสดีครับ

Comments are closed.