ผญาประกวด 2

เขียนตามคำขอครับพี่น้อง

……………………………………………….

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผญาประกวดแข่งขัน เวลา 10 นาที

……………………………………………..

สวัสดีทุกท่าน  ที่เคารพรักฮักแพง

มาแข่งขันจ่ายผญา  ประกวดกันในวันนี้

ข่อยมีผญาสิมาเว้า   เข้าแข่งขันนำหมู่

สิสู้ได้บ่ได้     ใจข่อยแล้วแต่กรรม

คันกรรรมการเห็นพ้อง ต้องได้การคักแน่

กรรมการว่าข่อยแพ้  มวลหมู่เจ้าต้องเข้าวิน

สิ้นบททักทายเว้า   ข่าวเถิงกันท่อนี้ก่อน

ตอนต่อไปจากหนี่  ฟังอ้อยต้อยต่อนผญา

ผญาเป็นคำคล้อง  จองกันมันเว้าม่วน

สัมผัสนอกในครบถ้วน  ชวนให่ง่ายจื่อจำ

เอาไปลำไปร้อง ใส่ทำนองม่วนซืน

เสียงโฮแซวครึกครื้น  กลืนข้าวน้ำจนออกดัง

คนอิสานแต่ครั้ง โบราณกาลก่อนเก่า

เวลาสอนลูกเต้า  พากันเว้าแต่ผญา

ยามแลงมาหนุ่มไปเกี้ยว เทียวจีบสาวเว้าอ่อย

ข่อยฮักเจ้าจั่งซั้นจั่งซี้  มีแต่เว้ากล่าวผญา

ผญาแข่งเทือนี้  เว้าเส็งกันเรื่องหน้าที่

กรรมการหมู่บ้านมีกี่ข้อ  หน้าที่กว้างส่ำใด

ผู้ข่าไปศึกษาแล้ว  แนวดีมีหลายอย่าง

ตั้งใจฟังข้อยสิเว้า  ซุมหมู่เจ้าอย่าปากอย่าไอ

ในหนังสือกล่าวไว้  ใจความตามที่อ่าน

กรรมการหมู่บ้าน มีอำนาจพร้อมหน้าที่นำ

คือให้คำปรึกษาพร้อม  แนะนำทุกสิ่งอย่าง

ซ่อยชี้ทางผู้ใหญ่บ้าน  ให้เห็นหม่องป่องไป

ถือกฎหมายระเบียบไว้ ปฏิบัติตนให้ถืกฮอม

ซอมเอางานนายอำเภอให้  ใส่ใจสร้างส่งเสริม

เติมเต็มงานผู้ใหญ่บ้าน  ขาดบ่อนใด๋ต้องซ่อยเพิน

ดำเนินงานซ่อยหมู่บ้าน  บูรณาการแผนให้สอดคล้องกัน

สานสัมพันธ์รับผิดชอบ รับมอบงานองค์กรอื่น

ยืนเป็นหลักในโครงสร้าง  กรรมการให้จื่อจำ

ข่อที่หนึ่งเพินกล่าวย้ำ  คือฝ่ายอำนวยการ

มีประธานรองประธาน  หมู่บ้านเฮาผู้ใหญ่พร้อม

คณะทำงานอยู่ฝ่ายซ่อม   เสริมงานฝ่ายอื่นอื่น

เลขานุการยืนที่ลี้  มีเหรัญญิกพร้อมซ่อยกัน

ประชาสัมพันธ์พร้อม ประสานงานติดต่อ

กรรมการอื่นขอซ่อยทุกเรื่อง อย่างหน่อยซ่อยแนะนำ

ข้อที่สองกล่าวย้ำ  คือกรรมการด้านแผน

สิพัฒนาในแดนดิน  ต้องฮินตองวางแผนสร้าง

หนทางในหมู่บ้าน น้ำในบ่อนอยู่

สาธารณูปโภคหมู่บ้าน  งานอื่นพร้อมคู่สู่อัน

ข้อที่สามนั้นได้  แก่เหล่ากรรมการ

ด้านปกครองและรักษา     ความสงบในหมู่บ้าน

ซ่อยประสานเสริมให้  ประชาธิปไตยเฮืองฮูง

ซักจูงมวลพี่น้อง พิพาทให่ฮักแพงกัน

ตรวจตราในหมู่บ้าน  รักษาการความเป็นอยู่

พ้อผู้เสพยาบ้า  พาไปไว้หม่องปิ่นปัว

พ้อผู้มัวเมาค้า  ส่งยาบอกตำรวจ

กวดขันซอยสู่ด้าน  ประสานไว้สู่ทาง

ข้อที่สี่วางไว้  ได้แก่กรรมการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ  ให้พอเพียงอยู่กันได้

ยึดตามพ่อหลวงประทานให่  เป็นแนวทางย่างต่อ

พ่อหลวงเฮาสอนสั่งไว้ ไทยหมู่เจ้าอย่าสิไล

พัฒนาเสริมรายได้  ราษฎรทุกหมู่เหล่า

คนบ้านเฮาผลิตสินค้าได้  มีตลาดไว้ซ่อยขาย

ข้อที่ห้านั้นได้   แก่เหล่ากรรมการ

สิ่งแวดล้อมและสังคม สาธารณะสุขป้องกันควบคุมโรค

ส่งเสริมสร้าง  สุขภาพอนามัยดีมีสุขยิ่ง

ป้องแม่ญิงกับเด็กน้อย  ซ่อยผู้เถ่าผู้พิการ

ประสานเยาวชนฟื้น  ฟูพลังให้แข็งแกร่ง

อนุรักษ์แหล่งธรรมชาติไว้  สิ่งแวดล้อมให่อยู่ยาว

ข่อที่หกกล่าวไว้   ได้แก่เหล่ากรรมการ

สนับสนุนส่งเสริม  การศึกษาวัฒนธรรมศาสนาไว้

รักษาประเพณีให่  หมั่นยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีรักษาไว้  สิ่งใดฮ้ายซ่อยแก้ไข

ภูมิปัญญาไทยบ้าน  ส่งเสริมให่คงอยู่

วัดอารามในหมู่บ้าน   งานอื่นพร้อมคู่สู่อัน

ข่อที่เจ็ดนั้นได้   แก่เหล่ากรรมการ

พัฒนาเกษตรกรรม   เพิ่มผลผลิตกินใช้

จัดระบบไว้ให่  น้ำไหลไฟสว่าง

สร้างทางไปสู่หม่อง  นาฮั้วไฮ่สวน

พัฒนาทุกสิ่งล้วน  พืชพันธุ์สัตว์สิ่ง

ให้เป็นจริงคู่ด้าน  ผลิตภัณฑ์ได้ขายคู่อัน

ข่อที่แปดนั้นได้  แก่ฝ่ายพัฒนา

คุณภาพชีวิตมนุษย์  ให่อยู่ดียืนหมั่น

สานความฝันไทยบ้าน  ให่สมหวังดังฝันใฝ่

ซ่อยผู้ทุกข์ยากไฮ้  ให่ดีขึ้นคู่สู่คน

ให้ได้โฮจ้นจ้น  ม่วนซื่นโฮแซว

มีแนวกินบ่อนนอน  สุขสำบายยืนหมั่น

อยู่นำกันคืออ้ายน้อง  คล้องแขนกันมันม่วน

ชวนกันอยู่ฮอดร้อย   ห่าสิบปีแล้วจั่งค่อยตาย

ข้อที่เก้าสุดท้าย  ประสานงานชุมชน

ผู้ใดจนทนทุกข์  ฝ่ายประสานต้องซ่อยแก้

แวประสานงานให่  ไทยบ้านเฮาทุกก้ำทุกฝ่าย

ทั้งนอกในหมู่บ้าน  งานนี้ต้องแม่นเขา

เอาเอกสารไปส่งให่  เสียงตามสายกะแม่นเพิน

ไปทวงเงินหมู่เจ้า  เอาไปให่ผู้เพินตาย

สาธยายเมิดถ้วน   หน้าที่กรรมการ

บริหารงานชุมชน  ให่อยู่ดีมีเป็นได้ 

ไผได้รับเลือกให่  เป็นกรรมการดังกล่าว

ถือว่าซาวพี่น้อง  ไว้ใจเจ้าด้วยฮักแพง

ให้เจ้าแข็งขันไว้  ทำงานไปให้ลุล่วง

คนทั้งปวงสิยกย่อง  ซุมพี่น้องสิหุ่มหอม

กรรมดีกะสิต้อม   ตุ้มโฮมมาซ่อย

เทวดาใหญ่น้อย  สิซอยตุ้มให่ซุ่มเย็น

ได้มีเป็นดังที่เจ้า  เฝ้าใฝ่ฝันทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  งานเงินพร้อมชื่อเสียง  

ข่าขอโอมเป่าเพี้ยง  เสกเป่าพระคาถา

มหาละลวยลิน  ให่บินมาไวฟ้าว

มาเอาพรไปส่งให่  ไทยบ้านเฮาทุกหมู่เหล่า

ให้เข่าใจกันทุกเรื่อง  การเมืองนั้นเลิกแบ่งสี

ขอให่ประเทศนี้     คนฮ่างมีหลายกว่าหมู่

คนผู้ทุกข์ยากไฮ้   ให่มีหน่อยส่ำบ่มี

คนใจดีให้มากล้น  คนหล่อสวยบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคืออ้ายน้อง  ฮักแพงหมั่นบ่หน่ายกัน

อายุยืนยาวหมั่น  พันปีศรีสง่า

สุขอยู่ในใต้หล้า  มาโฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้น  ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ้นได้    เงินคำแก้วหลั่งโฮม เด้อ..เพี้ยง

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

3 thoughts on “ผญาประกวด 2

  1. ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์วิทิต ไชยวงศ์คต เป็นอย่างสูง

Comments are closed.