ผญาทักทายและอวยพร

กล่าวเมื่อได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในงานต่าง ๆ  มี  7  บทกลอน

……………………………..

1.  งานทำบุญผ้าป่า

………………………………

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง

สำบายดีคู่คน  ที่สนใจมางานนี้

ผลามีได้พ้อหน่า  วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่  ใจหมู่เจัาจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว  แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาบก้อย  ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข่อยสิเทียวหาหมู่เจ้า  เอาผ่าป่ามานำ

มาทำบุญนำกัน  ผูกพันเป็นพี่น้อง

มาเป็นทองผืนแหน่น  แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น

มาเป็นแฟนฮ่วมบ้าน  เฮือนซานต้อดเข่าฮ่วมกัน

โจ๊ะบทบั้น  ทักทายกันท่อนี้ก่อน

ขออวยพรส่งท้าย  ให่หมู่เจ้าจงอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย  อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมสมหวังคู่ด้าน  ผลทานเจ้าให่ซ่อยซู

ผู้ใด๋ฮูบฮ่างฮ้าย  ให่สวยหล่อละออตา

ผู้ชราสูงอายุ   เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แขนขาแข่นอิ้งติ้ง  เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย  ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

ให่เจ้ามีเป็นได้   สมใจเจ้าคู่อย่าง

ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง  ได้แฟนฮู้ฮักจริง

ซุมบ่าวสาวใสซิ่ง  ได้แฟนจริงสวยหล่อ

ซุมพ่อแม่พี่น้อง  มีแฟนแล้วให่หมั่นยืน

นอนหลับนั้น  ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้  โชคพันล้านเป็นเศรษฐี  คู่คนเด้อ

…………………………………….

2. งานวันขึ้นปีใหม่

……………………………………

สำบายดีทุกท่าน  ที่มางานวันปีใหม่

วันที่ไทยทุกท่าน  หวังไว้สิเปลี่ยนแปลง

วันที่แสงตะเว็นจ้า   ฟ้าสีทองอ่องต่อง

วันที่มวลอ้ายน้อง  คอยถ่าว่าสิมี

วันที่หวังปลดหนี่  มีเงินทองแหน่นอั่ง

วันที่หวังวาดไว้   สิรวยล้นเป็นเศรษฐี

วันสิมีคู่ซ้อน  บ่นอนหนาวคือแต่ก่อน

วันสินอนห่มเนื้อ   เฟือข่างผู้บ่าวผู้สาว

วันที่เฮาวาดไว้   ได้มีเป็นสรรพสิ่ง

วันเป็นจริงคือวาดไว้  ปีใหม่เริ่มคู่สู่อัน

จบบทบั้น  ทักทายกันท่อนี้ก่อน

ขออวยส่งท้าย  อวยพรให่เจ้าอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน   สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย  อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมหวังคู่ด้าน  การงานเจ้าให่ฮูงเฮือง

ทั้งการเมืองการมุ้ง  ม่วนมันบ่มีเมือย

มิดมับม้อย  เมิดสิ้นอย่าสิมี

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  โพยภัยให่ไกลห่าง

ทางชีวิตปีใหม่นี้  มีสุขล้นตลอดปี

ผู้ใดมีแฟนแล้ว  ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง

บ่าวสาวสวยใสซิ่ง  ได้แฟนซ้อนดั่งใจ

ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย  ให่สวยหล่อละออตา

ผู้ชราสูงอายุ  เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แข้งขาแข่นอิ้งติ้ง  เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย  ให่เต็มตั้งดั่งบาวสาว

มักสาวลาวกะให่  ได้สาวไทยคือเก่า

ตื่นมื้อเช้า  ตะเว็นขึ่นสู่วัน

นอนหลับนั้น  ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้  โชคพันล้านเป็นเศรษฐี  คู่คนเด้อ สาธุ

…………………………………

3.  งานเลี้ยงรับส่ง

……………………………….

สำบายดีทุกท่าน  ที่มางานเลี้ยงรับส่ง

ใจประสงค์อยากพบพ้อ  ผู้เพิ่นย้ายไปจากเฮา

อยากได้ฟังคำเว้า   จากใจก่อนสิจาก

กับอยากฝากสิ่งของให่  เพื่อกันไว้บ่ให่ลืม

ที่เคยยืมเงินใช้  ลืมมันสาเด้อท่าน

ทานให่หมู่พวกบ้าง  ไปทางหน่าสิฮูงเฮือง

ที่เคยเคืองคัดข้อง  หมองใจกันให่ถิ่มปล่อย

เรื่องวุ่นวายใหญ่น้อย ให่ไลถิ่มก่อนสิไป

ดีใจหมู่ได้ย้าย  สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

นับมื้อห่างจากกันแล้ว  ได้พบพ้อต่อมื้อฝัน

คันหมู่ไปทางหน่า  หากินบ่กุ้มปาก

ทุกข์ยากหลายลื่นล้น ทนบ่ได้ให่บอกกัน

เฮาสิผันรถอีแต็ก  รถอีแต๋นไปแหนแห่

แก่หมู่มาอยู่พี้  ดีฮ้ายกะดังเดิม

ขออวยพรเสริมให้  หมู่ไปดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ตำแหน่งงานดีขึ่น  เงินทองบ่อึ้ดอยาก

ความลำบากอย่าพบพ้อ  โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

สุขสำบายปานได้ขึ้น  เมืองสวรรค์เด้อเสี่ยว

สมใจเคียวคู่ด้าน   เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เสี่ยวเอย

……………………………

4. งานแต่งงาน

………………………….

ข่าขอนบนอบไหว่  ประธานใหญ่ในงาน

สุขสำราญคู่คน  ที่สนใจมางานนี้

วันที่มีงานเลี้ยง  สังสรรค์วันแต่ง

น้องคำแพงฮักกันหมั่น  พัวพันไว้ด้วยฮักหลาย

ขอแสดงความดีใจด้วย  เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่อ

เหมาะสมกันกะด้อ  ซ่างหาพ้อกะซ่างเป็น

ข่อยอยากเห็นหมู่เจ้า  มีลูกหลานเหลนหล่อน

ขอออนซอนล่วงหน่า  ว่าลูกเจ้าต้องหล่อสวย

จึงขออวยพรให่  ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

ตามที่หวังวาดไว้  สมใจเจ้าใฝ่ฝัน

มีลูกหลานไวฟ้าว  เป็นบ่าวสาวเจ้าได้เพิง

ไทยบ้านได้ยกย่อง  มวลพี่น้องได้เพิงพา

ให่เจ้ามีอายุหมั่น  ขวัญยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข่า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน  การงานให่ลุหลั่ง

ย่างไปใสไทยบ้านหุ่ม แห่แหนเจ้าด้วยฮักแพง

ความแข็งแฮงคงมั่น  บ่มีวันแปรเปลี่ยน

ผิวพรรณเนียนปานยังน้อย  มีข่อยข่าซอยแฮง

ฮักแพงกันฮอดมื้อเถ่า  ดูแลกันฮอดมื้อแก่

เป็นแม่ตู้พ่อตู้    ชูไม้เท้าซอยกัน  พุ้นหละเด้อ

…………………………………………..

5.  งานพบปะสังสรรค์ตุ้มโฮม

………………………………………….

สำบายดีทุกท่าน  ที่เคารพรักฮักแพง

มาพาแลงตุ้มโฮม  คุยกันกินข้าว

เจ้ามีปลามีเหล้า  ข่อยมีผักกะเดาปิ้งไข่

เจ้ามีอบไก่ผู้โจ้น   ข่อยมีผักกะโดนจ้ำแจ่วบอง

มีของกินกองโจ้โก้  แบ่งกันกินคุยกันม่วน

อิ่มแล้วชวนกันออกดิ้น  ใส่เพลงเด้งให่ม่วนมัน

คันมีใจให่กันแล้ว  เหยียบตีนกันกะบ่ว่า

เตะก้นนำกะบ่เว้า  ข่อยฮักเจ้าอย่างเดียว

หาผูกเสี่ยวเอาไว้   อายุใกล้เคียงกันเด้อละท่าน

คันผูกเสี่ยวกับพ่อเถ่า  ซุมหมู่เจ้าอย่ากระทำ

ให่มียำเกรงไว้  ควรบ่ควรให่คึดก่อน

ขออวยพรส่งท้าย  ให่พี่น้องคู่สู่คน

ความทุกข์จนอย่ามาใกล้  โพยภัยให่หนีห่าง

ผู้ที่เป็นหม้ายฮ้าง  หาแฟนได้ป่านคึดเอา

ผู้ใดมีแฟนเถ่า  ให่แข็งแรงแฮงบ่หล่า

วาสนาหลายได้ช้างเถ่า  ขายงาได้ค่าแพง

สาวคำแพงน้องชายหล่า  ให่หาแฟนได้สวยหร่อ

ซุมพ่อแม่พี่น้อง  มีแฟนแล้วให่หมั่นยืน

นอนหลับนั้น   ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้  เงินคำแก้วหลั่งโฮม…เด้อ

…………………………………………………

6.  งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม

………………………………………………….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง       

สำบายดี คู่คน  ที่สนใจมางานนี้

ผลามีได้พ้อหน่า  วาสนาหลายได้มาฮ่วม    

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่  ใจหมู่เจัาจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว  แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาบก้อย ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข่อยสิเทียวหาหมู่เจ้า คันส่งข่าวไปเถิง      

แม่นสิเหิงปานใด ใจผูกพันเป็นพี่น้อง 

สิเป็นทองผืนแหน่น  แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น 

มาเป็นแฟนฮ่วมบ้าน  เฮือนซานต้อดเข่าฮ่วมกัน

โจ๊ะบทบั้น  ทักทายกันท่อนี้ก่อน        

ขออวยพรส่งท้าย  ให่หมู่เจ้าจงอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งอันใด              

โพยภัยหาย  อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง 

สุขสมสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันไผฮูบฮ่างฮ้าย  ให่สวยหล่อลออตา     

ผู้ชราสูงอายุ   เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แขนขาแข่นอิ้งติ้ง  เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง   

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย  ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

ซุมบ่าวสาวส่ำน้อย  ให้สวยใสรูปหล่อ      

ขอเงินพ่อแม่ได้คู่มื้อ ไปโรงเรียนให่ครูฮักแพง

ให้แข็งแรงเก่งพร้อม  เป็นคนดีพอได้เพิง

เถิงพระธรรมทุกถ่วนหน้า ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

สอบเทือใดกะให่ได้  สมใจได้แต่สี่

เป็นคนดีทุกถ่วนหน้า  พาพี่น้องให่ฮ่างมี

ขอให้วัดแห่งนี้   จงเป็นที่สุขสงบ               

ดลให่เฮาได้มาพบ  พ้อกันอีกเทือหน่า

ครูอาจารย์ให่ยืนหมั่น  ฮักแพงกันบ่เป็นอื่น  

อายุยืนฮอดร้อย ห่าสิบปีถ่วนคู่สู่คน

ความทุกข์จนอย่ามาใกล้  อันตรายอย่ามาผ่า 

สุขสำบายทุกถ่วนหน่า รวยล้นเป็นเศรษฐี….เด้อพี่น้องเอย

…………………………………………………

7.  งานทำบุญผ้าป่า

………………………………………………….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง

สำบายดีสู่คน  ที่มางานบุญวันนี้

ผลามีได้พ้อหน่า  วาสนาหลายได้มาฮ่วม

มาตุ้มโฮมเป็นพี่น้อง  มาตีฆ้องฮ่วมบุญ

ขอบพระคุณอย่างเหลือล้น  ที่เชิญผมมากะล่าว(กล่าว)

เว้าผญาฝากพี่น้อง  ได้หัวยุ้มซุ่มใจ

เว้าไปหลายมันสิข้อง  ลองใส่หลายมันสิเก่า

เกิดมาโดนมันสิเถ่า  มีงานเข้าจั่งว่ากัน

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่  ใจหมู่เจัาจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว  แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาภก้อย  ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข่อยสิเทียวหาหมู่เจ้า  เอาซองผ่าป่ามานำ

มาทำบุญนำกัน  ผูกพันเป็นพี่น้อง 

มาเป็นทองผืนแหน่น  แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น

มาเป็นแฟนฮ่วมบ้าน  เฮือนซานต้อดเข่าฮ่วมกัน

ขออวยพรให้ทุกท่าน  สุขสำราญการเป็นอยู่

มวลหมู่ทุกข์ยากไฮ้  ให้ไลข้างห่างหนี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งแนวใด

โพยภัยหาย  อันตรายให่หนีเกลี้ยง

ชื่อเสียงให่ดังก้อง  เงินทองให่ลุหลั่ง

สุขสมสมหวังสู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

คันไผฮูบฮ่างฮ้าย  ให้สวยหร่อละออตา

ผู้ชราสูงอายุ   เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

แขนขาแน่นอิ้งติ้ง  เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใด๋ยานต้วบต้วย  ให่เต็มตั้งดั่งบ่าวสาว

อายุยืนยาวหมั่น  พันปีศรีสง่า

สุขอยู่ในใต้หล้า  มาโฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้น  ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้  เงินคำแก้วหลั่งโฮม

โอม อุ อะ มุ มะ มูลมา สะทา โสตถี ภะวันตุ โน โหตุ สัพพะทา สาธุ …..เพี้ยง!

……………………………………….

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

27 thoughts on “ผญาทักทายและอวยพร

 1. ลุงทิตคับซ่อยนำเสนอภาษาภูไทกะตะบ้านเฮาแหน่คับ ได้ยินไทบ้านโคกนาดีเว้าภูไทแล้วเเคนเจ๋อ มิหลงเหล๋ออัตลักษณ์ความเป็นภูไทไว้เลย เป็นญ้อกันเหมิดแล้ว แม้เเต่เว้ากับคนภูไทนำกันกะยังเว้าญ้อ มีโอกาศเบาะคับที่ภาษาภูไทเฮาสิสูญหายคือกันกับภาษาของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ขอลุงทิตแสดงทัศนคติแหน่เด้อคับ

  • ช่างเขาเถอะหลาน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดภาษาใดก็ได้ ไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ประการใด แต่ชาวภูไทยส่วนใหญ่เจอลาวเว้าลาว เจอญ้อเว้าญ้อ เจอคนไทยพูดไทย เจอฝรั่งเว้าอังกฤษ กลับบ้านเว้าภูไทย หลานจงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนภูไทยและเว้าภูไทยได้ถูกต้อง ไม่ต้องเป็นห่วงว่าภาษาภูไทยเราจะสูญหาย เพราะทุกสรรพสิ่งมีเกิดแล้วก็มีดับและดับแล้วก็มีเกิดเป็นธรรมดา

 2. ขอบพระคุณพ่อครูมากนะคะ สำหรับสิ่งดีๆและมีค่ายิ่งนัก หลายๆสิ่งที่นำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานนั้นเป็นประดยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะ ขอความดีจงคุ้มครองพ่อครูนะคะ

 3. คุณนงนภัส ครับ
  รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณนงนภัสเข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจและอวยพรให้ความดีคุ้มครอง พ่อครูสุขภาพดี แข็งแรงและทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ตายง่าย ๆ จะอยู่ยาวถึง 150 ปี คุณนงนภัสช่วยอยู่เป็นเพื่อนพ่อครูหน่อยนะ
  พ่อครู

 4. ขอให้พ่อครูมีสุขภาพแข็งแรง อยู่คู่กับลูกหลานอีสานตลอดไป

  • ขอบคุณที่ให้พร ขอพรนั้นจงย้อนคืน
   คุณชาญวิศอายุยืน ทุกวันคืนสุขสำราญ
   ผิวพรรณผุดผ่องใส พลังกายสุดเข้มแข็ง
   คนรักและฮักแพง ทุกหนแห่งระบือนาม
   ได้มีเป็นเช่นที่ฝัน สารพันทรัพย์สิ่งของ
   ร่ำรวยด้วยเงินทอง ตลอดสองห้าห้าห้า…เทอญ

 5. ขอให้พ่อครูสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว149ปี ตามปรารถนา
  จากลูกหลานชาวเจริญศิลป์ สุนทร สายคำ ลูกพ่อสุบิน สายคำ ตอนนี้ผมอยู่มหาจุฬาฯขอนแก่น เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต ผมได้อาศัยข้อมูลพ่อครูไปใช้ในงานวิทยากรหลายงานแล้วครับได้รับคำชมเชยมากโดยเฉพาะ ผู้ญาณ

 6. ขอบคุณที่ให้พรให้อายุยืน 149 ปี แต่ต้องมีชีวีสุขสันต์ต่อท้ายนะ กล่าวคือยังวิ่งได้ร่างกายแข็งแกร่งแรงยังดี มีเพื่อนรุ่นเดียวกันยังอยู่ และเป็นปู่ที่ยังซู่ซ่ากระชุ่มกระชวย อย่างนี้เอา ถ้ามีอายุยืนยาว 149 ปี แต่ชีวีไม่สุขสันต์ กล่าวคือแก่หงักจนได้คลาน มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นภาระของลูกหลานก็ขอตายก่อนดีกว่า ท่าน ผอ.สนิท ไชยวงศ์คต พ่อสุบินและท่าน ผอ.จินดา สายคำ เคยเล่าให้พ่อครูฟังว่า สุนทร สายคำได้เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ่อครูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหลานบ้านเจริญศิลป์ของเราได้เป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็ต้องขอเอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกประการเทอญฯ

 7. พ่อครูครับช่วยแต่งผญาอำลาโรงเรียนให้หน่อยครับ ไว้ใช้เวลางานปัจฉิมนิเทศ ครอบคุณครับ

  • คุณชาญชวิศ ครับ
   พ่อครูลืมเรื่องคำขอให้ช่วยแต่งผญาอำลาโรงเรียนเสียสนิท ต้องขอโทษอย่างมากด้วย ก็จะพยายามเขียนย้อนหลังเผื่อได้ใช้ในปีต่อ ๆ ไป นะครับ

 8. พ่อครูค่ะหนูได้โจทย์เเต่งผญาเรื่อง อนุรักษณ์วัฒธรรมอีสาน แต่หนูเเต่งยังไงก็เเต่งไม่ได้ช่วยหนูเเต่งหน่อยได้ใหม ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • คุณพิศิษฐา ครับ
   พ่อครูจะลองพยายามแต่งให้ครับ แต่อาจจะช้าหน่อยนะครับ สวัสดีครับ

 9. พ่อครูครับช่วยแต่งกลอนแหล่พรรณนาป่าให้หน่อยครับ จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ ชาญชวิศ ทุ่มโมง

 10. สุดยอดเลยพ่อครู…..ขอให้พ่อครูสุขภาพแข็ง-แรง อ่านงานของพ่อครูแล้วดีมากเลยค่ะ เด็กๆหรือใครที่ต้องการความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย….อยากให้พ่อครูเขียนผญาแนะนำตัวเวลาขึ้นเวทีประชุมวิชาการ และไม่วิชาการ ที่สามารถใช้ได้ทุกงานทุกโอกาส และขอผญาเด็ดกล่าวลาเมื่อจบการนำเสนอวิชาการนะคะ ขอบพระคุณมาล่วงหน้านะคะพ่อครู ^-^

 11. สวัสดีครับ คุณพัชชา
  ขอบคุณที่แวะเข้ามาเบี่ยมชมเว็บพ่อครู เรื่องให้ช่วยเขียนผญานั้น จะพยายามครับ สวัสดีครับ

 12. ไม่คิดว่าจะมีใครที่แชร์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เหมือนพ่อครูนะคะ
  เป็นแสงสว่างและจุดประกายให้พิธีกรมือใหม่ทั้งหลายมีความมั่นใจขึ้นคะ

 13. คุณอรพิน ครับ
  ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยม รู้สึกดีใจที่ชมครับ สวัสดีครับ

 14. ขอบพระคุณผญา ที่พ่อครู ได้เผยแพร่สอนลูกหลานค่ะ หนูตอนนี้หนูสนใจผญามากค่ะ และนักเรียนก็กำลังสนใจเรียนค่ะ ตอนนี้หนูเปิดชมรม ผญาพาเพลิน และทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสอดแทรกการเล่นพิณ และการศึกษาผญาไปพร้อมๆกันค่ะ นักเรียนมาสมัครกันเยอะมากค่ะ พ่อครูค่ะหนูขอร้องให้พ่อครูแต่งผญา ให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบทอดผญาให้กับชมรมหนูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • คุณครูศิริ ครับ
   พ่อครูขอแสดงความชื่นชมแนวคิดในการเปิดชมรมผญาพาเพลินของคุณครูด้วยคนครับ ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ ที่ขอให้พ่อครูช่วยแต่งผญาให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบทอดผญาให้กับชมรมของคุณครูนั้นไม่มีปัญหาครับ เนื่องจากพ่อครูไม่ใช่หมอผญา หมอลำ หรือหมอสอย แต่เป็นเพียงผู้ชื่นชอบผญาเท่านั้น จึงต้องให้คุณครูช่วยขัดเกลาก่อนนำไปใช้นะครับ

 15. ใจประสงสร้าง ผ่านทาง จั่งมาพ้อคำครูว่า
  ศิษย์มาขอวิชา นำครูบาอาจารย์ท่าน
  ขอครูนั้นซอยส่งเสริม ได่มาอ่านคำครูเว้า
  เขียนออกมาเปนผญา ศิษย์มาขอวิชา
  บุญผลาจั่งเเม่นล้น ผมผุเรียนมาน่อย
  ไห้ครูชอยสั่งสอนแน่ ผมดีใจแท่ๆ เเวะมาพ้อ ผ่านทาง คำว่าเรื่อจ้างนี้ คิดดีไป่ผุพาว่า เปียบว่าครูเปนเรื่อจ้าง ส่ำน้ำช๊างฮ้างยุนา
  หาคำแทนครูบ่ได่ เลยได่เอิ้นว่าอาจารย์
  เมตตาแน่เด้อท่าน ผุเพิ่ลมีวิชา จั่งได่มาขอเจ้าคำเเนะนำ จากครูเพิ่ล เอิ้นพ่อแม่ก่ะได่
  เพิ่ลผุไห้แม่นวิชา ผมขอวันทาน้อม เถื่อล่วงเกินคุณครูไป ขอขมาจากใจเด้อคร้คุณครู ขูลูคำสุดท้าย ได่ยกเอา คำพระว่า
  บวชเรียนมาเพิ่ลพาเว้า คุณครูเจ้าจงเจริญ (#เต่าดอยตุง-เรียนนำพ่อก่อนำครู )

 16. คุณสาธิต นาวัลย์ ครับ
  เรื่องสิเฮียนผญานั้น มันบ่ยากดอกสาธิต
  เพียงเฮาคิดคำค้องจอง ท่องจำจดไว้
  บ่อนได๋มันคัดข่อง บ่ค่องคือกะแก้ใหม่
  แก้มันไปเรื่อย ๆ เมื่อยแล้วกะเล่านอน
  ตอนอารมณ์ดีแล้ว ค่อยแจวใหม่มาเขียน
  เพียรไปวันสองวัน บ่ทันดนกะเป็นแล้ว หลานเอ๋ย

Comments are closed.