สคริปต์พิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่

 เขียนไว้  4  ตัวอย่างครับพี่น้อง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน  4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด  6. พิธีกรควรปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้สอดคล้องกับความเห็นของประธานจัดงานหรือเจ้า ภาพ ก่อนนำไปใช้    7.  ก่อนที่พิธีกรจะเชิญใครขึ้นพูดควรบอกกล่าวให้เขารู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  เพื่อให้เขาได้เตรียมตัว ซึ่งจะทำให้งานราบรื่น สนุก และจบแบบประทับใจ

………………………………

ตัวอย่างที่ 1

บทพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่

ของโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง

พิธีกรคู่

………………………………………………………………………………………………………..

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม (พิธีกรหญิงยืนด้านซ้ายมือพิธีกรชาย)

พิธีกรหญิง  อ่านบทกลอนต่อไปนี้

ขอต้อนรับ  ทุกท่าน  ที่เคารพ

ด้วยน้อมนบ ด้วยยินดี ที่ได้เห็น

วันนี้หยุด  พักผ่อน  เมื่อตอนเย็น

มานั่งเล่น  สังสรรค์  คุยกันกิน

ลืมเรื่องงาน  เรื่องเงิน เรื่องความรัก

เรื่องอกหัก   ลืมมัน  เสียให้สิ้น

เรื่องความรัก  ที่กลัวใคร  เขาได้ยิน

สารภาพสิ้น  บอกเขา  เรารักใคร

เรื่องเลวร้าย  ใดใด ในชีวิต

ที่เคยคิด เคยทำไว้  ให้เลือนหาย

เคยถือโทษ  โกรธเคือง  ใครต่อใคร

อภัยให้  แก่กัน  ในวันนี้

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลสุข

ถีบความทุกข์  โรคภัย  ให้ห่างหนี

เติมความสุข  หมื่นเท่า  พันทวี

เป็นเศรษฐี  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรชาย…….เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง เด็ดเดี่ยว ชอบสั่งการ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายแห้ว  ชอบข้าวหุง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โสดเสมอครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันสุดสวย  ชอบข้าวหลาม ตำแหน่งครูชำนาญการ  โสดบางครั้งค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง  เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่2554 ครับ

ท่านที่เคารพครับ ปีนี้ท่านผู้อำนวยการเด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ และคณะบริหารเห็นว่า  พวกเราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีจนแทบจะไม่ได้คุยกันเลย  จึงจัดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูโรงเรียนของเราได้พบปะพูดคุยกัน ทานอาหารด้วยกัน ดื่มด้วยกัน และเมาด้วยกัน ใครรักใคร่ชอบพอกันก็สารภาพรักต่อกันในวันนี้  ส่วนใครที่โกรธกัน เกลียดกันชังกันก็ให้อภัยแก่กันในวันนี้  นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเขา  จะมีก็แต่เราและพวกเราเท่านั้น  พวกเรายังมีภาระที่จะต้องร่วมกันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป กล่าวคือพัฒนาให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ  ประธานจัดงาน ขึ้นมากล่าวเรื่องงานวันนี้ ให้โอวาท อวยพรปีใหม่และกล่าวเปิดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554   ขอเรียนเชิญครับ (พิธีกรทั้งสองแยกให้ประธานยืนตรงกลาง)

(หลังประธานกล่าวจบ)

พิธีกรหญิง  …ลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลครูขยันจำนวน  3  รางวัล  เรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ประเมินคุณครูที่ขยันขันแข็ง ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ไม่ทิ้งห้อง ไม่กลับก่อนเวลา เรียงลำดับมา  3  ท่าน ได้แก่  1. คุณครูตื่นดึก  เช้าทุกวัน  2. คุณครูตืนเช้า  สายบางวัน   3. คุณครูตื่นสาย  เช้าบางวัน

พิธีการชาย  : ลำดับแรก  ขอเรียนเชิญคุณครูตื่นดึก  เช้าทุกวัน ขึ้นมารับรางวัลครูขยันจากท่านประธาน ครับ  ขอเรียนเชิญครับ……………..  ซวด ๆ เป็นกำลังใจกันหน่อยครับ

พิธีกรหญิง  :  ลำดับที่สอง ขอเรียนเชิญคุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน ขึ้นมารับรางวัลครูขยันจากท่านประธาน   ขอเรียนเชิญค่ะ……………………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ

พิธีกรชาย  :  และลำดับที่ 3 คุณครูตื่นสาย  เช้าบางวัน  ขึ้นมารับรางวัลจากท่านประธานด้วยครับ…………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจด้วยครับ

(เมื่อประธานมอบรางวัลและเดินลงจากเวทีแล้ว )

พิธีกรหญิง………. ลำดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการรำวงค่ะ  เรียนเชิญท่านประธานและคุณนาย นำหน้า ตามด้วยคู่ของเพื่อนครูทุกท่าน  ใครรักใครชอบใครโค้งออกมารำ ใครไม่มีคู่ ก็รำชมนกชมไม้ไปด้วยกันค่ะ  ดนตรีพร้อมแล้วบรรเลงเพลงรำวง 3  เพลงรวดนะคะ  เชิญทุกท่านค่ะ วันนี้ใครไม่ยอมลุกมารำวงด้วยกัน คนนั้นเป็นหนอนค่ะ

(เมื่อรำวงจบแล้ว )

พิธีกรชาย………..ลำดับต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของคณะครูโรงเรียนของเรา  ชื่อการแสดงว่า  รำอวยพรวันปีใหม่ 2554 ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… ฝึกซ้อมกันมาหลายวันแล้ว  รับรองว่าสวยที่สุดในงานคืนนี้ครับ  เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

(หลังแสดงจบแล้ว)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงค่ะ  และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลด้วยค่ะ

พิธีกรชาย ……..ลำดับต่อไป เป็นการจับสลากรับของขวัญผู้โชคดีจากท่านประธาน ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ  วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา ประธานจัดงาน เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ เตรียมของขวัญมามอบให้พวกเราเป็นพิเศษ จำนวน  3  ห่อ  ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีคนนั้น  เรียนเชิญท่านประธานจับสลากครับ (ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง …..ผู้โชคดีคนแรกได้แก่คุณครูหรูหรา  รักรุ่งริ่ง เชิญรับรางวัลโชคดีจากท่านประธานค่ะ

….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  (ประธานจับสลากยื่นให้พิธีกรชาย)

พิธีกรชาย………..ผู้โชคดีคนต่อมาได้แก่คุณครูรุ่มร่าม  หร่อลูกลูกเดียว เชิญคุณครูรุ่มร่าม  หร่อลูกเดียวรับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานครับ …………ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยครับ  ขอบคุณครับ

(ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง……….ท่านประธานจับขึ้นมาแล้ว  ผู้โชคดีคนต่อมาได้แก่คุณครูเรไร  รักรอนแรม   เชิญรับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานค่ะ   ….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย  …ลำดับต่อไปเป็นการสมโภชงานของพวกเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 5  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบรับประทานเชิญตามสบายทุกท่านครับพี่น้อง

(หลังจบ 5  เพลงแล้ว)

พิธีกรหญิง………..ลำดับต่อไป เป็นการแลกของขวัญของคุณครูที่เตรียมมาค่ะ  ตามกติกาของเรา  คุณครูทุกคนต้องเตรียมของขวัญราคาไม่ต่ำกว่า  200 บาทมาคนละ 1 ห่อ  แต่ละห่อฝ่ายจัดของขวัญจะเขียนชื่อของท่านติดไว้   เรียนเชิญท่านประธานเป็นผู้จับสลากชื่อคุณครูท่านแรกที่จะเป็นผู้มอบของขวัญ……..  ท่านประธานจับขึ้นมาแล้วค่ะ  จับได้คุณครูสนั่น  สอนสนุก   ขอเรียนเชิญคุณครูสนั่น  สอนสนุกไปรับของขวัญที่มีชื่อของตนเองจากฝ่ายของขวัญ  แล้วขึ้นมาจับสลากเพื่อมอบของขวัญตัวเองให้แก่คุณครูที่โชคดีท่านอื่น  ขอเรียนเชิญค่ะ   ……………….(พิธีกรรับสลากจากคุณครูสนั่น  สอนสนุก มาอ่าน)…. จับได้คุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย ค่ะ .เชิญคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณครูสนั่น  สอนสนุก ด้วยนะคะ  ….คุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย คะ รับของขวัญแล้วจับสลากมอบของขวัญของท่านมอบให้แก่คุณครูท่านต่อไปด้วยค่ะ…. ฝ่ายของขวัญช่วยส่งห่อของขวัญที่มีชื่อคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย มาให้เธอด้วยนะคะ  เชิญจับสลากค่ะ(จับสลากขึ้นมายื่นให้พิธีกร)      ผู้โชคดีได้แก่คุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  เชิญคุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย ค่ะ  คุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  อยู่หรือเปล่าคะ คุณครูมาดแมน  นับหนึ่ง  คุณครูมาดแมน  นับสอง คุณครูมาดแมน  นับสาม  เอ้า !มาแล้ว เชิญเลยค่ะ  (วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยพิธีกรชาย หญิงสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่พิธีกร)

พิธีกรชาย  :  ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวอวยพรปีใหม่ครับ  ขอเรียนเชิญท่านรองฝ่ายบริหารสอดส่อง สั่งลูกเดียว  ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2554  ด้วยครับ  ขอเรียนเชิญครับ (พิธีกรทั้งสองแยกยืน ให้ท่านรองสอดส่องยืนกลาง)

(ท่านรองสอดส่อง  สั่งลูกเดียว.กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรหญิง  :  บุคคลสำคัญยิ่งของโรงเรียนของเราอีกท่านหนึ่งที่ดูแลพวกเราด้วยดีมาตลอด ขาดท่านเหมือนขาดใจค่ะ  ขอเรียนเชิญท่านรองฝ่ายวิชาการ เรืองรอง  รักรุ่งเรือง ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่ด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ (พิธีกรทั้งสองแยกให้ท่านรองเรืองรองยืนกลาง)

(ท่านรองเรืองรอง  รักรุ่งเรือง กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรชาย  …ลำดับสุดท้ายเป็นการสมโภชงานของพวกเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 100  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้หยุดชดเชย  1 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับพี่น้อง

คืนนี้ไม่เมาและไม่ได้เต้นหน้าเวที ไม่เลิกราโดยเด็ดขาด   ใครเมาขับรถอันตราย  จึงห้ามกลับ ให้หลับคาเวทีไปเลย

โชคดีปีใหม่  2554 ทุกท่าน…สวัสดีครับ / แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะคะ  สวัสดีค่ะ

………………………………….

ตัวอย่างที่  2

พิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ของบริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จำกัด

พิธีกรคู่

………………………………

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเคารพท่านผู้ชม

พิธีกรหญิง อ่านบทกลอนต่อไปนี้

ขอต้อนรับ  ทุกท่านที่เคารพ

เรามาพบ  กันวันนี้  ดีเหลือหลาย

ทำงานเหนื่อย  ทั้งปี  วันนี้สบาย

ได้ผ่อนคลาย  ความเหนื่อยยาก  จากการงาน

ทิ้งภาระ  หน้าที่เรา  เอาไว้ก่อน

หยุดพักผ่อน จัดงาน  ร่วมสังสรรค์

เชิญพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

มาสังสรรค์   แบ่งปันสุข สนุกสบาย

เรื่องเลวร้าย  ใดใด ในชีวิต

ที่เคยคิด เคยทำไว้  ให้เลือนหาย

เคยถือโทษ  โกรธเคือง  ใครต่อใคร

อภัยให้  แก่กัน  ในวันนี้

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลสุข

ถีบความทุกข์  โรคภัย  ให้ห่างหนี

เติมความสุข  หมื่นเท่า  พันทวี

เป็นเศรษฐี  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรชาย…….กราบเรียนท่านประธานบริษัทเมืองทองยูไนเต็ด จำกัด คุณเหนียวหนึบ นั่งนับนาน เพื่อนพนักงาน และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายสนุก วิ่งสนั่น  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ไปได้ทุกที่แล้วแต่เจ้านายสั่ง โสดเสมอครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉัน เงินดี  งานนิดหน่อย  ตำแหน่งแคชเชียร์   โสดทั้งคืนคะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่2554 ของบริษัทเราครับ

ท่านที่เคารพครับ ปีนี้ทางบริษัทเห็นว่าพวกเราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปี  ท่านประธานบริษัทของเราจึงจัดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนงานของบริษัทได้พบปะพูดคุยกัน ทานอาหารด้วยดื่มด้วยกัน เมาด้วยกัน ใครรักใคร่ชอบพอกันก็สารภาพรักต่อกันในวันนี้  ส่วนใครที่โกรธกัน เกลียดกันชังกันก็ให้อภัยแก่กันในวันนี้  นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเขา  จะมีก็แต่เราและพวกเราเท่านั้น  พวกเราจะร่วมกันทำงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท เพราะถ้าบริษัทเจ้ง พวกเราก็จน ตกงานไม่มีเงินใช้ ถ้าบริษัทเจริญรุ่งเรืองพวกเรามีงานทำ ได้โบนัส เงินเดือนเพิ่มและอีกมากมาย พวกเรามีกินมีใช้ไม่ลำบากแน่นอน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานบริษัทเมืองทองคุณเหนียวหนึบ  นั่งนับนาน ขึ้นมาให้โอวาท อวยพรและกล่าวเปิดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554   ขอเรียนเชิญครับ (พิธีกรทั้งสองแยกกันให้ประธานยืนกลาง)

(หลังประธานกล่าวจบ)

พิธีกรหญิง … ทุกปีฝ่ายบริหารของบริษัทเมืองทองของเราจะพิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานดีเด่นประจำปี  และปีนี้ก็เช่นกัน  พนักงานดีเด่นอันดับที่ 1 ประจำปี  2554 ได้แก่ คุณดุจดาว  ดอกลั่นทม  ขอเชิญคุณดุจดาว  ดอกลั่นทม  ขึ้นมารับรางวัลจากท่านประธานค่ะ  ……………ซวด ๆ ให้เป็นเกียรติด้วยค่ะ

พิธีกรชาย  :  พนักงานดีเด่นอันดับที่ 2  ได้แก่ คุณจริงจัง  จริงใจ  ขอเชิญคุณจริงจัง  จริงใจ  รับรางวัลจากท่านประธานด้วยครับ  ….ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ

พิธีกรหญิง  :  พนักงานดีเด่นอันดับที่  3  ได้แก่  คุณจิงโจ้  จอดรอ  ขอเชิญคุณจิงโจ้  จอดรอ  รับรางวัลจากท่านประธานเหนียวหนึบด้วยคะ …ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยค่ะ

(เมื่อประธานมอบรางวัลและเดินลงจากเวทีแล้ว )

พิธีกรชาย………. ต่อไปนี้เป็นการสมโภชงานด้วยการรำวงครับ  เรียนเชิญท่านประธานและคุณนาย นำหน้า ตามด้วยคู่ของคนงานบริษัทของเราทุกท่านนะครับ ใครที่หาคู่ไม่ได้ก็ให้รำเดี่ยวไปก่อน หรือจะรำคู่สามคนก็ไม่ว่ากันครับ  ดนตรีพร้อมแล้วบรรเลงเพลงรำวง 3  เพลงรวดครับ เชิญทุกท่านนะครับ  วันนี้ใครไม่ยอมลุกมารำวงด้วยกัน คนนั้นเป็นหนอนครับ

(เมื่อรำวงจบแล้ว )

พิธีกรหญิง………..ต่อไปเป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของพนักงานของบริษัท   ชื่อการแสดงว่า   รำอวยพรปีใหม่ พนักงานหญิงเราฝึกซ้อมกันมาหลายวันแล้ว  รับรองว่าสวยที่สุดในงานคืนนี้ค่ะ เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

(หลังแสดงจบแล้ว)

พิธีกรชาย………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงด้วยครับ  และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลจากท่านประธานเหนียวหนึบด้วยครับ

พิธีกรหญิง ……..ต่อไปนี้เป็นการจับสลากรับของขวัญผู้โชคดีจากท่านประธาน ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะ  วันนี้ท่านประธานเตรียมของขวัญมามอบให้พวกเราเป็นพิเศษ จำนวน  3  ห่อ  ใครจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้น  เรียนเชิญท่านประธานจับสลากค่ะ (ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรชาย)

พิธีกรชาย …..ผู้โชคดีคนแรกได้แก่คุณจอม  จอดข้างใน  เชิญเชิญคุณจอม  จอดข้างใน รับของขวัญปีใหม่จากท่านประธานครับ…ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ

(ประธานจับสลากยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง  :  ผู้โชคดีคนที่สองได้แก่  คุณใจ  จอดนอก  เชิญคุณใจ  จอดนอก  รับของขวัญผู้โชคดีปีใหม่จากท่านประธานเหนียวหนึบ  นั่งนับนาน ครับ  …ซวด ๆ ค่ะ

(ประธานจับสลากยื่นให้พิธีกรชาย)

พิธีกรชาย  :  ผู้โชคดีคนที่สาม ได้แก่  คุณแจ๋ว  ไม่ยอมจอด  ขอเชิญคุณแจ๋ว  ไม่ยอมจอด รับของขวัญผู้โชคดีปีใหม่จากท่านประธานครับ  ……..ซวด ๆ ครับ

พิธีกรหญิง …ต่อไปเป็นการสมโภชงานของพวกเราเราค่ะ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 5  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบรับประทานเชิญตามสบายทุกท่านค่ะ

(หลังจบ 5  เพลงแล้ว)

พิธีกรชาย………..ต่อไปนี้เป็นการแลกของขวัญของพนักงานที่เตรียมมาครับ  ตามกติกาของบริษัทเรา  พนักงานทุกคนต้องเตรียมของขวัญราคาไม่ต่ำกว่า  200 บาทมาคนละ 1 ห่อ  แต่ละห่อพนักงานฝ่ายจัดของขวัญจะเขียนชื่อของท่านติดไว้   เรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาจับสลากรายชื่อผู้จะมอบของขวัญให้เพื่อนเป็นคนแรกด้วยครับ …..ท่านประธานจับขึ้นมาแล้วครับ ผู้ที่จะมอบของขวัญให้เพื่อนคนแรกชื่อคุณพรสวรรค์  สวยในซอย เชิญคุณพรสวรรค์  สวยในซอย ขึ้นมาจับสลากมอบของขวัญตนเองให้เพื่อนก่อนครับ ขอให้เจ้าพนักงานฝ่ายของขวัญจัดของขวัญที่มีชื่อของคุณพรสวรรค์  สวยในซอย ส่งให้เธอด้วยครับ  เชิญคุณพรสวรรค์ จับสลากครับ  จับขึ้นมาแล้วครับ ผู้ที่จะได้รับของขวัญคนแรกของงานสังสรรค์ปีใหม่  2554ได้แก่คุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้า  เชิญคุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้าขึ้นมารับของขวัญจากคุณพรสวรรค์  สวยในซอย  ด้วยครับ …ซวด ๆ เป็นเกียรติด้วยครับ  คุณพรสวรรค์ มอบของขวัญแล้วเชิญกลับไปนั่งทานอาหารรอของขวัญจากเพื่อนนะครับ  ส่วนคุณเสน่ห์ อยู่ก่อนนะครับ  เชิญคุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้า จับสลากมอบของขวัญตัวเองให้เพื่อนด้วยครับ  ฝ่ายจัดของขวัญช่วยส่งห่อของขวัญที่มีชื่อคุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้าให้ด้วยครับ (คุณเสน่ห์เท่ห์เป็นบ้าจับสลากขึ้นมายื่นให้พิธีกร) …… จับขึ้นมาแล้วครับ     ผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญจากคุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้าได้แก่คุณสวยใส  ยังเป็นโสด  ขอเชิญคุณสวยใส  ยังเป็นโสด  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณเสน่ห์  เท่ห์เป็นบ้า ด้วยครับ คุณสวยใสอยู่หรือเปล่าครับ คุณสวยใสนับหนึ่ง  คุณสวยใสนับสอง คุณสวยใสนับสาม  คุณสวยใสนับสี่    เอ้า !มาแล้ว เชิญเลยครับ  (วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยพิธีกรชาย หญิงสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่พิธีกร)

พิธีกรหญิง …ต่อไปเป็นการกล่าวอวยพรปีใหม่จากบุคลสำคัญของบริษัทของเรา

ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายเช็คสินค้า  คุณดูดี  ดูตลอด บุคคลสำคัญที่พวกเราเคารพนับถือมากที่สุดรองจากท่านประธานบริษัท  ขึ้นมากล่าวคำอวยพรปีใหม่แก่พวกเราค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ (พิธีกรแยกให้คุณดูดี  ดูตลอด ยืนกลาง)

(หลังจากหัวหน้าฝ่ายดูดี  ดูตลอด อวยพรจบแล้ว)

พิธีกรชาย….

ขอเรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายบัญชีคุณละออ  ดูละเอียด  บุคคลสำคัญที่ดูแลพวกเราด้วยดีมาตลอดปี เขาคือพี่ใหญ่ของพวกเรา เชิญพี่ใหญ่ขึ้นมากล่าวคำอวยพรปีใหม่แก่พวกเราครับ ขอเรียนเชิญครับ(พิธีกรแยกให้คุณละออยืนกลาง)

(หลังจากหัวหน้าฝ่ายบัญชีอวยพรจบแล้ว)

พิธีกรหญิง…..ลำดับสุดท้ายเป็นการสมโภชงานของพวกเราค่ะ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 100  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้พวกเราต้องเข้าทำงานตามปกติอย่างเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะ ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทของเราค่ะ

โชคดีปีใหม่และสวัสดีครับ /แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะคะ …สวัสดีค่ะ

………………………………

ตัวอย่างที่ 3

บทพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่

ของโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง

พิธีกรคู่

…………………………………………………………………………………………………

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรหญิง  อ่านบทกลอนต่อไปนี้

ขอต้อนรับ  ทุกท่าน  ที่เคารพ                          ด้วยน้อมนบ ด้วยยินดี ที่ได้เห็น

วันนี้หยุด  พักผ่อน  เมื่อตอนเย็น                     มานั่งเล่น  สังสรรค์  คุยกันกิน

ลืมเรื่องงาน  เรื่องเงิน เรื่องความรัก                 เรื่องอกหัก   ลืมมัน  เสียให้สิ้น

เรื่องความรัก  ที่กลัวใคร  เขาได้ยิน                สารภาพสิ้น  บอกเขา  เรารักใคร

เรื่องเลวร้าย  ใดใด ในชีวิต                              ที่เคยคิด เคยทำไว้  ให้เลือนหาย

เคยถือโทษ  โกรธเคือง  ใครต่อใคร                อภัยให้  แก่กัน  ในวันนี้

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลสุข                        ถีบความทุกข์  โรคภัย  ให้ห่างหนี

เติมความสุข  หมื่นเท่า  พันทวี                    เป็นเศรษฐี  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรชาย…….เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง เด็ดเดี่ยว ชอบสั่งการ ท่านรองผู้อำนวยการ เพื่อนครู และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายแห้ว  ชอบข้าวหุง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โสดเสมอครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันสุดสวย  ชอบข้าวหลาม ตำแหน่งครูชำนาญการ โสดบางครั้งค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง  เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ ประธานจัดงานให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่2554 ครับ    ท่านที่เคารพครับ ปีนี้ท่านผู้อำนวยการเด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ และคณะบริหารเห็นว่า  พวกเราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีจนแทบจะไม่ได้คุยกันเลย  จึงจัดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูโรงเรียนของเราได้พบปะพูดคุยกัน ทานอาหารด้วยกัน ดื่มด้วยกัน และเมาด้วยกัน ใครรักใคร่ชอบพอกันก็สารภาพรักต่อกันในวันนี้  ส่วนใครที่โกรธกัน เกลียดกันชังกันก็ให้อภัยแก่กันในวันนี้  นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเขา  จะมีก็แต่เราและพวกเราเท่านั้น  พวกเรายังมีภาระที่จะต้องร่วมกันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป กล่าวคือพัฒนาให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลง เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ  ประธานจัดงาน ขึ้นมากล่าวเรื่องงานวันนี้ ให้โอวาท อวยพรปีใหม่และกล่าวเปิดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554   ขอเรียนเชิญครับ(พิธีกรทั้งสองแยกให้ผอ. ยืนกลาง)

ประธาน  :     สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนครูทุกท่าน และเพื่อนร่วมงานทุกคน จัดให้มีงานสังสรรค์ปีใหม่ 2554 ขึ้นในวันนี้  และที่ดีใจมากที่สุดคือได้เห็นทุกท่านร่วมคิด ร่วมจัด ร่วมหา ร่วมทำ ร่วมดื่ม ร่วมกิน และร่วมสนุกสนานด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ขอให้งานวันนี้ทำให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความทุกข์และมีความสุขเพิ่มขึ้น สดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้ยามเช้า  ขอให้ความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนครูและเพื่อนร่วมงานทุกคนจงเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของโรงเรียนบ้านทุ่งหมาหลงของเราไปสู่เป้าหมาย กล่าวคือนักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และครอบครัว จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ  การให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา  สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่  2554

บัดนี้ได้เวลาอันสมครแล้ว ผมขอเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  2554 ณ บัดนี้

(หลังประธานกล่าวจบ จุดบังไฟตะไลขึ้นฟ้า 1  บั้ง)

พิธีกรหญิง  …ต่อไปเป็นการมอบรางวัลครูขยันจำนวน  3  รางวัล  เรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ประเมินคุณครูที่ขยันขันแข็ง ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ไม่ทิ้งห้อง ไม่กลับก่อนเวลา เรียงลำดับมา  3  ท่าน ได้แก่  1. คุณครูตื่นดึก  เช้าทุกวัน  2. คุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน   3. คุณครูตื่นสาย  เช้าบางวัน

พิธีการชาย  : อันดับแรก  ขอเรียนเชิญคุณครูตื่นดึก  เช้าทุกวัน ขึ้นมารับรางวัลครูขยันจากท่านประธาน ครับ  ขอเรียนเชิญครับ……………..  ซวด ๆ เป็นกำลังใจกันหน่อยครับ

พิธีกรหญิง  :  อันดับที่สอง ขอเรียนเชิญคุณครูตื่นเช้า  สายบางวัน ขึ้นมารับรางวัลครูขยันจากท่านประธาน   ขอเรียนเชิญค่ะ……………………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ

พิธีกรชาย  :  และอันดับที่ 3 คุณครูตื่นสาย  เช้าบางวัน  ขึ้นมารับรางวัลจากท่านประธานด้วยครับ…………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจด้วยครับ

(เมื่อประธานในพิธีกล่าวจบมอบรางวัลและเดินลงจากเวทีแล้ว )

พิธีกรหญิง………. ต่อไปนี้ เป็นการสมโภชงานด้วยการรำวงค่ะ  เรียนเชิญท่านประธานและคุณนาย นำหน้า ตามด้วยคู่ของเพื่อนครูทุกท่าน  ใครรักใครชอบใครโค้งออกมารำ ใครไม่มีคู่ ก็รำชมนกชมไม้ไปด้วยกันค่ะ  ดนตรีพร้อมแล้วบรรเลงเพลงรำวง 3  เพลงรวดนะคะ  เชิญทุกท่านค่ะ วันนี้ใครไม่ยอมลุกมารำวงด้วยกัน คนนั้นเป็นหนอนค่ะ

(เมื่อรำวงจบแล้ว )

พิธีกรชาย………..ต่อไป เป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของคณะครูโรงเรียนของเรา  ชื่อการแสดงว่า  รำอวยพรวันปีใหม่ 2554 ผู้แสดงประกอบด้วย 1……………….2………………..3……………………..4…………………5…………………6……………………… ฝึกซ้อมกันมาหลายวันแล้ว  รับรองว่าสวยที่สุดในงานคืนนี้ครับ  เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

(หลังแสดงจบแล้ว)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงค่ะ  และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลด้วยค่ะ

พิธีกรชาย ……..ต่อไปนี้เป็นการจับสลากรับของขวัญผู้โชคดีจากท่านประธาน ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ  วันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา ประธานจัดงาน เด็ดเดี่ยว  ชอบสั่งการ เตรียมของขวัญมามอบให้พวกเราเป็นพิเศษ จำนวน  3  ห่อ  ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีคนนั้น  เรียนเชิญท่านประธานจับสลากครับ (ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง …..ผู้โชคดีคนแรกได้แก่คุณครูหรูหรา  รักรุ่งริ่ง เชิญรับรางวัลโชคดีจากท่านประธานค่ะ

….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  (ประธานจับสลากยื่นให้พิธีกรชาย)

พิธีกรชาย………..ผู้โชคดีคนต่อมาได้แก่คุณครูรุ่มร่าม  หร่อลูกเดียว เชิญคุณครูรุ่มร่าม  หร่อลูกเดียวรับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานครับ …………ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยครับ  ขอบคุณครับ

(ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง……….ท่านประธานจับขึ้นมาแล้ว  ผู้โชคดีคนต่อมาได้แก่คุณครูเรไร  รักรอนแรม   เชิญรับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานค่ะ   ….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย  …ต่อไปเป็นการสมโภชงานของพวกเราเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 5  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบรับประทานเชิญตามสบายทุกท่านครับพี่น้อง

(หลังจบ 5  เพลงแล้ว)

พิธีกรหญิง………..ต่อไปนี้เป็นการแลกของขวัญของคุณครูที่เตรียมมาค่ะ  ตามกติกาของเรา  คุณครูทุกคนต้องเตรียมของขวัญราคาไม่ต่ำกว่า  200 บาทมาคนละ 1 ห่อ  แต่ละห่อฝ่ายจัดของขวัญจะเขียนชื่อของท่านติดไว้   เรียนเชิญท่านประธานเป็นผู้จับสลากชื่อคุณครูท่านแรกที่จะเป็นผู้มอบของขวัญ……..  ท่านประธานจับขึ้นมาแล้วค่ะ  จับได้คุณครูสนั่น  สอนสนุก   ขอเรียนเชิญคุณครูสนั่น  สอนสนุกไปรับของขวัญที่มีชื่อของตนเองจากฝ่ายของขวัญ  แล้วขึ้นมาจับสลากเพื่อมอบของขวัญตัวเองให้แก่คุณครูที่โชคดีท่านอื่น  ขอเรียนเชิญค่ะ   ……………….(พิธีกรรับสลากจากคุณครูสนั่น  สอนสนุก มาอ่าน)…. จับได้คุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย ค่ะ .เชิญคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณครูสนั่น  สอนสนุก ด้วยนะคะ  ….คุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย คะ รับของขวัญแล้วจับสลากมอบของขวัญของท่านมอบให้แก่คุณครูท่านต่อไปด้วยค่ะ…. ฝ่ายของขวัญช่วยส่งห่อของขวัญที่มีชื่อคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย มาให้เธอด้วยนะคะ  เชิญจับสลากค่ะ(จับสลากขึ้นมายื่นให้พิธีกร)      ผู้โชคดีได้แก่คุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  เชิญคุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณครูเงินดี  งานนิดหน่อย ค่ะ  คุณครูมาดแมน  มันทุกเม็ด  อยู่หรือเปล่าคะ คุณครูมาดแมน  นับหนึ่ง  คุณครูมาดแมน  นับสอง คุณครูมาดแมน  นับสาม  เอ้า !มาแล้ว เชิญเลยค่ะ  (วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยพิธีกรชาย หญิงสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่พิธีกร)

พิธีกรชาย  :  ต่อไปเป็นการกล่าวอวยพรปีใหม่ครับ  ขอเรียนเชิญท่านรองฝ่ายบริหารสอดส่อง สั่งลูกเดียว  ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2554  ด้วยครับ  ขอเรียนเชิญครับ(พิธีกรทั้งสองแยกให้ท่านรองสอดส่องยืนกลาง)

ท่านรองสอดส่อง  สั่งลูกเดียว  :

เรียนท่านผอ. เพื่อนร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ปีห่าสามเมิดศกแล้ว  ปีใหม่มาเถิง      ปีห่าสี่เวียนมาฮับ  เปลี่ยนกันเป็นมื้อ

ผมขอถือโอกาสนี้  อวยพรวันปีใหม่    ประสงค์ใดขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย  ให่สวยหร่อละออตา   โชคลาภไหลหลั่งมา  สู่วันบ่มีเว้น

ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง    ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง

สิ่งบ่ดีบ่มาใกล้   อันตรายบ่มาผ่า    พบแต่ทางก้าวหน่า  เจริญขึ่นบ่ถอย

เป็นบ่าวสาวส่ำน้อย ห่าร้อยปีหูยังดีคือเก่า  โชคลาภไหลหลั่งเข่า โฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น  ตื่นขึ่นได้  เงิน เงิน เงิน และเงิน  สู่คน ๆ เด้อ

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ  สวัสดีครับ

(ท่านรองสอดส่อง  สั่งลูกเดียว.กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรหญิง  :  บุคคลสำคัญยิ่งของโรงเรียนของเราอีกท่านหนึ่งที่ดูแลพวกเราด้วยดีมาตลอด ขาดท่านเหมือนขาดใจค่ะ  ขอเรียนเชิญท่านรองฝ่ายวิชาการ เรืองรอง  รักรุ่งเรือง ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่ด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ(พิธีกรทั้งสองแยกให้ท่านรองฯเรืองรองยืนกลาง)

รองฯเรืองรอง  รักรุ่งเรือง :

เรียนท่านผอ. เพื่อนร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออวยพรว่า

เรื่องเลวร้าย  ใดใด ในชีวิต              ที่เคยคิด เคยทำไว้  ให้เลือนหาย

เคยถือโทษ  โกรธเคือง  ใครต่อใคร  อภัยให้  แก่กัน  ในวันนี้

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลสุข                   ถีบความทุกข์  โรคภัย  ให้ห่างหนี

เติมความสุข หมื่นเท่า  พันทวี                   เป็นเศรษฐี  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะคะ  สวัสดีค่ะ

(ท่านรองเรืองรอง  รักรุ่งเรือง กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรชาย  …ลำดับสุดท้ายเป็นการสมโภชงานของพวกเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 100  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้หยุดชดเชย  1 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับพี่น้องคืนนี้ไม่เมาและไม่ได้เต้นหน้าเวที ไม่เลิกราโดยเด็ดขาด   ใครเมาขับรถอันตราย  จึงห้ามกลับ ให้หลับคาเวทีไปเลย

โชคดีปีใหม่  2554 ทุกท่าน…สวัสดีครับ / แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะคะ  สวัสดีค่ะ

………………………………

ตัวอย่างที่ 4

บทพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่

ของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

พิธีกรคู่

…………………………………………………………………………………………………

พิธีกรทั้งสองเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม

พิธีกรหญิง  อ่านบทกลอนต่อไปนี้

สวัสดี  ปีใหม่  คะทุกท่าน

วันนี้งาน  ปีใหม่  ได้มาถึง

เราคุยกัน  ถึงวันนี้  ด้วยคำนึง

ว่าจะถึง  วันปีใหม่  เมื่อไหร่กัน

คุยกับใคร  ต่อใคร  เอาไว้มาก

เตรียมของฝาก  ของกิน  และของขวัญ

กินยาถ่าย  ล้างท้อง  มาหลายวัน

เพื่อร่วมงาน  สังสรรค์  ในวันนี้

ลืมเรื่องงาน  เรื่องเงิน เรื่องความรัก

เรื่องอกหัก เรื่องการเมือง  เรื่องเสื้อสี

วันนี้เรา  จะคุยกัน  แต่เรื่องดี

ถ้าใครมี  เรื่องดีใด  ให้บอกกัน

เรื่องเลวร้าย  ใดใด ในชีวิต

ที่เคยคิด เคยทำไว้  ให้เหมือนฝัน

เคยถือโทษ  โกรธใคร  ก็เหมือนกัน

ตื่นจากฝัน ลืมมันได้ ในทันที

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลสุข

ถีบความทุกข์  โรคภัย  ให้ห่างหนี

เติมความสุข  หมื่นเท่า  พันทวี

เป็นเศรษฐี  สุขสดใส  ปีใหม่เทอญ

พิธีกรชาย…….เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านปลัดเทศบาล เพื่อนร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน   กระผม นายทองแท่ง ชุบทองทา ตำแหน่งหัวหน้ากองช่าง ครับ

พิธีกรหญิง…….และดิฉันทาทอง  ทองพันชั่ง  ตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง ค่ะ

พิธีกรชาย……เราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง  คุณทองแท้ ไม้เท้าทอง ประธานจัดงานครั้งนี้ให้เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ 2554 ครับ    ท่านที่เคารพครับ ปีนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง  และคณะบริหารของเราเห็นว่า  พวกเราทำงานเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีจนแทบจะไม่ได้คุยกันเลย  จึงจัดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของเทศบาลของเราได้พบปะพูดคุยกัน ทานอาหารด้วยกัน ดื่มด้วยกัน และเมาด้วยกัน ใครรักใคร่ชอบพอกันก็สารภาพรักต่อกันได้ในวันนี้  ส่วนใครที่โกรธกัน ก็ให้อภัยแก่กันในวันนี้เช่นกัน  นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเขา  จะมีก็แต่เราและพวกเราเท่านั้น  พวกเรายังมีภาระที่จะต้องร่วมกันทำให้วิสัยทัศน์ของเทศบาลทุ่งรวงทองของเราบรรลุเป้าหมาย  กล่าวคือ  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  ในเล้ามีทองคำ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง ประธานจัดงาน ขึ้นมากล่าวเรื่องงานวันนี้ ให้โอวาท อวยพรปีใหม่และกล่าวเปิดงานสังสรรค์วันปีใหม่  2554   ขอเรียนเชิญครับ

ประธาน  :     สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานทุกคน ผมถือว่าที่มาร่วมงานสังสรรค์วันนี้คือเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดของผม และที่ดีใจมากที่สุดคือได้เห็นทุกท่านร่วมคิด ร่วมจัด ร่วมหา ร่วมทำ ร่วมดื่ม ร่วมกิน และร่วมสนุกสนานด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ขอให้งานสังสรรค์ปีใหม่ 2554  ในวันนี้ ทำให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความทุกข์และมีความสุขเพิ่มขึ้น สดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้า  ขอให้ความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกคนจงเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองของเราไปสู่เป้าหมาย กล่าวคือ    ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  ในเล้ามีทองคำ

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ และคุณความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และครอบครัว จงประสบแต่ความเจริญผาสุก สนุกกับงานที่ทำ  การให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา  สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่  2554

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของเทศบาลทุ่งรวงทอง ประจำปี  2554 ณ บัดนี้

(หลังประธานกล่าวจบ จุดบังไฟตะไลขึ้นฟ้า 1  บั้ง)

พิธีกรหญิง  …ต่อไปเป็นการมอบรางวัลคนขยัน จำนวน  3  รางวัล  เรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ประเมินเจ้าพนักงานที่ทำงานขยันขันแข็ง ตั้งใจทำงาน ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ไม่กลับก่อนเวลา  เรียงลำดับมา  3  ท่าน ได้แก่  1. คุณทองหยิบ ทองเต็มตู้    2. คุณทองหยด ทองขอมา และ  3. คุณทองหยอด  กะทะทอง

พิธีการชาย  : อันดับแรก  ขอเรียนเชิญคุณทองหยิบ  ทองเต็มตู้ ขึ้นมารับรางวัลคนขยันจากท่านประธาน ครับ  ขอเรียนเชิญครับ……………..  ซวด ๆ เป็นกำลังใจกันหน่อยครับ

พิธีกรหญิง  :  อันดับที่สอง ขอเรียนเชิญคุณทองหยด  ทองขอมา  ขึ้นมารับรางวัลคนขยันจากท่านประธาน   ขอเรียนเชิญค่ะ……………………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ

พิธีกรชาย  :  และอันดับที่ 3 คุณทองหยอด  กะทะทอง ขึ้นมารับรางวัลจากท่านประธานด้วยครับ…………………..ซวด ๆ เป็นกำลังใจด้วยครับ

(เมื่อประธานในพิธีกล่าวจบมอบรางวัลและเดินลงจากเวทีแล้ว )

พิธีกรหญิง……….ต่อไปนี้ เป็นการสมโภชงานด้วยการรำวงค่ะ  เรียนเชิญท่านประธานและคุณนาย นำหน้า ตามด้วยคู่ของเพื่อนร่วมงานทุกท่าน  ใครรักใครชอบใครโค้งออกมารำ ใครไม่มีคู่ ก็รำชมนกชมไม้ไปด้วยกันนะค่ะ  ดนตรีพร้อมแล้วบรรเลงเพลงรำวง 3  เพลง รวดค่ะ  เชิญทุกท่านนะคะ วันนี้ใครไม่ยอมลุกมารำวงด้วยกัน คนนั้นเป็นหนอนค่ะ

(เมื่อรำวงจบแล้ว )

พิธีกรชาย………..ต่อไปเป็นการสมโภชงานด้วยการแสดงของเจ้าพนักงานของเทศบาลทุ่งรวงทองของเรา  ชื่อการแสดงว่า  รำอวยพรวันปีใหม่  ผู้แสดงประกอบด้วย 1. คุณทองระยิบ  ทองทุกเช้า  2. คุณทองระยับ  ทองทุกวัน  3. คุณทองอร่าม  ทองบางวัน  และ  4. คุณทองแอร่ม  ทำเลทอง

ฝึกซ้อมกันมาหลายวันแล้ว  รับรองว่าสวยที่สุดในงานคืนนี้ครับ  เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ

(หลังแสดงจบแล้ว)

พิธีกรหญิง………..เรียนเชิญท่านประธานมอบรางวัลผู้แสดงค่ะ  และเรียนเชิญตัวแทนชุดการแสดงรับรางวัลด้วยค่ะ

พิธีกรชาย ……..ต่อไปนี้ เป็นการจับสลากรับของขวัญผู้โชคดีจากท่านประธาน ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ  วันนี้ท่านนายกของเรา ซึ่งเป็นประธานจัดงาน ได้เตรียมของขวัญมามอบให้พวกเราเป็นพิเศษ จำนวน  3  ห่อ  ใครจะเป็นผู้ที่โชคดีคนนั้น  เรียนเชิญท่านประธานจับสลากครับ (ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง …..ผู้โชคดีท่านแรกได้แก่คุณทองมี  มาลัยทอง เชิญรับรางวัลโชคดีจากท่านประธานค่ะ

….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  (ประธานจับสลากยื่นให้พิธีกรชาย)

พิธีกรชาย………..ผู้โชคดีท่านต่อมาได้แก่คุณทองแดง  ทุ่มเททอง เชิญคุณทองแดง ทุ่มเททอง  รับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานครับ …………ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยครับ  ขอบคุณครับ

(ประธานจับสลากขึ้นมา  1  ใบยื่นให้พิธีกรหญิง)

พิธีกรหญิง……….ท่านประธานจับขึ้นมาแล้ว  ผู้โชคดีได้แก่คุณทองมา  ทองประดับ  เชิญรับรางวัลผู้โชคดีจากท่านประธานค่ะ   ….ซวด ๆ ให้กำลังใจด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

พิธีกรชาย  …ต่อไปเป็นการสมโภชงานของพวกเราเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ 5  เพลงรวด ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบรับประทานเชิญตามสบายทุกท่านครับพี่น้อง

(หลังจบ 5  เพลงแล้ว)

พิธีกรหญิง………..ต่อไปนี้ เป็นการแลกของขวัญของเพื่อร่วมงานที่เตรียมมาค่ะ  ตามกติกาของเรา  เพื่อนร่วมงานทุกคนต้องเตรียมของขวัญราคาไม่ต่ำกว่า  200 บาทมาคนละ 1 ห่อ  แต่ละห่อฝ่ายจัดของขวัญจะเขียนชื่อของท่านติดไว้   เรียนเชิญท่านประธานเป็นผู้จับสลากชื่อเพื่อนร่วมงานท่านแรกที่จะเป็นผู้มอบของขวัญ……..  ท่านประธานจับขึ้นมาแล้วค่ะ  จับได้คุณทองระย้า  มีตู้ทอง   ขอเรียนเชิญคุณทองระย้า  มีตู้ทอง ไปรับของขวัญที่มีชื่อของตนเองจากฝ่ายของขวัญ  แล้วขึ้นมาจับสลากเพื่อมอบของขวัญตัวเองให้แก่เพื่อนร่วมงานที่โชคดีวันนี้ ขอเรียนเชิญค่ะ   ……………….(พิธีกรรับสลากจากคุณทองระย้า  มีตู้ทอง มาอ่าน)…. จับได้คุณเงินงาม  ทองนิดหน่อย ค่ะ .เชิญคุณเงินงาม ทองนิดหน่อย  ขึ้นมารับของขวัญจากคุณทองระย้า  มีตู้ทอง ด้วยนะคะ  ….คุณเงินงาม  ทองนิดหน่อย คะ รับของขวัญแล้วจับสลากมอบของขวัญของท่านมอบให้แก่ท่านต่อไปด้วยนะคะ…. ฝ่ายของขวัญช่วยส่งห่อของขวัญที่มีชื่อคุณเงินงาม  ทองนิดหน่อย มาให้เธอด้วยนะคะ  เชิญจับสลากค่ะ(จับสลากขึ้นมายื่นให้พิธีกร)      ผู้โชคดีได้แก่คุณกระดิ่งทอง  ทองเต็มบาท  เชิญคุณกระดิ่งทอง  ทองเต็มบาท ขึ้นมารับของขวัญจากคุณเงินงาม  ทองนิดหน่อย  ด้วยค่ะ  คุณกระดิ่งทอง  ทองเต็มบาท อยู่หรือเปล่าคะ คุณกระดิ่งทอง  นับหนึ่ง  คุณกระดิ่งทอง  นับสอง คุณกระดิ่งทอง นับสาม  เอ้า !มาแล้ว เชิญเลยค่ะ  (วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยพิธีกรชาย หญิงสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่พิธีกร)

พิธีกรชาย  :  ต่อไปเป็นการกล่าวอวยพรปีใหม่ครับ  ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง คุณทองดี  ทองแม่ยาย  ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่  2554  ด้วยครับ  ขอเรียนเชิญครับ

ท่านรองนายกฯ ทองดี  ทองแม่ยาย :

เรียนท่านนายกฯ เพื่อนร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขออวยพรว่า……..

ปีใหม่นี่  ให่มันดีกว่าปีเก่า

เงินเข่าเฮือนมื้อละร้อย  ปีใหม่ได้/มื้อละพัน

ฝันปีเก่านั้น  ฝันบ่ดีมีแต่ล่าย

ฝันปีใหม่ให่เห็นโตก้องย่อง  ซื้อได้โลด/บ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น  ปีใหม่ให่/เป็นบ่าวสาว

เมียเฮาเคยเป็นยักษ์  ปีใหม่กลาย/เป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่เหล่า  ให่เซากินเซาดื่ม

เคยยืมเงินผู้อื่นใช้   ปีใหม่ให่/เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้  บ่เกินวัน/ละซาวบาท

ปีใหม่เมียตื่มให่  ยี่สิบบาท/ขาดโต  เด้อ สาธุ

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ  สวัสดีครับ

(ท่านรองนายกฯทองดี  ทองแม่ยาย กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรหญิง  :  บุคคลสำคัญยิ่งของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองของเราอีกท่านหนึ่งที่ดูแลพวกเราด้วยดีมาตลอด เราขาดท่านไม่ได้จริง ๆ ค่ะ  ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง คุณทองเหลือง  ทองพ่อตา ขึ้นมากล่าวอวยพรปีใหม่ด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะ

รองนายกฯทองเหลือง  ทองพ่อตา  :

เรียนท่านนายกฯ เพื่อนร่วมงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผม ขออวยพรว่า

ชีวิตต่อ  แต่นี้   ให้มีสุข

อันหมู่ทุกข์  หลบลี้  หนีห่างหาย

ครอบครัวรัก  อบอุ่น  ไม่เสื่อมคลาย

แสนสบาย  สุขสดใส  ไร้กังวล

ขอเทพไท้  ให้ผล  จงดลช่วย

โชคอำนวย  สุขเลิศ  ประเสริฐผล

ได้ทุกอย่างที่หวังไว้  ในกมล

ประสบผล  ภิญโญสุข  ทุกทิวา

แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะครับ  สวัสดีครับ

(ท่านรองฯทองเหลือง  ทองพ่อตา กล่าวจบแล้ว)

พิธีกรชาย  …ลำดับสุดท้ายเป็นการสมโภชงานของพวกเราครับ ดนตรีบรรเลงเพลงมัน ๆ จนกว่าจะเลิกงานคืนนี้  ใครชอบเต้น เต้น ใครชอบดื่ม ดื่ม ใครชอบเมา เมา  พรุ่งนี้หยุดชดเชย  1 วัน คืนนี้สนุกได้เต็มที่ครับพี่น้อง  คืนนี้ไม่เมาและไม่ได้มาเต้นหน้าเวที ไม่เลิกราโดยเด็ดขาด   ใครเมาขับรถอันตราย  จึงห้ามกลับ ให้หลับคาเวทีไปเลย

โชคดีปีใหม่  2554 ทุกท่าน…สวัสดีครับ / แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านนะคะ  สวัสดีค่ะ

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

31 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่

  1. คุณมิ้น ครับ
    ดีใจมาก ๆ ที่ชอบมาก ๆ คงไม่ถึงขั้นเป็นแบบอย่างที่ดีดอกนะครับ จะพยายามเขียนให้สนุกยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับ

  2. คุณกิ้บกิ้บ ครับ
    ขอบคุณที่ชอบ ขอบคุณที่ชมว่าฮาดี และขอบคุณอีกทีที่จะลองนำไปใช้ดู ได้ผลดีร้ายเป็นประการใดก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

  3. อ่านแล้วคิดถึงงานปีใหม่ที่บ้านค่ะ ตอนเด็กๆจะชอบไปยืนออรอดูผู้ใหญ่จุด ปะทัด พลุไฟ บั้งไฟ ตะไลขึ้นฟ้าสวยงามแต่ตอนมันตกนี่สิ หนีกันตะพึดตะพือ เป็นการฉลองปีใหม่ที่สนุกสนานค่ะ ขอบพระคุณ Website พ่อครู มากค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *