คำกล่าวไว้อาลัย

เป็นคำไว้อาลัยที่ได้รับการขอร้องให้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ

……………………….

คำกล่าวไว้อาลัย

คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม

…………………….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อการสูญเสียครั้งสำคัญยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณแม่สี  ลาดเริ่ม ในครั้งนี้ คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม   ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่  14 เดือนสิงาคม พ.ศ.2547  เป็นสมาชิกลำดับที่  140 ตลอดระยะเวลา 6  ปี  5 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่มได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีมาโดยตลอด เช่นเป็นรองประธานชมรมและเป็นมือกลองของวงกลองยาวผู้สูงอายุที่ตีกลองได้สนุกสนานเร้าใจที่สุด

บัดนี้คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่มได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของภรรยา ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจันลา  ลาดเริ่ม ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

……………………….

คำกล่าวไว้อาลัย

คุณแม่…………………

…………………….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวของคุณ…………………………. ที่ได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้ คุณแม่……………………… ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่  …… เดือน……….. พ.ศ.25…..  เป็นสมาชิกลำดับที่  ….. ตลอดระยะเวลา …  ปี  …. เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณแม่…………………ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีมาโดยตลอด

บัดนี้คุณแม่ ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณแม่………………….ได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณแม่………………… ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่………………… ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

…………………….

อาลัยคุณพ่อ

……………………

คุณพ่อเป็นครูบ้านนอก เมื่อครั้งผู้ก่อการร้ายแทรกซึมในพื้นที่คุณพ่อได้สมัครเป็น อส.ปกป้องผืนแผ่นดินร่วมกับคนอื่น ๆ  คุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งเป็นลูกสาวกำนันในหมู่บ้าน คุณพ่อเป็นคนขยันขันแข็งมาก ตื่นแต่ดึกทุกวัน ปลุกลูก ๆให้ลุกขึ้นช่วยงานคุณแม่ ทำการบ้าน แต่งตัวไปโรงเรียน คุณพ่อไปทำงานในโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน คุณพ่อเลี้ยงลูกทุกคนด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง คุณพ่อต้องทนหิวในบางครั้ง เพื่อให้ลูกได้กินอิ่ม ยามลูกเจ็บป่วยคุณพ่อพาไปหาหมอและคอยดูแลไม่ห่าง เมื่อลูกเข้าโรงเรียนคุณพ่อเป็นคนพาลูกไปส่งครู คุณพ่อสอนลูก ๆให้ตั้งใจเรียนและสัญญาว่าจะส่งเสียให้ลูกทุกคนได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่ลูกต้องการ  เมื่อลูกผิดหวังพ่อคอยปลอบใจ ให้กำลังใจและชี้ทางสว่างให้  เมื่อครั้งที่คุณแม่ป่วยหนักคุณพ่อเฝ้าดูแล คอยปลอบใจ ให้กำลังใจ เอาใจใส่ไม่ห่าง จนกระทั่งคุณแม่ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ คุณพ่อเสียใจมากแต่ได้เลี้ยงดูพวกเราอย่างดี  คุณพ่อไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย จึงได้หาคุณแม่ใหม่ที่ใจดีมาอยู่เป็นเพื่อน และดูแลพวกเรา บัดนี้ลูกของพ่อทั้งหกคนเรียนจบ มีงานทำ มีรายได้ และสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว

บัดนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่คุณพ่อกระทำไว้และสั่งสอนลูก ๆ ไว้ ได้ประทับอยู่ในความทรงจำของลูก ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลบเลือน

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง      ทำทุกสิ่ง  ทั้งเป็นครู ทั้งค้าขาย

เป็นอส.  ปกป้องถิ่น  แผ่นดินไทย               เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกให้รู้  สู้ชีวิต                               ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน                     ให้พากเพียร  เหมือนเหล่ากอ  พ่อเป็นครู

เมื่อชีวิต ล่วงลับ ดับไปแล้ว           ยังแน่แน่ว  สละร่าง  ที่ยังอยู่

ให้เป็นทาน การศึกษา  เป็นคุณครู                ให้ความรู้  แก่คุณหมอ  ผู้รอคอย

คำสอนพ่อ  ประทับไว้  ในใจลูก                 เดินทางถูก  ให้เดินต่อ  อย่าถ้อถอย

คนลำบาก  กว่าเรา  ยังรอคอย                       ถึงจะน้อย  คนเห็น  ไม่เป็นไร

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ                              กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย                สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ             ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน   เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ลูกพ่อ

…………………………………………….

อาลัยหลวงพ่อพระครูวชิรคุณาภรณ์

……………………………………………

กระผมชอบไปทำบุญที่วัดและฟังพระเทศน์เป็นประจำ เพราะทำให้ได้ข้อคิด และได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยมานาน แม้บางอย่างจะยังมืดมนต่อไปเพราะบารมีอาจจะยังไม่แก่กล้าพอ แต่บางอย่างกระจ่างแจ้งในใจเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้ชูหงาย เหมือนเปิดไฟในที่มืด โดยเฉพาะสิ่งที่หลวงพ่อได้นำมาเทศน์ในโอกาสต่าง ๆ นั้น กระผมได้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษ เพราะกระผมรู้ว่า กว่าที่หลวงพ่อจะเทศน์ให้พวกเราฟังได้นั้น ท่านต้องคิดดีแล้วและกลั่นกรองดีแล้ว

กระผมศรัทธาหลวงพ่อ เพราะได้เห็นปฏิปทาของหลวงพ่อมานานหลายปี ท่านนำชาวบ้านก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่เนื้อที่ 2 ไร่ เสร็จเรียบร้อยสวยงามยิ่งใหญ่ มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท  ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 20 ปี กระผมเคยเรียนถามท่านว่า …คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับหลวงพ่อ ?  ท่านตอบว่า.. เสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละโยม. แต่ศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายทั้งใกล้ ไกล ทั้งในและนอกประเทศได้หลั่งไหลมาช่วยสร้างทุกปีจนเสร็จสมบูรณ์ดังที่ปรากฏ

บัดนี้หลวงพ่อได้ละสังขารแล้ว เหลือแต่เพียงร่างกายที่รอเวลาพระราชทานเพลิง และคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้เทศน์ไว้ให้พวกเราได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม  ซึ่งทำให้ผู้แสวงบุญชาวพุทธทั้งหลายยังคงมีศรัทธาต่อหลวงพ่ออย่างมั่นคง  ทราบว่ามีผู้จองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตทั้ง 9 ลูก และใบเสมา 4 ใบ (ลูกละ / ใบละ 100,000 บาท) เรียบร้อยแล้ว  กระผมและชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อตามกำลังความสามารถ ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  ทำบุญตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา และอนุโมทนาการทำดีของผู้อื่นด้วยความชื่นชมยินดี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงคุณความดีที่หลวงพ่อได้กระทำไว้  และพลังแห่งบุญกุศลที่พุทธศาสนิกชนซึ่งหลั่งไหลมาร่วมงานทำอุทิศถวาย ได้โปรดดลบันดาลให้หลวงพ่อจงสำเร็จมรรคผลนิพพานดั่งที่ปรารถนานั้นเทอญ

………………………………….

นายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์

1 กุมภาพันธ์ 2551

data-matched-content-ui-type="image_stacked"

10 thoughts on “คำกล่าวไว้อาลัย

 1. ขอบขอบพระคุณบทความเหล่านี้ค่ะ
  บทความเหล่านี้มีประโยช์กับดิฉันมากค่ะ

 2. ขออนุญาต แชร์ครับ เพื่อนำไปใช้ในงานศพของคุณตาของผมเอง ขอบพระคุณครับ
  นายนพรัตน์ ศรีชัย

 3. Thanks a lot for being my instructor on this niche. I actually enjoyed your article greatly and most of all favored how you really handled the issues I regarded as controversial. You happen to be always really kind towards readers really like me and let me in my lifestyle. Thank you.

 4. Wanted fantastic publishing! I must say i enjoyed browsing doing it, that you are an excellent publisher.I’m able to don’t forget to bookmark your items your web blog but will oftentimes revisit later in life. I’d like to persuade people continue an individual’s outstanding items, have a very awesome holiday week end!

 5. พ่อครูคะยืนยันค่ะว่า ถูกต้องแล้ว แต่ก็จะค้นคว้าอีกนะคะ (แม้จะชัดเจนและมั่นใจแล้ว 1,000 เปอร์เซนต์) รวมทั้งพ่อครู และท่านผู้ที่ได้อ่านกระทู้นี้ด้วย ค่ะ ควรศึกษาหาคำตอบร่วมกัน แต่ความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษา และจากครูอาจารย์ มาถึงบัดนี้มีว่า ความหมายของกาพย์ยานีบทนี้ คือ วัว(พฤษภ) ควาย(กาสร) ช้าง(กุญชร)ที่ตายไปแล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ คือ งาช้าง (ซึ่งก็คือ ทนต์ ที่แปลว่า ฟัน กระดูกหรืองาช้าง ในที่นี้เลือกใช้ความหมาย งาช้าง ) ทั้งสอง (ซึ่งคือ คำว่า โท ในคำประพันธ์ โท แปลว่าสอง) และเขา ( เสน่ง ที่แปลว่าเขาสัตว์นะคะ ไม่ใช่ เสน่ห์ที่มีความหมายไม่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์นี้ค่ะ มีคนเข้าใจผิดเหมือนพ่อครูหลายคนแล้ว) เปรียบเทียบกับคนที่เมื่อตายไปแล้ว เหลืออยู่เพียงความชั่ว และความดี เป็นอุทาหรณ์ให้ทำความดี เพราะจะมีประโยชน์ ต่ออนุชนรุ่นหลัง เหมือน เขาของวัวและควาย เหมือนงาทั้งสองของช้าง (ในบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงหนังสัตว์ เลยแม้แต่คำเดียว หรือความมีเสน่ห์ แต่อย่างใด) ขอคารวะ และขอบคุณที่ให้มีโอกาส ใช้ความรู้ความสามารถและพัฒนาต่อยอด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ศึกษาเรื่องราวนี้ร่วมกัน ขอบคุณสำหรับคำชม โอกาสหน้าคงได้สนทนากับพ่อครูอีก ขอบคุณอีกครั้งค่ะ อ้อ! ทุกท่านคะ คำ อนุญาต (ขออนุญาต) ไม่มีสระ อิ นะคะ ถ้า ญาติพี่น้องมี สระ อิ ค่ะ

 6. ขออนุญาตนำไปใช้ในงานฌาปนกิจศพของคุณตาค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจริงๆค่ะ

  • คุณสาวิตรี อุ่นชิม ครับ
   พ่อครูไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินคำกล่าวอาลัยครบรอบผู้เสียชีวิตแม้แต่ครั้งเดียว จึงลองเขียนอย่างเดาสุ่มเผื่อใช้ได้ดังนี้ครับ

   คุณพ่อไห คอยาดอง ที่เคารพรักและอาลัยยิ่ง
   วันนี้เป็นวันครบรอบ 100 วันการจากไปของคุณพ่อ และเป็นวันที่ญาติพี่น้องร่วมกันจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อ หลังเก็บศพมาครบ 100 วันตามประเพณีแล้ว งานครั้งนี้ได้มีญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยเคารพรักนับถือคุณพ่อ มาร่วมงานอย่างอบอุ่น
   หากการจัดงานเผาศพคุณพ่อครั้งนี้เป็นการล่วงเกินหรือรบกวนคุณพ่อด้วยประการใด ๆ ลูกหลานขอกราบอภัยเป็นการล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้

   ขอดวงวิญญาณของคุณพ่อไห คอยาดอง ได้รับทราบและมารับเอาส่วนกุศลผลบุญที่พวกเราอุทิศให้ในครั้งนี้ หากคุณพ่อไห คอยาดอง ไม่ทราบ ขอเทพไท้เทวัญทั้งหลายได้โปรดส่งข่าวถึงท่านด้วยเถิด
   ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
   จากลูกหลานญาติพี่น้องทุกคน

Comments are closed.