ผญาอวยพรวันปีใหม่

มีทั้งหมด 26  บทกลอนครับพี่น้อง  

………………………………

อวยพรวันปีใหม่

2557

……………………………

ปีห้าหกเมิดศกแล้ว   ปีใหม่ได้มาเถิง

ปีห้าเจ็ดเวียนมาปั้บ  เปลี่ยนไปไวฟ้าว

ข่อยเอาพรมาให่    เอาโชคชัยมาส่ง

ประสงค์ใดขอให้ได้  สมด้ามดังหมาย

ให้เงินหลายงานหน่อย   ลูกน้องซ่อยนายดึง

หมู่พวกยู้ชูดัน  ให้ฮูงเฮืองเหลืองเหลื่อม

ผลาเสริมเทพคุ้ม    ตุ้มโฮมพากันซ่อย

ได้ลาภลอยคู่มื้อ   คือดั่งด้ามปราถนา

การงานให้ก้าวหน้า  การเงินกะให้คล่อง

การทองกะให้เฟื่อง  การเมืองนั้นให้โด่งดัง

การหยังกะให้เจ้า   ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่เรื่อง  บ่เคืองข่องคู่สู่อัน

อายุยืนยาวหมั่น  ผิวพรรณงามเปล่งปลั่ง

พลังแฮงบ่เมื่อยล้า   ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

สุขสดใสซาบซ่า   กายาบ่เถ่าบ่แก่

นับตั้งแต่มื้อนี้  ฮอดปีหน่ากะดั่งเดิม

เงินทองไหลหลั่งเพื่ม  เติมเต็มตุงโถงไถ่

ไปทางใดโฮจ้นจ้น  คนหุ่มแห่แหน

แฟนกะหลายหมู่กะล้น   ความทุกข์จนหนีห่าง

ย่างนำทางได้พบพ้อ  ห่อคำแก้วและห่อเงิน

ให้เจ้าเพลินนำกินเล่น  ม่วนมันบ่มีเมื่อย

หมิดหมับม้อย  เมิดสิ้นอย่าสิมี

สิ่งใดดีให้หลั่งเข้า  โพยภัยให่ไกลห่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

สารพันพรผู้ข่า  สาธยายทุกสิ่งอย่าง

ให่สมดังวาดเว้า  สมใจเจ้าคู่สู่คน เด้อ…..สาธุ

………………………………

อวยพรวันปีใหม่

2556

……………………………

ปีห่าห่าเมิดศกแล้ว  ปีใหม่ได้มาเถิง

ปีห่าหกเวียนมาปั้บ   เปลี่ยนไปเป็นมื้อ

ผมขอถือโอกาสนี้  อวยพรวันปีใหม่

ประสงค์ใดขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

ผู้ใด๋ฮูปฮางฮ้าย   ให่สวยหร่ละออตา

ผู้ชราสูงอายุ  เป็นบ่าวสาวใสซิ่ง

ตนโตแข่นอิ้งติ้ง  เคาะหม่องใด๋กะดังติงติง

หม่องใดยานต้วบต้วย  ให่เต็มตั้งดั่งบาวสาว

อายุยืนยาวหมั่น  พันปีศรีสง่า

สุขอยู่ในใต้หล้า  มาโฮมเจ้าคู่สู่วัน

ฝันปีเก่านั้น  ฝันบ่ดีมีแต่ล่าย

ฝันปีใหม่ให่เห็นโตก้องย่อง  ซื้อถืกโลดบ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น  ปีใหม่ให่เป็นบ่าวสาว

เมียเฮาเคยเป็นยักษ์  ปีใหม่กลายเป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่เหล้า  ให้เซากินเซาดื่ม

เคยยืมเงินผู้อื่นใช้  ปีใหม่ให่เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้  บ่เกินวันละซาวบาท

ปีใหม่เมียตื่มให่  ยี่สิบบาทคู่สู่วัน

ผู้ที่รับราชการอยู่นั้น   กะให้ฮ่างให่มี

ให่ได้เป็นเศรษฐี   ฮ่างมีบ่เลิกบ่แล้ว

ผู้ขี่คร้านนั้นแหล่ว   ให่พออยู่พอกิน

มีทรัพย์สินเงินทอง  รถเรือพอได้ใช้

ผู้ขยันนั้นกะให่   ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน

ขอให้ฝันปีใหม่นี้   เป็นฝันดีคู่สู่สิ่ง

เป็นความจริงคู่สู่เรื่อง  บ่เคืองข้องคู่สู่อัน

ไปสู่ฝันที่หมายได้  สุขสำบายหายเมื่อย

มิดหมับม้อย  เมิดสิ้นอย่าสิมี

ขอให่บ้านโคกกะปอมแห่งนี้   คนฮ่างมีหลายกว่าหมู่

คนผู้ทุกข์ยากไฮ้  ให่มีหน่อยส่ำบ่มี

คนใจดีให่มากล้น   คนหล่อสวยบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคืออ้ายน้อง   ฮักแพงมั่นบ่หน่ายกัน

สาระพันพรผู้ข่า   สาธยายทุกสิ่งอย่าง

ให่สมดังวาดเว้า   สมใจเจ้าคู่สู่คนเด้อ  สาธุ

……………………………

1.  อวยพรวันปีใหม่

……………………..

ปีห้าสี่เมิดศกแล้ว       ปีใหม่ได้มาเถิง

ปีห้าห้ามาฮอดปั๊บ      เปลี่ยนไปไวฟ้าว

ข้อยเอาพรมาให้       เอาโชคชัยมาส่ง

ประสงค์ใดขอให้ได้    สมด้ามดังหมาย

สุขสำบายยืนมั่น        สาระพันม่วนซื่น

ตื่นมาได้พบพ้อ         ห่อคำแก้วและห่อเงิน

ให้เพลิดเพลินนำกินเล่น   ม่วนมันบ่มีเมือย

มิดมับม้อย               เมิดสิ้นอย่าสิมี

สุขภาพดีบ่เจ็บไข้       หัวบ่หยองท้องบ่ไข่

ฮอดปีใหม่โรคภัยสิ้น   กินข้าวแซบอ้วนหร่อสวย

ให้เจ้ารวยลื่นล้น        ลุลาภเป็นเศรษฐี

มีอายุยืนยาว            ร้อยซาวปีบ่เจ็บบ่ไข้

ให้สวยใสหร่อซิ่ง       ติ่งลิงติงบ่มีเมื่อย

มีแต่ม่วนไปหน้า        ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

ประสงค์ใดขอให้ได้    สมดังมโนหมาย

สุขสำบายปานพระยา  อยู่ดีบ่มีฮ้อน

ขอให้พรที่ผู้ข้า  ว่าไปได้คู่อย่าง

สุขสมหวังคู่ด้าน  เงินงานพร้อมคู่สู่อัน  เด้อ

โอมสวาหิ  โอมสวาหะ โอมตุตะตุตะ เปรี้ยง !

……………………

2. อวยพรปีใหม่

………………….

ปีใหม่นี้    ขอให่ใหม่เมิดปี

วันเวลานาที  เดือนปีใหม่เมิดสิ้น

ดินและน้ำ  ปูปลากะให่ใหม่

ปลาซิวใหญ่ท่อแขนโป้ง  ปลาข่อกั้งท่อต้นตาล

ดอกไม้บานหอมพร้อม   บ่ยอมหล่นเมิดปี

ฝนตกดีแต่พองาม   ยามเฮ็ดนาบ่ท่วมบ่แล้ง

ข้าวเฮาแพงขายได้   ราคาดีกว่าปีก่อน

ผู้เลี้ยงม่อนต่ำผ้าฝ้าย   รายได้ส่ำเศรษฐี

ขอให่ประเทศนี้   คนฮ่างมีหลายกว่าหมู่

คนผู้ทุกข์ยากไฮ้   ให่มีหน่อยส่ำบ่มี

คนใจดีให่มากล้น   คนอายุยืนบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคือพี่น้อง  ฮักแพงมั่นบ่หน่ายกัน  เด้อ

…………………..

3. อวยปีใหม่

…………………..

ปีห่าสามเมิดศกแล้ว  ปีใหม่มาเถิง     

ปีห่าสี่เวียนมาฮับ  เปลี่ยนกันเป็นมื้อ

ผมขอถือโอกาสนี้  อวยพรวันปีใหม่   

ประสงค์ใดขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย  ให่สวยหร่อละออตา  

โชคลาภไหลหลั่งมา  สู่วันบ่มีเว้น

ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง   

ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง

สิ่งบ่ดีบ่มาใกล้   อันตรายบ่มาผ่า   

พบแต่ทางก้าวหน่า  เจริญขึ่นบ่ถอย

เป็นบ่าวสาวส่ำน้อย ร้อยปีกะยังดีคือเก่า 

โชคลาภไหลหลั่งเข่า โฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น  ตื่นขึ่นได้ 

โชคพันล้านเป็นเศรษฐี สู่คน ๆ เด้อ….สาธุ

………………………

4. อวยพรปีใหม่

…………………..

ปีใหม่นี้  ขอให่ใหม่เมิดปี

วันเวลานาที  เดือนปีใหม่เมิดสิ้น

ดินและน้ำ  เขตคามกะให่ใหม่

ทั้งผู้ใหญ่เด็กน้อย  ให่ใหม่สิ้นดังกัน

ผิวพรรณผุ้ดผ่องขึ่น  สวยใสซิ่งกว่าเก่า

ผู้เถ่ายานตวบต้วย  หร่อสวยขึ่นส่ำบ่าวสาว

มักสาวลาวกะให้  ได้สาวไทยคือเก่า

ราคาข้าวอยู่เล้า   ให่แพงขึ่นส่ำรถยนต์

ขอให่ฝนดีบ่แล้ง  ส่ำแต่งเอาน้ำท่า

ได้เฮ็ดนาสู่หม่อง   เงินทองล้นหลั่งโฮม  เด้อ สาธุ

………………………

5. อวยพรปีใหม่ 

…………………….

ปีใหม่มาฮอดแล้ว  เสียงโฮแซวม่วนซืน

สนุกสนานครึกครื้น  ม่วนมันขึ่นกว่าปีกลาย

เงินเดือนหลายงานหน่อย  ค้าขายกำไรคล่อง

มวลหมู่ซาวพี่น้อง เฮ็ดนาให้ฟ้าฝนดี

ผู้ใดมีแฟนแล้ว  ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง

ผู้ใดโสดใสซิ่ง  บ่าวสาวหุ่มยาดกัน

ผู้ที่เป็นหม้ายนั้น  ให่หาแฟนได้ง่าย

สมใจเจ้าสู่ด้าน  มีเป็นได้ดังฝัน

อายุยืนยาวมั่น  พันปีบ่มีเปลี่ยน

จนเกษียณร้อยครั้ง ยังหนุ่มฟ้อหร่อสวย

ให่เจ้ารวยลื่นล้น  ความจนบ่ถามข่าว

เป็นบ่าวสาวสวยใสซิ่ง  สุขซาบซ่าสู่คน  เด้อ

…………………

6. อวยพรปีใหม่ 

………………..

ปีใหม่มาฮอดแล้ว  เสียงโฮแซวม่วนซื่น

มวลเป็ดไก่ตื่นเต้น  โฮฮ้องบอกข่าวกัน

เสียงไก่ขันจั้นจั้น  บอกข่าววันขึ่นปีใหม่

ประสงค์ใดขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

อันหมู่โรคาไข่  หวัดไอให่ไกลห่าง

ทางชีวิตปีใหม่นี้  มีเป็นได้ดังฝัน

ให้เจ้าสุขีหมั่น   เสมอมันเคือใหม่

สุขสดใสซาบซ่า  ฮอดปีหน่าสู่คน เด้อ

…………………..

7. พรปีใหม่ 

…………………

ปีใหม่นี่  ให่มันดี/กว่าปีเก่า

เงินเข่าเฮือนมื้อละร้อย  ปีใหม่ได้/มื้อละพัน

ฝันปีเก่านั้น  ฝันบ่ดี/มีแต่ล่าย

ฝันปีใหม่/ให่เห็นโตก้องย่อง  ซื้อได้โลด/บ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น  ปีใหม่ให่/เป็นบ่าวสาว

เมียเฮาเคยเป็นยักษ์  ปีใหม่กลาย/เป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่เหล่า  ให่เซากินเซาดื่ม

เคยยืมเงินผู้อื่นใช้   ปีใหม่ให่/เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้  บ่เกินวัน/ละซาวบาท

ปีใหม่เมียให่เพิ่ม  ยี่สิบบาท/บ่ต้องทอน  เด้อ

…………………………

8. พรปีใหม่ 

……………………….

ปีใหม่นี้  ขอให่ใหม่เมิดปี

ขอให่ดีสู่แนว  ดีสู่อันคือฝันไว้

โชคลาภไหลหลั่งเข่า  โพยภัยให่ไกลห่าง

ผู้ใด๋เป็นหม่ายฮ้าง  หาแฟนได้ถืกใจ

ผู้ใดมีแฟนแล้ว  ให่หร่อสวยรวยกว่าเก่า

ผู้ใด๋ได้แฟนเถ่า   ให่แปลงร่างหร่อสวย

ให่เจ้ารวยลื่นล้น  ความทุกข์จนหนีจาก

ความลำบากหลบลี้  หนีหน่าบ่ให้เห็น

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมใจเจ้าสู่อย่าง

พ้อทางสุขซาบซ่า  สดใสซิ่งสู่คน  เด้อ  สาธุ

…………………………

9. พรปีใหม่ 

……………………….

ปีใหม่มาฮอดแล้ว   แนวใดดีมีนำหมู่

สิ่งชั่วทรามบ่อยู่ยั้ง   ฝังมันไว้อย่าให่มี

เป็นโรคนั้นโรคนี้   ให่หายดีเมิดสู่อย่าง

แฮงหลายป๋านว่าช้าง  ปัญญากว้างเลี่ยนไหล

ผิวพรรณใสสดซิ่ง   สวยงามส่ำสาวบ่าว

เป็นสาวสวยสู่มื้อ  เป็นหนุ่มซิ่งสู่วัน

การงานให่ก้าวหน่า  การเงินกะให่คล่อง

บ่เป็นรองบ่าวส่ำน้อย  สุขซาบซ่าสู่คืน เด้อ

……………………………

10. พรปีใหม่ 

………………………..

ปีเก่าเมิดไปแล้ว  ปีใหม่ได้มาเถิง

ขอพระอินทร์ผู้อยู่เทิง  ดาวดึงส์เมืองฟ้า

ประทานพรลงมาให่  มนุษย์ในพื้นแผ่น

ทั่วดินแดนโลกกว้าง  ให่เนายั้งอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน  สรรพสิ่งอันใด

โพยภัยหาย   อย่าสิหวนเห็นพ้อ

ผู้ที่รอโชคเข่า  วาสนาเสริมส่ง

สมประสงค์สู่ด้าน  งานเงินพร้อมสู่อัน

ผู้ขี่คร้าน      ให้พออยู่พอกิน

ผู้มีศีลมีธรรม    ให่ฮ่างมีดีได้

ผู้ที่เจ็บป่วยไข่  ให่หายดีมีสุขยิ่ง

สิ่งใดดีหลั่งเข่า  โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

ทุกคนมีเป็นได้   สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

ทางชีวิตปีใหม่นี้  สุขซาบซ่าสู่คน เด้อ  สาธุ

………………………..

11. พรปีใหม่ 

………………………..

ปีใหม่นี้  ให่มีตั้งแต่ความสุข

อันหมู่มวลความทุกข์  อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข่  หวัดไอให่ไกลห่าง

ทางชีวิตข่างหน่า   อย่าพานพ้อทุกข์จน

ให่เจ้ารวยลื่นล้น  ลุลาภเป็นเศรษฐี

มีทรัพย์สินเงินทอง  หลั่งมาบ่มีอั้น

ให่เจ้าสุขีหมั่น   เสมอมันเคือใหม่

สุขสดใสซาบซ่า  ฮอดปีหน่าสู่คน  เด้อ  สาธุ

……………………

12.  อวยพรปีใหม่

………………….

ปีใหม่นี้    ขอให่ใหม่เมิดปี

วันเวลานาที  เดือนปีใหม่เมิดสิ้น

ดินและน้ำ  ปูปลากะให่ใหม่

ปลาซิวใหญ่ท่อแขนโป้ง  ปลาข่อกั้งท่อต้นตาล

ดอกไม้บานหอมพร้อม   บ่ยอมหล่นเมิดปี

ฝนตกดีแต่พองาม   ยามเฮ็ดนาบ่ท่วมบ่แล้ง

ข้าวเฮาแพงขายได้   ราคาดีกว่าปีก่อน

ผู้เลี้ยงม่อนต่ำผ้าฝ้าย   รายได้ส่ำเศรษฐี

ขอให่ประเทศนี้   คนฮ่างมีหลายกว่าหมู่

คนผู้ทุกข์ยากไฮ้   ให่มีหน่อยส่ำบ่มี

คนใจดีให่มากล้น   คนอายุยืนบ่เถ่าบ่แก่

ดูแลกันคือพี่น้อง  ฮักแพงมั่นบ่หน่ายกัน

ฝันปีเก่านั้น  ฝันบ่ดี/มีแต่ล่าย

ฝันปีใหม่/ให่เห็นโตก้องย่อง  ซื้อได้โลด/บ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น  ปีใหม่ให่/เป็นบ่าวสาว

เมียเฮาเป็นนางยักษ์  ปีใหม่กลาย/เป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่ยาขี่เหล่า  ให่เซากินเซาดื่ม

เคยยืมเงินผู้อื่นใช้   ปีใหม่ให่/เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้  บ่เกินวัน/ละซาวบาท

ปีใหม่เมียตื่มให่  ยี่สิบบาท/บ่ต้องทอน  เด้อ

………………………………..

13. อวยพรข้าราชการชาย

……………………………….

ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข 

อันหมู่มวลความทุกข์ อย่าสิมีมาใกล้

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง 

ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย

เป็นผู้บ่าวส่ำน้อย ห่าร้อยปีหูยังดีคือเก่า 

บ่มีวันแก่เถ่า ผู้สาวหุ่มฮักแพง

ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน 

จนเกษียณร้อยครั้ง ยังหนุ่มฟ้อหร่อดังฝัน

อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า 

สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น 

ตื่นขึ่นได้เงินเต็มห้องทองเต็มบ้าน  เด้อ…สาธุ

…………………………………

14. อวยพรข้าราชการหญิง

………………………………..

ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข 

อันหมู่มวลความทุกข์ ให่ห่างไกลพันลี้

โชคดีให่หลั่งเข่า  โภยภัยให่ไกลห่าง 

ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย

เป็นผู้สาวส่ำน้อย ห่าร้อยปีกะยังสวยคือเก่า 

บ่มีวันแก่เถ่า ผู้บ่าวหุ่มฮักแพง

ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน 

จนเกษียณร้อยครั้ง ยังเซ็กซี่สวยดังฝัน

อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า 

สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน

นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น 

ตื่นขึ่นได้เงิน เงิน เงิน และทอง  เด้อ…สาธุ

……………………………

15. อวยพรผูกแขน

……………………………

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี  ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า 

ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี ฝ่ายเส่นนี้ เป็นฝ่ายที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ผูกแขนแล้วสิมีฤทธิ์ฮูงเฮืองไปหน่า

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอบ่มาผ่า  

พบแต่ทางก้าวหน่าเจริญขึ่นดังฝัน

นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น 

ตื่นขึ่นได้ เงิน เงิน เงิน และทอง

โอม อุ อะ มุ มะ มูลมา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต…

โอม….  จึก จึก จึก …..เพี้ยง

……………………………………….

16. คำอวยพรผูกแขนเจ้าบ่าว

…………………………………….

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี  ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าหลั่งมาโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ   ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าบ่าว   เพิ่นได้แต่งงานกับเจ้าสาวในมื้อน้ี

มาเยอขวัญเอย   ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี

มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อเถ่าแม่เถ่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม เมียอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ

ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา  การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้ฮูงเฮือง  การเมืองให่ลือลั่น  การบ้านให่ขยัน

ผิวพรรณให่ผ่องใส  ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี ให่เจ้าได้เป็นเศรษฐี

เป็นมหาเศรษฐี เป็นลูกเขยที่ดี เป็นผัวที่ดี เป็นพ่อที่ดี เด้อ

ปสิทธิ เตโช ปสิทธิ มังคะโล  มหาชัยโย…. เพี้ยง

…………………………………….

17. คำอวยพรผูกแขนเจ้าสาว

………………………………..…..

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า  ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ    ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าสาวในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย    ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี

มีสุขภาพดีแข็งแรง  ปู่ย่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม  ผัวอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ

ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา  การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้เจริญ  การเงินให่ลือลั่น  การบ้านให่ซอยกัน

ผิวพรรณให่ผ่องใส  ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี  เป็นลูกสะใภ้ที่ดีของปู่ย่า

เป็นที่เพิงพาของพี่น้อง ป้า ลุง ลูก หลานสู่คน  เด้อ

จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง…. เพี้ยง

……………………………………..

18. คำอวยพรผูกแขนลูกหลาน

………………………………………

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี  ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า  ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ    ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนหลานในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย    ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี

มีสุขภาพดีแข็งแรง  พ่อแม่ฮักแพงหลายบ่น้อย

พี่น้องซอยส่งเสริม  การงานให่ก้าวหน้า

การศึกษาให่เฮืองฮูง  ได้เกรดสูงสี่ล้วนดังที่เจ้าปรารถนา

ให้เจ้ามีอายุยืนยาว ผิวพรรณขาวอ่องต่อง

งามผุดผ่องส่องใส  ไผเห็นกะฮักกะแพง

ให่เจ้าแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้  พ่อแม่พี่น้องได้เพิงพา

จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

โอม  สะวาหิ  โอม สะวาหะ  โอม ตุ ตะ ตุ ตะ ..เพี้ยง

………………………………………….

19. คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุชาย

………………………………………….

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี  ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า  ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนพ่อใหญ่……ในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย    ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง

นอนหลับได้เงินพัน  นอนฝันได้เงินหมื่น

นอนตื่นได้เงินแสน  แบนมือไปได้เงินล้าน

ออกนอกบ้าน  พ้อห่องอาหารรีสอร์ต

มีผู้สาวมาหุ่มกอด  ไปนวดหลังนวดแอว

ให่ม่วนซื่นโฮแซว  บ่แก่บ่เถ่า

อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา

สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ

จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

……………………………………………

20. คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุหญิง

……………………………………………

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี  ฮ้ายกวาดหนี

ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า  ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนแม่ใหญ่……ในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย    ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง

นอนหลับได้เงินพัน  นอนฝันได้เงินหมื่น

นอนตื่นได้เงินแสน  แบนมือไปได้เงินล้าน

ออกนอกบ้านได้ไปวัดไปวา

ลูกหลานพาไปไหว้พระธาตุอาจารย์

ให่เจ้าสุขสำราญแข็งแรงบ่แก่บ่เถ่า

อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา

สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ

จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

………………………

21.  อวยพรวันเกิด

…………………….

มื้อนี้วันเกิดเจ้า  เอาพรชัยมาส่ง

ประสงค์ใดขอให่ได้  สมด้ามดั่งหมาย

คันเจ้าคึดอยากได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ให่หลั่งไหลมากอง   เต็มห่องเฮือนของเจ้า

โชคดีให่หลั่งเข่า   โพยภัยให่ไกลห่าง

พบแต่ทางก้าวหน่า  นำพาเจ้าสุขสำบาย

อันหมู่โรคาไข่   หวัดไอไข่บ่สวง

ปวดแข้งขาเจ็บส่วง  ให่หายสิ้นสู่อัน

อายุยืนยาวมั่น  สุขสำราญการเป็นอยู่

สมประสงค์สู่ด้าน  ให่ฝันเจ้าเป็นความจริง เด้อ สาธุ

………………………………………………………………….

22. อวยพรลา  (ตลกโปกฮาคลายเครียดตอนเลิกอบรม)

………………………………………………………………….

ขอลาเด้อทุกท่าน  อาจารย์ใหญ่ ผอ.

ผู้มารอนั่งอบรม    อยู่นำกันหลายวันแล้ว

ขอลาแนวซุมเชื้อ  วิทยากรคนสวย/หร่อ

คงสิได้พบพ้อ         กันแท้แน่นอน

หำยังแขวนอ้อนต้อน  ขายังย่างไปเป็น

เอ็นยังแข็งคึกคัก  แอวยังดีพอได้เด้า

สิบ่เซาทางสร่าง   การศึกษาให่เฮืองฮูง  ดอกนา

ความฮู้ได้เทือนี้  นำไปใช้ได้แน่นอน

จึงขออวยพรให่   ไชยโยสิทธิโชค

ถืกโฉลกทุกเรื่อง  ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี

ให่เจ้าสุขีหมั่น   เสมอมันเคือเก่า

ผู้เถ่าเถ่าถ่าอยู่บ้าน ให่ของขึ่นจนออกแสง

เมือมื้อแลงให่เจ้าได้ เบิกถอยหลังฮอดสามสี่

โชคดีขี่ถืกหม่อง   เงินทองลันหลั่งโฮม เด้อ สาธุ

………………………………….

23. อวยพรลางานบุญผ้าป่า

…………………………………

ขอลาเด้อทุกท่าน  ที่มางานบุญผ่าป่า

เทือมีงานปีหน่า    จั่งมาพ้อพบกัน

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ดูแลเอาใจใส่

แนวใดแซบหาให่   ใจหมู่เจ้าจั่งแม่นดี

คันมีใจให่กันแล้ว  แจ่วเกลือกะอร่อย

แม่นว่ามีลาบก้อย  ซังแล้วบ่อยากเหลียว

ข้อยสิเทียวหาหมู่เจ้า  เอาผ้าป่ามานำ

มาทำบุญนำกัน  ผูกพันเป็นพี่น้อง

มาเป็นทองผืนแหน่น  แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น

แม่นจากไปมื้อนี้  ปีหน่าสิต่าวมา

เถิงเวลาจากกันแล้ว ขออวยพรแถมส่ง

ประสงค์ใด๋ขอให่ได้  สมด้ามดังหมาย

ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย  ให่ส่วยหร่อละออตา

โชคลาภไหลหลั่งมา  สู่วันบ่มีเว้น

ให่เจ้ามีเป็นได้   สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง  ได้แฟนฮู้ฮักจริง

ซุมบ่าวสาวใสซิ่ง  ได้แฟนจริงสวยหร่อ

ซุมพ่อแม่พี่น้อง  มีคู่แล้วให่หมั่นยืน

นอนหลับนั้น   ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้  เงิน เงิน เงิน และ เงิน  เด้อ สาธุ

………………………………..

24. อวยพรให้คณะผ้าป่า

………………………………..

ขอบพระคุณทุกท่าน  ที่มางานบุญผ่าป่า

อย่าลืมสัญญาที่ให่ไว้  ว่าปีหน่าเจ้าสิมา

ข่อยสิหาแนวกินไว้ มวลปูปลาปิ้งป่น

แนวใดแซบขนมาไว้  แม่นไกลใกล้สิซอกหา

คันบ่ได้เห็นหน่า  เจ้าบ่มาคือดังว่า

ข่อยสินอนนั่งถ่า  วิงวอนฟ้าให่หล่ำแยง

น้องคำแพงเอื้อยอ้าย  ให่เมือดีอย่าลำบาก

ความทุกข์ยากอย่าสิใกล้  โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

อันหมู่โรคาไข่   หวัดไอให่ไกลห่าง

ทางชีวิตข่างหน่า  ให่พานพ้อสุขสำบาย

โชคลาภให่     ไหลหลั่งมาโฮม

สมกับความตั้งใจ  สู่อันคือฝันเจ้า

ซุมบ่าวสาวได้แฟนฮู้  ฮักแพงบ่แหนงหน่าย

ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง  ได้แฟนฮู้ฮักจริง

มีคู่อิงแอบแล้ว   ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง

สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า  สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้  สมตั้งใจเจ้าคู่อย่าง

เห็นทางมาวัดบ้านข่อย  มาซอยสร้างอย่าสิลืม  เด้อ


11 thoughts on “ผญาอวยพรวันปีใหม่

 1. ผญาเป็นคำเว้า ม่วนซื่นโฮแซว
  ฝากฝังแนวความคึด ให้งึดนำเป็นการบ้าน
  มีทั้งหวานทั้งส่ม เค็มมันขมขื่น
  ฟังแล้วตื่นตาตั้ง คันเว้าพร้อมแฮงม่วนมัน ท่านสุวัทเอย

 2. เห็นเว็ปของพ่อครูแล้ว ขอแสดงความชื่นชมในความพยายามที่จะอนุรักษ์ในสิ่งที่ดี ลูกหลานขอแจมผญาอวยพรปีใหม่ ด้วยคน หากผิดพลาดโปรดช่วยชี้แนะด้วย
  ปี53ผ้านพ้น ปี54 เวียนมาถึง
  สิขออวยพรชัย ให้ทุกคนชนชั้น
  ขออาราธนาท่าน พุทธองค์ผู้จอมโลก
  อีกทั้งองค์พ่อเค้า เทิงเก้ารัชกาล
  มาอวยชัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข
  อันตราย ภายทุกข์อย่าสิมีมาใกล้
  ขอให้สมหมายใด้ คือตั้งใจคู่สู่สิ่ง
  ให้ยอยิ่งเลิศฟ้า เสมอด้ามดั่งอินทร์…..

 3. ขอบพระคุณหมอช้าง ที่มาเบิ่งมาแยง
  มาแสดงความคึด ซอยรักษาผญาไว้
  เขียนผญาไว้ให่ อวยพรชัยวันปีใหม่
  ใจความดีใช้ได้ สัมผัสในนอกม่วนหลาย
  ขอให่หมอช้างได้ คือดั่งพรที่เขียนซ่อย
  ข่อยสิคอยผญาเจ้า ถ่าคำเว้าเจ้าสู่วัน ซั้นแหล่ว หมอช้างเอย

 4. I wanted to thank you a lot more for your amazing site you have developed here. It’s full of ideas for those who are truly interested in this specific subject, in particular this very post. Your all so sweet and also thoughtful of others and also reading your site posts is a great delight in my opinion. And what generous surprise! Jeff and I are going to have enjoyment making use of your tips in what we should do next week. Our checklist is a mile long and tips will definitely be put to beneficial use.

 5. This is quite a good article. Many new questions emerge to the surface, all you need do is to read further information about the issues. Only then one can form a final view on a particular subject. Otherwise everything is seen only in the dimension of black and white. The natural logic of evaluating things before they were properly cognitively processed is a horrible mistake, made by those less intelligent. People should not throw away their common sense easily. Anything and everything deserves appropriate time for making judgements.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *