สคริปต์พิธีกรการประกวดแข่งขันการจ่ายผญา

พิธีกรต้องเว้าผญาตั้งแต่ต้นจนจบ  สนุกมากครับ  ไม่เชื่อลองคลิกเข้าชมครับ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน  4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกโดยเด็ดขาด

………………………………………………………………………………………..

เนื่องในงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์ 1 ม.ค. 2552

ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

………………………………………………………………………………………..

พิธีกร :

เรียนท่านประธานจัดงาน คณะกรรมการ ท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน

ลำดับต่อไปนี้เป็นการแข่งขันการจ่ายผญา เนื่องในงานอนุรักษ์สืบสานประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์

ผญาคืออะไร  ฟังสิเว้าผญาสู่ฟัง………………

ผญาเป็นคำคล้อง                              จองกันมันเว้าม่วน

สัมผัสนอกในครบถ้วน                   ชวนให่ง่ายจื่อจำ

เอาไปลำไปร้อง                                ใส่ทำนองม่วนซืน

เสียงโฮแซวครึกครื้น                       กลืนข้าวน้ำจนออกดัง

คนอิสานตั้งแต่ครั้ง               โบราณกาลก่อนเก่า

เวลาสอนลูกเต้า                             พากันเว้าแต่ผญา

ยามแลงมาหนุ่มไปเกี้ยว                  เทียวจีบสาวเว้าอ่อย

ข่อยฮักเจ้าจั่งซั้นจั่งซี้                       มีแต่เว้ากล่าวผญา

มวลพ่อลูงแม่ป้า                               โสขี่ตากันขันแข่ง

ยามมื้อแลงมื้อเช้า                             เอิ้นเว้าหยอกล้อกัน

ยกโตอย่างแม่ใหญ่ตั้น                     โสกันกับพ่อใหญ่เต่า

ว่า…… เถ่าเอ้ยเถ่า

เจ้าซ่างเป็นคนขี่ค้าน         เวียกงานบ่เอาถ่าน แท้นอ

ป่านกะบ่ฮอปอกะบ่ฝั่น       นั่งหำซันตั้งขี่เถ่า

คือบ่สอนลูกเต้า                 ยามเฮาเถ่าได้เพิงเขา…ตั๊วละเถ่า

พ่อใหญ่เต่าถืกฮ้าย            กะคึดเคียดในใจ

เลยตอบไปทันที                แต่เว้าดีบ่มีฮ้าย

(เว้าเป็นสำเนียงไทยย้อ)

ยาย เจ้าคือมาแซมแลมเว้า             เป็นตาหน่ายบ่อายหลาน

ยานกะเรื่องของหำ                          สิอยู่ไปตามพื้น

พืนข่อยกะหาปลาข่อยกะปิ้ง          ให่ผิงไพจักอุ่น แนถ่อน

เรื่องบอกสอนลูกเต้า                       เอาไว้บาดอุ่นกาย เถ่าเอย

(เว้าเป็นภาษาไทย้อ)..เฮามาแบ่งงานกันให้มันยุติธรรมไปเลยยาย ปิ้งปลากับหาพืนข่อยรับ  นอกนั้นยกให่เจ้า)

(เว้าภาษาไทยลาว)

ฝ่ายแม่ใหญ่ตั้น                           คันปากหลายฮ้ายอย่างใหญ่

เถ่าจังไฮผีบ้า                               ห่าก้อมซ่างบ่ห็น

เวียกมีตั้งเป็นร้อย                       คอยแต่นั่งผิงไฟ

สิย่างไปย่างมา                            ซอยกันกะบ่ได้

ข่อยอยากอายไทบ้าน                ลูกหลานเขาหุ่มว่า

ห่า..ตาเว็นขึ่นเคิงฟ้า                   ยังมาเว้าว่าหนาวนี่นา

ว่าให่ลุกนั่งใหม่กะยังบ่เข่าใจอยู่  ลุกขึ่นนั่งใหม่ถ่าแม้เถ่า ข่อยอยากอายคน พ่อเถ่าอันนี้แมะ

พ่อใหญ่เต่านั่งยองย่อ                  หย่อนหำซันตั้งขี่เทา

ได้ยินคำแม่เถ่าท้วง                      ส่วงหนาวงุ้มบักไข่หำ

(ลุกขึ้นทำเสียงกระซิบกระซาบเป็นภาษาไทย้อ ว่า )

แม่เถ่าเอ้ย   เจ้าอย่าเว้าดังหลาย ลูกหลานสิได้ยินนำ   ข่อยนั่งอ่อยเจ้าไว้มื้อแลงละเบอ หนาว ๆ จั่งสี้ เจ้าเห็นแล้วสิบ่เป็นนิก ๆ แหนก ๆ  คือปลาซิวถืกแหห่างแนบ้อ

(เว้าภาษาไทยลาว)

ฝ่ายว่าแม่ใหญ่ตั้น                             อดหัวจนตัวสั่น

คันนำทันผัดหาเว้า                           เอาแนวยั่วมาให่หัว

จังแม่นผัวของข่อย                          หาแต่แนวมาอ่อย

มีแต่ฝอยจนปากเปียก                    เวียกงานนั้นบ่ทำ  ….พี่น้องเอย

เจ้ากะเก่งแต่เรื่องเว้านั้นหละเถ่า  นอกนั้นบ่เป็นท่า ฟังข่อยสิเว้าผญาผู้เถ่าให้ฟัง

เถ่าแก่แล้ว                                         มีแต่แนวบ่เป็นท่า

ค่ำลงมานั่งให่                                   ย้านเมียน้อยเหนี่ยงหำ  ซั้นแหล่ว

จบโตอย่างผญาแล้ว         มาซุมแซวผญาแข่ง

ผู้แสดงแต่ละหมู่บ้าน         มาเส็งเว้ากล่าวผญา

ต้อดเข่ามาลูงป้า                ฟังผญาของปู่ย่า

มวลอาวอายืนข้างหน่า       นั่งให่ป้าได้เบิ่งนำ แน่เด้อ  อาวเอย

กติกาการแข่งขันมีดังนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันตำบลละ 2 คู่(ชาย-หญิง)

2. เนื้อหา มี 4 ส่วน คือส่วนที่เป็นผญาทักทาย ผญาเกี้ยว ผญาภาษิต และผญาอวยพร

3. เวลาไม่เกินทีมละ 10 นาที เมื่อเหลือเวลา 2 นาที กรรมการจะเตือนให้ผู้เข้าแข่งขันรีบสรุปให้จบ  ถ้าเลยเวลาที่กำหนดกรรมการจะตัดคะแนนนาทีแรก 1  คะแนน นาทีต่อไปนาทีละ 2 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1. แต่งกายเหมาะสม  10  คะแนน

2. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 10 คะแนน

3. คำพูด ลีลาท่าทางสอดคล้องเหมาะสม 10 คะแนน

4. สนุกสนานไม่หยาบคาย 10 คะแนน

รวม 40 คะแนน

ผู้ที่ได้รับเกียรติเชิญมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจ่ายผญาในงานวันนี้ ประกอบด้วย

1. อาจารย์แสง  นามเดช

2. อาจารยบุญมี  เทวสิทธิ์

3. อาจารย์วิทิต  ไชยวงศ์คต  …………….สวัสดีครับ

อันดับแรกแฮกหมาน คู่ที่จับฉลากได้อันดับที่ 1 ได้แก่ ตัวแทนจากตำบล………………………………………………………………………..คุณ………………………………………..กับคุณ………………………………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

คู่ที่หนึ่งเว้าจบแล้ว                           มีแต่แนวเพิ่นเว้าม่วน

เว้าได้เมิ้ดครบถ้วน                          ควรได้ถ้วยแน่นอน

ตามขั้นตอนยังบ่แล้ว                       ต้องคอยฟังอีกหลายคู่

สิเป็นหมู่หรือเป็นจ่าเดี๋ยวกะฮู้       ใหญ่ตู้ให้ถ่าฟัง  ซั้นแหล่ว พี่น้องเอย

ลำดับต่อไป เป็นลำดับที่ 2 ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

คู่ที่สองเว้าจบแล้ว                           มีแต่แนวเพิ่นเว้าค่อง

เว้าไปเมิ้ดสู่หม่อง                            ท่าทางเว้ากะค่องคือ

เจ้าต้องได้ถือถ้วย                             ข่อยสิทวยถืกบ่นอ

รอฟังคู่ต่อจากนี่                               สิมาเว้าต่อไป  เบิ่งก่อนนา พี่น้องเอย

ลำดับต่อไป เป็นลำดับที่ 3 ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

ฟังคู่ที่สามเว้า                                   นี้กะคักคือกัน

มีหม่องมันหม่องฮา                         ท่าทางกะคือพร้อม

หมู่เพินซอมอยู่ใต้ฮ้าน                     ส่งยิ้มหวานเทิงส่งจูบ

กับเทิงถ่ายฮูบไว้                               คือสิได้ถ้วยทอง  นอ พี่น้องเอย

ลำดับต่อไปเป็นลำดับที่ 4  ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

ฟังคู่ที่สี่เว้า                                        นี้กะคักอีหลี

มีหม่องดีทั้งเบิ้ด                               ฮอดบ่มีหม่องถิ่ม

เว้าซิมลางคำแรก                             คำต่อไปกะคือค่อง

หมู่พี่น้องใต้ฮ้าน                               ยกโป้ก้อยซ่อยเซียร์ ซั้นแหล่ว  พี่น้องเอย

ลำดับที่ 5  ขอเชิญโตแทนจากตำบล………………………………….

คุณ………………………….กับคุณ…………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

ฟังคู่ที่ห่าเว้า                                      นี้กะคักเหลือหลาย

เทิงฝ่ายหญิงฝ่ายชาย                        จ่ายผญาบ่มีอั้น

ใส่กันมันปานหัวแห่ว                      แซบหลายปานกินแจ่ว

สิได้ถ่วยหรือได้แห่ว                       เดี๋ยวกะฮู้บ่โดน  พี่น้องเอย

ลำดับที่ 6  ขอเชิญโตแทนจากตำบล………………………………….

คุณ………………………….กับคุณ…………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

คู่ที่หกเว้าจบแล้ว                             เสียงโฮแซวม่วนซื่น

สนุกสนานครึกครื้น                         ควรได้ถ้วยอีหลี

แต่ยังมีผู้มาเว้า                                  เส็งกันต่อไปอยู่

ให่รอฟังจั่งสิฮู้                                   คู่หน่าสิส่ำใด   พี่น้องเอย

ลำดับต่อไป เป็นลำดับที่ 7 ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

คู่เจ็ดเว้าหนึ่งหั่น                                มันหลายเป็นตาหน่าย

เว้าไปเมิ้ดสู่หม่อง                            ท่าทางเว้ากะค่องคือ

เจ้าต้องได้ถือถ้วย                           ข่อยทวยถืกคักแน่

บ่ชนะกะต้องแพ้                              เสมอนั้นบ่เป็น พี่น้องเอย

ลำดับต่อไป เป็นลำดับที่ 8 ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

ฟังคู่ที่แปดเว้า                                   นี้กะคักคือกัน

มีหม่องมันหม่องฮา                         ท่าทางกะคือพร้อม

หมู่เพินซอมอยู่ใต้ฮ้าน                     ส่งยิ้มหวานเทิงส่งจูบ

กับเทิงถ่ายฮูบไว้                               เอาเมือให่แม่ใหญ่แยง  ซั้นแหล่ว พี่น้องเอย

ลำดับต่อไปเป็นลำดับที่ 9  ขอเชิญโตแทนจากตำบล…………………………คุณ………………………….กับคุณ……………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

จบแล้วพิธีกรพูดต่อ…

ฟังคู่ที่เก้าเว้า                                     นี้กะคักเด้อกรรมการ

เว้าฉะฉานมันฮา                               ท่าทางกะคือคล่อง

ปานว่าสองตายายเถ่า                      เว้าโสกันเทิงมันเทิงม่วน

ควรได้ชัยชนะเลิศ                            หรือหมู่เจ้าว่าจั่งใด  พี่น้องเอย

ลำดับสุดท้าย เป็นลำดับที่ 10  ขอเชิญโตแทนจากตำบล………………………………….

คุณ………………………….กับคุณ…………………………………ขอเชิญรับฟังรับชมได้แล้วครับ

คู่ที่สิบเว้าจบแล้ว                             นี้กะคักเหลือหลาย

เทิงฝ่ายหญิงฝ่ายชาย                        จ่ายผญาบ่มีข่อง

เว้าหม่องใดกะแปนเกลี้ยง              เสียงใสไวค่อง

ของรางวัลเจ้าต้องได้                     เพิ่นบ่ให้อย่าสิเมือ  เถ่าเอย

ขณะนี้คณะกรรมการให่คะแนนเพิ่นกำลังรวบรวมคะแนน ไผสิได้ที่ 1 2 3  รอฟังจักหน่อยเด้อครับ………………………

ฮักเจ้าแล้ว                                         เป็นแนวใด๋กะตามซ่าง

แม้นเจ้าเป็นแม่ฮ้าง                           มีลูกแล้วกะซ่างตาม

สิบ่ถามเรื่องฮ้าง                                ให่เคืองขุ่นในหัวใจ

สิบ่เชื่อคำไผ                                      ย้อนว่าใจฮักแพงเจ้า

ข่อยสิเอาแฮงสู่                                 ดูแลงานบ้านชอง

ดูแลญาติพี่น้อง                               ลูกหลานเจ้าคู่สู่คน

บ่ว่าฝนหรือแล้ง                               แฮงข่อยมีเจ้าอย่าหวั่น

สิปลูกมันปลูกข้าว                           พาเจ้าให่ฮ่างมี นางเอย

คะแนนจากคณะกรรมการมาแล้วครับ

รางวัลหน่อย                                     จนใจผู้สิแบ่ง

ผู้ใดแทงถืกหม่อง                            จังสิได้ถ่วยรางวัล

คันผู้ใดบ่ได้                                       อดใจอย่าฮ้ายจ่ม เด้อ

อดสากินหมากส้ม                           เทือหน้าจั่งกินแตง  พี่น้องเอย

รางวัลการจ่ายผญาปีนี้ คุณอักษราวุธ  เข็มรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์ ไปเจรจาได้มาทั้งเงินและของชำร่วย โดยได้จาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

กรุณาปรบมือให้เป็นเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่านด้วยครับ    ……………ขอบคุณครับ

คะแนนจากคณะกรรมการมาแล้วครับ  เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น ให้พ่อแม่พี่น้องได้ลุ้นว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศการจ่ายผญางานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช 2552   จึงขอประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลสุดท้ายก่อน นะครับ

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  2 ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอเชิญรับรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน คุณ…………………………………..ครับ

ต่อไป  ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอเชิญรับรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน คุณ…………………………………..ครับ

ต่อไปนี้เป็นการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการจ่ายผญางานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอำเภอเจริญศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช 2552   ผู้ชนะเลิศได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอเชิญรับรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน คุณ…………………………………..ครับ

นอกนั้นรับรางวัลชมเชยจากผู้ให้การสนับสนุน คุณ…………………………………..ครับ

แข่งผญาจบแล้ว                               สิแจวลาสาก่อน

ตอนมีงานเทือหน่า                           จังมาพ้อพบกัน

ข่อยสิฝันถึงเจ้า                                เข้าฝันทุกคืนค่ำ

ส่งใจนำแนบข้าง                             อวยพรให้เจ้าอยู่ดี

ให้เจ้ามีเป็นได้                                สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง

แม่นเจ้าเป็นหม่ายฮ้าง                  ได้แฟนฮู้ฮักจริง

สิ่งบ่ดีอย่ามาใกล้                         อันตรายอย่ามาผ่า

ชีวิตวันข้างหน้า                              ให่พานพ้อแต่โชคหมาน

คันเจ้าเมือฮอดบ้าน                          ให้หวานใจเจ้าฮักตื่ม

ปลื้มใจเจ้าสู่มื้อ                                 ดึ๋งดั๋งเจ้าสู่คืน

นอนหลับนั้น                                     ได้เงินพันเงินหมื่น

ตื่นขึ่นได้                                           เงิน เงิน เงิน และทอง  คู่สู่คน เด้อ   สาธุ

สวัสดีครับ


One thought on “สคริปต์พิธีกรการประกวดแข่งขันการจ่ายผญา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *