สคริปต์พิธีกรงานแต่งงาน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน  4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกหรือเจ้าภาพโดยเด็ดขาด  6.  เพื่อให้การแสดงบทบาทสมมุติในงานสมจริงควรให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดูสคริปต์ก่อนนำไปปรับใช้

……………………….

ตัวอย่างที่ 1

แบบไทยนิยม

…………………….

1. ภาคเช้า

(พิธีกรเดี่ยว)

เมื่อขบวนขันหมากเจ้าบ่าวแห่มาถึงหน้าบ้านเจ้าสาว

พิธีกร…..ขณะนี้ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวได้เดินทางมาถึงแล้ว  ทางฝ่ายเจ้าสาวขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง    แต่ตามประเพณีของเรานั้นยังให้ขบวนเจ้าบ่าวเข้าบ้านไม่ได้  ให้หยุดขบวนขันหมากไว้ก่อน แล้วส่งตัวแทนเข้าเจรจากับผู้รักษาด่านประตูเงินและด่านประตูทอง  ถ้าผู้รักษาด่านทั้งสองแห่งยินยอมอนุญาต  ท่านจึงจะสามารถยกขบวนผ่านเข้ามาได้   ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการเจรจาผ่านประตูเงินและประตูทองนะคะ  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานั่นเอง ค่ะ

เมื่อขบวนขันหมากเจ้าบ่าวถึงหน้าประตูเงิน

พิธีกรหรือนางด่าน…..หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะ  พวกท่านยกขบวนคนมากมายมาทำไมกันคะ?

ตัวแทนเจ้าบ่าว….พวกเรามาตามหาเจ้าสาวของน้องชายของเรา  ทราบว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้  อนุญาตให้พวกเราเข้าไปพบเธอหน่อยได้ไหมครับ?

พิธีกรหรือนางด่าน….ให้เข้าก็ได้แต่เจ้าบ่าวจะต้องให้คำมั่นสัญญาต่อพวกเราก่อนว่า  จะรักและดูแลเจ้าสาวของเราตลอดไป   ถ้าไม่สัญญาพวกเราจะไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะ

เจ้าบ่าว…ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะรักและดูแลเจ้าสาวยิ่งชีวิตของผมตลอดไปครับ

พิธีกรหรือนางด่าน….ถึงเจ้าบ่าวจะให้คำมั่นสัญญาแล้วแต่ยังให้พวกท่านเข้าไปไม่ได้  พวกท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านประตูเงินก่อนค่ะ

เจ้าบ่าว….ค่าผ่านประตูเงินเท่าไหร่ครับ

พิธีกรหรือนางด่าน…  1  ชั่งค่ะ

เจ้าบ่าว(ควักเงินในกระเป๋า  200  บาทยื่นให้)… นี้ครับให้  2  ชั่งเลย

พิธีกรหรือนางด่าน(  ผู้เฝ้าด่านแบ่งเงินกันคนละ  100  บาท  เก็บเครื่องกั้นด่านแล้วผายมือเชื้อเชิญ)….  เชิญพวกท่านผ่านเข้าไปข้างในได้ค่ะ  เจ้าสาวคนสวยอยู่ข้างในแน่นอนค่ะ   (ผู้เฝ้าประตูเงินทั้งสองกล่าวจบก็สลายตัวไป)

พอขบวนขันหมากผ่านไปถึงหน้าประตูทอง

พิธีกรหรือนางด่าน….หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะ พวกท่านผ่านด่านประตูเงินเข้ามาได้  แสดงว่าเจ้าบ่าวของพวกท่านได้กล่าวคำมั่นสัญญาไปแล้วหนึ่งครั้ง    จึงยังให้ผ่านเข้าไปไม่ได้  เจ้าบ่าวจะต้องให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่า  จะรัก และดูแลเจ้าสาวของเราอย่างทะนุถนอมตลอดไปจนชั่วชีวิต  พวกเราจึงจะยินยอมให้ผ่านประตูทองเข้าไปได้ค่ะ

เจ้าบ่าว….เราเคยให้สัญญารักต่อกันว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันไปตลอดชีวิต  กระผมจึงขอให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่า  ข้าพเจ้าจะรักเดียวใจเดียว จะดูแล และทะนุถนอมเจ้าสาวคนนี้ตลอดไปครับ

พิธีกรหรือนางด่าน..ถึงจะให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ยังให้ผ่านประตูทองเข้าไปไม่ได้อยู่ดี  พวกท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านประตูทองก่อน ไม่งั้นข้อตกลงเมื่อตะกี้นี้ทั้งหมดเป็นอันยกเลิกค่ะ

เจ้าบ่าว….ค่าผ่านประตูทองเท่าไหร่ครับ

พิธีกรหรือนางด่าน…  2  ชั่งคะ

เจ้าบ่าว(ควักเงินในกระเป๋า  200  บาทเท่าเดิมยื่นให้)… นี้ครับ  2  ชั่ง

พิธีกรหรือนางด่าน(ผู้เฝ้าด่านแบ่งเงินกันคนละ  100 บาท เก็บเครื่องกั้นด่านแล้วผายมือเชื้อเชิญ)….ขอบคุณค่ะ.  เชิญพวกท่านผ่านเข้าไปข้างในได้ค่ะ    (ผู้เฝ้าประตูทองทั้งสองกล่าวจบก็สลายตัวไป)

พิธีกร….ขณะนี้คณะเจ้าบ่าวได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเงินประตูทองแล้ว  ให้น้อง ๆ ที่เตรียมน้ำและผ้าขาวม้าไว้  ล้างเท้าเจ้าบ่าวแล้วเช็ดให้แห้งด้วยค่ะ  และเจ้าบ่าวก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล้างเท้าและค่าธรรมเนียมเช็ดเท้าอีกครั้งจึงจะขึ้นไปบนบ้านได้ค่ะ  (เจ้าบ่าวจ่ายอีกคนละ  100  บาทเป็นอย่างน้อย)

พิธีกร...บัดนี้คณะเจ้าบ่าวได้นำสินสอดจำนวน  400,000  บาท  และทองหมั้นอีก 4  บาท มาวางต่อหน้าพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่และท่านที่เคารพนับถือมานั่งเป็นสักขีพยาน   เชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนับด้วยค่ะ  กติกามีว่า  ถ้าสินสอดไม่ครบทองมั่นไม่พอข้อตกลงทุกอย่างเป็นอันยกเลิก   เจ้าบ่าวมาทางไหนก็ต้องกลับไปทางนั้นค่ะ   แต่ถ้าสินสอดครบทองมั่นพอก็จะให้คนไปตามเจ้าสาวมานั่งร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญการแต่งงานด้วย   ….พวกเรามาลุ้นกันว่าจะครบหรือไม่ครบ เจ้าบ่าวจะได้หอมหรือได้แห้ว   อ้าว …นับครบแล้วค่ะ จำนวนสี่แสนบาทถ้วนกับทองคำสี่บาท  ชัยโย เจ้าบ่าวได้หอม  จะได้แต่งงานกับเจ้าสาวของเราจริง ๆ   คุณแม่พาลูกสาวออกมาร่วมพิธีได้แล้วค่ะ   …..หน้าที่พิธีกรของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจบแล้ว  ต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรส   จึงขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อพราหมณ์ดำเนินการต่อไปค่ะ

(พิธีกรควรอยู่ช่วยงานพ่อพรามหณ์จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ)

2.  ภาคกลางคืน

(พิธีกรคู่)

(พิธีกรหญิงยืนด้านซ้ายของพิธีกรชายเสมอ และเมื่อเชิญแขกขึ้นยืนบนเวทีให้พิธีกรทั้งสองแยกกันเพ่ือให้แขกยืนกลางเสมอ)

พิธีกรทั้งคู่เดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับ/ถอนสายบัวท่านผู้ชม พิธีกรหญิงอ่านบทกลอนต่อไปนี้ (ท่องมาให้ได้จะดีที่สุด เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดศรัทธาในตัวผู้พูด)

พิธีกรหญิง :

วันที่หนึ่ง  มกรา  วิวาห์หวาน

เป็นวันงาน  วิวาห์ของ  สองหนุ่มสาว

…………..หนุ่มหน้ามน   คนบ้านเรา

แต่งกับสาว  เจริญศิลป์  ถิ่นเดียวกัน

…………….  คือชื่อ  เธอคนนั้น

ต่างผูกพัน  มั่นรัก  สมัครสมาน

ทั้งสองฝ่าย หมายมั่น วันแต่งงาน

กำหนดการ แต่งกัน  ในวันนี้

จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรสหาย

แขกทั้งหลาย  มาเป็นเกียรติ  เป็นสักขี

เป็นพยาน  แห่งรัก  ด้วยยินดี

ให้รักนี้  จงสุขสม  ภิรมย์ปอง

ได้ครองรัก  ครองเรือน  เหมือนปู่ย่า

เหมือนคุณตา  รักคุณยาย  ไม่มีสอง

ขอให้รัก  จงรื่นรมย์  สมใจปอง

ได้เป็นทอง  แผ่นเดียวกัน  รักมั่นคง

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น

สารพัน  ทรัพย์สินได้    ดังประสงค์

ขอให้รัก  สดชื่น  และยืนยง

รักซื่อตรง  รักยืนยาว  รักเร้าใจ

พิธีกรชาย :

กราบเรียนท่าน……………………………… คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว  และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม ………………………………………ตำแหน่ง………………………………

พิธีกรหญิง :

และดิฉัน……………………….ตำแหน่ง………………………………

พิธีกรชาย :

เราทั้งสองได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรงานมงคลสมรสระหว่าง นางสาว…………………………….. ธิดาของ………………………………………. กับนาย  ………………………………….  บุตรชายของ…………………………………………  และ คุณแม่ …………………………………………..

พิธีกรหญิง :

ท่านที่เคารพค่ะ  การที่หนุ่มสาวจะรักกันและแต่งงานกันได้นั้น  ต้องใช้เวลาจด ๆจ้อง ๆ นานเป็นเดือนเป็นปี  บางคู่ใช้เวลานานถึงสิบปี ยี่สิบปี  จึงตัดสินใจแต่ง  บางคู่ดูไปดูมาเลิกกันไปเลยก็มี  แต่บางคู่แค่สบตากันก็รักกันและแต่งงานกันทันทีเลย  จดจ้องนานเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจไม่ได้แต่ง  แต่งเลยทันทีก็ไม่ดีเพราะอาจเลิกทันทีเหมือนแต่ง     ทราบว่าหนุ่มสาวคู่ที่เรามาร่วมงานคืนนี้ พบรัก และบ่มเพาะความรักมาพอดี  สุกงอมหอมหวาน  งานแต่งวันนี้จึงมีขึ้น

พิธีกรชาย :

บัดนี้ฤกษ์งามยามดีได้มาถึงแล้ว จึงขอเรียนเชิญ……………………………. และคุณแม่……………………….. ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวจูงมือเจ้าสาว ขึ้นเวที และคุณพ่อ……………………… กับ คุณแม่………………… ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจูงมือเจ้าบ่าวขึ้นเวที  ขอเรียนเชิญครับ  ขึ้นมายืนเป็นแถวบนเวทีให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นได้รู้จักครับ  ฝ่ายเจ้าสาวยืนทางซ้ายฝ่ายเจ้าบ่าวยืนทางขวาครับ  ยืนตรงกลางเวทีนะครับ เผื่อจะได้ภาพสวย ๆ

ขอเรียนเชิญท่าน………………………………………….. ประธานในพิธีขึ้นมาเป็นเกียรติบนเวทีด้วยครับ

ให้คุณแม่เจ้าสาวถือเทียนชนวนไว้ และให้คุณพ่อจ้าวบ่าวจุดเทียนชนวน จากนั้นยื่นให้เจ้าสาวถือเทียนชนวน  ส่วนเจ้าบ่าวเข้าช่วยจับประคองเทียนชนวนนั้นยกขึ้นจุดเทียนชัยซึ่งตั้งอยู่บนยอดพาขวัญ

ขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัย ให้พิธีกรอ่านกลอนดังต่อไปนี้

พิธีกรหญิง :

จุดเทียนชัย   ไหว้วอน  ขอพรรัก                     ขอพรจาก  กามเทพ  แห่งสวรรค์

ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน                                ให้ผูกพัน  รักใคร่  ไม่จืดจาง

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานรัก                          ให้แน่นหนัก  รื่นรมย์  สมใจหวัง

เติมความรัก  ห่วงใย  ให้พลัง                                      สุขสมหวัง ดั่งฝัน นิรันเทอญฯ

พิธีกรชาย :      ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดำเนินการต่อไปครับ

ประธานในพิธี :    บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว (อุ ดม มง คน ละ เลิก)  จึงขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นถือแก้วเครื่องดื่มไว้ พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัยเสร็จให้ชูแก้วเครื่องดื่ม  เปล่งเสียงไชยโย  3  ครั้งพร้อมกันนะครับ  …….. เอ้า 1-2-3 ไชยโย ๆ ๆ    เรียนเชิญทุกท่านยกแก้วดื่มอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขความเจริญในชีวิตการครองรักครองเรือนตลอดไป

แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาว………………….  กับ  คุณ……………  คู่บ่าวสาวที่รักกันมากที่สุดคู่หนึ่ง  มากถึงขั้นอยู่ไม่ได้ต้องรีบแต่งในวันนี้ให้ได้ ทั้งนี้เพราะความรักมันสุกงอมนั่นเอง  จึงต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

กระผมนั่งนึกนอนคิดอยู่หลายวันว่าจะหาอะไรมาฝากคู่บ่าวสาวดี  ในที่สุดก็ได้พบเคล็ดลับที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคู่บ่าวสาว  จึงร้อยเรียงนำมาฝากดังนี้

1. เคล็ดลับในการครองรักมี  3  ข้อ คือ

 1. แรกรักเคยคิดถึงกันอย่างไร  นานไปก็ให้คิดถึงกันเหมือนแรกรัก
 2. แรกรักเคยพูดต่อกันอย่างไร  นานไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ให้พูดต่อกันเหมือนแรกรัก
 3. แรกรักเคยปฏิบัติต่อกันอย่างไร  นานเท่าไรก็ให้ปฏิบัติต่อกันเหมือนแรกรัก  เพราะแรกรักน้ำต้มผักยังก็หวาน

2. เคล็ดลับในการครองเรือนมี  4 ข้อคือ

 1. ปิดตาไว้คนละข้าง     ทำทีเป็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในบางเรื่อง
 2. ปิดหูไว้คนละข้าง      ทำทีเป็นได้ยินบ้างบ้างไม่ได้ยินบ้างในบางเรื่อง
 3. ปิดปากไว้คนละครึ่ง  พูดบางเรื่องไม่พูดบางเรื่อง  ที่สำคัญคือต้องพูดถนอมน้ำใจกันเสมอ
 4. เปิดใจให้กว้าง   เพื่อยอมรับและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน ขอบคุณเจ้าภาพที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสมรสครั้งนี้   หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ประธานรูปไม่หล่อ เพลงที่ขอไม่ได้ฟัง  เพลงที่ได้ฟังกลับไม่ได้ขอ เป็นต้น  ในนามเจ้าภาพก็ต้องขอกราบอภัยไว้ ณ โอกาสนี้   ในนามของผู้มาร่วมงานแต่งงานวันนี้ทุกคน ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวจงรักกัน มั่นคง ยืนยาวตลอดไป  มีลูกสาวได้ลูกชายอย่างหมายมั่น  สาระพันทรัพย์สินได้ดังประสงค์  ขอให้รักสดชื่นและยืนยง  รักซื่อตรงรักยืนยาวรักเร้าใจ    และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่ง ดื่มกินให้อิ่มหนำสำราญตามอัธยาศัย

สวัสดีครับ

……………………………

เมื่อประธานจัดงานกล่าวจบและเดินลงจากเวที

พิธีกรหญิง :

ขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำในการครองรักครองเรือน กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และกล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาว  ขอเรียนเชิญค่ะ

ตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว :

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง  แถมยังได้เป็นดองกับสองหมอ  คือคุณหมอฟันธง  และคุณหมอฟันทอง  กะทะเงิน  อีกด้วย  และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี   3  ข้อง่าย ๆ คือ

 1. พยายามมีลูกเร็ว ๆ เพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกชั้นหนึ่ง
 2. พยายามเข้าใจกันและกัน
 3. ให้อภัยในความบกพร่องของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดังที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

สวัสดี

……………………………..

พิธีกรชาย :      ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวครับ

ตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว :

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกัน และที่สำคัญได้เป็นดองกับหนึ่งอาจารย์ หนึ่งแม่ค้า  คือท่านอาจารย์อาทิตย์ และคุณแม่วันจันทร์  มกรายน  ผมได้มอบลูกสาวผมให้ลูกชายท่านอาจารย์ดูแลแล้วนะครับ  จึงขอฝากท่านอาจารย์กำชับลูกชายให้หมั่นทำการบ้าน ผมอยากอุ้มหลานเร็ว ๆ ครับ   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี  3  ข้อ  ง่าย ๆ คือ

 1. ลูกสาวของพ่อคนนี้ พ่อให้แล้วให้เลย  ห้ามนำมาคืนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นได้เห็นดีกัน
 2. รักกันต้องดูแลกัน
 3. มีปัญหาโทร.ปรึกษาพ่อตาหรือแม่ยายทันที…. เบอร์โทร.อยู่ที่ลูกสาวของพ่อ

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดั่งที่ตั้งใจ

สวัสดี

…………………………….

พิธีกรหญิง :

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายลงไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะค่ะ….และขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนโชว์ตัวหน้าเวทีเพื่อคอยตอบคำถามของเพื่อน ๆซึ่งคัดส่งมาจากด้านหลังเวที  เขามอบให้พิธีกรถามแทน   ขอถามจ้าวสาวก่อน นะค่ะ  (ปรับใช้ให้เหมาะสม)

ข้อที่  1  ถามว่า…หัวใจคนเรามี 4 ห้อง คุณให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่กี่ห้องค่ะ ?

ตอบ   แล้วแต่เขาค่ะ  จะอยู่ห้องเดียวหรือจะอยู่ทั้งสี่ห้องก็ตามใจค่ะ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  2  ถามว่า…. รักเจ้าบ่าวคนนี้ตั้งแต่ เมื่อไรครับ ?

ตอบ  ไม่ทราบค่ะ  ไม่ทราบจริง ๆ ว่าหลวมตัวรักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  3  ถามว่า รักผู้ชายคนนี้ตรงที่เขาเป็นคนรูปหร่อ หรือรักเพราะเขาเป็นคนใจดีค่ะ ?

ตอบ  เขาไม่ใช่คนรูปหร่อ  ดิฉันรักที่เขาเป็นคนมีน้ำใจค่ะ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  4  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้า ถ้าผู้ชายคนนี้ยากจนลง  หัวล้าน พุงพุ้ย นอนกรนเสียงดังสนั่นลั่นบ้าน คุณจะยังรักเขาไหม ?

ตอบ  วันข้างหน้าถ้าเขายากจนก็หมายถึงว่าครอบครัวยากจนเช่นเดียวกัน  ก็ต้องช่วยกันทำมาหากิน เก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายอย่างประหยัด  ถ้าเขาหัวล้านพุงพลุ้ยยิ่งดีจะได้ไม่ไปเจ้าชู้นอกบ้าน  แต่ถ้าเขานอนกรนเสียงสนั่นลั่นบ้านต้องพาไปโรงพยาบาลให้คุณหมอช่วยรักษาค่ะ   โดยสรุปคือจะยังรักเขาเหมือนเดิมค่ะ

พิธีกรหญิง :

คราวนี้ถามจ้าวบ่าวบ้างนะคะ

ข้อที่  1  ถามว่า เมื่อพบเจ้าสาวครั้งแรกคุณรู้สึกอย่างไร?

ตอบ  รู้สึกตื่นเต้นประทับใจครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  2  ถามว่า คุณรู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้ตรงส่วนไหนของเธอหรือครับ ?

ตอบ  เธอยิ้มสวยมากจนผมต้องเก็บไปนอนฝันถึงเธอทุกคืนครับ

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  3  ถามว่า คุณรักผู้หญิงคนนี้ตรงที่เธอสวยหรือรักเพราะเธอเป็นคนน่ารักคะ?

ตอบ  ทั้งสองอย่างครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  4  ถามว่า เมื่อแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน คุณว่าจริงไหมครับ?

ตอบ  น้ำต้มผักส่วนใหญ่มีรสเค็มเพราะใส่เกลือ  แต่น้ำต้มผักที่ใส่น้ำตาลหวานแน่นอนครับ

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  5  ถามว่า คุณจะทำอย่างไรให้ความรักหอมหวานเหมือนน้ำต้มผักใส่น้ำตาล?

ตอบ  ทำให้เหมือนแรก ๆ ที่รักกัน ครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  6  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้าถ้าผู้หญิงคนนี้แก่เกินวัย อ้วน กินจุ ดุเหมือนเสือ  คุณจะยังรักเธอไหม ?

ตอบ  รักแล้วรักเลยครับ

พิธีกรหญิง :

คุณทั้งสองได้ตอบปัญหาทุกข้อแล้ว  ทำนายว่า  ความรักของคุณทั้งสองจะราบรื่น เร้าใจ  จะสร้างหลักฐานได้มั่นคง และร่ำรวยไม่เลิกรา   ฟันธง!

พิธีกรชาย :     ขอเชิญเจ้าบ่าวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน เชิญครับ

เจ้าบ่าว :

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม………………………..  รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอกราบพระคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ และที่สำคัญเมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยลุ้นอยู่ห่าง ๆ  และจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกจะจดจำวันนี้ไว้ตลอดชีวิต  ขอกราบขอบพระคุณพ่อตาที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา  ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลเอาใจใส่ลูกสาวของคุณพ่อคนนี้ให้ดีที่สุด และจะเร่งทำโอทีให้มีลูกเร็ว ๆ อย่างที่คุณพ่อต้องการครับผม  ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคน  รักเรายังเหมือนเดิมครับ หากงานแต่งคืนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก  นักร้องแก่  ร้องเพลงเก่า  สาวหางเครื่องเต้นพอเงิบ ๆ คนเสริบปล่อยให้คอยนาน  อาหารไม่อร่อย กับแก้มน้อยตักทีเดียวหมดจาน เป็นต้น  ก็ต้องขอกราบอภัยเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้   ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดื่ม กิน ฟังเพลง ชมหางเครื่องเต้น และออกมาเต้นเป็นเพื่อนหางเครื่อง  คืนนี้กลับพร้อมกันนะครับ  สวัสดีครับ

…………………..

พิธีกรหญิง :   ขอเชิญเจ้าสาวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ค่ะ

เจ้าสาว :

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้

ขอบพระคุณทุกคำแนะที่ให้  พวกเราจะจดจำและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการครองรักครองเรือนของพวกเราในวันข้างหน้าค่ะ    ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน  กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ รวมทั้งให้อิสระในการเลือกคู่  และจัดงานแต่งให้ในวันนี้  ลูกจะจดจำวันนี้ไปตลอดชีวิต  และที่สำคัญอยากจะให้การแต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของหนูค่ะ  ขอกราบอภัยทุกความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ   ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ นะค่ะ……สวัสดีค่ะ

………………….

พิธีกรชาย :

สุดท้าย   เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปบนฟลอร์หน้าเวที  เตรียมตัวรำวงนำ  ตามด้วยคู่ของท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ เชิญทุกท่านนะครับ     ดนตรี  นักร้อง นักเต้นพร้อม เริ่มต้นด้วยเพลงรำวง สามเพลงรวดอย่าให้ขาดตอนนะครับ…ทุกอย่างพร้อม  ดนตรีบรรเลงได้เลยครับ

พิธีกร…ลำดับสุดท้ายเป็นการฉลองงานแต่งงาน  ท่านที่ชอบดื่ม ดื่ม ท่านที่ชอบดู ดู ท่านที่ชอบดิ้น ดิ้น ท่านที่ชอบเมาช้า ให้ผสมบาง ๆ ค่อยรินค่อยดื่ม  ท่านที่ชอบเมาเร็ว ให้รินเพรียว ๆ เต็มแก้วแล้วดื่มทีเดียวหมดแก้วไปเลย  ส่วนท่านที่ชอบดื่มเหล้าบาง ๆ นางสวย ๆ  เลิกจากงานนี้ไปต่อร้านอาหาร สาวสาวสาว ครับ  …ต่อจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศฉลองงานแต่งคืนนี้  ด้วยการดู ดื่ม และดีดดิ้นไปกับหัวเครื่องและหางเครื่องของวงดนตรีกับแก้โฮแซว ซา..ลา..ละ…..สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ

 เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นชาวพุทธควรเลือกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการครองรักครองเรือนดังต่อไปนี้

1.  ทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้าน

2.  จัดหาอาหารไปร่วมทำบุญที่วัด

3.  จัดงานทำบุญที่บ้าน

ส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นับถือศาสนาต่างกันก็สุดแท้แต่จะตกลงกัน

จบบริบูรณ์

 

………………………. 

ตัวอย่างที่  2

แบบไทยนิยม

……………………

1. ภาคเช้า

(พิธีกรเดี่ยว)

เมื่อขบวนขันหมากเจ้าบ่าวแห่มาถึงหน้าบ้านเจ้าสาว

พิธีกร…..ขณะ นี้ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวได้เดินทางมาถึงแล้ว  ทางฝ่ายเจ้าสาวขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง    แต่ตามประเพณีของเรานั้นยังให้ขบวนเจ้าบ่าวเข้าบ้านไม่ได้  ให้หยุดขบวนขันหมากไว้ก่อน แล้วส่งตัวแทนเข้าเจรจากับผู้รักษาด่านประตูเงินและด่านประตูทอง  ถ้าผู้รักษาด่านทั้งสองแห่งยินยอมอนุญาต  ท่านจึงจะสามารถยกขบวนผ่านเข้ามาได้   ขอให้ท่านใช้ความสามารถในการเจรจาอย่างเต็มที่ มิฉะนั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้เข้าบ้านเจ้าสาวเลยตลอดชีวิต    ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานั่นเอง ค่ะ

เมื่อขบวนขันหมากถึงหน้าประตูเงิน

พิธีกรหรือนางด่าน…..หยุดอยู่ตรงนั้นนะคะ พวกพี่ยกขบวนคนมากมายมาทำไมกันคะ?

ตัวแทนเจ้าบ่าว….เพื่อนของพวกเราป่วยเป็นไข้ กินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายผ่ายผอม เพราะหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมานานแล้ว เขาบอกว่าลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ขโมยหัวใจของเขามา  เขาจึงขอร้องให้พวกเรามาช่วยตามหา อนุญาตให้พวกเราพาเขาเข้าไปพบเธอได้ไหมครับ

พิธีกรหรือนางด่าน….ฟังจากที่เล่ามาก็น่าเห็นใจ  จะให้เข้าก็ได้   แต่เจ้าบ่าวจะต้องให้คำมั่นสัญญาต่อพวกเราก่อนว่า  จะรักและดูแลเจ้าสาวของเราตลอดไป   ถ้าไม่สัญญาพวกเราจะไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะ

เจ้าบ่าว…ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะรักและดูแลเจ้าสาวยิ่งชีวิตของผมตลอดไปครับ

พิธีกรหรือนางด่าน….ถึงเจ้าบ่าวจะให้คำมั่นสัญญาแล้วแต่ยังให้พวกท่านเข้าไปไม่ได้  พวกท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านประตูเงินก่อนค่ะ

เจ้าบ่าว….ค่าผ่านประตูเงินเท่าไหร่ครับ

พิธีกรหรือนางด่าน…  1  ชั่งค่ะ

เจ้าบ่าว(ควักเงินในกระเป๋า  200  บาทยื่นให้)… นี้ครับให้  2  ชั่งเลย

พิธีกรหรือนางด่าน(  ผู้เฝ้าด่านแบ่งเงินกันคนละ  100  บาท  เก็บสร้อยเงินเครื่องกั้นด่านแล้วผายมือเชื้อเชิญ)….  เชิญพวกท่านผ่านเข้าไปข้างในได้ค่ะ     (ผู้เฝ้าประตูเงินทั้งสองกล่าวจบก็สลายตัวไป)

พอขบวนขันหมากผ่านไปถึงประตูทอง

พิธีกรหรือนางด่าน….หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนค่ะ พวกท่านผ่านด่านประตูเงินเข้ามาได้  แสดงว่าเจ้าบ่าวของพวกท่านรักเจ้าสาวของเราในระดับหนึ่งเท่านั้น  จึงยังให้ผ่านเข้าไปไม่ได้ เจ้าบ่าวจะต้องให้คำมั่นสัญญาอีกครั้งว่า  จะรักและดูแลเจ้าสาวของเราอย่างทะนุถนอมตลอดไปจนชั่วชีวิต

เจ้าบ่าว….กระผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อนางด่านประตูทองว่า    ข้าพเจ้าจะรัก ดูแล และทะนุถนอมเจ้าสาวคนนี้ตลอดไป

พิธีกรหรือนางด่าน.. ดีมากพ่อหนุ่ม  อย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักเจ้าสาวเราจริง  แต่ถึงจะให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ยังให้ผ่านประตูทองเข้าไปไม่ได้อยู่ดี  พวกท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านประตูทองก่อน ไม่งั้นข้อตกลงทั้งหมดที่ว่าไว้เมื่อตะกี้นี้เป็นอันยกเลิก

เจ้าบ่าว….ค่าผ่านประตูทองเท่าไหร่ครับ

พิธีกรหรือนางด่าน…  2  ชั่งคะ

เจ้าบ่าว(ควักเงินในกระเป๋าอย่างน้อย  200  บาทเท่าเดิมยื่นให้)… นี้ครับ 2  ชั่ง

พิธีกรหรือนางด่าน(ผู้ เฝ้าด่านแบ่งเงินกันคนละ  100 บาท เก็บเครื่องกั้นด่านแล้วผายมือเชื้อเชิญ)….ขอบคุณค่ะ.  เชิญท่านพี่พร้อมด้วยขบวนขันหมากผ่านเข้าไปข้างในได้ค่ะ  เจ้าสาวคนสวยของเราอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนค่ะ   (ผู้เฝ้าประตูทองทั้งสองกล่าวจบก็สลายตัวไป)

พิธีกร….ขณะ นี้คณะเจ้าบ่าวได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเงินประตูทองแล้ว  ให้น้อง ๆ ที่เตรียมน้ำและผ้าขาวม้าไว้  ล้างเท้าเจ้าบ่าวแล้วเช็ดให้แห้งด้วยค่ะ  และเจ้าบ่าวก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล้างเท้าและค่าธรรมเนียมเช็ดเท้าอีกครั้ง จึงจะขึ้นไปบนบ้านได้ค่ะ  (เจ้าบ่าวจ่ายอีกคนละ  100  บาท)

พิธีกร…บัดนี้คณะเจ้าบ่าวได้นำสินสอดจำนวน  400,000  บาท  และทองหมั้นอีก 4  บาท มาวางต่อหน้าพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่และท่านเคารพนับถือมานั่งเป็นสักขีพยาน   เชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนับด้วยค่ะ  กติกามีว่า  ถ้าสินสอดไม่ครบทองมั่นไม่พอข้อตกลงทุกอย่างเป็นอันยกเลิก   เจ้าบ่าวมาทางไหนก็ต้องกลับไปทางนั้นค่ะ   แต่ถ้าสินสอดครบทองมั่นพอก็จะให้คนไปตามเจ้าสาวมานั่งร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงานด้วย   ….พวกเรามาลุ้นกันว่าจะครบหรือไม่ครบ    อ้าว …นับครบแล้วค่ะ จำนวนสี่แสนบาทถ้วนกับทองคำสี่บาท  ชัยโย เจ้าบ่าวจะได้แต่งงานกับเจ้าสาวของเราจริง ๆ   โน้น..คุณแม่จูงแขนลูกสาวแสนสวยออกมาร่วมพิธีแล้วค่ะ   …..หน้าที่พิธีกรของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจบ แล้ว  ต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญแต่งงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรส   จึงขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อพราหมณ์ดำเนินการต่อไปค่ะ

 

(พิธีกรควรอยู่ช่วยงานพ่อพรามหณ์จนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ)

2.  ภาคกลางคืน

(พิธีกรเดี่ยว)

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม อ่านบทกลอนต่อไปนี้ (ท่องมาให้ได้จะดีที่สุด เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดศรัทธาในตัวผู้พูด)

วันที่หนึ่ง  มกรา  วิวาห์หวาน

เป็นวันงาน  วิวาห์ของ  สองหนุ่มสาว

…………..หนุ่มหน้ามน   คนบ้านเรา

แต่งกับสาว  ……………  ถิ่นเดียวกัน

…………….  คือชื่อ  เธอคนนั้น

ต่างผูกพัน  มั่นรัก  สมัครสมาน

ทั้งสองฝ่าย หมายมั่น วันแต่งงาน

กำหนดการ แต่งกัน  ในวันนี้

จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรสหาย

แขกทั้งหลาย  มาเป็นเกียรติ  เป็นสักขี

เป็นพยาน  แห่งรัก  ด้วยยินดี

ให้รักนี้  จงสุขสม  ภิรมย์ปอง

ได้ครองรัก  ครองเรือน  เหมือนปู่ย่า

เหมือนคุณตา  รักคุณยาย  ไม่มีสอง

ขอให้รัก  จงรื่นรมย์  สมใจปอง

ได้เป็นทอง  แผ่นเดียวกัน  รักมั่นคง

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น

สารพัน  ทรัพย์สินได้    ดังประสงค์

ขอให้รัก  สดชื่น  และยืนยง

รักซื่อตรง  รักยืนยาว  รักเข้าใจ

กราบเรียนท่าน……………………………… คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว  และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม …………………………………………………………………………………………………………… ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรงานมงคลสมรสระหว่าง นางสาว…………………………….. ธิดาของ………………………………….. กับนาย  ……………………….  บุตรชายของ………………………………………………………

ท่านที่เคารพครับ  การที่หนุ่มสาวจะรักกันและแต่งงานกันได้นั้น  ต้องใช้เวลาจีบและดูใจกันนานเป็นเดือนเป็นปี  บางคู่ใช้เวลานานถึงสิบปี ยี่สิบปี  จึงตัดสินใจแต่ง  บางคู่จีบอย่างเดียวไม่ได้ดูใจเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้กันดู เลยเลิกกันไปเลยก็มี  แต่บางคู่แค่สบตาก็มองทะลุถึงหัวใจแต่งโดยฉับไวยังกะกามนิตกับวาสิษฐี  สรุปคือ จีบนานเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจไม่ได้แต่ง  แต่งทันทีก็ไม่ดีเพราะอาจเลิกทันทีเหมือนแต่ง     ทราบว่าหนุ่มสาวคู่ที่เรามาร่วมงานคืนนี้ พบรัก และบ่มเพาะความรักมาพอดี  สุกงอมหอมหวาน…และเพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายรักกันจริง  เชิญชมวีดิทํศน์ต่อไปนี้……

(วีดิทัศน์จบแล้ว)

บัดนี้ฤกษ์งามยามดีได้มาถึงแล้ว จึงขอเรียนเชิญ…………………………………………………….. ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวจูงมือเจ้าสาว ขึ้นเวที และ…………………. คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจูงมือเจ้าบ่าวขึ้นเวที  ขอเรียนเชิญครับ  ขึ้นมายืนเป็นแถวบนเวทีให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นได้รู้จักครับ  ฝ่ายเจ้าสาวยืนทางซ้ายฝ่ายเจ้าบ่าวยืนทางขวาครับ  ยืนตรงกลางเวทีนะครับ เผื่อจะได้ภาพสวย ๆ

ขอเรียนเชิญท่าน………………………………………….. ประธานในพิธีขึ้นมาเป็นเกียรติบนเวทีด้วยครับ  ให้คุณแม่เจ้าสาวถือเทียนชนวนไว้ และให้คุณพ่อจ้าวบ่าวจุดเทียนชนวน จากนั้นยื่นให้เจ้าสาวถือเทียนชนวน  ส่วนเจ้าบ่าวเข้าช่วยจับประคองเทียนชนวนนั้นยกขึ้นจุดเทียนชัยซึ่งตั้งอยู่บนยอดพาขวัญ และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นร่วมพิธีครับ

ขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัย ให้พิธีกรเลือกอ่านกลอนดังต่อไปนี้

(1)

จุดเทียนชัย   ไหว้วอน  ขอพรรัก                     ขอพรจาก  กามเทพ  แห่งสวรรค์

ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน                   ให้ผูกพัน  รักใคร่  ไม่จืดจาง

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานรัก                ให้แน่นหนัก  รื่นรมย์  สมใจหวัง

เติมความรัก  ห่วงใย  ให้พลัง                            สุขสมหวัง ดั่งฝัน นิรันเทอญฯ

…………………………………………………………………………………………….

(หรือ2)

จุดเทียนชัย   กราบกราน  ท่านกามเทพ           ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์

ตามที่ท่าน  แผลงศรให้  เรารักกัน                   โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ

บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว                  ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน

โปรดประทาน  ความสุข  ให้เป็นทุน                 เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น               สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน

ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน                         ตราบนินัดร์  ฟ้าสิ้น    ดินมลาย

………………………………………………………

(หรือ3)

จุดเทียนชัย  กราบก้ม  ประณมกร                   กราบบิดร  กามเทพ  แห่งสวรรค์

ผู้แผลงศร  ต้องใจให้   เรารักกัน                     โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ

บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว                   ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน

โปรดประทาน  ความสุข    ให้เป็นทุน            เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น            สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน

ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน                         รักผูกพัน   ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่                                 ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา                              ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

………………………………………………………….

พิธีกรพูดต่อ ….ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดำเนินการต่อไปครับ

บทของประธานในพิธี

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว จึงขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนถือแก้วเครื่องดื่มไว้  ในนามประธานจัดงานครั้งนี้ ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวแทนทุกท่านว่า

ขอให้คู่สมรสจงสดชื่น   รักราบรื่นรุ่งโรจน์โสตถิผล

ได้ทุกอย่างที่วางไว้ในกมล   ประสบผลภิญโญสุขทุกทิวา

ชูแก้วเครื่องดื่มขึ้น  เปล่งเสียงไชยโย  3  ครั้งพร้อมกัน (ดนตรีนำอวยพรแทรกจบแล้ว)   ไชยโย ๆ ๆ    เรียนเชิญทุกท่านยกแก้วดื่มอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขความเจริญในชีวิตการครองรักครองเรือนตลอดไป …และขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งดื่มกินตามอัธยาศัยครับ

แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาว…………………………………..  กับ  คุณ………………………….  คู่บ่าวสาวที่รักกันมากที่สุดคู่หนึ่ง จึงต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ข้อแนะนำในการครองรักครองเรือน

-ผู้ชายส่วนใหญ่มักเป็นคนลืมง่าย จึงมีข้อแนะนำสำหรับเจ้าบ่าว  3  ข้อ คือ

 1. แรกรักเคยคิดถึงเจ้าสาวคนนี้อย่างไร  นานไปก็ให้คิดถึงเธอเหมือนแรกรัก
 2. แรกรักเคยพูดเอาใจเจ้าสาวคนนี้อย่างไร  นานไปก็ให้พูดเอาใจเธอเหมือนแรกรัก
 3. แรกรักเคยปฏิบัติเอาอกเอาใจเจ้าสาวคนนี้อย่างไร  นานไปก็ให้ปฏิบัติเอาอกเอาใจเธอเหมือนแรกรัก
 4. แรกรักเคยเคารพพ่อตาแม่ยายและญาติพี่น้องของเจ้าสาวอย่างไร  นานไปก็ให้เคารพรักท่านเหมือนเดิมและยิ่งกว่าเดิม

-ผู้หญิงส่วนมากเป็นคนที่มักคิดเล็ก คิดน้อย จึงมีข้อแนะนำสำหรับเจ้าสาว 3  ข้อ  คือ

 1. ให้รักเคารพนับถือและปฏิบัติต่อพ่อแม่และญาติพี่น้องฝ่ายสามีเสมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเอง
 2. จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย  ถ้าแยกครบครัวแล้วก็ต้องเป็นผู้จัดการบ้าน แบ่งงานกันให้เรียบร้อย
 3. ไม่เอาเรื่องในบ้านไปพูดนอกบ้านและไม่เอาเรื่องนอกบ้านมาพูดในบ้าน

และเพื่อความสงบสุขของทุกคนในครอบครัว จึงมีข้อแนะนำสำหรับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 5  ข้อคือ

 1. ปิดตาไว้คนละข้าง    ด้วยการทำเป็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในบางเรื่อง
 2. ปิดหูไว้คนละข้าง      ด้วยการทำเป็นได้ยินบ้างบ้างไม่ได้ยินบ้างในบางเรื่อง
 3. ปิดปากไว้คนละครึ่ง  ด้วยการพูดให้น้อยลง และพูดในแง่บวกเสมอ
 4. เปิดใจให้กว้างที่สุด   เพื่อยอมรับและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของกันและกัน
 5. แอบกอดกันในที่ลับตาคนเสมอ  เพื่อเติมความรักให้อบอุ่น

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน ขอบคุณเจ้าภาพที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสมรสครั้งนี้   ในนามของผู้มาร่วมงานแต่งงานวันนี้ทุกคน ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวจงรักกัน มั่นคง ยืนยาวตลอดไป  มีลูกสาวได้ลูกชายดังที่ปรารถนา  การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา  สุขหรรษาตอดไป   และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดื่มกินให้อิ่มหนำสำราญตามอัธยาศัย……สวัสดี

(ประธานจัดงานกล่าวจบเดินลงจากเวที)

พิธีกร……..ขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำในการครองรักครองเรือน กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และกล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาว  ขอเรียนเชิญครับ

บทของตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง  แถมยังได้เป็นดองกับสองหมอ  คือคุณหมอฟัน และคุณหมอนวด อีกด้วย  และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี   7  ข้อง่าย ๆ คือ

 1. มีสุขร่วมเสพ
 2. มีภัยร่วมต้าน
 3. ร่วมมือกันทำการบ้านทุกคืน
 4. ไม่ข่มขืนใจกัน
 5. ร่วมสร้างฝันให้เป็นจริง
 6. ไม่ทอดทิ้งกันยามลำบาก
 7. ผิดพลาดให้อภัยกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดังที่ปรารถนาทุกประการเทอญ…….สวัสดี

พิธีกร …ขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวครับ

บทของตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคน และที่สำคัญได้เป็นดองกับท่านอาจารย์สมดี  และท่านอาจารย์กุหลาบ  วิโสธะเย   ผมได้มอบลูกสาวผมให้ลูกชายท่านดูแลแล้วนะครับ  จึงขอฝากท่านกำชับลูกชายของท่านให้หมั่นทำการบ้าน ระหว่างฮันนี่มูลนี้  ห้ามขาด ห้ามลา  ห้ามกลับมาบ้านดึก โดยเด็ดขาด ผมกับยายอยากอุ้มหลานเร็ว ๆ ครับ   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี  3  ข้อ   ได้แก่

 1. เอาอกเอาใจกันเหมือนแรกรัก
 2. หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกัน
 3. ไม่ปันใจไปรักคนอื่น
 4. มีปัญหาช่วยกันแก้
 5. หมั่นดูแลกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดั่งที่ตั้งใจ……….สวัสดี

พิธี ……เชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายลงไปพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ….และขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นมายืนโชว์ตัวบนเวทีเพื่อตอบคำถามของเพื่อน ๆซึ่งคัดส่งมาจากด้านหลังเวที  ซึ่งขณะนี้มีคำถามหลายข้อที่เพื่อนอยากรู้ และพวกเขามอบให้พิธีกรถามแทน   ขอถามจ้าวสาวก่อน นะครับ  (ปรับใช้ให้เหมาะสม)

ข้อที่  1  ถามว่า…โลกนี้จะมีความสุขราวกับแดนสวรรค์ ถ้าสองคนรักกันอย่างดูดดื่มและมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกัน  คุณว่าจริงไหม ?

ตอบ  ไม่จริงคะ รักกันเพียงสองคนจะมีความสุขได้อย่างไร  เราต้องรักญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายตลอดถึงหมูหมากาไก่ในบ้านด้วย ค่ะ

ข้อที่  2  ถามว่า…. รักเจ้าบ่าวคนนี้ตั้งแต่ เมื่อไรครับ ?

ตอบ  ตอบไม่ได้ค่ะ  พอรู้ตัวก็รักเขาเข้าแล้วค่ะ

ข้อที่  3  ถามว่า รักผู้ชายคนนี้ตรงที่เขาเป็นคนรูปหร่อ หรือรักเพราะเขาเป็นคนใจดีครับ ?

ตอบ   รักเพราะว่าเขาเป็นคนตลกมากกว่าค่ะ

ข้อที่  4  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้า ถ้าผู้ชายคนนี้ยากจนลง  หัวล้าน พุงพุ้ย นอนกรนเสียงดังสนั่นลั่นบ้าน คุณจะยังรักเขาไหม ?

ตอบ… ปัญหาเกี่ยวกับตัวเขาทุกอย่างแก้ไขได้  คงไม่ถึงกับต้องเลิกรักเขาค่ะ  เช่นปัญหาความยากจนก็จะช่วยเขาทำมาหากินค่ะ  ปัญหาหัวล้านก็ซื้อยาปลูกผมให้ หรือซื้อวิก ซื้อหมวกมาให้ใส่  ปัญหาเขาพุงพลุ้ยก็ให้อาหารน้อยลง  ถ้าเขานอนกรนสนั่นลั่นบ้านก็แยกมุ้งนอนค่ะ

คราวนี้ถามจ้าวบ่าวบ้าง

ข้อที่  1  ถามว่า เมาเหล้ากับเมารักอย่างไหนเมากว่ากัน?

ตอบ  เมารักครับ  เพราะเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

ข้อที่  2  ถามว่า เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป  แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน คุณว่าจริงไหม ?

ตอบ  จริงครึ่งเดียวครับ  เพราะเมาใจไม่ใช่แค่ทุกค่ำคืน แต่เมาทั้งหลับทั้งตื่นครับ

ข้อที่  3  ถามว่า คุณเมารักผู้หญิงคนนี้ตรงส่วนไหนของเธอ?

ตอบ     ผมเมารักเธอทั้งตัวและหัวใจครับ

ข้อที่  4  ถามว่า โบราณว่า ผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ  คุณว่าจริงไหมครับ?

ตอบ  น่าจะไม่จริงครับ  เพราะผมพายเรือไม่เป็น แต่ก็ถูกเธอยิงด้วยศรรักปักอกครับ

ข้อที่  5  ถามว่า เธอยิงศรรักปักอกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่?

ตอบ  ครั้งแรกที่ได้พบสบตากันครับ

ข้อที่  6  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้าถ้าผู้หญิงคนนี้แก่เกินวัย อ้วน กินจุ ดุเหมือนเสือ  คุณจะยังรักเธอไหม ?

ตอบ  ปัญหาทุกอย่างผมแก้ไขได้เช่นเดียวกันครับ  อย่างปัญหาแก่เกินวัยก็แก้ด้วยการทำตัวให้แก่เกินวัยเหมือนกัน  จะได้แก่เท่า ๆ กัน  อ้วนกินจุผมก็จะกินจุเหมือนกัน จะได้อ้วนเท่า ๆ กัน  แต่ถ้าเธอดุเหมือนเสือก็ต้องจับขังกรงออกงานวัดขายตั๋วเก็บเงินค่าชมครับ

พิธีกร………..คุณทั้งสองได้ตอบปัญหาทุกข้อแล้ว  ทำนายว่า  ความรักของคุณทั้งสองจะราบรื่น สมรส สมร้ก สร้างหลักฐานได้มั่นคง มีลูสาว ได้ลูกชาย และร่ำรวยไม่เลิกลาอย่างแน่นอน

พิธีกร …….ขอเชิญเจ้าบ่าวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน เชิญครับ

บทของเจ้าบ่าว

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม……………………….. รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอกราบพระคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ และที่สำคัญเมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณพ่อคุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและลุ้นอยู่ไม่ห่าง   รวมทั้งจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกจะจดจำวันนี้ไว้ตลอดชีวิต  ขอกราบขอบพระคุณพ่อตาแม่ยายที่กรุณารับผมเป็นลูกเขย  ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลลูกสาวของท่านคนนี้ให้ดีที่สุด และจะเร่งมือทำโอทีให้มีลูกเร็ว ๆ เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยครับ  ถ้าเจ้าสาวร่วมมือด้วย  ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคน   หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งขาดตกบกพร่องเช่น เจ้าสาวสวยแล้ว แต่เจ้าบ่าวไม่พยายามหล่อ เพลงที่ขอไม่ได้ฟัง  เพลงที่ได้ฟังกลับไม่ได้ขอ  ก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้  ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้จงมีความสุขมาก ๆ ได้มีเป็นเช่นที่หวังทุกประการ  สวัสดีครับ

พิธีกร……….ขอเชิญเจ้าสาวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ครับ

บทของเจ้าสาว

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉันนางสาววิมาลา  วิโสธะเย รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอบพระคุณทุกคำแนะที่ให้  พวกเราจะจดจำและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการครองรักครองเรือนของพวกเราในวันข้างหน้าค่ะ     ขอกราบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ ให้อิสระในการเลือกคู่  และจัดงานแต่งให้ในวันนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้  หากการจัดงานครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านเป็นอย่างมากด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ค่ะ…สวัสดีคะ

พิธีกร……..ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปบนฟลอร์หน้าเวที  เตรียมตัวรำวงนำ  ตามด้วยคู่ของท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ เชิญทุกท่านนะครับ     ดนตรี  นักร้อง นักเต้นพร้อม เริ่มต้นด้วยเพลงรำวง สามเพลงรวดอย่าให้ขาดตอนนะครับ…ทุกอย่างพร้อมแล้ว  ดนตรีบรรเลงได้เลยครับ

พิธีกร…ลำดับสุดท้ายเป็นการฉลองงานแต่งงาน  ท่านที่ชอบดื่ม ดื่ม ท่านที่ชอบดู ดู ท่านที่ชอบดิ้น ดิ้น ท่านที่ชอบเมาช้า ให้ผสมบาง ๆ ค่อยรินค่อยดื่ม  ท่านที่ชอบเมาเร็ว ให้รินเพรียว ๆ เต็มแก้วแล้วดื่มทีเดียวหมดแก้วไปเลย  ส่วนท่านที่ชอบดื่มเหล้าบาง ๆ นางสวย ๆ  เลิกจากงานนี้ไปต่อร้านอาหาร หม้อดิน ครับ  …ต่อจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศฉลองงานแต่งคืนนี้  ด้วยการดู ดื่ม และดีดดิ้นไปกับการแสดงของวงดนตรีกับแก้โฮแซวต่อไป …..สวัสดีครับ

 เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นชาวพุทธควรเลือกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครองเรือนดังต่อไปนี้

1.  ทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้าน

2.  จัดหาอาหารไปร่วมทำบุญที่วัด

3.  จัดงานทำบุญที่บ้าน

ส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นับถือศาสนาต่างกันก็สุดแท้แต่จะตกลงกัน

จบบริบูรณ์

 


40 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานแต่งงาน

 1. เป็นตัวอยางที่ดี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถาณการณและธรรมชาติของงานนั้น ๆ ขอบคุณค่ะ

 2. ขอบพระคุณค่ะ พรุ่งนี้ดิฉันจะเป็นพิธีกรงานแต่งงานพอดี ขอนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานพรุ่งนี้ค่ะ

 3. ขออนุญาตรบกวนเพิ่มเติมค่ะ ด้วยว่าจะได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกร งานแต่งงาน ช่วงเช้าค่ะ ซึ่งจะมีพิธี แห่ขันหมาก เลี้ยงภัตตราหารพระช่วงเช้า และ ยกน้ำชาในแบบจีน ไม่ทราบว่าถ้าพิธีการประมาณนี้ควรใช้บทพูดแบบไหนถึงจะเหมาะสมค่ะ รบกวนขอความรู้ด้วยนะค่ะ
  ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ

  • ขอบพระคุณครับ เครียดเลยผมตื่นเต้นยังกะจะแต่งเอง ขออนุญาตนำบ้างช่วงไปบ้างตอนไปใช้นะครับ อาทิตย์ที่ 22/11/58 นี้และครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

   • คุณชุ ครับ
    ด้วยความยินดียิ่งครับ พ่อครูเอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจนะครับ สวัสดีครับ

 4. คุณฝ้าย ครับ
  งานแต่งงานช่วงเช้าแห่ขันหมาก พิธีกรควรกล่าวต้อนรับขบวนขันหมากของเจ้าบ่าว และเชิญขบวนขันหมากเจ้าบ่าวขึึ้นบนบ้านตามประเพณีว่า ในนามของฝ่ายเจ้าสาวทุกคน เราขอต้อนรับขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวด้วยความยินดียิ่งค่ะ แต่ตามประเพณีของชนเผ่าเรานั้น ให้ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวหยุดตรงหน้าบ้านเจ้าสาวก่อนนะคะ ห้ามบุ่มบ่ามขึ้นมาบนบ้านโดยเด็ดขาด ไม่งั้นโดนไม้ตะพดของพ่อตาค่ะ หลังจากนั้นให้ท่านส่งตัวแทนเข้าเจรจากับผู้รักษาด่านทั้งสองแห่งที่หน้าบันไดบ้านตามลำดับ คือด่านประตูเงินและด่านประตูทอง ถ้าผู้รักษาด่านทั้งสองแห่งอนุญาต ท่านจึงจะสามารถพาขบวนขันหมากขึ้นบนบ้านและเกิดสิริมงคลแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตามประเพณีของชนเผ่าของเราค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ….พอขบวนขันหมากเจ้าบ่าวขึ้นนั่งบนบ้านแล้วให้พิธีกรแนะนำประวัติเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอสังเขป ในช่วงถวายภัตตาหารพระเราก็ยกหน้าที่ให้มัคทายกวัดรับไป…ส่วนพิธียกน้ำชาแบบจีนพ่อครูไม่เคยเห็นจึงขอยอมแพ้และไม่มีคำแนะนำให้ครับ

 5. ขอขอบพระคุณท่านพ่อครูเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาแบ่งปัน…กระผมสัญญาว่าจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดกับสังคมเป็นอย่างดี
  เครพเป็นอย่างสูง

 6. โชคดีที่ได้พบประสบท่าน เนื่องในการแต่งงานของเพื่อนพ้อง
  ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร เกือบจะนอนไม่หลับจับไข้ตาย
  ขอขอบคุณวิทยาทานที่ท่านให้ จะเก็บไปใช้ในงานทั้งหลาย
  ของให้ท่านโชคดีมีสุขใจ สุขทั้งกายสบายจิตทุกคืนวัน

 7. ขอบพระคุณมากครับ เป็นประโยชน์กับส่วนรวมจริง ๆ ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประดยชน์กับสังคมครับ

 8. จะได้เป็นพิธีกรงานแต่งงานครั้งแรกคะ ต้องขอบคุณบทความและคำพูดที่ดีมากๆนี้นะคะ…ช่วยชีวิตนู๋จริงๆคะ กราบขอบพระคุณอีกครั้งคะ^^

  • คุณปุ้ยณ์เปรียว ครับ
   ขอแสดงความยินด้วยที่ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรงานแต่งงานครั้งแรก พ่อครูเอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับ

 9. ขอบพระคุณมากเลยค่ะพ่อครู ดิฉันได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกรงานแต่งของเพื่อนสาวในวันที่ 21 มี.ค 56 นี้ จึงขออนุญาตนำสคริปนี้ไปใช้เป็นแนวทางด้วยคนน่ะค่ะ

 10. ขออนุญาตนำสคริปไปปรับใช้ด้วยนะครับพ่อครู…ห่างหายการเป็นพิธีกรงานแต่งนานพอสมควร ได้รับมอบหมายงานแต่งลูกชายเพื่อน…๒๑ มี.ค. ๕๖ ขอบคุณมากครับ

 11. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ มีประโยชน์มากๆเลยครับครู ขอบคุณอีกครั้ง จากใจครับ

 12. ขอขอบคุณในน้ำใจ ที่ให้ข้อมูลที่ความกระจ่าง ความละเอียด อย่างชัดเจน ขอให้คุณประสบโชคดีตลอดไปครับ (การให้ความรู้คือการให้แสงส่ว่างครับ)

 13. นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้วพ่อครูมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมั็ยครับ…จะเป็นพิธีกรงานแต่ง16พย.นี้เจ้าสาวศรีสัช…เจ้าบ่าวศรีสำโรง…แต่งกลอนยากมากเลยพ่อครูลงสระโอง…หาคำสวยและเหมาะสมยากมากครับ..หากมีเวลารบกวนพ่อครูแต่งเป็นแนวทางให้ด้วยครับ…ถือเป็นวิทยาทานพิธีกรมือใหม่ไม้แรกเลยแหละครับพ่อครู….ขอแสดงความนับถือ

 14. คุณเว ณ ศรีสัชนาลัย ครับ
  พ่อครูยังไม่มีเวลาเขียนเพิ่มครับ ก็คงมีเท่านี้ไปก่อน สำหรับกลอนเจ้าสาวศรีสัชนาลัย เจ้าบ่าวสศรีสำโรง ก็อาจเขียนต่อกลอนที่พ่อครูเขียนไว้แล้วว่า
  ที่สิบหก พฤศจิกา วิวาห์หวาน
  เป็นวันงาน วิวาห์ของ สองหนุ่มสาว
  เจ้าบ่าวอยู่ ศรีสำโรง คนบ้านเรา
  แต่งกับสาว สวยศรี สัชนาลัย
  ทั้งสองฝ่าย ผูกพัน มั่นในรัก
  ผูกใจภ้กดิ์ คงมั่น ไม่หวั่นไหว
  ถึงอยู่ห่าง จากกัน ไกลแสนไกล
  แต่หัวใจ บอกให้แต่ง ในวันนี้ (แล้วก็ต่อด้วยกลอนตัวอย่างที่ 2 ข้างบน เท่านี้ก็สำเร็จ)

  • ขอบคุณมากครับพ่อครู….ใจจดใจจ่ออยู่..กลัวพ่อครูไม่เปิดอ่าน…เพราะข้อความสุดท้ายตั้งแต่สิงหา…เพียงแค่พ่อครูตอบกลับ…มันเหมือนมีกำลังใจฮึดสู้…(กูไม่ได้เดียวดาย)…ใจมันพองโต.ขนลุกซู่…อะแฮ่ม…งานแรกคับพ่อครู…รอดไม่รอดจะรายงานให้ทราบหลังวันงาน….เพราะปกติเวลาถือไมค์…จะไม่ค่อยเป็นเรื่องพิธีการมากนัก…เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร…มีแต่เรื่องความลม..ผสมความเว้า…เหมือนได้กำลังใจจากพ่อครู…..กูสู้ตายว้อยยยย…ขอบคุณคับพ่อครู..ด้วยความเคารพและนับถือ

 15. ขอบคุณที่ท่านพ่อครูแนะนำคะได้รับเกีรยติให้เป็นพืธีกรงานแต่งมาก็หลายงานแต่ก็ตื่นแต้นดีใจปลื้มกับคู่สมรสที่ผ่านเรื่องรักว่าต่างๆกันไปจะขออยุญาตินำบางช่วงบางตอนของพ่อครูไปใช้ในงานคู่ต่อไปนะคะ

  • คุณเพ็ญศิริ ครับ
   ผู้ที่ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรงานแต่งงานถือว่าสุดยอดครับ ด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 16. ขอบคุณจริงๆนะค่ะ …ตัวเองเป็นพี่สาวเจ้าสาวแล้วได้รับบทเป็นเป็นพิธีกรงานแต่งน้องสาวด้วย…ตื่นเต้นค่ะ…ถ้าไม่เจอสคริปต์นี้คงเครียดมาก..ๆ….จะนำไปใช้ให้เหมาะสมนะค่ะ…ขอให้มีความสุขนะคะ

  • คุณ nannalan ครับ
   ขอแสดงความดีใจด้วยครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรงานแต่งงานน้องสาว พิธีกรจำเป็นหลายคนนำสคริปต์พ่อครูไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ ผู้ฟังติดใจมาก ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ มากมาย พ่อครูรู้สึกดีใจกับความสำเร็จของลูกหลานเสมอครับ สวัสดีครับ

 17. ดิชั้น ขออนุญาตนำสคริปต์ด้าน บนไปประยุกต์ใช้ในงานแต่งงานด้วยคนนะคะ
  ขอบคุณพ่อครูมากนะคะ ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อสาธารณชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *