สคริปต์พิธีกรงานศพ / บทกลอน และผญาไว้อาลัย

ประกอบด้วย  3  อย่าง  45  บทกลอน

………………………………….

ตัวอย่าง 1

บทพิธีกร

……………………………..

 

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม  นาย……………. ครูโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประสริฐกุล   อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประสริฐกุล ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

ชาติกำเนิด คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุล  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่บ้านเลขที่  16  หมู่ที่  7   บ้านทุ่งมน  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนเดียวของคุณแม่ทองดี  ประเสริฐกุล  กับคุณพ่อเฮียง  ผิวทอง  คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุล  เป็นเด็กกำพร้าพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่  เพราะพ่อแม่อย่าร้างกัน  พอคุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุลอายุได้  4  ขวบคุณแม่ทองดี  ประเสริฐกุล ก็ได้เสียชีวิตจากไปอีก  จึงเป็นกำพร้าทั้งพ่อและแม่  ได้อาศัยอยู่กับน้าชาย และน้าสาว เลี้ยงดูเหมือนลูกสืบมาจนเติบใหญ่

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นคนที่เรียนเก่ง  แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะต้องออกมาช่วยน้าชายและน้าสาวในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุล ได้แต่งงานกับนางสำลี  อวยพร  ชาวบ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  2   ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ว่างจากหน้านาก็ลงไปทำงานรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านเหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน  มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางสาวธนพร  ประเสริฐกุล  เรียนจบชั้น ปวส. การบัญชี  ปัจจุบันทำงานบริษัทอาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. นายจักรณรงค์   ประเสริฐกุล    เรียนจบชั้น ปวส.  ช่างไฟฟ้า

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ.  2547  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2

-ประธานกองทุนเงินล้าน

-อสม.

-กรรมการ อป.พร.

-สมาชิก ช.ร.บ.

-ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินของตำบลเจริญศิลป์ (หมอดินอาสา)

-ประธานศูนย์สาธิตการตลาดของบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2

ประธาน กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

อุปนิสัย

คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุล  เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  คุยสนุก พูดเพราะ

วางตนเหมาะสม  ขยันขันแข็ง  รับผิดชอบงานในหน้าที่  เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน  ครอบครัว และชาวบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2  มาตลอดเวลาระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

วาระสุดท้าย

เมื่อปี พ.ศ.  2537  คุณพ่อผู้ใหญ่พยนต์  ประเสริฐกุล  เป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลือง และมีอาการเจ็บที่บริเวณชายโครงด้านขวา จึงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ พบว่าถุงน้ำดีอักเสบจึงไปเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนัครินทรวิโรจน์  จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภก์  จนอาการหายเป็นปกติ  พออยู่มาได้  13 ปี  จนถึงปี พ.ศ.  2550  อาการของโรคเก่าได้กลับมากำเริบอีกครั้ง  จึงได้ไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น  พบว่าเป็นโรคมะเร็งตับ จึงพักรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเวลา  1  เดือน  แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้ออกมาพักรักษาพยาบาลที่บ้านตามอัตภาพ เมื่อวันที่  1  กันยายน  2550  อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2550  เวลา  13.30  น.  สิริอายุได้ 50  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับภรรยา  ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อ……………………………………….. ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อ……………………………………………..  ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อ………………………………………………. ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ……………………………………..ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ………………………………………………..ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ(พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่คุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ทั้งกายใจ  เคารพพ่อ  ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกเมียสร้าง

โปรดนำทาง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

อยู่เป็นสุข  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จากภรรยาลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

(พิธีกรพูดต่อ) ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..      คุณ………………………………………….  คุณ……………………………………………….. และคุณ…………………………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………….          คุณ……………………………………………..  คุณ………………………………………………………………………  และคุณ……………………………………………….     เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

ต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้า…………………………………………………………เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ……………………………………………………………….. ไปสู่สุคติด้วยครับ

ต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อ……………………………….ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อ…………………………………………………. ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อ…………………………………. ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดดอนธาตุวิไลแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ คุณสุรสิทธิ์  โพธิ์คำ  ที่กรุณาบริการรถขนหีบศพพร้อมคนขับ   .. ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาและคณะแม่บ้านบ้านทุ่งมนทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

…………………………..

ตัวอย่าง 2

 

 

บทพิธีกร

………………………….

นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง  เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแก ท่านสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางพจนี  แสงเขียว ลูกสาวคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ได้รับฉันทานุมัติจากญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ผู้วายชนม์

ประวัติโดยสังเขป

คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2476  ที่บ้านผือ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ คู  มารดาชื่อ คำพันธ์  มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน ดังนี้

1.นายคำบรรณ  แสงเขียว  ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้

2.   นายสุวรรณ  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

3.   นายคำตัน  แสงเขียว  อดีตกำนันตำบลทุ่งแก มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

4.   นายทองจันทร์  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

5.  นางสมบูรณ์  ยรรยง  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

6.  นายอุดม  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน

7.  นายลม  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

8.  นางบุญโลม  แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

9.  นายหนูหล้า  แสงเขียว  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

10.  นายสง่า  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1

11. นางพิลา  ติงยะ  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน

12.  นางบุญนาง  คำแหงพล  มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนบ้านตาลเนี้ง อำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร 1  พรรษา ที่วัดป่าดอนธาตุวิลัย บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดิน

ชีวิตการครองเรือน

สมัยยังหนุ่ม คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว นอกจากทำนาแล้วยังไปรับจ้างเป่าแคนตามงานต่าง ๆ จึงได้พบรักและแต่งงานกับคุณแม่หนูค่าย  ปราณีวัด ซึ่งเป็นสาวหมอลำ ชาวบ้านหนองคูใหญ่ อำเภอ

วารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้

 1. นายบุญจันทร์  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 2. นางบัวลี  บริสุทธิ์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 3. นายนารี  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 4. นายวรรณชัย  แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์
 5. นายบุญเตียง   แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 6. นางสำเนียง  เด่นดวง  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
 7. นางพจนี   แสงเขียว  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์

อุปนิสัย

คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว  เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  อ่อนน้อมถ่อมตน  ขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ  มีเพื่อนมาก

วาระสุดท้าย

เมื่อเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว มีอาการเป็นไข้ เจ็บในช่องท้องใต้ราวนมด้านขวา ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และคลินิกหลายที่  แต่อาการไม่ดีขึ้น  คุณหมอบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ คุณแม่และลูก ๆ จึงพาท่านกลับมารักษาที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอ  กินยาหม้อหมดไป  3 หม้อ อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้สิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่  20  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2552  เวลา  20 นาฬิกา 10  นาที  สิริอายุได้  76 ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมาก

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้น แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง ดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียวไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนหรือนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)

แด่……คุณพ่อ

ลูกเจ็ดคน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า  พ่อเข้าใจ

อยู่ข้างกาย  หลานลูก  ด้วยผูกพัน

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณพ่อสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

พิธีกร….. ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญคุณพ่อจันทร์มี  แสงเขียว ประธานจัดงาน คุณพิจารณ์  มหาพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ประธานในพิธี และคุณศนิตา  สุขปุณพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  3  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับ

ต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว  ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(ขณะแขกวางดอกไม้จันทน์พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้)

แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา/โตงโตย/ลำ)

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ  ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ  มีไฮ่นา  ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ  บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อยสะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลังให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อยเคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียวฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้านทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่งยืนหมั่นท่อหมู่เขา  พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน

การจัดงานฌาปนกิจศพ.คุณพ่อคำบรรณ  แสงเขียว ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัด…………………………………………แห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง คุณพิจารณ์  มหาพร ประธานในพิธี และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คุณศนิตา  สุขปุณพันธ์  ที่มาเป็นประธานและร่วมทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้านโคกชัยวาน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนดอนชัยวิทยา และคณะแม่บ้านบ้านโคกชัยวาน หมู่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่วันแรกจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใด  ทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า  ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไปทุกท่านทุกคน …เทอญ

สวัสดีครับ

……………………………………

ตัวอย่างที่  3

งานศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์

…………………………………….

หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง   เรียน…………………………………….แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง  ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่   7  ขั้นตอนคือ

 1. ไหว้พระรับศีล
 2. พระสงฆ์สวดมาติกา
 3. ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์
 4. พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนา
 5. อ่านประวัติผู้ตาย
 6. ทอดผ้าบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุ
 7. วางดอกไม้จันทน์บนหีบศพ

บัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญมรรคนายกเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ

หลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบ

พิธีกร  :

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ  ถวายให้ครบทุกรูปนะครับ

หลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

พิธีกร  :

ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับ

หลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้ว

พิธีกร  :

ต่อไปเป็นการอ่านประวัติผู้ตาย  งานนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลเจริญศิลป์  นายวรรณชัย  แพงพา  เป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้ตาย  ขอเรียนเชิญครับ

นายวรรณชัย :

นมัสการพระคุณเจ้า  กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม  นายวรรณชัย  แพงพา  กำนันตำบลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ตำบลเจริญศิลป์   อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ผู้วายชนม์

ประวัติคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ โดยสังเขป

ชาติกำเนิด

คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2486  ที่บ้านหนองยาง อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ เหลิน มารดาชื่อทองสา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ดังนี้

 1. นายจันทร์ลา  จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนาเชือก อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
 2. นางหนูแดง  จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี
 3. นายแสวง  จีนวงศ์  ผู้วายชนม์ขณะนี้
 4. นางแปง  บุตรน้อย  มีครอบครัวอยู่ที่บ้าโนนคำพัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร
 5. นางแดง  จีนวงศ์  มีครอบครัวอยู่ที่บ้านสนามบิน อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
 6. นายวิไลย  จีนวงศ์  มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และได้บวชเป็นสามเณร 2 ปี สอบได้นักธรรมชั้นตรี

ชีวิตการครองเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2497  คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ พยนต์  ได้ย้ายติดตามบิดามาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่  2  ได้แต่งงานกับนางลี  จุงไทย  ชาวบ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่  1   ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา  ว่างจากหน้านาก็รับจ้างทำรางน้ำ และตีเหล็ก  และบางปีก็ลงไปทำงานรับจ้างเป็นยามที่กรุงเทพมหานครเหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

 1. นางระพีพร กิ่งสุวรรณพงษ์  มีครอบครัวและทำงานโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
 2. นายแสงสว่าง  จีนวงศ์  ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2  ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

ประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน

-เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่  2 และได้อยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 2542

อุปนิสัย

คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ เป็นคนอารมณ์ดี  มีน้ำใจ  คุยสนุก พูดเพราะ  วางตนเหมาะสม  ขยันขันแข็ง  รับผิดชอบงานในหน้าที่ และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน และชาวบ้านเจริญศิลป์ตลอดมา

ความสามารถพิเศษ

เมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรมีชื่อเสียงทางการเทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร ในงาบุญพระเวสน์  จนญาติโยมหามแห่ไปรับกัณฑ์หลอนเป็นประจำแทบทุกงาน เมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้จัดรายการเอิ้นลุกปลุกตื่นทางเสียงตามสายตอนตี  5  ทุกวัน เพื่อปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นนึ่งข้าวใส่บาตรพระตอนเช้า โดยใช้นามแฝงว่า  ตู้ขะหรับ  จนเป็นที่ติดปากชาวบ้านเรียกชื่อผู้ใหญ่แสวง  จีนวงศ์ ว่า ตู้ขะหรับ ตั้งแต่บัดนั้น

วาระสุดท้าย

เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เวลา  11.00 น.  ได้มีผู้ไปพบศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ในป่าด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวห้องทุกฝ่ายได้ไปชันสูติพลิกศพแล้วสันนิษฐานว่า คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ น่าจะขี่รถจักรยานพ่วงล้อออกจากบ้านเพื่อไปเก็บฟืนในป่าตรงที่ได้พบศพ  หลังจากเก็บฟืนได้เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว จึงขึ้นนั่งสตาร์ทรถก็พอดีเป็นลมหน้ามืดตกลงจากอานรถ เพราะสภาพศพมีขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนอานรถมอเตอร์ไซด์  และคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์  น่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่  8  ตุลาคาม  พ.ศ.  2553 เพราะเย็นวันนั้นหลานสะใภ้ให้การว่าได้นำหมกปลาซิวไปฝาก  1  ถุง โดยห้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้าน วันต่อ ๆ มากลับไปดูก็ยังเห็นถุงปลาซิวห้อยอยู่อย่างเดิม แสดงว่าคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตแล้ว จึงไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย สิริอายุได้  67  ปี  ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณผู้ใหญ่พ่อแสวง  จีนวงศ์  ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ด้วย เทอญ

กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ขอได้โปรด มาเป็นพลัง  อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย   ตั้งใจสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ  ขอกราบเรียนเชิญครับ

พอครบ 1 นาที

พิธีกร หรือ ลูกสาวของพ่อแสวง  จีนวงศ์   แล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่จะให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน :

เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับ

แด่…คุณพ่อ

ยามมีกิจ  ลูกพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   ได้คุณพ่อ    เฝ้ารักษา

ยามลำบาก  ขัดสน  จนเงินตรา

ได้พึ่งพา  คุณพ่อช่วย  ด้วยผูกพัน

พ่อลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ได้ดั่งฝัน

คุณพ่อเป็น   ผู้ใหญ่บ้าน  มานานวัน

ความใฝ่ฝัน  พ่อเป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่   เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ  เกิดหลายครั้ง  ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย  พ่อพิการ  สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย   ตายตามติด

พรหมลิขิต  หรือกรรมเก่า  ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า  ลูกสุดทน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก  คนเดียว  ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง  เดียวดาย  ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ  น้ำตา  สุดจาบัลย์

เพื่อให้ผ่าน วันโศกเศร้า  เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

ต่อไปเป็นการกล่าวคำอาลัยของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์….ขอเรียนเชิญคุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์  ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ครับ

คุณพ่อบุญมี  เทวสิทธิ์….

นมัสการพระคุณเจ้า  ที่เคารพอย่างสูง เรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวของคุณระพีพร  กิ่งสุวรรณพงษ์ ที่ได้สูญเสียคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ผู้เป็นที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันหวลกลับมาพบเห็นกันอีกตลอดไป  คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์   ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่  14 เดือนสิงาคม พ.ศ.2547  เป็นสมาชิกลำดับที่  140 ตลอดระยะเวลา 6  ปี  5 เดือนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์ คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมด้วยดีตลอดมา

บัดนี้คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้จากพวกเราไปแล้ว ยังคงเหลือแต่คุณความดีที่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้กระทำไว้  ซึ่งยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของภรรยา ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคนอย่างไม่มีวันลืม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ภรรยา ลูกหลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

จาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเจริญศิลป์

(พิธีกรพูดต่อ) ต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ

ขอเรียนเชิญคุณ………………………………………………..      คุณ………………………………………….  คุณ……………………………………………….. และคุณ…………………………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………….               คุณ……………………………………………..  คุณ……………………………………………………………………… คุณ…………………………………………………..  และคุณ……………………………………………….     เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน  4  รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

ต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล

ขอเรียนเชิญ…………………………………………………..  เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล  และกราบนิมนต์พระคุณเจ้า…………………………………………………………เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล  ขอเรียนเชิญ  และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์  ไปสู่สุคติด้วยครับ

ต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์

ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์  เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์  ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ  ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

ขณะวางดอกไม้จันทน์พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้

…………………….

บุญบาป (ผญา)

……………………

ยามเจ้าเกิดมานั้น  บ่มีอิหยังจักอย่าง

มาแต่โตล้อนจ้อน  ส่งในน้อยกะบ่มี

เจ้ามาสู่โลกนี้  ได้มีเป็นตั้งหลายอย่าง

ทั้งเงินทองรถบ้าน   นาฮั้วไฮ่สวน

เจ้ามีจนครบถ้วน   สรรพสิ่งอำนวยสุข

แต่กะหนีความทุกข์   ย้อนสังขารบ่พ้น

บ่ว่าจนมีได้   เป็นนำกันคือเจ็บป่วย

เคยหร่อสวยเป็นผู้ฮ้าย  ยานต้วบต้วยจ่อยผอม

ผมบ่ย้อมหงอกขาว   สีดอกเลาแปงแซง

แฮงเคยหลายกะเหลือหน่อย  ถอยหลังล้มท่าเดียว

เหลียวเห็นคนเป็นสองหน้า  สี่หูตาหน้าเปิงเคิง

เบิ่งตั้งเหิงกะจั่งฮู้   หลานกูตั๊วนี่นึกว่าไผ

บาดถึงคราวตายนั้น  ไผมันห้ามบ่อยู่

แม่นสิรวยล้นฟ้า  เกิดมาแล้วกะต้องตาย

บ่มีไผเอาไปได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ทรัพย์สมบัติทั้งผอง  เอาไปนำบ่ได้

เงินบาทเดียวลูกหลานให้  กะยังคงคือเก่า

เขี่ยเอาตอนแจกข้าว  พากันเอิ้นเงินปากผี

เหลือแต่ชั่วดีฮ้าย  ติดโตเฮาไปสู่บ่อน

ตอนเฮาตายจั่งสิฮู้  ว่าตายแล้วยุ่งส่ำใด

กรรมดีดึงเฮาขึ้น  กรรมชั่วทรามผัดมาจ่อง

หวังสิได้ขึ่นสวรรค์ค้องน้อง  ผัดจ่องไว้เป็นเผดผี

หม่องใดดีสิไปเกิด   ผัดยาดแย่งบ่ทันเขา

ได้แต่เนาทนทุกข์   เป็นเผดผีบ่มีหม่องจั้ง

หวังลูกหลานทำบุญให้  หลายปีกะบ่เฮ็ดจักเทือ

สิเมือบอกพวกเขากะบ่ได้  ยมบาลฮ้ายบ่ให้มา

ย้อนผลาเฮ็ดไว้หน่อย คอยบุญทำกรรมแต่ง

แฮงบ่พอส่งไปเกิดได้ ยมบาลให้ซอยงาน

ทั้งล้างจานล้างหม้อ ก่อไฟใส่หม้อกระทะใหญ่

ไล่แทงพวกที่ทำบาปฮ้าย  ถีบลงหม้อแม่นเมื่อยหลาย

คันแม่นทำบุญไว้  เถิงยามตายสิบ่ยาก

ตายจากไปมื้อนี้   มีผู้เอิ้นขึ้นสวรรค์

แห่นำกันยืดยืด  ขึ้นสวรรค์เมืองมวน

นางฟ้าชวนไปนอนซ้อน   เมืองฟ้าจังแมนหลาย

สนุกบายสนุกคั้น  สาวสวรรค์จนว่าเมือย

ผู้เพิ่นเคยขึ่นสวรรค์บอกไว้  ได้ฟังแล้วให้ฮำฮอน

ตอนยังเป็นคนนั้น  หมั่นทำบุญเอาไว้แน

บุญบาปนั้นของแท้  ดูแลเจ้าบาดท่าตาย  พี่น้องเอย

กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานขณะวางดอกไม้จันทน์ (พิธีกรหรือเจ้าภาพ)

การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแสวง  จีนวงศ์   ครั้งนี้  สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี  เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ  ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล  ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน  และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย  ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  …………..  ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล   ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ สมาน  ศิลาแดง ที่กรุณา ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน  ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด  และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม  …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน  ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น  ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้  ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

สวัสดีครับ

………………………………………………..

กลอน/ผญา ให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับงาน

………………………………………………..

1.  แด่….คุณพ่อ

………………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งเป็นครู ทั้งค้าขาย

เป็นอส.  ปกป้องถิ่น  แผ่นดินไทย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูกรู้  สู้ชีวิต

ให้รู้ถูก  รู้ผิด  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  เหมือนเหล่ากอ  พ่อเป็นครู

เมื่อชีวิต ล่วงลับ   ดับไปแล้ว

ยังแน่แน่ว  สละร่าง  ที่ยังอยู่

ให้เป็นทาน การศึกษา  เป็นคุณครู

ให้ความรู้  แก่คุณหมอ  ผู้รอคอย

คำสอนพ่อ  ประทับไว้  ในใจลูก

เดินทางถูก  ให้เดินต่อ  อย่าถ้อถอย

คนลำบาก  กว่าเรา  ยังรอคอย

ถึงจะน้อย  คนเห็น  ไม่เป็นไร

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ลูกพ่อ

………………………….

2.  แด่…คุณแม่

…………………………

แม่ลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ดูแลบ้าน  เลี้ยงเป็ดไก่  หมูวัวควาย

ครอบครัวเรา  มีหลักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  ญาติสนิท มิตรสหาย

แสนอบอุ่น  แสนสนุก  สุขสบาย

แต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน  เท่านั้นเอง

คุณแม่ลุก  ขึ้นใหม่  ไม่ยอมแพ้

ผิดพลาดแก้  ไม่หวั่นไหว  ใครข่มเหง

สร้างฐานะ ขึ้นใหม่  ด้วยตนเอง

ไม่หวั่นเกรง  ความทุกข์ยาก  ลำบากกาย

แต่ความหวัง กลับกลาย  เป็นไม่แน่

เพราะคุณแม่  เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

เป็นเบาหวาน  กินยาหมอ  รอความตาย

จนสุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากลูกไป

พระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

อุทิศแด่  คุณแม่  กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ขอจงสู่  สุคติ  ที่ชอบเถิด

ได้ไปเกิด  ในภพสุข  เกษมศรี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณความดี

ดลให้มี  เป็นได้  ดั่งใจเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

……………………

3.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

ยามมีกิจ  ลูกพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   ได้คุณพ่อ    เฝ้ารักษา

ยามลำบาก   ขัดสน   จนเงินตรา

ได้พึ่งพา  คุณพ่อช่วย  ด้วยผูกพัน

พ่อลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

พ่อเป็นผู้  ใหญ่บ้าน  มานานวัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

คุณพ่อแย่   เจ็บไข้  ไม่สร่างหาย

อุบัติเหตุ  เกิดหลายครั้ง  ยังไม่ตาย

แต่ร่างกาย  พ่อพิการ  สุดทานทน

คุณแม่ตาย น้องชาย   ตายตามติด

พรหมลิขิต  หรือกรรมเก่า  ตามให้ผล

พ่อมาตาย กลางป่า  ลูกสุดทน

น้ำตาล้น  เอ่อไหล  ดั่งสายธาร

เหลือเพียงลูก  คนเดียว  ในโลกกว้าง

สุดอ้างว้าง  เดียวดาย  ในความฝัน

ต้องกลืนกล้ำ  น้ำตา  สุดจาบรรณ

เพื่อให้ผ่าน  วันโศกเศร้า เดินก้าวไป

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้คุณพ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ

………………………………….

4.  แด่…คุณพ่อ

………………………………..

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่  เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน  คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

5.  แด่คุณพ่อ(ผญา)

……………………………..

 

ชีวิตของพ่อนั้นได้ฟันฝ่ามาหลาย

เทิงค้าขายเฮ็ดนา  ตั้งโรงสีเลื่อยไม้

ไปทำงานรับจ้าง แบกปูนเป็นช่าง

คันแม่นมีผู้จ้าง พอเฮ็ดได้สู่งาน

มีผู้วานผู้เว้า  ไปซ่อยเขาเมิดสู่แห่ง

เงินค่าแฮงได้บ่ได้  คันซอยได้ไปซอยเขา

เอาแฮงกายเข่าสู่  แลกเงินทองของใช้จ่าย

เหนื่อยส่ำใดบ่จ่มบ่เว้า บ่เซาสู้เรื่องงาน

บ่ขี่คร้าน  เวียกงานเฮ็ดสู่อย่าง

หาทางฝึกลูกเต้า  ส่งลูกเข้าได้ฮ่ำเฮียน

ฝึกให้เพียรบ่คร้าน  การงานเวียกหน้าที่

เป็นคนดีใช้ได้     ไทบ้านให้อยู่นำ

ชีวิตของพ่อนั้น    เป็นแบบอย่างทางดี

ให้ลูกเดินนำหลัง  ถึงหม่องหมายคือฝันไว้

ต่อนี้ไปบ่เห็นหน้า   พ่อของเฮาคือแต่เก่า

เว้านำเฮาสู่มื้อ   ต่อจากนี้บ่ได้เห็น

ไปนำเวรกรรมสร้าง  ไผมันพระเพิ่นว่า

จักสิดีชั่วฮ้าย   บ่เห็นฮู้แล้วแต่กรรม

ขอกรรมดีพ่อเคยสร้าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่   พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานดน   ได้ตอบแทนพระคุณท่าน

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

มีความสุขอยู่สร้าง   ฮักแพงมั่นบ่จืดจาง พ่อเอย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

…………………………

6.  แด่…คุณพ่อ

………………………….

อยู่ด้วยกัน  หลายปี  มีลูกหลาน

มุ่งทำงาน  หาเงินทอง  มากองไว้

ได้ทรัพย์สิน  เงินทอง  มามากมาย

ทั้งวัวควาย บ้านรถ  ด้วยอดทน

ตื่นแต่ดึก  ฝึกลูก  ดูแลหลาน

ทำให้บ้าน มีเงินใช้ ไม่ขัดสน

ถึงบ้านเรา  จะลำบาก  จะยากจน

พ่อเป็นคน  ที่ลูกหวัง  ตั้งตาคอย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สู้ไป  ไม่ท้อถอย

ได้มีเป็น  เช่นที่หวัง  ตั้งตาคอย

อย่างน้อยน้อย  เลี้ยงตัวได้  ไม่ยากเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ครองรัก ครองเรือน ให้เนิ่นนาน

รักผูกพัน  มิได้ขาด  ทุกชาติไป

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

………………….

7.  แด่….คุณแม่

………………….

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………..

8.  แด่…..คุณพ่อ

……………………..

ลูกสี่คน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง     ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………….

9.  แด่…ลูกพ่อ

………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ลูกคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

ลูกกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  ลูกพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

10.  แด่..ลูกพ่อ(ผญา)

………………………..

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้นสิเดิกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งลูกมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจพ่อแม่หยุด มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้า ยังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำ  บ่ถามคนมิอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้า  ยามต้องเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่ลูกสร้าง ทานมัยที่ลูกก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง   กินทานสร้างหลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอให้ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์กลมเกลียว   เกิดฮ่วมกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องสู่คน

………………….

11.  แด่..หลานรัก

……………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้หลานคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

หลานกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ป้าลุงแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  หลานรักให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องทุกคน

………………………….

12.  แด่..หลานรัก(ผญา)

…………………………

พอได้ยินข่าวร้าย  ใจสั่นนอนบ่หลับ

น้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้ม

แนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอย

แม้สิดึกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลง

เขาส่งหลานมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณ

ปานหัวใจป้าลุง มุ่นเป็นผงแตกม้าง

ความหวังสลายสิ้น  ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อย

ปลงใจคอยล่วงหน้ายังเกือบบ้าป่วงกะเทิน

เมินบ่กินข้าวน้ำบ่ถามคนมิอิ่มซิม

ฝืนยิ้มยามต้องเว้ายามเข้าหน้าหมู่คน

ขอกุศลที่หลานสร้าง ทานมัยป้าลุงก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง มาส่งเจ้าให่หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให่  หลานไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอให่ฮักแพงกัน

มีสัมพันธ์เป็นป้าลุง   ลูกหลานกันทุกชาติ

อันหมู่พาลภัยฮ้าย   อันตรายให้หนีห่าง

สุขสมหวังจนแก่เฒ่า   ยืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา  หลานเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องสู่คน

………………………….

13.  แด่…..คุณแม่(ผญา)

………………………….

แม่ใหญ่…เกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่ตกฮวยฮำหลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   แปดคนแตกยาวยาว

เทิงลูกสาวลูกสะใภ้   ลูกชายพร้อมพร่ำเขย

แม่บ่เคยยอมแพ้   แก่การงานเวียกหน้าที่

เฮ็ดให้มีแบ่งปันให้   ลูกหลานได้ทั่วกัน

สร้างความฝันจนแก่เถ่า   เฝ้าเลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้    บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณแม่ใหญ่นั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวแม่ใหญ่เฮา

มามื้อนี้เจ้า ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า   กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง   ทานมัยแม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังบันดาลให่   แม่ไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง    วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ    ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ตอบแทนพระคุณแม่

ได้ดูแลกันฮอดมื้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย    นิพพานพ้นทุกข์ภัย …..แม่ใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก คุณตา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน

………………………..

14.  แด่..คุณพ่อ(ผญา)

……………………….

พ่อมาเกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ     หลายปีมีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงายจั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายมื้อหลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์

ดินแดนในความฝัน  สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้

มีลูกหลายเพิ่มขึ่น   สิบเอ็ดคนแตกยาวยาว

ลูกผู้นี่สิเอาอันนั้นลูกผู้นั่นสิเอาอันนี่   ตีฆ่าไห่ยาดกัน

พอลูกใหญ่ได้เฝ่าบ้าน   เลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูก

ผู้ใดทุกข์ยากไฮ้   บ่ไลถิ่มซ่อยหนุน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้ …มาถึงคราวต้องพลัดพราก   พ่อได้จากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย   หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้   เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า    กินทานสร่างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร่าง   ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง   วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ   ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน   ได้ดูแลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ   พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย ..พ่อใหญ่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องสู่คน

…………………..

15.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น   เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

16.  แด่…คุณพ่อ

…………………..

พ่อเดินทาง  จากอุบล  จนมาถึง

ถิ่นที่ซึ่ง    ฟ้าฝนดี  มีบึงหนอง

มีป่าดง  กว้างใหญ่  ให้จับจอง

มีพี่น้อง  ต่างเหล่า  ต่างเผ่าพันธุ์

กว่าจะถาง  ให้ป่า  เป็นนาไร่

กว่าจะได้  มีเป็น  เช่นที่ฝัน

มีบ้านเรือน  ไร่นา  สาระพัน

ต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  สุขสมหวัง  ดั่งใจหมาย

ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย  ตามที่หวัง  ดั่งตั้งใจ

อย่าห่วงลูก ห่วงหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรัก  สมัครสมาน

พอได้ข่าว เดินทาง   มาร่วมงาน

ร่วมกินทาน  ส่งทางให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………

17.  แด่….ลูกแม่

………………….

ยามมีกิจ หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

ได้ลูกคืน เพียงร่าง ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต ของแม่แยก แตกสลาย

ความมาดมั่น  มุ่งหวัง  พังทะลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสนุก  สุขหรรษา

ได้ไปเกิด  บนสวรรค์  ชั้นดุสิตา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่

………………….

18.  แด่…คุณแม่

…………………

ลูกสิบคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

อยู่ข้างกาย  หลานลูก  ด้วยผูกพัน

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  คุณแม่สร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

………………………..

19.  แด่…คุณแม่(ผญา)

……………………….

แม่ได้อดทนเลี้ยง  ลูกสิบคน จนเติบใหญ่

หนักส่ำใดแม่กะสู่  บ่มีย้าน หวั่นไหว

ยามใด๋ลูกโศกเศร้า  แม่เข้าใจ  บ่เหินห่าง

อยู่ข้างกายคอยเว้า ปลอบใจให้ ได้ผ่อนคลาย

ชีวิตของแม่นั้น  เป็นแบบอย่าง ทางดี

ให่ลูกเดินนำหลัง ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้

ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก อยู่กินดี ส่ำผู้อื่น

สุขสำบายถ่วนหน่า ฮักกันมั่น ดังแม่หวัง

นับตั้งแต่มื้อนี้ บ่มีแม่  ให่เฮาเห็น

เหลียวหาใส กะเปล่าแปน  บ่เห็นจ้อย

แม่ที่คอยคุยเว้า แนะนำเฮา  ทุกเช้าค่ำ

กรรมได้มาพรากข่าง วางให่ แม่ห่างไกล

แม่ไปเกิดชาติหน้า อย่าได้ห่วง ทางหลัง

ลูกหลานยังมีกรรม ต้องทำดี  ให่หลายขึ่น

เทื่อแม่คืนมาเกิดพ้อ บ้านเมืองเฮาเฮืองฮูง

มวลป้าลูงญาติพี่น้อง ฮ่างมีขึ่น คู่สู่คน

คันลูกหลานบ่จนแล้ว แม่เกิดนำบ่ทุกข์ยาก

ความลำบากสิบ่พ้อ มีสุขได้ส่ำสวรรค์

มื้อนี้นั้น ลูกหลานที่ฮู้ข่าว

กับหมู่ชาวพี่น้อง เทิงไกลใกล้ได้หลั่งโฮม

พากันมางานเจ้า สงสะกานพร้อมพร่ำ

ทำกุศลส่งเจ้า ไปโลกหน่าสู่สวรรค์

ขอผลบุญแม่เคยสร่าง ทานมัย  แม่เคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่าง  ให่หลั่งโฮม

เป็นพลังโดนให่แม่ไปดี  มีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้า  บ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอเป็นลูก  เป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดนได้ตอบแทน  พระคุณแม่

ได้ดูแลกันทุกชาติจนพระศรีอารย์ เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย..แม่เอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จากลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน

……………….

20.  แด่..ลูกแม่

……………..

ยามมีกิจ  หวังให้เจ้า  เฝ้ารับใช้

ยามเจ็บไข้  หวังให้เจ้า  เฝ้ารักษา

ยามสังขาร  ของแม่  แก่ชรา

หวังให้เจ้า  ปิดตา  คราสิ้นใจ

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

ลูกของแม่  เจ็บป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  ตายจากกัน

อย่าห่วงแม่  ห่วงพี่น้อง  เพื่อนผองมิตร

ทุกชีวิต  ไม่สมหวัง  ดั่งความฝัน

เกิดแล้วแก่  เจ็บตาย วายชีวัน

เป็นเหมือนกัน  ทุกชีวิต  อนิจจัง

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสุข  ที่ลูกหวัง

ขอกรรมดี  ที่ทำไว้ ให้พลัง

ให้สมหวัง  ทุกอย่าง  ดั่งตั้งใจ

อกุศล     กรรมใด ได้เคยสร้าง

จงหนีห่าง หายไป ไม่สนอง

ขอลูกแม่ จงรื่นรมย์  สมใจปอง

จงผุดผ่อง ในสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……….

…………………….

21.  แด่..ลูกแม่(ผญา)

……………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจให่ลูกซ่อย

คอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ดูแลเฝ้าซอยรักษา

ยามสังขารแม่เถ่า  ชรากาลใกล้ฝั่ง

แม่ยังหวังได้เพิงเจ้า ปิดตาให้บาดแม่ตาย

ลูกแม่เจ็บป่วยไข่  ส่งโรงหมอให่เพิ่นซ่อย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ หวังว่าเจ้าสิส่วงหาย

ยาใดดีหามาให่  หมอใดดีให่เพิ่นซอย

แม่เฝ้าคอยสู่มื้อ สุดท้ายตายจากกัน

ความใฝ่ฝันของแม่ ฝันไปกะดายเปล่า

มาถึงคราวต้องพลัดพราก จากกันแล้วแน่นอน

แม่ขอวิงวอนไหว้ รัตนตรัยเป็นที่เพิง

คุณความดีเป็นที่ตั้ง  อวยพรให้ลูกไปดี

ให้เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจในชาติใหม่

อันหมู่เจ็บป่วยไข้ ให้หนีเว้นห่างไกล

มีพลานามัยเข้ม  แข็งแรงแฮงบ่ลา

อายุยืนเด้อลูกหล่า ชาติหน้าให้ฮ่างมี

กรรมดีลูกสร้างไว้ ตั้งแต่เก่าคราวหลัง

จงมาเป็นพลังดล   ซอยหนุนคูณค้ำ

นำส่งให่ ลูกไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอให่ฮักแพงกัน

ใจผูกพันเกลียวกลม เกื้อกูลกันทุกชาติ

จนได้พานพบพ้อ พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย   นิพพานพ้นทุกข์ภัย…ลูกเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่………

………………….

22.  แด่..คุณพ่อ

…………………

ชีวิตพ่อ  ทนลำบาก  มามากยิ่ง

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย

เหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกฝน  ให้ทนสู้

ให้ลูกรู้  การงาน คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน

เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ขอจงสู่  สุคติ  เถิดคุณพ่อ

กรรมดีก่อ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล คุณพ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน  เกื้อกูลกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก  ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

23.  แด่..คุณแม่

……………………

ลูกเจ็ดคน  แม่ทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า แม่เข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำสั่งแม่  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  แม่สั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณแม่แล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  แม่ไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งแม่ให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

24.  แด่…..คุณพ่อ

…………………….

ลูกแปดคน  พ่อทนเลี้ยง  เพียงเพราะรัก

อยู่เป็นหลัก  เป็นมิ่งขวัญ  ไม่หวั่นไหว

เมื่อยามทุกข์  โศกเศร้า พ่อเข้าใจ

ดุจร่มไทร  ให้วิหก  นกพึ่งพา

คอยแนะนำ  พร่ำวอน   คอยสอนสั่ง

จะนอนนั่ง  ให้เฝ้าฝึก  หมั่นศึกษา

คอยถามไถ่  ให้ใฝ่ดี   มีวิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันตาย

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  ดั่งมั่นหมาย

ประสบโชค   ประสบสุข  สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   มีหลักฐาน  มีบ้านเรือน

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  ในใจลูก

รักพันผูก  ได้พึ่งพา  หาใดเหมือน

จะจดจำ  คำพ่อไว้  ไม่แชเชือน

ทำให้เหมือน  พ่อสั่งไว้  อยากให้เป็น

ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น

เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น

ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว

ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี

ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกหลานสร้าง

เป็นพลัง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

สู่สวรรค์  ชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

…………………

25.  แด่..คุณพ่อ

ทำนอง  ลำยาว

………………..

พ่อใหญ่มาเกิดแต่ก้ำ  บ้านเก่าเมืองอุบล

ฝนบ่มาฮวยฮำ  หลายปี มีแต่แล้ง

ขี่เกวียนมาส่องแส่ง  ยามเดือนหงาย จั่งออกย่าง

ยามกลางเว็นแดดฮ้อน  ต้องนอนยั้งพักเซา

หลายคืนเข่า ได้มาฮอดพระธาตุพนม

พาลูกเมียก้มวันทา ขอพรให้มีโชค

ในดินแดนบ่เคยฮู้   ให้อยู่ดีมีนาไฮ่

ลูกหลานไปเทือนี้ ตายหน้าบ่ต่าวคืน

ลูกกะไห้สะอึ้น…..อยากคืนเมือบ้านเก่า

จั่งแม่นอุ๋กอั่งเอ้า  สิไปหน้ากะห่วงหลัง

เดินทางไกลยาวเยิ้น เกือบเคิงเดือนมาฮอดบ่อน

ที่กินนอนสู่มื้อนี้  มีนาฮั้วไฮ่สวน

ลูกเจ็ดคนออกครัวแล้ว  มีลูกหลานเพิ่มตื่ม

ทุกข์ให้ยืมมีให้ใช้ ช่อยเหลือให้ได้ทั่วกัน

บุญคุณของพ่อนั้น   ทะเลหลวงกะบ่ส่ำ

ท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง   บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮา

มื้อนี้เจ้า…. ได้มาจากพวกเฮาไป

ลูกหลานต่างอาลัย  หลั่งไหลมางานเจ้า

จากบ้านเหนือบ้านใต้  ทั้งใกล้ไกลได้ฮู้ข่าว

พากันมาส่งเจ้า     กินทานสร้างส่งกุศล

ขอผลบุญพ่อเคยสร้าง  ทานมัยพ่อเคยก่อ

บุญพ่อแม่พี่น้อง  กินทานสร้างให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิดพ้อ  ขอเป็นลูกเป็นหลาน

อยู่นำกันนานโดน  ได้ตอบแทนพระคุณพ่อ

รอไปจนฮอดมื้อ….พระศรีอารย์..เพิ่นมาซอย

ได้ถึงธรรมอย่างน้อย..นิพพานพ้นทุกข์ภัย   พ่อเอย

ด้วยความฮักและอาลัยยิ่ง

จาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

26.  แด่….คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………

ยามมีกิจ  หวังพึ่งพา  คุณพ่อได้

ยามเจ็บไข้   หวังพ่อเรา    เฝ้ารักษา

ยามเราสอง   ต้องชะแร   แก่ชรา

หวังไว้ว่า    เราจะอยู่   ดูแลกัน

เราลงหลัก  ปักฐาน  มีบ้านช่อง

มีพี่น้อง  มากมาย  ดังใฝ่ฝัน

มีบ้านรถ  ไร่นา  สาระพัน

ใกล้ความฝัน  เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

แต่ทุกอย่าง  กลับกลาย  เป็นไม่แน่

พ่อเราแย่  ป่วยไข้  ไม่สร่างหาย

ถึงยาดี  หมอเก่ง  สักเพียงใด

แต่สุดท้าย  ต้องพลัดพราก  จากแม่ไป

อย่าห่วงแม่  ห่วงลูกหลาน  ห่วงบ้านสวน

ทุกสิ่งล้วน  อนิจจัง  พังสลาย

เกิดมาแล้ว  ได้พบแน่  แก่เจ็บตาย

ต่างเพียงใคร  ตายเร็วช้า  มากกว่ากัน

จงไปดี  มีสุข  เถิดนะพ่อ

จงเกิดก่อ  ความสุข  อย่างที่ฝัน

ขอกรรมดี  จงให้ผล  ดลบันดาล

ดวงวิญญาณ  พ่อสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…แม่……..  และลูก ๆ ทุกคน

…………………………………………

27.  แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)

…………………………………………

ยามแม่เจ็บป่วยไข้  หวังใจ ได้เพิ่งพ่อ

พาหาหมอ  ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกาย

ยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่ง

หวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญ

เฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่อง

มีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝัน

เฮามีบ้านมีรถ  มีไฮ่นา  ทุกสิ่งอย่าง

ย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขา

แต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่าย

พาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิง

เทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอย

ได้แต่คอยสู่มื้อ  บ่หายจ้อย จนจ่อยตาย

ข้อยไห้จนเมื่อยม้อย  สะหวอยไปกะหลายเทือ

แต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูง

มวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮา

เจ้าอย่าห่วงทางหลัง  ให้ไปดีอย่ามีฮ้อน

ขอกราบวิงวอนไหว้  พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอย

กรรมดีทั้งใหญ่น้อย  เคยทำไว้ให้หลั่งโฮม

เป็นพลังดลให้  พ่อไปดีมีสุขยิ่ง

สู่สวรรค์คิ้งนิ้ง  วิมานฟ้าบ่อนสำบาย

คันแม่นตายได้เกิด  พ้อขอให้ฮักแพงกัน

ผูกสัมพันธ์กลมเกลียว  ฮักแพงกันทุกชาติ

สมปรารถนาทุกด้าน  ทั้งเวียกงานการหน้าที่

สุขภาพดีสมมาดมุ่ง   ยืนหมั่นท่อหมู่เขา  อ้ายเอย

ด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่ง

จาก…แม่ขวด  และลูก ๆ สู่คน

………………………………..

28.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………….

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้พ่อคืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอร์ป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  พ่อให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………….

29.  แด่…คุณแม่ของลูก ๆ

……………………………

ได้ข่าวร้าย  นอนไม่หลับ  กระสับกระส่าย

น้ำตาไหล  รินรุด  สุดจะฝืน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้แม่คืน

แม้ดึกดื่น  เพียงใด  หลับไม่ลง

แม่กลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  พ่อแยก  แตกเป็นผง

ความใฝ่ฝัน  มั่นหมาย  สลายลง

แม้ฝึกปลง  ใจล่วงหน้า  เจียนบ้าตาย

ขอจงสู่  สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอบ กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  แม่ให้  ไปสบาย

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

ขอกุศล ส่งให้  ได้ดั่งฝัน

เพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…สามี  ลูก ๆ  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………….

30.  บุญบาป (ผญา)

………………………

ยามเจ้าเกิดมานั้น  บ่มีอิหยังจักอย่าง

มาแต่โตล้อนจ้อน  ส่งในน้อยกะบ่มี

เจ้ามาสู่โลกนี้  ได้มีเป็นตั้งหลายอย่าง

ทั้งเงินทองรถบ้าน   นาฮั้วไฮ่สวน

เจ้ามีจนครบถ้วน   สรรพสิ่งอำนวยสุข

แต่กะหนีความทุกข์   ย้อนสังขารบ่พ้น

บ่ว่าจนมีได้   เป็นนำกันคือเจ็บป่วย

เคยหร่อสวยเป็นขี้ฮ้าย  ยานตวบต้วยจ่อยผอม

ผมบ่ย้อมหงอกขาว   สีดอกเลาแป่งแซ่ง

แฮงเคยหลายกะเหลือหน่อย  ถอยหลังล้มท่าเดียว

เหลียวเห็นคนเป็นสองหน้า  สี่หูตาหน้าเปิงเคิง

เบิ่งตั้งเหิงกะจั่งฮู้   หลานกูตั๊วนี่นึกว่าไผ

บาดถึงคราวตายนั้น  ไผมันห้ามบ่อยู่

แม่นสิรวยล้นฟ้า  เกิดมาแล้วกะต้องตาย

บ่มีไผเอาไปได้  สรรพสิ่งเงินทอง

ทรัพย์สมบัติทั้งผอง  เอาไปนำบ่ได้

เงินบาทเดียวลูกหลานให้  กะยังคงคือเก่า

เขี่ยเอาตอนแจกข้าว  พากันเอิ้นเงินปากผี

เหลือแต่ชั่วดีฮ้าย  ติดโตเฮาไปสู่บ่อน

ตอนเฮาตายจั่งสิฮู้  ว่าตายแล้วยุ่งส่ำใด

กรรมดีดึงเฮาขึ้น  กรรมชั่วทรามผัดมาจ่อง

หวังสิได้ขึ่นสวรรค์ค้องน้อง  ผัดจ่องไว้เป็นเผดผี

บ่อนใดดีสิไปเกิด   ผัดยาดแย่งบ่ทันเขา

ได้แต่เนาทนทุกข์   เป็นเผดผีบ่มีหม่องจั้ง

หวังลูกหลานทำบุญให้  หลายปีกะบ่เฮ็ดจักเทือ

สิเมือบอกพวกเขากะบ่ได้  ยมบาลฮ้ายบ่ให้มา

ย้อนผลาทานหน่อย คอยบุญทำกรรมแต่ง

แฮงบ่พอสิส่งไปเกิดได้ ยมบาลให่ซอยงาน

ทั้งล้างจานล้างหม้อ ก่อไฟใส่หม้อกระทะใหญ่

ไล่แทงพวกที่ทำบาปฮ้าย  ถีบลงหม้อแม่นเมื่อยหลาย

คันแม่นทำบุญไว้  เถิงยามตายสิบ่ยาก

ตายจากไปมื้อนี้   มีผู้เอิ้นขึ้นสวรรค์

แห่นำกันยืดยืด  ขึ้นสวรรค์เมืองม่วน

นางฟ้าชวนไปนอนซ้อน   เมืองฟ้าจังแม่นหลาย

สนุกบายสนุกคั้น  สาวสวรรค์จนว่าเมือย

ผู้เพินเคยขึ่นสวรรค์บอกไว้  ได้ฟังแล้วให้ฮำฮอน

ตอนยังเป็นคนนั้น  หมั่นทำบุญเอาไว้แน

บุญบาปนั้นของแท้  ดูแลเจ้าบาดท่าตาย  พี่น้องเอย

………………………………

31.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อหกล้ม  นอนสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

………………………………

32.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

……………………………..

ได้ข่าวร้าย  พ่อเป็นลม  ล้มสลบ

มีคนพบ  พาส่งหมอ  รอฟังผล

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

เขาส่งพ่อ  มาเพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………

33.  แด่…คุณพ่อของลูก ๆ

…………………………..

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น หวั่นวิตก

นั่งงันงก  วุ่นวาย  ใจสับสน

กราบวิงวอน  เทพไท้  ให้ช่วยดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ พ่อทำมา

ให้พ่อฟื้น คืนมา  เหมือนก่อนเก่า

ได้พาเข้า โรงบาล  ทันรักษา

ให้พ่อหาย พลิกฟื้น  คืนชีพมา

หมอรักษา  ชีวิตรอด  พ่อปลอดภัย

พ่อกลับมา  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต

เหมือนดวงจิต  ลูกเมียแยก  แตกสลาย

ความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลาย

เหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

ขอตั้งจิต  อธิษฐาน  ส่งคุณพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น เช่นที่หวัง  ดั่งจินตนา

เสวยสุข  บนชั้นฟ้า  ตลอดกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…ภรรยา  ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

34.  แด่……คุณแม่

………………………..

ชีวิตแม่  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  แม่ด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพแม่  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

แม่ดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตแม่  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ได้มีเป็น เช่นที่ฝัน  กันทุกราย

สุขสบาย   ดั่งแม่หวัง  แม่ต้้งใจ

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งแม่  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้แม่ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………….

35.  แด่….คุณพ่อ

…………………..

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ลูกได้เป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ลูกหวาดหวั่น  ท้อถอย  คอยปลอบใจ

ชีวิตพ่อ  เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก

เดินทางถูก  ถึงฝั่งฝัน  อันสดใส

ประสบโชค  มีสุข สนุกสบาย

เลี้ยงตัวได้   สุขสมหวัง  ดั่งตั้งใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ ลูกหลานทั่ว  ทุกตัวคน

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้

อุทิศพลี ต้นทุน  บุญกุศล

มอบอุทิศ  ให้พ่อ กันทุกคน

โปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดี

ได้ไปสู่  สรวงสวรรค์  บนชั้นฟ้า

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน บนชั้นฟ้า  สุขาวดี

อันเป็นที่  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล   กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา

ไปจนกว่า  จะเข้าถึง  ซึ่งนิพพาน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

36.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

พ่อดูแล ทุกข์สุข  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

เมื่อยามทุกข์  มีพ่อ  รอเป็นเพื่อน

คอยย้ำเตือน  ชี้ทาง  สว่างไสว

ส่งลูกถึง  ถิ่นที่  ไม่มีภัย

เป็นหลักชัย ให้ยึดมั่น  ไม่หวั่นเกรง

พ่อจึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เว้นทางผิด  หลีกพ้น  คนข่มเหง

เดินทางถูก  ส่งผล คนยำเกรง

ไม่วังเวง  เพื่อนบ้านช่วย  ด้วยจริงใจ

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร   สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้ ทุกสิ่งอย่าง ดังปรารถนา

มีเป็นสุข  สมหวัง  ดั่งจินตนา

เป็นเทวา  บนสวรรค์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

สุขสราญ ชั่วฟ้าดิน  สิ้นมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

37.  แด่….คุณพ่อ

……………………….

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ

รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย

กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ต่อนี้ไป ต้องพลัดพราก  จำจากกัน

พ่อให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ให้เงินทอง  ทรัพย์สิน  สารพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ  กว้างใหญ่  กว่าท้องฟ้า

ลึกเกินกว่า  มหาสมุทร   สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์ พรชัย ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  ลูกเมียก่อ  พ่อทำมา

ขอได้โปรด ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  สมมุ่งมาตร  ปรารถนา

เสวยสุข  บนสวรรค์  ชั้นกามา

เป็นเทวา  สุขสันต์  นิรันกาล

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

เป็นพี่น้อง  ญาติมิตร  สนิทกัน

รักผูกพัน  ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่

ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดังสัญญา

ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก… ภรรยา ลูก   หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

……………………………..

38.  แด่…คุณพ่อ

………………………………

 สองมือกร้าน  ด่างดำ ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

ทั้งจักสาน  กระบุงแห  ดูแลกัน

คราใดลูก  ขัดสน  ต้องทนทุกข์

คุณพ่อปลุก  ปลอบใจ  ให้มีฝัน

ให้ยืนหยัด  สู้ใหม่  ไปด้วยกัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งไป

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  หาใดเปรียบ

หาใดเทียบ  เทียมได้  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

ชีวิตพ่อ  ลาลับ  ดับไปแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไม่เห็น  ทุกแห่งหน

แต่พ่อยัง  อยู่ใน  ใจทุกคน

นานตราบจน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ขอจงสู่   สุคติ  สู่ที่ชอบ

กรรมดีกอป  กุศลสร้าง  ไม่ห่างหาย

โปรดช่วยดล  คุณพ่อให้  ไปสบาย 

สู่ที่หมาย  สรวงสวรรค์  ชั้นวิมาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก..ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

 ……………………………

39.  แด่…คุณแม่

……………………………

ชีวิตแม่  ทนลำบาก  มามากยิ่ง     

ทำทุกสิ่ง  ทั้งทำนา  ทั้งค้าขาย

ทั้งเลี้ยงหมู  เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควาย             

เหนื่อยเพียงใด  ไม่เคยบ่น  ทนหมั่นเพียร

ตื่นแต่ดึก  ฝึกให้รู้  สู้ชีวิต              

ให้รู้ถูก  รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้ลูกมี  ความหวัง  ตั้งใจเรียน                        

ให้พากเพียร  ให้สินทรัพย์  นับอนันต์

แม่ให้ลูก  ทุกอย่าง  ที่หาไว้

ส่งเสริมให้  ได้มีเป็น  เช่นที่ฝัน

ลูกลำบาก  แม่ช่วย  ด้วยผูกพัน

ต่อเติมฝัน  ให้เป็นจริง  ทุกสิ่งอัน

แม่จึงเป็น  แบบอย่าง  ทางชีวิต

เป็นมิ่งมิตร  จริงแท้  ไม่แปรผัน

ปกป้องลูก  อยู่เป็นสุข ทุกคืนวัน

สุดจะบรร  -ยายครบ  จบพระคุณ

กับเพื่อนพ้อง  น้องพี่  มีแต่ให้

เอาใจใส่  โอบเอื้อ  คอยเกื้อหนุน

กับวัดวา  ศาสนา  เนื้อนาบุญ

คอยค้ำจุน  ปฏิบัติ  ด้วยศรัทธา

ต่อแต่นี้  ไม่มีแม่  ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีแม่  คอยห่วงหา

ไม่มีแม่  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณแม่  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณแม่ได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

 ………………………..

40.  แด่…..คุณพ่อ

………………………..

พ่อลำบาก  ตรากตรำ  ทำงานหนัก

ได้หยุดพัก  ยามนอน  ตอนหลับฝัน

ลืมตาตื่น  คราใด  วิ่งใส่งาน

เพื่อให้บ้าน  มีกินใช้  ไม่อับจน

ส่งเสียลูก  เข้าโรงเรียน  ฝึกเขียนอ่าน

มุ่งหางาน   เหนือใต้  ไปทุกหน

ถึงงานหนัก  ตรากตรำ  พ่อจำทน

ลูกทุกคน  ประทับใจ  ไม่ลืมเลือน

พ่อเป็นดุจ  ร่มโพธิ์  ร่มไทรใหญ่

ครอบครัวได้  พึ่งพา  หาใดเหมือน 

ทั้งชี้แนะ  ชี้นำ  คอยย้ำเตือน

อยู่เป็นเพื่อน   ให้อาศัย  เมื่อภัยมา

ต่อแต่นี้  ไม่มีพ่อ ให้เราเห็น

ทุกเช้าเย็น  ไม่มีพ่อ  คอยห่วงหา

ไม่มีพ่อ  คอยกำกับ  ซับน้ำตา

ต้องเหว่ว้า  เปล่าเปลี่ยว  อยู่เดียวดาย

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข 

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย

ประทับไว้  ในใจลูก  หลานทุกคน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้กุศล

ขอเทพไท้  เทวัญ  บันดาลดล

บุญกุศล  เคยทำไว้  โปรดให้คุณ

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

คุณพ่อได้  เสวยสุข  เกษมสุน

สู่สวรรค์  อันสดสวย  ด้วยผลบุญ

อบไออุ่น  จากใจลูก  หลานผูกพัน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคน

…………………………

41. แด่ลูกรักของแม่

………………………

ได้ข่าวร้าย  ใจสั่น  หวั่นวิตก                    

นั่งงันงก  ตัวสั่น  นึกหวั่นไหว

เพื่อนบ้านส่ง  ข่าวลูก  ผูกคอตาย   

เป็นข่าวร้าย  สุดจะคิด  แม่ผิดเอง

แม่ว่าลูก  แรงไป  ในบางครั้ง          

ก็เพราะหวัง  ลูกได้ดี  มีชื่อเสียง     

หวังให้ลูก  ยืนอยู่ได้  ด้วยตัวเอง  

ลูกแม่เก่ง  เลี้ยงตัวได้  ไม่อับจน

คิดไม่ถึง  ว่าลูก  จะผูกจิต           

เก็บไปคิด  ไม่คำนึง  ถึงเหตุผล

ใช้อารมณ์  ตัดสินใจ  ทำร้ายตน  

แม่เป็นคน ต้นคิด  แม่ผิดไป

ในวาระ  สุดท้าย  แห่งชีวิต         

สิ่งใดผิด   พลาดไป  ให้เลือนหาย

กายวาจา ใจถลำ  เคยกล้ำกลาย 

โปรดอภัย  ให้แก่กัน  ในวันนี้

ขอเดชะ  พระไตรยรัตน์  เป็นฉัตรป้อง  

โปรดคุ้มครอง ลูกไป  ในวิถี

สู่ชาติใหม่  ภพใหม่  ที่ดีดี           

ตามวิถี  บุญกรรม  ที่ทำมา

ได้ไปเกิด  ในสวรรค์  บนชั้นฟ้า   

เป็นเทวา  เสวยสุข  เกษมศรี

สนุกสนาน  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี     

อย่าได้มี สิ่งร้ายใด  มาแพ้วพาน

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้อีกหน

จงเป็นคน  แน่นหนัก  มีหลักฐาน

มีปัญญา มีสติ  มีหลักการ           

ได้สืบสาน  พระศาสนา  ให้ถาวร

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…..แม่

………………………..

42.  แด่ลูกพ่อ

…………………….

ได้ข่าวร้าย  ว่าลูกตาย  เพราะรถคว่ำ     

พ่อยังทำ  ใจไม่ได้  ใช่แน่หรือ

อยากให้เป็น  เพียงข่าว  เขาเล่าลือ       

เป็นเพียงชื่อ  เหมือนกัน  เท่านั้นเอง

แต่คนส่ง  ข่าวให้  ว่าใช่แน่                   

เสียงคุณแม่  ลูกร้องไห้   จนสุดเสียง

ญาติพี่น้อง  ที่อยู่  บ้านใกล้เคียง 

ต่างส่งเสียง  ถามไถ่  ว่าใครตาย

พ่อแม่ไป  ถึงที่  อุบัติเหตุ            

พบเพียงเศษ  กระจกแตก  แต่คนหาย

ตำรวจส่ง  คนเจ็บ  และคนตาย    

สู่ที่หมาย  โรงพยาบาล  ไม่นานนัก

พ่อแม่ตาม  ไปถึง  โรงหมอแล้ว   

ยินเสียงแว่ว  หมอถามไถ่ ใครรู้จัก

ใครเป็นญาติ  คนตาย  ในห้องพัก         

พ่อรีบผลัก  ประตูเข้า  เจ้านั่นเอง

ลูกของพ่อ  ไม่หายใจ  ตายแน่นิ่ง          

ข่าวเป็นจริง  แม่ร้องไห้  จนสุดเสียง

พ่อกลืนกล้ำ  น้ำตา  หน้าระเบียง 

กล้ำกลืนเสียง  สะอึ้นไห้  เจ็บในทรวง

ทำไมลูก  จากไป  เร็วไวนัก                   

พ่อแม่รัก   อาลัยเจ้า  เฝ้าห่วงหวง

กราบวิงวอน  เทพไท  ไท้ทั้งปวง         

ได้โปรดจง  เอาชีวา  ลูกข้าคืน

แม่วิงวอน  คุณหมอให้  ไปช่วยเจ้า        

คุณหมอเข้า  ปลอบใจ  ให้แข็งขืน

คนตายแล้ว  ไม่อาจช่วย  ให้กลับคืน      

จงลุกขึ้น  ฝืนใจรับ  ลูกกลับไป

รับลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้ชีวิต        

เหมือนดวงจิต  พ่อแม่แยก  แตกสลาย

ความหมายมั่น  มุ่งหวัง  พังทลาย

เหลือสุดท้าย  เพียงสุดฝืน  กลืนน้ำตา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกพ่อ

จงเกิดก่อ สุขสมหวัง  ดังปรารถนา

ได้มีเป็น  เช่นฝันไว้  ไม่คลาดคลา 

สู่ชั้นฟ้า  สุขาวดี  ที่สำราญ

หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน

ได้เลี้ยงดู  อยู่ด้วยกัน  นานแสนนาน

เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ

……………………….

43.  แด่…..ลูกรัก

………………………

พ่อแม่รัก  ลูกเพียงใด  ใครก็รู้

พ่อแม่สู้  ส่งลูกให้  ได้ศึกษา

ตั้งแต่เล็ก  จนเติบใหญ่  ได้วิชา

เป็นเครื่องหา  เลี้ยงชีพตน  จนวันนี้

ถึงอาชีพ  เล่นดนตรี  ไม่ดีนัก

รายได้หลัก  มีน้อย  ด้อยศักดิ์ศรี

แต่พ่อแม่  ภูมิใจ  ในความดี

ที่ลูกมี  หลักฐาน  มีงานทำ

วันปีใหม่  ทุกปี  มีลูกหลาน

มาสังสรรค์ บ้านเรา จนอิ่มหนำ

สนุกสนาน  ด้วยดนตรี  ที่ลูกนำ

ต่างร้องลำ  สุขสราญ  เบิกบานใจ

ต่อแต่นี้  ไม่มี  ลูกพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  ไม่รู้  ลูกอยู่ไหน

กราบวิงวอน  คุณพระ  รัตนตรัย

ทานมัย  ลูกสั่งสม  อบรมมา

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานให้

ลูกพ่อได้  สมมุ่งมาด  ปรารถนา

สนุกสนาน  มีเป็นสุข  ทุกเวลา

ในชาติหน้า  ภพใหม่  ให้เนานาน

พ่อแม่อยู่  ข้างหลัง  ขอตั้งจิต 

มอบอุทิศ  กุศลไป  ให้ไพศาล

ส่งถึงลูก  ที่จากไป  ให้สำราญ

ด้วยผลทาน ที่ส่งไป  ให้นี้เทอญ

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

…………………..

44. แด่ลูกแม่

………………….

ลูกคือดวง  ใจแม่  ตั้งแต่เกิด

รักทูนเทิด  ดั่งดวงใจ  หาใดเหมือน

คอยชี้แนะ  ชี้นำ  คอยย้ำเตือน

คอยเป็นเพื่อน  ป้องให้  เมื่อภัยมา

พอลูกเข้า  โรงเรียน  ฝึกเขียนอ่าน

มีการบ้าน  แม่ช่วย  ด้วยอาสา

ถึงผิดบ้าง  ถูกบ้าง  ไม่ค้างคา

ผลสอบมา  แม่สุดปลื้ม  จนลืมตน

ลูกจากแม่  ไปเรียนต่อ  ป.ตรีแล้ว

ด้วยแน่แน่ว  ในการเรียน เพียรฝึกฝน

ปีสุดท้าย  ใกล้สอบแล้ว  แม่เตรียมตน

น้องทุกคน  พ่อพร้อม  ยอมหยุดงาน

เพื่อไปรับ  ปริญญา  ของลูกแม่

รอเพียงแต่  ลูกโทร.  มาประสาน

แต่ความหวัง  พังสลาย  เมื่อวันวาน

เมื่ออาจารย์  ส่งข่าวให้  ลูกตายแล้ว

เพราะไปช่วย  คนตกน้ำ  ถูกไฟดูด

ร่างกายทรุด  ครึ่งตาย  ไร้วี่แวว

ที่จะแคล้ว  คลาดฟื้น  กลับคืนมา

ได้ลูกคืน  เพียงร่าง  ไร้สติ

แต่ยังมี  ลมหายใจ  ให้รักษา

หนึ่งขวบปี  หลับสนิท นอนนิทรา

หมอรักษา  แม่นอนเฝ้า ด้วยเข้าใจ

ว่าลูกแม่  จะต้องฟื้น  คืนชีพใหม่

เป็นพี่ใหญ่  น้องพึ่งพา  ได้อาศัย

แต่ความหวัง  ห่างเหิน  ลางเลือนไป

เพราะสุดท้าย ลูกไปลับ  ไม่กลับมา

จงไปดี  มีสุข  เถิดลูกแม่

จงพบแต่  ความสนุก  สุขหรรษา

ในภพใหม่  ชาติใหม่  ไม่คลาดคลา

เกิดชาติหน้า  ขอประสบ  ได้พบกัน 

ได้เป็นลูก  เป็นหลาน  เป็นญาติมิตร

ได้ใกล้ชิด สนิทแน่น  แสนสุขสันต์

อยู่เป็นสุข  สดชื่น  ทุกคืนวัน

ตราบนิรัน  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน

……………………….

45.  แด่คุณพ่อ

………………………..

บางครั้งพ่อ  อับจน  ต้องทนทุกข์             

แต่บางคราว  ก็สนุก  สุขหรรษา

บางครั้งก็  ขัดสน  จนเงินตรา                  

ต้องหามา  เพิ่มหุ้น  ทุนทำกิน

บางครั้งโรค   รุมเร้า  แทบใจขาด              

บางครั้งพลาด  เสียชื่อ  เสียทรัพย์สิน

ทุกเรื่องราว  ผ่านไปมา  เป็นอาจินต์        

จนพ่อสิ้น  อายุขัย  ไปตามกาล

พ่อทำงาน  เหน็ดเหนื่อย  ไม่เคยบ่น        

ลูกทุกคน  พ่อส่งถึง   ซึ่งฝั่งฝัน 

หลังเกษียณ  อายุ  ราชการ                      

สร้างหลักฐาน  ตลาดใหม่  ในชุมชน

เพื่อครอบครัว  มีงานทำ  มีรายได้            

ฝึกลูกให้   ค้าขาย  อย่างได้ผล

คนขยัน  ค้าขาย  ต่างหายจน                    

จากพ่อค้น  คิดอ่าน  มองการณ์ไกล

พระคุณพ่อ  ยิ่งใหญ่  กว่าท้องฟ้า             

กว้างใหญ่กว่า  มหาสมุทร  สุดขานไข

มากมายยิ่ง  เกินกว่า  จะบรรยาย              

ประทับใจ  เมียลูก  หลานทุกคน

พ่อจากไป  ครั้งนี้  ไม่มีกลับ                      

จากไปลับ  หาไม่เห็น  ทุกแห่งหน

เหลือเพียงรอย  อาลัย  ให้ปวงชน           

ได้สืบค้น  ถามไถ่  ในตำนาน

ขอเดชะ  พระไตรรัตน์  บุญฤทธิ์              

โปรดประสิทธิ์  พรชัย  ให้ดั่งฝัน

ขอเทพไท้  ให้ผล  ดลบันดาล                   

อานิสงส์  ศีลทาน  โปรดช่วยดล

ให้คุณพ่อ  ไปดี  มีความสุข                       

แสนสนุก  อบอุ่น  บุญกุศล

จากลูกหลาน  ญาติพี่น้อง  ทุกทุกคน        

ที่เปี่ยมล้น  ด้วยน้ำใจ  มาส่งทาง

พ่ออย่าห่วง  ข้างหลัง  จงหวังหน้า             

จงฟันฝ่า  สู่ภพใหม่  ดั่งใจหวัง

พ่อไปก่อน   ถึงก่อน  คนที่ยัง                    

ลูกอยู่หลัง  จะทำบุญ  หนุนส่งเอง

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง

จาก.. ภรรยา ลูก หลาน  และญาติพี่น้องทุกคนdata-matched-content-ui-type="image_stacked"

387 thoughts on “สคริปต์พิธีกรงานศพ / บทกลอน และผญาไว้อาลัย

 1. ขออนุญาตนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ เพราะดิฉันได้รับการขอร้องให้ไปเป็นพิธีกรอยู่เรื่อยๆ ขอบพระคุณมากค่ะ

 2. เรียน พ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต

  ดิฉันขออนุญาตินำบทกลอน ในตัวอย่างที่ 1 ไปใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อนะคะ
  เนื่องจากอ่านแล้วให้ความรู้สึกที่ดีและตรงใจมากๆ ค่ะ ขอขอบพระคุณ พ่อครูไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

  ขอแสดงความนับถือ
  ธนิตา

 3. คุณธนิตาครับ
  พ่อขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่สูญเสียคุณพ่อไป เพื่อให้ถูกใจยิ่งขึ้น คุณธนิตาลองคลิกที่พ่อครูออนไลน์ แล้วคลิก กลอน/ผญาสำหรับอ่านในงานศพ ซึ่งมีให้เลือกอย่างจุใจเลยครับ
  สวัสดีครับ
  พ่อครู

 4. เรียน พ่อครูวิทิต
  ดิฉันเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชน และเคยเป็นผู้นำชุมชน และถือว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรงานไหนมาก่อนเพราะคิดว่าตัวเองยังอายุไม่เท่าไหร่ และไม่ใช่หน้าที่อะไร ในวันพรุ่งนี้จะมีการฌาปนกิจสมาชิกในหมู่บ้าน
  และพิธีกรงานศพ ที่พอจะทำได้ในหมู่บ้าน มีแค่ 1 คน แถมอายุมากแล้ว พูดผิดพูดถูกตลอด
  และมีอดีตสมาชิกอบต. อีก 1 คน ก็พอพูดได้ แต่ก็ไม่ค่อยว่าง หลายๆคนจึงเล็งมาที่ดิฉัน ซึ่งไม่เคยทำหน้าที่อย่างนี้มาก่อน แต่คิดว่าถ้าได้ฝึกฝนหน่อย ดิฉันน่าจะทำได้ดี ดิฉันมีความคิดว่า ถ้าเราไม่เตรียมฝึกไว้ ต่อไป หมู่บ้านของดิฉันคงต้องไปจ้างพิธีกรที่อื่นมาแน่ๆ ดังนั้นดิฉันจึงมาค้นหาข้อมูลจากพ่อครู และจะขออนุญาตคัดลอกผลงานของพ่อครูไปใช้ เพื่อฝึกฝน และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้บ้าง ขอขอบพระคุณค่ะ

 5. เรียน คุณนารีรัตน
  เป็นความคิดริเริ่มที่วิเศษมากเลย พ่อครูคิดว่าหนูเป็นถึงนักจัดรายการวิทยุชุมชน ต้องเป็นพิธีกรงานนี้ได้ยอดเยี่ยมแน่นอน พ่อครูอนุญาต เอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ……….
  พ่อครู

  • คุุณกมลรัตน์ ครับ ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณป้าของคุณด้วยครับ พ่อครูอนุญาต เอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ ……พ่อครู

 6. ขออนุญาตนำบทกลอน และบทิธีกรไปใช้ในงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประโยชน์นะคะ และขอขอบคุณสำหรับวิทยาทานดีๆ แบบนี้ค่ะ

 7. คุณสุจิตรา ครับ พ่อครูอนุญาต เอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ มีปัญหาอุปสรรคขัดข้องประการใดปรึกษาพ่อครูได้เสมอ ขอบคุณที่ชมครับ….พ่อครู

 8. คุณมานิตย์ ครับ อาจารย์อนุญาตด้วยความยินดีครับ ขอเอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาครับ …อาจารย์

 9. กราบเรียนพ่อครูที่เคารพและนับถือยิ่ง ถึงแม้กระผมจะยังไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว แต่กระผมระลึกได้ว่าท่านเป็นครูที่ดี มีความสามารถ และเป็นที่น่าเคารพยิ่ง ผมเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รส.FM 89.25 MHz จ.นครราชสีมา (คลื่นหลัก) และรับเป็นพิธีกรหลายๆงานมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ได้มีโอกาศเข้ามาชมผลงานของท่านพ่อครู ต้องยอมรับว่าน่านับถือและน่าเก็บเอามาเป็นความรู้ได้เป็นอย่างดี กระผมจึงขออนุญาติ ท่านพ่อครูที่จะนำความรูจากท่านไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณี และขอฝากตัวเป็นกับท่านพ่อครูด้วยความเคารพยิ่ง และหวังว่าพ่อครูคงอนุญาติให้นำพิธีการ ในส่วนของพิธีกรนำไปใช้ในบางโอกาศ และให้โอกาศ ขอขอบพระคุณครับ …… ด้วยความเคารพยิ่ง ดีเจผาภูมิ โคราช

 10. เรียน คุณดีเจผาภูมิ ที่นับถือ ระยะนี้มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซด์พ่อครูออนไลน์มากขึ้น แต่พ่อครูเขียนได้เท่านี้เอง ตั้งใจอยากให้ลูกหลานเขียนต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ดีใจมากที่สุดที่มีดีเจ – ผาภูมิ ซึ่งอยู่ไกลถึงโคราชเข้ามาชมเว็บไซด์พ่อครู และได้นำสิ่งที่พ่อครูเขียนไว้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พ่อครูอนุญาต เอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาทุกประการ ด้วยความนับถือ พ่อครู

 11. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปปรับใช้นะครับ
  เป็นพิธีกรงานศพมา3-4งานแล้ว แต่ยังไม่มีความมั่นใจเลย คงต้องฝึกไปอีกระยะ ขอบคุณครับ

 12. ขออนุญาตนำบทกลอน พิธีการของท่านไปปรับใช้ด้วยคน เห็นแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังมีความเศร้าและสูญเสีย ครูบ้านนอกอย่างเราพอช่วยได้ก็ต้องทำ ขอบคุณในองค์ความรู้ครับ

 13. ได้มีโอกาสเปิดเข้ามาดูนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับพิธีกรในการปฏิบัติงาน ขออนุญาตนำบางส่วนมาปรับใช้ในการทำงานด้านนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น/มั่นใจเป็นอย่างมากที่เดียว ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 14. กราบเรียนค่ะคุณครู
  ดิฉันก็ขออนุญาตินำไปใช้ด้วยนะค่ะ
  เป็นร้านเน็ตค่ะแต่ผูกขาดกับทางวัดทำข้อมูลทั้งหมด พิธีกรรุ่นเก่าเสียแล้วมีแต่รุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องดิฉันเลยต้องเทรนเอง เพราะพิธีก่อนรุ่นเก่าชอบมาใช้บริการที่ร้านให้จัดทำประวัติผู้เสียชีวิตอยู่เรื่อย กลายเป็นว่าดิฉันเลยต้องจัดทำทุกอย่างเพียงแค่เค้าทิ้งประวัติให้นิดหน่อย
  ขอบพระคุณมากนะค่ะ อย่างน้อยก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนที่ล่วงลับไปแล้ว
  ขอบคุณมากค่ะ

 15. คุณ nut ครับ พ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ การช่วยเหลือคนอื่นถือเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ พ่อครูก็พยายามทำเหมือนที่คุณกำลังทำอยู่ เราจึงต่างก็ได้บุญเหมือนกัน พ่อครูเอาใจช่วย และอวยพรให้ประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาทุกประการ

 16. กราบเรียนคุณพ่อ ครู ที่เคารพ
  พอดี ผมค้นหาเกี่ยวกับพิธีการ พิธีกร งานศพ ได้มาเจอพอดี ขออนุญาต คัดลอกบทความ
  บางตอน บางอย่างไปใช้ในงานด้วยครับ เพราะพรุ่งนี้ 22 /11 /2553 ผมได้รับมอบให้ทำหน้าที่พิธีกรงานศพ

 17. ขอบพระคุณพ่อครูมากๆครับที่ให้โอกาศแก่ผม และอนญาติให้ใช้ผลงานของพ่อครูมาเอาเป็นแบบอย่าง ผมมีกลอนมาฝากพ่อครูด้วยนะครับ เป็นกลอน ก่อนที่จะเริ่มพิธีการครับ จำมาเหมือนกันครับ แต่ตั้งใจส่งมาให้พ่อครูและสมาชิกได้อ่านครับ …….. เย็นกว่าหยาดฝนที่ฉ่ำฟ้า สว่างกว่าจันทรา กลางฟ้าใส อุ่นกว่าดวงอาทิตย์ฤทธิไกร หอมกว่ามวลดอกไม้ในปฐพี คือน้ำใจจากท่านไพศาลสุข ได้คลายทุกข์ปลุกใจให้ปิติ ขอกุศลทุกหยดหยาดในชาตินี้ ให้ทุกท่านสุขขีตลอดกาล……แล้วก็เข้าสู่พิธีการ…

 18. กราบเรียนคุณพ่อ ครู ที่เคารพ
  พอดี ดิฉันค้นหาเกี่ยวกับพิธีการ พิธีกร งานศพ ได้มาเจอพอดี ขออนุญาต คัดลอกบทความ
  บางตอน บางอย่างไปใช้ในงานนะคะ เพราะพรุ่งนี้ 4 /12 /2553 ดิฉัรได้รับมอบให้ทำหน้าที่พิธีกรงานศพค่ะ

 19. คุณภัทราพร ครับ
  ขอบคุณที่ค้นหาจนเจอ ขอเอาใจช่วยและอวยพรให้ทำหน้าที่พิธีกรสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ

 20. กราบเรียน พ่อครูที่เคารพ
  กระผมขออนุญาต นำความรู้ ขั้นตอน พิธีกรงานศพ ของคณพ่อไปใช้ครับ มีบุคคลในชุมชนเสีย พึ่งค้นเจอเมื่อคืน ทำหน้าที่วันนี้ครับ

 21. ขอขอบคุณสิ่งดีดี สำหรับ Wab ที่สร้างขึ้น ขอให้บุญกุศล ส่งไปถึงผู้จัดสร้าง Wab มีแต่ความสุขความเจริงด้วยเทิอญ

 22. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปใช้นะครับ
  ขอขอบพระคุณ พ่อครูไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

  ขอแสดงความนับถือ
  กฤษฎาภรณ์

 23. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปใช้ในงานฌาปนกิจคุณยายนะคะ
  ขอขอบพระคุณ และขออานิสงค์แห่งบุญนี้ช่วยหนุนนำพ่อครูให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไปคะ

  • พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ บทกลอนใหม่อยู่ที่หัวข้อ กลอน/ผญาสำหรับอ่านในงานศพ นะครับ ขอบคุณมากครับ โชคดีปีใหม่นะครับ สวัสดีครับ

 24. กราบเรียน พ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต ที่นับถือ
  ขอความกรุณาพ่อครู แนะนำคำล่าวไว้อาลัย กรณีผู้วายชนม์ อายุ 35 ปี มีอาชีพตำรวจ เสียชีวิตเนื่องจากประสพอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการจราจรเวลากลางคืน (ขับขี่จักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะจอดที่ไหล่ทางโค้ง ผมขออนุญาตนำตัวอย่างบางส่วนมาใช้เป็นคำกล่าว แต่อยากจะได้คำแนะนำคำกล่าวเพิ่มเติม
  ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า
  สุภชัย

 25. กราบเรียน พ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต
  ผมขอคำแนะเพิ่มเติมกรณีผู้วายชนม์มีอายุประมาณ 35 ปี มีอาชีพตำรวจจราจร เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ นอกเหนือจากบทคำกล่าวตัวอย่าง ซึ่งเป็นคำกล่าวแก่พ่อแม่
  ขอพระคุณ
  สุภชัย

 26. ถ้าเป็นคำกล่าวของผู้ตายต่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ พ่อว่ามันจะดูไม่สมเหตุสมผล จึงไม่ได้เขียนไว้ แต่ถ้าอยากได้กลอนบทใหม่ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับผู้ตายพ่อเกรงว่าจะไม่ทัน จึงเขียนแก้ไขกลอนเก่าให้ใน บทกลอน/ผญาสำหรับอ่านในงานศพ เข้าไปโหลดได้เลย

 27. ผมขออนุญาตนำข้อมูล และขั้นตอนต่าง ๆ ไปปรับใช้นะครับ
  ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 28. กระผมขออนุญาตนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพหลานของกระผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

 29. ขออนุญาตนำข้อมูลไปปรับใช้ในงานฌาปนกิจศพด้วยนะคะ ดิฉันและสามีมีอาชีพรับราชการครูค่ะ และมักจะได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานศพในชุมชนบ่อยครั้ง เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 30. ขอบพระคุณท่านมากๆ นะคะที่ให้ความรู้ แด่ผู้ไม่รู้ ดิฉันขออนุญาตนำขั้นตอนต่างๆ และบทกลอนไปปรับใช้นะคะ

 31. หนูได้รับมอบหมายให้ร่างและกล่าวประวัติ/คำกลอนไว้อาลัยให้กับคุณตา เปิดมาเจองานกวีของพ่อครูแล้วชอบมากค่ะ ให้ความรู้สึกที่ดี หนูกราบขออนุญาตินำไปใช้ด้วยคนนะคะ ขอบุญกุศลที่พ่อครูได้ช่วยเหลือสังคมนี้ ส่งถึงพ่อครูและครอบครัวให้มีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

 32. ขอพระคุณท่านที่ทำงานเพื่อสังคมทุกท่าน ผมขอเอาผลงานทีโพสไว้ไปใช้เป็นวิทยาธาร เพื่อความส่ง่างามของสังคม ขอบคุณครับ

 33. กราบเรียนพ่อครูพ่อครูวิทิต ไชยวงศ์คต ที่เคารพอย่างสูง

  กระผมขออนุญาตนำบทพิธีกรและบทกลอนที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ของพ่อครูไปใช้
  ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมและชุมชน ด้วยนะครับ
  ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูง
  พีพี ศิระ
  1/ 05/ 2554

 34. ขออนุญาตนำบทพิธีกร บทความ และบทกลอนต่างๆไปปรับใช้ด้วยคนนะครับ เพราะเป็นมือใหม่ครับท่าน

 35. ขออนุญาตนำส่วนหนึ่งของบทความที่ท่านได้โพสต์ไว้ ไปใช้นะคะในงานฌาปนกิจของญาตินะคะ
  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ ขอกราบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 36. พรุ่งนี้วันเสาร์จะต้องไปอ่านประวัติคุณยายในงานพิธีฌาปณกิจศพ ขออนุญาต นำตัวอย่างไปใช้ในงานนะคะ/ขอบคุณค่ะ

 37. ขออนุญาตนำบางส่วนบางตอนไปประยุกต์ใช้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 38. กระผมขออนุญาตนำบางช่วงบางตอนไปประยุกต์ใช้นะครับ…ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 39. ขออนุญาตินำไปใช้และดัดแปลงนะครับ เพราะได้รับเชิญเป็นพิธีกรงานศพบ่อย ขอขอบพระคุณครับ…พ่อครู

 40. การบเรียน พ่อครู วิทิต ไชยวงศ์คต กระผมเป็นครูบ้านนอก มีงานศพต้องคอยเป็นธุระจัดลำดับขั้นตอนทุกครั้งที่เป็นข่าวเศร้า เป็นพิธีกรช่วยเหลือเจ้าภาพ โดยไม่คิดค่าทำงานแม้แต่ครั้งเดียวช่วยเหลือด้วยใจ อนุญาตนำบทกลอนและขั้นตอนต่างไปปรับใช้ด้วยนะครับ
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  • เรียน คุณครูวราวุธ
   ครูบ้านนอกอย่างเราต้องทำเป็นทุกอย่างครับ สมัยผมเป็นครูใหญ่ทั้งโรงเรียนมีครู 2 คน ผมสอนชั้น ป.3 – 4 ต้องสอนทุกวิชา รวมทั้งวิชาดนตรีนาฏศิลป์ด้วย ไม่เป็นก็ต้องหัดให้เป็นและสอนให้ได้ด้วย ครูใหญ่สอนวิชานาฏศิลป์สนุกครับ เด็ก ๆ ชอบ ด้วยความยินดียิ่งครับ พ่อครูอนุโมทนา เอาใจช่วยและอวยพรให้ประสบความสำเร็จดั่งตั้งใจทุกประการ
   ด้วยความนับถือ

 41. ดิฉันขออนุญาตินำบทพิธีกรและขั้นตอนไปปรับใช้ในงานฌาปณกิจคุณพ่อสมคิด ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 นี้นะคะ ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะ

 42. หนูขออนุญาตพ่อครู นำบทพิธีการ และกลอนในตัวอย่างที่ 1 ไปปรับใช้ในการฌาปณกิจศพคุณพ่อไหมนะคะ ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูมา ณ ที่นี้ค่ะ

 43. ขอนำกำหนดและบทกลอนไปใช้ในงานศพญาติ ครับ ขอบคุณอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  • ด้วยความยินดียิ่งครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยคนนะครับ ชีวิตของคนเรามีเป็นเช่นนี้เอง วันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องเป็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า วันเวลาล่วงเลยไป ชีวิตย่อมสั้นเข้า พวกเรากำลังทำอะไรอยู่ จงมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ขอบคุณสำหรับพรที่ให้ ขอให้พรนั้นจงกลับคืนสู่คุณยงยุทธและครอบครัวเป็นสองเท่า เทอญ

 44. วันพรุ่งนี้จะมีงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวค่ะ
  ขออนุญาตครู นำข้อความในเว็บนี้ไปเป็นตัวอย่างนะคะ

  ขอบพระคุณค่ะ _/|\_

 45. เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคน ไม่มีใครฝืนได้ เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องตายจากไป ลูกหลานที่ยังอยู่ก็ต้องจัดงานศพให้ตามประเพณี คุณแมวทำดีแล้ว พ่อครูทั้งอนุญาต ขอแสดงความเสียใจที่ต้องสูญเสียและอนุโมทนาบุญด้วยครับ

 46. ขออนุญาตคัดลอกกลอนไว้อาลัย บางตอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมนะค๊ะ
  และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ค่ะ

 47. กระผมขออนุญาตจากพ่อครูนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาและประสบการณ์นะครับ ขอบคุณมากครับ

 48. กราบเรียนพ่อครู
  ดิฉันชื่นชมในความเป็นครูตลอดกาลของพ่อครูมาก ดิฉันได้ทราบและศึกษาขั้นตอนการเป็นพิธีกรในงานศพจากพ่อครู และขออนุญาตนำบทกลอนไปปรับใช้ในการบริการชุมชน นะคะ
  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ค่ะ

  • คุณพิมพ์วรา ครับ
   ขอบคุณที่ชม พ่อครูคิดว่าคงมีสมบัติชิ้นเดียวนี้เป็นมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา เพราะคงอีกไม่นานนักก็ต้องจากโลกนี้ไปตามกาลเวลาแห่งอายุไขยเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ขอให้โชคดีนะหลาน

 49. ขออนุญาตนำบทพิธีกร และ บทกลอน ไปให้คุณพ่อได้ใช้นะคะ เพราะว่าคุณพ่อได้ทำหน้าที่นี้บ่อยมาก เลยอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการพูดบ้างน่ะค่ะ

 50. ขออนุญาตินำรายละเอียดพิธีการต่างๆ รวมทั้งบทกลอนไปใช้ในงานศพของพี่เขยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 51. ขออนุญาตินำรายละเอียดพิธีการต่างๆ รวมทั้งบทกลอนไปใช้ในงานศพของพี่เขยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 52. มีประโยชน์มากครับ ขออนุญาตินำบทกลอนและรายละเอียดบางตอนมาดัดแปลงใช้ในงานศพของยายครับ ขอบคุณครับ

 53. ดิฉันขออนุญาตินำบลกลอนแด่แม่ไปใช้อ่านประวัติย่าปรากฏว่าทุกคนที่มางานร้องให้กันหมดเลยดิฉันรู้สึกทึ่งมากและปลื้มใจที่ทุกคนให้ความสำคัญกับย่าฉันขนาดนี้ขอบคุณคะที่มีกลอนดีๆอย่างนี้ให้อ่าน

 54. ผมได้พยายามเรียนรู้งานพิธีกรงานศพมานานแล้ว หาซื้อหนังสือมาอ่านก็ไม่ดีพอ พอได้มีโอกาสเปิดเข้ามาดูพ่อครูใน Internet จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับพิธีกรในการปฏิบัติงาน ขออนุญาตนำบางส่วนมาปรับใช้ในการทำงานด้านนี้ด้วยนะครับ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดเป็นอย่างมากที่เดียว เพราะชาวบ้านให้ความเชื่อถือเรามากเท่าไร ก็ต้องยิ่งระวังมากเท่านั้น(บอกตรงๆครับพ่อครู ถึงแม้จะเป็นพิธีกรมานานร่วม 4 ปีแล้วก็ยังกลัวพลาด) แต่เมื่อได้มาอ่านในเว็บของพ่อครูแล้ว มีความมั่นใจมากขึ้น ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

  • คุณพิทักษ์ ครับ
   ดีใจที่ชื่นชอบขอบคุณที่ชมสคริบพิธีกรงานศพครับ ความจริงพ่อครูไม่เคยเป็นพิธีกร ไม่ใช่นักกลอน ไม่ใช่นักแหล่ ไม่ใช่นักร้อง ไม่ใช่หมอลำ เป็นเพียงแค่นักสังเกตนักจำแล้วนำมาปรับเขียนใหม่ตามจินตนาการเท่านั้นเอง เรื่องที่ขออนุมัติ สวัสดีครับ

 55. ดิฉันขออนุญาตนำบทพิธีกร/ขั้นตอนในงานศพ ไปใช้ในงานศพของเพื่อน วันที่ 19 พ.ย.54 ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูง

 56. ขออนุญาตคัดลอกบทพิธีกรไปปรับใช้ในงานของชุมชนนะคะ เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องพิธีการค่ะ

 57. ขออนุญาต นำข้อมูลของพ่อครูไปใช้ เนื่องจากดิฉันต้องเป็นพิธีกรงานศพเมื่อมีขั้นตอนจะทำให้มั่นใจขึ้น ขอบพระคุณพ่อครูมากค่ะ

 58. เรียน ครูวิทิต ไชยวงศ์คต

  ผมขออนุญาตินำบทกลอน ไปใช้ในงานศพของคุณตา นะครับ

  ขอแสดงความนับถือ
  ดนัย

 59. เรียน ครูวิทิต ไชยวงศ์คต
  ขออนุญาตินำบทกลอนไว้อาลัยแม่นำไปใช้นะครับ จะมีการณาประณกิจเพื่อนบ้านประมาณวันอาทิตย์ ที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่วันที่ 7 ธ .ค 54 ด้วยโรคมะเล็งครับ
  จาก ทองใบ กองมา กำแพงเพชร

  • เรียน ครูวิทิต ไชยวงศ์คต
   ขออนุญาตินำบทกลอนไว้อาลัยแม่นำไปใช้นะครับ จะมีการณาประณกิจ ศพ คุณสุริน อินชู ภรรยาของคุณวิชาญ อินชู คนที่เคยโด่งดังเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา ที่ออกรายการเรื่องจริงผ่านจอ และตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ คือปราหมอติดคอ ตอนนี้ได้เสียภรรยาสุดที่รักไปแล้ว ที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่วันที่ 7 ธ .ค 54 ด้วยโรคมะเล็งครับ
   จาก ทองใบ กองมา กำแพงเพชร

 60. เรียน คุณทองใบ กองมา
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยคนนะครับ งานศพบางวัดพระท่านเทศน์ไม่ให้ญาติพี่น้องโศกเศร้า แต่บทกลอนที่เรานำมาอ่านกลับทำให้คนโศกเศร้าน้ำตาซึม ดูขัด ๆ กันอยู่ แต่พ่อครูคิดว่างานศพเป็นงานสูญเสียโศกเศร้า ถ้าหากญาติพี่น้องต้องสูญเสียน้ำตาอาลัยกันบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ขอเอาใจช่วยให้การทำหน้าที่ประสบความสำเร็จนะครับ

 61. ขออนุญาตนำไปใช้ประโยชน์ในงานฌาปนกิจ คุณพ่อสมชาย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  พรเพ็ญ

 62. ขออนุญาตใช้บทความ ขอบคุนค่ะ บุญกุศลอันใดที่ได้ทำไปแล้วนี้ ขอให้ท่านจงมีความสุขเทอญ

 63. กราบขออนุญาติพ่อครู นำบทความและบทกลอนบางส่วนไปใช้ในพิธีงานศพค่ะ
  ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

 64. กราบขออนุญาติขอนำบทความ และกลอนบางส่วนไปใช้ในพิธีงานศพ พี่สาวครับ

 65. ขออนุญาตนำไปปรับใช้ และถายทอด ให้ท่านอื่น เพื่อประโยชน์ ต่อไป ครับ
  กราบขอบพระคุณอย่างสูง

 66. ผมมเคยเป็นพิธีกรงานแต่งงานมาเยอะ แต่งานศพเคยเป็นมาเพียง 3 ครั้ง ก็พยายามสังเกต จดจำ ทำเหมือนท่านครูนี่แหละครับ พรุ่งนี้งานของแม่เพื่อน กลัวพลาดก็เลยเปิดเข้ามาดูเพื่อทบทวน เจอ Scrip ของครู ทำให้มั่นใจมากขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่าน

 67. กราบเรียน พ่อครูวิทิต ที่เคารพ
  ผมค้นหาเกี่ยวกับพิธีการ พิธีกร งานศพ ได้มาเจอพอดี ขออนุญาต คัดลอกบทความบางตอน บางอย่างไปใช้ในงานศพของคณพ่อตาด้วยครับ เพราะต้องจัดเตรียมกำหนดการและพิธีกรงานศพ ในวันเสาร์นี้ ซึ่งบทความของท่านช่วยเหลือผู้ไม่มีความรู้และประสบการณ์ตรงได้อย่างมากทีเดียว
  ผมขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ และขอให้พ่อครูมีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไป

  • ควรให้พระหรือมัคนายกดูสคริปต์เพื่อปรับให้สอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่นก่อนนำไปใช้นะครับ ขอให้สำเร็จ ได้ มี เป็นดังตั้งใจ เทอญ

 68. เอาบทกลอนของพ่อครูไปใช้ มีแต่คนถามว่าไพเราะดีและเหมาะกับเหตุการณ์ทำให้หนูได้คำชมจากผู้ใหญ่ขอบคุณมากค่ะที่เอื้อเฟื้อต่อสังคม บุญกุศลนี้ขอให้พ่อครูมีความสุขเทอญ

 69. พ่อครูเขียนกลอน คุณเปิ้ลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจึงได้บุญด้วยกันดีนักแล ปีใหม่นี้ขออวยพรให้แข็งแรงกว่าเก่า สาวกว่าเก่า สวยกว่าเก่า รวยกว่าเก่าเป็นร้อยเท่าพันเท่า มีความสุขมากขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นทุกวันเทอญ

 70. ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นพิธีกรในงานศพและงานต่างๆเพิ่งเปิดมาพบคำกลอนที่มีค่ายิ่งขออนุญาตพ่อครูนำบทคลอนต่างๆไปใช้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  • ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ เลือกตามใจชอบเลยครับ ตั้งใจว่าจะเขียนเพิ่มไปเรื่อย ๆ ให้ได้สักหนึ่งร้อยกลอนก่อนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต สวัสดีครับ

 71. ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยความเคารพ นับถือน้ำใจท่านที่เผยแผ่ให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ ขอบพระคุณครับ

 72. เป็นความรู้ที่ดีมาก และขออนุญาตนำไปเติมเต็มประสบการณ์ในด้านพิธีกรนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 73. ขอเรียนอนุญาตนำบทกลอนและขั้นตอนในพิธีการไปใช้ในงานศพคุณพ่อนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ได้เป็นที่พึ่งสำหรับผู้จำเป็นทั้งหลาย ขอบคุณมาก ๆ เลย ขอให้เจริญ ๆ ยิ่งขึ้น สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกาย สุจใจตลอดไปนะคะ

 74. ขออนุญาต พ่อครู นำบทกลอนไว้อาลัยไปใช้ในงานศพคุณตา ค่ะ พรุ่งนี้จะต้องเป็นพิธีกรในงาน
  ศพของคุณตา แต่ไม่เคยเป็นพิธีกรในงานแบบนี้เลย หวังว่าจะไม่มีปัญหา ขอบคุณพ่อครู มากค่ะ
  ที่มีบทกลอนดี ๆ ไว้ให้เป็นแนวทาง

 75. ขออนุญาตคัดลอกและนำไปดัดแปลงบางส่วนเพื่อใช้ในพิธีฌาปณกิจของคุณอานะคะ..
  ขอบพระคุณค่ะ..

 76. ขออนุญาต พ่อครู นำบทกลอนไว้อาลัยไปใช้ในงานศพคุณตา ของเพื่อนนะคะ เป็นงานศพพระราชทานเพลิงศพค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 77. ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปปรับใช้นะ คุณตาของเพื่อนเสียค่ะ ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ขอบคุณค่ะ

 78. เรียน พ่อครู ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัย ไปใช้ในงานศพคุณพ่อของน้องเขยนะค่ะ พอดี น้องสาวอยากได้บทกลอนไว้อาลัยเพราะๆ ที่มี ความหมายให้กับคุณพ่อของสามี เลยรบกวน ข้าพเจ้าซึ่งเป็นพี่สาวเป็นธุระให้ และเป็นความโชคดีมากที่ได้เปิดมาเจอบทกลอนไว้อาลัยดีๆ ที่มีความหมายของ พ่อครู ….ขอบุญกุศลครั้งนี้ จงนำพาแต่ความสุขกาย สุขใจ มาสู่ครอบครัวของพ่อครูด้วยเทอญ….

  • คุณกันตา ครับ
   พ่อครูเป็นคนเขียนกลอน คุณกันตาเป็นผู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจึงได้กุศลผลบุญด้วยกัน ขอบคุณที่อวยพรให้ ขอพรนั้นจงย้อนคืนสนองคุณกันตาพร้อมครอบครัวเป็นร้อยเท่าพันเท่าเทอญ

 79. กราบเรียน อาจารย์

  ดิฉันได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ให้ช่วยเขียนคำไว้อาลัยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด
  อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยแนะนำวิธีการเขียนด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ทิตติยา สุกใส

  • คุณทิตติยา ครับ
   ขอแนะนำให้คุณทิตติยาคลิกที่พ่อครูดอทคอมแล้วดูในคำกล่าวไว้อาลัย พ่อครูได้เขียนไว้ตรงกับเรื่องที่คุณทิตติยาอยากรู้พอดี ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ครับ

 80. เรียน พ่อครู
  ขออนุญาตนำสคริปต์และบทร้อยกรองของพ่อครูไปประยุกต์ใช้ในงานศพคุณน้าที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับ และขอให้พ่อครูมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยครับ

 81. ขออนุญาติเอา บทกลอนขอพ่อครูไปใฃ้ในงานศพ คุณตานะค่ะ

  กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 82. เรียน พ่อครูดอทคอม
  ขออนุญาตนำบทกลอนของพ่อครูไปปรับใช้นะค่ะ คุณครูที่อยู่โรงเรียนเสียค่ะ ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ขอบพระคุณค่ะ

 83. กราบเรียน คุณพ่อครู ที่เคารพ
  จะรบกวนขออนุญาตนำบทความกล่าวไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตบางส่วนไปใช้ในงานศพของคุณแม่สุวรรณ เจียมทองอรุณ ด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 84. ขออนุญาตนำรูปแบบการเขียนไปเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นการให้ทาน กราบขอบพระคุณค่ะ

 85. เรียน พ่อครู ที่เคารพ
  ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้งานศพ มารดาของข้าพเจ้า
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครับ

 86. เรียน พ่อครูที่เคารพ
  ขออนุญาตนำรูปแบบการเขียนที่ท่านได้โพสต์ไว้ ไปใช้ในงานศพของญาตินะคะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ ขอกราบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 87. หนูขออนุญาตินำไปใช้ในงานศพน้าหนูหน่อยนะคะคุณครู กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 88. ขออนุญาตินำบทกลอนและสคริป ไปประยุกต์ใช้ในงานพิธิฌาปนกิจ ศพ คุณแม่ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 ครับ

 89. ไพเราะกินใจได้ประโยชน์ ได้บุญกุศลด้วยครับ หากจำเป็นขออนุญาตินำบางส่วนบางตอนไปปรับใช้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

 90. ขออนุญาติ นำโครงสร้างที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้
  ขออโมทนาบุญด้วยนะคะที่เมตตา
  กราบขอบพระคุณมากค่ะ

 91. ขออนุญาตนำรูปแบบวิธิการ และบทกลอนไปประยุกต์ใช้ในงาน และขอแสดงความขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของท่านเจ้าของเพจเป็นอย่างสูง ขอบคุณค่ะ

 92. เรียน พ่อครู ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัย ไปใช้ในงานศพคุณยายนะคะ ขอบุญกุศลครั้งนี้ จงนำพาแต่ความสุขกาย สุขใจ มาสู่พ่อครู และครอบครัวด้วยเทอญ

 93. เรียน พ่อครู ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัย ไปใช้งานศพคุณพ่อของเพื่อนนะครีบ ซึ่งเพื่อนช่วยให้ทำหน้าที่พิธีกร ซึ่งมีบทกลอนไพเราะกินใจมากครับ

  • ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพิธีงานศพของท้องถิ่นด้วยเด้อ ขอให้ทำงานสำเร็จสมตั้งใจนะครับ

 94. เรียน พ่อครู ขออนุญาตนำบทกลอนไว้อาลัย ไปใช้ในงานศพคุณปู่นะคะ ขอบุญกุศลครั้งนี้ จงนำพาแต่ความสุขกาย สุขใจ มาสู่พ่อครู และครอบครัวด้วยเทอญ

 95. มีประโยชน์มากค่ะ ขอบพระคุณพ่อครูนะคะ และขออนุญาตินำไปปรับใช้ในงานฌาปนกิจของคุณแม่ด้วยนะคะ

 96. ผมขออนุญาตคัดลอกสคริปและบทกลอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ
  ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

 97. กระผมใคร่ขออนุญาตินำรูปแบบ พิธีการตลอดจนคำกลอนเพื่อนำไปประยุกต์ ไปใช้และสืบสานสอนต่อชนรุ่นหลังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปด้วยเทอญ (ขอบพระคุณอย่างยิ่งสูงครับ)

 98. ขออนุญาตินำบางส่วนบางตอนไปใช้ในงานศพคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยนะครับ ขอกราบอนุโมทนา

 99. ขออนุญาตินำบางส่วนบางตอนไปใช้ในงานศพคุณตานะคะ
  เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 100. ถือว่าเป็นธรรมทานประเภทหนึ่ง ที่ชี้แนะนำบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขอขอบพระคุณนะครับ แลพขออนุญาตนำไปใช้ด้วย ขอบคุณครับ

 101. ขออนุญาตคุณครูคัดลอกงานพิธีกรบางส่วนบางตอนเป็นวิทยาทาน และขออนุญาตปรับเปลี่ยนบางสิ่งด้วยนะคะคุณครูคงให้อภัย ขอบคุณคะ จากครูบ้านนอกน้อยปัญญา

  • คุณครูประสิทธิ ครับ
   ด้วยความยินดียิ่งครับ ข้อเขียนของพ่อครูไม่ใช่พระคัมภีร์ ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสมอยู่มาก การปรับเปลี่ยนก่อนนำไปใช้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นครับ พ่อครูก็เป็นครูบ้านนอกน้อยปัญญาเหมือนกัน ก็พึ่งพาแบ่งปันกันเท่าที่เรามีครับ

 102. ขออนุญาติพ่อครู นำบทพิธีกรและคำกลอนไว้อาลัย ไปปรับไว้ใช้ในงานฌาปนกิจศพของญาติพี่น้องนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

 103. ขออนุญาตนำไปเป็นตัวอย่างในการเขียนคำไว้อาลัยให้ญาตินะคะ ขอบคุณที่แบ่งปันเป็นความรู้ค่ะ

 104. พ่อครูคะ………..ลูกสาวร่วมบอกบุญค่ะ
  ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากทางคณะท่านเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีอยู่บ่อยครั้ง หลายๆครั้งที่ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจนกระทั่งได้มาเป็นเครือญาติออนไลน์ของพ่อ จึงอยากขอร่วมบุญด้วยการแบ่งปัน สคลิปพิธีกรงานศพ ซึ่งหากมีส่วนหนึ่งประการใดที่มิควรหรือขาดตกบกพร่องไป ดิฉันต้องกราบขออภัยด้วย และหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง ขอบุญกุศลและอำนาจแห่งคุณความดีจงเกิดมีแด่พ่อครูและครอบครัว ครอบครัวโสภา ตลอดจนพี่น้องที่อุทิศตนเพื่อบุญกุศลสืบไป…………….อนึ่ง……… หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ดิฉันสามารถช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวขอนแก่นในการสนับสุนนด้านพิธีกรงานพระราชทานเพลิงศพ งานศพหรืองานพิธีต่างๆ ตลอดจนข้อมูลประกอบการดำเนินการ ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ลำดับพิธีการงานฌาปนกิจศพ ……………………………………….
  กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้า
  กราบเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางพิชญ์สินี โสภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับฉันทามัติจากคณะท่านเจ้าภาพ ให้ทำหน้าที่พิธีกรเพื่อดำเนินการ ในการประกอบพิธีฌาปณกิจศพ ………………………………… ซึ่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ ………… ……………..พ.ศ.2555 คณะเจ้าภาพ อันประกอบด้วยบุตร-ธิดา หลานๆ และญาติ ของ …………………………… ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ ญาติมิตรทุกท่านที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาร่วมแสดงความเสียใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และให้เกียรติมาร่วมงานฌาปณกิจศพในวันนี้ คณะเจ้าภาพมีความซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่าน จึงขออ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพสักการะ จงโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตลอดกาล อนึ่ง หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ควรและทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกจะด้วยประการใดๆ ก็ตาม ในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้
  ก่อนเข้าสู่พิธีการ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและแขกท่านผู้มีเกียรติที่คณะท่านเจ้าภาพได้เรียนเชิญ เพื่อทอดถวายผ้าบังสุกุล เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จำนวน …………….. ท่าน ดังนี้

  1. ………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  6. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  7. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  8. ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  9. ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  10 ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมความพร้อม ในการทอดถวายผ้าบังสุกุล

  ลำดับขั้นตอนต่อไป ดิฉันขออนุญาต เข้าสู่พิธีการตามลำดับ ดังนี้
  พิธีทอดถวายผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 1 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  เป็นผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 2 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  เป็นผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 3 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  เป็นผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 4 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. เป็นผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล

  ชุดที่ 5 เจ้าภาพเรียนเชิญ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………………………. เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 6 เจ้าภาพเรียนเชิญ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็น ผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 7 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล

  ชุดที่ 8 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 9 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล
  ชุดที่ 10 เจ้าภาพเรียนเชิญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ผู้ทอดถวายผ้าบังสุกุล
  กราบอาราธนาพระคุณเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุลค่ะ

  ก่อนที่สรีระของ ……………………………… บนจิตกาธานเบื้องหน้าท่านในขณะนี้ จะกลายกลับสู่ธรรมชาติ เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ในอนาคตอันใกล้ ดิฉัน ขอนำเรียนชีวประวัติของ …………………………….. ผู้ล่วงลับไปแล้ว ให้ท่านผู้เป็นประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ทราบ เพื่อเป็นอนุสรณ์สติควรแก่การระลึกถึง และเตือนความทรงจำครั้งสุดท้าย พอเป็นสังเขป ดังนี้

  ………………………………………. เกิดเมื่อวันที่ …………….. พ.ศ……… เป็นบุตรของ ……………………………ณ…………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา …………. คน คือ

  1. …………………………………………….
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. …………………………………………….
  ประวัติด้านการศึกษา
  ………………………………. จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ………….. จากโรงเรียน……………………………………………………………….
  ชีวิตสมรส
  เมื่ออายุ 20 ปี ………………………………………… ก็เข้ารับการตรวจเลือกเป้นทหารกองประจำการที่จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากปลดประจำการก็ ได้สมรสกับ ……………………………………… มีบุตรธิดาด้วยกัน ……… คน ดังนี้
  1. ………………………………………………….
  2. …………………………………………………
  3. …………………………………………………
  4. …………………………………………………………………..
  5. …………………………………………………
  6. …………………………………………………………………..
  การดำรงชีวิต
  ด้วยชีวิตที่ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงบุตรหลายคนด้วยอาชีพเกษตรกร ถึงแม้จะมีความยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม ……………………………… ก็มีจิตใจมุ่งหวังที่จะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ให้เป็นคนดี รู้จักประหยัด หมั่นทำบุญ ซื่อสัตย์ อดทน โดยให้ลูกๆ รู้จักคำว่า “หนักเอา เบาสู้” มีความกตัญญู ต่อสู้ชีวิตด้วยการทำงานอย่างสุจริต อีกทั้งยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของบุตร-หลาน โดยการเข้าวัดฟังธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการบริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่เป็นสถานที่ในการก่อตั้งวัดคลองแกในปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาภูมิ่งในอดีตเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูกหลาน นอกจากนั้นยังช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่เป็นนิจจนเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคน จึงถือได้ว่าเราได้สูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งไปท่านหนึ่ง ถึงแม้ว่าบั้นปลายชีวิต ลูกหลานจะได้ดูแลรักษาและปรนนิบัติ……………………………….ซึ่งอยู่ในวัยชรา ให้ความรัก ความอบอุ่นอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ ก็ไม่อาจจะทดแทน พระคุณที่ท่านเสียสละแรงกายแรงใจ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกๆหลานๆได้
  ประวัติการเจ็บป่วย
  ……………………………….. ตามปกติเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ไม่เคยเจ็บไข้ ได้ป่วยจนถึงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนับว่าเป็นผู้ที่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี
  และแล้ว….สังขารอันเป็นทุกข์ เป็นของหนัก ร่างกายของคุณพ่อ เริ่มร่วงโรยไปตามอายุขัย ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไว้ได้ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ………………………………… มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียจึงได้ไปหาหมอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อรับการตรวจ หมอได้ลงความเห็นว่า……………………. ป่วยด้วยโรคหัวใจ ได้รับประทานยามาประจำทุกเดือนจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. มีอาการกำเริบและทรุดหนักจนเมื่อวันที่ ……… กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ………….. น. ………………………………….. ก็จากไปอย่างสงบ นำความเศร้าโศกเสียใจมายังภรรยา ลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายเป็นที่ยิ่งนัก รวมสิริอายุได้ ……… ปี
  ซึ่งเป็นไปตามสัจธรรมที่ว่า…………

  วัวควายตาย เหลือไว้ แต่เขาหนัง ช้างตายยัง เหลืองา เป็นศักดิ์ศรี
  คนเราตาย เหลือไว้ แต่ชั่วดี บารมี ประดับไว้ ในโลกา
  ละครแห่งชีวิต ของ……………………….ได้จบลงแล้ว บัดนี้ร่างที่ว่างเปล่าไร้วิญญาณของผู้วายชนม์ ได้ทอดนิ่งอยู่บนจิตตาธานไม่ว่าดวงวิญญาณของท่านจะสิงสถิตย์อยู่ ณ. ทิพยวิมานใดก็ตามโปรดรับรู้ด้วยญาณวิถีว่า พระคุณท่านที่เคารพ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และบุตรหลานญาติสนิทมิตรสหายทุกคน ได้อโหสิกรรมและด้วยอานิสงส์แห่งทักษิณานุปทานที่ลูกหลานญาติพี่น้องบำเพ็ญให้ กอร์ปทั้งกุศลผลบุญที่………………………….เคยบำเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ โปรดรวมเป็นพลังปัจจัยน้อมนำให้ดวงวิญญาณ ……………………… ได้นำติดตัวไปเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิต สู่สัมปรายภพ…………แดนนิพพานเทอญ
  เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและน้อมส่งดวงวิญญาณ เป็นวาระสุดท้าย แด่ผู้วายชนย์ เรียนเชิญค่ะ

  พฤกษพกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนเสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา ขอบพระคุณค่ะ

  ผ้ามหาบังสุกุล ชุดไตรเกียรติยศ เจ้าภาพกราบเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….ประธานฝ่ายฆราวาส
  เป็นผู้ทอดถวายผ้ามหาบังสุกุลชุดไตรเกียรติยศ และเป็นประธานในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพของ……………………………………………………………………………… กราบเรียนเชิญค่ะ
  อาราธนานิมนต์ พระคุณเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………………………ประธานฝ่ายสงฆ์
  เป็นองค์พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล อาราธนาค่ะ

  เพื่อให้เจ้าภาพได้ขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติได้อย่างทั่วถึง ขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้า เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่ทางคณะเจ้าภาพเชิญทอดถวายผ้าบังสุกุล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ ทางบันไดด้านซ้ายและด้านขวา และลงบันไดด้านหน้าของเมรุ ค่ะ

  ในส่วนของขั้นตอนและพิธีการ…………………………………………………………………………………ก็เสร็จสิ้นแล้ว ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธี ตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง
  ดิฉัน นางพิชญ์สินี โสภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขออนุญาตสิ้นสุดการประชาสัมพันธ์ลงเพียงเท่านี้ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

 105. อนึ่ง……… หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ดิฉันสามารถช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวขอนแก่นในการสนับสุนนด้านพิธีกรงานพระราชทานเพลิงศพ งานศพหรืองานพิธีต่างๆ ตลอดจนข้อมูลประกอบการดำเนินการ ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ครูหมูอ้วน พิชญ์สินี โสภา
  084 – 5621547 0817627218 0849269808

 106. คุณครูพิชญ์สินี โสภา ครับ
  ว่าจะทำเป็นมองไม่เห็นจุดบกพร่องมานาน แต่เกรงว่าผู้อ่านจะนำไปใช้อย่างผิด ๆ จึงขออนุญาตแนะนำทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ขอร้องดังนี้ ตัวอย่างพิธีกรงานศพที่ลูกสาวพ่อนำเสนอ สมบูรณ์ ครบถ้วน แต่การใช้คำดูฟุ่มเฟือยเกินไป มีบางประโยคบางวลีที่ต้องแก้ไขหรืดตัดทิ้ง พ่อครูขออนุญาตชี้แนะดังนี้ ..ถ้าประธานเป็นผู้อาวุโสจนต้องก้มกราบเมื่อเจอหน้าให้ใช้ว่า กราบเรียนท่านประธาน ถ้าประธานไม่อาวุโสมากนักให้ใช้ว่าเรียนท่านประธาน..ชุดไตรเกียรติยศ ควรตัดทิ้งเพราะไม่มีในพระคัมภีร์ ..วายชนย์ เขียนผิด ต้องเขียนวายชนม์ ..กราบอาราธนาพระคุณเจ้าใช้ผิด คำว่าอาราธนาให้ใช้ในกรณีย์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริต ซึ่งจะมีคำอาราธนาเป็นภาษาบาลีกำกับไว้ ส่วนการให้พระทำนั่นทำนี่ให้ใช้ว่า นิมนต์ หรือกราบนิมนต์ ..กราบอาราธนาพระคุณเจ้า….เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล ใช้ลักษณะนามผิดครับ พระสงฆ์ต้องเรียกเป็นรูปไม่ใช่องค์ คำว่าองค์เป็นลักษณะนามของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป ประโยคนี้ควรใช้ว่า ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์(ระบุชื่อ) หรือใช้ว่าขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน..รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ….แดนนิพพานเทอญ ไม่ควรใช้เพราะนิพพานไม่ใช่ดินแดน แต่นิพพานคือที่สุดแห่งทุกข์ ที่ลูกพ่อเขียนมาทั้งหมดเป็นตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะสมแก่การใช้งานได้ พ่อครูขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สวัสดีครับ

 107. กราบเรียนคุณพ่อ ครู ที่เคารพ
  ดิฉันขออนุญาต คัดลอกบทความบางตอน ไปใช้ในงานด้วยนะคะ เพราะพรุ่งนี้ 31 /01 /2556 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรงานศพค่ะ

 108. พ่อครูคะขออนุญาตคัดลอก และปรับปรุงนำไปใช้ตามความเหมาะสมนะคะ เพราะมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมบ่อยๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 109. พ่อครูคะ ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพิชญ์สินี โสภา ผ่านพ่อครูนะคะ ในกาพย์ยานี ๑๑ บทนี้ค่ะ
  พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง ….(.ต่อไปถูกแล้วค่ะ..)
  และการใช้คำ อาราธนา กับนิมนต์ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องใช้ซ้อนกัน คือ กราบนิมนต์ ….. หรือกราบอาราธนา ……ไม่ต้องกราบอาราธนานิมนต์(X),ดอกไม้จันทน์ (ไม่ใช่จันทร์) การเขียน อ่าน นำเรียนประวัติ ควรเป็นภาษาทางการไม่ใช่ภาษาปาก เช่น…จึงได้ไปหาหมอ โรงพยาบาล…ควรใช้ว่า จึงไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ ที่โรงพยาบาล…. อื่นๆก็ขอชื่นชมที่ท่านได้มีความตั้งใจดีที่สร้างอานิสงส์ให้แนวทางแก่ดิฉันและคนทั่วไปเป็นวิทยาทาน ซึ่งดิฉันก็ได้รับสาระจากท่านด้วยเช่นกัน ดิฉันก็มีความตั้งใจเช่นเดียวกับท่านคุณครูพิชญ์สินี หวังว่าเราคงได้แลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไปนะคะ ด้วยความหวังจะสร้างสรรค์งานค่ะ

 110. คุณจินดาภรณ์ ครับ
  คุณจินดาภรณ์มีความรู้แตกฉานด้านการใช้ภาษาไทยดีมากคนหนึ่ง นับถือ ๆ แต่คุณน่าจะพิมพ์ผิดไปคำหนึ่่งคือ โททนเสน่งคง ที่ถูกน่าจะเป็น โททนเสน่ห์คง และประโยคว่า จึงไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล น่าจะแคบไปเพราะผู้ตรวจรักษามีทั้งแพทย์และพยาบาล จึงควรใช้กลาง ๆ ว่า จึงไปเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจะเหมาะสมกว่า นอกนั้นถูกต้องที่สุดครับ อีกวลีหนึ่งที่มักจะใช้ไม่เหมาะสมคือ สิริอายุได้..ปี บางท่านใช้ว่า สิริอายุรวม..ปี บางท่านใช้ว่า รวมสิริอายุได้..ปี บางท่านแถมใส่ เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที เข้าไปอีก ทำให้ดูรกรุงรัง พ่อครูว่าน่าจะใช้แค่ สิริอายุได้…ปี จะเหมาะสมกว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นสิ่งที่ดีมากครับ ถ้าจะมาใช้เว็บพ่อครูดอทคอมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 111. มีประโยชน์มากครับ ขออนุญาตินำไปใช้ในงานด้วยนะครับ ผมถูกเชิญไปบ่อยๆ
  ขอให้เป็นบุญกุศลแก่ท่านด้วยครับ

 112. พ่อครูคะยืนยันค่ะว่า ถูกต้องแล้ว แต่ก็จะค้นคว้าอีกนะคะ (แม้จะชัดเจนและมั่นใจแล้ว 1,000 เปอร์เซนต์) รวมทั้งพ่อครู และท่านผู้ที่ได้อ่านกระทู้นี้ด้วย ค่ะ ควรศึกษาหาคำตอบร่วมกัน แต่ความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษา และจากครูอาจารย์ มาถึงบัดนี้มีว่า ความหมายของกาพย์ยานีบทนี้ คือ วัว(พฤษภ) ควาย(กาสร) ช้าง(กุญชร)ที่ตายไปแล้ว ยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ คือ งาช้าง (ซึ่งก็คือ ทนต์ ที่แปลว่า ฟัน กระดูกหรืองาช้าง ในที่นี้เลือกใช้ความหมาย งาช้าง ) ทั้งสอง (ซึ่งคือ คำว่า โท ในคำประพันธ์ โท แปลว่าสอง) และเขา ( เสน่ง ที่แปลว่าเขาสัตว์นะคะ ไม่ใช่ เสน่ห์ที่มีความหมายไม่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์นี้ค่ะ มีคนเข้าใจผิดเหมือนพ่อครูหลายคนแล้ว) เปรียบเทียบกับคนที่เมื่อตายไปแล้ว เหลืออยู่เพียงความชั่ว และความดี เป็นอุทาหรณ์ให้ทำความดี เพราะจะมีประโยชน์ ต่ออนุชนรุ่นหลัง เหมือน เขาของวัวและควาย เหมือนงาทั้งสองของช้าง (ในบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงหนังสัตว์ เลยแม้แต่คำเดียว หรือความมีเสน่ห์ แต่อย่างใด) ขอคารวะ และขอบคุณที่ให้มีโอกาส ใช้ความรู้ความสามารถและพัฒนาต่อยอด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ศึกษาเรื่องราวนี้ร่วมกัน ขอบคุณสำหรับคำชม โอกาสหน้าคงได้สนทนากับพ่อครูอีก ขอบคุณอีกครั้งค่ะ อ้อ! ทุกท่านคะ คำ อนุญาต (ขออนุญาต) ไม่มีสระ อิ นะคะ ถ้า ญาติพี่น้องมี สระ อิ ค่ะ

 113. คุณจินดาภรณ์ ครับ
  พ่อครูค้นดูกาพย์ยานี ๑๑ บทนี้เป็นดั่งนี้ครับ
  พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
  นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
  เป็น เสน่ง จริง ๆ ครับ พ่อครูก็หลงเข้าใจผิดมาตลอด คุณจินดาภรณ์เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมากกว่าพ่อครูหลายเท่า ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ถูกต้อง ขอน้อมรับคำชี้แนะด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 114. วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้ไปทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการการฌาปนกิจศพค่ะ ดิฉันมีครูดีหลายท่าน ล่าสุดคือพ่อครู และผู้ร่วมแลกเปลี่ยนในเว็บบอร์ดของพ่อครู จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ตอนนี้ก็กำลังเตรียมอยู่ ยินดีมากที่ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ชัดเจน แต่ก็มีหลายอย่างที่ดิฉันต้องเรียนรู้อีก จะพยายามพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆเพื่อคุณภาพของตนและของงานค่ะ

 115. คุุณจินดาภรณ์ ครับ
  พ่อครูมีความรู้น้อย เป็นได้แค่กัลยาณมิตร ขอเอาใจช่วยและอวยพรให้ทำหน้าที่สำเร็จสมดั่งตั้งใจนะครับ พ่อครูอนุโมทนาบุญด้วย สวัสดีครับ

 116. กราบเรียนคุณพ่อ ครู ที่เคารพ
  กระผมขออนุญาต คัดลอกบทความบางตอน ไปใช้ในงานศพของคุณพ่อผมครับ(14/2/56) ได้รับความรู้และลำดับขั้นตอนในการพูดของพิธีกรมากครับจากเว็บที่พ่อครูเขียน ต้องขอขอบคุณพ่อครูอีกครั้งครับ

  • คุณวิศรุต ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพื่อนพ้องน้องพี่ของพ่อครูก็ล้มหายตายจากไปทีละคนสองคน อีกไม่นานก็คงถึงคิวพ่อครูแล้ว ตอนนี้ก็ได้แต่นั่งนอนรอคอยวันนั้นเหมือนกัน พ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 117. เรียน พ่อครู และ คุณพี่จินดาภรณ์ที่เคารพ

  เนื่องด้วยภาระกิจเรื่องการสอนที่กำลังยุ่งเหยิงเพราะกำลังปรับกระบวนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนก็เลยไม่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบอร์ดเสียนาน กราบขอบพระคุณคุณพ่อ และพี่จินดาภรณ์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาขัดเกลาข้อมูลที่ลูกสาวได้นำมาร่วมบอกบุญเพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นคุณประโยชน์สำหรับผู้ที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตต่อไป รวมทั้งตัวลูกสาวเองที่จะนำไปปรับปรุงตนเองเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ

 118. ถึง คุณครูพิชญ์สินี
  ยินดีมากค่ะเราคือผู้ทำหน้าที่เพื่อสังคมเหมือนกัน การทำงานที่มีรูปแบบชัดเจน เหมาะสมเป็นสิ่งที่เราแสวงหาเพราะทำให้เราทำงานได้อย่างมั่นใจ แม้จะทำมามากเท่าไร แต่การทำครั้งต่อไปก็ต้องปรับปรุง พัฒนาหาข้อมูลเพิ่มทุกครั้ง การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันเป็นสิ่งดี ผู้ที่ให้โอกาสนี้ คือพ่อครู พี่ก็ต้องขอบคุณท่านมากๆเช่นกัน วันที่ 24 ก.พ. นี้พี่ก็ได้รับเชิญให้ไปทำหน้าที่เช่นนี้อีก นี่ก็กำลังเตรียมข้อมูลอยู่ พี่ก็มีเรื่องหารือด้วย คือ เมื่อวันก่อนไปร่วมงานฌาปนกิจ แห่งหนึ่งเห็นพิธีกรเขามีการเชิญแขก
  “ทอดผ้าบังสุกุลไตรเปิด”ก่อนทอดผ้าบังสุกุล พี่ก็เพิ่งเคยเห็น มันมีในตำราอยู่หรือ? หรืออย่างไร ขอเรียนหารือมาถึงพ่อครูด้วยนะคะ
  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ หวังว่าคงได้สนทนากันอีก

 119. เช้าวันที่ 23 ก.พ. 2556 พ่อครูขับรถพาแม่บ้านไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้คุณหมอวัฒนาซึ่งเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดและเจาะนิ้วของภาคอีสานตอนบน คุณหมอได้เจาะท้องเป็นรูเล็ก ๆ คีบเอานิ้วก้อนกลม ๆโตขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟออกมาสี่ก้อน เจาะบ่ายสองโมงวันที่ 24 ก.พ. 2556 ได้ออกบ่ายสองโมงวันที่ 25 ก.พ. 2556 คาดว่าพรุ่งนี้ไปทำงานได้ตามปกติ พ่อครูเพิ่งกลับมาถึงบ้านห้าโมงเย็น ก่อนนอนเปิดดูเว็บ เห็นคำถามของคุณ Jindaporn Bunmee เรื่องการทอดผ้าบังสุกุลไตรเปิด ก่อนทอดผ้าบังสุกุล บังสุกุลไตรเปิดไม่มีในตำราครับ พ่อครูคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมที่ปราชญ์ท้องถิ่นคิดทำขึ้นมาเองในภายหลัง ถ้าถามว่าได้บุญหรือไม่เพราะชื่อค่อนข้างจะพิสดารพันลึกและไม่มีในตำรา คำตอบคือได้บุญครับเพราะเป็นการให้ทาน ถ้าถามว่าเหมาะสมหรือไม่ คำตอบคือแล้วแต่มุมมองเพราะประเพณีคือสิ่งที่ทำต่อ ๆ กันมาไม่มีผิดหรือถูก ถามว่าควรนำไปใช้หรือไม่ คำตอบคือสังคมชุมชนนั้น ๆ ยอมรับหรือไม่ ถ้าชุมชนนั้นเห็นว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกต้อง เราก็เก็บความเห็นของเราไว้ในตำราก่อน แล้วใช้ข้อความที่ถูกใจของชุมชนนั้น ๆ โบราณท่านยังว่า เข้าเมืองตา หลิ่วให้หลิ่วตาตาม ครับ

  • คุณชิตมนัส ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องเสียคุณแม่ไป พ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 120. กระผมได้รับมอบหมายให้นำเรียนประวัติ ขอนำไปปรับใช้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

 121. ขออณุญาตนำไปปรับใช้งาน ศพของคุณยาย ด้วยครับ
  และขอให้พ่อครูมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยครับ
  ขอบพระคุณมากครับ

  • -ขออนุญาตินำไปใช้ครับ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง กระผมจะนำไปใช้ในพิธีงานฌาปนกิจศพต่อไป ครับ

 122. ผมขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานฌาปนกิจศพคุณยายและนำบทกลอนไปเผยแพร่ไว้ในหนังสือสวดมนต์ที่ทำเป็นที่ระลึกในงานด้วยครับ ขอบคุณครับ

 123. กระผมขออนุญาตนำกลอนดีๆของท่านไปใช้กับงานชาวชุมชนทั่วไป ด้วยจิตอาสาเป้นพิธีกรช่วยเหลืองานศพชาวบ้านทั่วไปไม่แยกแยะ ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยจิตอาสา และขออนุญาตเปลื่ยนนิหน่อยเพื่อความเหมาะสมกับงานนั้นๆนะครับ ขอกราบขอบพระคุณอย่างที่มีกลอนดีๆให้กับชาวบ้าน เมื่อมีการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย

 124. คุณพิเชษฐ์ ครับ
  เชิญเลือกและปรับใช้ตามใจชอบเลยครับ พ่อครูเขียนเพิ่มอีก 2 กลอน ในหัวเรื่อง กลอนไว้อาลัยผู้ตาย เป็นกลอนที่ 46 และ 47 คลิกเข้าไปอ่านได้เลยครับ

 125. ขออนุญาตนำบทความไปใช้ในงานฌาปนกิจศพของเพื่่อนข้าราชการตำรวจ ครับ ขอบพระคุณครับ

  • คุณ ด.ต.ณรงค์ ครับ
   ด้วยความยินดียิ่งครับ พ่อครูยังไม่ได้เขียนบทกลอนไว้อาลัยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คงต้องปรับใช้เองไปก่อนนะครับ

  • คุณปริญญา ครับ
   ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไป เชิญเลือกตามใจชอบเลยครับ ..สวัสดีครับ

 126. พ่อครูคะหนูขออนุญาต นำบทกลอนบทที่ 34 ใช้ในงานฌาปนกิจ ของคุณยาย ด้วยนะคะ
  ขอขอบคุณพ่อครูมากค่ะ อ่านแล้วน้ำตาไหลเลย ซึ้งและตรงมากจริงจริงค่ะ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อครูนะคะ

 127. คุณมณิสรา ครับ
  พ่อครูขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณยายด้วยครับ พ่อครูอนุญาตตามที่ขอด้วยความยินดียิ่งครับ สวัสดีครับ

 128. ขออนุญาตินำไปใช้ครับ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง กระผมจะนำไปใช้ในพิธีงานฌาปนกิจศพต่อไป คิดว่าคงมีประโยชน์มากมายครับ

 129. ขออนุญาตินำไปใช้กล่าวในงานคุณแม่ของเพื่อนนะคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 130. กราบเรียนคุณพ่อ ครู ที่เคารพ
  เนื่องจาก กระผมได้รับมอบหน้าที่เป็นพิธีกรงานศพ ผมขอขออนุญาตพ่อครูนำรูปแบบไปปรับใช้นะครับ ขอบพระคุณมากครับ

  • คุณธนิดา ครับ
   พ่อครูขอแสดงความเสียใจด้วยคนนะครับ ชีวิตคนเราก็เท่านี้ เกิดแล้วก็แก่ เจ็บ และสุดท้ายก็ตายจากกันไป เชิญคุณธนิดาเลือกได้ตามใจชอบครับ สำหรับสคริปต์งานศพพ่อครูขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูในสคริปต์พิธีกรงานศพที่น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจะดีมากเลยครับ พ่อครูบรรจงเขียนอย่างสุดฝีมือครับ สวัสดีครับ

 131. เรียน อาจารย์ทราบ
  กระผมมีความประสงค์ขออนุญาตนำคำกล่าวและบทกลอนบางตัวอย่างไปใช้ในงานประชุมเพลิง ซึ่งมีบางส่วนต้องแก้ไขให้ตรงกับชื่อ-สกุล และเพศของผู้วายชนม์ จึงใคร่เรียนขออนุญาตมาก่อน หวังว่าคงได้รับความเมตตาครับ
  นิคม สุขประเสริฐ

 132. คุณนิคม ครับ
  พ่อครูขออนุโมทนาบุญในการเป็นพิธีกรด้วยนะครับ เรื่องที่ขอพ่อครูอนุญาตด้วยความยินดียิ่งครับ
  สวัสดีครับ …พ่อครู

  • คุณวิทยา ครับ
   ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ และอนุญาตด้วยความยินยิ่งครับ สวัสดีครับ